woensdag 30 december 2009

Egmond

Vandaag kreeg ik mijn startnummer in de post voor de halve marathon van Egmond. Ik ga maar weer eens een halve marathon proberen. Nu maar hopen op een beetje goed weer en een breed strand op 10 januari as.

Tot ziens.

donderdag 24 december 2009

Rectificatie

Het was weer even schrikken vanmorgen bij het lezen van het Leidsch Dagblad. De journalist Binnert Jan Glastra maakte het vanmorgen in zijn krant wel heel erg bont met zijn 'opiniestuk' onder de titel Witteman weer in de fout? (let op het vraagteken!)

Ik zal hier volstaan met de tekst van het persbericht zoals dat vanmiddag namens de burgemeester is uitgegaan:

Persbericht
24 december 2009
091224-c


Burgemeester eist rectificatie van artikel in het Leidsch Dagblad

De burgemeester van Leiden eist rectificatie van een artikel in het Leidsch Dagblad bij de hoofdredactie van de krant. Hij neemt afstand van de onwaarheden en onjuiste veronderstellingen in het stuk. De burgemeester heeft vandaag een brief aan de hoofdredactie geschreven waarin hij aangeeft dat hij het artikel tendentieus vindt en onterecht beschadigend voor de betreffende bestuurder.

Het Leidsch Dagblad publiceert vandaag een opiniebijdrage van een van zijn redacteuren met als kop ‘Witteman weer in de fout?’. In dit stuk wordt de suggestie gewekt dat het huurcontract met de stadsgehoorzaal door wethouder Witteman getekend zou zijn zonder mandaat van de burgemeester. Dat is volstrekt onjuist.
Het mandaat is opgesteld op 8 september en ondertekend door de burgemeester en op 10 september administratief verwerkt. Bovendien is het huurcontract gemaakt binnen de kaders van het openbaar collegebesluit van 9 december 2008. Deze informatie is bij het artikel kennelijk bewust buiten beschouwing gelaten. Op basis van dit mandaat en het betreffende collegebesluit is het huurcontract vervolgens op 11 september ondertekend door wethouder Witteman. Dit is al eerder, echter zonder resultaat, toegelicht aan de journalist.

Ook staan er in het artikel vele onjuiste veronderstellingen zonder onderbouwing, niet gestoeld op feiten maar op aannames van de journalist waarbij geen hoor en wederhoor is toegepast. Dit is aanleiding voor de burgemeester om een rectificatie te eisen bij het Leidsch Dagblad. Een opinierubriek is volgens hem geen vrijbrief om feitelijke onwaarheden voor het voetlicht te brengen.


- Einde bericht -Nu eerst kerstmis.

Tot ziens.

vrijdag 18 december 2009

Meldpunt

Vijfduizend euro boete en drie maanden voorwaardelijk. Dat was de straf die de rechter in september 2008 uitsprak tegen de Leidse zakenman Jan Verbaan. De straf was een gevolg van bedreigingen aan mijn adres. Op 18 januari a.s. dient in Den Haag het hoger beroep in deze zaak dat door beide partijen is aangespannen. De officier van justitie is van mening dat de straf veel hoger moet zijn.

Vanmorgen lees ik in het Leidsch Dagblad dat gemeenteraadslid Daan Sloos (foto) nu met Jan Verbaan een Meldpunt heeft geopend voor ambtenaren die uit de school willen klappen over misstanden op het stadhuis. Voor het ‘beste’ verhaal stelt Verbaan zelfs 20.000 euro in het vooruitzicht. Dat is net zoiets als het aanbod dat hij destijds deed aan mensen die bij mij thuis de ramen zouden ingooien.

We leven in een tijd dat geweld en bedreigingen tegen hulpverleners, ambtenaren en bestuurders hand over hand toenemen. Rechters spreken steeds hogere straffen uit tegen dit soort zaken en dat is maar goed ook.

Dat gemeenteraadslid Daan Sloos nu uitgerekend met Jan Verbaan de misstanden in het Stadhuis wil aanpakken en daarmee ook nog over de rug van onze ambtenaren zijn verkiezingsstrijd is begonnen is werkelijk te gek voor woorden.

Ik word niet zo snel boos, maar vanmorgen heb ik bij het lezen van de krant een uitzondering gemaakt.

Tot ziens.

donderdag 17 december 2009

Taalbom

Een wethouder in Leiden heeft per definitie een volle agenda. Werkweken van 60 tot 70 uur vormen geen uitzondering. Ondanks dat krijgen we meer uitnodigingen uit de stad dan we kunnen honoreren. Hierdoor moeten we regelmatig aanvragers teleurstellen. Heel soms vragen we dan een van onze ambtenaren om voor ons in te vallen. Dat was vandaag het geval bij een uitnodiging die ik kreeg van de initiatiefnemers van Taalbom. Taalbom is een bijzonder initiatief waarover via http://www.taalbom.nl/ meer informatie te vinden is.

Na afloop kreeg ik van Mirjam van der Loo, hoofd Communicatie van de gemeente Leiden, onderstaand verslag. Ik wil het u niet onthouden.

Dag Marc,

gisterochtend was ik in jouw plaats bij de uitreiking van certificaten Taalbom. Het was een erg leuke en inspirerende bijeenkomst. Er waren ruim 20 deelneemsters aanwezig, die mij na een demonstratie –waaraan ik natuurlijk zelf ook heb deelgenomen- enthousiast verhalen vertelden wat zij van Taalbom vinden, en wat ze eraan hebben. De een meldde dat ze veel plezier had in het sporten, dat het goed voor je lijf is, en verschillende dames vertelden mij dat ze ook fors waren afgevallen. Ook het leren van de Nederlandse taal vinden ze belangrijk. En in een aantal gevallen zijn vrouwen zo gestimuleerd dat ze taalcursussen bij het ROC gaan volgen, of een computercursus. Er was zelfs een deelneemster die die ochtend een sollicitatiegesprek had voor vrijwilligerswerk. Ook het in contact komen met anderen was voor sommigen heel essentieel. Fantastische vrouwen, die mij graag lieten weten hoe trots ze zijn op hun deelname en resultaat.

Ik heb ze gecomplimenteerd met hun inzet; wij vinden het als gemeente belangrijk dat we gezonde en taalvaardige inwoners hebben. Het gaat uiteindelijk om goede communicatie! Ik heb ook de docente gecomplimenteerd, een gedreven actieve vrouw, die met veel pit en geduld de deelneemsters weet te binden. Tot slot heb ik de certificaten uitgereikt. Daarbij kregen ze ook allemaal een boekje met wereldrecepten uit Leiden (dat heeft Fons bij jou neergelegd), dat naar aanleiding van een aantal cursussen uit het GGD-Hara aanbod is ontstaan.

Ik had een zeer genoeglijke ochtend, waarbij me vooral trof dat de vrouwen zo open en positief mij wilden en kwamen vertellen hoe ze de Taalbom ervaren hadden. Volgende keer ga ik graag weer in jouw plaats!

Groeten, Mirjam

Tot ziens.

dinsdag 15 december 2009

Stage

Onze gemeente gaat een actief stagebeleid voeren. Vandaag mocht ik samen met Marieke Jas van het ROC Leiden, een stageconvenant ondertekenen. Voor die gelegenheid waren ook een aantal stagiaires en mensen van de Hogeschool Leiden en de Universiteit aanwezig.

Vanaf vandaag gaan we met het ROC informatie met betrekking tot 'vraag en aanbod' uitwisselen. Hierdoor kunnen we naar verwachting veel meer stageplekken creëren dan vroeger het geval was. Het is een manier om meer jonge mensen met nieuwe ideeën aan onze organisatie te binden. Ook kunnen we op deze manier laten zien, dat de gemeente een interessante plek is om te werken. Bovendien gaan we stagiares volgen nadat ze weer bij de gemeente weg zijn. Goede mensen kunnen dan een briefje van ons verwachten nadat ze eindexamen hebben gedaan. De gemeente is immers altijd op zoek naar goede nieuwe mensen.

Voor we tot ondertekening overgingen had ik een leuk gesprek met een aantal stagiaires die op dit moment binnen de gemeente werken. Daarbij ging het om studenten van onder meer de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool en het ROC. Zij lopen stage bij uiteenlopende afdelingen, van ICT tot bestuursondersteuning en sociale zaken.


Het convenant dat we vandaag hebben getekend is wat mij betreft de aftrap voor een actiever stagebeleid, waarbij we ook beter willen samenwerken met andere onderwijsinstellingen.

Tot ziens.

77 agendapunten

Vandaag hadden we de laatste collegevergadering voor het kerstreces. Met maar liefst 77 agendapunten was het volgens mij verreweg de langste agenda van het hele jaar. Het belangrijkste agendapunt was voor mij het besluit over het project Huis van de Sport.

Het ‘Huis van de Sport’ betreft het idee voor de herontwikkeling van het Sportpark De Mors in Leiden West dat in 2007 is gelanceerd door de sportverenigingen, die op het sportpark zijn gevestigd. Wij hebben als gemeente dit maatschappelijk initiatief omarmd en het idee in samenwerking met de initiatiefnemers uitgewerkt.

Centraal staat de realisatie van een uniek multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport dat ook ruimte biedt aan topsportevenementen op internationaal niveau. Het ‘Huis van de Sport’ onderscheidt zich van andere sportparken door de combinatie van eigentijdse sportvoorzieningen voor binnen- en buitensport met woningbouw en aanvullende, sportgerelateerde commerciële functies zoals welness, fitness, sportwinkels etc. .

Volgens mij is het besluit van het college het belangrijkste besluit uit mijn loopbaan als sportwethouder in Leiden. Bovendien kan het leiden tot de grootste investering in sportinfrastructuur die in Leiden ooit is gedaan. Daarvoor moet wel de gemeenteraad eerst haar goedkeuring verlenen. Dat zal naar verwachting in de raad van februari gebeuren.

Tot ziens.

vrijdag 11 december 2009

Haagweg 2022

Op 18 juni van het afgelopen jaar mocht ik tijdens de Provada mijn handtekening zetten onder een overeenkomst met ontwikkelaar La Linea. Daardoor werd de gemeente eigenaar van het Stadsparkeerterrein aan de Haagweg.

Als gevolg van dat feit mocht ik vanmorgen bij de entree van het terrein een reclamebord onthullen waarop stond te lezen dat bezoekers van onze binnenstad in ieder geval tot 2022 in dit gebied kunnen blijven parkeren.

Het grootste parkeerterrein van Leiden zal in 2010 voor een groot deel worden heringericht. Een deel van de grond wordt vanaf maart 2010 gesaneerd, terwijl later langs het spoor een aanvoerweg voor de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen wijk wordt aangelegd. De kantine en kantoortjes van Stadsparkeerplan krijgen een plek achter kunstcentrum Haagweg 4. Door de aanleg van de weg langs het spoor zullen 60 parkeerplaatsen verdwijnen. Echter door de herinrichting zullen deze op andere plekken worden gecompenseerd. Het Stadsparkeerterrein zal haar broodnodige 450 parkeerplaatsen tot 2022 kunnen behouden.

Tot ziens.

donderdag 10 december 2009

SAVE Energy

Vanmiddag stelde ik in kamer 215 van het stadhuis apparatuur in werking waarmee in die ruimte een flink aantal metingen wordt gedaan met betrekking tot energieverbruik. Het was de start van een proefproject dat we de komende periode in het stadhuis uitvoeren.De basisgedachte achter het project is dat gebruikers hun energiegedrag zullen aanpassen als ze direct informatie krijgen over hoeveel energie ze op een bepaald moment verbruiken. Hoeveel verbruikt mijn computer, hoeveel scheelt het als ik het licht uit doe of de verwarming een graadje lager zet?Om dit te meten worden in de kamers meetapparaatjes geïnstalleerd die signaleren wanneer en hoeveel stroom of warmte er verbruikt wordt. Deze informatie wordt automatisch verzameld en bewerkt en de gebruikers krijgen dit meteen op hun computerscherm te zien. Ook wordt onderzocht of een wedstrijd of spelelement en een aantrekkelijke manier van presenteren extra stimulerend kan werken. De verwachting is dat een vermindering van energiegebruik van 20% mogelijk is. Aan de proef doen ± 25 ambtenaren, verdeeld over acht kamers, mee.

De gemeente Leiden neemt het komende anderhalf jaar deel aan het Save Energy proefproject van de Europese Unie. Het project is gericht op het besparen van energie in bestaande gebouwen door gedragsverandering van de gebruikers. Naast Leiden nemen ook Lissabon, Manchester, Helsinki en Lulea deel. In Leiden gaat het om een proef waarbij acht kamers in het stadhuis zijn betrokken. Behalve de gemeente doen het CeTIM (Centre for Technology and Innovation Management) en enkele regionale bedrijven mee. De bijdrage van de EU aan het project Save Energy in Leiden bedraagt 66.000 Euro. Meer informatie over dit project is terug te vinden op de site www.ict4saveenergy.eu.
Ook op TV-West vandaag aandacht voor dit onderwerp


Get Flash to see this player.Tot ziens.

dinsdag 8 december 2009

NCB

Vanmiddag mocht ik mijn handtekening zetten onder een intentieovereenkomst met Museum Naturalis en de eigenaar van hun gebouwen, de Rijksgebouwendienst. De ondertekening vormt de start van een haalbaarheidsstudie voor een grootschalige ontwikkeling van de gebouwen van Naturalis in verband met de komst van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) naar Leiden.

Met de drie partijen hebben we afgesproken dat we gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren. De studie moet uitwijzen welke uitgangspunten er gaan gelden voor de nieuwbouw van het nieuwe instituut op het terrein van Naturalis in Leiden en hoe we dit inpassen in het omringende gebied.

Bij de ondertekening heb ik nog eens onderstreept dat de ontwikkeling goed past binnen het profiel van de stad. Naturalis wordt op termijn nog aantrekkelijker voor museumstad Leiden. En het nieuwe topinstituut past bij het grote biosciencepark en de gerenommeerde universiteit die Leiden al binnen haar grenzen heeft. Ik verwacht veel extra bezoekers voor de stad.

Bert Geerken, directeur Naturalis gaf aan dat de nieuwbouw toegankelijkheid en hoogwaardigheid moet uitstralen om de missie van NCB Naturalis te ondersteunen. Dat geldt voor het publiek en voor de internationale onderzoekers, die ook kunnen kiezen voor reeds bestaande instituten in London, Parijs, Washington en St. Petersburg.

Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst was er trots op dat zijn dienst een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe topinstituut mocht bijdragen. Bij de ontwikkeling zal het duurzaamheidscriterium één van de centrale thema’s zijn."

Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit moet op het terrein van biodiversiteit internationaal een belangrijke rol gaan spelen. Daarvoor worden in Leiden de herbarium- en zoölogische collecties van de samenwerkende Universiteiten van Amsterdam, Leiden, Wageningen en Naturalis samengebracht. Inclusief de huidige collectie van Naturalis van
15 miljoen objecten, zal hierdoor een collectie ontstaan van 37 miljoen objecten. De collecties zijn van groot belang voor onderzoek naar en onderwijs over de eigenschappen, de evolutionaire relaties en de bescherming van planten en dieren en gaan een rol spelen bij publiekspresentaties.

Foto's van dit soort tekensessies zijn meestal te saai voor publicatie. Onderstaande foto die werd gemaakt door Hylko Kuipers is volgens mij een positieve uitzondering. Oordeel zelf.

Tot ziens.

Giro


De Giro d'Italia komt in maart 2010 door Leiden. Vandaag besloot het college in te stemmen met een verzoek van de organisatie om aan dit evenement medewerking te verlenen.

Ik moet u zeggen dat ik er als wethouder sport niet echt warm voor kan lopen. Als ik de benodigde € 50.000 zelf mocht verdelen dan zou ik het liever gebruiken om iets extra's te doen voor de sportverenigingen in de stad. Wanneer het gaat om sportbeoefening in de stad zouden zij met dit geld tien keer meer effect kunnen bereiken dan een groep wielrenners die in pakweg vijf minuten door de stad zoeft.

Toch heb ook ik vandaag mijn medewerking gegeven aan dit besluit. De reden daarvoor is simpel. Als de Giro start in Amsterdam en de finish in Middelburg is, dan werkt dat alleen wanneer de tussenliggende gemeenten meewerken. Als wielrenners uit Oegstgeest komen en naar Zoeterwoude moeten, dan is een route die niet door Leiden gaat nauwelijks voorstelbaar. Dan kun je als stad wel dwars gaan liggen, maar de vraag is of je daar zoveel beter van zal worden. Soms moet je gewoon meedoen omdat anderen dat ook doen.

De Giro d'Italia wordt door de RAI rechtstreeks uitgezonden in Italie. Wie weet gaat ons dat volgend jaar nog heel veel extra toeristen opleveren, zodat het toch nog de moeite waard blijkt te zijn.

Tot ziens.

maandag 7 december 2009

Lijstduwer

Vanavond vergaderde de Leidse Partij van de Arbeid tijdens een druk bezochte ledenvergadering over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder een prettig applaus kreeg ik plaats nummer 30 toegewezen en daarmee ben ik nu officieel 'lijstduwer' van mijn partij. Wat mij betreft een eervolle positie. Deze plaats kwam overeen met het verzoek dat ik eerder aan de partij had gedaan. Met die plaats wil ik laten zien dat ik niet direct beschikbaar ben voor de gemeenteraad maar wel mijn steun geef aan al die uitstekende kandidaten die mij voorgaan. Stuk voor stuk zijn het bijzondere mensen die via hun werk in de stad hebben laten zien dat ze het waard zijn om de PvdA kiezers na de verkiezingen te vertegenwoordigen. Niet zonder trots zal ik ze aanprijzen bij iedereen die het horen wil.

Tot ziens.

woensdag 2 december 2009

Augusta

In 1991 is het bedrijf in Leiden begonnen als kleine groothandel in fietsonderdelen. Nu bijna 20 jaar later is deze onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 35 medewerkers met een volledig eigen productlijn welke over de hele wereld zijn weg vindt naar de eindafnemers. Het komende jaar is het bedrijf medesponsor van maar liefst drie ploegen in de Tour de France. Het zou mij niet verbazen als men daarmee de grootste topsportsponsor van Leiden is. Ondanks de recessie gaat het bedrijf dit jaar de grootste omzet uit haar bestaan maken. Vandaag was ik voor een bedrijfsbezoek bij Augusta aan de Rooseveltstraat.

Eigenaar en directeur Chris Koppert ontving me in een ruim opgezette showroom die een goed beeld geeft van het uitgebreide assortiment aan fietsaccessoires. Van fietshelm tot stuur, alles door de eigen productontwikkelaars uitgedacht en ontworpen en vervolgens in exclusieve productie gegeven bij een van de producenten aan de andere kant van de wereld. Onder de merknaam BBB brengt het bedrijf deze artikelen op de markt. Winkels in de Benelux krijgen hun goederen rechtstreeks uit de Leidse vestiging aangeleverd. De export naar de overige landen gaat rechstreeks vanuit de productieplaatsen.

De fietssport heeft tegenwoordig een goed imago. Het is gezond, schoon, betaalbaar en vriendelijk voor het milieu. Steeds meer mensen pakken de fiets. Niet alleen voor woon-werk verkeer, maar ook als vrijetijdsbesteding. Mede dankzij een slimme marketingstrategie weten de mensen van Augusta daar flink van te profiteren.
Als het om Augusta en de fietsstad Leiden gaat, dan passen die twee goed bij elkaar. Het bedrijf voelt zich uitstekend thuis en ziet de locatie ook niet zo snel veranderen. Dat heeft ook iets te maken met het feit dat een groot deel van de medewerkers in Leiden woont. Op het gebied van bereikbaarheid heeft de directeur nog wel wat wensen en daar neem ik goed nota van.
Tot ziens.

vrijdag 27 november 2009

Geen kinderen aan de kant!

Een op de vijf kinderen van 5 tot 18 jaar doet niet aan sport omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Toch doen ouders zelden een beroep op de subsidieregelingen die daarvoor bestaan. Dat is gebleken uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Leiden hebben we ook zo'n subsidieregeling, de zogenaamde declaratieregeling. Als ouders al gebruik maken van deze regeling dan is het zeer de vraag of dit effect heeft op de sportdeelname. Op basis van die regeling kun je bijvoorbeeld ook een paar nieuwe sportschoenen declareren die je helemaal niet voor sportbeoefening gebruikt. Kortom, arme kinderen staan ook in Leiden vaak buiten spel.

Vanavond vergaderden de leden van de PvdA in Leiden over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze gelegenheid had ik een wijzigingsvoorstel gemaakt om ook in Leiden mee te gaan doen met het Jeugdsportfonds.

Het fonds werd in 1997 opgericht met als doel kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven lid te worden van een sportvereniging als er thuis geen geld is om contributie en sportkleding te betalen. Het Jeugdsportfonds kan jaarlijks maximaal €225 bijdragen in de kosten voor lidmaatschap, sportkleding en andere sportattributen. Het geld hiervoor wordt opgebracht door de supporters van het Jeugdsportfonds: de overheid, bedrijven, andere fondsen en particulieren.

Met een grote meerderheid hebben de leden het voorstel uiteindelijk overgenomen. Dat is goed nieuws voor heel veel kinderen in Leiden.

Tot ziens.

Dutch Space

Het bedrijf begon ooit op Schiphol-Oost als onderdeel van het vermaarde Fokker concern. Voordat Fokker falliet ging was deze ruimtevaartsectie ondergebracht in een zelfstandig bedrijf en verhuisd naar Leiden. Ik heb het over het bedrijf Dutch Space. Vanmiddag was ik samen met Henri Lenferink bij Dutch Space voor een werkbezoek.

Met 200 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro per jaar is Dutch Space verreweg het grootste Nederlandse ruimtevaartbedrijf. De vestiging in Leiden ligt strategisch gezien mooi in het midden van de driehoek Noordwijk, Den Haag en Schiphol. Noordwijk omdat de relatie tussen dit bedrijf en de vestiging van ESA/Estec van groot belang is. Den Haag omdat het bedrijf voor opdrachten voor het overgrote deel afhankelijk is van politieke besluitvorming. Schiphol tenslotte is als internationale luchthaven belangrijke voor de verbinding met de rest van de wereld.

Behalve kantoorruimte heeft het bedrijf in Leiden ook grote assemblageruimtes. De enorme clean-rooms worden vooral gebruikt voor de assemblage van grote projecten zoals de robotarm voor het internationale spacestation ISS. Ook is het bedrijf een hele grote speler op het gebied van zonnepanelen voor ruimtevaart toepassingen.

Dutch Space maakt onderdeel uit van het Europese EADS concern. Dit concern, waar zo'n 120.000 mensen werken is een soort Europese versie van het amerikaanse Boeing. Men is actief op het gebied van luchtvaart (o.a. Airbus), ruimtevaart en defensie. Overigens vergadert de Board van Directors van EADS een keer per maand in het Dutch Space gebouw in Leiden. En daarmee is Leiden tevens de hoofdzetel van dit internationale concern.

Tot ziens.

Open Coffee Leiden

Open Coffee is een regelmatig gehouden, informele bijeenkomst waar iedereen die iets met “online” heeft elkaar kan ontmoeten, ideeen bespreken, kennis delen, brainstormen, meetings houden of samenwerken. Ontspannen netwerken dus, onder het genot van een kopje koffie.

Sinds een tijdje is er in Leiden ook met enige regelmaat een Open Coffee. Via twitter zag ik een oproep voor een bijeenkomst, vandaag om 11.00 uur in restaurant City Hall. Omdat ik nieuwsgierig ben en omdat ik wilde onderstrepen dat ondernemersnetwerken belangrijk zijn voor de stad, ben ik even binnengelopen. Ik trof er een stuk of 20 tot 25 vooral jonge ondernemers uit de creatieve sector. Veel mensen die onlangs voor zichzelf zijn begonnen en behoefte hebben om zo nu en dan eens met andere ondernemers te praten. Geweldig om te zien hoe deze groep enthousiaste ondernemers met elkaar informatie uitwisselen, zaken doen en koffie drinken. Ik heb met plezier meegedaan en nog wat tips gegeven over de dienstverlening van de gemeente Leiden aan startende ondernemers. Mij zien ze vast nog wel een keer terug.

Tot ziens.

donderdag 26 november 2009

Beleid en uitvoering

Tussen de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders zijn afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdelingen. Deze afspraken vinden hun basis in de gemeentewet. In grote lijnen komt het er op neer dat de raad het beleid bepaalt en dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid.

Zo ligt het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van Sport vast in een sportnota die in 2006 is vastgesteld. Binnenkort stuur ik een evaluatie aan de gemeenteraad waaruit blijkt die er volgens mij goed uit ziet.

Bij het vaststellen van deze nota stelde de raad in 2006 70.000 euro extra beschikbaar voor een nieuw topsportbeleid. Een deel van dit geld moest worden gebruikt voor ondersteuning van topsportverenigingen en een ander deel ging in een fonds, waaruit deze verenigingen een financiele bijdrage kunnen krijgen voor topsport evenementen etc.

Nadat de gemeenteraad de nota in 2006 had vastgesteld, heeft het toenmalige college een besluit genomen over de manier waarop de ondersteuning precies zou moeten plaats vinden. Omdat het ging om de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid, kon het college deze beslissing destijds gewoon nemen. Bovendien is toen afgesproken dat die uitvoering na 2 jaar geevalueerd zou worden. En daar lag dus een taak voor mij.

In goed overleg met de 13 topsport verenigingen ben ik tot de conclusie gekomen dat de ondersteuning van de topsport verenigingen in de stad beter gedaan zouden kunnen worden door een topsportcoordinator onder leiding van een stichting topsport Leiden. Zo gezegd, zo gedaan. In september nam het college een besluit waarna we begonnen zijn met de oprichting van de stichting en voorbereidingen hebben getroffen voor de aanstelling van de coordinator. Omdat alles keurig paste binnen het door de raad in 2006 vastgestelde beleid, heb ik volstaan met een mededeling aan de raad over deze verandering.

Vanavond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over dit besluit van het college. Daar bleek dat een groot deel van de commissie het niet eens was met het uitvoeringsbesluit van het college. Door verschillende leden van de commissie werd dat in nogal duidelijke bewoordingen uiteengezet. Hoe het dan precies wel moet, is nog niet duidelijk omdat de discussie in de commissie nog niet is afgerond.

Omdat we al begonnen waren met de uitvoering van het collegebesluit kwam de discussie in de commissie voor mij nogal ongelegen en onverwacht. Blijkbaar zijn de afspraken over de taakverdeling toch niet zo hard en heeft de commissie zo nu en dan ook behoefte om zelf de uitvoering van beleid op zich te nemen. Aangezien de gemeentewet ook zegt dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is, kan ik niet anders dan dat respecteren. Maar lastig is het wel.

Tot ziens.

dinsdag 24 november 2009

Commandeur

Willem van Gulik (foto), hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Oost Azië, is maandag 23 november door koningin Beatrix benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink spelde hem de bijbehorende versierselen op na afloop van zijn afscheidscollege.

Willem van Gulik heeft zich als hoogleraar lang ingezet voor de relatie tussen de Nederlandse en Japanse overheid. Om hem daarvoor te bedanken had de ambassadeur van Japan vanavond een diner voor hem georganiseerd. De ambassadeur had een groot aantal mensen uitgenodigd met wie Willem van Gulik tijdens zijn actieve carriere had samengewerkt. Als vertegenwoordiger van de gemeente Leiden mocht ik vanavond bij dat diner aanwezig zijn.

Daardoor zat ik vanavond opeens aan een tafel met o.a. een oud-minister president, een oud-burgemeester van Leiden, een oud-chef defensiestaf en een president van het internationale gerechtshof. Het was een boeiende avond.

Tot ziens.

zaterdag 21 november 2009

Topsport

Het was een avondje echte Leidse topsport. Dat begon aan het begin van de avond in ons gemeentelijk zwembad De Zijl met twee partijen waterpolo. Eerst speelde de dames 1 van ZVL tegen de Goudse dames van GZC/Donk. Alhoewel het begin van de wedstrijd nog een beetje mee leek te vallen werd daarna al snel duidelijk dat de ploeg uit Gouda een maatje te groot waren voor onze meiden van ZVL. De wedstrijd eindigde met een teleurstellende 14-5.

Daarna kon ik gewoon aan de rand van het zwembad blijven zitten voor een onvervalste derby tussen de heren 1 van De Zijl Zwemsport tegen heren 1 van LZ1886. Als wethouder Sport moet ik bij zo'n wedstrijd tussen twee Leidse partijen natuurlijk onpartijdig blijven. Ik had dus geen favoriet en kon in tegenstelling tot de meeste toeschouwers bij elk doelpunt applaudiseren. Het werd een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die redelijk tegen elkaar opgewassen waren. De wedstrijd eindigde met een 10-8 overwinning voor De Zijl Zwemsport.

Daarna was het snel op de fiets naar de 5 meihal voor een wedstrijd eredivisie basketbal. Ik kwam net op tijd binnen voor de start van de wedstrijd van Zorg en Zekerheid Leiden tegen Matrixx Magixx uit Nijmegen. Ik was dit seizoen nog niet eerder aanwezig bij een wedstrijd van onze basketbalploeg, maar ik heb er zeker geen spijt van gekregen. Trainer Toon van Helfteren is er toch maar mooi in geslaagd een geweldige ploeg in het veld te zetten. Een sterk en zelfverzekerd ZZ Leiden liet een geweldig spectakel zien. Ik heb echt genoten. Met een nederlaag van 86-65 op zak konden de mannen uit Nijmegen naar huis. Ze zullen de 5-mei hal niet snel vergeten. Ik kom er zeker nog terug dit seizoen.

Tot ziens.

Als wethouder Sport ben ik graag aanwezig bij bijzondere sportwedstrijden van Leidse sportverenigingen. Speelt uw vereniging een wedstrijd die voor u van belang is, stuur mij dan even een e-mail.

woensdag 11 november 2009

Sponsordiner

De waterpolodames van ZVL zullen dit jaar opnieuw deelnemen aan de Europacup. Natuurlijk hoop ik dat ze de eerdere successen zullen overtreffen. Als een soort van kick-off voor het komende internationale seizoen waren vanavond een groot aantal sponsors aanwezig in het gebouw Nieuwe Energie voor een grandioos sponsordiner.

Tijdens deze avond stelden coach Michèl van der Zeeuw en de dames van ZVL zich voor en vertelden ze het een en ander over hun team. Als gastspreker was topcommunicatiedeskundige en sportcoach Ewald van Kouwen aanwezig. Hij vertelde over zijn jarenlange zoektocht naar het geheim van succes in de sport. Het werd een verhaal over de voordelen van positief coachen.
De verzorging van het diner was in handen van leerlingen van het ROC Leiden. Mede dankzij hen kon de avond worden afgesloten met een opbrengst van maar liefst 4500 euro. Dat is inclusief een bijdrage uit het gemeentelijke topsportfonds als tegemoetkoming in de reiskosten. Ik hoop dat de meiden van ZVL het mede dankzij deze opbrengst helemaal gaan maken het komende seizoen.
Tot ziens.

Movenext

Vandaag was ik aan de Kenauweg voor een bedrijfbezoek bij Movenext, een grote aanbieder van hostingdiensten. Particuliere klanten en bedrijven kunnen hun internettoepassingen en de afhandeling van hun email via de servers van Movenext laten verlopen. Daarnaast levert men maatwerk waar dat nodig is. Movenext, waar 15 jonge mensen werken, voert al 12 jaar uitdagende opdrachten uit voor de zakelijke markt.Innovatie en creativiteit staan hoog op de agenda bij dit bedrijf. Een voorbeeld van een grote klant is het Leidse biotechbedrijf Crucell, maar ook de politieke partij D66 heeft de site in handen gegeven van Movenext.

Ook het maatschappelijk betrokken ondernemen heeft een plaats gekregen binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de site Eerlijksolliciteren.nl of het feit dat de medewerkers allemaal een dag hebben gewerkt voor een babyhuis in Mozambique.

Aan de buitenkant oogt het bedrijf als een gemiddeld bedrijf op een bedrijventerrein. Zodra je binnenkomt is dat helemaal anders. De presentatieruimte (foto) op de begane grond oogt als een modern kantoorgebouw waarbij via het geschilderde raam uitzicht geeft over de hoogbouw in een moderne wereldstad.

Als gevolg van een groot aantal vaste klanten is het bedrijf in staat ook in tijden van recessie voldoende werk te houden. Men heeft zelfs een aantal vacatures open staan. Via een youtube filmpje roept een aardige mevrouw toekomstige medewerkers op vooral bij Movenext te komen werken. Ik wil het u niet onthouden.Tot ziens.

maandag 9 november 2009

Digitaal spreekuur

Toedeledoki, Blonde Mien, Leidsemeid, JaapJaap of Jonny, van geen van hen mocht ik een reactie ontvangen op de oproep die ik hier onlangs deed om met mij een dialoog aan te gaan. Zelfs van de mogelijkheid die ik hen geboden had om anoniem met mij in gesprek te gaan werd geen gebruik gemaakt. Dat geeft toch te denken. Personages die er normaal geen moeite mee hebben om hun mening te geven over van alles en nog wat gaan een directe discussie uit de weg.

Toch blijf ik het proberen. Voor zover mijn agenda het toelaat zal ik de komende tijd elke zaterdag tussen 1600 en 1700 uur online zijn voor vragen, reacties of een discussie met mijn weblog bezoekers.

Een digitaal spreekuur dus. De eerstvolgende keer op zaterdag 14 november a.s. om 1600 uur.

U kunt mijn spreekuur bereiken via http://chat.bribble.com/35714.

vrijdag 6 november 2009

Marc in Dialoog

Vorige week deed ik hier een oproep aan Toedeledoki en anderen om morgenmiddag met mij in gesprek te gaan in het kader van Leiden in Dialoog. Behalve een aantal directe reacties en wat stukjes in de lokale pers leverde dat tot nu toe geen mensen op die zich hebben aangemeld om in het stadhuis aan te schuiven aan de dialoogtafel. In goed overleg met de organisatie van Leiden in Dialoog is daarom besloten om deze stadhuistafel af te blazen. Jammer wat mij betreft, maar wel een begrijpelijke beslissing.

Dat is echter geen reden om het online deel van de discussie ook af te zeggen. Ik heb nu zaterdagmiddag vanaf 1500 uur toch vrij staan in mijn agenda en wil die tijd graag gebruiken om eens een keer op een nieuwe manier met u in contact te komen. Een soort 'Marc in Dialoog' dus, aanstaande zaterdag 7 november vanaf 15.00 uur. Iedereen die mee wil doen kan zich vanaf dat moment melden door te klikken op de volgende link:


Tot ziens.

woensdag 4 november 2009

Ondernemen

De stad Leiden kenmerkt zich door veel bedrijvigheid. Zo is het Bio-Science Park uitgeroepen tot het beste bedrijventerrein in Nederland en kent Leiden een grote creatieve sector. Toch zien we dat in tijden van economische crisis bedrijven het moeilijk hebben. Wat zou de Nederlandse overheid kunnen doen om het ondernemerschap en innovatie te stimuleren? Vanavond was staatssecretaris Frank Heemskerk (foto rechts) van Economische Zaken in Leiden om samen met mij over dit onderwerp in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers uit Leiden. Frank Heemskerk begon zijn bijdrage met de opmerking dat hij de eerste PvdA'er was op deze portefeuille sinds Joop den Uyl minister van Economische Zaken was. De laatste keer dat in Leiden een PvdA wethouder EZ in portefeuille had is volgens mij nog langer geleden. Samen trokken we de conclusie dat de PvdA dit beleidsterrein ten onrechte veel te lang links heeft laten liggen. Wat ons betreft is dat nu anders. Het zijn immers de ondernemers in de stad die zorgen voor een economie die welvaart en ontplooiingskansen kan creeëren voor inwoners van de stad. En daar worden alle inwoners beter van.

Ook hebben we gesproken over maatregelen die rijk en gemeente samen kunnen nemen om het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren. Zo heb ik in ons gemeentelijk Actieplan voor de Stedelijke Economie een aantal maatregelen opgenomen die door de inzet van Frank Heemskerk mogelijk zijn gemaakt. Een goed voorbeeld is het micro-financiering die sinds kort in bepaalde situaties beschikbaar is voor (startende) Leidse ondernemers.

Tenslotte hebben we met een aantal ondernemers uit het Bio Science park gesproken over wat Nederland zou kunnen doen aan verbetering van het ondernemersklimaat voor met name deze sector. Hierbij kwam het belang nog eens naar voren om de rijksuitgaven voor innovatie in deze tijden van recessie vooral op peil te houden.

Tot ziens.

Handtekening

Vandaag was ik bij de Hogeschool Leiden om samen met Paul van Maanen (voorzitter college van bestuur) een overeenkomst te tekenen voor een opleidingstraject voor alle leidinggevenden van de gemeente. Het komt niet zo vaak voor dat ik als wethouder Personeelszaken een overeenkomst mag tekenen.

De gemeente Leiden heeft veel ambities en veel te doen voor de stad. Dat vraagt veel van de medewerkers, maar ook van de leidinggevenden. Het doel van de opleiding is om leidinggevenden nog beter toe te rusten voor hun taak. Zij zijn tenslotte er voor verantwoordelijk dat de medewerkers met veel plezier hun werk doen en tot mooie resultaten komen voor de stad.

Voor het opleidingstraject zijn de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden als beste uit de aanbestedingsprocedure gekomen. Zij hebben voor de gemeente een programma samengesteld dat zo Leids mogelijk is en waarbij veelal vanuit de praktijk gewerkt wordt. Het fenomeen ‘leiderschap’ komt aan de orde evenals het op een goede manier leiding geven en medewerkers inspireren en sturen.
Het bijzondere van deze overeenkomst is dat we dit scholingsprogramma samen met twee belangrijke partners uit de stad gaan doen. Het programma start in 2010 en loopt tot eind 2011.
In het totaal zullen ongeveer 85 leidinggevenden het Management Development Traject volgen. Het opleidingstraject wordt verzorgd in de nieuwbouw van Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef.

Tot ziens.

Heertje

In mijn werkkamer in het stadhuis hangt sinds vandaag een schilderij van landschapsschilder Koos Modderman met daarop een uitzicht op een groene Oostvlietpolder. Ik heb het schilderij vandaag in bruikleen aangeboden gekregen van de Vrienden van de Oostvlietpolder. Zij hadden Professor Heertje bereid gevonden om het schilderij aan mij te overhandigen.

Natuurlijk werd de overhandiging voorafgegaan door een warm pleidooi om de Oostvlietpolder in de huidige vorm te behouden. De toespraak van Professor Heertje is in zijn geheel terug te zien op de site van de Vrienden van de Oostvlietpolder. Mijn reactie in de richting van de Professor is daar, om voor mij niet duidelijke reden, afgeknipt.

De totale oppervlakte van de Oostvlietpolder is zo'n 180 ha. Hiervan gaan we een kleine 30 hectare ontwikkelen tot een modern en hoogwaardig bedrijventerrein. In het resterende deel gaan we de groene functie versterken. Het schilderij op mijn kamer helpt mij om me eraan te herinneren hoe belangrijk het is dat die groene kwaliteit versterkt wordt.

Tot ziens.

zondag 1 november 2009

Rapport

In de zomer van dit jaar is voor de negende keer de Leidse Stadsenquête gehouden. Ruim 4.500 volwassen Leidenaren (18+) hebben meegewerkt aan dit telefonische onderzoek. Het rapport met de resultaten van de Stadsenquête 2009 is beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek.

Uit het rapport blijkt dat 1 op de 10 Leidenaars het afgelopen jaar een lid van het college heeft gesproken. Dat zijn dus bijna 12.000 inwoners. Dat aantal is flink hoger dan in de voorgaande jaren. Deel ik dat aantal op het aantal collegeleden dan hebben wij afzonderlijk het afgelopen jaar met bijna 2000 inwoners contact gehad. Dat lijkt me een goede verklaring voor onze volle agenda. Van al die mensen zijn bovendien 8 op de 10 van mening dat het college redelijk tot goed functioneert.

Volgens mij is dat een dikke voldoende.

Tot ziens.

vrijdag 30 oktober 2009

Oproep aan Toedeledokie en anderen

Dit jaar vindt voor het eerst de Dag van de Dialoog in Leiden plaats. Op 7 november worden overal in de stad dialoogtafels georganiseerd waar Leidenaren (en inwoners van buurgemeenten) met elkaar in gesprek gaan over het thema 'Buur, vriend, Leidenaar (m/v)?' Zie voor meer informatie: http://www.leidenindialoog.nl/. Wat mij betreft een goed initiatief waar ik graag aan mee ga doen.
Ik wil op deze dag graag eens met mensen in dialoog gaan die ik altijd alleen ‘spreek’ via hun reacties op internet (bijvoorbeeld op de PvdA website of op mijn weblog). Namen van mensen die ik veel tegenkom, maar die ik niet ken zijn bijvoorbeeld Toedeledokie, Blonde Mien, Leidsemeid, JaapJaap of Jonny. Ik noem ze maar even de 'reaguurders'

Nu kan ik me voorstellen dat deze reaguurders er niet op zitten te wachten om hun anonieme status in te ruilen voor een van bekende Leidenaar. Daarom heb ik het volgende bedacht: Ik zorg voor een mooie dialoogtafel in het Leidse Stadhuis waar zo'n 6 tot 8 mensen kunnen aanschuiven. De dialoog aan tafel maken we voor iedereen in de stad te volgen via internet. Daarbij geven we een aantal anonieme reageurders de gelegenheid om via internet mee te doen met de dialoog. Die reacties projecteren we bij de dialoogtafel op een groot scherm.

Ook mensen die onder hun eigen naam regelmatig via internet reageren zijn van harte welkom, het liefst in eigen persoon aan de tafel in het stadhuis. Ik zou jullie graag eens op een open en positieve manier spreken over jullie digitale ervaringen met mede Leidenaren.

Als er voldoende belangstelling is, zal deze dialoogsessie worden gehouden op zaterdag 7 november van 15.00 tot 17.30 uur . Na aanmelding krijg je meer informatie,.

Meld je aan op de website www.leidenindialoog.nl, of stuur mij een mail
Tot ziens.

woensdag 28 oktober 2009

Wolfslag

Zo'n 80 jaar geleden begon oma een winkeltje op de hoek van de Langebrug en de Ketelboetersteeg. Ze verkocht daar o.a. kaartjes voor de tram en een klein assortiment schrijfbenodigdheden. Via verschillende locaties in de stad is het bedrijf Wolfslag groter en groter geworden en nu zit de 3e generatie in een mooi en modern bedrijfspand aan de Moerbeistraat.

Vanmiddag bracht ik als wethouder een bezoek aan dit bedrijf. Het gaat allang niet meer om alleen schrijfbenodigdheden. Het bedrijf is uitgegroeid tot een moderne dienstverlener die werkelijk alles in huis heeft voor de moderne kantooromgeving. De concurrentie met de talloze internetwinkels op dit gebied gaat men niet uit de weg. Door persoonlijke aandacht en ouderwetse dienstverlening lijkt men deze strijd royaal te winnen.

Tijdens mijn bezoek kreeg ik een uitgebreide rondleiding door het bedrijf en de showroom. In het gesprek kwam het veelbesproken onderwerp van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid weer eens aan de orde. De gemeentelijke organisatie is immers een grootverbruiker wanneer het gaat om de producten van dit bedrijf. De regels die wij als overheid tegenwoordig moeten volgen bij aanbestedingen lijken echter niet altijd in het voordeel van plaatselijke leveranciers.


Tot ziens.

Collis

Voor vandaag stonden er maar liefst twee bedrijfsbezoeken op de agenda. De eerste was het bedrijf Collis met een vestiging op het bedrijventerrein Roomburg. Collis verkoopt kennis, om precies te zijn kennis over hoe je op een veilig manier electronische transacties tot stand kunt brengen. Bij het sterk internationaal georiënteerde bedrijf werken zo'n 150 medewerkers, van wie de meesten in de hoofdvestiging in Leiden. Collis behoort binnen haar bedrijfstak tot de marktleiders.

Als ik in mijn eigen portemonnee kijk dan is het aantal plastic kaarten met een chip erop de laatste jaren flink toegenomen. Mijn bankpas, creditcard, deelautokaart en de pas waarmee ik het stadhuis binnenkom zijn allemaal voorzien van een chipje. Ook in mijn mobiele telefoon is zo'n chipje op de simkaart terug te vinden. Allemaal moeten ze wat mij betreft 100% betrouwbaar zijn, zodat niemand anders dan ikzelf ze kan gebruiken.

Dirk-Jan van den Heuvel is de CEO en oprichter van Collis. Hij studeerde in Leiden en is later vooral om die reden met zijn bedrijf in Leiden gebleven. Hij vertelde me in een uur wat dit bedrijf allemaal doet op het gebied van de veiligheid van electronische transacties. Ik durf dat best indrukwekkend te noemen. Dit Leidse bedrijf mag echt een autoriteit op haar vakgebied genoemd worden. Het gaat daarbij niet alleen om financiele transacties. Dat blijkt wel uit het feit dat de mensen van Collis naast voor financiele instellingen ook werken voor overheden, telecombedrijven en de vervoerssector. In Nederland is het bedrijf bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkelingen rondom de OV Chipkaart, het nieuwe paspoort, maar ook de techniek rondom de plannen van Minister Eurlings voor het rekening-rijden.

In Leiden kennen we heel veel kennisintensieve bedrijven. Collis hoort ook tot deze groep. Ook bij dit bedrijf zijn het vooral de mensen die het bedrijf maken. In haar bedrijfsbrochure prijkt daarom niet zonder trots het predikaat 'beste werkgever' 2009 van het 'great place to work institute Nederland'.

Alweer zo'n mooi Leids bedrijf waar men eigenlijk weinig last heeft van de economische recessie.

Tot ziens.

dinsdag 27 oktober 2009

NeCEN

Het Netherlands Centre for Electro Nanoscopie (NeCEN) komt naar Leiden, en dat is geweldig nieuws.

In de wereld van de biotech gaat het bijna altijd over interactie tussen levende organismen en moleculen. De beste manier om te begrijpen hoe dat werkt is om die interactie met verschillende technieken zichtbaar te maken. Om dit te kunnen doen is er sinds kort een nieuwe en zeer hoogwaardige technologie beschikbaar in de vorm van een soort hele bijzondere electronenmicroscoop. Deze technologie wordt gemaakt door FEI, een voormalige dochter van Philips, die nu in Amerikaanse handen is.

Een probleem is het feit dat deze technologie heel duur en zeer schaars is. Daardoor is deze techniek op dit moment in Europa nog helemaal niet beschikbaar. Na lang onderzoek en gesprekken is onlangs in samenspraak met de leverancier het besluit genomen om Leiden uit te kiezen als plek waar deze technologie nu als eerste in Europa beschikbaar komt. Dat de keuze hierbij op Leiden is gevallen heeft alles te maken met het internationale bio science klimaat in Leiden en het feit dat wij samen hebben gewerkt met bijvoorbeeld Rotterdam en Delft (partners in de Medical Delta) om deze technologie naar Leiden te krijgen.

Met de plaatsing van deze apparatuur is een investering van vele tientallen miljoenen euro's gemoeid, geld dat voor een belangrijk deel uit Europese fonsen moet komen.

Wanneer deze apparatuur uiteindelijk in Leiden in gebruik is zullen topwetenschappers en bio tech bedrijven in de rij staan om van deze faciliteit gebruik te maken. Daarmee krijgt de goede naam van Leiden als Bio Science Center van Europa weer een extra impuls. Hierdoor zal de aantrekkelijkheid van het park verder toenemen, met name voor vestiging van grote multi nationals op het gebied van life science. Daarbij verwacht ik ook dat NeCEN zal bijdragen aan de groei van economische activiteit in de regio.
Vanmiddag was ik aanwezig bij een informatiebijeenkomst met alle betrokken partijen om afspraken te maken over het proces van ontwikkeling van deze zogenaamde grootschalige onderzoeks faciliteit.

Tot ziens.

Paling

Wat hebben Leiden en Volendam met elkaar gemeen? Het antwoord is paling. Paling is van groot belang voor de Volendammer vissers, maar met een teruglopende visstand in de wereld staat de paling op uitsterven. Voor de vissers in Volendam een groot probleem, en daar komt Leiden om de hoek kijken.

Vanmorgen mochten we minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwelkomen in het Gorleus Laboratorium van de Universiteit Leiden om haar te informeren over het resultaat van onderzoek van de Universiteit Leiden. Daar doet men al geruime tijd onderzoek naar een manier om de natuur een handje te helpen. In ons Bio Science Park leveren levende palingen in gevangenschap nu al miljoenen glasaaltjes af. Dat gebeurt nu nog onder laboratorium condities en er zijn nog een aantal praktische problemen die nader onderzoek nodig maken. De resultaten zijn echter zo bemoedigend dat de minister naar Leiden kwam om dit met eigen ogen te zien. Tijdens het bezoek werd zij geinformeerd over het feit dat Nederland in dit onderzoek wereldwijd voorop loopt waardoor bijvoorbeeld wetenschappers uit een visland als Japan naar Leiden komen om onze resultaten te zien.

Naast onderzoekers zijn er inmiddels ook al ondernemers die in deze productietechniek brood zien. Een bedrijf als Volendam Glasaal BV is daar weer een voorbeeld van. In Volendam begint binnenkort de eerste experimentele glasaalkwekerij waar met de kennis en ervaring van het onderzoek in Leiden en met hulp van het Innovatienetwerk van LNV de palingkweek verder wordt onderzocht en uitgeprobeerd. Ook de burgemeester en een wethouder uit Volendam waren daarom vanmorgen in Leiden. Zij onderstreepten met hun aanwezigheid het belang van de ontwikkeling voor de Volendammer economie.

Naast palingzaken heb ik de minister ook nog in algemene zin kunnen informeren over het Bio Science Park. We zijn tenslotte het beste bedrijventerrein van Nederland.

Tot ziens.

vrijdag 23 oktober 2009

President

De tolk van de gemeente Torun vertaalt het Poolse woord voor burgemeester steevast als President. De 'wethouders' zijn hier Vice-President. Dat was voor mij vanmorgen aanleiding om opnieuw de wandeling van het hotel naar het stadhuis te maken voor een afspraak met Vice-President of Torun, Mr. Zbigniew Fiderewicz (foto) om me door hem eens bij te laten praten over de manier waarop hier het gemeentebestuur werkt. Het was een prettig gesprek met overigens een aantal beperkingen vanwege het feit dat we een tolk nodig hebben om elkaar te kunnen verstaan.

Na een uiteenzetting van de manier waarop de verschillende overheden zich hier tot elkaar verhouden, en hoe de rolverdeling binnen de gemeente is kom ik tot de conclusie dat er veel overeenkomsten te vinden zijn met het systeem dat wij in Nederland kennen. Het grote verschil is natuurlijk het feit dat dit systeem hier nog heel jong is. Anders is ook het feit dat de burgemeester hier elke 4 jaar door de inwoners gekozen kan worden. Na die verkiezingen stelt hij niet alleen zijn eigen 'wethouders' aan, maar vervangt hij ook naar eigen inzicht de ambtelijke top in de organisatie. De burgemeester heeft een aantal belangrijke budgettaire bevoegdheden en legt als zelfstandig bestuursorgaan verantwoording af aan de gemeenteraad, ook voor de daden van zijn 'wethouders'. Na het gesprek begreep ik de benaming president veel beter. Mr. President is een machtige man in Torun.

Volgens de wet mag de burgemeester van Torun drie 'vice presidents' aanstellen. Wegens vertrek van een van hen zijn er momenteel maar twee. Voor de vacature is al een jaar weinig interesse. Mijn gesprekspartner geeft aan dat dit mede komt door het feit dat hij voor een volle werkweek van 10 uur werk per dag slechts €2500 per maand betaald krijgt. Een gevolg van een bezuinigingsmaatregel van het nationale parlement dat een bezuiniging zocht maar daarbij haar eigen inkomen buiten schot wenste te houden.
Tot ziens.

€ 12.000

Na ruim 10 uur slapen werd ik vanmorgen wakker in hotel Kopernik in Torun. De uren slaap die ik de afgelopen dagen heb moeten missen zijn weer een beetje ingehaald. Nog wat lichte pijn in de spieren maar verder blijken de gevolgen mee te vallen.

Het eerste wat mij vandaag te doen staat is een bezoek aan het Blijf van mijn lijf Huis in Torun. Gisterenavond hebben we symbolisch een cheque van 12000 euro overhandigd voor deze instelling. Het ging om sponsorgeld dat wij met onze loop hebben ingezameld. Een groot deel van dit bedrag was afkomstig van sponsors die hadden gereageerd op mijn oproep om me te sponsoren en dus wilde ik met eigen ogen zien dat het geld ook werkelijk op de goede plaats terecht komt.Na een rondleiding door het huis en een gesprek met de leiding daar werd duidelijk dat men hier geweldig werk doet voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld mishandeling en bedreigingen. Op allerlei manieren verzorgt men hier een veilige plaats voor deze vrouwen en hun kinderen. Daar waar hulp aan deze vrouwen voor mij een soort basis voor beschaving is, valt ons tijdens het gesprek op dat de lokale overheid in Torun daar toch heel anders over denkt. Er komt nagenoeg geen overheidssteun voor deze instelling waardoor men volledig afhankelijk is van particuliere giften. En dat maakt het allemaal niet eenvoudig. Tot mijn genoegen heb ik wel kunnen constateren dat er zo nu en dan wat subsidie uit Europa komt die dit soort voorzieningen een beetje kunnen ondersteunen.

Niet al onze vragen met betrekking tot de relatie tussen het Blijf van mijn lijf Huis en de plaatselijke overheid kunnen tijdens ons gesprek beantwoord worden. De aanwezigheid van een aantal medewerkers van de gemeente is daarbij blijkbaar toch een drempel. We maken afspraken dat er nog een en ander op papier komt. Ook over de werkelijke besteding van het geld zullen we nog contact hebben.

Vervolgens heb ik in Torun een aantal gemeentelijke sportvoorzieningen bekeken waaronder een gloednieuw speedwaystadion waar men trots over spreekt als het modernste speedwaystadion te wereld. De bouwkosten waren zo'n 25 miljoen euro. Speedway is een populaire sport in Polen, maar ik bespeur ook veel prestige in dit mooie complex. Met een jaarbudget van 1,5 miljoen euro voor sport lijkt de investering wat aan de grote kant.

Over al deze onderwerpen heb ik naar afloop gesproken met mijn 'collega' mr. vice president Zbigniew Fiderewicz. Het was een goed gesprek waarbij we naast het uitwisselen van de gebruikelijke cadeautjes ook de nodige inhoudelijke dingen hebben kunnen bespreken. Op mijn vraag om meer inzicht in de manier waarop het openbaar bestuur in Polen georganiseerd is krijg ik een uitnodiging om morgen terug te komen voor een extra gesprek.

Aan het eind van de middag volgde de officiele ontvangst in het oude Stadhuis van Torun. Naast de ruim 40 mensen van onze loopgroep waren daar ook zo'n 40 andere bezoekers uit Leiden aanwezig. Na de toespraken mocht ik een echte Nederlandse opoefiets overhandigen aan mijn collega. Gezien het sportieve karakter van onze bezoek leek dit het beste cadeau. Nu hopen dat na deze eerste dienstfiets er meer zullen volgen.
Tot ziens.

woensdag 21 oktober 2009

Finish

Vandaag was de aankomst van onze groep in de mooie stad Torun. Dat wil zeggen, voor het zover was moest ik met mijn groep nog 1 etappe lopen. Voor mij was dat nog een kleine 10 kilometer. Met een kleine 4 uur slaap achter de rug vertrokken we vanmorgen voor dit laatste onderdeel. Afgelopen nacht waren we erg laat terug waardoor er geen tijd meer was voor een massage. Dat heb ik geweten want toen ik vanmorgen het busje uitmoest voor mijn eerste loop was ik zo stijf als een plank. Gelukkig is het me uiteindelijk gelukt om de benodigde meters af te leggen. Het laatste stuk van onze etappe liepen we samen met de hele groep. Omdat we als groep in Leiden als eerste vertrokken, waren we nu als eerste klaar. De twee andere teams moesten het vanaf hier afmaken.

Mijn definitieve resultaten voor de hele loop zijn volgens mijn GPS horloge als volgt:

Totaal afgelegde afstand 84,45 km
Totaal aantal keer gelopen: 27 keer
Totaal tijd gelopen: 7 uur en 30 minuten
Gemiddelde hartslag tijdens de loop 139 slagen per minuut
Totaal verbruikte calorieen: 7496

Sponsors die hun bijdrage afhankelijk hebben gemaakt van de door mij afgelegde afstand kunnen op basis van deze gegevens hun bijdrage storten.

Zoals afgesproken hebben we daarna aan de rand van de stad gewacht tot ook de laatste lopers binnen waren. Nadat iedereen zich had opgefrist zijn we als een groep samen de stad ingelopen. In het centrum, voor het standbeeld van Kopernikus (foto) werden we door de 'vice-mayor' van Torun van harte welkom geheten. Hij stond tussen heel veel Poolse en Nederlandse mensen die voor ons een hartverwarmend welkom verzorgde.

De afgelopen 5 dagen heb ik samen met ruim 40 geweldige mensen uit Leiden en omgeving een sportieve prestatie neergezet die er volgens mij absoluut mag zijn. Samen met 14 andere lopers heb ik in 100 uur de afstand van twee keer een marathon gelopen waarbij het gemiddelde dichtbij de 12 kilomter per uur kwam. Via dit Leiden2Torun project ben ik ook zelf in staat geweest om mijn persoonlijke sportieve grenzen te verleggen. Ik hoop dat het een beetje heeft bijgedragen aan het beeld van de stad Leiden als stad van sporters. Ik hoop dat het de komende periode voor heel veel andere mensen een aanleiding is om ook iets met sport te doen.

Voor wie interesse heeft in de Run to Torun, blijft ook de site www.leidentorun.nl voorlopig in de lucht.

Tot ziens.

dinsdag 20 oktober 2009

Bastion

Rond 04.00 uur stond team 2 precies op de goede plaats klaar om het van ons over te nemen. Tot dan staat mijn Garmin GPS op 64 gelopen kilometer. Het einde lijkt in zicht te komen. Op weg naar onze volgende bestemming kwamen we even voor zes bij Kostra nat Odra over de Poolse grens om daar te ontdekken dat er nog 3 slaapplaatsen beschikbaar zijn voor onze 9 teamleden. Het plaatselijke Bastion Hotel biedt uitkomst wanneer we daar voor 250 Zlotti (60 euro) een kamer met 4 bedden kunnen huren. Door een warme douche en een echt bed heb ik maar liefst 4,5 uur geweldig geslapen.

Rond 11.00 uur komt voor het hotel team 3 voorbij. Zij hebben zojuist de Duits-Poolse grens overschreden en vanaf dat moment is een loopgroep uit Torun aangesloten. Deze poolse vrienden gaan ons vanaf nu vergezellen naar het eindpunt van onze reis. Bovendien krijgen we vanaf nu een escorte van de Poolse politie door alle steden op de route. Op die manier rijdt er nu een flinke escorte achter de lopers aan. Het was bijzonder om te zien hoe de Poolse politie onze lopers dwars door drukke dorspcentra weet te loodsen. In de volgauto vragen wij ons af of deze escorte de zaak nu eigenlijk wel veiliger maakt.


Tegen de avond loop ik mijn laatste kilometers van vandaag. Op de GPS heb ik nu ongeveer 77 kilometer op mijn naam staan. Morgen nog een keer vroeg uit bed om als eerste van de drie teams een verkorte eindetappe te lopen. Zodra we die allemaal achter de rug hebben gaan we met de hele groep Torun binnen. Net zoals we 17 oktober vertrokken uit Leiden. Morgen schrijf ik u mijn ervaringen.

Tot ziens.

maandag 19 oktober 2009

Josef Jakobs Spargelhof

In Beelitz brachten we onze pauze vandaag door in Jozef Jakobs Spargelhof (www.jakobs-hof.de), een aspergeboerderij op zo’n 15 kilometer afstand van Potsdam. Gezien de omvang van dit toeristisch bedrijf moet dit in het seizoen een belangrijke pleisterplaats zijn. Op dit moment is het echter uitgestorven en hebben wij het rijk zo ongeveer alleen. Om wat slaap in te halen kunnen we even op bed gaan liggen in de slaapverblijven waar tijdens het seizoen de Poolse gastarbeiders slapen.

Onze oude gele omgebouwde NZH bus stond op het parkeerterrein. Deze is door de ANWB aan ons beschikbaar gesteld. Binnen zetten onze mensen van de catering al sinds ons vertrek een geweldige prestatie neer. Toen het buiten te koud werd zijn we binnen rond een grote open haard gaan zitten.

Rond half 10 ‘s avonds vertrokken we met team 1 in winter-outfit voor onze ‘night-shift’. Op het afgesproken wisselpunt hebben we het stokje van team 3 overgenomen. Het is een prachtige nacht geweest. Onder een heldere hemel en dus koud, maar volledig windstil. Bijna 5 uur lang hebben we gelopen op onverlichte buitenwegen en zonder ook maar een auto tegen te komen.

Tot ziens.

Hildesheim

'Im Tat und Wort treu unserem Sport’ staat onder een prachtige oude en een beetje Oost-Duits aandoende muurschildering in het kleedkamergebouw van Boerussia Hildesheim (zie foto). Het geeft aan hoe oud het kleedkamergebouw ongeveer is waar wij de nacht hebben doorgebracht. Maar de douches waren warm en dan klagen wij niet. Bij gebrek aan voldoende slaappplaatsen vond ik met mijn matrasje een plek in de gang bij de toiletten. Na zo veel kilometers achter de kiezen kost het me niet al te veel moeite om de slaap te vatten.

Vanmorgen om 04.45 uur ging de wekker weer. Rond 07.00 uur stonden we ergens voor Helmstedt, in de buurt van de voormalige grens tussen Oost- en West-Duitsland in een boerenkoolakker . Daar moesten we het stokje overnemen van team 3. Daarna liepen we over een licht beijzelde weg in de richting van de opkomende ochtendzon. Op zulke momenten is het echt genieten. Tijdens het eerste deel van het parcours ben ik even daarna de magische grens van 41 kilometer overschreden. De eerste marathon zit er op.

Het landschap om ons heen wordt steeds mooier. De hellingen voor ons als lopers trouwens ook. 10% is geen uitzondering meer. Vaker omhoog dan omlaag, zo lijkt het tenmiste. Ik schat toch dat Leiden een stuk lager ligt dat Torun. Door de informatie uit mijn GPS horloge kan ik u dat na afloop allemaal precies vertellen. Die informatie kunt u overigens ook raadplegen via de volgende link: http://connect.garmin.com/explore?owner=marcwitteman.

Bij Helmstedt zien we de voormalige grens tussen Oost- en West-Duitsland nog door het landschap lopen. Op zo’n moment realiseren we ons hoe bijzonder het eigenlijk is dat wij nu tijdens de loop van Leiden naar Torun gewoon door kunnen lopen.
Als we deze etappe hebben gelopen worden we afgelost door team 2. Wij rijden dan door naar onze volgende rustplaats, een aspergeboerderij in Belitz.


Tot zien.

zondag 18 oktober 2009

Bielefeld

Vanaf 01.00 uur tot 06.00 uur heb ik vanacht met mijn team gelopen van Doetinchem over de Duitse grens naar Bielefeld in Duitsland. De buitentemperatuur daalde tot een paar graden onder het vriespunt, maar lange loopbroek en shirt met lange mouwen helpen om het grootste ongemak tegen te gaan. Meer last krijg ik van het feit dat je bij deze temperaturen steeds vanuit de warme auto direct aan het lopen moet gaan. Tijd om een beetje warm te lopen is er dan niet en dat heeft zo zijn effect op mijn kuitspieren. Die zijn inmiddels aardig stijf en een beetje vierkant geworden.

In Bielefeld hebben de lokale autoriteiten voor ons bedacht dat we het basiskamp kunnen opslaan op een evenemententerrein waar we de ruimte moeten delen met een grote groep rondtrekkende kermisklanten. Zo staan we hier naast de Karussell-Vermietung aus Paderborn. Erger is nog dat er ook geen douche te vinden is. We moeten het doen met een toilet en wastafel met koude kraan. Bovendien zijn nog niet alle kampers gearriveerd waardoor we gedurende de ochtend onze slaap in moeten halen in een tentje tussen de kermisattracties.
Rond het middaguur werd ik wakker met een warm zonnetje op de tent. Inmiddels had ook onze fysiotherapeut zich weer bij de groep aangesloten zodat mijn kuiten op de massagetafel in de openlucht eens flink aandacht konden krijgen.
Inmiddels heb 25 kilometer achter de rug van de totaal 80 die ik gedurende deze trip zal moeten maken. Op dit moment is mij wel duidelijk dat dit allesbehalve vanzelf zal gaan. Vanmiddag om 16.00 uur begin ik aan mijn volgende estafetteserie tot 21.00 uur vanavond. Komende nacht kan ik weer eens ‘gewoon’ slapen en mij is beloofd dat we bij ons volgende kamp weer over een warme douche kunnen beschikken. Ik kijk er naar uit.

Tot ziens.

zaterdag 17 oktober 2009

Westbroek

De eerste serie zit er bijna op voor mijn team. We bevinden ons bij Westbroek, vlakbij Hilversum. Nog een paar kilometer en we worden afgelost door het tweede team, die de volgende 60 km. in de richting van Torun gaat lopen. Als team gaan we door naar Papendal waar een heerlijke maaltijd en een warme douche op ons wacht. Vannacht om 01.00 uur vervolgen we onze weg naar de Duitse grens.

In mijn mailbox trof ik zojuist een hele serie foto's van Emile van Aelst. Een paar daarvan treft u hierbij aan. Emile bedankt hiervoor.

De stukken van de route die ik tot nu toe heb gelopen zijn te vinden via http://connect.garmin.com/explore?owner=marcwitteman.

Tot ziens.

Het is begonnen

Veel belangstelling van het publiek, een toespraak van de burgemeester en een afscheidswoordje van de Poolse Consul, dat ging zojuist vooraf aan de start van onze mega-estafette van Leiden naar Torun in Polen. Zelf heb ik inmiddels mijn eerste 4 kilometer achter de rug en ben ik gewisseld met de volgende loper. Mijn eerste stukje is op internet terug te vinden op deze link.

En natuurlijk voor vertrek nog een filmpje.

Inmidddels hebben we de eerste regenbui op onze weg getroffen.

Tot ziens.

woensdag 14 oktober 2009

Sneeuw

Tijdens de weersverwachting na het 8 uur journaal zag ik vanavond sneeuw in Polen. Komende nacht kan er in Nederland nachtvorst voorkomen. Aanstaande zaterdag ga ik samen met 14 andere lopers en 25 mensen voor onze ondersteuning, in estafette naar Torun in Polen lopen. Soms denk ik wel eens, waar ben ik aan begonnen. Toch zou ik niet meer terug willen. Na maanden van voorbereiding en intensieve training moet het nu gewoon maar gebeuren. Aanstaande zaterdag 17 oktober vertrekken we om 10.00 uur vanaf het Leidse Stadhuis. Daar zal burgemeester Henri Lenferink het startsein geven. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn om ons uit te zwaaien is natuurlijk welkom.

Het eerste stuk lopen we met alle lopers tegelijk de stad uit via de Breestraat, Korevaarstraat, Levendaal, Plantagelaan en de Hoge Rijndijk naar de Burggravenlaan. Daar pakt de eerste loper het estafettestokje op en gaat het echt beginnen. Doordat wij een GPS zender meedragen kunt u via de site www.leidentorun.nl online waarnemen waar de loper op dat moment ongeveer is.

Daarnaast zal ik tijdens de stukken dat ik zelf loop mijn GPS horloge dragen. Via deze link kunt u mijn persoonlijke prestaties waarnemen. Voorwaarde is wel dat de techniek onderweg moet blijven werken, maar daar heb ik goede verwachtingen bij.

Zelf zit ik in het eerste team en dus loop ik mijn eerste serie op 17 oktober tussen 10.00 uur tot 15.00 uur. Dat zijn dan de eerste van in het totaal 80 kilometer die ik tot Torun ga volbrengen. Met een gemiddelde snelheid van 12 km per uur ofwel 5 minuten per kilometer. Gezien mijn trainingtijden in de afgelopen weken moet dat lukken.

Inmiddels heb ik de laatste training achter de rug. Om goed voorbereid aan de start te komen geniet ik nu van een paar dagen fysieke rust. Let wel fysieke rust, want de politieke agenda is tot en met vrijdag flink gevuld, er wachten nog een paar zware klussen voor ik kan vertrekken.

Overigens is mijn oproep tot sponsoring niet zonder gevolg gebleven. Hoeveel ik precies aan toezeggingen heb mogen ontvangen zal ik gedurende de loop bekend maken. Zeker is dat u nog steeds kunt storten.

Tot zover mijn eerste bericht. Ik probeer mijn volgende bericht ergens gedurende de zaterdag te sturen. Dan is het dus echt begonnen.

Tot ziens.

zaterdag 10 oktober 2009

Hoorn

Samen met een groot aantal schaatsliefhebbers, wethouders sport, raadsleden uit de regio en de pers, ben ik vandaag op stap geweest naar het Noord-Hollandse Hoorn. De gezamenlijke schaatsverenigingen uit onze regio hadden deze excursie georganiseerd om de regionale ijshal in Hoorn te bekijken.

De ijsbaan die in 2006 werd geopend, ligt naast de snelweg de A7. De baan heeft een omtrek van 400 meter, en daarbinnen ligt een ijshockeybaan van 60 bij 30 meter. In het eerste seizoen 2006/2007 trok de ijsbaan 259.000 bezoekers en ook in latere jaren is dit aantal flink boven de 200.000 bezoekers per jaar gebleven. Dat is voldoende voor een sluitende exploitatie.

Alle gemeenten in de regio hebben eenmalig bijgedragen om deze voorziening tot stand te brengen. Daarmee is het echt een regionale voorziening geworden. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking waar de inwoners de vruchten van plukken. Wat mij betreft een mooi voorbeeld hoe het in onze regio ook zou kunnen.

Een van de belangrijkste succesfactoren bij de realisatie van deze sportvoorziening is het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemer Toon Steltenpool (1936). Hij gaf ons een inspirerende en leerzame uiteenzetting over de manier waarop hij de lokale politiek in de verschillende gemeenten zover gekregen had om mee te doen in een regionale voorziening.

Het bezoek aan Noord Holland heeft mij enthousiast gemaakt. Zo'n voorziening zou toch in de regio Holland-Rijnland ook mogelijk moeten zijn. Daarvoor hebben we nog 4 jaar de tijd. Dat is ongeveer de periode die onze 200 meterbaan aan de Vondellaan technisch gezien nog open kan blijven.

Tot ziens.

vrijdag 9 oktober 2009

Gerda

Tijdens een algemene ledenvergadering van mijn partij is mijn collega Gerda van den Berg vanavond gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat mij betreft een geweldige keuze.

Ruim drie jaar zijn Gerda en ik nu collega’s van elkaar. In die tijd hebben we pakweg zo’n 600 uur tegenover haar gezeten aan de Leidse collegetafel. In die tijd heb ik een goed beeld gekregen van de manier waarop Gerda invulling geeft aan haar taak als wethouder. Met een ogenschijnlijke rust en een schat aan inhoudelijke kennis en ervaring weet zij steeds haar standpunten te bepalen. De manier waarop zij de meest ingewikkelde dossiers weet te verdedigen heeft indruk op me gemaakt. Na al die tijd kost het mij daarom ook niet zoveel moeite om vast te stellen dat zij zonder twijfel de beste wethouder aan de college tafel was. De Leidse Partij van de Arbeid zou zichzelf enorm tekort hebben gedaan als ze Gerda niet als lijsttrekker zou hebben aangewezen.

Eerlijk gezegd kan ik op dit moment niemand anders bedenken die een betere lijsttrekker voor de PvdA zou zijn. Gerda is inmiddels een bekend en gewaardeerd persoon in de stad. Ze is buitengewoon goed ingevoerd op de meest uiteenlopende politieke onderwerpen. Ze houdt bovendien steeds aandacht voor de mensen achter de dossiers. Bovendien is ze gewoon een hele prettige persoon om mee samen te werken. Dat alles was voor mij een paar maanden geleden al reden om haar mijn steun bij een eventueel lijsttrekkerschap toe te zeggen.

Wat mij betreft kan de campagne beginnen, ik sta achter Gerda, onze nummer 1.

Speech Gerda van den Berg from PvdA Leiden on Vimeo.


Tot ziens.

donderdag 8 oktober 2009

Bio Science kampioen

Leiden Bio Sciencepark is sinds vandaag het beste bedrijventerrein van Nederland. Daarmee is na 25 jaar hard werken door Universiteit, bedrijfsleven, wetenschappers en gemeente eindelijk de bekroning gekomen voor alle inspanningen. Wat mij betreft is dit opnieuw een hoogtepunt voor de toch al zo succesvolle Bio Science in Leiden.

Vandaag mocht ik als trotse wethouder Economische Zaken en projectwethouder voor Leiden Bio Science de prijs in Venlo in ontvangst nemen tijdens het Nationale Bedrijventerreinencongres 2009. Ik hoop dat ook deze prijs weer mee werkt om de gemeente Leiden, de universiteit Leiden en de Bio Science in onze stad nog beter op de kaart te zetten. Want meer aandacht betekent voor ons meer intresse van allerlei bedrijven om ons park te komen versterken.

Die aandacht begint morgen bijvoorbeeld al wanneer ik aan de gezamenlijke wethouderhouders van de steden met meer dan 100.000 inwoners een presentatie mag geven over ons Bio Science Park.

Tot ziens.


zondag 4 oktober 2009

Sponsors gezocht

Vanaf 17 oktober a.s. ga ik meedoen aan een estafetteloop doen van Leiden naar zusterstad Torun in Polen. Het idee is een jaar geleden ontstaan bij de viering van het 20 jarig bestaan van de Stedenband die Leiden heeft met Torun. Met een gemiddelde snelheid van 12 km per uur moet de afstand in 100 uur kunnen worden afgelegd, ofwel na 5 dagen en 4 nachten lopen wij (met 15 lopers verdeeld over 3 teams in een estafette) Torun binnen. Per loper gaan we dus gemiddeld 80 km lopen, gemiddeld dus 20 km per dag. De start is op zaterdag 17 oktober en de finish staat gepland op woensdagmiddag 21 oktober na de middag.

Om goed op deze prestatie voorbereid te zijn heb ik de afgelopen maanden een behoorlijk zwaar trainingsschema doorgewerkt. Ik ben nu goed in vorm en heb er vertrouwen in dat het allemaal gaat lukken. Natuurlijk blijft het moeilijk in te schatten is hoe zwaar het precies gaat worden. Het doorbreken van het dag- en nachtritme zou wel eens het zwaarste aspect kunnen worden. Maar goed, wie A zegt moet ook B zeggen, dus 17 oktober ga ik vertrekken.

Behalve 15 lopers gaat er op 17 oktober een flink aantal vrijwilligers mee om de loop te ondersteunen. Het opzetten van deze loop kost veel geld, maar dat kunnen we dekken met eigen bijdragen van de deelnemers en een aantal grote sponsors. Aan de estafette is echter ook een goed doel gekoppeld waar we zoveel mogelijk geld voor willen ophalen. Het geld is bestemd voor het "blijf van mijn lijf" huis in Torun, waar nauwelijks geld aanwezig is om in de primaire levensbehoeften te voorzien.

Voor dit goede doel wil ik graag een beroep doen op de lezers van mijn weblog. Als je daartoe bereid bent, laat mij dan per mail weten hoeveel je wilt bijdragen wanneer ik de finish van deze monsterestafette ook werkelijk ga halen. Tijdens de loop zal ik verslag doen via mijn weblog.

Als het me inderdaad lukt zal ik na afloop iedereen die mij een bericht heeft gezonden een verzoek sturen om de bijdrage over te maken op Giro 4878029, Stichting Stedenband Leiden-Torun. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zoveel vertrouwen in mijn prestaties hebt dat je bij voorbaat al een bijdrage wilt overmaken. Stuur ook in dat geval even een bericht aan me, dat is goed voor mijn motivatie.

Bij zo´n evenement hoort ook een eigen website met alle informatie. Deze is te vinden onder www.leidentorun.nl . Naast alle wetenswaardigheden zijn straks ook onze verrichtingen live te volgen op deze site. Via een klein kastje bij de fietser die met de lopers mee rijdt, kun je precies zien waar we ons op de route bevinden.

Bedankt voor de support in welke vorm dan ook!!

Tot ziens.