donderdag 12 april 2018

Digitaal vragenuur

Zoals u vast wel weet, maak ik graag gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn. Mijn smartphone en iPad zijn binnen handbereik. Ik zit op Twitter, Facebook en Instagram. En als ik eens iets wil weten of aanvragen dan gaat dat razendsnel via internet.

Veel mensen kunnen hun weg goed vinden op het internet. Zij checken de nieuwe bus- of treintijden met hun telefoon. Of ze praten via FaceTime met familie die aan de andere kant van de wereld woont. Ook de communicatie en dienstverlening van de gemeente gaan steeds vaker digitaal. Denk aan het regelen van een afspraak, of eenvoudig een melding doen van zaken in de openbare ruimte zoals kapotte straatverlichting of een onveilige situatie.

Ook gemeentenieuws is gemakkelijk te ontvangen via Facebook, Twitter of onze online nieuwsbrief. U kunt daarbij zelf aangeven over welke onderwerpen u informatie wilt ontvangen. Communicatie op maat dus. Maar persoonlijk contact blijft voor ons altijd belangrijk, al is het maar omdat we ons heel goed realiseren dat niet iedereen even handig is met de computer.

Al die technologische ontwikkelingen zijn natuurlijk fantastisch. Maar er is ook een groep mensen die nog niet zo ‘digitaal vaardig’ is. Mensen die de computer en het internet lastig vinden. De AfvalWijzer raadplegen, een afspraak maken om rijbewijs of paspoort te verlengen… Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Mensen kunnen het internet dan ervaren als een hoge drempel voor de dienstverlening van de gemeente. Toch zou het zonde zijn om geen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

Daarom organiseren de gemeente en de bibliotheek samen het Digitaal Vragenuur, speciaal voor al uw vragen over de gemeente. Dus: bent of kent u iemand die de computer, tablet of smartphone lastig vindt en daarbij hulp kan gebruiken? Dan is het Digitaal Vragenuur wat voor u!

Het Digitaal Vragenuur vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 van 9.30 tot 11.00 uur in het  gemeentekantoor (Endelhovenlaan 1 in Maarssen). Het is gratis. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Onze gastvrouw ontvangt u in de hal. De koffie en een ‘taartje met
een apenstaartje’ staan voor u klaar. Neem als het kan uw eigen smartphone, tablet of laptop mee. Dan kunnen we u op weg helpen op uw eigen apparaat. Hebt u geen apparaat? Geen probleem, er staan extra laptops klaar.
Ik hoop u dinsdag 24 april te ontmoeten tijdens het Digitaal Vragenuur, want zoals gezegd: persoonlijk contact blijft belangrijk!

P.S. Kunt u 24 april niet? Er is wekelijks een Digitaal Vragenuur in de bibliotheek Maarssen-Dorp (ma. 14.00 – 15.30 uur), Breukelen (di. 14.00 – 15.30 uur) en Maarssenbroek (do. 14.00 – 15.00 uur).
U kunt er terecht met álle vragen over het gebruik van computer, tablet of smartphone. Wilt u zelf uw zaken blijven regelen en beter leren omgaan met de computer? Volg dan een cursus bij de bibliotheek of Seniorweb.

Tot ziens.

donderdag 5 april 2018

Samenwerken aan veiligheid

Afgelopen vrijdag gaf ik samen met Kees van Zutphen, teamchef van het politiebasisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, een toelichting aan de lokale pers op de uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2017. Deze rapportage wordt jaarlijkse opgesteld en biedt inzicht in de resultaten van ons veiligheidsbeleid. Het brengt ook de belangrijkste ontwikkelingen rond veiligheid in Stichtse Vecht in beeld. Die wil ik graag met u delen.

De Veiligheidseffectrapportage 2017 laat zien dat de totale criminaliteit in Stichtse Vecht blijft afnemen. Vorig jaar nam de criminaliteit, ten opzichte van 2016, af met 9 procent. Dat is een goede ontwikkeling die we graag zo willen houden.
Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar opnieuw, evenals het aantal autokraken en bedrijfsinbraken. Helaas laten fietsendiefstallen en jeugdoverlast een stijging zien ten opzichte van 2017. 

Jeugdoverlast is en blijft een punt van zorg. Op diverse manieren zijn we bezig om de overlast aan te pakken. Gelukkig krijgen wij hierbij hulp van de jongeren zelf, en vooral ook van hun ouders, want wij kunnen dit niet alleen. Ik ben er van overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot minder overlast. Ook voor het terugdringen van fietsendiefstallen kunt u helpen. Goede sloten en het laten graveren van uw postcode helpen al veel.


We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners sowieso succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien ook steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurt-WhatsAppgroepen. Ik ben erg blij dat het aantal buurt-WhatsAppgroepen onverminderd toeneemt in onze gemeente. In totaal zijn er nu 52 groepen actief in de gemeente.
Op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl kunt u zien welke buurt-WhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams er zijn. Via deze website kunt u zich aanmelden voor een signaleringsteam of WhatsAppgroep. Sinds de lancering zijn er 563 aanmeldingen bijgekomen. Een prachtig voorbeeld van hoe inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in onze gemeente.
Het aantal burgernetdeelnemers steeg  vorig jaar  met 4,5% ten opzichte van 2016. Op dit moment zijn bijna 6.500 inwoners lid van Burgernet, dat is 10% van de totale bevolking. In oktober 2017 zorgde Burgernet voor een succes in Stichtse Vecht. Een Burgernet-deelnemer zag de verdachte van een winkeldiefstal lopen en heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Die heeft de verdachte aangehouden.

Binnenkort zetten we Burgernet-mail in. Hiermee vergroten we de kans op het opsporen van de daders van een woninginbraak. Dit doen we door Burgernet-deelnemers in de omgeving van een woninginbraak een e-mail te sturen. De e-mail bevat preventietips en vraagt tegelijkertijd aan de ontvanger  om informatie die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek. Burgernet-mail is een aanvulling op het reguliere buurtonderzoek van de politie.


U ziet het: veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en gemeente. Een goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke veiligheidspartners, inwoners en ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. Veiligheid is dus uw en onze zorg!


Tot ziens.

donderdag 29 maart 2018

Na de verkiezingen


Vorige week mocht u naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een vo
lle aula van Broklede mocht ik ’s avonds de uitslagen van raadsverkiezingen presenteren. Met een opkomst van ruim 57% voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen we boven het landelijke gemiddelde van 55%. Een prachtig resultaat waar ik iedereen voor wil bedanken, die de moeite nam om van zich te laten horen. Onze slogan voor deze verkiezingen was ‘Geef Stichtse Vecht kleur’ en dat hebben heel veel inwoners gedaan. Het is nu aan de nieuwe raad om daar verdere invulling aan te geven.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden we ook al zo’n mooi resultaat. In 2014 ging bijna 56% van onze stemgerechtigden naar het stembureau.  Het is duidelijk dat u begaan bent met uw leefomgeving en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wat was woensdag 21 maart een lange dag voor de stembureauleden. Ik wil hen dan ook nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Ze hebben van mij een cadeautje gekregen, dat ik samen met PAUWbedrijven voor hen heb ingepakt. Ik vind het echt heel bijzonder dat er steeds weer zoveel mensen zijn die zich aanmelden om dit feestje van de democratie mogelijk te maken. En dat terwijl ze er maar een kleine vergoeding voor krijgen.

Afgelopen vrijdag heb ik in een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van deze verkiezingen bekend mogen maken. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald hoeveel zetels elke partij mag innemen in de gemeenteraad. In totaal zijn er 33 zetels te verdelen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels de partij krijgt. De nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor nemen we afscheid van de oude raad.

Maar met de installatie van de raad zijn we er nog niet. Onder aanvoering van de grootste partij, bij ons is dat nu de VVD, zijn de partijen afgelopen zaterdag gestart met onderhandelen over de belangrijke onderwerpen voor de komende jaren? Partijen die het eens worden over het programma voor de komende 4 jaar vormen daarna samen de nieuwe coalitie.

En de partijen die niet in de coalitie zijn gekomen? Meestal fungeren zij de hele raadsperiode als een soort luis in de pels. Ze volgen alles kritisch maar zullen zelf ook met ideeën komen, waar dan weer democratisch over wordt besloten.
De coalitie zal ook de nieuwe wethouders voordragen aan de raad. De door de raad benoemde wethouders en ik vormen samen het college van burgemeester en wethouders. Wij gaan ervoor zorgen dat de plannen van de raad goed worden uitgevoerd. Daar kunt u op rekenen!
Tot ziens.

woensdag 21 maart 2018

Gaat u stemmen?


Vandaag mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing voor Stichtse Vecht en voor het raadgevend referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Vandaag mag u meebepalen wie de komende vier jaar in de gemeenteraad de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, jong en
oud, vertegenwoordigt.

De gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente - heeft een belangrijke rol bij besluiten over de toekomst van Stichtse Vecht. Of het nu gaat om bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, jeugdzorg, armoedebestrijding of sport- en speelvoorzieningen in uw wijk. Door te stemmen beslist u mee over de toekomst van onze gemeente.

Vroeger was stemmen een plicht, die dwang bestaat gelukkig niet meer. Nu is stemmen een recht, u mag. Het woord is aan u. Daarom hoop ik van harte dat u vandaag van dat stemrecht gebruik maakt. In Stichtse Vecht proberen we het zo makkelijk mogelijk voor u te maken om te stemmen. Verspreid over de gemeente hebben we 34 stembureaus. Er is er altijd wel één in uw buurt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan snel naar het stembureau. U kunt uw stem tot 21.00 uur vanavond uitbrengen.

U krijgt van mij geen stemadvies. Dat bepaalt u zelf. U bent per slot van rekening de baas. Als burgemeester sta ik boven de politieke partijen. Toch voer ik ook campagne, zou je kunnen zeggen. Namelijk voor een hoge opkomst. Als individu hebben we misschien weinig invloed. Maar door te stemmen bepaalt u samen met anderen de toekomst van Stichtse Vecht. Uw stem telt dus wel degelijk mee. Ik hoop zeer dat u de kans om te stemmen niet laat liggen en uw stem laat horen.

We hebben de neiging onze democratische verworvenheden als vanzelfsprekend te beschouwen. We zijn in Nederland niet ander gewend. Dat dit echter lang niet overal zo is, realiseren we ons nauwelijks. Op verschillende plekken in de wereld moeten mensen hun stemrecht iedere dag bevechten. Dat laat zien hoezeer we het stemrecht - een grondwettelijk recht - in ons land moeten koesteren.

Op de stembureaus zijn vandaag 204 stembureauleden actief. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt en tellen ’s avonds de stemmen. Daarnaast komen er ’s avonds 30 mensen helpen bij het tellen op de grote stembureaus. Ik heb enorme bewondering voor de vrijwilligers die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen.

Vanavond organiseert de gemeente een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Ik nodig u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om de voorlopige uitslagen van de verkiezingen met ons te volgen.

Tot ziens.

donderdag 8 maart 2018

Stembus

Over precies twee weken mogen alle stemgerechtigde inwoners weer naar het stembureau. Op 21 maart bepaalt u mede welke 33 inwoners de komende vier jaar plaatsnemen in onze gemeenteraad en u daar vertegenwoordigen. Ook kunt u die dag stemmen in het kader van een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik reken er weer op dat u als betrokken inwoner van u laat horen, want elke stem telt!
Het stemmen maken wij voor u zo makkelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan drempelvrije stembureaus. In een fijne samenwerking met het gehandicaptenplatform hebben we alle 34 stembureaus onder de loep genomen. Waar mogelijk hebben we de stembureaus nog beter toegankelijk gemaakt  voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel. Zo gaan we onder andere tijdelijk een invalideparkeerplaats inrichten bij stembureaus die vlakbij geen invalideparkeerplaats hebben. Wie in  bezit is van een invalidenparkeerkaart kan daar dan op 21 maart maximaal een half uur parkeren.

U hoeft natuurlijk helemaal niet zelf naar het stembureau te komen, want u kunt ook iemand machtigen. Dat betekent dat u uw partner, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin uw stem kunt laten uitbrengen. Voorwaarde is dat hij/zij ook in Stichtse Vecht woont. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat u daarvoor moet doen staat uitgelegd op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Komt u er niet uit, bel ons dan op 14 0346. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Wanneer u niemand kunt machtigen en u fysiek niet in staat bent om zelf naar het stembureau te komen, bied ik u een alternatief. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen. Inwoners die graag willen stemmen die dat vanwege een beperking niet kunnen, kunnen daarom gebruik maken van de Stembus. U wordt dan thuis opgehaald en samen met andere kiezers naar een stembureau in de buurt gebracht. De regiovervoerder Willemsen de Koning biedt kosteloos de (rolstoel)busjes en chauffeurs aan, dat is een fantastisch gebaar.

Het is heel eenvoudig om u aan te melden voor deze service. Uiterlijk 13 maart gaat u naar www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar geeft u aan of wij u in de ochtend, tussen 8.30 en 12.30 uur, of in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen ophalen. Als we de aanmeldingen binnen hebben, gaan wij een planning maken. We nemen op 16 of 19 maart telefonisch contact met u op om uw aanmelding te bevestigen en om de definitieve tijd door te geven. En op de verkiezingsdag bellen we u kort van tevoren op, zodat u weet dat wij onderweg zijn. Wilt u zich aanmelden maar heeft u geen internet? Geen probleem, bel dan naar 14 0346.

Als mijn agenda het toelaat, rijd ik ook mee met de Stembus. Wie weet haal ik u persoonlijk op! Of u nu zelf gaat of iemand machtigt, ga stemmen op 21 maart en geef Stichtse Vecht kleur!

Tot ziens.

donderdag 1 maart 2018

NL Doet


Het Oranje Fonds verzorgt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt iedereen uit om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Ook in Stichtse Vecht zijn er op beide dagen meerdere klussen te verrichten. Op het moment van verschijnen van deze column staat de teller op 26 klussen die worden aangeboden. Mocht uw organisatie nog een of andere leuke klus hebben voor 9 of 10 maart waar u de hulp van vrijwilligers bij kunt gebruiken? Meld deze dan snel aan via de website van NLdoet: http://www.nldoet.nl . U heeft zo een uitgelezen kans om een grote klus voor elkaar te krijgen, uw organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven.
Net als in voorgaande jaren haken de wethouders van Stichtse Vecht en ik ook aan bij NLdoet. Op verschillende plekken verspreid over de gemeente zullen we 9 of 10 maart diverse klussen aanpakken. Wij zien het als een mooie kans om de organisaties die zoveel mooie dingen doen voor onze inwoners vooruit te helpen, en ook om in gesprek te komen met de vrijwilligers die ook de handen uit de mouwen komen steken. Ik vind het altijd heel mooi om hun verhalen te horen.
Nederland is een land van vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent van de Nederlanders zich wel eens belangeloos inzet voor een ander. Bijna de helft doet dit zelfs wekelijks. Nederlanders zetten zich het liefst in voor ouderen, maar ook voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichamelijke beperking. Nederlanders doen vrijwilligerswerk omdat ze een ander graag helpen.
In Stichtse Vecht is dat gelukkig ook het geval. En dat is mooi, want hun inzet voor hun buurt of wijk is van grote waarde. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Veel activiteiten en plannen kunnen niet worden opgepakt zonder hulp van vrijwilligers.
Alleen al daarom vind ik NLdoet een fantastisch initiatief. NLdoet zet het vrijwilligerswerk echt in de schijnwerpers. Daarom wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan NLdoet. Al is het maar een paar uurtjes. U kunt dat alleen doen of samen met uw vrienden. Met uw collega’s of medewerkers mag natuurlijk ook. Voor ondernemers is het een prachtige gelegenheid om als bedrijf te laten zien dat zij zich inzetten voor de samenleving. Door een klus aan te pakken geven zij de lokale samenleving en hun bedrijf een positieve impuls!
Lijkt het u leuk om te helpen, meld u dan aan via de website van NLDoet; als u zoekt op 'Stichtse Vecht' komen de klussen die in onze gemeente worden aangeboden tevoorschijn. Op www.stichtsevecht.nl kunt u nalezen waar u mij en mijn collega-bestuurders kunt tegenkomen. Ik hoop tot dan!
Tot ziens.

woensdag 28 februari 2018

Ik pas


De Gemeente speelt een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Niet alleen omdat alcohol en de gezondheid van onze inwoners alles met elkaar te maken hebben, maar ook omdat de openbare orde en  veiligheid vaak niet samen gaat met overdadig alcoholgebruik. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en zie ik toe op de naleving van de Drank- en Horecawet. Helaas zie ik nog veel te vaak dat alcohol in het spel is bij verkeersongelukken, uitgaansgeweld, overlast, ordeverstoring, huiselijk geweld en antisociaal gedrag. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun alcoholgebruik en het gevaar van drinken. Daarom zetten we als gemeente ook in op alcoholpreventie.
Voor sommige mensen is het lastig om te weten waar hun grens ligt. Te veel alcohol zorgt ervoor dat mensen minder remmingen ervaren en dingen doen die ze normaal gesproken niet zouden doen. Het is goed dat iedereen af en toe bewust stilstaat bij zijn of haar alcoholgebruik. Hoeveel drink ik eigenlijk? Dat borreltje voor of na het eten, of elke dag een glaasje wijn bij het et
en: onbewust drinken mensen soms meer dan ze denken.
Ook het waarom is iets om bij stil te staan. In veel gevallen zal het zijn omdat we alcohol drinken ‘gezellig’ vinden. Er is natuurlijk niks mis met een beetje gezelligheid, maar het is wel goed dat we ons bewust worden van de sociale druk om te drinken. Iemand die zich op een feestje beperkt tot water of een glaasje fris, wordt al snel gezien als ‘ongezellig’. Dat maakt het niet makkelijker om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld omdat je nog rijden moet. Of gewoon omdat het verstandiger is om niet te drinken. Het zou mooi zijn als we daar met zijn allen wat minder oordelend in waren.
Daar komt nog eens bij dat alcohol ook invloed heeft op je gezondheid. Mijn collega Jacqueline Koops, wethouder Volksgezondheid, benadrukt dat steeds. Het schijnt zo te zijn dat mensen die niet drinken beter slapen, gewicht verliezen en zich fitter voelen.
In heel Nederland is er nu een campagne die mensen stimuleert om een maand niet te drinken: IkPas. Collega Jacqueline Koops en ik hebben besloten om dit jaar opnieuw mee te doen en in de maand maart geen alcohol te drinken. Twee jaar geleden deden we ook mee. Het heeft ons wel bewust gemaakt van ons alcoholgebruik. Daarom zijn we ook heel benieuwd of het dit jaar anders is.
Ik wil u ook uitdagen om mee te doen aan de campagne IkPas. Voor uw eigen gezondheid en voor onze maatschappij. Het leuke van deze campagne is dat u uw ervaringen kunt delen met andere deelnemers. Dat geeft steun, maar soms ook inzicht. Speciale IkPas-coaches kunnen u helpen als u extra ondersteuning nodig heeft.
Doet u mee? Volg dan ons voorbeeld. U kunt zich aanmelden via www.ikpas.nl.

donderdag 15 februari 2018

Geef Stichtse Vecht kleur

In een van mijn columns heb ik u al bericht dat we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum. Woensdag 21 maart mag u naar het stembureau.

Afgelopen week mocht ik als voorzitter van het centraal stembureau onder meer een laatste check  doen op de ingeleverde kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. In aanwezigheid van de media zijn de politieke partijen die aan de verkiezingen mee gaan doen bekendgemaakt. Deze partijen zullen u de komende weken graag vertellen waar ze voor staan. Met 12 deelnemende partijen valt er in onze gemeente heel wat te kiezen. Het is nu aan u om Stichtse Vecht kleur te geven!

‘Geef Stichtse Vecht kleur’ is het thema van deze verkiezingen. Een inwoonster bracht mij op het idee om met ‘kleur’ aan de slag te gaan. Ik vond haar uitleg mooi. ‘Verkiezingen geven kleur aan het bestuur, dat weer kleur geeft aan de gemeente en het leven van alledag.’ Samen met u kunnen we Stichtse Vecht nog mooier, leuker en gezelliger maken. Hoe mag u aangeven in het stemhokje.
De komende weken gaan wij u informeren over de verkiezingen. Alle informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar staan ook veelgestelde vragen over bijvoorbeeld hoe u iemand voor u kunt laten stemmen.

Als u nog niet weet op welke partij en kandidaat u gaat stemmen, is de verkiezingskrant een aanrader. Die ontvangt u 8 maart in uw brievenbus, behalve als u een nee-nee sticker op de brievenbus heeft. U kunt ook een exemplaar ophalen in het gemeentekantoor of de krant online bekijken op onze website. Ik wil u nog een tip geven. Vrijdag 16 maart vindt vanaf 19.00 uur een groot verkiezingsdebat plaats. Dit wordt georganiseerd door RTV Stichtse Vecht in samenwerking met de gemeente. U kunt het debat in de aula van RSG Broklede in Breukelen live bijwonen of bekijken via de website van RTV Stichtse Vecht.

Een landelijke trend is helaas dat steeds minder jongeren gaan stemmen. Daar willen wij verandering in brengen. Bijvoorbeeld met de hulp van Astrid en Lisa, die de komende weken voor onze sociale mediakanalen vlogs gaan maken. In deze korte filmpjes leggen zij uit wat de gemeenteraad is en doet, en waarom het ook voor jongeren belangrijk is om te stemmen. Ze komen ook een keer bij mij op de koffie. Ik verwacht dat ze daar ook over gaan vloggen.

Ik hoop dat u op 21 maart gaat stemmen. Wij willen het u in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. Wilt u stemmen, maar bent u daar fysiek niet toe in staat en kan niemand met u mee? Dan komen we u ophalen met de Stembus. Zelf rijd ik ook een tijdje mee op de bus, dus wie weet haal ik u wel persoonlijk op om samen naar het stembureau te gaan. Ik kom hier binnenkort in mijn column op terug. 

Tot ziens.

woensdag 7 februari 2018

Zwemmen tegen kanker

Velen van u weten dat ik longkanker heb en dat mijn ziekte ongeneeslijk is. Vorige week was ik, zoals elke zes weken, bij mijn specialist voor een evaluatie. Het afgelopen jaar bleek bij eerdere evaluaties steeds dat de behandeling aansloeg en de ziekte stabiel bleef. Deze week was het nieuws helaas minder positief. De tumor en de uitzaaiingen zijn de afgelopen tijd toegenomen. Ik wist dat dit moment een keer zou komen. Tot nu toe heb ik geluk gehad dat ik dit moment een tijd voor me uit heb kunnen schuiven.
Concreet betekent het dat ik stop met chemotherapie en overstap op immunotherapie. Dat is een therapie waarbij mijn eigen afweersysteem geholpen gaat worden om de kanker te bestrijden. Op het gebied van de – nog vrij nieuwe - immunotherapie is de afgelopen jaren flink voortuitgang geboekt. Daardoor is de kans dat dit kan helpen om nog wat meer tijd van leven te krijgen, reëel. Of dit bij mij ook echt lukt, is niet te voorspellen. Dat is echt afwachten.

De onzekerheid over het verloop van mijn ziekte maakt  weer eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar kanker is. Door onderzoek komen er steeds weer nieuwe behandelmethoden, met meer mogelijkheden op genezing of verlenging van leven. Daar is veel geld voor nodig.


Een tijdje geleden klopten twee inwoonsters bij de gemeente aan, Limore Noach en Marije Zuidervaart. Zij gaan op zondag 2 september een zwemevenement in onze gemeente organiseren: Swim to Fight Cancer - Stichtse Vecht. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties meedoen, waarbij zij zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven.

Het zwemevenement vindt plaats vanuit de organisatie Fight Cancer. Deze organisatie noemt zichzelf het eigenzinnige jongere zusje van het landelijk bekende KWF Kankerbestrijding. Zij willen met aansprekende en sportieve activiteiten het belang van kankerbestrijding onder de aandacht brengen bij jongvolwassenen. De opbrengsten van Fight Cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Dit jaar vinden onder andere in Tilburg, Hoorn, Apeldoorn, Eindhoven en Doetinchem activiteiten plaats.

De gemeente is onder de indruk van het enthousiasme en de belangeloze inzet van de initiatiefneemsters en ondersteunt dit initiatief. Wij verlenen alle medewerking want er komt veel kijken bij zo’n groot evenement. Denk aan vergunningverlening, veiligheid en bereikbaarheid. En natuurlijk gaan wij zelf ook een team op de been brengen om het goede voorbeeld te geven!
Boom en Bosch in Breukelen wordt het start- en finishpunt, met de Vecht als decor en verbindende factor. Zoals de Vecht de dorpen van Stichtse Vecht verbindt, verbindt Swim to Fight Cancer alle inwoners van Stichtse Vecht om samen een vuist te maken tegen kanker.


Ik hoop van harte dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te zwemmen of een bijdrage te leveren door een zwemmer of een team te sponsoren. In het belang van al die mensen die in de toekomst nog geconfronteerd worden met deze ziekte.

Meer informatie vindt u op: www.swimtofightcancer.nl

Tot ziens.

donderdag 1 februari 2018

Storm

De afgelopen week hadden we twee stormen binnen de gemeente. De eerste kan u niet ontgaan zijn: op 18 januari trokken windvlagen van ruim 140 km per uur over de gemeente.

Onze medewerkers komen bij zo’n weersvoorspelling direct in actie. Vanuit één coördinatiepunt zijn zo’n 80 meldingen direct doorgezet naar de juiste collega. Door korte interne lijnen en goede samenwerking met hulpdiensten en aannemers konden alle disciplines elkaar versterken. Heftig was dat de brandweer van Loenen aan de Vecht zelf slachtoffer werd. Een enorme tak belandde op hun brandweerauto. De brandweerlieden kwamen gelukkig met de schrik vrij.

Bij de aanpak hadden onveilige situaties prioriteit, zoals ontoegankelijke wegen of beschadigde huizen. Onze buitendienst en aannemers zijn nog druk met opruimen. Ook veel inwoners dragen hun steentje bij.

De gevolgen van deze storm waren snel onder controle dankzij de saamhorige inzet van velen. Door doortastend optreden hebben we veel gevolgschade kunnen voorkomen. Ik spreek mijn waardering uit aan hulpdiensten, inwoners en medewerkers die hard gewerkt hebben om Stichtse Vecht veilig door de storm te loodsen.

Van de tweede storm heeft u misschien minder gemerkt.

Het is meer een politiek/bestuurlijke storm waar ik  zelf druk mee ben en die lastiger onder controle is te krijgen.

U heeft misschien gehoord dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het integer functioneren van het bestuur en onze organisatie, onderzoek laat doen naar mogelijke schendingen van integriteit. Niet alleen voer ik een gesprek met de rijksrecherche over mogelijke onregelmatigheden bij de Belastingsamenwerking met Weesp en Wijdemeren, er loopt ook een onderzoek naar vermeend niet integer handelen van wethouder Pieter de Groene. Met name de laatste zaak heeft politiek veel los gemaakt.

Vanwege het belang van betrokkenen en de voortgang van het onderzoek ga ik hier niet in op de inhoud van beide onderzoeken.

Als het gaat om integriteit heb ik als burgemeester een wettelijke taak en die neem ik serieus. Elke suggestie van niet integer bestuur moet onderzocht worden. Mensen moeten daarvoor altijd bij me aan kunnen kloppen. Maar, zolang het onderzoek loopt, oordeel ik niet en ik vraag ook anderen nadrukkelijk om dat niet te doen.

Er spelen daarnaast interne discussies binnen politieke partijen. Ik realiseer me dat zulke interne discussies misschien schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in het bestuur. Ik merk dat ook uit reacties die ik krijg van inwoners. Politieke partijen moeten zich blijven realiseren dat het bestuur van de gemeente aan hen is toevertrouwd door de inwoners.  U als inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zich inzet voor het belang van inwoners. Ik roep partijen op om dat belang steeds voorop te zetten, ook nu de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht komen.

En u, inwoner, roep ik op om 21 maart gewoon te gaan stemmen. De gemeente wil goede besluiten nemen en goede resultaten voor onze inwoners realiseren. Vaak slagen we daar in, zoals uit de  aanpak van de storm blijkt.  En, als we fouten maken, onderzoeken we dat en willen we er van leren. Om het volgende keer beter te doen!

Tot ziens.

donderdag 11 januari 2018

Van harte aanbevolen

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om u zo goed en snel mogelijk te informeren over zaken die u aangaan. Als verantwoordelijk bestuurder voor communicatie vertel ik u graag hoe de gemeente daarvoor allerlei middelen gebruikt.

Zo kunt u bijvoorbeeld informatie verkrijgen via brieven, persoonlijke (telefonische) gesprekken, wijkberichten, advertenties of diverse sociale media. Op de gemeentelijke website Stichtsevecht.nl leest u onze laatste nieuwsberichten. Ik kan mij echter voorstellen dat u niet elke dag een bezoekje brengt aan de site. Met een gratis abonnement op onze online nieuwsbrief is dat ook helemaal niet nodig. Als u zich abonneert krijgt u iedere donderdag het laatste nieuws in uw mailbox. Zo hoeft u geen gemeentenieuws meer te missen.

De medewerkers van de gemeente zijn voortdurend bezig om de online nieuwsbrief nog beter te maken. Dit op basis van tips die de abonnees geven. Deze zomer is een evaluatie gedaan. Daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat enkele lezers moeite hadden met het contrast van de letters. Dat is aangepast. Daarnaast heeft de nieuwsbrief nu ook een voorleesfunctie. Wie dat handig of prettig vindt kan de nieuwsberichten, en het nieuws op de website, ook laten voorlezen. Zo wordt de informatie nog beter toegankelijk voor iedereen.

Ik ben vooral enthousiast over de online nieuwsbrief, omdat het nieuws op maat biedt. U kunt dus zelf bepalen over welke onderwerpen u nieuwsberichten wilt ontvangen. Over uw woonplaats bijvoorbeeld, over afval en duurzaamheid, veiligheid, of over de gemeenteraad. U kiest zelf uw nieuws uit 22 mogelijke rubrieken en u kunt uw abonnement altijd aanpassen. Iedereen krijgt zo precies het nieuws dat hij hebben wil.

Nu de nieuwsonderwerpen in specifieke rubrieken zijn ondergebracht, is het ook beter mogelijk nieuws ‘op maat’ te brengen. Bijvoorbeeld nieuws over een bepaalde kern, dat voor inwoners buiten die kern minder relevant is. Dit principe past in onze ambitie om transparant te zijn en gebiedsgericht te communiceren. 

De gemeente kan en wil niet in haar eentje besturen. Het is een bewuste keuze dat u kunt meepraten en meedenken over beleid of zaken die van invloed zijn op uw woonomgeving. Daarom vindt u in de nieuwsbrief ook een bijeenkomstenkalender.  Daarin leest u welke informatie- en inloopbijeenkomsten gepland zijn. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrief ook altijd de collegebesluiten en de informatie over aangevraagde en verleende vergunningen.

Ik ben blij dat de nieuwsbrief gewaardeerd wordt door de abonnees. In de evaluatie gaven zij gemiddeld een 7,7 als waarderingscijfer. Alle reden om nu extra campagne te gaan voeren om het aantal abonnees te vergroten. U kunt hierbij enorm helpen. Hoe? Door u ook aan te melden voor de online nieuwsbrief. Dat kan via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief . Bent u al abonnee en net zo enthousiast als ik? Vertel het dan vooral aan uw familie, vrienden en buren. Heeft u nog tips hoe de nieuwsbrief nog beter kan worden, laat het mij dan weten.

Tot ziens.

donderdag 4 januari 2018

Goed begonnen

Ik begin met u een gelukkig 2018 toe te wensen! Ik hoop dat u een leuke en gezellige jaarwisseling gehad hebt. Voor mij was het mijn derde jaarwisseling als burgemeester van Stichtse Vecht. Opnieuw is de jaarwisseling in onze dorpen prima verlopen. De overgang van oud naar nieuw verliep dit jaar gelukkig weer zonder noemenswaardige incidenten en schade. Verstoringen van de openbare orde zijn op enkele kleine dingen na uitgebleven. Een compliment aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Dankzij de goede samenwerking tussen politie, brandweer, Openbaar Ministerie en gemeente waren we goed voorbereid. De samenwerking verliep prima en bewijst telkens zijn waarde. Daarom wil ik alle medewerkers van deze diensten bedanken voor hun inzet. Ik ben blij dat zij hun werk in alle rust hebben kunnen doen. Oud en Nieuw was gelukkig ook voor hen een feest.
Foto: Mieke Hoek


Ook ben ik blij met de inzet van de vrijwilligers die meedoen in de WhatsApp-groepen en Buurtsignaleringsteams in onze gemeente. Als ogen en oren in de wijken en kernen vormen zij een steeds belangrijkere rol bij de veiligheid in onze gemeente. Steeds vaker krijgt de politie waardevolle signalen via deze weg. Ook voor een rustig verloop van de jaarwisseling worden dit soort signalen steeds belangrijker. Dank daarvoor, namens alle inwoners!


Het is goed dat we met elkaar in Stichtse Vecht alert zijn en blijven. Hoe meer mensen meedoen aan de WhatsApp-groepen en Buurtsignaleringsteams, hoe beter het is. Bent u al lid van een WhatsApp-groep of buurtsignaleringsteam? Kijk dan eens op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er zo’n WhatsApp-groep of buursignaleringsteam in uw wijk is. U leest daar ook hoe u zelf een buurtpreventiegroep kunt starten. Samen maken we Stichtse Vecht veiliger!

Een van de belangrijkste momenten van 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Die komen nu snel dichterbij. Onze medewerkers zijn al volop bezig met de voorbereidingen. En dat geldt ook voor de deelnemende politieke partijen. Hun campagnes zullen een dezer dagen los gaan barsten. En wij gaan u de komende weken zo goed mogelijk informeren over deze verkiezingen én het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen verzamelen we alle relevante informatie voor u. En begin maart krijgt u een papieren verkiezingskrant in de bus.

We gaan het u zo makkelijk mogelijk maken om naar de stembus te komen. Zo zetten we extra in op het toegankelijk maken van onze stembureaus. We hebben hiervoor nauw contact met onder andere het Gehandicaptenplatform. Inwoners die door een beperking moeilijk bij een stembureau kunnen komen, bieden we zelfs een extra service. We gaan ze met een busje ophalen en begeleiden naar het stembureau. Ook hun stem is heel waardevol.

Ik hoop dat velen van u op 21 maart van uw democratisch recht gebruik zullen maken!

Tot ziens.