vrijdag 25 november 2016

Maatwerk


U zult inmiddels wel gemerkt hebben dat ik een groot voorstander ben van openheid en klantvriendelijkheid. In dat kader is donderdag 17 november één van mijn lang gekoesterde wensen in vervulling gegaan. We hebben een online nieuwsbrief gelanceerd die alle inwoners die zich via onze site aanmelden, op maat bedient.

Als gemeente voeren we veel verschillende taken uit. Soms zijn dat hele concrete diensten. We helpen u bijvoorbeeld aan reisdocumenten, halen het afval op, waken over uw veiligheid, onderhouden lokale wegen en zorgen ervoor dat mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp krijgen. Daarnaast zijn we ook bezig met minder ‘zichtbare’ zaken, die pas later effect hebben op de samenleving of uw omgeving, of die een heel specifieke groep inwoners betreft. Denk bijvoorbeeld aan het actualiseren van bestemmingsplannen. Ons nieuws daarover is lang niet voor alle inwoners interessant. Omdat we iedereen toch zo volledig mogelijk willen informeren hebben we een online nieuwsbrief gemaakt die er rekening mee houdt dat mensen nu eenmaal andere interesses hebben.

Het is een nieuwsbrief waarbij u zelf kunt aangeven over welke onderwerpen u gemeentenieuws wilt ontvangen. Over uw eigen dorp bijvoorbeeld, of over sport, duurzaamheid of (weg)werkzaamheden. Mensen met kinderen vinken bijvoorbeeld ‘kinderen, jeugd en onderwijs’ aan en misschien wel ‘hulp en zorg voor jong en oud’. Wie geïnteresseerd is in democratie en de gemeentepolitiek geeft aan nieuws te willen ontvangen over ‘politiek, college B&W en de gemeenteraad’.

U hoeft zelf niet meer op zoek te gaan naar het gemeentenieuws. Wie zich abonneert op de online nieuwsbrief ontvangt wekelijks het belangrijkste nieuws èn het nieuws van zijn/haar keuze in zijn mailbox. Makkelijker kan het niet. Nu we steeds minder gebruik maken van informatie in het huis aan huisblad is de nieuwsbrief een mooi middel om u zo goed mogelijk te blijven informeren.

Maar het betekent overigens niet dat we niet meer op andere manieren met u communiceren. Dat doen we gedeeltelijk online, via onze website, Facebook en Twitter, en met verschillende handige apps zoals de AfvalWijzer. Maar we informeren u over belangrijke zaken ook nog steeds per brief of u ontvangt een wijkbericht van ons als er ontwikkelingen zijn in uw wijk. We blijven informatiebijeenkomsten organiseren waar u over specifieke plannen of ontwikkelingen vragen kunt stellen aan onze deskundigen. Bij alles wat we doen, blijven we goed kijken naar de beste manier om u te bereiken. De online nieuwsbrief is een extra service.

Hoe werkt het?

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, meldt u zich aan via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief. Daar vult u uw e-mailadres in en vinkt u aan over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden. Na aanmelding ontvangt u via het opgegeven e-mailadres een bevestigingslink. Pas als u uw aanmelding heeft bevestigd, ontvangt u voortaan op donderdag de nieuwsbrief in uw mailbox. Uw voorkeuren kunt u altijd aanpassen. U kunt zich ook zelf weer afmelden.

Veel leesplezier met de online nieuwsbrief!
Tot ziens.

vrijdag 18 november 2016

Kindermishandeling

Tot en met 20 november vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Afgelopen maandag heb ik bij de ingang van het gemeentekantoor twee speciale stickers geplakt met de tekst ‘Doorbreek de cirkel van geweld’. Met deze stickers vraag ik aandacht voor kindermishandeling en laat ik weten dat kinderen die het slachtoffer zijn van geweld in het uiterste geval bij mij terecht kunnen. Kindermishandeling is een serieus onderwerp. Ik breng dit onder de aandacht; niet omdat kindermishandeling in Stichtse Vecht meer voorkomt dan in de rest van Nederland, maar omdat ik vind dat elk kind dat in de knel zit aandacht verdient.
Jaarlijks worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is net zoveel als een volle Amsterdam Arena en de Rotterdamse Kuip samen. Gemiddeld telt elke schoolklas één slachtoffer. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling, maar ook om emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld en het slachtoffer zijn van vechtscheidingen.

Als voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik deed de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een oproep aan zijn collega’s in de bres te springen voor kinderen die te maken hebben met mishandeling. Hij riep ons op alle krachten in onze gemeenten aan te spreken om dit probleem aan te pakken. Burgemeesters spelen volgens hem een belangrijke rol bij het vergroten van de veiligheid van kinderen. Van der Laan vroeg hen de deuren van de gemeentehuizen in noodgevallen open te zetten voor jeugdige slachtoffers van mishandeling, die vastlopen en hun verhaal kwijt moeten. Juist thuis, op de plek waar kinderen veilig zouden moeten zijn, vindt het meeste geweld plaats.

Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of misbruik kunnen er hun hele leven last van blijven houden. Zo vroeg mogelijk ingrijpen en de cirkel van geweld doorbreken is van groot belang.  Daarom steun ik het initiatief van mijn Amsterdamse collega van harte. Het sluit naadloos aan op de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten voor de zorg, hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen.

Ik zet graag de deuren van het gemeentekantoor open voor jeugdige slachtoffers van mishandeling, die daar via de normale weg niet mee naar buiten komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen of waar ze veilig zijn of waarbij de reguliere hulpverlening niet langer werkt.  Kinderen moeten ook kunnen rekenen op hun burgemeester die zich in noodsituaties over hen ontfermd.

Verder is het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat het echt veilig is om bij de burgemeester aan te kloppen. Zij moeten in het gemeentehuis een veilige plaats vinden. Ik wil de kinderen een luisterend oor bieden en op weg helpen bij het vinden van de juiste hulpverlening. Onze medewerkers aan de receptie hebben instructies gekregen hoe te handelen als er een kind op het raam klopt.

Tot ziens

vrijdag 11 november 2016

Samen werken aan veiligheidOpenbare orde en veiligheid is misschien wel het belangrijkste onderdeel van mijn werk. Daarom schrijf ik er met enige regelmaat over. Zeker in deze tijd van het jaar waarin de dagen korter en de nachten langer worden. Dat is ook de tijd waarin het inbrekersgilde het meest van zich laat horen. Dat betekent dus extra waakzaam zijn met z’n allen.

Tijdens de donkere dagen neemt het aantal inbraken toe. Wist u dat de meeste woninginbraken in de wintermaanden plaatsvinden aan het eind van de middag en het begin van de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er in de woning op dat moment geen licht brandt, wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor verdachte situaties minder snel worden opgemerkt. Een dief kan op dat moment eenvoudig zijn slag slaan.

Misschien vraagt u zich nu af of het dan zo slecht gesteld is in Stichtse Vecht met de veiligheid? Het antwoord is: nee, helemaal niet! Voor het vijfde jaar op rij is het misdaadcijfer in onze gemeente namelijk gedaald. Dat zeg ik met enige trots, want het laat zien dat het sinds 2012 ingezette veiligheidsbeleid zijn vruchten afwerpt.

Wat we wel eens vergeten, is dat iedere inbraak en ieder incident slachtoffers kent. Deze mensen hebben een ingrijpende gebeurtenis te verwerken, die er flink inhakt, en daar helpen cijfers niet bij, hoe mooi ze ook zijn. Wat wel helpt is de steun van de omgeving. Dat hoorde ik de afgelopen maanden van politieagenten die ik sprak. De slachtoffers krijgen vaak steun uit de directe omgeving - de buurt  of  straat - en uit het eigen dorp. Ik kan u zeggen: dat helpt hen enorm! We tonen daarmee dat we een solidaire gemeenschap vormen.


Veiligheid - en zeker het veiligheidsgevoel! - bevorderen we alleen  als we er samen aan werken. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit de gemeente met preventietips en de inrichting van de (woon)omgeving. Hulpdiensten en politie leveren een bijdrage door via 112 snel bereikbaar te zijn bij verdachte situaties. De buurtpreventieteams hebben een belangrijke rol door onder andere te surveilleren in de buurt of de wijk en de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente maken extra uren in december. En als bewoner bent u onmisbaar door alert te zijn, uw oren en ogen open te houden en verdachte situaties direct te melden via 112. Als solidaire gemeenschap geven we zo met elkaar een duidelijk signaal af richting mensen met minder goede bedoelingen.

U kunt zelf ook helpen aan de veiligheid in uw wijk. Meldt u aan voor de BuurtWhatsApp bij u in de buurt of wijk. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en werkt als een moderne vorm van buurtwacht. In Stichtse Vecht hebben inmiddels meer dan 45 buurten een dergelijke WhatsApp-groep!

U kunt zich aanmelden voor een BuurtWhatsApp door een mail te sturen naar samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl.

Tot ziens. 

donderdag 3 november 2016

Stichtse Vecht in Dialoog

Van 4 tot 13 november is het de nationale Week van de Dialoog. Deze week is een initiatief van de stichting Nederland in Dialoog (zie ook www.nederlandindialoog.nl). Deze stichting wil  de sociale samenhang in de samenleving versterken door mensen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Steeds meer steden en gemeenten in Nederland doen er aan mee. Stichtse Vecht ook.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit over een van tevoren bepaald thema.  Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

Het thema voor dit jaar is ‘respect’

In het verleden was ik al eens betrokken bij dit mooie initiatief. Toen ik onlangs een vraag kreeg om ook in Stichtse Vecht een dialoogtafel te ondersteunen, heb ik direct mijn werkkamer in Goudestein aangeboden. Met elkaar in dialoog kunnen gaan, is immers belangrijk in onze samenleving.

Het thema dit jaar is ‘respect’. We gaan hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van de volgende vragen: Wanneer heb je respect voor anderen, hoe merk je dat anderen je respecteren?  Hoe ga je om met mensen die anders denken, leven, werken en geloven dan jij? Geeft u uw oordeel ook als dat een ander kwetst? Luistert u naar een ander om te onderzoeken wat de ander bezielt? Wat betekent respect in uw contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we samenleven en -werken? Hoe gaat u respectvol om met huisgenoten, vrienden, familie, collega’s en buurtgenoten in het dagelijks leven en op sociale media? Wat is uw ideaal als het gaat om respect en wat kun je doen om dit te realiseren?


Meedoen?

Wilt u graag meedoen aan een dialoog over het thema ‘respect’, dan nodig ik u bij deze uit om deel te nemen aan een ontbijt-dialoog op mijn werkkamer in Goudestein op woensdag 9 november van 8.00 tot 10.30 uur. Eerst gaan we samen ontbijten en kennismaken, en daarna met elkaar respectvol in dialoog. Marijke Zoetelief (foto) zal als getrainde tafelbegeleider het gesprek leiden. Oud en jong, iedereen kan meedoen. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar marc.witteman@stichtsevecht.nl (onderwerp: dialoog) met uw leeftijd en in drie zinnen waarom u graag mee wilt doen. Wilt u wel meedoen aan een dialoog, maar kunt  u niet op deze datum en tijdstip, dan kunt u alsnog een e-mail sturen. Maar zet u daar dan wel in wanneer u wel kunt.  Als er later een vervolg komt, nodigen we u alsnog uit.

Ik zie u graag op woensdag 9 november om 8:00 uur in buitenplaats Goudestein te Maarssen.

Tot ziens.