dinsdag 3 juli 2018

Ziekteverlof


Het afgelopen jaar heb ik u regelmatig op verschillende manieren  geïnformeerd over het verloop van mijn ziekte. Daardoor weten velen van u dat  ik kanker heb en ik niet meer kan genezen. Eind april heb ik u verteld dat de uitzaaiingen in mijn lichaam flink toegenomen waren. De conclusie was toen dat ik na eerdere chemotherapie, ook moest stoppen met immunotherapie. Sinds die tijd weet ik ook dat een nieuw type behandeling die mijn ziekteproces verder zou kunnen vertragen, voor mij niet meer beschikbaar is. De extra tijd die ik door mijn behandelingen heb gekregen, begint nu op te raken.
Langzaam sloopt de ziekte mijn lichaam en daar heb ik toenemend veel last van. Ook gebruik ik steeds meer pijnstillers, die mogelijk de scherpte van mijn denken zouden kunnen gaan beïnvloeden. Door dit alles zou er de komende periode een situatie kunnen ontstaan waarin ik misschien niet meer kan functioneren op een manier zoals ik wil, en vooral: die goed is voor Stichtse Vecht. Dat moment wil ik voor zijn. Het  belang van Stichtse Vecht heeft voor mij steeds voorop gestaan en staat dat dus ook nu. Mijn opvatting en werkwijze is: wat ik doe, doe ik goed. Dat heb ik aangegeven bij mijn installatie als burgemeester drie en een half jaar geleden en ook tijdens mijn ziekteperiode is dit steeds mijn leidraad geweest.
Door dit alles heb ik de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht laten weten dat ik mij binnenkort moet gaan ziekmelden. De Commissaris van de Koning respecteert mijn besluit, en heeft aangegeven dat hij voornemens is een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij zal hierover op korte termijn met de fractievoorzitters uit de raad in gesprek gaan.
Ik verwacht dat het zoeken naar een waarnemend burgemeester enkele weken zal kunnen duren. Zelf vind ik het heel belangrijk om mijn kennis en ervaring met een waarnemend burgemeester te kunnen delen en hem of haar een zogenaamde ‘warme’ overdracht te bieden. Met de Commissaris van de Koning heb ik daarom afgesproken dat ik mijn functie blijf uitoefenen tot een waarnemer kan starten. Ik hoop u als inwoners van Stichtse Vecht de komende tijd dus nog te ontmoeten.
Ik ben erg dankbaar voor alle steun en betrokkenheid die ik van de inwoners van Stichtse Vecht tijdens mijn ziekteperiode al heb mogen ontvangen. Daarbij wist ik me ook steeds verzekerd van de steun en het vertrouwen van de gemeenteraad en van het college van B&W. Al die steun en het prachtige vak van burgemeester hebben mij de energie gegeven om zo lang mogelijk mijn functie te blijven uit oefenen.  Het besluit om daarmee binnenkort te moeten gaan stoppen, valt mij zwaar.
Tot ziens.