donderdag 14 december 2017

Oogje dichtknijpen


Vorige week was een gitzwarte week voor het openbaar bestuur in Nederland. Voor het geval u iets heeft gemist, graag praat ik u even bij. Op maandagavond was op NPO2 de anderhalf uur durende documentaire Beerput Nederland te zien. Deze documentaire bracht pijnlijk in beeld hoe de Nederlandse overheid milieucriminelen decennialang de kans heeft gegeven om vrijwel ongestoord de milieuwetten te overtreden.
Op dinsdagavond kwam het nieuwsprogramma EenVandaag met een reportage over het falend overheidstoezicht op de vleessector. Een wederom goed onderbouwd journalistiek verslag waarin klip en klaar duidelijk werd dat de overheid ook hier een oogje dichtknijpt.
Woensdagavond was het weer raak. In de uitzending van Nieuwsuur werd de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid ernstig in twijfel getrokken. Het WODC schrijft rapporten om de Tweede Kamer te informeren en is volgens Nieuwsuur door de minister onder druk gezet om de conclusies over zijn drugsbeleid te veranderen.
Na deze uitzendingen had ik het wel gehad. Mijn haren stonden recht overeind. Drie keer in een week laat de overheid het fors afweten op onderwerpen waar de veiligheid van haar burgers in het geding is. Dat is triest. Een overheid die juist als kerntaak heeft om de veiligheid van haar burgers te beschermen. Het vertrouwen in die overheid is weer verder afgenomen en we stonden er al niet zo goed voor. Ik snap waarom burgers het helemaal met die overheid hebben gehad.
Dat zijn van die momenten dat ik me afvraag wat dit voor mij als burgemeester betekent. Voor u als inwoners ben ik ook maar gewoon een functionaris van dezelfde overheid. Mijn belangrijkste opdracht is waken over uw veiligheid. Hoe weet u dat wij als gemeente niet af en toe een oogje toeknijpen als uw veiligheid in het geding komt? Het antwoord is eenvoudig, dat weet u niet. U kunt er alleen maar op vertrouwen dat ik mijn werk goed doe. En dat doe ik ook, naar beste eer en geweten. Dag en nacht doe ik mijn best om dat vertrouwen te winnen.
Onderzoeksjournalisten die deze schandalen aan het licht brengen komen we in Stichtse Vecht niet meer tegen. Daarvoor zijn de budgetten van de regionale pers al lang niet meer toereikend. Gelukkig hebben wij wel 64.000 inwoners binnen onze gemeente, die dagelijks rondkijken wat er binnen onze gemeente gebeurt. Inwoners ook die beter dan welke inspectiedienst dan ook kunnen waarnemen waar wij als gemeente onze zorg voor hun veiligheid verzaken. Inwoners die mij als burgemeester kunnen bereiken om mij te melden wanneer wij het niet goed doen.
Wat mij betreft kunt u erop vertrouwen dat ik elke melding in behandeling zal nemen. Desnoods zeer vertrouwelijk. Gewoon omdat dat mijn werk is en u op mij moet kunnen vertrouwen.

donderdag 7 december 2017

Dames en heren,

Onlangs kreeg ik een mail van een inwoner die mij vroeg waarom hij bij het digitaal aanvragen van tuinafvalzakken moest aanvinken of hij man of vrouw was. Ik vond dat zelf eigenlijk ook vreemd en dus deed ik navraag. Onze ambtenaren vertelden me dat we naar het geslacht van inwoners vragen omdat we die informatie nodig hebben wanneer we een berichtje terug moeten sturen. Dan willen we immers beginnen met ‘geachte heer of mevrouw’. Op dat moment begreep ik dat het ingewikkelder was dan ik dacht.

Ik heb vroeger geleerd om beleefdheidsvormen te gebruiken als ik een brief schrijf. Mensen van mijn generatie vinden het netjes om een brief of mail te beginnen met ‘Geachte heer of mevrouw ‘. Daaruit spreekt respect. Voor mij voelt het ongemakkelijk om een reactie te beginnen met ‘Geachte Jansen’. Ik vind dat onpersoonlijk en het klinkt niet zo beleefd. Dat geldt ook voor toespraken. Ik ben gewend om in speeches het aanwezige publiek toe te spreken met ‘Dames en heren’.

Beleefdheidsvormen zijn sterk tijdsgebonden. Velen van ons kregen mee dat ze "met twee woorden" moesten spreken: “ja, mama” of “nee, meester”. Daarom gaf de mail mij wel stof tot nadenken. Eind van de zomer stond genderneutraliteit volop in de belangstelling. De NS stapte over op genderneutrale communicatie. In plaats van het ‘dames en heren’ hoor je nu ‘beste reizigers’. Begin augustus meldde de NOS dat tientallen Nederlandse gemeenten een genderneutraler beleid overwegen.

Uit onderzoek dat de NOS had laten doen bleek dat tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om genderneutraler te worden. Een klein aantal heeft al maatregelen genomen. Enkele gemeenten richten zich op gender neutraal taalgebruik. De ambtenaren daar spreken inwoners niet meer aan met ‘dames en heren’ om meer rekening te houden met mensen die zich noch man noch vrouw voelen. Sommige gemeenten hebben inmiddels genderneutrale toiletten. Geen aparte dames- en herenwc’s meer dus.  Andere hebben een aanpak ontwikkeld naar werk voor transgender personen.

Stichtse Vecht heeft geen concreet genderneutraal beleid. Dat betekent niet dat het thema genderneutraal in onze gemeente niet speelt. We hebben er aandacht voor en volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Voor ons is vooral belangrijk dat we aansluiten bij de diversiteit van onze inwoners. Wij willen zorgvuldig met al onze inwoners omgaan en niemand uitsluiten. We hechten waarde aan een respectvolle, transparante en integere wijze van communiceren met al onze inwoners. Iedereen mag bij ons zijn wie hij is. Iedereen kan mee doen in Stichtse Vecht!

Bij het bestellen van een tuinzak krijgt u voorlopig nog de vraag of u man of vrouw bent. Geslachtsinformatie zit als een rode draad in onze systemen. We gaan er over nadenken of dit anders kan of moet. Ik ben benieuwd naar uw mening.

Tot ziens.

donderdag 16 november 2017

Samenwerking


Stichtse Vecht is een veelzijdige gemeente. We liggen mooi centraal tussen Amsterdam en Utrecht, en mede daardoor beschikken we over een uitstekende infrastructuur. Ons rijke cultuurhistorische erfgoed met de talrijke buitenplaatsen langs de Vecht vormt een recreatieve verbinding tussen Utrecht en het IJ-meer. Daarnaast vormen we een overgangsgebied tussen het Gooi, het Groene Hart, en het unieke plassen- en veenweidegebied.
In het belang van onze inwoners en het behoud van deze mooie omgeving is het noodzakelijk om regionaal samen te werken. Er gebeurt ontzettend veel in de regio om ons heen, en ook wij kunnen ons daar niet buiten houden. Bovendien zijn de opgaven waar wij als gemeenten in onze regio voor staan steeds vaker grensoverschrijdend. Die kun je niet alleen het hoofd bieden; je zult ze in gezamenlijkheid moeten oplossen.

Neem als voorbeeld de verkeersmobiliteit. Stichtse Vecht is een belangrijke schakel in het dagelijks verkeersnetwerk met een tienbaanse A2, een vierbaans spoor, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Noordelijke Randweg Utrecht. Maar denk ook aan de klimaatopgave, de arbeidsmarkt of het tekort aan woningen. Als je hier oplossingen voor wilt vinden, heeft samenwerken een echte meerwaarde. Veel van onze inwoners en bedrijven hebben in hun dagelijks leven te maken met de stadsregio Utrecht.
De uitdagingen van de stad zijn daarmee ook onze uitdagingen. Dit inzicht heeft de burgemeesters van de stadsregio Utrecht ertoe gebracht om actief de regionale samenwerking op te zoeken in de zogeheten U10: een netwerk van tien gemeenten in de provincie Utrecht.
Binnen U10 kijken we naar wat ons verbindt, wat voor ons een toegevoegde waarde heeft en waar we een plus kunnen vinden in de samenwerking. In deze samenwerking zijn we meer dan ‘de verbindende factor tussen Amsterdam en Utrecht’. We zorgen ervoor dat we als serieuze gesprekspartner aan tafel zitten, zodat we invloed kunnen uitoefenen bij belangrijke regionale vraagstukken en ontwikkelingen.
De stadsregio Utrecht staat bijvoorbeeld bekend als wetenschapscentrum, en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van zakelijke diensten, creativiteit en ICT. Daarnaast ligt de regio ook nog eens heel centraal. Dit alles biedt enorme kansen als wij de krachten bundelen.
Stichtse Vecht investeert dus veel in samenwerking. En niet alleen met andere overheden, maar zeker ook met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en andere maatschappelijke partners. Onze Nyenrode Business Universiteit is bijvoorbeeld een top business school die wereldwijd hoog staat aangeschreven. Dit kennisinstituut zorgt er zo voor dat onze regio bekend staat als centrum voor ondernemerschap. Samen met Nyenrode Business Universiteit en de ondernemers werken we intensief samen om de regio Utrecht op de kaart te zetten als gunstige locatie voor bedrijven en kantoren. En daar profiteren we met zijn allen weer van.
Tot ziens.

zaterdag 11 november 2017

Respect


Deze week vindt in heel Nederland de Week van Respect plaats. Tienduizenden scholieren, docenten, topsporters, acteurs, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en gemeenten spannen zich in om het thema ‘respect’ landelijk op de kaart te zetten. De Week van Respect is bedoeld om tolerantie en verdraagzaamheid op een positieve manier tastbaar en actief te maken. Het is natuurlijk belangrijk om niet alleen deze week respect aan te stippen, maar ook dat we daar na deze week aandacht aan besteden. Om deze boodschap nog meer te laten beklijven geven wij als college graag gehoor aan de oproep om onze medewerking te verlenen aan de Week van Respect in Stichtse Vecht.
In respect tonen voor elkaar schuilt voor mij waardering hebben voor de ander. Respect en waardering geven iemand de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Ik reken het, als burgemeester, tot één van mijn taken ervoor te zorgen dat alle inwoners van Stichtse Vecht zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen in onze gemeente. 
Respect voor elkaar begint met openheid. Openstaan voor elkaars mening is onbevooroordeeld luisteren waarom iemand een bepaalde mening heeft. Is het u nooit overkomen dat uw eerste indruk van iemand toch niet bleek te kloppen? Respect is voor mij waardering voor elkaar en elkaar de ruimte geven om jezelf te mogen zijn. Ik realiseer me ook dat het niet altijd makkelijk is om de eerste indruk van iemand van je af te schudden. Dat vergt moed en ook oefening. Oefening waar overigens je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Jong geleerd is immers oud gedaan.
Ik wil graag dat alle kinderen in Stichtse Vecht gelukkig kunnen opgroeien. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er op school en op de sportvereniging ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp respect. Op school, bij de sportvereniging en thuis, overal moeten kinderen zichzelf kunnen zijn en niet buitengesloten worden, omdat ze anders zijn of denken. Het is goed om daar soms bewust nog extra bij stil te staan. Bijvoorbeeld door in de klas met elkaar te praten over wat respect voor iedereen betekent. Dat zijn gesprekken die ook zeker buiten de Week van Respect om gevoerd kunnen én moeten worden.
Wat betekent respect eigenlijk voor u? Wanneer heeft u daar voor het laatst bij stil gestaan? Praat u daar wel eens over met uw vrienden of familie? En betekent respect dan voor iedereen hetzelfde? Uit eigen ervaring weet ik dat dit mooie gesprekken kan opleveren en inzicht kan geven in elkaars denkwijze.
Iedereen, u ook, verdient een veilige omgeving waarbij u niet hoeft te verbergen wie u bent. Een omgeving waar men met respect met elkaar omgaat, waardering voor elkaar toont en men openstaat voor een ander. Opdat iedereen in onze prachtige gemeente zich gewaardeerd voelt. Ik hoop dan ook van harte dat u zich gerespecteerd voelt in Stichtse Vecht!
Tot ziens.

vrijdag 27 oktober 2017

Woningoverval


Vorig week keek ik naar het tv-programma Opsporing Verzocht. Dit programma besteedt regelmatig aandacht aan niet-opgeloste woningovervallen. Een woningoverval is niet de meest voorkomende, maar wel één van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit en onveiligheid in de wijk. Het zal je maar overkomen. Bij het zien van dit programma realiseer ik me elke keer weer hoe vreselijk zo'n overval moet zijn voor de slachtoffers. Je wordt nota bene direct in je eigen veilige woonomgeving bedreigd. Vaak zet de overval iemands leven emotioneel voor langere tijd op zijn kop. Daarnaast is vaak sprake van lichamelijk letsel, omdat de daders de slachtoffers (soms zeer ernstig) mishandelen of verwonden. Het is dan ook zeer terecht dat de politie er alles aan doet om deze laffe misdrijven op te lossen.

Het oplossen van overvallen in onze regio heeft een zeer hoge prioriteit. De politie zet daar veel tijd en capaciteit voor in. De publiciteit via programma's als Opsporing Verzocht speelt daarbij een belangrijke rol. Aan de hand van in scène gezette en gefilmde reconstructies wordt een woningoverval nagespeeld om te laten zien waartoe overvallers in staat zijn.De ochtend nadat ik naar Opsporing Verzocht had zitten kijken kreeg ik een telefoontje van de teamchef van de politie. Hij vertelde me dat er die nacht een woningoverval was gepleegd in Maarssen. Deze zaak was echter ook al opgelost. Dankzij het snelle en doortastende optreden van zowel de slachtoffers als de politie, stond de politie al voor de deur toen de daders nog binnen waren. Op het moment dat ze uit de woning op de vlucht gingen, zijn de uit Amsterdam afkomstige daders door de politie in de kraag gepakt. Ik heb de politie daarvoor uiteraard mijn complimenten gegeven. Ik ben hartstikke trots voor de manier waarop ze deze zaak aangepakt hebben.

Door goede preventiemaatregelen proberen we het aantal overvallen omlaag te brengen. Als toch een overval wordt gepleegd, grijpen alle partijen onmiddellijk in om de overvaller op te sporen en te laten berechten, en recht te doen aan het slachtoffer.

Ook u kunt een steentje bijdragen aan een veilige leef- en woonomgeving in uw wijk. Door alert te zijn en verdachte situaties direct bij de politie te melden via 112 of door deel te nemen aan een WhatsApp-buurtpreventiegroep. Via dit middel maken buurtbewoners elkaar attent op zaken, die spelen in de buurt, houden zij samen een oogje in het zeil en kunnen ze sneller verdachte situaties melden bij de politie. Net als de politie juich ik het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe. Buurtbewoners kunnen immers extra ogen en oren zijn in de wijk. Zo geven we samen een duidelijk signaal af richting mensen met minder goede bedoelingen. Want elke woningoverval is er één teveel.

Tot ziens.


donderdag 19 oktober 2017

Beursvloer

Op donderdag 2 november vindt voor de vijfde keer de jaarlijkse Beursvloer Stichtse Vecht plaats. Op deze Beurs vindt handel plaats, net als op de aandelenbeurs of een boekenbeurs. Maar, anders dan bij andere Beurzen, komt er geen geld aan te pas.  Onze Beursvloer Stichtse Vecht is dé ontmoetingsplaats waar bedrijven en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente – met gesloten portemonnee – “handelen” in kennis, in materialen of menskracht. Wat de één over heeft of wil aanbieden, kan de ander juist nodig hebben.


De verschillende bedrijven en organisaties gaan soms verrassende overeenkomsten aan, waar beiden baat bij hebben. Want bij iedere match is er sprake van iets leveren, maar er ook iets voor terug krijgen.

Zo gaf een fysiotherapiepraktijk aan de stichting Welzijn Stichtse Vecht een ontspanningsworkshop voor 10 mantelzorgers. Als tegenprestatie kregen de  fysiotherapeuten een schilderles. Een bouwbedrijf gaf bouwbegeleiding aan de Danne Ateliers bij het opknappen van hun nieuwe atelier. Het bedrijf kreeg een kunstwerk terug.


In totaal zijn er de afgelopen jaren in onze gemeente op de Beursvloer al meer dan duizend matches gemaakt. Een groot aantal maatschappelijke organisaties is hiermee vooruit geholpen. Zij konden zo dingen mogelijk maken die vóór de match  nog onmogelijk leken. Veel mensen in onze samenleving hebben daarvan mogen profiteren.


Met een ferme slag op een enorme gong mocht ik vorig jaar de Beursvloer openen. Ik vond het mooi om te zien wat zo’n gongslag ontketent. Overal zie je mensen op zoek naar iemand die op hun ‘verlanglijstje’ staat, je ziet mensen geanimeerd in gesprek met elkaar en er wordt overeenstemming bereikt over talloze projecten.  


Maar ook zonder het maken van afspraken is iedereen volop contacten aan het leggen. Het is mooi om te zien hoe mensen andere deelnemers bij de hand nemen om ze weer in contact te brengen met een derde. Van de één krijg je een enthousiaste toelichting op een initiatief binnen onze gemeente, met een ander maak je een vervolgafspraak. Het is eigenlijk een snelkookpan van anderhalf uur met heel veel dynamiek, gezelligheid, inspiratie en goeie energie. Met een prachtig resultaat!


Als ik één ding heb geleerd tijdens de beursvloer, dan is dat het feit dat ondernemers erg bij de maatschappij betrokken zijn en graag een steentje bijdragen aan de lokale samenleving. Tegelijk zie ik dat vrijwilligersinitiatieven vaak bruisen van ondernemingszin en dat men soms ongelofelijke prestaties weet te leveren! Het is mooi om te zien hoe dit samengaat en hoe onze gemeenschap daarvan profiteert.


Meedoen aan de Beursvloer betekent kennismaken met nieuwe mensen, met verrassende initiatieven en verfrissende invalshoeken. Het is investeren in relaties, zodat we elkaar in onze lokale samenleving weten te vinden om er samen iets moois van te maken en, waar nodig, er te zijn voor elkaar. En dat is onbetaalbaar!


Dus: ondernemers en vrijwilligers, ik verwelkom u graag op 2 november op de vijfde Beursvloer bij Pauw Bedrijven op De Corridor in Breukelen!


Tot ziens.

donderdag 12 oktober 2017

Achterkamer


Als er een onderwerp is waarover veel onduidelijkheden bestaan dan is dat wel de procedure rondom de burgemeestersbenoemingen. Vorige week nog zag ik bij één van de grote talkshows  een voormalig Kamerlid dat vertelde hoe haar collega’s in bepaalde situaties een interessante burgemeesterspost in het vooruitzicht werd gesteld.  Met enige regelmaat komen er verhalen naar buiten die erop neer komen dat de procedure rondom benoeming van burgemeesters in Nederland doorgestoken kaart is en omgeven door partijbelangen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit soort verhalen niet kloppen.

Onlangs zag mijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan zich genoodzaakt om wegens ziekte zijn werkzaamheden definitief neer te leggen. Een paar dagen later kwam de geruchtenmachine over zijn opvolging al op gang. Ook nu weer op een toon die suggereert dat  het allemaal in de achterkamertjes geregeld zou worden. Terwijl er in de hoofdstad nog helemaal geen vacature is, mijn collega heeft zich immers ziekgemeld, gaan er al petities rond waarin men aangeeft dat bepaalde mensen het juist wel of niet moeten worden.
Ik erger me buitengewoon aan de negatieve teneur rond  de benoemingsprocedures, vooral omdat het negatieve commentaar vaak afkomstig is van mensen die zich er nooit in verdiept hebben. Het klopt dat de procedure geheim is, maar dat geldt voor meer sollicitatieprocedures. Hoe vaak ziet u dat bij het invullen van een belangrijke vacature bekend wordt gemaakt welke sollicitanten zijn afgewezen? Waarom zou dat bij een burgemeester anders zijn?  


Belangrijker nog is dat bij elke vacature een profielschets wordt gemaakt. De gemeenteraad doet dit vaak samen met inwoners. Vervolgens kan iedereen solliciteren en is het uiteindelijk de gekozen gemeenteraad die besluit welke kandidaat als beste uit de bus komt en de nieuwe burgemeester wordt. Nu zult u zeggen dat de gemeenteraad formeel een voordracht aan het kabinet doet. Dan heeft u gelijk, maar het kabinet is deze eeuw nog nooit van die voordracht afgeweken. Het enige wat een politieke partij kan doen is zorgen dat de beste kandidaten uit die partij gaan solliciteren.
Zouden de geruchten over achterkamertjespolitiek verstommen als we overgaan op de gekozen burgemeester? De beslissing wel of geen gekozen burgemeester is aan de Staten Generaal. Zij zullen hierover uitgebreid met elkaar in gesprek gaan, en dat is prima.  Ik hoop alleen wel dat het debat op goede argumenten wordt gevoerd en dat discussies over achterkamertjespolitiek buiten beschouwing worden gelaten.

Tenslotte nog dit. Uit een onderzoek uit 2016 bleek dat 73% van de Nederlanders vertrouwen hebben in de beroepsgroep burgemeesters. Slechts 31% van dezelfde groep mensen sprak zijn vertrouwen uit in gekozen politici. Bovenaan de lijst van meest betrouwbare ambtsdragers staan overigens de brandweerlieden.  Zij genoten het vertrouwen van 96% van de ondervraagden. En dat is helemaal terecht!
Tot ziens.

donderdag 14 september 2017

Veiligheidsmonitor 2017


In een van mijn columns in mei meldde ik u dat ik aan 4.150 inwoners had gevraagd deel te nemen aan een onderzoek over hun beleving van veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving binnen onze gemeente. Zo’n onderzoek doen we elke twee jaar. Als burgemeester krijg ik veel feitelijke informatie over de veiligheid binnen onze gemeente. Daaruit blijkt dat we op papier een veilige gemeente zijn. Toch is het voor mij eigenlijk belangrijker of u als inwoner dat ook zo beleeft. Daarvoor houden we dus elke twee jaar zo’n belevingsonderzoek. Aan de hand hiervan  kunnen we een goed beeld krijgen van uw wensen voor een veilige woon- en leefomgeving. Die informatie kunnen we weer gebruiken om het nog beter te  doen. Vorige week kreeg ik de uitkomsten van dit onderzoek op mijn bureau.
Op mijn oproep reageerden 1.300 inwoners. Eerlijk gezegd viel die respons me een beetje tegen. Gelukkig benadrukten de onderzoekers dat het wel voldoende was om representatieve conclusies te kunnen trekken.
Een belangrijke uitkomst van de Veiligheidsmonitor 2017 is dat het grootste deel van de inwoners van Stichtse Vecht nog steeds tevreden is over veiligheid, maar wel kritischer dan twee jaar geleden. Zij geven veiligheid nu een 7,1 als rapportcijfer, terwijl dat in 2015 een 7,4 was. Leefbaarheid en woonomgeving krijgen beiden een 7,5 als rapportcijfer. Dit betekent dat onze inwoners gehecht zijn aan hun woonplaats en dat Stichtse Vecht een fijne gemeente is om in te wonen. Als burgemeester ben ik trots als ik dat soort cijfers lees.
Opvallend vind ik dat acht op de tien inwoners zegt zich medeverantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Daar spreekt betrokkenheid uit. Als mensen meehelpen de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurt te vergroten, verhoogt dat het veiligheidsgevoel. Ze zullen eerder problemen of afwijkend gedrag melden bij de gemeente en politie. Bovendien spreken ze elkaar eerder aan op ongewenst gedrag. Het is echt belangrijk dat u altijd aangifte doet, want zo worden de problemen echt zichtbaar en kunnen we ingrijpen.
Het aantal inwoners dat is aangesloten bij NL-Alert  is fors gegroeid. Drie jaar geleden was 20 procent aangesloten bij NL-Alert, nu is dit 60 procent. Dat de aandacht die we als gemeente geven aan de veiligheid van onze inwoners zich daadwerkelijk vertaalt in een sterker veiligheidsgevoel stemt mij tevreden. Daar doe je het voor met elkaar.
Als burgemeester ben ik blij met de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017. U vindt dat we het goed doen. We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek onder meer als basis voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Samen met diverse partners, zoals politie, brandweer, woningcorporaties, wijk- en buurtverenigingen en inwoners blijven we werken aan een veilig Stichtse Vecht. 
Ik wil de inwoners die hebben meegedaan aan de Veiligheidsmonitor 2017 bedanken voor het invullen van de enquête. Belangstellenden kunnen de rapportage lezen op www.stichtsevecht.nl/veiligheidsmonitor2017.

donderdag 31 augustus 2017

Informatie en Veiligheid


Als gemeente maken we graag gebruik van digitale ontwikkelingen om daarmee de dienstverlening aan u verder te verbeteren.  Dankzij de digitalisering wordt het bijvoorbeeld steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden informatie op te slaan, die we dan later weer kunnen analyseren. Zo kunnen we vervolgens  trends en ontwikkelingen voorspellen.

Ook op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid, de kerntaak van een burgemeester, zie ik dat informatievoorziening een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Steeds meer gemeenten zetten informatiesystemen in om de veiligheid nog verder te kunnen verhogen. Ook gemeente Stichtse Vecht is deze weg ingeslagen. Samen met nog enkele gemeenten in de regio Midden Nederland, werken wij aan de opzet van een Veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Dit digitale informatiesysteem, dat oorspronkelijk door de gemeente Almere werd ontwikkeld, gaat ons in de toekomst een betrouwbaar en actueel beeld geven over de veiligheid in de hele gemeente, maar ook op het niveau van de afzonderlijke wijken en straten. Door heel veel beschikbare informatie van o.a. gemeente en politie aan elkaar te koppelen en op slimme manieren te analyseren krijgen we per wijk een veel beter inzicht in de veiligheidsproblematiek.

Het nieuwe Veiligheidsinformatiesysteem geeft straks dus op postcodeniveau een actueel beeld van veiligheidsproblemen, zoals woninginbraken, autoinbraken, fietsendiefstallen, vernielingen en overlastgevende groepen. Deze informatie combineren we met informatie die bij ons binnenkomt via actieve WhatsApp-groepen, Buurtsignaleringsteams en Wijkcommissies. Op basis van al deze informatie weten we zelfs waar en wanneer de kans op incidenten binnen de gemeente het grootst is. Zo kunnen mensen van gemeente en politie dus ook beter zorgen dat ze in de buurt zijn wanneer dat nodig is.

Maar we willen niet alleen weten waar in de gemeente problemen zijn op het gebied van de veiligheid, wij willen ook graag weten hoe het komt dat bepaalde wijken onveiliger worden. Om dat beter te begrijpen gaan wij deze informatie aanvullen met allerlei maatschappelijke gegevens. Denk daarbij aan maatschappelijke informatie over het gemiddeld inkomen, opleidingsniveau, leeftijd, gezinssamenstelling, aantal uitkeringen, veroordelingen, autobezit etc. Ik ben er van overtuigd dat op deze manier criminaliteit veel beter voorspelbaar wordt. Dat is mooi, want dan kunnen we ook veel eerder maatregelen nemen om zo’n ontwikkeling te voorkomen.

U merkt het, ik ben een voorstander van digitale ontwikkelingen. De komende periode zullen we nader kennismaken met het nieuwe veiligheidsinformatiesysteem en al haar mogelijkheden.  Mijn wens en ambitie zijn om op een steeds betere manier informatie te verzamelen en deze te benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra duiding te geven, patronen te laten zien of specifieke kenmerken boven tafel te krijgen. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is voor een leefbaar en veilig Stichtse Vecht. Een veilig Stichtse Vecht is van belang voor ons allemaal.

Tot ziens.

donderdag 24 augustus 2017

Zomerondernemer


De gemeente heeft  een lange historie in de omgang met ondernemers. Al in de 17e en 18e eeuw wisten Amsterdamse kooplieden in de zomer onze gemeente te vinden, als plek om prettig te wonen maar ook om handel te drijven. Stichtse Vecht heeft hier veel aan te danken.

Ook in 2017 vinden wij als gemeente ondernemerschap heel belangrijk. Ondernemers zijn de basis voor goed wonen, werken en welzijn in de gemeente. Daarom vertel ik u deze week graag iets over het project Zomerondernemer, een initiatief van de Stichting New Entrepeneur. De gemeente heeft dit project, samen met de Rabobank Utrecht en de stichting DOK030,  omarmd. Zo willen we jong ondernemerschap in de regio stimuleren.

Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht richt zich op jongeren van 15 tot 22 jaar met een passie voor ondernemen. In een traject van zes weken volgen jongeren uit de regio verschillende trainingen,  van het benaderen van klanten tot het doen van administratie. Ook bezoeken zij bedrijven. Er zijn bovendien ervaren ondernemers beschikbaar om hen te coachen. Alle jongeren dienen een idee in voor een eigen onderneming en werken dit tijdens het traject verder uit. Door deze gecombineerde aanpak leren de jongeren alles wat een ondernemer moet kunnen en moet weten. Maar ze komen er ook achter of ondernemen eigenlijk wel bij hen past.

Ondernemerschap is een belangrijke motor van onze lokale economie. Als gemeente doen we dan ook ons best om ondernemers de ruimte en mogelijkheden te bieden om te excelleren. De bedrijven die hun deuren openden voor de zomerondernemers zijn hier inspirerende voorbeelden van. Ook lokale bedrijven in Stichtse Vecht zijn soms tot wereldspeler gegroeid.

Door mee te doen aan Zomerondernemer grijpen jongeren actief de kans om richting te geven aan hun toekomst. Met de vele veranderingen in onze maatschappij is dat van onschatbare waarde. Zelf aan het stuur leren staan wanneer mogelijk, en een zetje krijgen wanneer nodig. Want zelfs als deze jongeren geen ondernemer willen worden, hebben ze toch vaardigheden ontwikkeld die hen helpen succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Op donderdag 17 augustus vond de feestelijke afsluiting van Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht plaats op Nyenrode, een plek waar jonge ondernemers zich vast thuis voelen. Alle 25 deelnemers presenteerden tijdens de ondernemersmarkt de uitkomst van hun traject. Waar velen begonnen met een eerste idee, bleken enkelen nu inmiddels al ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en zelfs klanten te hebben.

Bij de afsluiting sprak onder andere wethouder Zivkovic de deelnemers toe, waarna de winnaar van Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht bekend werd gemaakt. Het is Sophie Jurrjens. Zij had het idee ontwikkeld om een app te maken, waar muziek gekoppeld wordt aan de kenmerken van een plaats of landschap waar iemand zich op dat moment bevindt. Dit kreeg veel waardering. Als winnaar mag zij haar idee ook tijdens de landelijke finale van Zomerondernemer presenteren. Ik wens haar veel succes!

Wilt u meer lezen over dit bijzondere initiatief? Neem dan een kijkje op http://zomerondernemer.nl/.

Tot ziens.

vrijdag 18 augustus 2017

Einde reces


‘Het is weer voorbij die mooie zomer.’ Misschien schiet dit lied van Gerard Cox u rond deze tijd  ook wel eens te binnen. De tekst is wat weemoedig: ‘t Is jammer dat het over ging, 't Is allemaal herinnering.’ Hoe het ook zij: We staan weer voor een nieuwe periode, van werken, leren, ondernemen, vrijwilligerswerk en zo meer. Ik hoop van harte dat u terug kunt kijken op een mooie zomer en eventueel een goede vakantie.

Ook voor het college van B&W en de gemeenteraad zit de periode van reces er weer op.

Het bestuur maakt zich op voor het laatste half jaar van de totale raadsperiode 2014-2018. Want op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan kunt u als inwoner van de gemeente Stichtse Vecht weer voor vier jaar een nieuwe gemeenteraad kiezen. En wordt er daarna  een nieuw college van B&W gevormd.

Door te stemmen beslist u mee over de samenstelling van de gemeenteraad. Laat uw stem dus horen op 21 maart 2018! Ik hoop van harte dat de opkomst bij het stemmen hoog zal zijn. Want dat is in het belang van onze democratie: U kiest dan een gemeentebestuur dat op voldoende steun van de inwoners kan rekenen.

Wij zullen er alles aan doen om de raadsverkiezingen op allerlei manieren onder uw aandacht te brengen en het u zo makkelijk mogelijk maken om te gaan stemmen. De plannen daarvoor zijn op dit moment in voorbereiding. Ik zal u daar binnenkort meer over vertellen. Maar ik weet ook dat de beste ideeën vaak buiten het gemeentehuis worden bedacht, dus mocht u zelf goede ideeën hebben om de opkomst voor de verkiezingen te bevorderen, dan hoor ik uw suggesties heel graag! Het mag best een beetje spraakmakend zijn. U kunt ze toesturen aan marc.witteman@stichtsevecht.nl

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen dus hun schaduw vooruit. De partijen werken nu hard aan hun verkiezingsprogramma’s, waarin ze in grote lijnen beschrijven hoe ze als partij de gemeente willen besturen. Maar ondertussen blijven we uiteraard wel gewoon ons werk doen! Zonder weemoed, maar met hernieuwde energie. Want er is dit half jaar nog genoeg te doen.

We willen graag nog enkele plannen die we voor deze collegeperiode hadden, realiseren. Denk aan het realiseren van camera’s op de Kerkbrink in Breukelen, het ondersteunen van de bouw van nieuwe woningen, extra projecten voor inwoners in armoede of met schulden, blijvend verbeteren van onze dienstverlening, de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, extra aandacht voor ondernemers en bedrijvigheid en het versterken van de cultuur in Stichtse Vecht.

Deze week heeft het college van B&W al een aantal nieuwe voorstellen gedaan, waarover de raad kan beslissen in september. Zoals de bestrijding van laaggeletterdheid, het eventueel vestigen van één centraal afvalscheidingsstation, een nieuwe manier van gebiedsgericht werken en het realiseren van de volgende uitvoeringsfase van Kockengen Waterproof. De kop is er dus af.

Ik wens ook u weer een goede start!

donderdag 10 augustus 2017

Code Oranje


De term ‘Code Oranje’ is u vast bekend. Het KNMI gebruikt deze term als waarschuwing om aan te geven dat er slecht of gevaarlijk weer verwacht wordt, met grote impact op de samenleving. Denk aan extreme regen, storm, onweersbuien of gladheid, waarbij er kans is op schade, letsel of veel overlast. ‘Code Oranje’ wil eigenlijk zeggen: wees voorbereid!
Sinds vorig jaar is deze term in Nederland ook op een andere manier in gebruik. Een groep van burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve inwoners heeft toen  'Code Oranje' afgekondigd. Die ‘Code Oranje’ gaat over onze democratie. De groep vindt dat het tijd is voor een nieuwe democratie. En de groep vindt dat ook urgent. Vooral omdat er op 21 maart 2018 verkiezingen voor de gemeenteraad zijn. Niet voor niets heet de groep daarom: “Code Oranje.’’ Dat wil hier zeggen: bereid je voor op een nieuwe democratie! 

Inwoners hebben de behoefte én zeker ook de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en om betrokken te zijn bij hun woonplaats en hun bestuur, aldus ‘Code Oranje.’
Dat lijkt me een prima standpunt. Besluiten van het gemeentebestuur moeten naar mijn idee nog veel meer gebaseerd zijn op de kracht en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingsgroepen heen. En het kan ook!  In veel dorpen en steden is er al ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie.
Ik ben er voorstander van dat het bestuur van Stichtse Vecht zoekt naar nieuwe vormen van democratie. Tijdens de Midzomerbijeenkomst op 29 juni heb ik daar o ok aandacht voor gevraagd. Wij moeten èchte betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij de besluitvorming realiseren, om zo weer vertrouwen te kweken in het bestuur en nieuwe inspiratie te laten ontstaan. Zodat u ervaart dat de gemeente een krachtig  bestuur is, dat concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Omdat gebruik gemaakt wordt van de kracht van de samenleving van Stichtse Vecht en omdat dit leidt tot betere besluitvorming. 
Zeker, ook in Stichtse Vecht zijn er al allerlei mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen. Vooraf, bij de voorbereiding van besluiten via klankbordgroepen, wijk- en dorpsraden, het   inbrengen van bezwaar of bij de besluitvorming in de commissie- en raadsvergaderingen. Daar wordt goed naar geluisterd. Maar er is meer nodig dan luisteren alleen. Het gaat om het echte gesprek. Het zou mij een lief ding waard zijn om u, onze inwoners, nog meer bij het politieke debat te betrekken en te laten meebeslissen over beleid.
In een nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen die uit.  Samenspraak kunnen we organiseren op steeds wisselende manieren, passend bij de aard, de omstandigheden en de omvang van een vraagstuk.
Na de zomer gaat de gemeenteraad zich buigen over de vraag in welke vorm de vernieuwing van de democratie bij ons gestalte kan krijgen. Ik ben daar bij voorbaat benieuwd naar!