vrijdag 4 mei 2018

Vreeland

Vanavond was ik in Vreeland voor de jaarlijkse dodenherdenking. Daar mocht ik de aanwezigen toespreken. Zoals afgelopen jaren had ik mijn speech voor vandaag laten schrijven door jonge mensen. Dat komt omdat ik geloof in jonge mensen en hun vermogen om te blijven vechten voor de vrijheid waarvoor onze voorouders zoveel offers hebben gebracht.

Deze tekst is geschreven door Olivier, Beau, Mike, Marquerite, Simon en Alexa. Zij zitten op het Vecht-College te Breukelen.

Vrijheid is iets waar mensen 73 jaar geleden hard voor hebben moeten vechten. Nu nog steeds zetten militairen zich in tijdens vredesmissies voor de vrijheid zoals de Nederlandse blauwhelmen in Mali. Daarom zijn we hier, om deze mensen te herdenken. Mensen die niet wilden toegeven aan hoe anderen met hun wereld omgingen. Mensen die hun leven gaven om juist anderen vrijheid te geven. Mensen die een kleine of grote verzetsactie hebben uitgevoerd, we zullen ze allemaal dankbaar zijn. Dankbaar voor de vrijheid die we nu hebben.
Maar sommige mensen zijn nog niet vrij. Niet vrij om zichzelf te zijn en toe te durven geven aan wie ze zijn. Gelukkig zijn er altijd burgers die het lef hebben om zich te verzetten tegen het bang zijn in donkere dagen.


Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden.

Verzet heb je in vele vormen; enkelen doen het stiekem, anderen openlijk, zoals de stakingen in 1941. De een door een grote daad, zoals sabotage en het illegaal drukken van kranten, de ander met kleinere daden. De soldaten die overgrootvader hielpen door de kar in de sloot te laten zakken, zodat deze niet kon worden gevorderd. Alle zijn daden van verzet, allemaal daden van mensen die het niet eens waren met wat er gebeurde in hun land en met de burgers om hen heen. Die opstonden voor onderdrukten die in het nauw zaten. Om ze te helpen met onderduiken, vervoeren, voedsel, kleding en wat nodig was. Belangeloos, met gevaar voor eigen leven, zonder iets terug te verwachten van al die mensen die ze hielpen.


Mensen die dat doen, die dat kunnen, dat durven, dat zijn échte helden, stuk voor stuk!
Laten we ons voorstellen dat er helemaal geen verzet zou zijn geweest. Dan had de wereld er heel anders uit gezien. Een groot Europa onder de macht van de fascisten. Geen verenigd Europa met allerlei verschillende nationaliteiten en geloven. Onder het juk van een ideologie. Er waren verzetsmensen die bereid waren hun leven te geven voor de vrijheid van hun land en anderen. Mensen die risico’s durfden te nemen. Mensen die gevangen hebben gezeten. Mensen die verder dachten dan zichzelf. Mensen die trots waren op hun land en wilden vechten voor hun land. Zij deden dit vaak in de anonimiteit en niet voor de eigen eer. Wij prijzen ons gelukkig dat we in Nederland wonen. Elke dag genieten wij hier van de vrijheid. Mensen die zich hebben verzet, onze dank hiervoor blijft groot.

Verzet, verzet is een woord dat we alleen maar horen als we het over de mensen hebben die ons land niet de rug hebben toegekeerd in de donkere tijden, zij die hun eigen leven hebben gewaagd om ons land in die duistere tijden toch nog wat licht te geven. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen. Maar verzet kan ook overal om ons heen zijn, zoals in het dagelijks leven van een puber die ruziet met zijn of haar ouders over de regels. Dezelfde puber gaat de straten op in de Verenigde Staten om te demonstreren tegen wapens. Mensen die zich hebben verzet, hebben meer gegeven dan wij ooit kunnen beseffen, om ons en generaties verder, vrede te brengen. Laten we daarom van onze geschiedenis leren en deze verbeteren.

Verzet is waar je voor vecht en waar je in gelooft. Wij moeten blijven samenwerken om een eenheid te blijven vormen. Een eenheid voorkomt weer een oorlog en schept vertrouwen naar de toekomst. Samen kunnen wij blijven staan voor de vrijheid, samen zetten wij ons in voor die eenheid. Samen staan we sterk en samen blijven wij ons verzetten.

Verzet zal er in de toekomst anders uitzien. Mensen zijn bang dat ze niet meer zichzelf mogen zijn op school en daarbuiten. Sommigen kunnen gaan denken dat je iemand anders moet gaan zijn om geaccepteerd te worden in de buitenwereld. Wij moeten vechten voor onze vrijheid, zodat wij onszelf mogen zijn. Maar wij willen ons ook veilig voelen op straat en als wij op school zijn. Wij willen gewoon dat mensen in de toekomst zich veilig kunnen voelen, waar dan ook. Wij kunnen er iets aan doen en wij gaan in verzet om van de wereld een betere plek te maken maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij iedereen voor nodig. Samen kunnen wij juist de angst omzetten in positieve gevoelens want als we angst voelen, geven we ons over aan die angst. Laten we met zijn allen naar buiten treden dat we juist die angst willen overwinnen door uit te spreken wat we belangrijk vinden in onze samenleving; respect, vrede en vrijheid.

Iedereen wil in vrijheid leven. Daarom moeten we elkaar accepteren. De geschiedenis heeft ons geleerd dat we met wapens geen gelijk meer krijgen: dat creëert alleen maar meer onrust en ongelijkheid in de wereld. Vrijheid is iets wonderbaarlijks, iets wat we soms niet genoeg waarderen, maar niet iedereen heeft vrijheid. Veel mensen worden helaas nog onderdrukt maar overal vechten en verzetten mensen zich om juist die vrijheid te kennen of zelfs om vrijheid terug te halen.  De kans op vrede op onze dierbare planeet is het grootst als we denken aan de dingen die écht belangrijk voor ons zijn: elkaar respecteren in vrede en vrijheid. Nu en in de toekomst!

Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat oorlog een optie is maar dichtbij de wereldvrede, daar willen wij zijn! Daarom moeten wij ons met zijn allen nog steeds en altijd blijven inzetten voor de vrede. Want echte vrede leidt tot vrijheid en juist die vrijheid geef je door!


woensdag 2 mei 2018

Dubbel gevoel

Tijdens de raadsvergadering van vorige week heeft de raad een nieuw college gekozen. Jeroen Willem Klomps (VVD), Linda van Dort (GroenLinks), Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal) en Hetty Veneklaas (CDA) zijn nu officieel wethouder. Samen met de gemeentesecretaris vormen we het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.

Het coalitieakkoord heeft als motto meegekregen ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’. Als ik kijk naar d

e ambities staan we de komende jaren voor grote uitdagingen.

De nieuwe wethouders stralen enthousiasme uit. Er staat een mooi team met de wil om er samen wat van te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als team veel gaan bereiken voor onze inwoners.

Het college is direct aan het werk gegaan. Op Koningsdag hebben de wethouders diverse kernen bezocht. Ook bij de herdenking op 4 mei en de viering van 5 mei kunt u hen ontmoeten. Afgelopen zaterdag vond al de eerste B&W-vergadering plaats, met een forse agenda.  Zo is besloten om het coalitieakkoord op korte termijn uit te werken tot een collegeprogramma, waarin keuze staan over de beoogde resultaten en inzet van tijd en geld. De uitwerking gebeurt in nauwe samenspraak met de gemeenteraad en de samenleving.

Met het aantreden van het nieuwe college van B&W nemen we afscheid van de oud-wethouders Jacqueline Koops, Eric Balemans, Warner van Vossen en Franko Živkovi?. Het vorige college heeft geen gemakkelijke bestuursperiode achter de rug, met diverse wisselingen en persoonlijk leed. Niettemin heeft dat oude college veel voor de inwoners bereikt. Hun werkprogramma is in grote lijnen afgerond. Dit verdient groot respect. Stichtse Vecht is hen veel dank verschuldigd.

Tot zover het goede nieuws van vorige week. Voor mij persoonlijk was er ook slecht nieuws.

Afgelopen week had ik weer een gesprek over het verloop van mijn kanker. Op een nieuwe scan van vorige week maandag is gebleken dat mijn tumor weer iets kleiner is geworden, maar dat de uitzaaiingen in mijn lichaam flink toegenomen zijn. De conclusie is dat ik na de chemotherapie, nu ook moet stoppen met immunotherapie. Dat was een klap in mijn gezicht, omdat het resultaat van de immunotherapie mij tot nu toe nog enige hoop had gegeven. Het was een heftige mededeling. De reguliere geneeskunde kan blijkbaar weinig meer voor me doen.

Langzaam sloopt de ziekte mijn lichaam en krijg ik daar meer last van. Toch voel ik me op dit moment nog fit genoeg om het werk wat ik doe, nog steeds goed te doen. Ik weet me daarbij verzekerd van de steun van raad en college. Ik kies er voor een laatste behandelpoging te doen. De komende tijd ga ik meedoen in een studie van een nieuw type behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik weet nu nog niet wat ik daarvan kan verwachten en wat dit gaat betekenen voor mijn functie. De vervolgbehandeling is een strohalmpje, dat hopelijk het ziekteproces iets kan vertragen. Genezen kan ik niet meer. Als de nieuwe therapie helpt, kan het volgens mijn arts extra tijd geven. Daar moet ik het voorlopig even mee doen.

Tot ziens.

woensdag 25 april 2018

Lintjesregen

Morgen, donderdag 26 april, vieren we de jaarlijkse lintjesregen. Traditioneel worden de dag voor Koningsdag in heel Nederland de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Mensen verdienen zo’n onderscheiding als ze langere tijd belangeloos vrijwilligerswerk hebben gedaan voor een vereniging, kerk of organisatie. Ik verklap nu geen namen van de mensen die morgen in Stichtse Vecht een Koninklijke Onderscheiding krijgen, die leest u later wel in de media.

De lintjesregen is een feestelijke gebeurtenis waar ik altijd naar uitkijk. Ik vind het bijzonder dat ik ‘s  ochtends meerdere inwoners namens de Koning in het zonnetje mag zetten. Het is extra leuk dat de mensen die onderscheiden worden niets vermoeden tot vlak voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. Het is een leuke traditie dat zij met een smoes naar de plek worden gelokt waar de lintjesregen plaatsvindt.
 
Een Koninklijke Onderscheiding krijg je niet zomaar. Voor de aanvraag bij de gemeente binnenkomt is er al heel wat werk verzet door de persoon die de decorandus in spe heeft voorgedragen. Daarom is ook voor de voorsteller het uitreiken een mooie ‘beloning voor hard werken’. Deze persoon omschrijft wat de decorandus in spe heeft gedaan en zoekt enkele ondersteuners die de aanvraag kunnen onderbouwen. We merken dat de voorstellers en de ondersteuners zich door niets laten weerhouden om erkenning te vragen voor de jarenlange inzet van de decorandus in spe. Zij vinden hem of haar namelijk een bijzonder mens, die een opmerkelijke of langdurige bijdrage levert aan onze samenleving. Zij denken: wat de decorandus doet, is zo waardevol voor ons allemaal, dat vraagt om bijzondere waardering. Een Koninklijke Onderscheiding is alleen daarom al zo’n bijzondere blijk van waardering.
 
Wat mij elke keer weer opvalt, is dat de meeste vrijwilligers het eigenlijk heel normaal vinden dat ze vrijwilligerswerk doen. Ze lopen daar niet mee te koop en scheppen er niet over op. Ik kan het  nog sterker vertellen: meestal weten ze iemand anders aan te wijzen die in hun ogen eerder een Koninklijke Onderscheiding verdienen dan zijzelf.
 
De decorandi ervaren hun vrijwilligerswerk als een zinvolle tijdsbesteding, willen graag iets bereiken en komen hierdoor in contact met andere mensen. Het levert voldoening en plezier op. Niet altijd is het werk makkelijk, maar ze vinden het wel nuttig, leuk en interessant! Dat de maatschappij er ook blij mee is, komt maar zelden aan bod. Omdat ze hun activiteiten zo normaal vinden is de verrassing van de onderscheiding meestal heel groot.
 
Daarom vind ik het als burgemeester elk jaar weer een voorrecht om deze bijzondere mensen bij de lintjesregen de versierselen te mogen opspelden in opdracht van Zijne Majesteit. Want zij krijgen die onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor onze samenleving in het algemeen en die van onze gemeenschap in Stichtse Vecht in het bijzonder. Ik ben ontzettend trots dat zij zich zo inzetten voor hun gemeente.
 
Tot ziens.

donderdag 12 april 2018

Digitaal vragenuur

Zoals u vast wel weet, maak ik graag gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn. Mijn smartphone en iPad zijn binnen handbereik. Ik zit op Twitter, Facebook en Instagram. En als ik eens iets wil weten of aanvragen dan gaat dat razendsnel via internet.

Veel mensen kunnen hun weg goed vinden op het internet. Zij checken de nieuwe bus- of treintijden met hun telefoon. Of ze praten via FaceTime met familie die aan de andere kant van de wereld woont. Ook de communicatie en dienstverlening van de gemeente gaan steeds vaker digitaal. Denk aan het regelen van een afspraak, of eenvoudig een melding doen van zaken in de openbare ruimte zoals kapotte straatverlichting of een onveilige situatie.

Ook gemeentenieuws is gemakkelijk te ontvangen via Facebook, Twitter of onze online nieuwsbrief. U kunt daarbij zelf aangeven over welke onderwerpen u informatie wilt ontvangen. Communicatie op maat dus. Maar persoonlijk contact blijft voor ons altijd belangrijk, al is het maar omdat we ons heel goed realiseren dat niet iedereen even handig is met de computer.

Al die technologische ontwikkelingen zijn natuurlijk fantastisch. Maar er is ook een groep mensen die nog niet zo ‘digitaal vaardig’ is. Mensen die de computer en het internet lastig vinden. De AfvalWijzer raadplegen, een afspraak maken om rijbewijs of paspoort te verlengen… Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Mensen kunnen het internet dan ervaren als een hoge drempel voor de dienstverlening van de gemeente. Toch zou het zonde zijn om geen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

Daarom organiseren de gemeente en de bibliotheek samen het Digitaal Vragenuur, speciaal voor al uw vragen over de gemeente. Dus: bent of kent u iemand die de computer, tablet of smartphone lastig vindt en daarbij hulp kan gebruiken? Dan is het Digitaal Vragenuur wat voor u!

Het Digitaal Vragenuur vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 van 9.30 tot 11.00 uur in het  gemeentekantoor (Endelhovenlaan 1 in Maarssen). Het is gratis. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Onze gastvrouw ontvangt u in de hal. De koffie en een ‘taartje met
een apenstaartje’ staan voor u klaar. Neem als het kan uw eigen smartphone, tablet of laptop mee. Dan kunnen we u op weg helpen op uw eigen apparaat. Hebt u geen apparaat? Geen probleem, er staan extra laptops klaar.
Ik hoop u dinsdag 24 april te ontmoeten tijdens het Digitaal Vragenuur, want zoals gezegd: persoonlijk contact blijft belangrijk!

P.S. Kunt u 24 april niet? Er is wekelijks een Digitaal Vragenuur in de bibliotheek Maarssen-Dorp (ma. 14.00 – 15.30 uur), Breukelen (di. 14.00 – 15.30 uur) en Maarssenbroek (do. 14.00 – 15.00 uur).
U kunt er terecht met álle vragen over het gebruik van computer, tablet of smartphone. Wilt u zelf uw zaken blijven regelen en beter leren omgaan met de computer? Volg dan een cursus bij de bibliotheek of Seniorweb.

Tot ziens.

donderdag 5 april 2018

Samenwerken aan veiligheid

Afgelopen vrijdag gaf ik samen met Kees van Zutphen, teamchef van het politiebasisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, een toelichting aan de lokale pers op de uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2017. Deze rapportage wordt jaarlijkse opgesteld en biedt inzicht in de resultaten van ons veiligheidsbeleid. Het brengt ook de belangrijkste ontwikkelingen rond veiligheid in Stichtse Vecht in beeld. Die wil ik graag met u delen.

De Veiligheidseffectrapportage 2017 laat zien dat de totale criminaliteit in Stichtse Vecht blijft afnemen. Vorig jaar nam de criminaliteit, ten opzichte van 2016, af met 9 procent. Dat is een goede ontwikkeling die we graag zo willen houden.
Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar opnieuw, evenals het aantal autokraken en bedrijfsinbraken. Helaas laten fietsendiefstallen en jeugdoverlast een stijging zien ten opzichte van 2017. 

Jeugdoverlast is en blijft een punt van zorg. Op diverse manieren zijn we bezig om de overlast aan te pakken. Gelukkig krijgen wij hierbij hulp van de jongeren zelf, en vooral ook van hun ouders, want wij kunnen dit niet alleen. Ik ben er van overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot minder overlast. Ook voor het terugdringen van fietsendiefstallen kunt u helpen. Goede sloten en het laten graveren van uw postcode helpen al veel.


We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners sowieso succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien ook steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurt-WhatsAppgroepen. Ik ben erg blij dat het aantal buurt-WhatsAppgroepen onverminderd toeneemt in onze gemeente. In totaal zijn er nu 52 groepen actief in de gemeente.
Op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl kunt u zien welke buurt-WhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams er zijn. Via deze website kunt u zich aanmelden voor een signaleringsteam of WhatsAppgroep. Sinds de lancering zijn er 563 aanmeldingen bijgekomen. Een prachtig voorbeeld van hoe inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in onze gemeente.
Het aantal burgernetdeelnemers steeg  vorig jaar  met 4,5% ten opzichte van 2016. Op dit moment zijn bijna 6.500 inwoners lid van Burgernet, dat is 10% van de totale bevolking. In oktober 2017 zorgde Burgernet voor een succes in Stichtse Vecht. Een Burgernet-deelnemer zag de verdachte van een winkeldiefstal lopen en heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Die heeft de verdachte aangehouden.

Binnenkort zetten we Burgernet-mail in. Hiermee vergroten we de kans op het opsporen van de daders van een woninginbraak. Dit doen we door Burgernet-deelnemers in de omgeving van een woninginbraak een e-mail te sturen. De e-mail bevat preventietips en vraagt tegelijkertijd aan de ontvanger  om informatie die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek. Burgernet-mail is een aanvulling op het reguliere buurtonderzoek van de politie.


U ziet het: veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en gemeente. Een goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke veiligheidspartners, inwoners en ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. Veiligheid is dus uw en onze zorg!


Tot ziens.

donderdag 29 maart 2018

Na de verkiezingen


Vorige week mocht u naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een vo
lle aula van Broklede mocht ik ’s avonds de uitslagen van raadsverkiezingen presenteren. Met een opkomst van ruim 57% voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen we boven het landelijke gemiddelde van 55%. Een prachtig resultaat waar ik iedereen voor wil bedanken, die de moeite nam om van zich te laten horen. Onze slogan voor deze verkiezingen was ‘Geef Stichtse Vecht kleur’ en dat hebben heel veel inwoners gedaan. Het is nu aan de nieuwe raad om daar verdere invulling aan te geven.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden we ook al zo’n mooi resultaat. In 2014 ging bijna 56% van onze stemgerechtigden naar het stembureau.  Het is duidelijk dat u begaan bent met uw leefomgeving en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wat was woensdag 21 maart een lange dag voor de stembureauleden. Ik wil hen dan ook nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Ze hebben van mij een cadeautje gekregen, dat ik samen met PAUWbedrijven voor hen heb ingepakt. Ik vind het echt heel bijzonder dat er steeds weer zoveel mensen zijn die zich aanmelden om dit feestje van de democratie mogelijk te maken. En dat terwijl ze er maar een kleine vergoeding voor krijgen.

Afgelopen vrijdag heb ik in een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van deze verkiezingen bekend mogen maken. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald hoeveel zetels elke partij mag innemen in de gemeenteraad. In totaal zijn er 33 zetels te verdelen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels de partij krijgt. De nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor nemen we afscheid van de oude raad.

Maar met de installatie van de raad zijn we er nog niet. Onder aanvoering van de grootste partij, bij ons is dat nu de VVD, zijn de partijen afgelopen zaterdag gestart met onderhandelen over de belangrijke onderwerpen voor de komende jaren? Partijen die het eens worden over het programma voor de komende 4 jaar vormen daarna samen de nieuwe coalitie.

En de partijen die niet in de coalitie zijn gekomen? Meestal fungeren zij de hele raadsperiode als een soort luis in de pels. Ze volgen alles kritisch maar zullen zelf ook met ideeën komen, waar dan weer democratisch over wordt besloten.
De coalitie zal ook de nieuwe wethouders voordragen aan de raad. De door de raad benoemde wethouders en ik vormen samen het college van burgemeester en wethouders. Wij gaan ervoor zorgen dat de plannen van de raad goed worden uitgevoerd. Daar kunt u op rekenen!
Tot ziens.

woensdag 21 maart 2018

Gaat u stemmen?


Vandaag mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing voor Stichtse Vecht en voor het raadgevend referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Vandaag mag u meebepalen wie de komende vier jaar in de gemeenteraad de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, jong en
oud, vertegenwoordigt.

De gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente - heeft een belangrijke rol bij besluiten over de toekomst van Stichtse Vecht. Of het nu gaat om bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, jeugdzorg, armoedebestrijding of sport- en speelvoorzieningen in uw wijk. Door te stemmen beslist u mee over de toekomst van onze gemeente.

Vroeger was stemmen een plicht, die dwang bestaat gelukkig niet meer. Nu is stemmen een recht, u mag. Het woord is aan u. Daarom hoop ik van harte dat u vandaag van dat stemrecht gebruik maakt. In Stichtse Vecht proberen we het zo makkelijk mogelijk voor u te maken om te stemmen. Verspreid over de gemeente hebben we 34 stembureaus. Er is er altijd wel één in uw buurt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan snel naar het stembureau. U kunt uw stem tot 21.00 uur vanavond uitbrengen.

U krijgt van mij geen stemadvies. Dat bepaalt u zelf. U bent per slot van rekening de baas. Als burgemeester sta ik boven de politieke partijen. Toch voer ik ook campagne, zou je kunnen zeggen. Namelijk voor een hoge opkomst. Als individu hebben we misschien weinig invloed. Maar door te stemmen bepaalt u samen met anderen de toekomst van Stichtse Vecht. Uw stem telt dus wel degelijk mee. Ik hoop zeer dat u de kans om te stemmen niet laat liggen en uw stem laat horen.

We hebben de neiging onze democratische verworvenheden als vanzelfsprekend te beschouwen. We zijn in Nederland niet ander gewend. Dat dit echter lang niet overal zo is, realiseren we ons nauwelijks. Op verschillende plekken in de wereld moeten mensen hun stemrecht iedere dag bevechten. Dat laat zien hoezeer we het stemrecht - een grondwettelijk recht - in ons land moeten koesteren.

Op de stembureaus zijn vandaag 204 stembureauleden actief. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt en tellen ’s avonds de stemmen. Daarnaast komen er ’s avonds 30 mensen helpen bij het tellen op de grote stembureaus. Ik heb enorme bewondering voor de vrijwilligers die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen.

Vanavond organiseert de gemeente een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Ik nodig u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om de voorlopige uitslagen van de verkiezingen met ons te volgen.

Tot ziens.

donderdag 8 maart 2018

Stembus

Over precies twee weken mogen alle stemgerechtigde inwoners weer naar het stembureau. Op 21 maart bepaalt u mede welke 33 inwoners de komende vier jaar plaatsnemen in onze gemeenteraad en u daar vertegenwoordigen. Ook kunt u die dag stemmen in het kader van een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik reken er weer op dat u als betrokken inwoner van u laat horen, want elke stem telt!
Het stemmen maken wij voor u zo makkelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan drempelvrije stembureaus. In een fijne samenwerking met het gehandicaptenplatform hebben we alle 34 stembureaus onder de loep genomen. Waar mogelijk hebben we de stembureaus nog beter toegankelijk gemaakt  voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel. Zo gaan we onder andere tijdelijk een invalideparkeerplaats inrichten bij stembureaus die vlakbij geen invalideparkeerplaats hebben. Wie in  bezit is van een invalidenparkeerkaart kan daar dan op 21 maart maximaal een half uur parkeren.

U hoeft natuurlijk helemaal niet zelf naar het stembureau te komen, want u kunt ook iemand machtigen. Dat betekent dat u uw partner, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin uw stem kunt laten uitbrengen. Voorwaarde is dat hij/zij ook in Stichtse Vecht woont. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat u daarvoor moet doen staat uitgelegd op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Komt u er niet uit, bel ons dan op 14 0346. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Wanneer u niemand kunt machtigen en u fysiek niet in staat bent om zelf naar het stembureau te komen, bied ik u een alternatief. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen. Inwoners die graag willen stemmen die dat vanwege een beperking niet kunnen, kunnen daarom gebruik maken van de Stembus. U wordt dan thuis opgehaald en samen met andere kiezers naar een stembureau in de buurt gebracht. De regiovervoerder Willemsen de Koning biedt kosteloos de (rolstoel)busjes en chauffeurs aan, dat is een fantastisch gebaar.

Het is heel eenvoudig om u aan te melden voor deze service. Uiterlijk 13 maart gaat u naar www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar geeft u aan of wij u in de ochtend, tussen 8.30 en 12.30 uur, of in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen ophalen. Als we de aanmeldingen binnen hebben, gaan wij een planning maken. We nemen op 16 of 19 maart telefonisch contact met u op om uw aanmelding te bevestigen en om de definitieve tijd door te geven. En op de verkiezingsdag bellen we u kort van tevoren op, zodat u weet dat wij onderweg zijn. Wilt u zich aanmelden maar heeft u geen internet? Geen probleem, bel dan naar 14 0346.

Als mijn agenda het toelaat, rijd ik ook mee met de Stembus. Wie weet haal ik u persoonlijk op! Of u nu zelf gaat of iemand machtigt, ga stemmen op 21 maart en geef Stichtse Vecht kleur!

Tot ziens.

donderdag 1 maart 2018

NL Doet


Het Oranje Fonds verzorgt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt iedereen uit om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Ook in Stichtse Vecht zijn er op beide dagen meerdere klussen te verrichten. Op het moment van verschijnen van deze column staat de teller op 26 klussen die worden aangeboden. Mocht uw organisatie nog een of andere leuke klus hebben voor 9 of 10 maart waar u de hulp van vrijwilligers bij kunt gebruiken? Meld deze dan snel aan via de website van NLdoet: http://www.nldoet.nl . U heeft zo een uitgelezen kans om een grote klus voor elkaar te krijgen, uw organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven.
Net als in voorgaande jaren haken de wethouders van Stichtse Vecht en ik ook aan bij NLdoet. Op verschillende plekken verspreid over de gemeente zullen we 9 of 10 maart diverse klussen aanpakken. Wij zien het als een mooie kans om de organisaties die zoveel mooie dingen doen voor onze inwoners vooruit te helpen, en ook om in gesprek te komen met de vrijwilligers die ook de handen uit de mouwen komen steken. Ik vind het altijd heel mooi om hun verhalen te horen.
Nederland is een land van vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent van de Nederlanders zich wel eens belangeloos inzet voor een ander. Bijna de helft doet dit zelfs wekelijks. Nederlanders zetten zich het liefst in voor ouderen, maar ook voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichamelijke beperking. Nederlanders doen vrijwilligerswerk omdat ze een ander graag helpen.
In Stichtse Vecht is dat gelukkig ook het geval. En dat is mooi, want hun inzet voor hun buurt of wijk is van grote waarde. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Veel activiteiten en plannen kunnen niet worden opgepakt zonder hulp van vrijwilligers.
Alleen al daarom vind ik NLdoet een fantastisch initiatief. NLdoet zet het vrijwilligerswerk echt in de schijnwerpers. Daarom wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan NLdoet. Al is het maar een paar uurtjes. U kunt dat alleen doen of samen met uw vrienden. Met uw collega’s of medewerkers mag natuurlijk ook. Voor ondernemers is het een prachtige gelegenheid om als bedrijf te laten zien dat zij zich inzetten voor de samenleving. Door een klus aan te pakken geven zij de lokale samenleving en hun bedrijf een positieve impuls!
Lijkt het u leuk om te helpen, meld u dan aan via de website van NLDoet; als u zoekt op 'Stichtse Vecht' komen de klussen die in onze gemeente worden aangeboden tevoorschijn. Op www.stichtsevecht.nl kunt u nalezen waar u mij en mijn collega-bestuurders kunt tegenkomen. Ik hoop tot dan!
Tot ziens.

woensdag 28 februari 2018

Ik pas


De Gemeente speelt een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Niet alleen omdat alcohol en de gezondheid van onze inwoners alles met elkaar te maken hebben, maar ook omdat de openbare orde en  veiligheid vaak niet samen gaat met overdadig alcoholgebruik. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en zie ik toe op de naleving van de Drank- en Horecawet. Helaas zie ik nog veel te vaak dat alcohol in het spel is bij verkeersongelukken, uitgaansgeweld, overlast, ordeverstoring, huiselijk geweld en antisociaal gedrag. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun alcoholgebruik en het gevaar van drinken. Daarom zetten we als gemeente ook in op alcoholpreventie.
Voor sommige mensen is het lastig om te weten waar hun grens ligt. Te veel alcohol zorgt ervoor dat mensen minder remmingen ervaren en dingen doen die ze normaal gesproken niet zouden doen. Het is goed dat iedereen af en toe bewust stilstaat bij zijn of haar alcoholgebruik. Hoeveel drink ik eigenlijk? Dat borreltje voor of na het eten, of elke dag een glaasje wijn bij het et
en: onbewust drinken mensen soms meer dan ze denken.
Ook het waarom is iets om bij stil te staan. In veel gevallen zal het zijn omdat we alcohol drinken ‘gezellig’ vinden. Er is natuurlijk niks mis met een beetje gezelligheid, maar het is wel goed dat we ons bewust worden van de sociale druk om te drinken. Iemand die zich op een feestje beperkt tot water of een glaasje fris, wordt al snel gezien als ‘ongezellig’. Dat maakt het niet makkelijker om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld omdat je nog rijden moet. Of gewoon omdat het verstandiger is om niet te drinken. Het zou mooi zijn als we daar met zijn allen wat minder oordelend in waren.
Daar komt nog eens bij dat alcohol ook invloed heeft op je gezondheid. Mijn collega Jacqueline Koops, wethouder Volksgezondheid, benadrukt dat steeds. Het schijnt zo te zijn dat mensen die niet drinken beter slapen, gewicht verliezen en zich fitter voelen.
In heel Nederland is er nu een campagne die mensen stimuleert om een maand niet te drinken: IkPas. Collega Jacqueline Koops en ik hebben besloten om dit jaar opnieuw mee te doen en in de maand maart geen alcohol te drinken. Twee jaar geleden deden we ook mee. Het heeft ons wel bewust gemaakt van ons alcoholgebruik. Daarom zijn we ook heel benieuwd of het dit jaar anders is.
Ik wil u ook uitdagen om mee te doen aan de campagne IkPas. Voor uw eigen gezondheid en voor onze maatschappij. Het leuke van deze campagne is dat u uw ervaringen kunt delen met andere deelnemers. Dat geeft steun, maar soms ook inzicht. Speciale IkPas-coaches kunnen u helpen als u extra ondersteuning nodig heeft.
Doet u mee? Volg dan ons voorbeeld. U kunt zich aanmelden via www.ikpas.nl.

donderdag 15 februari 2018

Geef Stichtse Vecht kleur

In een van mijn columns heb ik u al bericht dat we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum. Woensdag 21 maart mag u naar het stembureau.

Afgelopen week mocht ik als voorzitter van het centraal stembureau onder meer een laatste check  doen op de ingeleverde kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. In aanwezigheid van de media zijn de politieke partijen die aan de verkiezingen mee gaan doen bekendgemaakt. Deze partijen zullen u de komende weken graag vertellen waar ze voor staan. Met 12 deelnemende partijen valt er in onze gemeente heel wat te kiezen. Het is nu aan u om Stichtse Vecht kleur te geven!

‘Geef Stichtse Vecht kleur’ is het thema van deze verkiezingen. Een inwoonster bracht mij op het idee om met ‘kleur’ aan de slag te gaan. Ik vond haar uitleg mooi. ‘Verkiezingen geven kleur aan het bestuur, dat weer kleur geeft aan de gemeente en het leven van alledag.’ Samen met u kunnen we Stichtse Vecht nog mooier, leuker en gezelliger maken. Hoe mag u aangeven in het stemhokje.
De komende weken gaan wij u informeren over de verkiezingen. Alle informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar staan ook veelgestelde vragen over bijvoorbeeld hoe u iemand voor u kunt laten stemmen.

Als u nog niet weet op welke partij en kandidaat u gaat stemmen, is de verkiezingskrant een aanrader. Die ontvangt u 8 maart in uw brievenbus, behalve als u een nee-nee sticker op de brievenbus heeft. U kunt ook een exemplaar ophalen in het gemeentekantoor of de krant online bekijken op onze website. Ik wil u nog een tip geven. Vrijdag 16 maart vindt vanaf 19.00 uur een groot verkiezingsdebat plaats. Dit wordt georganiseerd door RTV Stichtse Vecht in samenwerking met de gemeente. U kunt het debat in de aula van RSG Broklede in Breukelen live bijwonen of bekijken via de website van RTV Stichtse Vecht.

Een landelijke trend is helaas dat steeds minder jongeren gaan stemmen. Daar willen wij verandering in brengen. Bijvoorbeeld met de hulp van Astrid en Lisa, die de komende weken voor onze sociale mediakanalen vlogs gaan maken. In deze korte filmpjes leggen zij uit wat de gemeenteraad is en doet, en waarom het ook voor jongeren belangrijk is om te stemmen. Ze komen ook een keer bij mij op de koffie. Ik verwacht dat ze daar ook over gaan vloggen.

Ik hoop dat u op 21 maart gaat stemmen. Wij willen het u in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. Wilt u stemmen, maar bent u daar fysiek niet toe in staat en kan niemand met u mee? Dan komen we u ophalen met de Stembus. Zelf rijd ik ook een tijdje mee op de bus, dus wie weet haal ik u wel persoonlijk op om samen naar het stembureau te gaan. Ik kom hier binnenkort in mijn column op terug. 

Tot ziens.

woensdag 7 februari 2018

Zwemmen tegen kanker

Velen van u weten dat ik longkanker heb en dat mijn ziekte ongeneeslijk is. Vorige week was ik, zoals elke zes weken, bij mijn specialist voor een evaluatie. Het afgelopen jaar bleek bij eerdere evaluaties steeds dat de behandeling aansloeg en de ziekte stabiel bleef. Deze week was het nieuws helaas minder positief. De tumor en de uitzaaiingen zijn de afgelopen tijd toegenomen. Ik wist dat dit moment een keer zou komen. Tot nu toe heb ik geluk gehad dat ik dit moment een tijd voor me uit heb kunnen schuiven.
Concreet betekent het dat ik stop met chemotherapie en overstap op immunotherapie. Dat is een therapie waarbij mijn eigen afweersysteem geholpen gaat worden om de kanker te bestrijden. Op het gebied van de – nog vrij nieuwe - immunotherapie is de afgelopen jaren flink voortuitgang geboekt. Daardoor is de kans dat dit kan helpen om nog wat meer tijd van leven te krijgen, reëel. Of dit bij mij ook echt lukt, is niet te voorspellen. Dat is echt afwachten.

De onzekerheid over het verloop van mijn ziekte maakt  weer eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar kanker is. Door onderzoek komen er steeds weer nieuwe behandelmethoden, met meer mogelijkheden op genezing of verlenging van leven. Daar is veel geld voor nodig.


Een tijdje geleden klopten twee inwoonsters bij de gemeente aan, Limore Noach en Marije Zuidervaart. Zij gaan op zondag 2 september een zwemevenement in onze gemeente organiseren: Swim to Fight Cancer - Stichtse Vecht. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties meedoen, waarbij zij zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven.

Het zwemevenement vindt plaats vanuit de organisatie Fight Cancer. Deze organisatie noemt zichzelf het eigenzinnige jongere zusje van het landelijk bekende KWF Kankerbestrijding. Zij willen met aansprekende en sportieve activiteiten het belang van kankerbestrijding onder de aandacht brengen bij jongvolwassenen. De opbrengsten van Fight Cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Dit jaar vinden onder andere in Tilburg, Hoorn, Apeldoorn, Eindhoven en Doetinchem activiteiten plaats.

De gemeente is onder de indruk van het enthousiasme en de belangeloze inzet van de initiatiefneemsters en ondersteunt dit initiatief. Wij verlenen alle medewerking want er komt veel kijken bij zo’n groot evenement. Denk aan vergunningverlening, veiligheid en bereikbaarheid. En natuurlijk gaan wij zelf ook een team op de been brengen om het goede voorbeeld te geven!
Boom en Bosch in Breukelen wordt het start- en finishpunt, met de Vecht als decor en verbindende factor. Zoals de Vecht de dorpen van Stichtse Vecht verbindt, verbindt Swim to Fight Cancer alle inwoners van Stichtse Vecht om samen een vuist te maken tegen kanker.


Ik hoop van harte dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te zwemmen of een bijdrage te leveren door een zwemmer of een team te sponsoren. In het belang van al die mensen die in de toekomst nog geconfronteerd worden met deze ziekte.

Meer informatie vindt u op: www.swimtofightcancer.nl

Tot ziens.