donderdag 8 maart 2018

Stembus

Over precies twee weken mogen alle stemgerechtigde inwoners weer naar het stembureau. Op 21 maart bepaalt u mede welke 33 inwoners de komende vier jaar plaatsnemen in onze gemeenteraad en u daar vertegenwoordigen. Ook kunt u die dag stemmen in het kader van een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik reken er weer op dat u als betrokken inwoner van u laat horen, want elke stem telt!
Het stemmen maken wij voor u zo makkelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan drempelvrije stembureaus. In een fijne samenwerking met het gehandicaptenplatform hebben we alle 34 stembureaus onder de loep genomen. Waar mogelijk hebben we de stembureaus nog beter toegankelijk gemaakt  voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel. Zo gaan we onder andere tijdelijk een invalideparkeerplaats inrichten bij stembureaus die vlakbij geen invalideparkeerplaats hebben. Wie in  bezit is van een invalidenparkeerkaart kan daar dan op 21 maart maximaal een half uur parkeren.

U hoeft natuurlijk helemaal niet zelf naar het stembureau te komen, want u kunt ook iemand machtigen. Dat betekent dat u uw partner, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin uw stem kunt laten uitbrengen. Voorwaarde is dat hij/zij ook in Stichtse Vecht woont. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat u daarvoor moet doen staat uitgelegd op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Komt u er niet uit, bel ons dan op 14 0346. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Wanneer u niemand kunt machtigen en u fysiek niet in staat bent om zelf naar het stembureau te komen, bied ik u een alternatief. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen. Inwoners die graag willen stemmen die dat vanwege een beperking niet kunnen, kunnen daarom gebruik maken van de Stembus. U wordt dan thuis opgehaald en samen met andere kiezers naar een stembureau in de buurt gebracht. De regiovervoerder Willemsen de Koning biedt kosteloos de (rolstoel)busjes en chauffeurs aan, dat is een fantastisch gebaar.

Het is heel eenvoudig om u aan te melden voor deze service. Uiterlijk 13 maart gaat u naar www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar geeft u aan of wij u in de ochtend, tussen 8.30 en 12.30 uur, of in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen ophalen. Als we de aanmeldingen binnen hebben, gaan wij een planning maken. We nemen op 16 of 19 maart telefonisch contact met u op om uw aanmelding te bevestigen en om de definitieve tijd door te geven. En op de verkiezingsdag bellen we u kort van tevoren op, zodat u weet dat wij onderweg zijn. Wilt u zich aanmelden maar heeft u geen internet? Geen probleem, bel dan naar 14 0346.

Als mijn agenda het toelaat, rijd ik ook mee met de Stembus. Wie weet haal ik u persoonlijk op! Of u nu zelf gaat of iemand machtigt, ga stemmen op 21 maart en geef Stichtse Vecht kleur!

Tot ziens.

donderdag 1 maart 2018

NL Doet


Het Oranje Fonds verzorgt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt iedereen uit om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Ook in Stichtse Vecht zijn er op beide dagen meerdere klussen te verrichten. Op het moment van verschijnen van deze column staat de teller op 26 klussen die worden aangeboden. Mocht uw organisatie nog een of andere leuke klus hebben voor 9 of 10 maart waar u de hulp van vrijwilligers bij kunt gebruiken? Meld deze dan snel aan via de website van NLdoet: http://www.nldoet.nl . U heeft zo een uitgelezen kans om een grote klus voor elkaar te krijgen, uw organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven.
Net als in voorgaande jaren haken de wethouders van Stichtse Vecht en ik ook aan bij NLdoet. Op verschillende plekken verspreid over de gemeente zullen we 9 of 10 maart diverse klussen aanpakken. Wij zien het als een mooie kans om de organisaties die zoveel mooie dingen doen voor onze inwoners vooruit te helpen, en ook om in gesprek te komen met de vrijwilligers die ook de handen uit de mouwen komen steken. Ik vind het altijd heel mooi om hun verhalen te horen.
Nederland is een land van vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent van de Nederlanders zich wel eens belangeloos inzet voor een ander. Bijna de helft doet dit zelfs wekelijks. Nederlanders zetten zich het liefst in voor ouderen, maar ook voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichamelijke beperking. Nederlanders doen vrijwilligerswerk omdat ze een ander graag helpen.
In Stichtse Vecht is dat gelukkig ook het geval. En dat is mooi, want hun inzet voor hun buurt of wijk is van grote waarde. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Veel activiteiten en plannen kunnen niet worden opgepakt zonder hulp van vrijwilligers.
Alleen al daarom vind ik NLdoet een fantastisch initiatief. NLdoet zet het vrijwilligerswerk echt in de schijnwerpers. Daarom wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan NLdoet. Al is het maar een paar uurtjes. U kunt dat alleen doen of samen met uw vrienden. Met uw collega’s of medewerkers mag natuurlijk ook. Voor ondernemers is het een prachtige gelegenheid om als bedrijf te laten zien dat zij zich inzetten voor de samenleving. Door een klus aan te pakken geven zij de lokale samenleving en hun bedrijf een positieve impuls!
Lijkt het u leuk om te helpen, meld u dan aan via de website van NLDoet; als u zoekt op 'Stichtse Vecht' komen de klussen die in onze gemeente worden aangeboden tevoorschijn. Op www.stichtsevecht.nl kunt u nalezen waar u mij en mijn collega-bestuurders kunt tegenkomen. Ik hoop tot dan!
Tot ziens.

woensdag 28 februari 2018

Ik pas


De Gemeente speelt een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Niet alleen omdat alcohol en de gezondheid van onze inwoners alles met elkaar te maken hebben, maar ook omdat de openbare orde en  veiligheid vaak niet samen gaat met overdadig alcoholgebruik. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en zie ik toe op de naleving van de Drank- en Horecawet. Helaas zie ik nog veel te vaak dat alcohol in het spel is bij verkeersongelukken, uitgaansgeweld, overlast, ordeverstoring, huiselijk geweld en antisociaal gedrag. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun alcoholgebruik en het gevaar van drinken. Daarom zetten we als gemeente ook in op alcoholpreventie.
Voor sommige mensen is het lastig om te weten waar hun grens ligt. Te veel alcohol zorgt ervoor dat mensen minder remmingen ervaren en dingen doen die ze normaal gesproken niet zouden doen. Het is goed dat iedereen af en toe bewust stilstaat bij zijn of haar alcoholgebruik. Hoeveel drink ik eigenlijk? Dat borreltje voor of na het eten, of elke dag een glaasje wijn bij het et
en: onbewust drinken mensen soms meer dan ze denken.
Ook het waarom is iets om bij stil te staan. In veel gevallen zal het zijn omdat we alcohol drinken ‘gezellig’ vinden. Er is natuurlijk niks mis met een beetje gezelligheid, maar het is wel goed dat we ons bewust worden van de sociale druk om te drinken. Iemand die zich op een feestje beperkt tot water of een glaasje fris, wordt al snel gezien als ‘ongezellig’. Dat maakt het niet makkelijker om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld omdat je nog rijden moet. Of gewoon omdat het verstandiger is om niet te drinken. Het zou mooi zijn als we daar met zijn allen wat minder oordelend in waren.
Daar komt nog eens bij dat alcohol ook invloed heeft op je gezondheid. Mijn collega Jacqueline Koops, wethouder Volksgezondheid, benadrukt dat steeds. Het schijnt zo te zijn dat mensen die niet drinken beter slapen, gewicht verliezen en zich fitter voelen.
In heel Nederland is er nu een campagne die mensen stimuleert om een maand niet te drinken: IkPas. Collega Jacqueline Koops en ik hebben besloten om dit jaar opnieuw mee te doen en in de maand maart geen alcohol te drinken. Twee jaar geleden deden we ook mee. Het heeft ons wel bewust gemaakt van ons alcoholgebruik. Daarom zijn we ook heel benieuwd of het dit jaar anders is.
Ik wil u ook uitdagen om mee te doen aan de campagne IkPas. Voor uw eigen gezondheid en voor onze maatschappij. Het leuke van deze campagne is dat u uw ervaringen kunt delen met andere deelnemers. Dat geeft steun, maar soms ook inzicht. Speciale IkPas-coaches kunnen u helpen als u extra ondersteuning nodig heeft.
Doet u mee? Volg dan ons voorbeeld. U kunt zich aanmelden via www.ikpas.nl.

donderdag 15 februari 2018

Geef Stichtse Vecht kleur

In een van mijn columns heb ik u al bericht dat we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum. Woensdag 21 maart mag u naar het stembureau.

Afgelopen week mocht ik als voorzitter van het centraal stembureau onder meer een laatste check  doen op de ingeleverde kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. In aanwezigheid van de media zijn de politieke partijen die aan de verkiezingen mee gaan doen bekendgemaakt. Deze partijen zullen u de komende weken graag vertellen waar ze voor staan. Met 12 deelnemende partijen valt er in onze gemeente heel wat te kiezen. Het is nu aan u om Stichtse Vecht kleur te geven!

‘Geef Stichtse Vecht kleur’ is het thema van deze verkiezingen. Een inwoonster bracht mij op het idee om met ‘kleur’ aan de slag te gaan. Ik vond haar uitleg mooi. ‘Verkiezingen geven kleur aan het bestuur, dat weer kleur geeft aan de gemeente en het leven van alledag.’ Samen met u kunnen we Stichtse Vecht nog mooier, leuker en gezelliger maken. Hoe mag u aangeven in het stemhokje.
De komende weken gaan wij u informeren over de verkiezingen. Alle informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar staan ook veelgestelde vragen over bijvoorbeeld hoe u iemand voor u kunt laten stemmen.

Als u nog niet weet op welke partij en kandidaat u gaat stemmen, is de verkiezingskrant een aanrader. Die ontvangt u 8 maart in uw brievenbus, behalve als u een nee-nee sticker op de brievenbus heeft. U kunt ook een exemplaar ophalen in het gemeentekantoor of de krant online bekijken op onze website. Ik wil u nog een tip geven. Vrijdag 16 maart vindt vanaf 19.00 uur een groot verkiezingsdebat plaats. Dit wordt georganiseerd door RTV Stichtse Vecht in samenwerking met de gemeente. U kunt het debat in de aula van RSG Broklede in Breukelen live bijwonen of bekijken via de website van RTV Stichtse Vecht.

Een landelijke trend is helaas dat steeds minder jongeren gaan stemmen. Daar willen wij verandering in brengen. Bijvoorbeeld met de hulp van Astrid en Lisa, die de komende weken voor onze sociale mediakanalen vlogs gaan maken. In deze korte filmpjes leggen zij uit wat de gemeenteraad is en doet, en waarom het ook voor jongeren belangrijk is om te stemmen. Ze komen ook een keer bij mij op de koffie. Ik verwacht dat ze daar ook over gaan vloggen.

Ik hoop dat u op 21 maart gaat stemmen. Wij willen het u in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. Wilt u stemmen, maar bent u daar fysiek niet toe in staat en kan niemand met u mee? Dan komen we u ophalen met de Stembus. Zelf rijd ik ook een tijdje mee op de bus, dus wie weet haal ik u wel persoonlijk op om samen naar het stembureau te gaan. Ik kom hier binnenkort in mijn column op terug. 

Tot ziens.

woensdag 7 februari 2018

Zwemmen tegen kanker

Velen van u weten dat ik longkanker heb en dat mijn ziekte ongeneeslijk is. Vorige week was ik, zoals elke zes weken, bij mijn specialist voor een evaluatie. Het afgelopen jaar bleek bij eerdere evaluaties steeds dat de behandeling aansloeg en de ziekte stabiel bleef. Deze week was het nieuws helaas minder positief. De tumor en de uitzaaiingen zijn de afgelopen tijd toegenomen. Ik wist dat dit moment een keer zou komen. Tot nu toe heb ik geluk gehad dat ik dit moment een tijd voor me uit heb kunnen schuiven.
Concreet betekent het dat ik stop met chemotherapie en overstap op immunotherapie. Dat is een therapie waarbij mijn eigen afweersysteem geholpen gaat worden om de kanker te bestrijden. Op het gebied van de – nog vrij nieuwe - immunotherapie is de afgelopen jaren flink voortuitgang geboekt. Daardoor is de kans dat dit kan helpen om nog wat meer tijd van leven te krijgen, reëel. Of dit bij mij ook echt lukt, is niet te voorspellen. Dat is echt afwachten.

De onzekerheid over het verloop van mijn ziekte maakt  weer eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar kanker is. Door onderzoek komen er steeds weer nieuwe behandelmethoden, met meer mogelijkheden op genezing of verlenging van leven. Daar is veel geld voor nodig.


Een tijdje geleden klopten twee inwoonsters bij de gemeente aan, Limore Noach en Marije Zuidervaart. Zij gaan op zondag 2 september een zwemevenement in onze gemeente organiseren: Swim to Fight Cancer - Stichtse Vecht. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties meedoen, waarbij zij zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven.

Het zwemevenement vindt plaats vanuit de organisatie Fight Cancer. Deze organisatie noemt zichzelf het eigenzinnige jongere zusje van het landelijk bekende KWF Kankerbestrijding. Zij willen met aansprekende en sportieve activiteiten het belang van kankerbestrijding onder de aandacht brengen bij jongvolwassenen. De opbrengsten van Fight Cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Dit jaar vinden onder andere in Tilburg, Hoorn, Apeldoorn, Eindhoven en Doetinchem activiteiten plaats.

De gemeente is onder de indruk van het enthousiasme en de belangeloze inzet van de initiatiefneemsters en ondersteunt dit initiatief. Wij verlenen alle medewerking want er komt veel kijken bij zo’n groot evenement. Denk aan vergunningverlening, veiligheid en bereikbaarheid. En natuurlijk gaan wij zelf ook een team op de been brengen om het goede voorbeeld te geven!
Boom en Bosch in Breukelen wordt het start- en finishpunt, met de Vecht als decor en verbindende factor. Zoals de Vecht de dorpen van Stichtse Vecht verbindt, verbindt Swim to Fight Cancer alle inwoners van Stichtse Vecht om samen een vuist te maken tegen kanker.


Ik hoop van harte dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te zwemmen of een bijdrage te leveren door een zwemmer of een team te sponsoren. In het belang van al die mensen die in de toekomst nog geconfronteerd worden met deze ziekte.

Meer informatie vindt u op: www.swimtofightcancer.nl

Tot ziens.

donderdag 1 februari 2018

Storm

De afgelopen week hadden we twee stormen binnen de gemeente. De eerste kan u niet ontgaan zijn: op 18 januari trokken windvlagen van ruim 140 km per uur over de gemeente.

Onze medewerkers komen bij zo’n weersvoorspelling direct in actie. Vanuit één coördinatiepunt zijn zo’n 80 meldingen direct doorgezet naar de juiste collega. Door korte interne lijnen en goede samenwerking met hulpdiensten en aannemers konden alle disciplines elkaar versterken. Heftig was dat de brandweer van Loenen aan de Vecht zelf slachtoffer werd. Een enorme tak belandde op hun brandweerauto. De brandweerlieden kwamen gelukkig met de schrik vrij.

Bij de aanpak hadden onveilige situaties prioriteit, zoals ontoegankelijke wegen of beschadigde huizen. Onze buitendienst en aannemers zijn nog druk met opruimen. Ook veel inwoners dragen hun steentje bij.

De gevolgen van deze storm waren snel onder controle dankzij de saamhorige inzet van velen. Door doortastend optreden hebben we veel gevolgschade kunnen voorkomen. Ik spreek mijn waardering uit aan hulpdiensten, inwoners en medewerkers die hard gewerkt hebben om Stichtse Vecht veilig door de storm te loodsen.

Van de tweede storm heeft u misschien minder gemerkt.

Het is meer een politiek/bestuurlijke storm waar ik  zelf druk mee ben en die lastiger onder controle is te krijgen.

U heeft misschien gehoord dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het integer functioneren van het bestuur en onze organisatie, onderzoek laat doen naar mogelijke schendingen van integriteit. Niet alleen voer ik een gesprek met de rijksrecherche over mogelijke onregelmatigheden bij de Belastingsamenwerking met Weesp en Wijdemeren, er loopt ook een onderzoek naar vermeend niet integer handelen van wethouder Pieter de Groene. Met name de laatste zaak heeft politiek veel los gemaakt.

Vanwege het belang van betrokkenen en de voortgang van het onderzoek ga ik hier niet in op de inhoud van beide onderzoeken.

Als het gaat om integriteit heb ik als burgemeester een wettelijke taak en die neem ik serieus. Elke suggestie van niet integer bestuur moet onderzocht worden. Mensen moeten daarvoor altijd bij me aan kunnen kloppen. Maar, zolang het onderzoek loopt, oordeel ik niet en ik vraag ook anderen nadrukkelijk om dat niet te doen.

Er spelen daarnaast interne discussies binnen politieke partijen. Ik realiseer me dat zulke interne discussies misschien schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in het bestuur. Ik merk dat ook uit reacties die ik krijg van inwoners. Politieke partijen moeten zich blijven realiseren dat het bestuur van de gemeente aan hen is toevertrouwd door de inwoners.  U als inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zich inzet voor het belang van inwoners. Ik roep partijen op om dat belang steeds voorop te zetten, ook nu de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht komen.

En u, inwoner, roep ik op om 21 maart gewoon te gaan stemmen. De gemeente wil goede besluiten nemen en goede resultaten voor onze inwoners realiseren. Vaak slagen we daar in, zoals uit de  aanpak van de storm blijkt.  En, als we fouten maken, onderzoeken we dat en willen we er van leren. Om het volgende keer beter te doen!

Tot ziens.

donderdag 11 januari 2018

Van harte aanbevolen

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om u zo goed en snel mogelijk te informeren over zaken die u aangaan. Als verantwoordelijk bestuurder voor communicatie vertel ik u graag hoe de gemeente daarvoor allerlei middelen gebruikt.

Zo kunt u bijvoorbeeld informatie verkrijgen via brieven, persoonlijke (telefonische) gesprekken, wijkberichten, advertenties of diverse sociale media. Op de gemeentelijke website Stichtsevecht.nl leest u onze laatste nieuwsberichten. Ik kan mij echter voorstellen dat u niet elke dag een bezoekje brengt aan de site. Met een gratis abonnement op onze online nieuwsbrief is dat ook helemaal niet nodig. Als u zich abonneert krijgt u iedere donderdag het laatste nieuws in uw mailbox. Zo hoeft u geen gemeentenieuws meer te missen.

De medewerkers van de gemeente zijn voortdurend bezig om de online nieuwsbrief nog beter te maken. Dit op basis van tips die de abonnees geven. Deze zomer is een evaluatie gedaan. Daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat enkele lezers moeite hadden met het contrast van de letters. Dat is aangepast. Daarnaast heeft de nieuwsbrief nu ook een voorleesfunctie. Wie dat handig of prettig vindt kan de nieuwsberichten, en het nieuws op de website, ook laten voorlezen. Zo wordt de informatie nog beter toegankelijk voor iedereen.

Ik ben vooral enthousiast over de online nieuwsbrief, omdat het nieuws op maat biedt. U kunt dus zelf bepalen over welke onderwerpen u nieuwsberichten wilt ontvangen. Over uw woonplaats bijvoorbeeld, over afval en duurzaamheid, veiligheid, of over de gemeenteraad. U kiest zelf uw nieuws uit 22 mogelijke rubrieken en u kunt uw abonnement altijd aanpassen. Iedereen krijgt zo precies het nieuws dat hij hebben wil.

Nu de nieuwsonderwerpen in specifieke rubrieken zijn ondergebracht, is het ook beter mogelijk nieuws ‘op maat’ te brengen. Bijvoorbeeld nieuws over een bepaalde kern, dat voor inwoners buiten die kern minder relevant is. Dit principe past in onze ambitie om transparant te zijn en gebiedsgericht te communiceren. 

De gemeente kan en wil niet in haar eentje besturen. Het is een bewuste keuze dat u kunt meepraten en meedenken over beleid of zaken die van invloed zijn op uw woonomgeving. Daarom vindt u in de nieuwsbrief ook een bijeenkomstenkalender.  Daarin leest u welke informatie- en inloopbijeenkomsten gepland zijn. Daarnaast vindt u in de nieuwsbrief ook altijd de collegebesluiten en de informatie over aangevraagde en verleende vergunningen.

Ik ben blij dat de nieuwsbrief gewaardeerd wordt door de abonnees. In de evaluatie gaven zij gemiddeld een 7,7 als waarderingscijfer. Alle reden om nu extra campagne te gaan voeren om het aantal abonnees te vergroten. U kunt hierbij enorm helpen. Hoe? Door u ook aan te melden voor de online nieuwsbrief. Dat kan via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief . Bent u al abonnee en net zo enthousiast als ik? Vertel het dan vooral aan uw familie, vrienden en buren. Heeft u nog tips hoe de nieuwsbrief nog beter kan worden, laat het mij dan weten.

Tot ziens.

donderdag 4 januari 2018

Goed begonnen

Ik begin met u een gelukkig 2018 toe te wensen! Ik hoop dat u een leuke en gezellige jaarwisseling gehad hebt. Voor mij was het mijn derde jaarwisseling als burgemeester van Stichtse Vecht. Opnieuw is de jaarwisseling in onze dorpen prima verlopen. De overgang van oud naar nieuw verliep dit jaar gelukkig weer zonder noemenswaardige incidenten en schade. Verstoringen van de openbare orde zijn op enkele kleine dingen na uitgebleven. Een compliment aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Dankzij de goede samenwerking tussen politie, brandweer, Openbaar Ministerie en gemeente waren we goed voorbereid. De samenwerking verliep prima en bewijst telkens zijn waarde. Daarom wil ik alle medewerkers van deze diensten bedanken voor hun inzet. Ik ben blij dat zij hun werk in alle rust hebben kunnen doen. Oud en Nieuw was gelukkig ook voor hen een feest.
Foto: Mieke Hoek


Ook ben ik blij met de inzet van de vrijwilligers die meedoen in de WhatsApp-groepen en Buurtsignaleringsteams in onze gemeente. Als ogen en oren in de wijken en kernen vormen zij een steeds belangrijkere rol bij de veiligheid in onze gemeente. Steeds vaker krijgt de politie waardevolle signalen via deze weg. Ook voor een rustig verloop van de jaarwisseling worden dit soort signalen steeds belangrijker. Dank daarvoor, namens alle inwoners!


Het is goed dat we met elkaar in Stichtse Vecht alert zijn en blijven. Hoe meer mensen meedoen aan de WhatsApp-groepen en Buurtsignaleringsteams, hoe beter het is. Bent u al lid van een WhatsApp-groep of buurtsignaleringsteam? Kijk dan eens op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er zo’n WhatsApp-groep of buursignaleringsteam in uw wijk is. U leest daar ook hoe u zelf een buurtpreventiegroep kunt starten. Samen maken we Stichtse Vecht veiliger!

Een van de belangrijkste momenten van 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Die komen nu snel dichterbij. Onze medewerkers zijn al volop bezig met de voorbereidingen. En dat geldt ook voor de deelnemende politieke partijen. Hun campagnes zullen een dezer dagen los gaan barsten. En wij gaan u de komende weken zo goed mogelijk informeren over deze verkiezingen én het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen verzamelen we alle relevante informatie voor u. En begin maart krijgt u een papieren verkiezingskrant in de bus.

We gaan het u zo makkelijk mogelijk maken om naar de stembus te komen. Zo zetten we extra in op het toegankelijk maken van onze stembureaus. We hebben hiervoor nauw contact met onder andere het Gehandicaptenplatform. Inwoners die door een beperking moeilijk bij een stembureau kunnen komen, bieden we zelfs een extra service. We gaan ze met een busje ophalen en begeleiden naar het stembureau. Ook hun stem is heel waardevol.

Ik hoop dat velen van u op 21 maart van uw democratisch recht gebruik zullen maken!

Tot ziens.

donderdag 28 december 2017

Bewogen en bijzonder


De laatste dagen van 2017 zijn aangebroken. De tijd gaat snel. Tussen kerst en oud en nieuw probeer ik altijd een moment te vinden om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ik ontkom er niet aan om te vertellen dat 2017 voor mij persoonlijk een bewogen, maar zeker ook een heel bijzonder jaar is geweest. Nadat ik eind april hoorde dat ik ongeneeslijk ziek ben, heb ik enorm veel steun gekregen, niet alleen van mijn naasten, familie en vrienden, maar ook van talloze mensen die ik niet of nauwelijks ken. Honderden kaartjes, brieven, appjes en mailtjes heb ik ontvangen van mensen die meeleven.
Ik heb zelfs tekeningen van kinderen gekregen, waarop ze schreven dat ik snel weer beter moest worden. Bij mij thuis staat een grote mand met alle berichten die ik ontvangen heb. Ik koester ze stuk voor stuk. De reacties zijn hartverwarmend en ik ervaar ze als steun in de rug om door te gaan met mijn werk als uw burgemeester. Voor wat betreft mijn ziekte blijft het beeld stabiel. De strategie van tijdrekken werkt nog steeds en dat is mooi.
Dit jaar is er veel gebeurd in de wereld. We leven in een politiek gezien turbulente en enerverende tijd. 2017 was een verkiezingsjaar voor veel landen in Europa. In Nederland gingen we in maart naar de stembus. De Fransen kozen in het voorjaar een nieuwe president en een nieuw parlement. De Engelsen mochten in juni naar stembus voor vervroegde verkiezingen die in het teken van de Brexit stonden. Onze oosterburen kozen in september een nieuwe volksvertegenwoordiging. De Oostenrijkers deden dat in oktober.
Wat mij opvalt bij de uitslagen van deze nationale verkiezingen is dat veel mensen zich niet gehoord lijken te voelen. Vooral uit onbehagen hebben zij bewust buiten de gevestigde orde gekozen. Dit begon al met de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten eind 2016. Het lijkt steeds vaker te gaan over gevoelens en beeldvorming, en minder over feiten. Daardoor lijkt de nuance soms te ontbreken.
Onbehagen is van alle tijden, het hoort ook bij de samenleving. Het uit zich vandaag de dag alleen op minder conventionele wijze. De rol van de traditionele kanalen is overgenomen door de sociale media, waar (negatieve) emoties razendsnel gedeeld worden, en zo dus meer bereik hebben dan voorheen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik denk dat onbehagen een constructieve functie heeft in de democratie: het houdt politici en beleidsmakers scherp en het voorkomt dat groepen in de samenleving structureel niet gehoord raken.
Ik vind dan ook dat juist gemeentebestuurders, die dicht bij de lokale samenleving staan, die gevoelens van onbehagen niet moeten beschouwen als het einde van het debat, maar als het begin. Dat komt de lokale democratie ten goede. Ik hoop dan ook dat u ook in 2018 niet zult ophouden met het delen van uw mening. Dat kan per e-mail, telefonisch, maar ook via Twitter en Facebook. We horen graag van u.
Tot ziens.


donderdag 21 december 2017

Los laten


December is de maand waarin veel mensen met gezin, familie of vrienden Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw vieren. In minder dan drie weken zijn er drie momenten waarin we elkaar opzoeken, en het samen gezellig maken.
December is weliswaar een feestmaand, maar de drukte die het met zich mee brengt leidt ook tot stress: zijn de surprises wel op tijd klaar, wanneer kopen we de kerstboom en die moet ook nog opgetuigd worden! En niet te vergeten: het kerstmenu moet ook nog worden samengesteld.
De spanningen lopen nog verder op als we ons realiseren dat er op het werk nog van alles moet worden afgerond. Soms omdat we een klus die voor het einde van het jaar af moet zijn te lang hebben uitgesteld, maar zeker ook omdat het werk in december in minder uren moet worden gedaan. De feestmaand verandert door al die drukte uiteindelijk in een ‘stressmaand’.

Vorige week las ik een interview met een psychologe over decemberstress. Zij stelde dat we te veel verwachten van de decembermaand. We denken dat anderen hoge verwachtingen van ons hebben. Deze verwachtingen worden vooral door onze omgeving en door de (sociale) media geschapen. Ze worden nog verder gevoed door slimme winkeliers en door small talk. Bijna elke kapper zal je vragen of je nog iets speciaals gaat doen tijdens de feestdagen.
Wat mij verder opvalt is dat je de televisie maar hoeft aan te zetten of je ziet hoe een perfect kerstfeest eruit zou moeten zien, met alle toeters en bellen. Daar wordt een wereld gecreëerd, waarin we er allemaal piekfijn uitzien. Samen met familie en vrienden brengen we een fijne en vrolijke tijd door en genieten we van een heerlijk kerstdiner. Dit perfecte beeld leidt alleen maar tot meer stress, tot een gevoel van ‘moeten’. Dit moeten bederft in mijn ogen de pret. Het maakt dat we vergeten waar het echt om gaat in deze tijd van het jaar: om bezinning en om bij elkaar zijn. Dat is toch veel belangrijker dan het eten op tafel en de kleding die je draagt?
Ik hoop dan ook dat het iedereen in Stichtse Vecht lukt om het ‘moeten’ los te laten. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Probeer maar eens om het woordje ‘moeten’ in een zin te vervangen door iets anders. ‘Ik ga naar mijn schoonouders’ klinkt toch veel prettiger dan ‘Ik moet naar mijn schoonouders’? U zult zien dat u zonder het ‘moeten’ ruimte voelt om met een brede blik te kijken naar wat u zelf nodig hebt, en naar wat belangrijk is voor de mensen die u dierbaar zijn. Als dat lukt, weet ik zeker dat u echt kunt genieten van de kerstdagen, en dat de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel waar Stichtse Vecht zo bekend om staat centraal komen te staan. Als dat gebeurt, ben ik een heel tevreden burgemeester.
Ik wens u allen fijne feestdagen toe!
Tot ziens.

donderdag 14 december 2017

Oogje dichtknijpen


Vorige week was een gitzwarte week voor het openbaar bestuur in Nederland. Voor het geval u iets heeft gemist, graag praat ik u even bij. Op maandagavond was op NPO2 de anderhalf uur durende documentaire Beerput Nederland te zien. Deze documentaire bracht pijnlijk in beeld hoe de Nederlandse overheid milieucriminelen decennialang de kans heeft gegeven om vrijwel ongestoord de milieuwetten te overtreden.
Op dinsdagavond kwam het nieuwsprogramma EenVandaag met een reportage over het falend overheidstoezicht op de vleessector. Een wederom goed onderbouwd journalistiek verslag waarin klip en klaar duidelijk werd dat de overheid ook hier een oogje dichtknijpt.
Woensdagavond was het weer raak. In de uitzending van Nieuwsuur werd de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid ernstig in twijfel getrokken. Het WODC schrijft rapporten om de Tweede Kamer te informeren en is volgens Nieuwsuur door de minister onder druk gezet om de conclusies over zijn drugsbeleid te veranderen.
Na deze uitzendingen had ik het wel gehad. Mijn haren stonden recht overeind. Drie keer in een week laat de overheid het fors afweten op onderwerpen waar de veiligheid van haar burgers in het geding is. Dat is triest. Een overheid die juist als kerntaak heeft om de veiligheid van haar burgers te beschermen. Het vertrouwen in die overheid is weer verder afgenomen en we stonden er al niet zo goed voor. Ik snap waarom burgers het helemaal met die overheid hebben gehad.
Dat zijn van die momenten dat ik me afvraag wat dit voor mij als burgemeester betekent. Voor u als inwoners ben ik ook maar gewoon een functionaris van dezelfde overheid. Mijn belangrijkste opdracht is waken over uw veiligheid. Hoe weet u dat wij als gemeente niet af en toe een oogje toeknijpen als uw veiligheid in het geding komt? Het antwoord is eenvoudig, dat weet u niet. U kunt er alleen maar op vertrouwen dat ik mijn werk goed doe. En dat doe ik ook, naar beste eer en geweten. Dag en nacht doe ik mijn best om dat vertrouwen te winnen.
Onderzoeksjournalisten die deze schandalen aan het licht brengen komen we in Stichtse Vecht niet meer tegen. Daarvoor zijn de budgetten van de regionale pers al lang niet meer toereikend. Gelukkig hebben wij wel 64.000 inwoners binnen onze gemeente, die dagelijks rondkijken wat er binnen onze gemeente gebeurt. Inwoners ook die beter dan welke inspectiedienst dan ook kunnen waarnemen waar wij als gemeente onze zorg voor hun veiligheid verzaken. Inwoners die mij als burgemeester kunnen bereiken om mij te melden wanneer wij het niet goed doen.
Wat mij betreft kunt u erop vertrouwen dat ik elke melding in behandeling zal nemen. Desnoods zeer vertrouwelijk. Gewoon omdat dat mijn werk is en u op mij moet kunnen vertrouwen.

donderdag 7 december 2017

Dames en heren,

Onlangs kreeg ik een mail van een inwoner die mij vroeg waarom hij bij het digitaal aanvragen van tuinafvalzakken moest aanvinken of hij man of vrouw was. Ik vond dat zelf eigenlijk ook vreemd en dus deed ik navraag. Onze ambtenaren vertelden me dat we naar het geslacht van inwoners vragen omdat we die informatie nodig hebben wanneer we een berichtje terug moeten sturen. Dan willen we immers beginnen met ‘geachte heer of mevrouw’. Op dat moment begreep ik dat het ingewikkelder was dan ik dacht.

Ik heb vroeger geleerd om beleefdheidsvormen te gebruiken als ik een brief schrijf. Mensen van mijn generatie vinden het netjes om een brief of mail te beginnen met ‘Geachte heer of mevrouw ‘. Daaruit spreekt respect. Voor mij voelt het ongemakkelijk om een reactie te beginnen met ‘Geachte Jansen’. Ik vind dat onpersoonlijk en het klinkt niet zo beleefd. Dat geldt ook voor toespraken. Ik ben gewend om in speeches het aanwezige publiek toe te spreken met ‘Dames en heren’.

Beleefdheidsvormen zijn sterk tijdsgebonden. Velen van ons kregen mee dat ze "met twee woorden" moesten spreken: “ja, mama” of “nee, meester”. Daarom gaf de mail mij wel stof tot nadenken. Eind van de zomer stond genderneutraliteit volop in de belangstelling. De NS stapte over op genderneutrale communicatie. In plaats van het ‘dames en heren’ hoor je nu ‘beste reizigers’. Begin augustus meldde de NOS dat tientallen Nederlandse gemeenten een genderneutraler beleid overwegen.

Uit onderzoek dat de NOS had laten doen bleek dat tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om genderneutraler te worden. Een klein aantal heeft al maatregelen genomen. Enkele gemeenten richten zich op gender neutraal taalgebruik. De ambtenaren daar spreken inwoners niet meer aan met ‘dames en heren’ om meer rekening te houden met mensen die zich noch man noch vrouw voelen. Sommige gemeenten hebben inmiddels genderneutrale toiletten. Geen aparte dames- en herenwc’s meer dus.  Andere hebben een aanpak ontwikkeld naar werk voor transgender personen.

Stichtse Vecht heeft geen concreet genderneutraal beleid. Dat betekent niet dat het thema genderneutraal in onze gemeente niet speelt. We hebben er aandacht voor en volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Voor ons is vooral belangrijk dat we aansluiten bij de diversiteit van onze inwoners. Wij willen zorgvuldig met al onze inwoners omgaan en niemand uitsluiten. We hechten waarde aan een respectvolle, transparante en integere wijze van communiceren met al onze inwoners. Iedereen mag bij ons zijn wie hij is. Iedereen kan mee doen in Stichtse Vecht!

Bij het bestellen van een tuinzak krijgt u voorlopig nog de vraag of u man of vrouw bent. Geslachtsinformatie zit als een rode draad in onze systemen. We gaan er over nadenken of dit anders kan of moet. Ik ben benieuwd naar uw mening.

Tot ziens.