dinsdag 13 september 2005

Eerste Kamer stemt in met Teylingen

Vanmorgen was ik zowaar voor de wekker al wakker. Dat overkomt me bijna nooit. Het zal wel iets te maken hebben met het belangrijke onderwerp dat vandaag aan de orde is. In ieder geval was het een bijzondere dag.

Ondanks alles hadden we vanmorgen toch eerst de wekelijkse collegevergadering. Het gewone werk moet immers gewoon door gaan. We hebben o.a. een aantal belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het bestemmingsplan bebouwde kom. Woensdag brengen we deze informatie via een persconferentie naar buiten, dus ik laat het daar maar even bij.

Na de vergadering zijn we met het hele college naar Den Haag vertrokken om in de Eerste Kamer getuige te zijn van de behandeling van 'ons' fusievoorstel. Het was een spannende middag. Niet eerder heb ik de invloed van de Eerste Kamer zo dichtbij gevoeld. Ook na de eerste termijn bleef onduidelijk wat de uitkomst zou worden. Alleen VVD en PvdA gaven aan dat ze het voorstel gingen steunen. Samen was dat 34 zetels en dus onvoldoende voor een meerderheid in deze kamer.

Vervolgens kwam de minister aan het woord om te reageren. Hij benadrukte nog eens dat de voorbereidingen door de provincie vooral zorgvuldig waren verlopen. Daarnaast ging hij uitgebreid in op de bestuurlijke argumenten die door de sprekers naar voren waren gebracht. Het oplossen van de problemen met de bestuurskracht van Warmond, was voor Remkes van groter belang dan het gebrek aan draagvlak bij de inwoners van de drie gemeenten voor deze fusie.

Daarna volgde de tweede termijn. Nu liet ook GroenLinks weten dat zij bereid waren het voorstel te steunen. VVD en PvdA waren al voor zodat zich nu een kamermeerderheid aftekende. Uiteindelijk was de uitslag 39 voor en 34 stemmen tegen zodat Teylingen per 1 januari een feit was.

Wat mij betreft een flinke opluchting en een geweldig succes voor alle mensen die de afgelopen periode zo hard aan deze fusie hebben gewerkt. Daarnaast is het volgens mij een succes voor de inwoners van Warmond. Dankzij dit besluit kunnen wij eindelijk gaan zorgen dat onze inwoners van de gemeente de kwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. In die situatie zijn we ook veel beter in staat om de identiteit en de waarden van de kern Warmond te behouden.

Nu dus duidelijk is dat de nieuwe gemeente per 1 januari een feit is, weet ik ook zeker dat 31 december mijn laatste werkdag in Warmond zal zijn. Dan krijgen immers alle bestuurders in de drie gemeenten van rechtswege ontslag, zo werkt dat nu eenmaal. De nieuwe gemeente krijgt naar verwachting eerst een waarnemend burgemeester.

Tot die tijd zal ik me vanuit de gemeente Warmond met veel energie blijven inzetten om alle voorbereidingen zo goed mogelijk af te ronden. Morgen zetten we in de stuurgroep Teylingen de eerste stap in deze laatste fase. We krijgen het nog druk de komende 3 maanden.

Vanavond was er nog een 'gewone' commissievergadering in Warmond, want ook dat gaat voorlopig nog even door.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten