dinsdag 14 oktober 2008

Commissie Grote Projecten

Op 15 mei 2007 voerde ik naar aanleiding van een budgetoverschreiding bij de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal een debat met de gemeenteraad. In dat debat heb ik de visie van het college op de toen geconstateerde problemen aan de gemeenteraad uit de doeken gedaan. De tekst van mijn toespraak van toen is nog na te lezen op de internetsite van de PvdA-fractie. Kern van mijn betoog was dat wij in Leiden te maken hebben met een bestuurscultuur waarin realiseren van grote ambities zo belangrijk was, dat de financiele haalbaarheid van alle plannen pas op de tweede plaats kwam. Om nieuwe projecten te kunnen starten werden plannen daardoor vaak veel te rooskleuring voorgesteld. Het debat van destijds was voor de gemeenteraad aanleiding om een commissie in het leven te roepen die e.e.a. moest gaan onderzoeken.

Tijdens de raadsvergadering van vanavond overhandigde de voorzitter van de Onderzoekscommissie Overschreiding Grote Projecten, Hans van Egdom, het eindrapport aan de burgemeester. De belangrijkste conclusies uit mijn toespraak van vorig jaar worden door de commissie onderschreven. Het is nu aan de gemeenteraad om de komende tijd een oordeel te vellen over de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport. Daardoor past mij in dit stadium de nodige terughoudendheid.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten