woensdag 25 juni 2014

Sponsor gezocht

Dit weekend loop ik met het team van de Provincie Flevoland mee met de Lijn in Waterloop. De jaarlijkse estafette marathon voor teams van maximaal 5 personen waarvan er 4 fietsen en 1 hardloopt. De teamleden wisselen elkaar daarbij onderweg steeds af. We lopen rondom de Oostvaardersplassen, een afstand van 42 kilometer.

De Lijn in Waterloop is een sponsorloop voor de stichting Aqua for All. Deze stichting zet zich in voor verbetering van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in derde wereldlanden onder het motto "Water is Leven". Dit jaar gaat de opbrengst naar een water- en sanitatieproject in Tenda Pamoja. Voor meer informatie verwijs ik naar de site www.hkv.nl/lijninwaterloop

Wilt u mij en het provincieteam sponsoren, dan kan dat natuurlijk. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL26INGB0009562879 t.n.v. Stichting Lijn in Waterloop. Als u mij daarna laat weten wat de hoogte van uw bijdrage was, kom ik de gulste gever persoonlijk thuis bedanken.
 
Tot ziens.
 

dinsdag 17 juni 2014

Open State


Bijna alles wat we als provincie doen is openbaar. Een zeer beperkt deel van onze informatie is echt geheim en wat mij betreft hoort dat ook zo. Veel mensen denken bij die openbaarheid vooral aan documenten. Wanneer iemand bijvoorbeeld een beroep doet op de Wet Openbaarheid van Bestuur, dan vraagt men eigenlijk altijd om inzage in documenten.
 
Naast documenten heeft de overheid ook veel databestanden met interessante informatie. En net als onze documenten zijn ook die gegevens over het algemeen openbaar. Toch zie ik in de praktijk zelden aanvragen om inzage in dergelijke informatie. Volgens mij is dat niet terecht. Ook deze data is een rijke bron van informatie voor mensen die meer inzicht willen hebben in het functioneren van de overheid. 

Hoewel veel data wel beschikbaar is (kijk maar eens op de site data.overheid.nl) is het doorpluizen van grote hoeveelheden ruwe data niet echt aanlokkelijk. Het wordt pas interessant wanneer je allerlei analyses kunt loslaten op die data, wanneer je data kunt vertalen naar informatie.

Het college van Gedeputeerde Staten ging vandaag akkoord met mijn voorstel om een provinciaal databestand met gedetailleerde begrotingsinformatie in het vervolg beschikbaar te stellen aan de organisatie achter www.openspending.nl. Deze organisatie stelt zich als doel om financiële informatie van overheden te ontsluiten en daardoor beter inzichtelijk te maken. Op die manier ontstaan er nieuwe mogelijkheden onze gegevens te analyseren en onderling te vergelijken met bijvoorbeeld andere provincies. Dat kan als het goed is weer bijdragen aan een beter functionerende provincie. Ik ben benieuwd. 

Tot ziens.

vrijdag 13 juni 2014

Henk Blekers erfenis

Het grote eindspel in het dossier Superprovincie lijkt deze week begonnen. Met de pet in de hand gingen de minister-president en zijn minister van Binnenlandse Zaken deze week op de koffie bij GroenLinks en D66 om steun te verwerven voor het VVD plan van de Superprovincie. Een soort wanhoopsoffensief, zo lijkt het. Ook de minister erkent inmiddels dat de kans van slagen wel heel klein wordt als er niet voor het zomerreces voldoende duidelijkheid komt. Hij heeft dus nog drie weken om dit voor hem zo belangrijke dossier tot een goed einde te brengen.

Uit de reacties na afloop van het overleg werd duidelijk dat Groenlinks en D66 er goed voor zijn gaan zitten. De prominente rol van de minister-president in dit proces verraadt immers het grote belang dat het kabinet hecht aan de provinciefusie. Als gevolg daarvan gaat de prijs van de gevraagde steun flink omhoog. D66 wil harde toezeggingen over het takenpakket van de nieuwe provincie en de vorming van de volgende landsdelen en GroenLinks wil meer natuur, veel meer natuur.

Vooral de inzet van GroenLinks is interessant. In ruil voor steun aan de Superprovincie vragen zij het kabinet om de bezuinigingen op natuur zoals die destijds door Henk Bleker zijn gerealiseerd terug te draaien. Daarbij is zelfs de aanleg van het Oostvaarderswold weer op tafel gekomen. U weet wel, het project waarover in Flevoland een college is gevallen, maar dat nog steeds het kroonjuweel in het Flevolandse PvdA verkiezingsprogramma is. Gaat dit belangrijke onderwerp nu door GroenLinks gered worden? Zo zullen mijn partijgenoten zich inmiddels afvragen. Het zou GroenLinks bij de statenverkiezingen volgend jaar zeker geen windeieren leggen. 

En dus zit de VVD nu met de vraag of ze de realisatie van hun Superprovincie belangrijker vindt dan het tegenhouden van die omvangrijke ecologische verbinding tussen Flevoland en de Veluwe. Ik kan me zo voorstellen dat de VVD in Flevoland die keuze snel gemaakt heeft. Zij hebben hun afkeer over de superprovincie alsmede hun vreugde over het feit dat het, voor coalitiepartner PvdA, zo belangrijke Oostvaarderswold met de hulp van Henk Bleker definitief de nek was omgedraaid, nooit onder stoelen of banken gestoken.

Mijn voorlopige conclusie is dat de prijs voor de Superprovincie hiermee te hoog geworden is en het wetsvoorstel voor het zomerreces de prullenbak in gaat. Aan de andere kant moet ik bekennen dat een grote Noordvleugelprovincie met een gerealiseerd Oostvaarderwold en een afgerond programma Nieuwe Natuur voor veel mensen een aanlokkelijk perspectief zou kunnen zijn. 

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de discussie over de Superprovincie al lang niet meer gaat over de inhoud. Vragen als welk probleem lossen we nu eigenlijk op of op welke manier maken we een provincie die ook echt is toegerust om de toekomstige opgaven van haar inwoners op te lossen, worden blijkbaar niet meer gesteld. Het doel was toch dat we het bestuur in Nederland gingen verbeteren? Dat hoofdstuk heeft het kabinet blijkbaar afgesloten. Het gaat nu alleen nog maar om het uitruilen van politieke speeltjes en dat is jammer.

Tot ziens.

Zomer

Ik verheug me nu al op de komende zomer. Niet alleen vanwege het mooie weer en de naderende vakantie, maar ook omdat ik in die periode weer ‘het land' in ga voor mijn zomerstages. Daarvoor ben ik op zoek naar Flevolandse bedrijven en instellingen die mij een dag als stagiair willen inzetten.

Als in de zomerperiode de besluitvorming stil ligt, geeft dit ruimte in de agenda. Voor mij bij uitstek de gelegenheid om ideeën, inspiratie op te doen voor een nieuw seizoen. Vorige zomers bracht het stage-avontuur mij onder andere bij de Flevoland-redactie van De Stentor, de wegbeheerders van de provincie, Stichting Welzijn Lelystad of bij de boswachters in de Oostvaardersplassen en het Kuinderbos.

De zomerstages vormen een waardevolle aanvulling op mijn werk als gedeputeerde. Ik zie de provincie en organisaties in de provincie van een heel andere kant. Ik doe ideeën en inspiratie op voor het nieuwe seizoen, en dat werkt door in de gesprekken met collega-bestuurders en besluiten die ik voorbereid.

Wie een interessante case of onderwerp voor mij heeft, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaatwitteman@flevoland.nl. Er wordt een programma gemaakt voor de periode tussen 16 en 25 juli. Van de meest interessante voorstellen ga ik dan een mooi programma maken.

Tot ziens