maandag 29 juni 2015

Het was een leuke en gevarieerde week. Naast de gebruikelijke werkbesprekingen en vergaderingen waren er opnieuw heel veel nieuwe ontmoetingen. Zo was ik maandagavond bij Serena en Thomas. Ze gaan binnenkort trouwen en maken daarbij als eerste gebruik van de gerestaureerde buitenplaats Goudestein in Maarssen. Voor deze gelegenheid hebben ze mij verzocht om hen te trouwen. Spannend en niet alleen voor het bruidspaar. Ook voor mij wordt het de eerste keer, dus u leest daar volgende week vast meer over.

Voor de collegetour langs de dorpen waren we dinsdag in Nieuwersluis en Breukelen. De dag begon aan de ontbijttafel (foto) bij Ome Cees in Nieuwersluis. Daar spraken we met bewoners uit beide kernen over allerlei onderwerpen die de mensen daar bezig houden. Verder heb ik mijn ogen uitgekeken in het werkelijk puntgave Fort Nieuwersluis. Het fort is helemaal opgeknapt en binnen is ruimte gemaakt voor kleine bedrijven en culturele manifestaties. Weer zo'n mooie plek in de gemeente die een bezoekje meer dan waard was.

Verder waren we in het Trefpunt in Breukelen waar we bijgepraat werden over het werk van de Stichting Welzijn Stichtse Vecht en SWIB. Daarna namen we een kijkje in het openlucht zwembad De Meent in Breukelen. Jammer dat het water nog net iets te koud was voor een collegeduik.

Dinsdagavond mocht ik mijn derde raadsvergadering voorzitten. Aan de orde was de voorjaarsnota waarin het college de eerste voorstellen doet voor de begroting van 2016. We beleefden een lange maar constructieve vergadering. De raad nam een motie aan waarin het college opdracht kreeg om de gedecoreerdenbijeenkomst weer jaarlijks te houden. Tot nu toe werd deze 'meet en greet' voor inwoners met een koninklijke onderscheiding maar een keer per 5 jaar gehouden. Na de laatste bijeenkomst vorige maand weet ik nu al dat de betrokkenen dit zeer zullen waarderen.

Woensdag was een echte 'ambtsketendag'. In de ochtend was ik in Nigtevecht bij het bruidspaar Kroezen (foto) om samen met hen te vieren dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Ze hadden elkaar vlak na de oorlog leren kennen op de HBS waar ze beiden studeerden. Dat was in die tijd heel bijzonder. Daarna mocht ik in Breukelen de Nederlandse nationaliteit uitreiken aan 4 nieuwe Nederlanders. Direct daarna ging ik door naar Maarssen voor de Veteranendag. De gemeente biedt de oud-strijders jaarlijks een leuke middag aan met een hapje, een drankje en een toespraak van de burgemeester. Dat doen we om deze mensen, die zich hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid, te bedanken. In Stichtse Vecht wonen meer dan 300 veteranen die voor een belangrijk deel aanwezig waren. Het was een mooie bijeenkomst. Ik heb veel mensen gesproken en indrukwekkende verhalen gehoord.

Vrijdag verbleef ik in de gevangenis. Voor een uitgebreid werkbezoek was ik vrijdag in de 'Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis'. In de tijd dat ik nog in militaire dienst zat (voor de kenners: 79/6) was dit de strafgevangenis voor dienstplichtige militairen die de fout in waren gegaan. Nu biedt het complex ruimte aan 243 vrouwelijke gevangenen. Daarmee is Nieuwersluis een van de 3 vrouwengevangenissen in ons land. Bij calamiteiten in het gevangeniscomplex met gevolgen voor de openbare orde kan het gebeuren dat de burgemeester een rol heeft. Daarom vond ik het goed om de gevangenis en de directie wat beter te leren kennen. In Nieuwersluis trof ik een modern gevangeniscomplex aan met een aantal mooie monumentale gebouwen (foto) uit de oude tijd van de Koning Willem III kazerne.

Met het onthullen van een plaquette in verband met het 75-jarige bestaan van de Maarssensche Tennisvereniging en het openen van het 21e seizoen van Parkpodium in Breukelen sloot ik op zondag mijn werkweek af.

Tot ziens.

zondag 21 juni 2015

Verhuizing

Afgelopen week was de week waarin ik de sleutel van mijn nieuwe woning kreeg. Mijn vrouw en ik zijn erg tevreden met het nieuwe huis in het buitengebied nabij Kockengen. Nadat de verhuiswagens (foto) afgelopen vrijdagmiddag waren vertrokken wonen we nu officieel in de gemeente Stichtse Vecht.

Voor de verhuizing had ik een paar dagen vrij genomen, waardoor ik deze keer kort kan zijn over mijn werkzaamheden in de afgelopen week. Alleen dinsdag was ik in het gemeentehuis voor collegevergadering en de derde aflevering van de collegetour langs de dorpen. Afgelopen week waren we met het hele college in Kockengen, Nieuwer ter Aa en Loenersloot. We spraken met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers over wat er goed gaat binnen de gemeente en wat er beter kan. Het waren prettige en leerzame gesprekken.

Dinsdagavond schoof ik voor het avondeten aan bij Marijke en Henk van der Wal in de wijk Valkenkamp in Maarssen. Tijdens een uitstekende maaltijd werd ik bijgepraat over de kwaliteiten van Maarssenbroek, de veiligheid in de wijk en vele andere onderwerpen.

Komende week is weer een gewone week.

Tot ziens.

zondag 14 juni 2015

AnnoNu

Ondanks het feit dat ik inmiddels mijn 100 dagen als burgemeester ruimschoots achter me heb gelaten, was er om allerlei reden nog geen afscheidsreceptie geweest als gedeputeerde bij de provincie Flevoland. Afgelopen dinsdag was het zover. Samen met mijn oud-collega Bert Gijsberts die inmiddels ook is afgezwaaid, kon ik als nog een lange rij goede vrienden en bekenden de hand schudden. Het voelde een beetje als een reünie, maar ik heb er van genoten om iedereen weer eens terug te zien.

Dat was niet het enige afscheid deze week. Ik was ook voor de laatste keer samen met het, inmiddels voormalige, bestuur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Ik mocht 4,5 jaar met veel genoegen deel uitmaken van deze bestuurlijke koepel van de provincies. Gezamenlijk hebben we teruggekeken op een vruchtbare samenwerking en de resultaten die we daarmee hebben bereikt.

Maar er was meer deze week. Zo gingen we dinsdag met het hele college voor de tweede keer op stap in het kader van onze kernentoer. Deze keer waren we in Maarssenbroek waar we om 08.00 uur in het Milieu Educatie Centrum aan het ontbijt zaten met wijkbewoners. Daarna gingen we naar het Niftarlake College voor een kennismaking met leerlingen van het technasium. Vervolgens lieten we ons in de wijk Kamelenspoor bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de wijk. We eindigden deze week met een rondleiding door het winkelcentrum Bisonspoor, waar we inzicht kregen in de toekomstige ontwikkelingen.

Een spontaan bezoekje was er ook deze week. Toen ik hoorde dat de leerlingen van groep 8 van basisschool 'De Witte Roos' in Bloemstede (foto) mee hadden gedaan aan het Unicef Filmfestival met een eigen film over kinderarbeid, ben ik direct langs gegaan om mijn complimenten over te brengen voor het goede initiatief.

Maandagavond schoof ik voor het avondeten aan bij de familie De Vries in Oud-Zuilen. Samen bemensen ze een huisartsenpraktijk in Maarssen. Voor mij was dat een goede gelegenheid om eens wat door te praten over de huisartsenzorg in de gemeente.

Zaterdagavond was ik bij een bijzondere bijeenkomst. Op uitnodiging van film- en documentairemaker Jelle van Doornik was ik aanwezig bij de première van zijn documentaire/film over het dorp Vreeland. Hij maakte deze 90 minuten durende film met als titel AnnoNu in het kader van Vreeland 750 jaar.

In deze film neemt hij de kijkers op een onnavolgbare wijze mee naar de leuke en minder leuke kanten van een klein dorp in de moderne tijd. Hij brengt de kracht maar ook de zwakheden van een kleinschalige gemeenschap op een warme en emotionele manier in beeld. Bovendien is de film een aaneenschakeling van prachtig beeldmateriaal en geweldige muziek. Ik zet een klein stukje voor u klaar. De film is hier te bestellen via de organisatie van Vreeland 750.Tot ziens.

zaterdag 6 juni 2015

Ultrasonic

Het was de week van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo'n 2500 gemeentebestuurders uit het hele land kwamen in Apeldoorn bijeen om te netwerken, te vergaderen over de koers van de vereniging en te leren van anderen. Dit jaarlijkse netwerk hoogtepunt moest ik de afgelopen 4 jaar aan me voorbij laten gaan, de VNG is er immers niet voor de provincie. Het was goed om weer terug te zijn. Het VNG congres is de moeite waard. Er zijn maar weinig gelegenheden waar je in twee dagen zoveel contacten legt, zoveel gesprekken voert en zoveel ideeën opdoet als bij dit congres. Het helpt mij om m'n werk beter te doen.

Maar het VNG congres was niet het enige deze week. Op maandag was ik bij het Districts Veiligheids College. Dat is het regulier overleg van een tiental burgemeesters in het district Utrecht-West. In dit verband praten we circa 4 keer per jaar met Politie en het Openbaar Ministerie over onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zaken als jihadisme, georganiseerde criminaliteit, etc., stoppen niet bij de gemeentegrens en dus is samenwerken een must.

Afgelopen week was ook de week waarin collega burgemeester Gerritsen van de gemeente
Ultrasonic
Haaksbergen zijn ontslag bij de koning moest indienen vanwege het ongeluk met een monstertruck, september 2014. Daar moest ik wel bij stil staan, omdat ik zelf deze week de vergunning ging ondertekenen voor het Ultrasonic Festival. Dat festival met circa 10.000 bezoekers, wordt op 25 juli gehouden op het strand van de Maarsseveense Plassen. Volgens de site van de organisatie belooft het Ultrasonic Festival ook dit jaar weer een van die festivals te worden, waar je nog maanden over napraat. "Dikke line-up, vette shows, leuke mensen, zon op je bol, wat wil je nog meer?" Met de monstertruck nog vers in het geheugen, heb ik de vergunning samen met de ambtenaren nog maar eens kritisch doorgenomen.

Leuke en verrassende dingen waren er natuurlijk ook weer deze week. Zo schoof ik maandag voor het avondeten aan, bij de mensen van 'Pratend Breukelen' en donderdag bij Eugenie Hodes en Gerth Molenaar en hun dochter in Maarssen.

Een bijzondere lunchdate had ik donderdag bij groep 6 van CSV de Ridderhof in Vreeland (foto). Compleet met ambtsketen genoot ik van een mooie overblijflunch en een prettig gesprek met deze kids. Ze waren speciaal voor hun burgemeester allemaal op school gebleven tussen de middag.

Tenslotte was ik vrijdag op stap met de VVD-fractie uit de gemeenteraad. Met een middagtemperatuur van ruim 30 graden werd het een warme ontmoeting. Deze begon in de schaduw van het terras van Bistro Cafe Zizi aan de Stationsweg in Breukelen. Daarna liepen we verder naar de monumentale buitenplaats Gunterstein, waar we bijzonder gastvrij werden ontvangen door jonkvrouw Albertina Quarles van Ufford. We kregen een uitgebreide rondleiding door het indrukwekkende monumentale pand en de bijbehorende tuin. Ik heb er werkelijk van genoten. Na afloop maakten we een groepsfoto.

Ter afsluiting hadden de fractieleden een grote groep ondernemers uitgenodigd voor een vrijdagmiddagborrel. Dat leverde een aantal intressante kennismakingen en gesprekken op.

Ik ben nu met alle raadsfracties op stap geweest. Het waren informatieve en prettige ontmoetingen waar ik veel van opgestoken heb.

Tot ziens.

woensdag 3 juni 2015

Oproep

Ik verheug me nu al op de komende zomer. Niet alleen vanwege het mooie weer en de naderende vakantie, maar ook omdat ik in die periode weer tijd krijg voor mijn zomerstages. Daarom ben ik op zoek naar bedrijven en instellingen binnen de gemeente Stichtse Vecht, die mij een halve of een hele dag als stagiair willen inzetten.

Als in de zomerperiode de gemeenteraad op vakantie is, geeft dit ruimte in mijn agenda. Voor mij zijn de zomerstages dan bij uitstek de gelegenheid om ideeën en inspiratie op te doen voor een nieuw seizoen. Dat doe ik al sinds 2008. Eerst als wethouder in Leiden, daarna als gedeputeerde in Flevoland en nu dus als burgemeester van Stichtse Vecht. Vorige zomers bracht het stage-avontuur mij onder andere bij een krantenredactie, een welzijnstichting, een jeugdzorginstelling, een voedselbank, een reclamebureau, een natuurorganisatie, een filmproductiemaatschappij en een telecom aanbieder. Niets is eigenlijk te gek. Zo sliep ik ooit een nacht op een vlot in een natuurgebied om daar met een boswachter in gesprek te gaan over nieuwe vormen van recreatie in de natuur (foto). Hier kunt u voorbeelden uit de afgelopen jaren bekijken.

De zomerstages vormen al jaren een waardevolle aanvulling op mijn werk als bestuurder. Het is voor mij een kans om de gemeente en organisaties binnen de gemeente van een heel andere kant mee te maken. 

Wie een interessante stageplek voor mij heeft, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar marc.witteman@stichtsevecht.nl  Zoals het er nu uitziet, ga ik dit jaar in de week van maandag 10 tot vrijdag 14 augustus stage lopen. Van de beste voorstellen die ik binnen krijg, ga ik een mooi programma maken. Als er meer voorstellen binnenkomen dan ik kan inplannen, dan moet ik dus een selectie maken. Er kunnen dus voorstellen afvallen.

Ik stel het op prijs als uw voorstellen uiterlijk 1 juli binnen zijn. 

Tot ziens.