donderdag 30 maart 2017

Midzomerbijeenkomst 2017

Vorig jaar zijn we gestopt met de traditionele nieuwjaarsreceptie.  De midzomerbijeenkomst: een zomerse bijeenkomst vlak voor het begin van de vakantietijd kwam er voor in de plaats. Het is een bijeenkomst waar het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen, verenigingen, raads- en commissieleden en de pers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Donderdag 29 juni is de tuin van Goudestein voor de tweede keer het decor van een Midzomerbijeenkomst. Ook nu is iedereen weer van harte welkom. We ontvangen u graag!
Het thema van de midzomerbijeenkomst is dit jaar: een groener, gezonder en slimmer Stichtse Vecht. Dit valt onder het regionale thema: Healthy Urban Living. Dit staat voor: lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende gemeenten en steden!

Gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid, zeker in een dichtbevolkte regio als de regio Utrecht waar de ruimte schaars is. De regio Utrecht groeit het snelst van heel Nederland. De opgave is deze groei leefbaar en gezond te houden. Het werken aan de gezonde leefomgeving vereist een goede samenwerking tussen professionals uit veel domeinen, zoals milieu, volksgezondheid en ruimte. Het vraagt om innovatieve oplossingen. Maar het vraagt ook om participatie van burgers, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben in Nederland te maken met vergrijzing en klimaatverandering. Beide creëren kansen voor de toekomst, zoals werkgelegenheid. Er zijn bijvoorbeeld innovatieve oplossingen nodig om ouderen te helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast  hebben we ook innovatieve oplossingen nodig om de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie voor elkaar te krijgen.

Op de midzomerbijeenkomst bieden we plaatselijke organisaties en instellingen een podium om te laten zien hoe we Stichtse Vecht toekomstbestendig maken. Voor u een unieke kans om uw innovatieve initiatieven en ideeën die duurzaam bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving te presenteren of zelfs te lanceren. Misschien zijn er wel partijen aanwezig die u kunnen helpen om uw initiatief verder te brengen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we deelnemers op een informatieve markt bij elkaar brengen om ideeën uit te wisselen, innovaties te delen en om te laten zien dat we samen werken aan een innovatief en toekomstbestendig Stichtse Vecht. Samen laten we zien dat we een fantastisch geheel vormen als Stichtse Vecht. Zorg dus dat u er bij bent!

Wilt u uw ideeën of initiatieven laten zien op de markt of kent u een organisatie die graag dit podium pakt, meldt u zichzelf of die ander dan aan. U stuurt daarvoor een e-mail naar kabinet@stichtsevecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier.  

Tot ziens.

woensdag 22 maart 2017

Complimenten

Precies een week geleden gingen u samen met vele andere kiezers naar de stembus om te bepalen welke 150 Nederlanders de komende vier jaar volksvertegenwoordiger mogen zijn in de Tweede Kamer. In aanloop naar de verkiezingen heb ik u via allerlei middelen gevraagd om vooral gebruik te maken van uw stemrecht. U heeft misschien mijn brief gelezen bij de stempas, mijn videoboodschap voorbij zien komen of op sociale media mijn oproep gehoord. U heeft in ieder geval massaal gestemd in onze gemeente. Ik ben enorm onder de indruk van de hoge opkomst in Stichtse Vecht. Maar liefst 85% van alle stemgerechtigden is gaan stemmen. En dan te bedenken dat we bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen al zo’n mooi resultaat behaalden. Toen wist 79% van de kiezers in onze gemeente de weg naar de stembus te vinden. Deze cijfers laten zien dat onze inwoners zeer betrokken zijn bij de samenleving en hun kans om mee te beslissen over de toekomst van het land niet laten lopen. Ik vind zoveel betrokkenheid fantastisch.


85% van onze kiezers is dus gaan stemmen. En daar ben ik enorm trots op. Het is de hoogste opkomst in het bestaan van onze gemeente. Het stembureau waar de meeste kiezers kwamen stemmen was OBS De Regenboogschool in Breukelen met een opkomstpercentage van bijna 105%. Zo’n opkomst van boven de 100% ontstaat doordat er veel kiezers uit andere stembureau’s ook naar deze locatie gingen. Met 66% lag het opkomstpercentage het laagst bij  basisschool De Kameleon in Maarssenbroek. Veel stemgerechtigden uit die buurt hebben blijkbaar bij een ander stembureau gestemd. Alle resultaten per stembureau kunt u vinden op onze website: www.stichtsevecht.nl/verkiezingen.   


De verkiezingen zijn in Stichtse Vecht voortreffelijk verlopen. Meer dan 300 mensen hebben ervoor gezorgd dat alles tot in de puntjes was geregeld. Ik ben zelf de gehele dag op pad gegaan met mijn zelfgebakken appeltaarten. Gewoon om de stembureauleden te bedanken voor hun inzet. Wat een leuke gesprekken heb ik die dag met hen en met vele kiezers gevoerd. Ik wil vanaf deze plek alle stembureauleden, tellers, vrijwilligers en de ambtenaren van team Burgerzaken die hebben meegewerkt aan de organisatie ontzettend bedanken. Ik hoop dat u volgend jaar als de gemeenteraadsverkiezingen weer worden gehouden ook van de partij bent om opnieuw zo’n mooie verkiezingsdag te organiseren.


Wie ik ook een compliment wil geven zijn de medewerkers van de gemeente die vorige week buiten de stembureaus stonden als onderdeel van de serviceteams. Zij hebben u welkom geheten en in sommige gevallen ook met u gesproken over uw tips en verbeterpunten voor de gemeente. Weet dat wij daar zeker mee aan de slag gaan. Bij het verlaten van het stembureau hebben deze medewerkers u onze ‘toegangspas’ overhandigd. Nee, die opent niet letterlijk onze deuren, maar u weet nu wel hoe u ons kunt bereiken. Mijn advies is: stop de pas in uw portemonnee en u staat altijd met ons in verbinding. We horen graag van u.


Tot ziens.

woensdag 15 maart 2017

De Rode Loper


Bent u vandaag al gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Ja? Goed zo, want elke stem telt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan nog snel naar het stembureau bij u in de buurt. U kunt uw stem nog uitbrengen tot 21.00 uur vanavond. Ik hoop van harte dat u deze kans niet laat liggen, want we hebben de rode loper voor u uitgelegd.
 
In onze mooie gemeente hebben we 34 stembureaus waar 204 stembureauleden actief zijn. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt. Daarnaast hebben we extra stemmentellers kunnen werven, zodat het tellen van de stemmen op de stembureaus vlot verloopt. 100 mensen hebben zich hier voor aangemeld. Ik heb enorme bewondering voor de inwoners die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook  een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen. Zelf heb ik twee van deze avonden bijgewoond om hen te bedanken dat zij zich hebben opgegeven. Zonder hen hebben we geen stembureaus. Vandaag ga ik bij zoveel mogelijk stembureaus langs. Even een praatje maken met de stembureauleden om te horen hoe het gaat, maar ook om met inwoners in gesprek te gaan. Misschien spreken wij elkaar ook wel even.
 
Wie ook uitkijken naar uw komst zijn de medewerkers van de gemeente die vandaag in de vorm van serviceteams bij de stembureaus aanwezig zijn. De ‘rode loper’ rollen we bij wijze van spreken voor u uit. Ambtenaren geven u een warm welkom en wijzen u de weg naar het stemlokaal. Als u heeft gestemd, kunt u een symbolische ‘toegangspas’ krijgen. Met deze ‘toegangspas’ gaan figuurlijk de deuren van het gemeentekantoor voor u open, want op de pas staan al onze contactmogelijkheden vermeld. De pas is ook nog eens makkelijk te bewaren in uw portemonnee. Ik ben heel benieuwd wat u vindt van deze extra service die we vandaag bieden. Ik hoor dat graag.
  
We zetten steeds vaker de deuren van ons gemeentekantoor open voor andere dan de reguliere doeleinden als het aanvragen van een paspoort of het inzien van een ruimtelijk plan. Iedere vrijdag zijn ZPP-ers van harte welkom om te werken in ons bedrijfsrestaurant. Zij mogen daar gratis gebruik maken van onze faciliteiten. Uit de reacties merk ik dat dit goed wordt gewaardeerd.
Daarnaast nodigen we regelmatig inwoners en ondernemers uit om aanwezig te zijn bij zogenoemde ‘inspiratiesessies’. Dat zijn bijeenkomsten voor onze medewerkers waarin gastsprekers laten zien hoe wij op een leuke, interactieve manier aan onze werkprocessen kunnen werken. Deze sessies zijn vaak ook interessant voor met name ondernemers. Zo verwelkomen we op 28 maart bijvoorbeeld oud-topschaatser Hein Vergeer. Hij neemt ons mee naar zijn actieve sportcarrière en geeft zijn visie op de wereld van bedrijven en organisaties, waarbij verandering, samenwerken en communicatie de boventoon voeren. Kom ook en laat u inspireren! Meer informatie op www.stichtsevecht.nl.
 
 
 

vrijdag 10 maart 2017

Oproep zomerstage


Het duurt nog wel even voordat het zomerreces aanbreekt. Toch ben ik er al mee bezig.  Elk jaar benut ik een deel van het reces  voor mijn zomerstages. Ik maak dan een hele week in mijn agenda vrij voor activiteiten waarvan inwoners vinden dat ik daar als burgemeester meer aandacht aan zou moeten besteden. Die week is mijn agenda dus voor u.

Ook dit jaar wil ik het zomerreces gebruiken om de gemeente in te trekken en op een andere manier dan normaal te zien wat er allemaal in de verschillende kernen van Stichtse Vecht gebeurt. Ik heb  mijn zomerstage gepland voor de week van 10 tot en met 14 juli.  Ik ben op zoek naar lokale bedrijven en organisaties in Stichtse Vecht, die me gedurende een dag of een dagdeel willen inzetten als stagiair.

De stageweek is ieder jaar weer bijzonder.  Ik heb er altijd veel zin in. Je ontmoet bij de verschillende organisaties en bedrijven  doorgaans veel mensen die zich op een professionele wijze, vaak met hart en ziel inzetten. Ik luister vooral goed naar hen, wil weten wat ze leuk vinden, maar ook wat ze niet leuk vinden.  Het is boeiend en heel nuttig om nog beter kennis te maken met de inwoners en ondernemers en vooral ook om te zien wat ze doen en wat ze beweegt.

Door pak en stropdas thuis te laten, krijg ik echt een ander beeld van wat zich zoal afspeelt in onze gemeente. En dat is ongelooflijk veel. Door echt mee te werken maak ik het allemaal van dichtbij mee. Deze stages zijn voor mij de ideale gelegenheid om ideeën op te doen voor een nieuw bestuurlijk seizoen. Ik vind ze dan ook zeer waardevol.  Ze vormen voor mij een nuttige aanvulling op mijn werk.

Als u suggesties heeft  voor een zinvolle tijdsbesteding laat het mij dan weten. Goede ideeën zijn  altijd welkom. Vorig jaar was ik onder andere werkzaam bij een kaasboer, bakte ik pizza’s, werkte ik in een kinderkledingwinkel en hielp ik een hoveniersbedrijf  en een moestuinvereniging. Verder stak ik mijn handen uit de mouwen bij een begrafenisondernemer en assisteerde ik bij een tennistoernooi. 

Ik roep alle lezers op om voor de komende zomerstage alvast voorstellen te doen. Wat mij betreft, is alles bespreekbaar. Op basis van criteria als spreiding over de kernen en aandachtsgebieden (sport, recreatie en toerisme, economie en midden- en kleinbedrijf,  jeugd, ouderen en vrijwilligers) probeer ik tot een goede mix te komen, om vervolgens een mooi en gevarieerd programma te kunnen samenstellen.  Als er meer voorstellen binnenkomen dan ik in een week kan opnemen, dan zal ik een selectie maken.

Net als voorgaande jaren zal ik ook deze zomer via mijn webblog verslag doen van mijn ervaringen tijdens de stageweek.

Tot ziens

U kunt uw voorstellen  uiterlijk vrijdag  12 mei naar mij mailen via:
marc.witteman@stichtsevecht.nl