maandag 26 mei 2014

Meer met minder.

Windenergie, het is bij uitstek een onderwerp van collega Bert Gijsberts. Omdat hij vandaag in het buitenland verbleef, mocht ik hem vervangen bij de start van de aanleg van windpark Zuidwester in de Noordoostpolder. Aangezien duurzaamheid in ons college eigenlijk een zaak van ons allemaal is, nam ik deze klus graag van hem over.

In dit nieuwe park staan straks ’s werelds grootste windturbines. Twaalf turbines aan het IJsselmeer met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 127 meter gaan daar 54 kleine windmolens vervangen. Samen gaan ze energie leveren voor bijna 80.000 huishoudens. Dat is dus meer energie met minder molens. In Flevoland noemen we dat opschalen en saneren. Meer energie opwekken met minder molens in een mooier landschap en een bijdrage aan het omliggende gebied. In dit project wekt een nieuwe windturbine zelfs 50 keer meer stroom op dan de te saneren molens.

De twaalf mega-windmolens maken onderdeel uit van het 86 turbines tellende Windpark Noordoostpolder dat met een totaal opgesteld vermogen van 429 megawatt een van de grootste windparken van Europa wordt. Het park gaat energie leveren voor zo'n 400.000 huishoudens.

Met de bouw van dit park stellen wij als provincie onze nationale koploperspositie veilig. Bijna een kwart van de nationale taakstelling op het gebied van windenergie staat straks in Flevoland. Daardoor zullen wij in 2020 de eerste provincie zijn die 100% van haar energiebehoefte (exclusief transport) duurzaam opwekt.

Persoonlijk ben ik enthousiast over de Flevolandse aanpak op het gebied van windenergie. Een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland wat mij betreft.

Tot ziens.

maandag 19 mei 2014

Halve Marathon

Omdat ik erg hecht aan mooie tradities liep ik gisteren in mijn vorige woonplaats alweer voor het 6e jaar mee op de 21km tijdens de Leiden Marathon. Samen met 13.000 lopers verscheen ik even na 10 uur voor de startstreep in de historische binnenstad. Op dat moment had de buitentemperatuur de zomerse waarde van 18 graden al had bereikt. Het werd daardoor niet de makkelijkste halve marathon, maar gezellig was het wel.

Uiteindelijk is het me gelukt om binnen 1 uur en 58 minuten de finish te bereiken. De statistiek kunt u hier vinden.

Tot volgend jaar!

woensdag 14 mei 2014