vrijdag 27 mei 2011

Logistiek

Meer dan 60 professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en het bedrijfsleven waren vandaag te gast in het provinciehuis. Onderwerp van gesprek was het verbeteren van logistiek in jeugdzorg. Dat betekent niet alleen jeugdzorg sneller beschikbaar maken voor kinderen en gezinnen met problemen, maar ook de verschillende soorten zorg beter op elkaar laten aansluiten.

In 2010 is het ons gelukt om de wachtlijsten in de jeugdzorg leeg te maken. Dat betekent dat nieuwe klanten niet langer dan 9 weken hoeven te wachten voor de zorg start. Dat is zo belangrijk omdat wachten in de jeugdzorg vaak betekend dat de problemen erger worden. De uitdaging is nu natuurlijk om te zorgen dat er ook geen wachtlijsten meer terugkomen. Dat kan door het werk nog slimmer te organiseren door gebruik te maken van principes uit de logistiek.

Zorg en logistiek zijn in de praktijk vaak twee aparte werelden. Toch kunnen deze veel van elkaar leren en daardoor kunnen we uiteindelijk de kinderen en gezinnen, die afhankelijk zijn van jeugdzorg, beter helpen. Als provincie brachten we deze werelden vandaag bij elkaar. Wat mij betreft een mooie stap naar nog betere jeugdzorg in Flevoland.

We hebben de middag afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring waarin alle betrokken partijen hebben afgesproken om samen te gaan werken aan een nog slimmere organisatie van de Jeugdzorg in Flevoland (foto). En dat allemaal in het belang van onze jongeren en gezinnen.

Tot ziens.

dinsdag 24 mei 2011

Blauwalg

Provinciebestuurders nemen wekelijks vele tientallen besluiten die de provincie en haar inwoners raken. Het overgrote deel van die besluiten komt niet of bijna niet in de belangstelling, het grote publiek ziet het meer als gewoon je werk doen en daar heeft men meestal ook wel gelijk in. Dat sommige besluiten op deze regel een uitzondering zijn heb ik de afgelopen dagen mogen ondervinden.


De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. Afgelopen week kreeg ik als verantwoordelijk gedeputeerde een melding dat er een drietal honden waren overleden nadat ze in aanraking waren geweest met het water van het IJmeer. Bovendien begreep ik dat er aanwijzingen waren dat er een relatie zou kunnen zijn tussen de dood van deze dieren en de aanwezigheid van gifstoffen in het water. Er was nog veel onduidelijkheid, en dus reden tot enige zorg. Na intensief overleg met adviseurs heb ik toen besloten een zwemverbod in te stellen voor het Almeerderstrand.


Toen het afgelopen weekend ook nog mooi weer werd waren alle ingredienten aanwezig om er nieuws van te maken en dus kwamen de landelijke media een voor een poolshoogte nemen. Zo zat ik zaterdag voor de eerste keer zowaar in het Jeugdjournaal.


Uit nader onderzoek door Rijkswaterstaat bleek vanmorgen dat het besluit om het zwemverbod in te stellen zeker niet overdreven is geweest. In het water blijkt sprake te zijn van een, voor Nederland nieuwe en zeer giftige vorm van Blauwalg. Deze alg is gebonden aan de bodem maar als mensen of dieren in het water komen komt de giftige stof vrij. Na veel overleg vandaag hebben we besloten het zwemverbod uit te breiden tot het nabijgelegen Zilverstrand. Nader onderzoek moet de komende dagen uitwijzen hoe we dit probleem gaan oplossen.Het besluit van vandaag was opnieuw groot nieuws, bijvoorbeeld vanavond op RTL Nieuws. Klik hier om zelf te kijken.Tot ziens.

Bestuursakkoord

Namens Flevoland zit ik momenteel in het bestuur van het Interprovinciaal Overleg, kortweg IPO. Binnen het IPO werken de 12 nederlandse provincies samen op allerlei terreinen. Onlangs heeft het IPO overeenstemming bereikt met het Rijk en de Vereniging van Nederlandse gemeenten over een breed scala aan onderwerpen. Het resultaat hiervan ligt vast in een bestuursakkoord dat binnenkort in de Provinciale Staten wordt besproken. Ook is er in gemeenteland momenteel veel discussie over dit akkoord.

Op de site van het IPO kwam ik vandaag weer zo'n buitengewoon helder filmpje tegen over de inhoud van dit akkoord. Kort, duidelijk en informatie zoals iedere presentatie zou moeten zijn. Oordeel zelf.Tot ziens.

zondag 22 mei 2011

Lijn in Waterloop

Vandaag werd in Flevoland de Lijn in Waterloop gehouden. Een soort estafetteloop waarbij de deelnemers vanuit Lelystad een route rondom de Oostvaardersplassen afwisselend hardlopen en fietsen. Ik vormde samen met 7 medewerkers van de provincie Flevoland een team. Wij hebben de route van bijna 60 kilometer afgelegd in een tijd van 4 uur en 30 minuten precies oftewel met een gemiddelde snelheid van 13 km per uur.

Naast het feit dat samen hardlopen gewoon leuk is, was dit voor mij een gelegenheid om de provincie weer wat beter te leren kennen. Ik heb vanmiddag opnieuw mogen beleven hoeveel geweldige natuur deze provincie rijk is. We hebben 60 km bijna geheel in de natuur gelopen.

Voor wie de route en de gelopen tijden wil bestuderen kan hier klikken.

Tot ziens.

woensdag 18 mei 2011

Stemverklaring

Precies 11 weken na de verkiezingen van Provinciale Staten werd vanavond het gloednieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Voor ons was dat als het ware de kroon op een lang en ingewikkeldonderhandelingsproces. Geen enkele andere provincie had zoveel tijd nodig als wij. De belangrijkste reden hiervoor lag in een besluit dat het kabinet vlak voor de verkiezingen nam, met betrekking tot de verdeling van het provinciefonds. Dat besluit pakte voor ons zo negatief uit dat we werden gedwongen tot veel extra bezuinigen en dat was niet eenvoudig. Zo moesten we bijvoorbeeld flink snijden in het sociaal beleid van de provincie terwijl juist de PvdA het altijd heel belangrijk vond om aandacht te hebben voor de sociale positie van onze inwoners.

Op zo'n moment bekruipt je het gevoel van een burgemeester in oorlogstijd. Je voelt je gedwongen om maatregelen uit te voeren van een kabinet waarvan je het beleid volstrekt afwijst, een kabinet dat hele andere keuzes maakt dan jij zelf zou doen en een kabinet dat jij dus zelf niet hebt gekozen. En natuurlijk heb je in zo'n geval de mogelijkheid om niet aan het college deel te nemen, maar dan loop je de kans dat de partij die het van je overneemt de meest kwetsbaren nog veel harder gaat treffen. En dus ga je onderhandelen en kom je tot een akkoord dat, met dit alles in het achterhoofd, heel goed te verdedigen is. Ook al blijft het een akkoord waar maatregelen in staan die we uit vrije wil nooit zouden kiezen.

Toch heeft een langdurig onderhandelingsproces ook voordelen. Tijdens zo'n proces werk je intensief samen met je politieke partners. In dit geval VVD, CDA en ChristenUnie. Je gaat elkaar steeds beter begrijpen en waarderen. Daardoor groei je flink naar elkaar toe en dat schept een stevige band. Omdat drie van de vier nieuwe gedeputeerden deel uitmaakte van de onderhandelingsdelegatie werkten we in feite al aan een nieuwe teamspirit voordat het nieuwe college was geïnstalleerd. Daardoor was het vandaag een start met warme motor. Als het aan mij ligt gaan we daarmee de vertraging die we tijdens de onderhandelingen opliepen ruimschoots inhalen.

Nadat ik vanavond met 38 stemmen voor en 1 stem tegen werd toegelaten mocht ik de belofte afleggen en werd ik geïnstalleerd. Omdat dit soort stemmingen geheim zijn zal ik waarschijnlijk nooit weten van wie die stem tegen afkomstig was. Toch wist een van mijn collega's wel van wie zij een tegenstem had gekregen. Ik zal dat uitleggen.

Tijdens de stemmingen gebeurde vanavond namelijk iets vreemds, iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Voordat de kandidatuur van mijn VVD collega Anne Bliek in stemming kwam, kwam het statenlid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) met een zeer opmerkelijke stemverklaring. Hij deelde de vergadering mee dat hij niet op haar zou stemmen omdat hij van mening was dat vrouwen niet in het dagelijks bestuur horen. Daarmee doorbrak hij niet alleen de geheimhouding, maar toonde hij in mijn ogen ook een volstrekt gebrek aan respect voor de kwaliteiten van mijn collega. Achteraf begreep ik dat het niet de eerste keer was dat deze partij een dergelijke stemverklaring ten gehore bracht. Dat was, zo begreep ik later, de reden voor het feit dat niemand op deze merkwaardige stemverklaring reageerde. Later dacht ik na over wat er zou gebeuren wanneer een partij bijvoorbeeld tegen een kandiaat zou stemmen vanwege het feit dat hij moslim was. De wereld zou te klein zijn, maar ik vraag me af wat eigenlijk het verschil is. Een positief puntje was het feit dat ik later hoorde dat de jongerenorganisatie van de SGP de stemverklaring had afgewezen. Er is nog hoop zal ik maar zeggen.

Hoe het ook zij, met ingang van morgen kan ik aan de slag. Dit keer met uitzicht op een volle bestuursperiode van 4 jaar.

Tot ziens.

Location:Lelystad

Meedenken, meedoen, meebetalen

In het blad Binnenlands Bestuur lees ik vandaag dat het Landbouw Economisch Instituut (LEI) onderzoek heeft gedaan naar de manier waarop provincies hun inwoners betrekken bij natuur- en landschapsbeleid. Zij deden dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het motto van het kabinet als het om Landschapsbeleid gaat is meedenken, meedoen en meebetalen. Uit het onderzoek blijkt dat de provincies hun inwoners wel heel veel informatie geven, maar dat deze inwoners niet mee mogen helpen bij de definitieve gebiedsinrichting en ook niet mogen meebeslissen.

Als alles goed gaat word ik vanavond geïnstalleerd voor mijn tweede periode als gedeputeerde. In mijn portefeuille krijg ik dan de gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold, een natuurontwikkeling van nationaal en misschien zelfs wel Europees belang. Het uitnodigen van inwoners en maatschappelijke organisaties, zodat ze kunnen meedenken, meedoen en meebetalen zie ik als een van de belangrijkste opdrachten voor de komende tijd. Morgenochtend kan ik er direct mee aan de slag. Een ieder die mee wil denken kan zich bij mij melden.

Tot ziens.

zondag 15 mei 2011

Leiden Marathon


Voor het 5e achteenvolgende jaar liep ik vandaag de halve marathon in mijn woonplaats Leiden. Die Leiden Marathon blijft een bijzonder evenement en meedoen is een beetje een verslaving geworden. De enthousiaste mensen langs de route, de muziek, de historische binnenstad, de sfeer en natuurlijk het weer, alles was helemaal goed vandaag. Ook over mijn eindtijd was ik tevreden. Ik liep de 21 kilometer in 1 uur en 52 minuten. En dat was sneller dan vorig jaar en het jaar daarvoor.


Bijzondere reacties kreeg ik vandaag vanwege mijn startnummer. Cadeautje van de organisatie bij mijn vertrek als wethouder vorig jaar.


Volgende week loop ik in Flevoland met een provinciaal team in de Lijn en Waterloop.


Voor wie mijn prestatie nog eens willen analyseren klik hier: http://bit.ly/itgNAU


Tot ziens.

donderdag 12 mei 2011

Sportiefste School (2)

Onlangs werd Flevolandse school Caleidoscoop gekozen tot de sportiefste basisschool van Nederland. Ik schreef er al eerder over op mijn weblog. Zo’n prestatie vraagt natuurlijk om een felicitatie. Vandaag ging ik op bezoek bij de school om deze felicitatie persoonlijk over te brengen.

Het is een hele mooie prestatie van Caleidoscoop, deze overwinning. Ik hoorde hoe zij al enkele jaren hard werken aan het integreren van sporten, bewegen en gezond leven in het lespakket voor de kinderen.

De beker en de medailles die ik uitreikte aan de schooldirecteur David Kranenborg en de leerlingen werden met groot enthousiasme ontvangen. Ook kreeg de school de judoka (meervoudig Nederlands kampioen) Anicka van Emden voor een ochtend cadeau: 60 leerlingen kregen van haar een clinic (foto).

Sport Service Flevoland gaf de school een jaar lang gratis gebruik van het lespakket “Lekker Fit”, een speciaal lespakket voor de groepen 1 t/m 8 waarin aandacht wordt besteed aan hoe belangrijk sport en gezonde voeding is en waarin praktijk en theorie elkaar volledig aanvullen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de Caleidoscoop doorgaat met dit extra sportieve beleid omdat men ook op het gebied van de leerprestaties zeer positieve resultaten ziet. Wellicht levert dit ons toekomstige kampioenen op! Tot ziens.

woensdag 11 mei 2011

Oostvaarderswold

Vandaag is bekend gemaakt dat het Wereld Natuur Fonds en het Flevo-landschap een consortium gaan vormen om het OostvaardersWold aan te leggen. Een prachtig initiatief voor Flevoland. Als provincie Flevoland kunnen we nu weer vooruit met het OostvaardersWold.Voor de partijen in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is het OostvaardersWold een belangrijke ontwikkeling. Topnatuur dichtbij Almere, Zeewolde en Lelystad levert voor Flevoland zoveel meerwaarde op. Het geeft meer kwaliteit aan de woon- en werkomgeving in Flevoland en het levert simpelweg veel nieuwe banen op.

Ik ben blij dat organisaties als Wereld Natuur Fonds en Het Flevo-landschap ervoor willen gaan. De belangstelling van het WNF toont aan dat we hier niet te maken hebben met een postzegeltje natuur, maar met een gebied dat Flevoland in Nederland én daarbuiten op de kaart gaat zetten. En Het Flevo-landschap is geworteld in de Flevolandse samenleving en heeft een nauwe band met de inwoners. Dat is een mooie basis om andere partijen te interesseren om mee te helpen het OostvaardersWold te ontwikkelen.
De nieuwe weg die we inslaan met OostvaardersWold vind ik een waardevolle. Het is een nieuwe manier van natuurontwikkeling. Een consortium van maatschappelijke en private partijen zorgt voor meer draagvlak en nieuwe financiële bronnen.

Voor mij is er nu werk aan de winkel, zodra ik aan de slag mag als gedeputeerde met OostvaardersWold in portefeuille. Ik ga om tafel met de staatssecretaris om deze nieuwe manier van natuur ontwikkelen tot een succes te maken. Hierdoor kunnen we de boeren in het gebied duidelijkheid geven en kunnen we verder met de aanleg van het gebied.

Wat leuk is om te vertellen is dat het Horsterwold bij Zeewolde en het Kotterbos in 2011 en 2012 alvast onderhanden worden genomen. Deze twee bossen worden in de toekomst door het OostvaardersWold met elkaar verbonden. Er komen meer en betere fietspaden, recreatievoorzieningen voor gehandicapten, extra parkeerplaatsen. Hele tastbare dingen waardoor mensen meer plezier kunnen hebben van de natuur in Flevoland. En de natuur zelf wordt er ook beter van.

Het mag duidelijk zijn, ik ben blij met mijn nieuwe portefeuille OostvaardersWold. Ik kan niet wachten tot ik echt aan de slag mag, na mijn installatie op 18 mei.Tot ziens.

maandag 9 mei 2011

Zelfstandig en Uniek

Akkoord.
Op 5 maart schreef ik hier over de onderhandelingen voor een nieuw college van GS. Het was een aankondiging voor een tijdelijk terughoudende manier van communiceren. Vandaag is aan deze periode van stilte een einde gekomen.

De nieuwe Flevolandse coalitie van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie presenteerde vanmiddag haar programma voor de komende vier jaar. Het draagt de titel Zelfstandig en Uniek. Een feestelijke dag dus, hoewel in het programma ook minder feestelijke zaken staan.

De bezuinigingen van het kabinet zijn voor alle provincies fors, maar daarbovenop wordt Flevoland onevenredig zwaar getroffen. Daardoor hebben wij veel minder te besteden dan we eerder dachten.

In het programma voor de komende vier jaar staan forse ingrepen in de sociale taken van de provincie. Deze taken horen volgens het kabinet vooral bij de gemeenten thuis.

Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat het schrappen van taken tot onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen gaat leiden. Zo blijft bijvoorbeeld de minimale frequentie van het openbaar vervoer gegarandeerd. En kunnen jongeren en ouders blijven rekenen op de zorg waar ze recht op hebben, zolang de jeugdzorg niet overgedragen is aan de gemeenten. En daar waar sprake is van achterstanden in voorzieningen in Flevoland is de provincie nog steeds bereid, in samenwerking met maatschappelijke partners en binnen de daarvoor beschikbare middelen, een bijdrage te leveren.

En zo ligt er na deze lange en soms ook moeizame periode van onderhandelen een akkoord dat – ook in sociaal opzicht – goed te verdedigen is; een akkoord waar ik tevreden over ben. In financiële zin hebben we de pijn eerlijk kunnen verdelen, we gaan bezuinigen met beleid. Dat houdt in dat ook taken die wél tot onze ‘kerntaken’ horen, zoals wegen en verkeer, economie, in financiële zin bijdragen aan het oplossen van de problemen.

We zijn we er in geslaagd de rekening van de recessie niet eenzijdig bij onze inwoners te leggen.


Portefeuille
Zelf heb ik een portefeuille met veel uitdagingen. Ik loop inmiddels warm om daar een buitengewoon actieve invulling aan te gaan geven.
Mijn nieuwe portefeuille ziet er als volgt uit:

Financiën, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, Informatie en Automatisering,
Bestuurlijke zaken, Flevolandse agenda, IPO bestuur, Jeugdzorg/Jeugdbeleid en de Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold

Ik ben persoonlijk erg ingenomen met de overeenstemming die we hebben kunnen bereiken over de ontwikkeling van het OostvaardersWold. Ondanks de koerswijziging van het kabinet, is de ambitie van dit voor Flevoland belangrijke project overeind gebleven. Het is voor mij een eer dat ik nu verder mag werken aan dit bijzondere natuurproject met internationale uitstraling. De komende dagen zullen we meer informatie over de gevonden oplossing naar buiten brengen.

Verder mag ik namens het college leiding en sturing geven aan de bezuinigingsoperatie, maar ook aan de cultuurverandering van de provinciale organisatie, die voortvloeit uit dit akkoord. Tenslotte ga ik het overleg met medeoverheden en partners van de provincie coördineren en ga ik samen met hen de Flevolandse agenda opzetten.

Het coalitieakkoord wordt op dinsdag 10 mei voorgelegd aan de leden van de PvdA Flevoland. Dat gebeurt in een extra gewestelijke vergadering. Als dat goed gaat, zullen de Provinciale Staten op 18 mei beslissen over de installatie van het nieuwe college.

Tot ziens.

zaterdag 7 mei 2011

WK dammen 2011

Door het mooie weer zat het terras van 't Voorhuys in Emmeloord bomvol toen ik er vanmiddag langs liep. Ook op de kermis die voor de deur op De Deel stond was het al aardig druk. Wat opviel was dat de muziek iets zachter stond dan anders. Weinig mensen die ik hier op straat tegenkwam zullen geweten hebben dat ik zojuist de officiële opening van een echt WK had verzorgd. Van 7 t/m 28 mei is het WK dammen 2011 neergestreken in de provincie Flevoland. Vandaag was de start in het Voorhuys in Emmeloord. Halverwege verplaatst het hele 'WK circus' zich naar Urk waar in de Koningshof de laatste wedstrijden gespeeld worden.

Voor dit WK zijn de beste 20 damspelers ter wereld, onder wie een groot aantal voormalig wereldkampioenen naar de provincie gekomen. In de afgelopen 19 jaar ging de overwinning maar liefst 18 keer naar een deelnemer uit Rusland. De laatste keer dat een Nederlander met de eer ging strijken was in 1984, toen Harm Wiersma het tot wereldkampioen wist te brengen. Hoe het dit jaar afloopt weten we op de laatste speeldag, 28 mei op Urk. Insiders vertelden me dat Nederland weer een kans maakt. Er waren maar liefst 4 Nederlandse deelnemers onder wie Wiebe van der Wijk, inwoners van onze provincie. Hij mocht meedoen op de enige sponsorplaats en was door de sponsor GIBO-groep naar voren geschoven.

Dat het gelukt is om dit leuke sportevenement naar onze provincie te halen is mede een gevolg van het samen optrekken van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Bovendien had de provincie ook een duit in het zakje gedaan. Een mooi voorbeeld van Flevolandse samenwerking.

Als u interesse heeft in de vorderingen van de spelers gedurende het WK, kijk dan even op http://www.wkdammen2011.nl/ alle partijen zijn online te bekijken.

Tot ziens.Location:Emmeloord

donderdag 5 mei 2011

Herdenken en vieren

Dinsdagavond laat hebben we de onderhandelingen voor het nieuwe college afgerond. Volgende week maandag gaat de nieuwe coalitie de resultaten presenteren en dan is ook voor mij de tijd aangebroken om het grote stilzwijgen te doorbreken. Nog even wachten dus.

Het einde van die onderhandelingen gaf mij gisteren de gelegenheid voor andere zaken. Zo was ik 's avonds bij de dodenherdenking bij 'De Dolfijn' in Almere Haven waar ik namens de provincie een krans mocht leggen bij de officiële herdenking van de gemeente. Ik was onder de indruk van de heel eigen manier waarop de mensen in Almere herdenken. Goede muziek, mooie zang, goed gekozen woorden van burgemeester Annemarie Jorritsma en een waardige herdenking.

Vanuit Almere ben ik naar Wageningen gegaan. Precies op middernacht, op de grens van 4 en 5 mei, wordt daar voor Hotel de Wereld het vredesvuur ontstoken. Daarmee gaat de herdenking van de slachtoffers over in het feest van de bevrijding. Het blijft een merkwaardig contrast maar bijzonder om mee te maken.Samen met een groot aantal lopers uit mijn woonplaats Leiden ontvingen wij daar het vuur uit handen van de burgemeester van Wageningen. Vervolgens hebben we dat vredesvuur gedurende de rest van de nacht en ochtend in een estafetteloop naar de Sleutelstad gebracht. Een afstand van ruim 110 km. Het was voor mij de vierde keer en is daarmee een soort jaarlijkse traditie voor me geworden. Deze nachtelijke estafetteloop door midden Nederland is voor mij een goede manier om weer eens na te denken over het belang van vrijheid en hoe ik daar zelf aan kan bijdragen.

Tot ziens.