dinsdag 31 juli 2012

Zomerstage 4, Omroep Flevoland

Als gedeputeerde ben ik verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de provincie. Juist daarom was ik blij met de uitnodiging van Omroep Flevoland om in het kader van mijn zomerstage een dag mee te draaien.
Het is qua nieuws niet echt de drukste tijd van het jaar, maar juist daardoor namen de medewerkers van de omroep alle tijd om mij te laten zien hoe hun werkdag er doorgaans uitziet. Die dag begon vanmorgen rond een uur of negen met de redactievergadering. Daar werd kort maar kritisch teruggekeken naar de nieuwsuitzendingen van de vorige dag. De meeste tijd werd gebruikt om de agenda voor de komende dag te bepalen. Tijdens die discussie is goed te merken dat ik bij een regionale omroep ben. Nieuws uit Flevoland staat hier op de voorgrond.
De rest van de dag kijk ik op verschillende plaatsen mee bij de totstandkoming van de verschillende items. Ook ga ik mee naar Almere voor een interview met de regiodirecteur van het UWV die tekst en uitleg geeft over de sluiting van een aantal kantoren in de provincie (foto).

Bij het werk op de redactie is goed te merken dat een omroep tegenwoordig veel meer is dan Radio of TV. Distributie van programma's via internet en nieuwe media wordt steeds belangrijker. Omroep Flevoland loopt voorop wanneer het gaat om het maken van producties die geschikt zijn voor uitzending op verschillende media. Daarvoor beschikt men niet alleen over moderne digitale apparatuur maar ook over creatieve mensen die voortdurend meedenken hoe het slimmer kan. Daardoor is de omroep in staat om met een beperkt budget professionele producties te maken.

Professionaliteit ontmoet ik ook wanneer het gaat om de inhoud van het nieuws. Men hecht veel waarde aan objectiviteit van de berichtgeving en hecht aan goede relaties met de 'makers' van nieuws. Rutger Castricum komt er bij omroep Flevoland niet in, dat is me na vandaag wel duidelijk geworden. Als bestuurder ging ik dus met een gerust hart weer naar huis. Overigens pas nadat ik in de centrale regieruimte de nieuwsuitzending van 1730 uur had gezien hoe alles toch nog goedgekomen was.

Wie nog niet gelooft in Twitter moet trouwens ook maar eens bij de omroep gaan kijken. Er is geen werkplek meer te vinden waar deze toepassing niet op een of andere manier op de achtergrond staat mee te draaien. Het is niet voor niets dat mijn trouwste volgers bij de omroep zitten.

Het was de moeite waard om een dagje mee te lopen. De kennis die ik heb opgedaan kan ik de rest van het jaar goed gebruiken. Omroep Flevoland is voor het provinciebestuur immers een van de belangrijkste kanalen om onze boodschap over te brengen aan onze inwoners.
Morgen ga ik voor mijn zomerstage naar Digg' Out. Een centrum voor jonge dwarsliggers in Almere.

Tot ziens.

maandag 30 juli 2012

Zomerstage 3, Jeugdzorg

Voor de derde dag van mijn zomerstages was ik vandaag te gast bij twee organisaties op het gebied van de jeugdzorg. Allereerst was ik bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), onderdeel van het bureau Jeugdzorg. Iedereen die zorgen heeft over opgroei- of opvoedingssituaties van een kind kan contact opnemen met de Centrale (Aan)melding. Veel meldingen die daar binnenkomen zijn afkomstig van mensen die beroepsmatig werken met kinderen, zoals onderwijzend personeel of politie. Er komen ook (anonieme) meldingen binnen van familie, buren, vrienden etc. die het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is met het kind. Alle meldingen worden serieus genomen, verder onderzocht en indien nodig wordt er direct actie ondernomen.

Voor het tweede deel van de dag was ik bij Vitree, de organisatie die verantwoordelijk is voor pleegzorg in onze provincie. Daar heb ik uitgebreid gesproken met een aantal (pleeg)ouders over hun ervaringen. Vervolgens heb ik met de medewerkers van Vitree gesproken over de manier waarop zij pleegouders selecteren en begeleiden.

Elke keer wanneer ik praat met professionals uit de jeugdzorg valt mij op met hoeveel toewijding en liefde deze mensen hun werk doen. Dat kan ook haast niet anders wanneer je kijkt naar het leed waarmee deze mensen zo nu en dan geconfronteerd worden. Ook vandaag heb ik daar weer voorbeelden van gezien. Het gaat gelukkig maar over een heel klein deel van de kinderen in onze provincie, maar die kleine groep maakt wel veel meer mee dan goed voor ze is.

De ervaringen van vandaag motiveren mij de rest van het jaar weer om mijn werk met nog meer inzet en toewijding te doen.

Morgen ben ik voor de 4e dag van mijn zomerstage de hele dag te gast bij Omroep Flevoland. Over mijn ervaringen daar schrijf ik morgen op deze plaats.

Tot ziens.

vrijdag 27 juli 2012

Zomerstage 2, Het Kuinderbos

In het noorden van Flevoland, op het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder ligt het grootste en oudste bos van de provincie, het Kuinderbos. 1200 hectare bosgebied in de jaren 40 met de hand aangelegd en beplant. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer of beter gezegd bij boswachter Harco Bergman. Hij nodigde me een tijdje geleden uit om voor mijn zomerstage eens langs te komen voor een zogenaamde natuurmarathon. 2 uur wandelen, daarna 4 uur fietsen en tenslotte slapen op een vlot. Een uitnodiging die me wel aansprak en dus stapte ik gisterenochtend vroeg op de Interliner 315 naar Emmeloord.

Op natuurcamping 'De Veenkuil', die deel uitmaakt van het bos, zijn bijna alle plaatsen bezet toen ik aankwam. Terwijl de boswachter de laatste door hem zelf gebakken broden aan de campinggasten uitdeelt, had ik de gelegenheid om vast wat rond te kijken. De camping is in deze dagen een mooie extra bron van inkomsten, maar zeker niet de enige. Boswachter Harco Bergsma is een echte 'groene ondernemer' die werkelijk de hele dag bezig is om de broodnodige extra inkomsten voor 'zijn' boswachterij te genereren. Met alle bezuinigingen waarmee Staatsbosbeheer te maken krijgt, is dat ook hard nodig. Een belangrijke bron van inkomsten is de houtproductie,  maar je kunt in dit bos bijvoorbeeld ook tegen betaling een van de vele wandel- en ruiterpaden (tijdelijk) naar je laten vernoemen. Boswachter Harco is ook creatief als het gaat om het zware werk in de bossen. Hebt u van de rechter een taakstraf opgelegd gekregen? De kans bestaat dat u zich een tijdje nuttig kunt gaan maken in het Kuinderbos.

Daarnaast zijn de vrijwilligers belangrijk bij het beheer van het bos. Harco had er zo'n 15 uitgenodigd voor de lunch. Aan een prachtige, lange en witgedekte tafel in de tuin van vakantiepark Eigenwijze, gelegen naast het Kuinderbos, aten we met elkaar en genoten we van streekeigen producten. Tijdens het eten vertelde een aantal van hen met veel passie waarom ze zoveel tijd besteden in de natuur en waarom het belangrijk is dat ook de provincie blijft investeren in de natuur.

Na de lunch bracht ik een bezoek aan het Schoterveld. Hier werkt Staatsbosbeheer aan een nieuwe natuurontwikkeling in een gebied van ongeveer 80 hectare. Hier wordt onder andere de nieuwe Schoterplas gegraven die door middel van een nieuw aan te leggen beek wordt verbonden met de Kuinderplas. Vijf jaar na de start van dit project krijgt deze natuurontwikkeling nu aardig vorm.

De avond breng ik samen met een aantal genodigden door rondom de barbecue. We praten met elkaar o.a. over politiek, natuur en Flevoland.

Bij het ondergaan van de zon heb ik mijn tent opgezocht, op een vlot midden op de Kuinderplas. Dat vlot is ook weer zo'n creatieve uitvinding van de boswachter. Het vlot is gebouwd door stagiaires en belangstellenden kunnen het vlot per nacht huren. Ik heb er in ieder geval prima geslapen en werd vanmorgen gewekt door de watervogels.

Ik heb tijdens deze 24-uurs stage gezien hoe belangrijk natuur voor mensen kan zijn. Ik heb een boswachter ontmoet die er in is geslaagd om een hele gemeenschap enthousiast te maken voor de natuur zonder dat het heel veel gemeenschapsgeld hoeft te kosten. Na alle negatieve energie die ik de afgelopen periode ben tegengekomen rond het natuurdebat was het goed om dit te ervaren. In de Noordoostpolder wordt de natuur tenminste niet weggezet als een geldverkwistende linkse hobby.

U zult inmiddels wel gemerkt hebben dat ik een fan geworden ben van boswachter Harco Bergman. U kunt hem zelf ook volgen via Twitter op @BoswachterHarco

Volgende week maandag blijf ik voor mijn zomerstage wat dichter bij huis. Ik verdiep me dan op twee plaatsen in de jeugdzorg. Wat ik precies ga doen, kunt u volgende week lezen op deze plaats.

Tot ziens.

woensdag 25 juli 2012

Zomerstage 1, De Nieuwe Wildernis

Een tijdje geleden vroeg ik u op deze plaats om suggesties voor mijn zomerstages van dit jaar. Dat leverde flink wat leuke reactie op, waarmee ik een mooi programma heb samengesteld. Vandaag was ik op mijn eerste stageadres in de Oostvaardersplassen. Het werd een onvergetelijke dag.

Het gebied van de Oostvaardersplassen is met circa 6000 hectaren momenteel de grootste filmset van Nederland. Sinds september vorig jaar werkt EMS Films hier met zo´n 15 mensen aan een voor Nederlandse termen unieke natuurfilm onder de titel ´De Nieuwe Wildernis´.

Na ontvangst door de producent van de film Ton Okkerse, ben ik samen met veldregisseur en cameraman Ruben Smit het gebied in getrokken. Ruben combineert zijn creatieve vaardigheden als cameraman met zijn wetenschappelijke achtergrond als in Wageningen afgestudeerde ecoloog. Het gebied kent voor hem geen geheimen meer. Hij kwam er al 15 jaar geleden en weet elk bijzonder plekje te vinden. Ik heb hem vandaag geholpen bij zijn werk. Het was een bijzondere ervaring om een dag mee te werken aan een film die volgend jaar zijn grote première gaat beleven.

Vanuit mijn werk weet ik hoe moeilijk het is om het grote publiek te interesseren voor deze vorm van nieuwe wildernis. De makers van deze film gaan ons daarbij op een geweldige manier helpen door de Oostvaardersplassen bij honderdduizenden thuis te laten zien op een unieke manier. Ik kreeg daar vandaag een voorproefje van en ik ben onder de indruk.

Het was 30 graden celcius, bijna windstil en de vegetatie zag er als gevolg van de overvloedige regenval geweldig uit. Dit in combinatie met de rondtrekkende kuddes grote grazers die het gebied beheren, gaf mij het gevoel een paar uurtjes ergens op het Afrikaanse continent te zijn. Als de filmmakers erin slagen om mijn gevoel over te brengen aan het grote publiek, dan weet ik zeker dat het een unieke film gaat worden. Op internet is inmiddels een veelbelovende trailer te zien.Morgen vervolg ik mijn stage opnieuw in de natuur. Dan ben ik te gast bij boswachter Harco in het Kuinderbos. Hij heeft me uitgenodigd voor een natuurmarathon. Wat dat precies is, leest u vrijdag op deze plaats. Ik zal alvast verklappen dat ik mijn slaapzak mee ga nemen.

Tot ziens.

dinsdag 24 juli 2012

Roel Bekker

Het zomerreces is voor de meeste bestuurders inmiddels begonnen. Zelf ben ik nog een week of twee op mijn post voor ik kan gaan genieten van een vakantie. Gedurende het reces nemen we elke dinsdag met een afgeslankt college nog een aantal beslissingen. Zo ook vandaag. Vanmorgen hebben we bijvoorbeeld besloten om de heer Roel Bekker aan te stellen als voorzitter van het Open planproces nieuwe natuur in Flevoland. Hij krijgt de gewichtige taak om met een nog samen te stellen commissie een advies op te stellen over hoe wij verder moeten met het project Oostvaarderswold.

Roel Bekker was eerder Secretaris Generaal van het ministerie van VWS en Secretaris Generaal Vernieuwing Rijksdienst. Begin 2012 ging hij met pensioen. Op het ogenblik is hij nog bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden.

De benoeming van Roel Bekker is de nadere uitwerking van de motie die in mei na een rumoerige statenvergadering werd aangenomen. Hij krijgt een opdracht om nu zelf een commissie samen te stellen en aan het werk te gaan. Voor mij is het nu even afwachten.

Tot ziens.

woensdag 18 juli 2012

Parlement Z

Vorige week woensdag presenteerde ik samen met Jos Ahlers 'Parlement Z' aan een aantal leden van provinciale staten. Parlement Z is een nieuwe manier om jongeren in Flevoland te gaan betrekken bij politiek. De reacties na afloop waren positief en voldoende om met het initiatief door te gaan. Speciaal voor jonge mensen tot 19 jaar nam ik voorafgaand aan de presentatie bijgaande YouTube op. Aan het einde zit een oproep.Tot ziens.

vrijdag 6 juli 2012

Jonge mensen gezocht

Vorig jaar november gaf Provinciale Staten van Flevoland opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een provinciale jongerenraad op te richten. Het onderzoek is klaar en volgende week woensdag mag ik namens het college de eerste resultaten presenteren aan Provinciale Staten.

Het resultaat is een plan voor een soort jongerenraad 2.0 geworden. Een vernieuwende manier om jonge mensen te betrekken bij de politiek. We hebben gezocht naar een vorm die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren zelf en volgens mij is dat goed gelukt. Dat zeggen in ieder geval de vele jongeren met wie ik tot nu toe over het plan gesproken heb. En wie kan dat nu beter beoordelen dan de jongeren zelf.

Juist daarom hoop ik, dat bij de presentatie aan de Statenleden, ook veel jongeren aanwezig zullen zijn. Bij het 21e Europese Scholieren Parlement (foto), dat deze week in Flevoland werd gehouden en welke ik vandaag mocht afsluiten, heb ik alvast de vrijheid genomen om de 60 aanwezige Flevolandse jongeren uit te nodigen. Ik hoop u terug te zien op woensdag 11 juli om 14.30 uur voor de presentatie van de plannen. Neem gerust uw kinderen, kleinkinderen of buurkinderen mee. Het zijn de beste adviseurs voor dit onderwerp en de tribune is groot genoeg. Tot ziens.

dinsdag 3 juli 2012

Floriade

Vanmiddag was ik in de Schouwburg van Almere aanwezig bij de aanbieding van het bidbook voor de Floriade 2022 aan de Nederlandse Tuinbouwraad. Deze aanbieding vormt het begin van een paar spannende maanden totdat in oktober duidelijk zal worden of Almere de strijd gaat winnen.

Tegelijkertijd markeerde deze aanbieding het einde van een periode waarin de gemeente Almere en de provincie Flevoland een geweldige samenwerking aangingen met inwoners en bedrijfsleven en daardoor een buitengewoon sterk plan wisten te ontwikkelen. Een plan dat naar mijn overtuiging zeer de moeite waard is.

Dat die Flevolandse samenwerking zo goed  is geweest bleek ook vanmiddag in de Schouwburg. Een volle zaal met inwoners, ondernemers, bestuurders, raads- en statenleden die allemaal enorm enthousiast waren over de prestatie die ze samen hebben geleverd. Dat leverde bij mij een warm gevoel op. Ik voel dat dit goed gaat komen.

Op de foto een aantal leden van de gemeenteraad die samen met hun wethouder onder leiding van de Almeerder Jorgen Raymann het signaal geven voor de aanbieding.

Tot ziens.
zondag 1 juli 2012

Gedeputeerde2.0

Vandaag was ik in het programma Over Flevoland Gesproken van Omroep Flevoland te gast bij Jeroen van der Laan. We spraken over het gebruik van nieuwe media. Een extra lange versie van dit interview is te vinden op de site van Omroep Flevoland via deze link.