maandag 31 januari 2005

Voorleesontbijt

Eerst nog maar even terugkijken naar afgelopen weekend. Zaterdagochtend was ik om 09:30 uur in de Bibliotheek voor een voorleesontbijt. Dit was in het kader van de nationale voorleesdagen 2005. Ik heb voorgelezen uit "De Eend op de fiets". Een kinderboek van David Shannon. Het publiek bestond uit ruim 15 peuters en kleuters met de daarbij behorende begeleiding in de vorm van oma's, opa's vaders en moeders. Het was leuk om te doen. Voor mij ook een goede gelegenheid om kennis te maken met de bibliotheek. Een prima accommodatie die dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers maar liefst op 6 dagen per week open is voor het publiek. Respect voor deze groep vrijwilligers.

Afgelopen weekend is ook de internetsite van de carnavalsvereniging "De Billenprikkers" van start gegaan. Voor mij in ieder geval een welkome bron van informatie, die ik de komende dagen nog nodig zal hebben. Hillegom had op dit punt namelijk niet echt een traditie. Ik kan dus weer iets leren. Alle tips die u per e-mail aan mij kwijt wilt zijn natuurlijk weer van harte welkom. Ik zal u op de hoogte houden van mijn ervaringen in de komende periode.

Morgen is het weer een typische vergaderdag. Eerst vergaderen met het college van Burgemeester en Wethouders in Warmond en daarna samen overleg met de colleges van Voorhout en Sassenheim over de fusie. De voorbereidingen namen vandaag een groot deel van de tijd in beslag.

Vanmiddag een overleg gehad in het provinciehuis over het onderwerp Stedebaan. Stedebaan is een belangrijk project dat iets te maken heeft met een ander gebruik van het spoor in dit deel van Nederland. Ik kom daar nog wel een keer apart op terug.

De dag eindigde met het afscheid van Gerrit Kleijheeg als Gemeentesecretaris. Als gevolg van mijn overleg in Den Haag lukte het me tot mijn spijt niet om op tijd binnen te zijn waardoor ik de toespraken moest missen. Gelukkig was er nog wel voldoende gelegenheid voor onderlinge gesprekken. Ik heb de afgelopen periode zelf gemerkt hoe belangrijk het is om, ondanks alle emoties, goed afscheid te kunnen nemen van een groep mensen waarmee je zolang gewerkt hebt. Het was ook in dat opzicht een bijzonder afscheid van iemand die veel voor Warmond en de gemeentelijke organisatie heeft gedaan. Gerrit, bedankt!

vrijdag 28 januari 2005

Hoe bevalt het nu?

Als het gaat om de vragen die mij de laatste tijd het meest worden gesteld, dan merk ik de laatste tijd een flinke toename van de vraag "en, hoe bevalt het in Warmond?". Blijkbaar zijn veel mensen van mening dat ik op deze vraag na twee weken zo langzamerhand wel een antwoord klaar moet hebben. Nu zit ik over het algemeen niet zo snel om antwoorden verlegen, maar voor deze is het nog wel wat vroeg. Ik beloof u dat ik na een maand of 3 een keer terugkom met een wat meer uitgebreide reactie, maar daar heeft u nu niets aan. Daarom toch maar even een eerste reactie.

U zult er niet echt van op kijken wanneer ik zeg dat de eerste twee weken me eigenlijk heel goed zijn bevallen. Daar zijn een paar redenen voor, waarvan ik de belangrijkste zal noemen. Op de eerste plaats is het de sfeer die ik in het Warmondse aantref. De kleine kern, het dorpse karakter, het heeft meer dan ik verwacht had invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De onderlinge verbondenheid is daardoor sterker dan in grotere gemeenten en dat heeft me in positieve zin verrast. Ook binnen de ambtelijke organisatie tref ik dat zelfde gevoel aan. Mensen hebben hier wat voor elkaar over. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Dat maakt het werken in Warmond wel heel bijzonder.

De tweede reden heeft meer te maken met de inhoud van het werk. Als gevolg van de fusie met Voorhout en Sassenheim zijn wij in de gelegenheid om een hele nieuwe organisatie op te gaan bouwen. Een moderne organisatie die straks als geen ander in staat is de dienstverlening aan de inwoners goed te organiseren voor een redelijke prijs. Juist in dit proces kan ik goed gebruik maken van mijn ervaringen uit het verleden. Ik heb gemerkt dat het enthousiasme waarmee veel mensen aan dit proces meewerken ook op mij aanstekelijk werkt.
Is er dan niets tegengevallen zult u zich afvragen. Dat valt dus erg mee. Ik mis mijn oude collega's natuurlijk wel een beetje. Daarnaast lukt het niet meer om zo nu en dan op de fiets naar het gemeentehuis te komen.

Mogenochtend ben ik om 0930 uur bij het voorleesontbijt in de bibliotheek in Warmond. In het kader van de nationale voorleesdagen 2005 mag ik ook iets voorlezen. Dat zijn trouwens ook leuke dingen om te doen.
Prettig weekend

donderdag 27 januari 2005

Mijn eerste gemeenteraad

Vandaag mijn leeswerk weer wat opgepakt. Die post blijft als een soort constante stroom binnenkomen en wanneer je dat niet bijhoudt, dan groeien de stapels je boven het hoofd. En aangezien ik gisteren afwezig was had ik iets in te halen. Daarnaast liggen vanaf donderdag ook de vergaderstukken voor de collegevergadering van volgende week klaar. Ook op dit punt ben ik inmiddels weer bij.

De belangrijkste taak van vandaag was mijn eerste vergadering met de gemeenteraad. Het was wel een bijzondere vergadering. Op de eerste plaats vanwege de locatie. Als gevolg van fouten bij onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentehuis is er een flinke lekkage in de raadzaal ontstaan. Aangezien het nog wel even zal duren voor alles daar weer helemaal droog is, hebben we de raadsvergadering voor deze keer gehouden in Het Trefpunt. Het was even wennen, maar uiteindelijk was deze locatie helemaal niet zo slecht. Vervolgens hebben we afscheid genomen van het Warmond @nders raadslid Vincent de Winter waarna we de installatie van zijn opvolger Jim Kwestro hebben gehad. Het was wel apart om ook als voorzitter een kort woordje te spreken in verband met het afscheid van iemand die ik zelf nog maar net een beetje kende. Vervolgens hebben we een aantal inhoudelijke onderwerpen behandeld waarbij de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Teylingen de meeste aandacht kreeg. Voor de nieuwe gemeente een belangrijk stuk. In de raad van Sassenheim was dit al aan de orde geweest en vanavond stond het op de agenda in Warmond en Voorhout. In een aantal beschouwingen lieten de fracties merken dat ze er werk van hadden gemaakt. Veel leden hadden de afgelopen periode hard gewerkt om dit stuk zover te krijgen als het nu is. In grote lijnen zijn de zaken die voor Warmond van belang zijn wel teruggekomen in deze visie. Voor de fracties was het uiteindelijk voldoende om unaniem in te stemmen met het voorstel. Inmiddels heb ik ook begrepen dat de gemeenteraad van Voorhout ook haar instemming heeft gegeven. Daarmee is de nieuwe gemeente Teylingen vanavond weer een beetje dichterbij gekomen.

Overigens zal de nieuwe gemeenteraad na de fusie pas definitief kunnen besluiten over de koers die deze gemeente dan moet gaan volgen. Tot die tijd kan er dus nog wel het een en ander veranderen. Voor een belangrijk deel is dat ook afhankelijk hoe de samenstelling van de nieuwe raad na de verkiezingen zal zijn.

De colleges van de drie gemeenten kunnen op basis van het nu genomen besluit in ieder geval weer verder met de voorbereidingen.

woensdag 26 januari 2005

Regiobestuur

Naast mijn werk als burgemeester van Warmond ben ik lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland. Deze regio bestaat sinds oktober vorig jaar en is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Deze regio draagt zorg voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken die de gemeente in eigen beheer niet goed kunnen uitvoeren. Soms is dat omdat de gemeente gewoon te klein is om dat allemaal zelf te doen en soms omdat de gemeente voor de uitvoering afhankelijk is van andere gemeenten. Een mooi voorbeeld is altijd de bereikbaarheid van een gemeente. Om de bereikbaarheid van een gemeente te verbeteren moet je zorgen dat de wegen naar de gemeente toe verbeteren. Die liggen op grond van de buurgemeente en daar heb je niets te vertellen. Wil je zo'n probleem oplossen dan moet je dus samenwerken. Naast het onderwerp Verkeer en Vervoer zijn Wonen, Economie en Natuur & Landschap de andere belangrijkste onderwerpen waarbij zich soortgelijke situaties voordoen.

Vandaag hebben we met het dagelijks bestuur van deze regio eens uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe we de samenwerking nog beter kunnen verbeteren. Hierbij hebben we gesproken over welke problemen de komende periode onze aandacht het meeste nodig hebben, hoe we het geld vinden om deze problemen op te lossen en hoe we daarover een discussie gaan voeren met betrokken partijen in de regio. We hebben een aantal afspraken gemaakt die we de komende tijd verder gaan uitwerken en die we daarna gaan voorleggen aan de gemeenteraden. Want ondanks alle samenwerkingen blijven die uiteindelijk wel de baas.

Vanavond was ik bij een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden van Voorhout, Sassenheim en Warmond. De raadsleden konden zich hier informeren over de stand van zaken met betrekking tot de fusie tussen de drie gemeenten. Zo'n proces tot samenvoeging van 3 gemeenten is behoorlijk ingewikkeld. Er moet nog heel veel gebeuren voor het op 1 januari 2006 zover is. Daarbij komt dat de gemeentebesturen die leiding geven aan dit fusieproces straks bij de fusie ophouden te bestaan. Het bestuur van de nieuwe gemeente gaat het dan overnemen en daardoor weten we nu niet welke beslissingen zo'n nieuwe raads straks gaat nemen. Aan de andere kant verwachten onze inwoners wel dat de dienstverlening tijdens zo'n fusieproces gewoon door kan gaan zodat we wel voorbereidingen moeten treffen voor de periode na de fusie. Dat is heel veel werk waar veel ambtenaren en bestuurders nu de voorbereiding voor doen. Daar komt nog bij dat nog niet iedereen het nut van een dergelijke fusie inziet en eerst eens wil afwachten of de tweede en eerste kamer de fusie straks wel goedkeuren. Er is dus nog veel werk te verzetten voor het straks allemaal zover is. Met de gemeenteraden hebben we afgesproken hoe we hiermee de komende tijd verder zullen gaan.

dinsdag 25 januari 2005

Schiphol Centraal

Ik schrijf mijn bijdrage vandaag vanuit de trein van Amsterdam naar Hillegom. Dat kan tegenwoordig op zo'n heel kleine PDA die ik altijd bij me heb. Dan hoef ik straks thuis niet meer achter de PC, want het is laat geworden vanavond. Ik kom net terug van een bijeenkomst van Arcam Architectuur centrum in Amsterdam (www.arcam.nl). Een bijeenkomst met als motto 'Schiphol Centraal'. Het ging over een studie naar de ruimtelijke ontwikkeling in de Amsterdamse regio waarbij Schiphol als centrum van de regio werd gezien en alle gebieden daaromheen als een soort samenhangende stad. Ik heb veel interessante ideeen gehoord vanavond. Dat lijkt misschien allemaal wat ver van ons bed, maar vergis u niet. In de grote steden rondom onze regio zijn grote ontwikkelingen aan de gang. In deze gebieden staat men voor ingewikkelde vraagstukken als gevolg van een toename van het aantal inwoners, groei van bedrijvigheid en toename van verkeerstromen. Bij het zoeken naar oplossingen kijkt men graag en vaak ook naar onze regio. Dat hoeft niet altijd een bedreiging te zijn, maar het is altijd goed om hier als regio wel betrokken te blijven. Ik was daar dus als vertegenwoordiger vanuit onze regio Holland Rijnland. Op deze manier hoeft niet elke gemeente apart dit soort ontwikkelingen te volgen en dat scheelt veel werk. Zeker een kleine gemeente als Warmond heeft veel belang bij deze regionale samenwerking. De ontwikkelingen rondom Schiphol kunnen directe gevolgen hebben voor onze gemeente. Nu al worden de ruimtelijke ontwikkelingen in Warmond flink beperkt door de geluidscontouren van de luchthaven. De gemeente en de regio, ze kunnen niet zonder elkaar.

Morgens heb ik overigens weer een dag in de regio, maar daarover later meer.

maandag 24 januari 2005

Jumelage Warmond Champigné (JWC)

Vanmorgen begonnen met een gesprek met twee vertegenwoordigers van de stichting Jumelage Warmond Champigné (JWC). JWC is een vrijwilligers organisatie die zich vooral bezig houdt met het ontwikkelen en bevorderen van vriendschapsbanden voor alle groepen van de bevolking. Om dat te bewerkstelligen werken zij samen met verenigingen, bedrijven, scholen en, het allerbelangrijkste, met mensen. Voor wie interesse heeft, JWC heeft ook een eigen website: www.stichtingjwc.nl

Op zich wel bijzonder dat er vanuit Warmond een dergelijke band is met een kleine gemeente in Frankrijk. Deze vorm van samenwerking komt wel vaker voor, maar meestal gaat het dan bijvoorbeeld om gemeenten in Oost-Europa die onze ondersteuning kunnen gebruiken. Deze jumelage heeft voornamelijk tot doel te komen tot een soort culturele uitwisseling. Ondanks een beperkte rol van de gemeente, slaagt het bestuur er blijkbaar toch goed in een redelijk ambitieus programma af te werken. Complimenten hiervoor. Ik zal me de komende tijd eens wat verder verdiepen in deze samenwerking en mijn rol daarbij. Ik ben heel benieuwd naar de meningen die bijvoorbeeld binnen de gemeenteraad leven over dit onderwerp.

Vervolgens de rest van de ochtend met wethouder De Vroomen gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. In Warmond gaat een gesprek over dat onderwerp snel over op de demografische ontwikkeling. De statistieken spreken boekdelen, de jongeren vertrekken in grote aantallen naar elders omdat er voor hen onvoldoende geschikte woningen zijn. Dat is overigens een ontwikkeling die zich in veel gemeenten van de Duin- en Bollenstreek voordoet, maar Warmond kan in tegenstelling tot die andere gemeenten bijna niets meer bouwen voor juist deze doelgroep. Op lange termijn zal dat grote gevolgen hebben voor de voorzieningen binnen de gemeente. Om u een voorbeeld te geven, Warmond heeft nu nog 3 basisscholen, maar het afgelopen jaar zijn er nog maar 40 baby's geboren. Je kunt dus uitrekenen dat er op termijn een probleem gaat ontstaan. Als we niets doen komen op die manier veel meer voorzieningen onder druk te staan en zal dit ten koste gaan van de leefbaarheid binnen de huidige gemeente. Dit is een van de belangrijkste vraagstukken waar Warmond voor de lange termijn over nadenkt. Ik ga daarover meedenken de komende tijd.

Overigens zou ik over dit onderwerp ook graag eens van jongeren willen horen hoe zij hier over denken. Zij blijven uiteindelijk de groep die een oplossing zal moeten bieden. Ben je jong, woon je in Warmond en heb je ideeen over dit onderwerp, laat het me weten.

Aan het einde van de middag ben ik aanwezig geweest in het Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Daar was een bijeenkomst van de Stichting Hou het Bloeiend waarvan ik adviseur ben. Binnen deze stichting zijn een aantal organisaties vertegenwoordigd die zich bezig houden met de toekomst van het 'bollencomplex' in de Duin- en Bollenstreek. Aanwezig was ook de nieuwe gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven en zij kreeg een presentatie te horen van de verschillende organisaties. In dit kader heb ik ook nog een paar woorden tot de aanwezigen gericht. U kunt het nalezen onder de button 'Toespraken'. Hou het Bloeiend heeft overigens ook een site: www.houhetbloeiend.nl. Tot morgen.

vrijdag 21 januari 2005

Bedrijfsbezoek

Vandaag stond er niet veel in de agenda, ik heb hem wat vrijgehouden om leeswerk te kunnen doen. Deels als voorbereidingen voor komende week en verder om mijn lokale kennis weer wat verder aan te vullen. Niet echt een dag om iets spannends over te schrijven. Daarom wil ik deze tijd gebruiken om samen met u een beetje te evalueren.

Ik ben immers alweer ruim een week aan de slag in Warmond en dit is mijn negende dagboekpagina. Ik krijg hele leuke reactie op mijn dagboek en ook over het aantal lezers ben ik zeker niet ontevreden, ga zo door zou ik zeggen. Maar dat zijn niet de enige resultaten van deze site. De afgelopen week was ik bijvoorbeeld op zoek naar een ondernemer die mij iets zou willen vertellen over zijn/haar visie op Warmond. De volgende dag kreeg ik een berichtje van een jonge ondernemer en inmiddels is een afspraak, inclusief bedrijfsbezoek, gemaakt. Ook reageerde een ereburger van Warmond op mijn site. Hij meende een aantal goede tips voor mij en de gemeente te hebben. Dit bracht mij weer op het idee om in de komende periode een keer een bijeenkomst te organiseren met alle ereburgers. Ook dat gaat de komende tijd gebeuren. Dat moet volgens mij een boeiende en leerzame ontmoeting worden, ik zal u er tzt verslag van doen.

De Oegstgeester Courant liet me weten dat mijn site nu ook is opgenomen bij www.internetgemeentegids.nl en mailde me en passant nog een foto en de scan van een artikel uit deze krant. De foto staat onder de button "foto's" en het artikel bracht mij op het idee om ook een button "persberichten" op te nemen. Tot zover een paar resultaten.

Ook de komende week heeft een paar aardige dingen in petto waarvan ik u verslag zal doen. Met als hoogtepunt natuurlijk mijn eerste vergadering met de gemeenteraad aanstaande donderdag. Voor nu wens ik u een prettig weekend.

donderdag 20 januari 2005

OVSW Brandweer

Was het gisteren de politie, vandaag was het mijn eerste kennismaking met de brandweer in Warmond. Eigenlijk niet alleen Warmond want de gemeente werkt zeer nauw samen met de gemeenten Oegstgeest, Sassenheim en Voorhout in het zogenaamde OVSW verband. De eisen die we tegenwoordig stellen aan een brandweer organisatie zijn dusdanig zwaar dat een gemeente als Warmond niet meer in staat is een dergelijke taak zelfstandig uit te voeren. Deze samenwerking betekent natuurlijk niet dat er straks ook nog maar 1 kazerne voor het hele gebied nodig is. Om in geval van een brand wel binnen de vastgestelde tijd aanwezig te kunnen zijn, blijven er in het gebied voldoende kazernes. De voordelen van de samenwerking zitten vooral in de aansturing van alle korpsen vanuit 1 punt. Er is 1 commandant en ook alle medewerkers die zich bezighouden met vergunningen, veiligheidscontroles, het voorbereiden van oefeningen, voorlichting etc. werken vanuit 1 plaats voor het hele gebied. Deze mensen hebben hun werkplek in de gloednieuwe kazerne in Warmond. Een fraai gebouw om te zien, een mooi stukje werk van architect Henri Stol. Niet luxe maar wel erg doelmatig voor het werk dat er gedaan moet worden. (Kijk maar onder de button Foto's)

Ik ben er vanmorgen dus voor de eerste keer geweest voor een overleg met de burgemeesters van de andere 3 gemeenten. Samen met de commandant praten we de plannen door en nemen we besluiten over aanschaf van materieel, personele aangelegenheden en zaken met betrekking tot de veiligheid van onze inwoners.

Na deze bijeenkomst heb ik me laten informeren over allerlei zaken met betrekking tot de brandweer. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde kwam, was het beleidsplan brandweer. In dit plan staat beschreven wat de organisatie de komende jaren moet gaan doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners veilig kunnen blijven wonen. Dit vraagt een aantal maatregelen waarvoor ook geld nodig is. In maart zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over dit plan en het extra geld dat nodig is. Voor een gemeenteraad zijn dit vaak lastige discussies omdat men altijd zuinig is met gemeenschapsgeld, terwijl het aan de andere kant ook niet goed voelt om te willen bezuinigen op veiligheid.

Overigens is het goed om hier ook nog eens te onderstrepen hoe belangrijk de vrijwilligers zijn binnen het korps. Stuk voor stuk mannen en vrouwen die zich inzetten voor onze veiligheid en daarbij bereid zijn zo nu en dan flinke risico's te lopen. Zij doen deze belangrijke taak met veel betrokkenheid en inzet. Het kan ons allemaal overkomen dat we daar opeens afhankelijk van zijn, en dan is het goed te weten dat deze mensen dag en nacht paraat zijn. Binnenkort ga ik nog een keer persoonlijk kennismaken met de leden van het korps.

woensdag 19 januari 2005

Openbare orde

Vandaag voor de eerste keer overleg met de politie gevoerd. Het onderwerp openbare orde en veiligheid is van oudsher het domein van de burgemeester. Op dit punt heb ik nog weinig ervaring. Veel werk aan de winkel dus op dit gebied. Het is overigens ook een onderwerp dat niet altijd geschikt is voor de openbaarheid van een dagboek op internet, dat zult u begrijpen. Ik heb me overigens de afgelopen tijd vaker afgevraagd welke onderwerpen zich nu wel en welke zich juist niet lenen voor publicatie op deze plaats, maar op die vraag kom ik apart nog een keer terug.

Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat de inwoners van de gemeente zich gewoon veilig voelen.Hier ligt een van de belangrijkste taken van de gemeente. De politie kan aan dit gevoel veel bijdragen door bijvoorbeeld zichtbaar en bereikbaar aanwezig te zijn binnen de gemeente en daar waar nodig op te treden. Maar het gaat niet alleen om meer politie, de gemeente heeft nog veel meer mogelijkheden om iets te doen aan die veiligheid. Zorgen voor een veilige inrichting van de openbare ruimte, mensen informeren over inbraakpreventie, openbare gebouwen op (brand)veiligheid controleren, eisen stellen in allerlei vergunningen etc. etc. In het regulier overleg tussen politie en gemeente bespreken we de zaken waar de politie tegen aanloopt en waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Vervolgens kijken we op welke manier we zo snel mogelijk verbeteringen aan kunnen brengen en wie dat moet doen. Met deze vorm van samenwerking zijn in Warmond in het verleden goede resultaten bereikt.

Zoals ik gisteren schreef ben ik vanavond naar Sassenheim geweest. Daar spraken de fractievoorzitters uit Voorhout, Sassenheim en Warmond vanavond over het zogenaamde Visiedocument. Dit is een document waarin is beschreven hoe de nieuwe gemeente er straks uit moet komen te zien, een belangrijk stuk dus. In dit stuk staan bijvoorbeeld belangrijke afspraken over de manier waarop de nieuwe gemeente met de verschillende kernen om gaat en hoe het buitengebied in stand gehouden kan worden. Uit de overlevering had ik al begrepen dat dit nog wel eens moeizame besprekingen waren, maar de conclusie vanavond was heel anders. Sommige deelnemers zijn al aangeschoven bij de partijgenoten uit andere gemeenten waardoor er politieke fracties zijn ontstaan. Met veel toewijding en betrokkenheid, hier en daar bespeurde ik zelfs enthousiasme, spraken de diverse leden over de nieuwe gemeente Teylingen. Uiteindelijk is men het eens geworden over het document dat nu ter goedkeuring naar de verschillende gemeenteraden gaat. De raad van Warmond zal dit stuk tijdens de vergadering op 27 januari a.s. bespreken. Dat zal ook de eerste keer zijn dat ik de raad voor mag zitten. Op voorhand een bijzonder moment voor de gemeente.

dinsdag 18 januari 2005

Dinsdagochtendvergaderingen

Colleges van Burgemeester en Wethouders vergaderen volgens mij in heel Nederland op dinsdagochtend. Ik weet niet of dat ooit zo afgesproken is, maar prettig is dat wel. Het is een van de weinige zekerheden in de agenda van een gemeentebestuurder. Probeer me dus maar niet op dinsdagochtend te bereiken, het zal u niet lukken.

Vanmorgen was het dus de eerste keer dat ik het college van Burgemeester en Wethouders mocht voorzitten. Het was overigens ook de eerste keer dat John Hagenaars als gemeentesecretaris aanwezig was. Hij is deze week officieel als opvolger van Gerrit Kleijheeg aan de slag gegaan. We moeten dus allemaal even wennen, maar daar komen we samen best uit. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. hoe om te gaan met permanente bewoning op campings, de vestiging van een leer-werkboerderij en het standpunt van Warmond met betrekking tot een nieuw NS station.

In de middag hadden we een bijeenkomst met de stuurgroep fusie in het Warmondse Trefpunt. In deze stuurgroep praten we met de colleges uit Voorhout en Sassenheim over de fusie per 1 januari 2006. Ik ben onder de indruk van alle voorbereidingen die inmiddels gestart zijn en het enthousiasme waarmee heel veel ambtenaren van de drie gemeenten met elkaar werken aan de nieuwe gemeente. Ik moet zeggen, het is inderdaad een heel bijzonder proces waarbij we volgens mij een unieke kans hebben om verbeteringen aan te brengen waar je in een normale situatie misschien wel vele jaren voor nodig hebt. Daarbij is gelukkig heel veel aandacht voor het verbeteren en moderniseren van de dienstverlening aan onze inwoners. Morgenavond is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de klankbordgroep. Dit zijn de fractievoorzitters uit de drie gemeenteraden. Zij gaan hun mening geven over een aantal zaken die in de stuurgroep aan de orde zijn geweest. Ik ga daar zeker luisteren.

maandag 17 januari 2005

Introductieprogramma

Binnen elke organisatie gelden regels, afspraken en gewoontes. Net als verkeersregels zijn het meestal eenvoudige afspraken, maar je moet het wel even weten om geen ongelukken te veroorzaken. Vanmorgen dus maar begonnen mezelf te informeren over dit soort interne zaken. Vragen als hoe werkt de postcirculatie, van wie krijg ik de collegestukken, hoe werkt de telefoon en hoe kom ik zo nu en dan aan een kop koffie heb ik inmiddels beantwoord gekregen. Natuurlijk heb ik zelf ook wensen met betrekking tot de manier waarop ik mijn werk wil doen. Een van die wensen heeft te maken met mijn agendaplanning. Ik realiseer me dat er de komende periode veel werk te doen is terwijl het aantal uren per dag altijd beperkingen kent. Hoe voorkom ik dat mijn agenda snel volloopt met minder belangrijke afspraken waardoor voor zaken die voor onze inwoners echt belangrijk zijn straks geen tijd meer is? Tegelijk wil ik ook voorkomen dat ik straks de hele dag in het gemeentehuis zit en niet meer buiten kom, ik wil tenslotte voor de inwoners wel een "aanraakbare" burgemeester worden. Dit zijn volgens mij typisch zaken die je direct vanaf het begin goed moet organiseren. De eerste stappen zijn vandaag gezet.

Ook heb ik vandaag mijn introductieprogramma wat verder uitgewerkt. Naast een gedegen kennismaking met de eigen organisatie en de leden van de gemeenteraad heb ik samen met de wethouders een lijst gemaakt van mensen en instellingen die ik de komende tijd ga bezoeken. Afspraken hiervoor worden binnenkort gemaakt. Wat op mijn lijstje nog ontbreekt zijn één of enkele Warmondse ondernemers die zich bij de lokale gemeenschap betrokken voelen en die mij vanuit het ondernemer zijn iets kunnen vertellen over hun visie op Warmond. Wellicht weet u iemand, laat het me dan even weten.

Morgen heb ik mijn eerste collegevergadering en aansluitend daarop een bijeenkomst met de colleges uit Sassenheim en Voorhout in het kader van de voorgenomen fusie. Er staan een aantal interessante onderwerpen op de agenda. Aangezien alles nieuw voor me is gaat er flink wat tijd zitten in de voorbereiding. Gelukkig heb ik gedurende het afgelopen weekend thuis met betrekking tot het leeswerk al wat voor gewerkt... Heeft u overigens al eens gekeken op de internetsite die speciaal met het oog op de fusie is gemaakt. Deze is gewoon bereikbaar via een link op de site van de gemeente Warmond. U treft er een aantal interessante zaken aan.
Tenslotte kom ik nog even terug op mijn tekst van afgelopen vrijdag. Naar aanleiding van mijn verhaal heb ik inmiddels per email van een lezer begrepen dat nieuws uit Warmond vooral in de stadseditie komt en dat die in Hillegom sowieso niet bezorgd wordt. Bedankt voor deze tip, ik zal het voorlopig met het Haarlems Dagblad moeten doen.

vrijdag 14 januari 2005

Superman

Ik begin de ochtend zoals altijd met de krant. Altijd weer benieuwd hoe de regionale pers de gebeurtenissen van de dag ervoor heeft opgepakt. Op dat punt zit ik nog wel met een probleem. Omdat ik in Hillegom woon lees ik, zoals zoveel mensen hier, het Haarlems Dagblad en voor deze krant stopt de regio bij Hillegom. Toch wel vreemd, Hillegom maakt immers, net als Warmond, deel uit van de Duin- en Bollenstreek. Misschien moet ik nu toch maar eens kijken of ik ook de overstap naar het Leidsch Dagblad maar eens moet gaan maken. In het Haarlems Dagblad lees ik overigens nog wel dat Gerrit Kleijheeg gisterenavond is benoemd tot wethouder in Hillegom. Mijn oude stek dus. Gefeliciteerd Gerrit ik wens je heel veel succes in deze mooie functie.

Het Leidsch Dagblad kreeg ik later in Warmond onder ogen. Een leuk artikel met een goed verslag van de gebeurtenissen van gisteren met daarbij een mooie foto van fotograaf Dick Hogewoning. Alleen de kop zit me helemaal niet lekker: "Superman Witteman gaat voor zijn ambt". Wie bedenkt dit soort koppen toch? Heb ik gisteren in mijn speech nog zo benadrukt hoe afhankelijk ik juist ben van de Warmonders en dat ik helemaal niets kan zonder hun hulp en dan komt de krant uitgerekend met deze kop. "Supergemeente gaat voor Witteman" was volgens mij een veel betere samenvatting geweest van de dag van gisteren....

Nadat ik een beetje was bijgekomen kreeg ik de gelegenheid om kennis te maken met de medewerkers van de gemeente. Na diverse hartverwarmende woorden in mijn richting stelde ik mezelf kort voor waarna er een informele gelegenheid voor een eerste kennismaking was. Allemaal vriendelijke en opmerkelijk gemotiveerde mensen van wie ik veel goeds verneem over het werken binnen deze gemeente. Ik ga mijn best doen om snel gezichten en namen te onthouden, maar eenvoudig zal dat niet zijn. Ik ben nu eenmaal geen superman.....

De agenda voor het komende weekend is redelijk leeg. Alleen zondag om 11:45 een telefonisch interview voor Warmond Lokaal. Allemaal luisteren en verder prettig weekend dus. Tot maandag.

donderdag 13 januari 2005

Indrukwekkende dag

Vanmiddag de installatie in Warmond, maar voor het zover was ben ik eerst nog bij het dagelijks bestuur van Holland Rijnland geweest. Dat is de nieuwe regio die is ontstaan na de samenvoeging van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. We vergaderen 1 keer per twee weken op donderdagochtend. De nieuwe regio bestaat pas kort waardoor we onze weg nog een beetje moeten vinden, maar dat gaat snel. We hebben wat langer gesproken over het profiel van onze nieuwe regio. Met andere woorden, wat willen we als regio zijn, welke dingen vinden onze inwoners belangrijk en hoe kunnen we daar als regionaal bestuur iets mee doen. Een discussie die we de komende tijd gaan voorzetten met andere inwoners en organisaties uit de regio.

Daarna thuis een hapje gegeten en voor dat we met de hele familie naar Warmond vertrokken, nog een laatste keer de speech voor de middag doorgenomen. De installatiebijeenkomst begon om 1530 uur in het Trefpunt. Samen met de leden van raad en college kwamen we de zaal binnen waar alle genodigde eerdereen plaatsje hadden gekregen. Dat is tenminste een entree maken. De toespraken waren goed voorbereid, vriendelijk, humoristisch en zo nu en dan ook wat serieus van toon, precies goed wat mij betreft. Men heeft veel verwachtingen van mijn komst naar Warmond, zoveel is wel duidelijk. De rij van sprekers werd afgesloten door Wethouder Antoon de Vroomen van wie ik uiteindelijk de ambtsketen overgedragen kreeg. Hiermeewas het allemaal echt geworden. Vervolgens was ik aan de beurt. Het is best lastig om zo'n toespraak te maken voor een groep mensen die je nog niet zo goed kent. Je wilt rekening houden met gevoeligheden die er zijn, maar het moet ook geen oppervlakkig verhaal worden. Mijn toespraak treft u aan onder de daarvoor bestemde button "Toespraken". Ik zie uw reactie natuurlijk graag tegemoet.

Daarna de receptie. Voordat het openbare deel van start ging heb ik nog even bij kunnen praten met de genodigden, waaronder m'n eigen vader, moeder, broers en een aantal oud-collega's. Leuk dat deze mensen er allemaal bij waren, ik stelde dat bijzonder op prijs. Opnieuw jammer dat er te weinig tijd was om echt bij te praten, maar dat maken we in de toekomst wel weer een keer goed. Bij de openbare receptie na afloop heb ik veel, heel veel nieuwe mensen leren kennen. Veel inwoners en een mooie doorsnee van het Warmondse verenigingsleven zag ik aan me voorbijtrekken. Het goed om op deze manier even kort kennis te maken met zoveel verschillende mensen. Teveel om allemaal direct de eerste keer te onthouden, maar dat komt nog wel. Het begin is er in ieder geval. De gesprekken leveren opnieuw een bevestiging van de hechte band die de Warmonders met hun gemeenschap hebben.

Het was een bijzonder dag en een indrukwekkend welkom. Dankzij de enorme inzet van vele medewerkers zal ik deze dag niet snel meer vergeten. Morgen gaan we aan het werk.

woensdag 12 januari 2005

Tussen de bedrijven door

Vandaag een dag tussen afscheid en installatie in. Zoals elke woensdag begonnen met m'n gebruikelijke rondje hardlopen, de stappenteller stond op 8600 toen ik klaar was. Dat doe ik elke woensdagochtend. Het was goed om alle indrukken van de vorige dag op deze manier nog even te verwerken.

Om 13.30 bij de Commissaris van de Koningin geweest voor een plechtige gelegenheid, het afleggen van de eed. Samen met Leny en de kinderen Max en Jeroen. Het was voor mij niet de eerste keer. Als raadslid en wethouder had ik dat veel vaker meegemaakt. Toch blijft dat elke keer een bijzonder moment. De beediging is de laatste jaren weer een beetje terug gekomen. Dat heeft iets te maken met de toegenomen aandacht voor integriteit. Prima, er is maar 1 belang en dat is het belang van de gemeente. Nadat ik ook nog beloofd heb om de wetten na te komen en mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten te zullen vervullen, hebben we nog wat gepraat.

Het was bijzonder. Ik ben helemaal klaar voor de dag van morgen. Spannend, de installatie in Warmond.

dinsdag 11 januari 2005

Afscheid....

Tijdens een bijzondere bijeenkomst van de Hillegomse gemeenteraad heb ik vandaag afscheid genomen van de actieve Hillegomse politiek. Eerst een mooie toespraak van de burgemeester, Toon Mans en daarna kwamen de fractievoorzitters aan het woord. Veel mooie woorden en een goede toekomst toegewenst, zoals het hoort bij zo'n gelegenheid. Gelukkig hier en daar ook nog wat politiek bedreven. Er kwamen weer veel herinneringen bij me boven. Daarna zelf de gelegenheid gekregen om mijn afscheidsspeech voor te dragen. Ik had er echt werk van gemaakt, maar alle toespraken hadden me toch meer geroerd dan ik had verwacht. Het is ook niet niks om na 15 jaar raadslid en wethouder te vertrekken uit de zo vertrouwde omgeving. De emoties zaten me wat in de weg bij m'n eigen speech, waardoor de voordracht wel wat mooier had kunnen gaan. Maar ach, het hoort er allemaal een beetje bij. Zonder emoties kom je in dit werk ook niet ver. De tekst van de toespraak kunt u vinden onder de betreffende button.

Na afloop een receptie in het plaatselijke Hotel Flora. Druk, druk, druk. Zoveel mensen gezien en allemaal veel te kort gesproken. De rij was eigenlijk veel te lang. (Kun je eigenlijk ook een receptie zonder rij organiseren?) Jammer dat je op zo'n moment niet meer tijd hebt om aandacht te besteden aan mensen die soms van ver gekomen zijn om je de hand te drukken. Daarom alvast maar wat afspraken voor de toekomst gemaakt. Het viel me wel op dat de meeste mensen in de zaal bij elkaar wel weer een gelegenheid vonden voor een prettig gesprek. Achteraf gezien was het een mooie dag, die ik voor geen goud had willen missen.

Hiermee komt een (voorlopig) einde aan 15 jaar Hillegomse politiek. Het is mooi geweest.