vrijdag 10 juli 2009

Reces


De laatste raadsvergaderingen zijn achter de rug, de inbox is leeg, m'n kantoor is aan kant en de kinderen zijn thuis van school. Het is weer tijd voor de zomervakantie. Even lekker helemaal geen politiek de komende drie weken. Als ik iets te zeggen heb, dan twitter ik het wel.

Als ik terug kom is het zomerreces nog lang niet achter de rug. Net als vorig jaar begin ik dan weer met mijn stages bij het Leidse bedrijfsleven, met elke dag een leuk blogje over mijn ervaringen.

Tot ziens.

donderdag 9 juli 2009

Druk, drukker, drukst

Onlangs zijn de resultaten van nieuwe passantentellingen in de binnenstad van Leiden beschikbaar gekomen. Deze zijn uitgevoerd door Locatus, een belangrijke leverancier van informatie over winkels en winkelgebieden.

Eén van de uitkomsten was dat het deel van de Haarlemmerstraat tussen Van Haren schoenen en de Body Shop het drukste punt van het kernwinkelgebied is. Op het drukste moment op zaterdag passeren daar 7.700 mensen per uur. Alleen in het centrum van Utrecht ligt een punt waar het drukker is.

In totaal bezoeken per week gemiddeld 331.600 mensen het winkelgebied. Uit daggegevens blijkt dat zaterdag de drukste dag is, gevolgd door de donderdag. Dan weet u ook waarom in Leiden de politieke partijen bij voorkeur op zaterdag op deze locatie te vinden zijn.
Tot ziens.

Sociaal jaarverslag

Wat het financiele jaarverslag is voor de wethouder van Financien, is het sociaal jaarverslag voor de wethouder Personeel en Organisatie. Nadat de gemeenteraad dit verslag had goedgekeurd, mocht ik vandaag officieel de gedrukte versie in ontvangst nemen van Chris Hazenberg, onze afdelingsmanager HRM en Communicatie. (foto)

Tot voor kort maakten we niet zoveel werk van dit verslag. In de praktijk blijkt echter dat dit boekje niet alleen door insiders wordt gelezen. Ook andere mensen zoals bijvoorbeeld sollicitanten, gebruiken het sociaal jaarverslag steeds vaker om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de gemeente als werkgever. Voor ons was dat reden om de uitgave van dit jaar eens in een modern fris jasje te steken. Gewoon een leuk en lekker lezend boekje met veel wetenswaardige feiten over de gemeente als werkgever in 2008. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.

Tot ziens.

woensdag 8 juli 2009

Perspectief

Voor de tweede achtereenvolgende keer deze week was vanavond de gemeenteraad bijeen. Het belangrijkste punt op de agenda was het financieel perspectief voor de periode 2010. We hebben veel besluiten genomen die van belang zijn voor de stad. Een van die besluiten wil ik hier in het bijzonder noemen. Tegelijk met de vaststelling van de perspectiefnota hebben we vanavond namelijk het voortbestaan van de stichting IJshal in Leiden voor de komende 4 jaar zeker gesteld. Ik wil het bestuur van de stichting en alle vrijwilligers van harte feliciteren met dit mooie resultaat. Uiteindelijk zijn zij er in geslaagd om de Leidse politiek te overtuigen van het belang van de ijshal.

Op de agenda stond ook een door de SP aangevraagd debat over het collegebeleid inzake de vrijplaats Koppenhinksteeg. De SP deed hiermee een laatste poging om verkoop van deze panden aan een ontwikkelaar tegen te gaan. Uiteindelijk is dat niet gelukt.

Wanneer het over dit onderwerp gaat, kan ik enig gevoel van irritatie over de rol van de SP toch niet onderdrukken. Ooit heb ik me als wethouder in een college met de SP ingezet voor de legalisatie van de vrijplaats. Onder de toenmalige collegepartijen was daarvoor destijds ook voldoende steun. Dat was niet meer het geval nadat de SP eind 2007 vanwege de RijnGouwelijn uit het college stapte. In de onderhandelingen die volgden bleek dat er geen enkele mogelijkheid meer was om de legalisering van de vrijplaats voort te zetten. Partijen hebben toen afgesproken het legaliseringsproces te stoppen en een herontwikkeling van het complex te starten. Dat soort dingen gebeuren in een democratie. Als je daar als wethouder niet tegen kunt, moet je of stoppen, of je verantwoording nemen en je aanpassen aan de nieuwe situatie. Ik koos voor doorgaan met besturen. De SP niet en daardoor draagt deze partij mede verantwoordelijkheid voor de situatie die nu is ontstaan.

Tot ziens.

zondag 5 juli 2009

Vanavond genoten van de Tour de France in Leiden, 1978. Wilt u ook kijken, klik dan hier.

Tot ziens

zaterdag 4 juli 2009

Pont

Leiden heeft niet zoveel recreatiegroen binnen haar grenzen. Daardoor zijn onze inwoners voor deze vorm van recreatie afhankelijk van het groen buiten de stad. Gelukkig is dat in ruime mate aanwezig in de vorm van het groene hart, maar dan moet je dat groen natuurlijk wel goed kunnen bereiken. Daarom vaart er al ruim 10 jaar een veerpont vanuit het park achter de Leidse Merenwijk naar het groene hart aan de overkant van De Zijl. Deze verbinding is een initiatief van Leiden, Leiderdorp en Teylingen. Jaarlijks draagt Leiden zo'n tienduizend euro bij in het exploitatietekort van deze veerpont.

Dat deze pont in een behoefte voorziet bleek vandaag toen na ruim tien jaar de 250.000 passagier begroet mocht worden. Ter ere van dit heugelijke feit was ik met mijn collega's uit Teylingen en Leiderdorp aanwezig om deze passagier een verassing te bezorgen. Behalve een bos bloemen en een jaarabonnement voor de pont, kreeg zij een fiets ter waarde van 400 euro aangeboden.

Bijgaand Filmje ontving ik van Rose Marie Keijzer, raadslid voor D66 in de gemeente Teylingen, waarvoor natuurlijk mijn dank.

Tot ziens.

Draken

De Leidse Lakenfeesten zijn weer begonnen. Dit vierdaagse evenement, dat inmiddels op de 8e plaats van de vaderlandse evenementenlijst staat, zorgt voor maar liefst 500.000 bezoekers in de Leidse binnenstad. Dat is niet alleen goed voor de stedelijke economie, het is ook leuk voor de inwoners van onze stad.

Nadat ik gisterenavond al een bezoek bracht aan het onderdeel Leiden Culinair, was ik vandaag als gast van de organisatie aanwezig bij de Dragonboatrace, het meest sportieve onderdeel van de Lakenfeesten.

Vanaf het terras aan de Boommarkt zag ik zowel professionele- als recreantenteams zich naar de finish werken. Ik heb me laten vertellen dat dit de grootste binnenstedelijke Dragonbootrace van Europa is. Vele tienduizenden toeschouwers genoten vandaag van het geweld dat de peddelaars onder luide trommelslagen uit hun lichamen weten te halen. Het was een spectakel om niet te missen.

Een groot compliment aan Aad van der Luit(foto) en alle andere vrijwilligers is wederom volledig op zijn plaats!

Tot ziens.

woensdag 1 juli 2009

Bonnetjes

Onlangs deden de journalisten van RTL Nieuws een uitgebreid onderzoek naar het declaratiegedrag van de Nederlandse burgemeesters en wethouders. De meest in het oog springende uitkomsten van dit onderzoek werden de afgelopen week al gepubliceerd. Inmiddels heeft RTL Nieuws ook de Leidse declaraties op internet gezet. Op basis van dezelfde informatie publiceerde het Leidsch Dagblad vanmorgen onder de kop 'Bonnetjes in Leiden bescheiden' een kort artikel waaruit bleek dat bestuurders uit Leiden, zeker in vergelijking met andere steden, een uiterst terughoudend declaratiegedrag vertonen. Wel werd in het artikel aan mijn adres een opmerking gemaakt die ik u niet wil onthouden. Ik citeer:

'Wel zijn vragen te stellen bij zaken zoals een diner van wethouder Marc Witteman (PvdA) met een ambtelijk directeur (à 70,45 euro, inclusief whisky en wijn) en een werkoverleg van die wethouder met een communicatieadviseur in een cafe naast het stadhuis (4 kopjes koffie: 8.40 eur). '

Het komt niet zo vaak voor dat ik op rekening van de gemeente buiten de deur eet of koffie drink. Om precies te zijn ging het daarbij vorig jaar totaal om een kleine 142 euro. In de genoemde voorbeelden ging het om gesprekken die uit hoofde van mijn functie als wethouder Personeel en Organisatie heel goed te verantwoorden zijn en om een overleg op een zaterdag.

Daarbij komt dat volgens de door de minster vastgestelde regeling kosten voor werklunches en diners niet uit de vaste onkostenvergoeding betaald hoeven te worden en deze kosten apart voor rekening van de gemeente komen. Volgens deze regeling is het stellen van vragen bij mijn declaraties dus niet aan de orde.

Overigens heb ik inmiddels kennisgenomen van de uitkomsten van het hele onderzoek. Op grond van de declaraties in sommige steden kom ik tot de conclusie dat het goed is dat RTL4 Nieuws dit onderwerp eens een keer heeft doorgelicht.

Tot ziens.