donderdag 29 november 2007

Slimme steden

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) is een vereniging voor professionals in de ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio. Met ruim 5.000 leden uit vele verschillende disciplines is het Nirov het meest diverse netwerk in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ook de gemeente Leiden is lid van het Nirov. Vandaag was ik in Amsterdam voor een symposium van dit instituut onder de titel 'Dag van de ruimte' en als subtitel 'Slimme Steden'.

Daarbij ging het vooral om de vraag hoe steden zich weten aan te passen aan een nieuwe omgeving die ontstaat als gevolg van globalisering. Anders dan vroeger houden mensen en bedrijven zich steeds minder aan gemeentegrenzen, oude zekerheden verdwijnen daardoor. Een stad die niet goed 'aanvoelt', die kennis, creativiteit en een aantrekkelijk leefklimaat ontbeert, komt op achterstand. Zo'n stad verliest het allerbelangrijkste: de mensen die de stad maken. Slimme steden laten het zover niet komen.

In een rij van sprekers die vandaag voorbij trok, was het woord ook aan onze burgemeester, Henri Lenferink. Hij is sinds kort voorzitter van het Nirov en kon van de gelegenheid gebruik maken om de zaal o.a. te laten zien hoe de stad Leiden zich in de loop der tijd heeft aangepast aan de veranderende wereld. Van een stad met een florerende lakenindustrie tot een stad met een historische binnenstad en een snel ontwikkelende bioscience industrie.

Het was een geslaagde bijeenkomst.

Tot ziens.

woensdag 28 november 2007

Hakken in het zand

Als wethouder die sinds een aantal weken ook Cultuur tot zijn portefeuille mag rekenen, voel ik me natuurlijk ook verbonden met al die mooie musea die Leiden rijk is. Daarom was ik vanavond met bijzonder veel genoegen te gast in het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg waar de opening was van de nieuwe expositie 'Hakken in het Zand'.

'Hakken in het Zand' is een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de opgravingen van het Rijksmuseum van Oudheden in Sakkara, tegen de achtergrond van vier eeuwen Nederlands archeologisch onderzoek in Egypte. Persoonlijke notities, dagboekfragmenten, foto’s en natuurlijke objecten geven een boeiend beeld van het werk van de conservatoren die namens het museum de Egyptische woestijn introkken.

Na een introductie door de museumdirecteur Wim Weijland en de conservator Maarten Raven, opende de Egyptische ambassadeur de tentoonstelling. Aansluitend trad de zangeres Hind (foto) op met sfeervolle Arabische muziek.

Ik hoop dat het museum de komende tijd weer veel bezoekers mag verwelkomen.

Tot ziens.

dinsdag 27 november 2007

Stadscamping

Van huis uit ben ik geen jurist, maar de jaren als wethouder hebben me veel geleerd over hoe de wetgeving in Nederland in elkaar zit. In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken zijn de wettelijke bevoegdheden van een gemeente ook maar betrekkelijk. Zeker wanneer het om eigendom van private partijen gaat kan een overheid daar maar heel beperkt op ingrijpen. Het duidelijkste voorbeeld is wel de bouwlocatie tegenover het station Leiden Centraal, in de volksmond ook wel het gat van Van der Putte genoemd. Hoe hard de gemeente zich ook inzet om iets moois te ontwikkelen op deze locatie, zolang de eigenaar niet meewerkt blijft dat buitengewoon moeilijk. Momenteel loopt er voor deze locatie een onteigeningsprocedure die aan die situatie een einde zou moeten maken. Ik durf me niet te wagen aan uitspraken over hoe lang dit nog gaat duren. Voorlopig blijft deze locatie het werkterrein voor veel juristen in plaats van bouwvakkers. Ondertussen noemen de meeste inwoners deze locatie als de plek in de stad die het eerst moet worden aangepakt, en gelijk hebben ze.

Inmiddels ligt de betreffende locatie er verlaten bij. Dat dachten ik tenminste totdat ik vandaag deze foto kreeg die een ander kijkje gaf op deze A1 locatie. Achter de bouwschuttingen waar dagelijk vele tienduizenden mensen van en naar het station lopen, blijkt op dit particulier terrein een heel nieuw stadsmilieu te zijn ontstaan. Daarmee hebben de juristen er weer een nieuwe uitdaging bij gekregen.

We blijven ons best doen om op deze locatie een mooie invulling te maken, deze prominente plek tegenover het 5e station van Nederland verdient veel beter. Daar wil ik me, ondanks alle tegenslagen, sterk voor blijven maken. De medewerking van de eigenaar zou daarbij wel erg helpen.

Tot ziens.

maandag 26 november 2007

Zumthor

De voormalige Leidse Meelfabriek is een uniek industrieel rijksmonument dat landelijke bekendheid geniet. De huidige eigenaar heeft de ambitie het Meelfabriek complex opnieuw te ontwikkelen. De gemeente Leiden juicht dit initiatief toe en ondersteunt een zorgvuldige ontwikkeling van de Meelfabriek, een markante, gezichtsbepalende locatie aan de rand van de Leidse binnenstad. De Zwitserse architect Peter Zumthor (foto) heeft in opdracht van De Meelfabriek C.V. een Masterplan gemaakt voor de herontwikkeling.

In verband met het feit dat het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk moet maken een tijd bij de Raad van State heeft gelegen, lag het project lang stil. Aan die stilte gaat nu een einde komen, doordat de Staatsraad onlangs het groene licht heeft gegeven voor de planontwikkeling.

Vanavond had ik een ontmoeting met Peter Zumthor die momenteel voor dit project in Nederland is. Zijn werk kan nu eindelijk echt beginnen. Het was bijzonder om zo'n internationaal bekende en geprezen architect te horen praten over zijn plannen met 'onze' Meelfabriek. Ik weet nu zeker dat dit complex zich de komende jaren tot iets heel bijzonders gaat ontwikkelen.

Tot ziens.

vrijdag 23 november 2007

Rembrandt

Het college van Burgemeester en Wethouders is nog steeds gevallen. Het wachten is op de onderhandelaars. Tot die tijd ‘passen wij op de winkel’. Dat mag echter geen reden zijn om nu alles wat niet goed loopt te wijten aan het gevallen college.

Sprak ik eerder al mijn onbegrip over de, in staatsrechterlijk opzicht, vreemde manier waarop de begrotingsbehandeling werd afgehandeld, nu lees ik dat het Rembrandtfestival 2008 bij gebrek aan gemeentelijke subsidie niet door kan gaan. De oorzaak hiervan zou liggen in het feit dat het college geen besluit kan nemen. Onzin wat mij betreft.

Als de gemeenteraad van mening is dat dit cultuurfestival in 2008 door moet gaan, dan kan zij dat gewoon besluiten. In de laatste commissie is door het college ook op deze mogelijkheid gewezen. Daar moet natuurlijk wel een meerderheid toe bereid zijn. Als waarnemer op de cultuurportefeuille zou ik er in ieder geval geen moeite mee hebben.

Tot ziens.

Dronten

Zojuist werd bekend dat mijn collega wethouder Filip van As is voorgedragen als wethouder in de gemeente Dronten. Uitstekende keus van de Christen Unie in Dronten en een moedige stap van Filip. Hij was de afgelopen periode een zeer gewaardeerde collega in het Leidse college. Ik wens hem natuurlijk alvast heel veel succes in zijn nieuwe functie als wethouder van buiten de raad. We zullen hem missen.


Tot ziens.

donderdag 22 november 2007

Ingezonden brief

Vanmorgen stond in het Leidsch Dagblad een ingezonden brief van Mevr. S. van Noord-Piket uit Leiden. In een stuk onder de kop 'Leiden-Noord steeds minder leefbaar' uit zij haar ongenoegen over hoe in de wijk steeds meer woningen komen. Dit gaat naar haar mening ten koste van groen, speelruimte en leefbaarheid. Ze eindigt haar brief met de hoop dat er eindelijk een wethouder RO komt van een andere partij dan de PvdA, welke ze een betonpartij noemt. Voor mij aanleiding om te reageren, want als we de plannen beter bekijken dan is de kritiek volgens mij zeker niet terecht. Hooguit lijkt het door de huidige bouwactiviteiten misschien zo.

Op dit moment wordt er flink gebouwd aan Nieuw Leyden, waardoor onder andere het basketbalveldje langs de Marnixstraat verdwijnt. Dit wordt in de nieuwbouwplannen ruimschoots goedgemaakt door een nieuw en groter speelterrein in het gebied. Op dit moment wordt dat aangelegd en is dan ook nu nog niet te gebruiken. Het klopt dat in heel het project Nieuw Leyden ongeveer 800 woningen worden gebouwd. Daarvan wordt maar een kwart (200 woningen) gebouwd op de plek waar voorheen zo’n 150 woningen stonden rondom de voormalige Van Hogendorpstraat. Het grootste gedeelte Nieuw Leyden was vroeger een slachthuis en een gedeelte werd gebruikt als opslag voor materialen van het electriciteitsbedrijf. Ontoegankelijke stenige plekken met gebouwen erop. Op die plek komen niet alleen woningen terug, maar ook een singelpark en 2 grote speelterreinen. De woningen mogen door de mensen zelf ontworpen en gebouwd worden. Een groot gedeelte van de nieuwe bewoners komt uit Leiden-Noord. Dit betekent dat een gebied dat vroeger niet toegankelijk was voor de bewoners van Leiden-Noord aan de mensen wordt teruggegeven.

Dit unieke nieuwbouwproject zal verbonden worden met de Tuin van Noord door middel van een groene overkluizing. Dit betekent dat de Willem de Zwijgerlaan over 50 meter lengte onder de grond gaat, daarbovenop komt een groen dek met bomen. Dit groene dek vormt de entree van de Tuin van Noord, die door de verlegging van de Gooimeerlaan ruim 3 hectare groen erbij krijgt. Om een idee te geven, het huidige Noorderpark is ook ongeveer 3 hectare. Het Groenoordhallenterrein, wat voornamelijk een groot parkeerterrein is met een hal erop, wordt omgevormd tot een mooi woningbouwproject met veel water. Bij het Kooiplein worden een politiepost en een Brede School met een groot speelterrein gerealiseerd, waar de buurt gebruik van kan maken. Daarnaast zal in de toekomst ook het winkelarsenaal uitgebreid worden en komen er meer en betere zorgvoorzieningen. Deze grote investeringen doen we juist in Leiden- Noord om die wijk leefbaar te houden. In heel Leiden-Noord komen meer openbare groenvoorzieningen en speelterreinen terug dan er waren. Dit komt omdat terreinen die eerst niet toegankelijk waren, dat nu wel worden. Hiernaast worden veel oude, kleine en slechte woningen vervangen door nieuwe. Er komen ook woningen bij, maar alleen doordat we bouwen op plaatsen waar eerst geen woningen waren, maar ontoegankelijke bedrijfsterreinen. Deze grote verandering kost natuurlijk tijd. Tijdens de bouw zal er zeker overlast zijn en zal er ook tijdelijk misschien minder ruimte zijn, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt als alle plannen gerealiseerd zijn.

Als je naar de feiten kijkt dan denk ik dat het beeld wat Mevr. S. van Noort-Piket schetst niet juist is. Samen met heel veel mensen uit de wijk werken we al jaren samen om van Leiden-Noord een echte prachtwijk te maken. Ik nodig briefschrijfster graag uit om samen met mij een keer in het gebied te gaan kijken.

Tenslotte nog dit. Alle plannen voor Leiden-Noord zijn, nadat ze uitgebreid waren besproken met de wijkbewoners, vastgesteld door de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid heeft in deze raad een stevige positie, maar het is zeker niet zo dat deze partij het alleen voor het zeggen heeft. De plannen voor Leiden-Noord hadden in de gemeenteraad een brede steun van bijna alle partijen. Als wethouder ben ik gehouden de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren, en dat doe ik ook in Leiden Noord. Het feit dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid doet daar niets aan af.
Tot ziens.

woensdag 21 november 2007

Verenigen

In gemeenteland kun je voor bijna alles een aparte vereniging vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar wist u dat er ook een verening van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) is, en een vereniging van griffiers, een vereniging van gemeentesecretarissen, een vereniging van directeuren van Sociale Diensten (Divosa), een Vereniging voor Raadsleden. Ook de burgemeesters hebben hun eigen club, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Een buitengewoon actieve en goed bemiddelde club die allerlei zinvolle en minder zinvolle activiteiten voor haar leden organiseert. Als voormalig burgemeester was ik daar ooit een tijdje lid van. Ik heb er een aantal interessante cursussen kunnen volgen.

De wethouders blijven in op het vlak van vakverenigingen wat achter, in ieder geval tot vandaag. Er was ooit een wethoudersvereniging, maar na de eerste gemeenteraadsverkiezingen gingen er in 1 keer zoveel leden weg dat de boel een beetje tot stilstand kwam. Tot vandaag dus.

In het prachtige raadhuis van Hilversum was ik vandaag aanwezig bij de hernieuwde start van de Nederlandse Wethoudersvereniging. Interessante informatie, veel mensen gesproken, geluisterd naar de staatsecretaris van Binnelandse zaken over de toekomst van ons vak.

We horen er weer helemaal bij. Vanaf nu hebben we de Wethoudersvereniging, met natuurlijk onze eigen website.

Tot ziens.
dinsdag 20 november 2007

Risico's

In de raadsvergadering op 15 mei heb ik een betoog gehouden over de bestuurscultuur in Leiden. Er was sprake van een scheve balans tussen te grote bestuurlijke ambities en een structureel knelpunt op het gebied van aansturing en financiële haalbaarheid van projecten.

Gezien de ernst van de situatie hebben we destijds flink ingezet op dit onderwerp. In het debat met de raad moesten we toen concluderen dat het college de grote projecten niet echt goed onder controle had. Dit kwam vooral tot uiting door de vele overschrijdingen en vertragingen.

Deze situatie was voor ons aanleiding voor een grootscheepse risico-inventarisatie van alle gemeentelijke projecten. Vandaag hebben we in het college gesproken over de eindrapportage ‘projectbeheersing en risico-inventarisatie’. In dit rapport zijn de belangrijkste kansen en risico’s van complexe projecten in kaart gebracht en zijn beheersmaatregelen genomen om de risico’s te beperken en kansen beter te benutten. Daarnaast zijn er maatregelen vastgesteld voor een betere informatievoorziening naar de raad, een heroriëntatie op het aantal en de vorm van projecten en een betere ambtelijke voorbereiding en uitvoering. De gemeente heeft niet eerder zo’n uitgebreid inzicht gekregen in de kansen en risico’s van alle gemeentelijke projecten.

Voor de rapportage zijn risico-inventarisaties opgesteld van alle gemeentelijke projecten. De risicovolle projecten zijn grondig doorgelicht en er is onderzoek verricht naar maatregelen die de projectcontrolfunctie versterken. De eindrapportage biedt daarmee een inzichtelijk gemeentebreed overzicht van de belangrijkste (politieke, juridische, financiële, procedurele) risico’s die de gemeente binnen projecten loopt. Ook brengt de rapportage generieke, projectoverstijgende risico’s in beeld.

Een belangrijke stap die het begin markeert van risicomanagement als structureel onderdeel van de aansturing van projecten binnen de gemeente.
Het college concludeert op basis van de gegevens die we nu hebben dat de gemeente ‘in control’ is. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht en er zijn afspraken gemaakt over hoe met de risico’s wordt omgegaan. Wel is waakzaamheid geboden om het afbreukrisico van de projecten zo laag mogelijk te houden.

Met de mensen binnen de organisatie zijn afspraken gemaakt om deze manier van werken ook voor de toekomstige projecten te blijven behouden.

Wat mij betreft heeft alle commotie van 15 mei jl. uiteindelijk tot gevolg gehad dat we met elkaar een fors probleem hebben opgelost. En daar deden we het allemaal voor. Het nieuwe college kan straks met een schone lei en helder zicht op de risico's en kansen beginnen.
Tot ziens.


woensdag 14 november 2007

Evaluatie woonruimteverdeling

Het bureau Rigo heeft de afgelopen maanden het regionale systeem voor woonruimteverdeling onderzocht. In het gemeentehuis van Teylingen in Voorhout werden vanmiddag de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Veel mensen hebben de afgelopen periode vraagtekens gezet bij het systeem van woonruimteverdeling. Vooral voor jonge woningzoekenden zouden de kansen aanmerkelijk afgenomen zijn. In de presentatie van vanmiddag hebben we kunnen zien dat dit gevoel klopt met de werkelijke cijfers. Door de invoering van de nieuwe regels komen jonge mensen minder snel aan een woning.

Toch is het aantal woningen dat via woonzicht.nl is toegewezen niet afgenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. In het eerste jaar zijn voor de hele regio 3.285 nieuwe woningen toegewezen. Uit de cijfers blijkt nu dat de slaagkans voor met name de oudere woningzoekenden flink is toegenomen. Dat klopt ook wel met mijn waarneming, ik heb vanuit deze groep de afgelopen periode nauwelijks klachten gehoord. Dit in tegenstelling tot alle mail die ik van de jongeren mocht ontvangen.

Maar er blijkt nog een reden te zijn waarom sommige groepen er erg op achteruit gegaan zijn. Bij de invoering van het systeem zaten we met een probleem dat woningzoekenden die toen stonden ingeschreven in één keer hun rechten kwijt zouden raken. Omdat dat toen niet redelijk leek hebben we besloten dat er voor deze groep een overgangsregeling moest komen. Uit de cijfers die we nu hebben blijkt dat tienduizenden mensen een beroep op deze overgangsregeling hebben gedaan. Deze mensen krijgen allemaal voorrang op woningzoekenden die zich na de invoering van het systeem hebben ingeschreven. Vaak zijn dat jonge mensen. Gevolg daarvan is dat deze groep nog vele jaren op een woning moet wachten.

Tot zover de resultaten. Genoemde problemen zijn een gevolg van politieke keuzes die zijn gemaakt bij de start van het systeem. Het is dus niet de schuld van de woningcorporaties of het systeem woonzicht.nl, zoals je ook wel eens hoort. Als de politiek de jonge woningzoekenden in de toekomst meer kansen wil geven, dan kan dat volgens mij maar door andere groepen minder kansen geven. Een andere mogelijkheid is om bestaande rechten in de vorm van de overgangsregeling weer in te trekken.

Beide oplossingen zijn verre van populair en dus voor de politiek moeilijk te realiseren. Maar als we de jonge woningzoekenden in deze regio echt willen helpen, dan is dat wel noodzakelijk. De discussie daarover gaan we de komende tijd voeren. Wat mij betreft moeten we maar eens nadenken over het afbouwen van de huidige overgangsregeling.

Ik hoop dat de discussie de komende tijd echt gaat over keuzes die we nu moeten maken om de problemen op te lossen. Ik hoop dat we stoppen om het systeem Woonzicht.nl de schuld te geven. Als het systeem niet goed werkt dan kan de politiek alleen zichzelf de schuld geven.

Tenslotte nog dit. Als wij het woningtekort in de regio echt willen oplossen dan kunnen we onze energie beter steken in de bouw van meer nieuwe woningen dan in de kwaliteit van het verdeelsysteem. En ook met betrekking tot de woningbouwproductie doen we het niet goed. Vanuit Leiden hebben wij inmiddels een brief aan de regio Holland Rijnland gezonden met een verzoek om op dit punt harde afspraken te maken.

Ik nodig alle jonge woningzoekenden die mij de afgelopen periode hebben benaderd nadrukkelijk uit te reageren. Dat mag ook rechtstreeks aan m.witteman@leiden.nl.

Het rapport van Rigo met daarin alle informatie over het onderzoek kunt u downloaden van de site van Holland Rijnland.

Tot ziens.

dinsdag 13 november 2007

Record

Het zou mij niets verbazen als de gemeenteraad vanavond het Nederlands record begroting vaststellen heeft gebroken. Het was voor mij de eerste keer dat een gemeentebegroting bij hamerslag werd vastgesteld. In pakweg 5 seconden werd een begroting met een omvang van ruim 500 miljoen euro vastgesteld.

Deze bijzondere gebeurtenis hadden we te danken aan het feit dat ons college gevallen is en een aantal partijen momenteel onderhandelen over een nieuw college. Omdat deze partijen nog in gesprek zijn over alle wijzigingen die zij willen doorvoeren in het beleid, kunnen zij de gevolgen van het nieuwe collegeprogramma nog niet in de begroting verwerken. Daarom hebben ze afgesproken de begroting zoals die nog onder verantwoordelijkheid van de voormalige SP wethouder Raymond Keur tot stand is gekomen, nu zonder enige vorm van debat goed te keuren. Zodra er een nieuw college is, krijgt dat college de opdracht om met voorstellen te komen tot wijziging van de begroting.

Nu begrijp ik nog wel dat partijen die onderhandelen over een nieuw college ervoor kiezen om een begroting op deze manier te behandelen. Maar dat de overige partijen hiermee akkoord zijn gegaan is voor mij een raadsel.

Dat het college is gevallen betekent niet dat de raad niet gewoon haar werk kan doen. De raad blijft gewoon tot de volgende verkiezingen in functie, de raad kan ook in deze periode dus gewoon besluiten blijven nemen. Partijen die het echt niet eens zijn met de inhoud van de begroting hadden dat vanavond gewoon naar voren moeten brengen. Nu ze dat niet hebben gedaan verliezen deze partijen naar mijn mening hun rechten. De toekomstige coalitie kan dat straks nog rechtzetten met begrotingswijzigingen. De toekomstige oppositie heeft vanavond naar mijn mening een mooie kans laten liggen.

Tot ziens.

zondag 11 november 2007

Tegenwind

Vandaag weer eens van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te doen aan de trimloop van de Leiden Road Runners Club. Dankzij een straffe tegenwind liep ik de halve marathon vandaag in 1 uur en 55 minuten. Wat mij betreft moet dat de volgende keer beter.

Tot ziens

woensdag 7 november 2007

Watertoren

Als wethouder Grondzaken ben ik binnen het college verantwoordelijk voor de verkoop van gemeentelijk onroerend goed. Niet het spannendste deel van mijn portefeuille, maar wel een onderwerp dat zo nu en dan flink in de belangstelling staat. Dat komt omdat er af en toe redelijk markante panden tussen zitten. Een van die panden is de watertoren aan de Hoge Rijndijk (zie foto). Voor dit pand hebben zich de afgelopen jaren flink wat gegadigden bij de gemeente gemeld. Gezien het bijzondere karakter van dit gebouw hebben we een tijd geleden besloten dat het uitschrijven van een soort prijsvraag de beste manier is om tot verkoop te komen. In dit geval kunnen geinteresseerden een plan indienen en daarbij een bod doen. De inzendingen worden vervolgens door een deskundige jury beoordeeld. Op die manier is niet alleen de hoogte van het bod maar ook de kwaliteit van het plan van invloed op de uiteindelijke keuze. De organisatie van zo'n prijsvraag vraagt de nodige voorbereiding en omdat dit niet het enige te verkopen gebouw is, zal het nog even duren voor het zover is.

Een tijdje geleden meldde zich een aspirant koper bij mij met een plan om in de toren een hotel te maken. Nadat hij zijn plan had gepresenteerd, heb ik aan hem uitgelegd dat er veel meer gegadigden waren en dat we daarom een prijsvraag zouden organiseren.

Tot mijn verbazing schreef hij deze week een brief aan de leden van de gemeenteraad waarin hij min of meer zijn beklag deed over het feit dat ik niet erg wilde meewerken om zijn plannen te realiseren. Bovendien stonden zijn plannen met de watertoren vanmorgen uitgebreid in het Leidsch Dagblad. Het was duidelijk dat hij geen genoegen nam met het antwoord dat hij eerder van mij kreeg.

Volgend jaar is deze watertoren 100 jaar oud. Een mooie gelegenheid om dan zekerheid te krijgen over de toekomst van dit gebouw. Ik denk dat het gaat lukken om de prijsvraag in dat jaar te organiseren. Plannen zijn er genoeg, dat de beste moge winnen.

Tot ziens

zaterdag 3 november 2007

Citizen’s Assembly (2)

Op 25 oktober schreef ik hier een stukje onder de titel Citizen's Assembly. In deze tekst maakte ik een aantal opmerkingen over het feit dat slechts een heel beperkt deel van onze inwoners gebruik maakt van inspraakmogelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De letterlijke vraag die ik in dat artikel stelde was hoe we de inspraak bij trajecten in de Ruimtelijke Ordening zo kunnen organiseren dat alle belanghebbenden een redelijke vinger in de pap krijgen.

Volgens mij was dat een oproep aan mijn lezers om mee te denken over de vraag hoe inspraak toegankelijker kan worden gemaakt voor een veel bredere groep van belanghebbenden. Voor het Leidsch Dagblad was deze tekst aanleiding voor een stukje in de krant van 28 oktober. De kop boven het stukje was 'Witteman: Inspraak gaat te ver'. Via de site van het Leidsch Dagblad zijn inmiddels 30 reacties binnengekomen, de meeste ronduit negatief vanwege het feit dat men denkt dat ik inspraak vooral wil afschaffen. Ook op de andere Leidse sites verschijnen naar aanleiding van de publicaties in de krant allerlei negatieve stukken aan mijn adres.

Vervolgens tref ik in de krant van 1 november een, overigens geweldige cartoon, waar ik word afgeschilderd als de wethouder die niet van inspraak houdt.


Bedankt, vrienden van het Leidsch Dagblad. Jullie hebben me weer eens mooi neergezet. Natuurlijk vind ik het prima wanneer jullie uit mijn weblog schrijven, hoe meer hoe liever zou ik zeggen. Maar alstublieft, probeer de volgende keer in ieder geval de essentie van mijn verhaal over te nemen. In dit geval had de kop volgens mij gewoon moeten zijn 'Witteman: Inwoners beter betrekken bij ruimtelijke plannen'

Tot ziens


vrijdag 2 november 2007

Informatie

Vandaag was ik aanwezig bij de persconferentie, waarin de informateur zijn advies met betrekking tot een nieuw college openbaar maakte. Op basis van dit advies kunnen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks de komende tijd gaan onderhandelen over een nieuw collegeakkoord.

Op basis van wat ik hier op 17 oktober aan u schreef kunt u zich wellicht voorstellen dat ik ingenomen ben met het feit dat de nieuwe collegepartijen allemaal extra aandacht vragen voor de bestuurs- en politieke cultuur in Leiden. Daar ben ik het natuurlijk grondig mee eens. Ik ben benieuwd naar de uitwerking van dit voornemen.

Dat een verandering van cultuur nodig is, blijkt maar weer eens als ik in de lokale pers de reacties lees van de partijen die niet aansluiten. Het is weer van dik hout zaagt men planken. Al voor het nieuwe college kan aantreden, is de oppositie alweer aan het hakken. Daarmee gaat men volstrekt voorbij aan het feit dat het de Provincie is die er voor heeft gezorgd dat we in Leiden met een nieuwe realiteit te maken hebben. Het enige wat dit college nog kan doen, is proberen dit besluit te verzachten door een wellicht minder slecht tracé over de Hooigracht te verkennen. Indien dat een onbegaanbare weg blijkt te zijn dan is het in ieder geval niet het nieuwe college dat de RGL door de Breestraat zal aanleggen. In het vandaag gepresenteerde akkoord lees ik dat de provincie dan zelf de planontwikkeling en realisatie ter hand zal moeten nemen. Dat laatste is volgens mij een belangrijk punt. Daarmee hebben partijen in mijn ogen maximaal gedaan wat ze konden doen.

Tot ziens.