zondag 31 mei 2009

Japan@Leiden

Onder de titel Japan@Leiden vinden er in onze stad het hele jaar activiteiten plaats in het kader van 400 jaar handelsrelaties tussen Nederland en Japan. Zo ook vandaag. Samen met Mr. Minoru Shibuya, de Japanse ambassadeur in Nederland was ik vandaag in de Leidse Hortus Botanicus om een Firmiana simplex te zaaien. Deze boom is ook wel bekend onder de naam Peace Tree (Vredesboom). De moederboom van het zaad dat wij vandaag hebben geplant doorstond in Hiroshima de aanval van de atoombom op zes augustus 1945. Het is de eerst keer dat zaden van die boom in Nederland worden uitgezaaid. Nadat de atoombom de Japanse havenstad had verwoest dacht men dat daar zeker 70 jaar lang geen bomen meer zouden groeien. Deze boom kreeg echter snel weer nieuwe bladeren en staat sindsdien bekend als de Peace Tree.

Na de ceremonie in de Hortus zijn we naar de Universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg gelopen. Daar presenteerde Laurens van Rooijen de nieuwe release van zijn CD Rêverie. Alhoewel Van Rooyen vooral muziek maakt voor de Europese markt, bleek op een bepaald moment dat zijn nummer 'Imaginary Landscapes' in Japan buitengewoon populair was geworden. Op een of andere manier zat er iets in de muziek dat de Japanners erg aansprak. Op grond hiervan is het idee ontstaan om een CD uit te brengen die vooral op de Japanse markt gericht was. De ambassadeur mocht vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ik kreeg het tweede exemplaar. Ik ga er de komende dagen eens goed voor zitten.

Tot ziens.

zaterdag 30 mei 2009

Eltingh


Het was vandaag groot feest bij de Tennisvereniging Stevenshof. Samen met toptennisspeler Jacco Eltingh mocht ik daar vanmiddag de gloednieuwe tennisbanen in gebruik nemen. Ik deed dat natuurlijk met veel genoegen.

Er is veel vooraf gegaan aan deze feestelijke gebeurtenis. De vereniging, die zelf het beheer over het sportpark voert, kwam een aantal jaren geleden in de financiele problemen. Er was geen geld meer voor noodzakelijk onderhoud en het ledental liep snel terug. Toch was er inmiddels een bestuur aangetreden dat samen met de gemeente oplossingen wilde zoeken voor de ontstane situatie. Na heel veel stevige gesprekken tussen bestuur en gemeente is dat uiteindelijk ook gelukt. Met een passende financiele regeling van de gemeente is de vereniging langzaam weer gezond gemaakt. Sluitstuk was de aanleg van zes gloednieuwe tennisbanen.

Mijn respect gaat vooral uit naar het doorzettingsvermogen van de vrijwillige bestuurders van de vereniging. Het ziet er de komende jaren weer heel mooi uit in de Stevenshof.'

Tot ziens.

Rood

Nog 5 dagen, en dan mag u gaan stemmen. Mag ik u daarvoor iets meegeven? Die vraag stelde ik vandaag zo'n 250 keer aan het massaal passerende koopvolk in de Haarlemmerstraat. Mooi weer, gezellige mensen en leuk om te doen. Het was voor mij de laatste partij-activiteit voor de Europese verkiezingen van volgende week. Overigens stonden we niet alleen. De meeste partijen waren wel aanwezig. Op de foto sta ik met Julian van der Kraats van de SP. Samen kleurden we de Haarlemmerstraat een beetje rood.

Tot ziens.

vrijdag 29 mei 2009

Eigenwijs

Misschien is het wel het meest eigenwijze detailhandelsgebied in Leiden. Er zitten uitsluitend zelfstandige ondernemers, de grote landelijke winkelketens kom je er niet tegen. Het gebied heeft een uniek historische uitstraling en sfeer. Sinds vanavond hebben de 200 ondernemers in dit gebied een eigen ondernemersvereniging. Ik heb het over het Leidse Pieterskwartier, het gebied rondom de Pieterskerk tussen het Rapenburg en de Breestraat.

Ondernemers hebben de handen ineengeslagen om samen de kwaliteit van dit gebied te verbeteren en meer klanten naar zich toe te trekken. Ter ere van deze oprichting mocht ik ook een paar woordjes zeggen. Ik heb in mijn korte toespraak de kwaliteiten van het gebied nog eens benadrukt. Bovendien heb ik laten zien dat de gemeente vanuit het programma binnenstad de kwaliteitsverbetering in het centrum door gaat zetten. Het liefst doen we dat natuurlijk ook in goede samenwerking met de ondernemersvereniging in de Pieterswijk. Daarnaast heb ik de ondernemers er natuurlijk ook op attent gemaakt dat men zelf ook veel kan doen om de kwaliteit te verbeteren.
Het was een gezellige bijeenkomst midden in de Pieterskerkchoorsteeg. Een van de meest eigenwijze en pittoreske plekjes in de oude binnenstad. Houden zo!

Tot ziens.

Vijf of meer

Sinds ik de portefeuille Economische Zaken mag doen, heb ik een aantal initiatieven genomen om de band tussen de gemeente en de ondernemers te versterken. Zo maak ik mijn agenda altijd vrij wanneer een groep van 5 of meer ondernemers mij vragen om een verhaal over de stedelijke economie te komen vertellen. Voor mij zijn dat bijeenkomsten waar ik veel kan leren over wat voor ondernemers in deze stad belangrijk is.

Vanmiddag was de organisatie Flevum Forum Network de organisatie die gebruik maakte van mijn aanbod. In onze raadzaal hadden zij een groep voornamelijk Leidse ondernemers verzameld om met mij van gedachten te wisselen over de Leidse economie. We hebben gesproken over de crisis en het actieplan dat we als gemeente hebben ontwikkeld. We hebben gesproken over Minder & Beter, het programma dat wij uitvoeren om administratieve lasten voor inwoners en bedrijven terug te dringen en we hebben gesproken over het succes van Bio Science in Leiden.
Het was wat mij betreft weer een geslaagde bijeenkomst. Bent u ondernemer en kunt u 5 of meer collega's interesseren voor een goed gesprek over ondernemen in Leiden, ik kom graag bij u langs.

Tot ziens.

Eindredactie

In januari 2007 kocht de gemeente het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein. Ik schreef daarover eerder op deze plaats. Het oorspronkelijke plan om gemeentelijke diensten in combinatie met het UWV werkbedrijf in dit gebouw onder te brengen kon uiteindelijk niet doorgaan vanwege de hoge kosten die het gevolg waren van de eisen die het UWV stelde aan de inrichting van het 'werkplein'. In plaats van het door de raad beschikbaar gestelde verbouwingsbudget van 3,5 miljoen euro zou deze verbouwing ruim 3 miljoen meer gaan kosten en dat was voor het college niet acceptabel. Omdat de samenwerking met het UWV echter een verplichting is die door de wetgever is opgelegd, konden we niet zomaar afscheid nemen van het UWV en waren we gedwongen om er met elkaar uit te komen. Uiteindelijk, na heel lang praten is dat gelukt, maar eenvoudig was dat niet.

We hebben die oplossing gevonden door te kijken naar de mogelijkheden van het gemeentelijke Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Na enig onderzoek bleek dat het atrium van dit gebouw zich wel prima leende voor de opzet die het UWV voor ogen had voor de inrichting van het Werkplein. Bovendien gaat het lukken om naast het UWV en de gemeentelijke Sociale Dienst ook bijna alle andere gemeentelijke diensten die een baliefunctie voor onze inwoners vervullen in dit gebouw te concentreren. Dit in combinatie met de centrale ligging en goede bereikbaarheid van dit gebouw maken het tot een prima oplossing. Het gebouw zal wel flink moeten worden aangepast, de kosten hiervan bedragen zo'n 4,5 miljoen euro. Dit bedrag gaan we echter terugverdienen doordat het UWV de komende 15 jaar gaat zorgen voor extra huurinkomsten. Zo hebben we een mooi 'klantcontactcentrum' voor de inwoners van onze stad zonder dat het extra geld kost.

Om de benodigde ruimte in het Stadsbouwhuis vrij te maken moet een flink aantal andere afdelingen daar vertrekken. Daarvoor komt het voormalig belastingkantoor weer goed van pas. Binnenkort gaat een aannemer in dit gebouw aan de slag om het weer voor gebruik geschikt te maken. Inmiddels hebben we berekend dat dit kan voor het bedrag van 3,5 miljoen dat de raad daarvoor ooit beschikbaar stelde. Naast de medewerkers uit het Stadsbouwhuis zullen ook mensen uit een aantal andere gebouwen verhuizen naar deze kantoorruimte.

Zodra alle verhuizingen achter de rug zijn, kunnen we de vrijgekomen gebouwen, die verspreid over de stad liggen, verkopen. Omdat deze gebouwen gemiddeld veel duurder waren dan het voormalige belastingkantoor realiseren we hiermee overigens nog een structurele besparing van 3 ton per jaar op onze huisvestingskosten.

Als deze verhuiscarrousel achter de rug is, zitten alle ambtenaren in ieder geval voor 10 jaar op de goede plek. Daarna moet volgens afspraak met de raad het voormalig belastingkantoor worden gesloopt om o.a. plaats te maken voor een grote parkeervoorziening. De komende jaren zullen de plannen worden gemaakt voor een definitieve oplossing waarbij een centrale huisvesting voor alle ambtelijke diensten wel erg voor de hand lijkt te liggen.

De komende tijd zal de gemeenteraad haar mening moeten geven over deze plannen. Men is kritisch en dat is wel terecht. Het gaat immers over veel geld en het heeft lang geduurd voor deze oplossing beschikbaar was. Ik hoop dat men uiteindelijk op grond van de feiten tot de conclusie komt dat we een goede oplossing hebben gevonden. Die feiten stonden overigens niet in het Leidsch Dagblad van vanmorgen. Journalist Binnert Glastra koos er vanmorgen voor om alle kosten bij elkaar op te tellen om vervolgens zonder nuances de conclusie te trekken dat het 'Werkplein' de gemeente maar liefst 8,9 miljoen euro gaat kosten. Alhoewel hij goed op de hoogte was van bovengenoemde feiten, koos hij er toch voor om bewust een onjuist verhaal te publiceren. In een telefoongesprek dat ik met hem had, moest ik het doen met de opmerking dat ik niet zijn eindredacteur was. Daar heeft hij gelukkig helemaal gelijk in.

Tot ziens.

donderdag 28 mei 2009

New Venture

Vanavond was ik weer eens in De Stal, de horeca ontmoetingsplek in het Bio Science Park voor het Bio Science Cafe, de belangrijkste netwerkbijeenkomst op het park. Het programma was zoals anders, drie korte presentaties van interessante initiatieven en daarna netwerken.

Een van de presentaties werd vandaag verzorgd door de Stichting New Venture, een organisatie die in Nederland innovatief ondernemerschap stimuleert. Zij bestaan inmiddels tien jaar en hebben in die tijd meer dan 1000 ondernemers naar de start geholpen. Zij doen dat op een heel bijzondere manier, namelijk in de vorm van een wedstrijd waarmee ze vooral kwaliteit en interactie te stimuleren.

Ondernemers die een goed idee hebben en daar een onderneming mee willen starten worden tijdens een soort businessplanwedstrijd kosteloos begeleid om van idee naar businessplan te komen. Onder deze begeleiding valt persoonlijke coaching vanuit het bedrijfsleven, specialistische consulting op bijvoorbeeld juridisch, fiscaal of technisch gebied en toegang tot seminars. Alle plannen worden beoordeeld door een jury van investeerders. Deze feedback en begeleiding bieden uitstekende handvatten om uiteindelijk het businessplan te optimaliseren.

Voor de beste innovatieve plannen is daarbij in drie rondes €100.000,- aan prijzengeld te vergeven. Het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven steunen gezamenlijk dit initiatief om Nederland ondernemender en innovatiever te maken.

New Venture is in 1998 opgericht door McKinsey & Company. Sinds het jaar 2000 wordt New Venture georganiseerd door de Baak, Management Centrum VNO-NCW.

Wat mij betreft een buitengewoon interessante manier om de economie van de stad een beetje verder te helpen. Uit ervaring weet men inmiddels dat zo'n 25% van de deelnemers uiteindelijk aan de slag gaan in hun nieuwe onderneming.

Tot ziens.

zaterdag 23 mei 2009

Europa

'Over 10 dagen zijn er weer verkiezingen en kunt u gaan stemmen voor het Europese parlement. Mag ik u daarvoor iets meegegeven?'

Deze vraag heb ik vandaag wel 200 keer gesteld aan voorbijgangers die langs de PvdA verkiezingskraam op het Waaghoofd kwamen. Het was voor mij lang geleden dat ik op deze manier probeerde kiezers te bewegen naar de stembus te gaan en hen daarbij bovendien een gemeend stemadvies gaf. Aangezien ik lid werd van de PvdA in een tijd dat je zonder folder-, posterplakken- en/of ledenwerf-ervaring niet ver kwam in het lokaal bestuur had ik het ook vandaag wel weer snel onder de knie.

Overigens zijn dit soort activiteiten bij mooi weer meestal het leukst. Vrolijke mensen zijn naar mijn ervaring meer PvdA gezind en in ieder geval eerder bereid tot een praatje. Het was daardoor ook vandaag niet moeilijk om de folders te slijten. Leuk om dit ook weer eens te doen.

Tot ziens.

woensdag 20 mei 2009

Borrel

De jaarlijkse ondernemersborrel van de gemeente Leiden is het grootste netwerkevenment voor ondernemers in de hele regio. Vanavond werd dit evenement gehouden in de Hogeschool Leiden en als wethouder Economische Zaken mocht ik voor het tweede achtereenvolgende jaar gastheer zijn van deze bijeenkomst. Maar liefst zo'n 400 ondernemers uit onze stad waren dit keer naar deze bijeenkomst gekomen met als belangrijkste doel netwerken en zaken doen.

In mijn toespraak ben ik vooral ingegaan op de gevolgen van de economische crisis voor de stad Leiden en de aanpak die het college van Burgemeester en Wethouders voor ogen heeft om Leiden door de crisis heen te helpen. Verder heb ik in mijn toespraak een verbinding gemaakt tussen Economie en Sport. Niet alleen omdat het beide onderdelen van mijn portefeuille zijn, maar omdat ik echt geloof dat sport en economie veel meer voor elkaar kunnen betekenen.
Om dat laatste kracht bij te zetten had ik Bob van Oosterhout, van sportmarketingbureau Triple Double uitgenodigd. Ik heb Bob een half jaar geleden leren kennen toen hij bij een sponsorbijeenkomst van Zorg en Zekerheid een toespraak hield. Ik was toen zo onder de indruk van de manier waarop hij kon uitleggen welk belang ondernemers hebben om sport te verbinden met hun onderneming, dat ik hem heb gevraagd om dat verhaal nòg een keer in Leiden te komen doen. Vanavond hield hij deze inspirerende presentatie opnieuw, maar nu voor een zaal met Leidse ondernemers. Ik hoop dat het gelukt is om een aantal ondernemers warm te maken voor een mooie samenwerking met een van de Leidse (top)sportorganisaties.

Na de presentaties was er nog geruime tijd om te netwerken waarvan de meeste mensen goed gebruik hebben gemaakt. De reacties die ik na afloop kreeg waren zonder uitzondering positief.

Tot ziens.

De tekst hele van mijn toespraak kunt u hier nalezen.

dinsdag 19 mei 2009

Nuon ijshal

Het Leidse sportbudget is in vergelijking met andere steden beperkt. Dat is een gevolg van het feit dat politieke partijen in Leiden over het algemeen niet overlopen van ambities op het gebied van sport. Dat in Leiden toch nog een flink aantal mensen hun favoriete sport kan beoefenen heeft o.a. te maken met het feit dat heel veel mensen zich vrijwillig inzetten voor sport in Leiden. Sinds ik wethouder sport ben, heb ik veel van deze vrijwilligers ontmoet en is mijn respect voor hen alleen maar toegenomen.

Juist doordat zoveel mensen zich met veel energie inzetten voor sport is het moeilijk om te zien dat sportverenigingen desondanks soms in de financiele problemen komen. Zeker wanneer de oorzaak van deze problemen geheel buiten de schuld van de desbetreffende sportbestuurders gezocht moet worden.

De Stichting IJshal Leiden is daar een goed voorbeeld van. Enkele bestuursleden van deze stichting kwamen vanavond de noodklok luiden bij de commissie Onderwijs en Samenleving.

3,5 cent per kilowatt/uur (KWH), was het piektarief voor elektriciteit dat de stichting IJshal Leiden tot 1 januari jl. betaalde aan Nuon. Maar toen liep het contract tussen de ijshal en de energieleverancier af en dus moest er een nieuw contract komen. De prijs per KWH ging omhoog van 3,5 naar maar liefst 11 cent. Ook de overige energietarieven stegen met dezelfde snelheid. De gevolgen zijn enorm, de jaarlijkse energielasten stijgen met bijna een ton per jaar en in een klap zit de stichting in de problemen. En een tekort van een ton per jaar kan de stichting niet trekken. Neem daar nog eens bij dat het tekort voor het afgelopen seizoen door allerlei omstandigheden ook nog bijna 60.000 euro is en het probleem is duidelijk. Zo gaat de IJshal het komende winterseizoen niet meer open.

Dat was zo ongeveer de boodschap die de vrijwilligers van de Stichting IJshal vanavond kwamen vertellen.

Zelf kende ik dit verhaal al een tijdje. Het bestuur van de IJshal kwam begin dit jaar al met een winstwaarschuwing bij me langs. Samen hebben we ons toen gebogen over een mogelijkheid om iets te doen aan de hoge energiekosten. De komende tijd gaan we daarmee door en ik hoop dat het probleem daarmee in ieder geval wat kleiner gemaakt kan worden. Helemaal weg krijgen we het echter niet. Als we de IJshal ook het komende winterseizoen weer open willen hebben dan zal er extra geld bij moeten. Ik ga mijn best doen, maar of dat gaat lukken weet ik nog niet. Het geld weghalen bij andere sportverenigingen is natuurlijk ook niet echt zo'n fraaie oplossing. Misschien kunnen we de Nuon overhalen om iets van hun winst in te zetten voor de Leidse 'Nuon'-hal.
Tot ziens.

zondag 17 mei 2009

Leiden Marathon

Vandaag was de jaarlijkse Leiden Marathon, het was weer een geweldig evenement. Niet alleen het deelnemersrecord was met 7500 deelnemers ruimschoots overschreden, ook gingen er vandaag een aantal baanrecords aan diggelen.

Zelf liep ik samen met een paar duizend lopers om 10.30 uur de Breestraat uit. Ik liep met een groep lopers waarmee we in oktober van dit jaar ook de estafette Leiden Torun gaan lopen. Alhoewel ik er in slaagde om de erste 15 km van mijn halve marathon op een aardig tijdschema uit te lopen kwam bij mij de man met de hamer na ongeveer 15 kilometer, Mijn aankomsttijd was 1 uur en 57 minuten. Een krappe 10 minuten langzamer dan vorig jaar, maar nog binnen de 2 uur en daar ben ik voorlopig trots op.

Het was de hele dag prima loopweer en net als vorig jaar stond de hele binnenstad weer bol van avtiviteiten. Dat is zo de hele dag doorgegaan tot de laatste lopers aan het einde van de middag over de streep kwamen. Het was een geweldige dag.

Als het goed is krijg ik nog wat andere foto's.

Tot ziens.

vrijdag 15 mei 2009

Papendrecht

De gemeenteraad en het college van Papendrecht waren vandaag een dagje uit. Daarbij hadden ze Leiden gekozen als bestemming. Naast het uitgebreid bekijken van de stad en een hapje eten, waren ze ook te gast in onze raadzaal voor een aantal presentaties over Leiden. Daarbij kreeg ik de gelegenheid om eens uitgebreid te vertellen over wat ons Bio Science Park zo bijzonder maakt. Leuk om op zo'n manier aan buitenstaanders uitgebreid over de stad te kunnen vertellen. Tijdens mijn verhaal betrapte ik mezelf erop dat ik steeds enthousiaster werd. Dat gold ook voor de gasten uit Papendrecht, ze waren na afloop vandaag onder de indruk van alles wat Leiden te bieden heeft. Wat mij betreft zouden we elkaar ook eens wat vaker moeten vertellen hoe goed wij het doen.

Tot ziens.

HAL Allergie

Sinds vandaag hebben we er 300 nieuwe arbeidsplaatsen bijgekregen in de stad. Vanmiddag opende het bedrijf HAL Allergy de deuren van een gloednieuw bedrijfscomplex op het Leidse Bio Science Park. Ruim twee jaar geleden schreef ik op deze plaats over het slaan van de eerste paal voor deze nieuwe onderneming. De vestiging van HAL Allergy is een belangrijke mijlpaal voor de Biotech Leiden. Het bedrijf is 50 jaar geleden in Haarlem ontstaan en heeft sinds die tijd een forse groei doorgemaakt. Omdat Haarlem de ruimte voor die groei niet langer kon bieden heeft het bedrijf de overstap naar Leiden gemaakt. De kracht van ons Bio Science Park speelde bij deze beslissing een belangrijke rol.

HAL Allergy is producent van anti-allergievaccins. De meeste bedrijven die op dit gebied actief zijn maken medicijnen die alleen de symptomen van allergie onderdrukken zoals jeuk, niezen of benauwdheid. HAL Allergy pakt de oorzaak aan, waardoor het immuunsysteem gecorrigeerd wordt en allergische klachten geheel verholpen kunnen worden.

De officiele opening van het bedrijf werd verricht door onze burgemeester Henri Lenferink. Hij deed dat door het overhandigen van de sleutels van onze stad aan de nieuwe CEO Harry P. Flore (foto). Om ervoor te zorgen dat alle nieuwe medewerkers zich snel thuisvoelen in onze stad bood hij mede namens de Universiteit Leiden alle medewerkers een introductiedag in Leiden aan.

Tot ziens.

dinsdag 12 mei 2009

Crisisplan

Vanavond besprak de raadscommissie Werk en Financien het Actieplan Stedelijke Economie en Arbeidsmarkt. Met betrokkenheid van veel partijen in de stad en onze ambtenaren hebben collega Jan-Jaap de Haan en ik de afgelopen periode samengewerkt aan dit plan dat een antwoord moet geven op de vraagstukken waar onze inwoners en bedrijven mee te maken krijgen als gevolg van de economische crisis. Over de totstandkoming van dit plan schreef ik eerder op deze plaats.

Daarbij was ons streven om te komen tot een praktisch, uitvoerbaar en realistisch actieplan. Geen woorden maar daden, dus; gepraat is er naar onze mening al veel te lang over de crisis. Het plan bevat een overzicht van allerlei nieuwe en reeds bestaande acties die kunnen helpen om Leiden door de crisis heen te helpen.

Nadat de Leidse ondernemers op 16 maart jl. hun reactie gaven op het actieplan was vanavond dus de commissie Werk & Financien in de gelegenheid om hetzelfde te doen. Daarbij kreeg het college veel complimenten over de door ons gekozen aanpak en het resultaat. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners om te komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan. We hebben de complimenten graag in ontvangst genomen en kunnen door met de uitvoering van het plan, samen met partners in de stad.

Tot ziens.

maandag 11 mei 2009

Malaysia

Dat het Leidse Bio Science Park in de belangstelling staat bij buitenlandse biotechbedrijven dat was al langer bekend. Op deze site schreef ik daar eerder over. Dat ook buitenlandse overheden belangstelling hebben voor wat wij in dit deel van de stad aan activiteiten ontwikkelen bleek vandaag weer eens. Tussen de middag had ik een lunchafspraak met Dr. Fauziah Mohamad Taib, ambassadeur voor Malaysia in Den Haag en haar Trade Commissioner Rusiah Mohamed. Zij waren naar Leiden gekomen om zich te laten informeren over de mogelijkheden die hier liggen voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

Het contact was tot stand gekomen dankzij de mensen van de West Holland Foreign Investement Agency (WFIA), een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten waaronder Leiden. Imanda Wapenaar en Charlene Lambert van WFIA waren daarom ook bij het gesprek aanwezig.

De ambassadeur komt binnenkort nog een keer terug voor een uitgebreide rondleiding door het park.

Tot ziens.

Rembrandt

Het nieuwe Rembrandt Hotel in Leiden is geopend. Met het doorknippen van een rood lint mocht ik vanmiddag de officiele opening verrichten van dit prachtig verbouwde hotel aan de Nieuwe Beestenmarkt.

Een jaar of twee geleden bleek uit onderzoek dat Leiden best wat meer hotelcapaciteit kon gebruiken. Zeker in de binnenstad was deze capaciteit veel kleiner dan je voor een stad als Leiden mag verwachten. De gebroeders Demirbag hadden dat goed gezien en zijn vastberaden aan de slag gegaan met de ontwikkeling van hun hotel.

Ondanks alle tegenslagen die ze hierbij ondervonden hebben ze doorgezet. Het resultaat heb ik vandaag kunnen bewonderen. Het is echt heel mooi geworden. Bovendien waren alle 20 kamers op de openingsdag bezet. Dat belooft veel goeds.


Voor de officiële opening had de familie een groot aantal gasten uitgenodigd. Onder hen was het D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya. Ook zij wenste de nieuwe ondernemers het allerbeste toe. Samen met haar, de familie Demirbag en de nieuwe bedrijfsleider werden we door Chris Verplancke op bijgaande foto vereeuwigd.


Ik wens de familie Demirbag heel veel succes met dit prachtige hotel. Wat mij betreft een mooie aanwinst voor de gemeente Leiden.

Tot ziens.

zaterdag 9 mei 2009

Markt

Zaterdag is normaal geen dag voor werkbezoeken, maar vandaag was een uitzondering. Samen met drie van onze marktmeesters en een marktkoopman bezocht ik vandaag de zaterdagmarkt.
Als wethouder van economische zaken ben ik ook verantwoordelijk voor de markten in de stad. Daarom was het goed om dit werkbezoek te doen. Daardoor heb ik vandaag met veel kooplieden kunnen spreken. Dat is overigens op de markt geen probleem, marktkooplieden hun verhaal altijd wel klaar. Het waren overigens opvallend veel positieve verhalen. Ik bespeur veel tevredenheid over de Leidse markt. Problemen die er zijn zoals gebrekkige stroomvoorziening en klachten over stank na de vismarkt zullen binnenkort opgelost worden. Zelfs over de markttarieven waren geen klachten, die zijn zelfs lager dan bijvoorbeeld in Zoetermeer.

Economisch is de markt van belang voor het centrum. Voor veel mensen uit de regio is het een extra aanleiding om de stad te bezoeken. Daar profiteren ook de andere winkels weer van en dat weegt m.i. weer op tegen de nadelen van de markt. Wat mij wel opviel is dat vooral de marktkooplieden zelf vragen om een stevige vorm van regulering door de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om regels voor het aanbod van verschillende soorten waren. Daar moet de gemeente echt in sturen om de markt aantrekkelijk te houden. Blijkbaar werkt de gewone marktwerking niet op de markt.

We hebben het werkbezoek afgesloten met een lunch bij Einstein.

Tot ziens.

Massage

Een bijzondere start maakte ik vanmorgen vroeg op een massagetafel bij de Leidse Tennisvereniging De Merenwijk. Het Nederlands Genootschap Sportmassage afdeling West1 organiseerde vandaag een soort benefiet massage estafette om geld op te halen voor de stichting Spieren voor Spieren. Men had mij uitgenodigd om de start van de estafette mee te maken. Daar maakte ik natuurlijk graag gebruik van en zo lag ik vanmorgen tussen de schaatsers Martijn van Es en Joost Juffermans voor een stevige massage van de onderbenen. Dat voelde goed en wie weet is het reuze effectief voor de halve marathon van volgende week zondag.

De massage estafette ging vandaag nog de hele dag door op diverse locaties in de regio. Ik hoop dat er heel veel geld is opgehaald met deze uitstekende actie. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel aan over gehouden.

Tot ziens.

vrijdag 8 mei 2009

Gouden Spike

Vanmorgen eerst naar Noordwijk Space Expo geweest voor een dubbelinterview met het magazine Leven. Samen met mijn Noordwijkse Collega Leendert de Lange hebben we gesproken over samenwerking tussen twee belangrijke economische clusters t.w. Space Science en Bio Science. Beide kennisintensieve sectoren bij uitstek waarvan de verschillende bedrijven steeds vaker tot samenwerking komen. Wist u dat onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen in de ruimte soms veel voordelen heeft? Leendert en ik kunnen er in ieder geval erg enthousiast van worden. Wordt vast een leuk artikel in de volgende editie van Leven. Na het interview snel naar Leiden voor een sportonderwerp.

Leiden kent twee sportevenementen t.w. de Leiden Marathon (staat 17 mei al in uw agenda?) en de Gouden Spike. Deze laatste heeft met zo'n 600 deelnemers een kleinere deelname maar is in de atletiekwereld zeker van nationaal belang. De Gouden Spike wordt traditiegetrouw gehouden rond de atletiekbaan in de Leidse Hout op de tweede zaterdag van de maand juni. U bent dit jaar op 13 juni van harte welkom. Vanmorgen had ik met de organisatie van dit evenement een goed gesprek over de organisatie en de financiering van dit mooie evenement.
Ik beeindigde de middag met een overleg met de (horeca)ondernemers die gedupeerd waren door het feit dat de festiviteiten op koninginnedag waren stil gelegd als gevolg van het drama in Apeldoorn. We hebben met elkaar gesproken over de manier waarop dit besluit tot stand gekomen was en wat daarbij goed en niet goed was gegaan. Het was een goed gesprek waarbij de ondernemers duidelijk maakte waarom ze liever een ander besluit hadden gezien. Vervolgens hebben we gesproken over de wettelijke mogelijkheid om geleden schade gedeeltelijk te compenseren.

Tot ziens.

donderdag 7 mei 2009

Valk

Per jaar komen er zo'n 600 mensen naar de stichting Valk in Leiden om van hun vliegangst af te komen. Bij 98% van deze mensen lukt dat ook. De stichting Valk is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de KLM en een aantal andere partners. Naast het behandelen van mensen met vliegangst doet men wetenschappelijk onderzoek naar alles wat met (vlieg)angst te maken heeft. Dat Valk daar goed in is blijkt wel dat de directeur Dr. Lucas van Gerwen de hele wereld afreist om zijn verhaal te doen voor allerlei gezaghebbende organisaties in de luchtvaart. Lucas is vlieger maar bovenal psycholoog met vele jaren ervaring op het onderwerp.

Valk zit in het Bio Science Park achter de gebouwen van het LUMC en in de buurt van de Stal en is eigenlijk een mooi voorbeeld van een life-science bedrijf. Opnieuw een mooie samenwerking van de wetenschap en het bedrijfsleven waarvan we in het park veel meer voorbeelden hebben.

Tijdens de rondleiding door het gebouw stonden we voor een kast, vol met ordners. Daarin zaten vele duizenden brieven, kaarten en emails van mensen die ooit bij Valk onder behandeling waren geweest. Ik heb een brief gezien waarin mensen Valk bedankten voor het feit dat ze voor het eerst in hun leven hun kinderen in een ver buitenland konden bezoeken. Mooi he.

Op de site van Valk is te lezen hoe zo'n behandeling er precies uit ziet. De vliegtuigstoel speelt daarbij een belangrijke rol. In bijna elke kamer van het gebouw zijn ze terug te vinden. Ik kon het niet laten om even plaats te nemen. Het was een stoel van de maatschappij waar ik ooit 18 jaar gewerkt heb.

Tot ziens.

woensdag 6 mei 2009

Biopartner

Vandaag begonnen met een uitgebreid interview met Suzanne Lammers van het Leids Dagblad. Zij wilde met me praten over het collegevoorstel om het beleid met betrekking tot gemeentelijke panden te gaan veranderen. Er is nogal wat onrust ontstaan over het nieuwe 'beleidskader vastgoed' dat onlangs de inspraak in is gegaan, en waar ik binnen het college verantwoordelijk voor ben. Vooral de culturele instellingen in de stad hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het collegevoorstel. Op grond van die bezwaren heeft het college een belangrijke verandering in het voorstel aangebracht waardoor het voorstel naar mijn mening nu goed in elkaar zit. Ik ben benieuwd hoe dat volgende week in de krant komt. Binnenkort gaat de commissie zich over het voorstel buigen.
Vandaag was ik voor een werkbezoek bij het BioPartner Center op het Bio Science Park. Deze organisatie biedt startende ondernemers in de Life Sciences flexibele kantoor- en laboratoriumfaciliteiten. Bedrijven in het BioPartner Center Leiden profiteren niet alleen van het dienstenaanbod van het Center zelf, maar door de onderlinge contacten met collega-huurders onstaat een waardevol bedrijvennetwerk.

Veel grote en succesvolle Bio Science bedrijven die nu in Leiden gevestigd zijn, zijn ooit begonnen als kleine starter in een ruimte van Biopartner. Daarmee zijn de bedrijfsverzamelgebouwen als het ware de kraamkamers van het Bio Science Park.

Overigens zitten de gebouwen van Bio Partner op het ogenblik flink vol. Daarom gaat men later dit jaar de eerste paal slaan voor een geheel nieuwe voorziening, de Bio Partner Accelerator. Een geheel nieuw gespecialiseerd biotech gebouw waar bedrijven die na de start succesvol zijn kunnen doorgroeien tot het moment dat ze eigen huisvesting kunnen realiseren.

Tot ziens.

dinsdag 5 mei 2009

Vuur

Net als vorig jaar was ik rond middernacht aanwezig in het centrum van Wageningen om samen met een loopgroep van de Leiden Road Runners Club en een aantal mensen van het gemeentelijk Sportbedrijf het bevrijdingsvuur in ontvangst te nemen uit handen van burgemeester Geert van Rumund. Het was weer een fraai schouwspel, daar voor hotel De Wereld. Na de overhandiging vertrokken we tegelijk met nog zo'n 40 andere gemeenten het hele land in.


De estafetteloop naar Leiden was door wind en regen zwaarder dan vorig jaar. Dit had echter geen enkele invloed op de onderlinge sfeer en verbondenheid in de groep. Toen wij aan het einde van de ochtend Leiden binnenliepen was er daardoor een gevoel van tevredenheid op de prestatie die we hadden neergezet. 120 kilometer gelopen van Wageningen naar Leiden. Na een kort oponthoud in Leiden Zuid-West kwamen we rond 1300 uur aan in de Doezastraat, waar burgemeester Henri Lenferink het vuur weer van ons overnam om het grote bevrijdingsvuur aldaar te ontsteken.


Tijd voor wat slaap! Andere foto's komen nog.


Luister hier voor een kort inteview door Radio West tijdens de loop
Luister hier voor een verslag van de aankomst in Leiden door Radio West


Tot ziens.

maandag 4 mei 2009

Slapen

Vanmorgen nog een paar afspraken in het Stadhuis, vanmiddag een beetje slapen om vanavond na de dodenherdenking te vertrekken naar Wageningen. Vanaf 00.00 uur vannacht loop ik samen met een groep lopers van de Leiden Road Runners Club terug naar Leiden. Morgen doe ik hier verslag. Voor wie daar niet op kan wachten Twitter ik de hele nacht door.

Tot ziens.

Clinics

Op 20 maart jl. schreef ik hier al over het geweldige initiatief van een aantal lopers om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding door mee te gaan lopen met de Roparun. Eind mei vertrekken ze voor de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Inmiddels hebben ze al ruim 25000 euro bij elkaar en dat bedrag neemt nog elke dag toe. Vandaag organiseerde ze een aantal loopclinics op de atletiekbaan in de Leidse Hout. Bekende lopers als Nelli Cooman, Simon Vroemen (foto), Henk van Driel en anderen waren belangenloos aanwezig om de clinics te leiden.

Mooi weer, ruim 100 deelnemers, een flink extra bedrag voor de kankerbestrijding en een mooi sportevenement was het gevolg. Zelf heb ik vandaag de nodige tips en trucs geleerd om me beter voor te bereiden op de volgende wedstrijd.

Tot ziens.

vrijdag 1 mei 2009

1 mei

Vandaag even kort op het stadhuis geweest om contact te zoeken met een aantal horeca ondernemers in de stad. Het besluit van gisteren om in Leiden alle publiekmanifestaties in het kader van Koninginnedag af te gelasten is voor hen in zakelijk opzicht natuurlijk een flinke tegenvaller. Ik heb afgesproken om eind volgende week een gesprek met hen te hebben over de gevolgen van dit besluit.

Door de gebeurtenissen in Apeldoorn heeft de PvdA voor vandaag alle activiteiten in het kader van de 1 mei viering afgelast. Dus ook de bijeenkomst in Leiden waar de nieuwe groepering 'Oude Socialisten' (zie foto) zijn oprichting zou vieren. In plaats daarvan hebben we in kleine kring vanmiddag een terrasje gezocht om nog wat te praten.

Tot ziens.