zaterdag 23 december 2006

Vegen

Vanmorgen hadden we de laatste vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders voor het kerstreces. Een agenda met allemaal voorstellen die de agenda van afgelopen dinsdag niet hadden gehaald, maar die voor de kerst nog wel afgehandeld moeten worden. Een veegcollege noemen we dat.

Desondanks hadden we wel een flinke hoeveelheid belangrijke agendapunten. Een definitief besluit met betrekking tot de nieuwbouw van het ROC bij station Lammenschans, een voorstel met een oplossing voor het financieel tekort op de renovatie en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal en tenslotte nog een voorstel over de toekomst van het Trekvaartplein.

Vanavond was ik met een grote groep gasten van de gemeente Leiden aanwezig in de Pieterskerk voor het traditionele Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach. Hier zong het Bachkoor Holland met het Concertgebouwkamerorkes o.l.v. Roy Goodman. Dankzij deze hemelse klanken zit de kerstsfeer er bij mij in ieder geval goed in.

Ik wens alle lezers van mijn weblog natuurlijk ook een buitengewoon prettige feestdagen toe. In het nieuwe jaar treffen wij elkaar weer op deze plaats.

Tot dan.

Huizen

Eerder deed ik op deze plaats verslag van mijn zoektocht naar een nieuwe woning in Leiden. Vandaag kan ik melden dat we vanmorgen onze handtekening hebben gezet onder de koopakte voor een nieuwe woning in de Leidse Merenwijk. Eind januari gaan we verhuizen en dat is ruim binnen de termijn die ik met de gemeenteraad had afgesproken. Voor mij is het ook precies op tijd om mee te kunnen stemmen met het RijnGouwelijn referendum op 7 maart aanstaande.

Dat was overigens niet de enige woning, waarvoor ik vandaag een handtekening mocht zetten. Vanmiddag was ik op de hoogste verdieping van de Luba-toren aan de Willem de Zwijgerlaan, om daar met woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar PFC2 een overeenkomst te ondertekenen voor de ontwikkeling van het Groenoordhallenterrein. In dit ruim 9 hectare grote gebied zullen de komende jaren ruim 500 woningen worden gerealiseerd, waarvan 20% in de sociale sector. Daarnaast worden er ook nog een flinke hoeveelheid kantoren, bedrijven en voorzieningen gerealiseerd. Alhoewel de opzet van de wijk wel stedelijk te noemen is, bestaat het plan overwegend uit laagbouw. Er zal rekening gehouden worden met voldoende speelgelegenheid. De nieuwe wijk wordt autoluw, goed ontsloten en er komen routes voor langzaam verkeer.

Er is nog wel de nodige voorbereiding nodig, voordat met de bouw van deze woningen kan worden begonnen. De huidige Groenoordhallen kunnen daardoor nog ongeveer 2 jaar in gebruik blijven. Dat komt goed uit want toevallig ook vandaag mocht ik de nieuwe gebruiksvergunning overhandigen aan de directie. Op grond hiervan weten we nu ook dat het gebruik van deze hallen ook veilig kan gebeuren.

Tot ziens.

woensdag 20 december 2006

Excellente vergunningen

Binnen de gemeente Leiden is de afdeling Vergunningverlening en Subsidies verantwoordelijk voor de afgifte van bouwvergunningen. Dat is een ingewikkeld proces wat met buitegewoon veel zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd. Hoe belangrijk dat is zien we in de praktijk wanneer blijkt dat een gebouw niet veilig is, zoals een tijdje geleden in Amsterdam waar een pas opgeleverd appartementencomplex geheel ontruimd moest worden wegens instortingsgevaar. De eigenaar/bewoners kijken in zo'n geval al snel naar de gemeente die dit had moeten voorkomen.

Binnen de gemeente Leiden is twee jaar geleden een proces gestart om de kwaliteit met betrekking tot dit proces sterk te verbeteren. Vandaag werd een project onder de titel 'Excellente Werkwijze' afgesloten. Dat was voor mij reden om eens bij de mensen van Vergunningverlening en Subsidies langs te gaan om zelf te vernemen hoe de zaken er nu voor staan.

Mijn indruk is dat deze mensen er werkelijk alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er in dit proces zo min mogelijk fouten worden gemaakt en dat alle vergunningen kunnen worden afgegeven binnen de termijn die met de aanvrager is afgesproken. Die aanvrager kan het hele traject ook volgen via internet en binnenkort is het zover dat de aanvrager ook per SMS op de hoogte kan worden gebracht van de vorderingen.

Dankzij dit project is de dienstverlening op het gebied van bouwvergunningen de afgelopen 2 jaar sterk verbeterd. De volgende uitdaging is nu om voor een groot deel van de bouwvergunningen een 'klaar terwijl u wacht' service te introduceren. Aan het enthousiasme van de betrokken medewerkers zal het niet liggen. Dat heb ik vandaag zelf kunnen vaststellen.

Aan het einde van de middag was ik op uitnodiging van de bewoners nog even in de wijk Zuidhoven. In een partytent aan de Willem Klooslaan hielden zij een eindejaarsbijeenkomst met kerstmuziek en gluhwijn.

Tot ziens.

dinsdag 19 december 2006

Schriftelijke vragen

Vorige week schreef ik in mijn dagboek over de taskforce studentenhuisvesting. Dat was voor het Leidsch Dagblad aanleiding voor een artikel. Dat is natuurlijk mooi, een beetje aandacht voor hetgeen ik hier schrijf. Behalve van het Leidsch Dagblad kwamen er ook reacties van politieke partijen. Zo is inmiddels op de website van het CDA in Leiden te lezen dat ze bijzonder blij zijn met mijn stelingname. Bedankt daarvoor, want met zoveel steun kan ik natuurlijk snel aan de slag met dit vraagstuk.

Wellicht dat u daarom mijn verbazing kunt voorstellen toen er vandaag van de kant van dezelfde CDA fractie maar liefst 11 schriftelijke vragen aan het college binnenkwamen. In grote lijnen kwam het erop neer dat het CDA wil weten waarom ik niet eerder aan de slag was gegaan met dit onderwerp.

Over de devaluatie van het instrument van schriftelijke vragen schreef ik in dit dagboek van 22 augustus jl. en dat zal ik hier niet herhalen. Het is wel jammer dat het CDA in dit geval direct grijpt naar dit instrument terwijl ze natuurlijk ook gewoon direct op mijn weblog hadden kunnen reageren. De tijd die nu nodig is voor de beantwoording van deze schriftelijke vragen had ik graag gebruikt om te werken aan oplossingen voor het probleem zelf.

Voor mij is het schrijven van mijn weblog een manier om zo nu en dan, en zonder ambtelijke ondersteuning, eens wat overwegingen aan u te kunnen toevertrouwen. Dat doe ik inmiddels alweer bijna twee jaar en daar wil ik graag mee doorgaan.

Tot ziens.

zondag 17 december 2006

Roomburgboten

Bij mijn aantreden als wethouder heb ik naast de normale zaken binnen de ruimtelijke ordening ook de onderwerpen woonwagens en woonboten in portefeuille gekregen. Vooral de woonboten hebben me tot nu toe behoorlijk veel werk bezorgd. Vandaag was ik voor dit onderwerp te gast bij een aantal bewoners van de woontorens aan de Drususlaan in Roomburg.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Roomburg heeft de gemeenteraad bepaald dat er naast deze woontorens een viertal, onder architectuur gebouwde, woonarken moeten komen. Tot nu toe was er echter nog geen uitvoering gegeven aan deze wens en dus zijn we daar onlangs mee aan de slag gegaan. Dit heeft alles te maken met het grote tekort aan ligplaatsen in de rest van de stad.

Ondanks het feit dat de huidige omwonenden destijds wel op de hoogte zijn gebracht van het feit dat deze vier woonboten hier zouden kunnen komen, heeft men altijd de stille hoop gehouden dat de gemeente hier vanaf zou zien. Nu we binnenkort met de uitvoering van dit plan willen beginnen, probeert men de gemeente van haar voornemen af te brengen.

Ik heb zelf kunnen waarnemen dat de woonarken inderdaad behoorlijk in het zicht komen te liggen van de bewoners in de tegenovergelegen hoogbouw. Aan de andere kant is de afstand tot de toekomstige arken niet kleiner dat de afstanden tussen veel gebouwen elders in de wijk.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van dit plan moet naast het bestemmingsplan ook nog het ligplaatsenplan worden aangepast. Het college zal daarvoor binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad sturen. Ik heb de bewoners gewezen op de mogelijkheid om hun grieven voor die tijd bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tot ziens.

donderdag 14 december 2006

ZAP-ers


Kent u de term Zwerfafvalpakkers (ZAP-ers)? Ik niet, dat wil zeggen, tot vandaag niet. Vandaag mocht ik als vervanger van mijn afwezige collega John Steegh de jaarlijkse ZAP-ers speldjes uitreiken.

Welke gemeente kent ze niet? Burgers die uit eigen beweging, geheel vrijwillig, wekelijks of soms zelfs dagelijks op pad gaan om zwerfafval op te ruimen. Ze verrichten fantastisch werk en ze verdienen het daarvoor in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar organiseerde de organisatie Nederland Schoon voor de vierde maal de Speldjesregen. Bij deze gelegenheid mocht ik 7 inwoners van de gemeente Leiden een speldje met oorkonde uitreiken voor het uitstekende werk dat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om onze stad nog schoner te houden.

Tot ziens.

dinsdag 12 december 2006

Restrictie

In de commissie Ruimte en Bereikbaarheid hebben we vanavond gesproken over het Wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord. U weet wel, dat is het plan waarmee we proberen een groot aantal problemen in deze wijk in een keer op te lossen. Als onderdeel van dit plan komen er een groot aantal extra woningen en arbeidsplaatsen. Om te zorgen dat alle extra auto's die met deze nieuwe functies meekomen niet allemaal op de toch al schaarse parkeerplaatsen in de wijk moeten parkeren gaan we heel veel parkeerplaatsen in parkeergarages in en onder gebouwen maken. Op die manier ondervinden de huidige bewoners daar geen overlast van.

Gebouwde parkeerplaatsen zijn echter duur en om die kosten terug te kunnen verdienen zal het gebruik betaald moeten worden. Wanneer het parkeren buiten die voorzieningen gratis blijft is de kans groot dat de autobezitters niet in de dure parkeergarages gaan staan. Daar is al een gebrek aan parkeerruimte zodat dat tot een parkeerchaos in de wijk zal leiden. Omdat te voorkomen kun je als gemeente maatregelen nemen waardoor de auto's van bezoekers niet buiten de parkeergarages mogen parkeren. Je stelt dan een parkeerrestrictiegebied in. Het vorige college had dit in de plannen opgenomen, e.e.a. nadat de gemeenteraad deze mogelijkheid in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) had opgenomen.

Nu wil het feit dat in het programma van dit college te lezen staat dat een dergelijk parkeerrestrictiegebied alleen kan worden ingesteld wanneer de bewoners van de betreffende wijk daarom verzoeken. En dat is in Leiden-Noord niet het geval. Het college staat nu voor een dilemma. We willen natuurlijk het collegeprogramma volgen maar dan hebben we een tekort van ruim 13 miljoen euro omdat de lege parkeervoorzieningen onvoldoende opbrengen. Als je zoveel geld moet bezuinigen op allerlei plannen dat is de kans groot dat het ten koste gaat van voorzieningen die voor de wijk juist hard nodig zijn.

Het college heeft de raad laten weten dat we nog eens goed willen nadenken over een mogelijke oplossing. Binnenkort komen we met voorstellen. Een groot deel van de commissieleden liet vanavond alvast weten dat men de uitkomst kritisch zal bekijken. Parkeerrestrictie is geen populair woord in Leiden.

Tot ziens.

maandag 11 december 2006

Taskforce

Vandaag mocht ik voor de eerste keer onze taskforce studentenhuisvesting voorzitten. In dit overleg zitten alle partijen (huurders, verhuurders, universiteit en gemeente) die in de stad iets te maken hebben met de huisvesting van studenten. Samen zien wij het als onze opdracht om het aantal wooneenheden voor studenten de komende periode met zo'n 1000 uit te breiden. Dat is een flinke doelstelling, maar het is wel hard nodig.

De term taskforce is naar mijn mening ernstig aan devaluatie onderhevig. Het is een term die tegenwoordig vooral wordt gebruikt om alleen maar de indruk te wekken dat men een probleem serieus neemt. Het feit dat ik vandaag na 8 maanden wethouderschap voor de eerste keer dit gezelschap mocht voorzitten, geeft volgens mij aan dat ook deze groep de naam taskforce nauwelijks mocht dragen.

We hebben afgesproken dat dit vanaf vandaag anders gaat. Een taskforce is wat mij betreft een groep mensen die met een sterke gedrevenheid zoeken naar, desnoods onconventionele, oplossingen voor een gezamenlijk probleem dat men buitengewoon serieus neemt. U hoort dus nog van ons.

Tot ziens.

zondag 10 december 2006

Rillingen

Vanmorgen was ik rond 04.30 uur weer thuis na een avond en nacht op stap met de Leidse politie. Bij mijn gesprekken met mensen in de wijk krijg ik vaak te maken met het onderwerp veiligheid op straat. Daarbij gaat het vaak om drugsgerelateerde overlast of problemen met hangjongeren. Bij een bezoek dat ik onlangs bracht aan het politieteam in Leiden Zuid-West heb ik een afspraak gemaakt om eens een nacht mee te draaien om zelf eens te zien hoe de politie omgaat met meldingen van inwoners met betrekking tot dit onderwerp.

Het eerste deel van de avond zat ik in een surveillanceauto in Leiden-West. Na een melding zijn we gaan bemiddelen in een pand waar de eigenaar wel erg veel kamers had verhuurd en men wel veel last van elkaar had gekregen. Ook troffen we op een speelplaats een brandend projectiel. Omdat het leek op een zelfgemaakte vuurwerkbom hebben we de brandweer opgeroepen. Ik merkte dat dit een probleem is wat steeds vaker voorkomt. De gebruiksaanwijzing om zo'n bom te maken staan tegenwoordig gewoon op internet en blijkbaar zijn er dan mensen die het niet kunnen laten om dan aan de slag te gaan, met alle gevolgen van dien.

Na middernacht ben ik met het Horecateam het centrum ingegaan. Eerst een ronde gelopen en daarna de rest van de nacht samen met twee dienders op de mountainbike door het centrum gereden. Ik verzeker u, het is een bijzonder gevoel om midden in de nacht op deze manier het centrum te doorkruisen. Ik kan me niet voorstellen dat er een snellere manier is om je door de stad te verplaatsen.

Echt grote calamiteiten hebben we niet meegemaakt. Wel heel veel wildplassers (75 euro boete!) die je op de fiets niet horen aankomen, en wat kleine opstootjes, een onwel geworden man en wat verkeersovertredingen.

Tijdens de nachtelijke fietstocht zijn we ook onder perron 1 geweest. Dat is zo'n plek waar je rond die tijd eigenlijk liever niet komt, maar met de agenten aan mijn zijde durfde ik het wel aan. Tussen de stank van urine en de bergen straatvuil zitten en lagen daar zo'n 15 mannen en een paar vrouwen bij te komen van hun laatste shot. Bij het zien van deze vreselijke plek liepen de rillingen werkelijk over m'n rug. Tussen hen zat een jongen, 21 jaar, nog opvallend goed gekleed maar met een lijkbleek gezicht, grote ogen en nauwlijks in staat tot praten. Ondanks moedige pogingen van de agent verkoos, hij het verblijf hier boven vertrek naar huis. Waarom is er niemand om hem, desnoods onder dwang, van deze vreselijke plek weg te halen? Ik wist dat het hier erg was, maar dit tart elke beschrijving.

Tot volgende week.

vrijdag 8 december 2006

Jachten

Vandaag was ik voor een bedrijfsbezoek bij Akerboom Yacht Equipment aan de Hoge Morsweg. Dit oude familiebedrijf zit sinds begin vorige eeuw aan de oevers van de Rijn. Van oudsher liepen hier complete schepen van de helling, maar tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerd in de bouw van dekhuizen, schroefassen en jachtequipment zoals liften, kranen en loopplanken. Onderdelen die elders worden ingebouwd in super de luxe jachten.

Het bedrijf heeft enige tijd geleden besloten tot modernisering van de bedrijfsbebouwing. Een lastige bijkomstigheid was daarbij het feit dat het bedrijf in de loop der jaren is ingebouwd tussen woonbebouwing. Daarvoor was dus maatwerk noodzakelijk en dat lijkt allemaal goed gelukt. Ik heb me laten informeren over de bouwplannen en de manier waarop deze in samenspraak met de buurt tot stand zijn gekomen.

Tot ziens.

donderdag 7 december 2006

Servicepunt

Vandaag was ik op bezoek bij het gemeentelijk servicepunt Bouw en Wonen. Dat is de plaats waar jaarlijks vele tienduizenden vragen binnenkomen die te maken hebben met alles op het gebied van bouwen en wonen. Wat mij betreft zo'n beetje de frontlinie van onze gemeentelijke dienstverlening. Beantwoording van vragen op dit terrein is een zorgvuldig klusje. Op basis van deze informatie gaan mensen vaak plannen maken en dat kost geld. Als dan achteraf blijkt dat de informatie niet klopt, dan is dat buitengewoon vervelend. Als bestuurder hecht ik er dus veel belang aan dat zo'n servicepunt goed georganiseerd is.

Ik trof er een groot aantal professionele medewerkers aan die er een sport van hebben gemaakt om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. Om ze daarbij te ondersteunen beschikken ze over een aantal geautomatiseerde toepassingen.

Geautomatiseerde systemen gaan bij deze vorm van dienstverlening een steeds belangrijkere rol spelen. Ook onze inwoners zoeken in toenemende mate via internet naar informatie op het gebied van Bouwen en Wonen. Er is op dit gebied al veel mogelijk, maar toch staat deze vorm van dienstverlening nog in de kinderschoenen. Vandaag heb ik gezien waaraan men binnen deze afdeling werkt. Het gaat niet lang meer duren voor dat onze inwoners thuis gewoon online bestemmingsplannen kunnen raadplegen en bouwvergunningen kunnen aanvragen. Even geduld nog.

Tot ziens.

woensdag 6 december 2006

Erfpacht

Vanmiddag mocht ik in het stadsbouwhuis een zaal vol met o.a. makelaars, notarissen en hypotheekverstrekkers verwelkomen. We hadden deze mensen uitgenodigd om hen te informeren over onze plannen met het omzetten van erfpacht naar eigendom.

In de jaren 70 is de gemeente gestart met het uitgeven van grond in erfpacht in plaats van eigendom. Daar waren toen goede (politieke) argumenten voor die met name te maken hadden met het betaalbaar houden van koopwoningen. Aangezien dat tegenwoordig niet meer werkt en de gemeente bovendien andere instrumenten heeft om koopwoningen betaalbaar te houden, had de gemeenteraad eerder besloten om te komen tot afschaffing van het erfpachtstelsel. Als een gevolg daarvan kunnen bijna alle Leidse erfpachters vanaf 1 januari 2007 eigenaar worden van de grond onder hun woning.

Vandaag hadden we dus de mensen bij elkaar die in de praktijk straks met deze nieuwe mogelijkheid te maken krijgen. De particuliere erfpachters krijgen binnenkort informatie over dit onderwerp toegezonden. Meer informatie is ook te vinden op www.leiden.nl/erfpacht

Tot ziens.

maandag 4 december 2006

Landschap

Vanmorgen weer eens op de fiets de stad in geweest. Eerst om op verzoek van de fractie van Leefbaar Leiden een kijkje te nemen in de Weidehof, waar woningcorporatie Portaal aan het werk is gegaan met een grootscheepse renovatie. Om veel ingrijpende verhuizingen te voorkomen is in het verleden afgesproken de renovatie uit te voeren in bewoonde staat. Nu de werkzaamheden in volle gang zijn valt de overlast voor een aantal bewoners fors tegen. Ik heb vandaag kunnen constateren dat ze niet helemaal ongelijk hebben. Gelukkig heeft Portaal dat inmiddels ook ingezien en een aantal maatregelen genomen om problemen in het vervolg te voorkomen.

Vervolgens ben ik op de koffie geweest bij een aantal bewoners van een flat aan de Haagweg. Zij hadden mij verzocht langs te komen in verband met het feit dat de gemeente een nieuwe ligplaats voor een woonboot gaat realiseren, vlakbij deze flat. Een en ander is zeer tegen de zin van de bewoners en dus wilde ik zelf de situatie wel eens bekijken. De reden dat de gemeenteraad deze ligplaats toch heeft goedgekeurd heeft te maken met een groot tekort aan ligplaatsen in de stad. Op korte termijn hebben we deze ligplaats nodig. Ik kon niet veel anders doen dan de bewoners deelgenoot maken van het dilemma waar ik mee zit. Ik zal nog eens bezien in hoeverre we bij de inrichting van de ligplaats rekening kunnen houden met de wensen.

Aan het einde van de dag mocht ik samen met Sinterklaas de eerste paal slaan voor 48 woningen in het deelplan Landschap in de woonwijk Roomburg.

Tot ziens.

vrijdag 1 december 2006

Wandeling

In mijn weblog van 7 november schreef ik over het gesprek dat ik had met een aantal bewoners uit de wijk Haagweg Noord. Naar aanleiding van dat gesprek heb ik vanmorgen samen met de bewoners een wandeling door de wijk gemaakt. Alle mooie, maar ook minder mooie plekjes in de wijk bezocht.

De komende periode staan we voor een groot aantal ruimtelijke ingrepen in deze wijk. Ingrepen die vooral tot doel hebben de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Na dit bezoek ben ik ook wel overtuigd van de noodzaak hiervan. Het duurt echter nog wel even voordat met deze ingrepen een begin kan worden gemaakt en tot die tijd moeten we de leefbaarheid voor de achterblijvende bewoners natuurlijk wel in orde blijven houden.

Behalve deze wijkwandeling heb ik volgende week een gesprek met een aantal organisaties die in deze wijk een rol spelen. Daarna gaan wenadenken wat we gaan doen met de vragen die we op 7 november uit de buurt kregen. De resultaten van dit alles wil ik dan in de loop van januari aan de buurtbewoners voorleggen.

Prettig weekend.