dinsdag 28 februari 2006

Digitale uitdaging

Over de vraag welke taken een gemeente nu precies voor haar inwoners moet uitvoeren kun je een aardige discussie voeren. In het algemeen kun je stellen dat een gemeente terughoudend moet zijn bij het uitvoeren van taken wanneer een marktpartij dat eigenlijk net zo goed kan doen. Een mooi voorbeeld vind ik altijd de verkoop van autobrandstof. Een typische markttaak hoor ik u zeggen. Toch heb ik me laten vertellen dat de gemeente Schiermonnikoog een eigen tankstation exploiteert. De vraag naar brandstof op dat eiland is zo laag dat geen enkele oliemaatschappij er brood in ziet om een tankstation op het eiland te beginnen. Toch is autobrandstof op het eiland een onmisbaar goedje, waar moet je anders bijvoorbeeld de brandweer of ziekenauto op laten rijden? In dat geval is verkoop van autobrandstof dus opeens een overheidstaak geworden.

Ik kan me nog herinneren dat het aanleggen van kabeltelevisie een gemeentelijke taak was. Het zal zo'n 25 jaar geleden zijn dat ook in mijn woonplaats Hillegom die groene kabels de grond in gingen en wij behalve van nederland 1,2 en 3 opeens konden genieten van een overdaad aan buitenlandse zenders. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig hebben we Casema. Casema heeft het hele gemeentelijke kabelnet destijds voor een flinke prijs van de gemeente overgenomen. Bij die verkoop werd door de gemeente een stevige winst gemaakt waar het gemeentebestuur allemaal mooie dingen mee heeft kunnen doen. Sinds die tijd is kabeltelevisie geen gemeentelijke taak meer.

Twee jaar geleden nam de gemeenteraad van Hillegom een motie aan waarin het college de opdracht kreeg om ervoor te zorgen dat in de nieuw te bouwen wijk Treslong-Oost een hoogwaardig breedbandnetwerk zou worden aangelegd. Naar aanleiding van die motie ben ik destijds als wethouder in gesprek gekomen met Lybrandt Telecom. Tijdens het eerste gesprek bleek dat het bedrijf al een tijdje bezig was om plannen te ontwikkelen voor de aanleg van een dergelijk hoogwaardig netwerk. Niet alleen binnen de nieuwe wijk, maar direct in de hele gemeente. Op dat moment werd me duidelijk dat de aanleg van dit soort netwerken definitief geen overheidstaak meer is. Als wethouder kon ik rustig achterover gaan zitten. De marktpartij deed immers het werk en hierdoor voltrekt zich in Hillegom momenteel een kleine digitale revolutie.

Op veel plaatsen zie je de stoepen open liggen en gaan vele kilometers gekleurde slang de grond in. In het straatbeeld verschijnen een enorme hoeveelheid stoere donkergroene netwerkkasten waarbij de oude Casemakastjes helemaal in het niet vallen. Binnen 9 maanden is heel Hillegom aan de glasvezel. Het bedrijf biedt snel internet, telefoon en televisie aan voor een prijs waar de vertrouwde Casema en KPN niet meer tegenop kunnen. Ik durf best te stellen dat hierdoor de oude netwerken voor telefoon en kabel binnen een paar jaar volstrekt waardeloos zijn geworden. De gemeente heeft de kabel net op tijd verkocht!

Overigens blijft het niet bij een netwerk alleen. Het bedrijf zegt in Hillegom een soort maatschappelijk netwerk te willen ontwikkelen. Tegelijk met de aanleg van de glasvezel worden er allerlei initiatieven ontplooid voor maatschappelijk nuttige functies. De kerken kunnen hun diensten over de glasvezel in alle woningen brengen. Het jongerencentrum brengt straks de optredens van de lokale band bij de jeugd thuis en de plaatselijke huis aan huis site www.hillegom.nu werkt al aan de oprichting van een digitale lokale omroep die over de glasvezel gaat uitzenden. Inwoners van Hillegom kunnen straks gratis met elkaar bellen en het woningalarm wordt via het netwerk op de centrale aangesloten. Kortom, de nieuwe mogelijkheden zijn voorlopig niet uitgeput met maatschappelijk nuttige maar ook onzinnige toepassingen. Nog even en de inwoners kunnen niet meer zonder. Woont u niet in Hillegom? Treur niet want de betreffende ondernemer heeft al laten weten dat na deze gemeente de rest van de Bollenstreek aan de beurt is.

Ik heb veel waardering voor dit initiatief, maar al dit moois heeft natuurlijk ook wel een nadeel. Door deze ontwikkelingen zijn de inwoners straks volledig afhankelijk van 1 aanbieder voor alle communicatieverbindingen. Deze aanbieder legt de Hillegomse straten zo vol met zijn glasvezelslangen en netwerkkasten, dat er straks niets of niemand meer bij kan. Ik hou een beetje mijn hart vast voor de tarieven wanneer de concurrentie straks vertrokken is. Dat is nu al een beetje te merken. Zelf woon ik in het buitengebied. Het aanleggen van een glasvezel tot mijn huis kost blijkbaar meer dan het oplevert en dus blijf ik verstoken van mijn eigen oprit naar de electronisch snelweg. Ik kan straks niet meer meedoen met de Hillegomse samenleving. Ik hoor er straks niet meer bij. Met mijn onrendabele lijn mag ik nog een tijdje klant bij KPN blijven, maar hoe lang zal dat nog duren?

Tijd voor een uitdaging aan het adres van Lybrandt. Als dit bedrijf er nu toch in gaat slagen om alle business van KPN en Casema over te nemen, dan zou het ook wel heel bijzonder zijn wanneer men een groots gebaar maakt naar de bewoners van het buitengebied. Of ligt hier misschien toch weer een nieuwe taak voor de overheid?

Tot volgende week.

zondag 26 februari 2006

Delfzijl

Toen ik vorige jaar burgemeester van Warmond was, ontwikkelde ik een hechte samenwerking met de collega burgemeesters uit Voorhout en Sassenheim, respectievelijk Cor de Ronde en Cees Waal. Was het in de beginperiode nog een beetje wennen aan elkaar, gedurende het jaar raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld. Alle drie zaten we min of meer in hetzelfde schuitje en dat schept toch een band.

Des te aardiger was het om afgelopen week in Nova te zien hoe Cees zijn eerste stappen zette als de kersverse waarnemer in de gemeente Delfzijl. Na de zware hartoperatie die hij begin 2005 nog onderging, moest dit voor Cees het ultieme bewijs zijn geweest dat hij weer helemaal terug is. Dat Delfzijl qua bestuurscultuur niet de makkelijkste gemeente is, blijkt duidelijk uit het feit dat ze de laatste vier jaar maar liefst 5 burgemeesters hebben versleten. Het zal niet eenvoudig worden, maar als het iemand zou kunnen lukken dan is het Cees. Veel succes Cees!

Vrijdag was ik jarig, ik ben alweer 45 jaar geworden.

Tot volgende week.

zondag 19 februari 2006

Zalmnormen en waarden

In de zaterdagbijlage bij het Leidsch Dagblad stond afgelopen zaterdag een artikel over mevrouw Gutker uit Warmenhuizen. Mevrouw is 91 jaar en heeft haar hele leven een dagboek bijgehouden. Elke dag een nieuw stukje, elk jaar een dik schrift met harde kaft vol. Elke keer als er een schrift vol was, plakte ze dat schrift dicht. Haar dagboek was een persoonlijk document waar niemand anders iets mee te maken had. Knap hoor, 91 jaar lang iedere dag weer.

Het afgelopen jaar heb ik ook dagelijks geschreven. Het was niet altijd eenvoudig om elke dag weer een geschikt onderwerp te vinden. Daar komt nog bij dat mijn dagboek in tegenstelling tot dat van mw. Gutker wel openbaar was. Daardoor voelde ik me min of meer toch verplicht om mijn lezers niet teleur te stellen.

Ondanks het feit dat ik sinds 1 januari geen publieke functie meer heb, en ik mijn dagboek frequentie heb teruggebracht tot 1 keer per week, blijft het aantal lezers nog steeds op een behoorlijk niveau. Daar ben ik natuurlijk blij mee, maar daardoor blijft wel de druk om ook iets aardigs voor u te schrijven. Deze week ging dat bijna fout. Tot het laatste moment had ik geen flauw idee wat ik u moest schrijven. Gelukkig heeft Gerrit Zalm me uit de nood geholpen.

Ik weet niet of u het ook heeft gezien, maar vandaag was de minister van financien Zalm in een uitzending van Buitenhof. Hij deed iets heel bijzonders. Hij riep de inwoners van ruim 60 gemeenten op om hun OZB aanslag niet te betalen. Het ging om gemeenten waar de raad, volgens Zalm, het OZB tarief in strijd met de wet meer dan 2% heeft laten stijgen. In mijn ogen een buitengewoon onverantwoordelijke oproep van een minister. Volgens mij is het niet eerder voorgekomen dat een minister op zo'n manier mensen oproept zich te verzetten tegen een democratisch genomen besluit van een lagere overheid.

Sinds 1 januari jl. mogen de gemeenten de OZB niet verder laten stijgen dan 2%. Gerrit Zalm was de geestelijke vader achter deze wetgeving. De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft deze wet bij het Europese Hof aanhangig gemaakt. Naar mijn mening terecht want deze wet is een enorme beknotting van de vrijheid van de gemeenteraad. Feitelijk haalt de minister hiermee de macht weg bij inwoners van een gemeente om zelf te beslissen over zaken die zij belangrijk vinden. De minister is blijkbaar van mening dat hij beter dan de gemeenteraad weet wat goed is voor de eigen inwoners.

Op de lijst van Zalm staan geen gemeenten in onze regio. Wel trof ik de gemeente Bennebroek op deze lijst aan. Dat is een buurgemeente van mijn woonplaats Hillegom en daardoor volg ik een beetje wat er in die gemeente allemaal gebeurt. Bennebroek (5225 inwoners) is in veel opzichten vergelijkbaar met Warmond voor de fusie. Bennebroek is nog steeds een zelfstandige gemeente met alle taken die daarbij horen. De bestuurskracht van deze gemeente laat zeer te wensen over. Een fusie is daar slechts een kwestie van tijd. Ik weet hoe moeilijk het voor zo'n gemeente is om de financiele touwtjes aan elkaar te knopen. Uiteindelijk lukte dat daar alleen door een flinke stijging van de OZB. Nu roep uitgerekend de minister van financien de inwoners van Bennebroek op om niet te betalen. Als de bewoners daaraan gehoor geven komt deze gemeente in grote problemen. Problemen die alleen zijn op te lossen door heel fors te bezuinigen op allerlei voorzieningen. Dus sluiten van sportvelden, sluiten van bibliotheek, sluiten van kinderdagverblijven etc.

Dit kabinet heeft weinig vertrouwen in de gemeenten. De afgelopen jaren hebben die gemeenten financieel behoorlijk moeten inleveren terwijl er wel elke keer nieuwe taken bijkwamen. Tenslotte heeft men ook nog eens de eigen inkomsten aan banden gelegd. Ik weet het, het zijn allemaal besluiten die door de tweede kamer zijn goedgekeurd. Maar om nu op deze manier, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de inwoners op te roepen hun belasting niet te betalen is wel een erg doorzichtige verkiezingsstunt. Wat zullen ze in Bennebroek blij zijn met deze minister.

Tot volgende week.

vrijdag 10 februari 2006

Stemadvies

Afgelopen week kreeg ik een berichtje van Gerard Slingerland, een goede bekende uit de Warmondse politiek. Gerard heeft last van verkiezingskoorts en dat heeft helemaal niets met de gemeenteraadsverkiezingen te maken.

Hij heeft zich opgeworpen als ambassadeur van de Zwanburgerpolder in het kader van de verkiezing van de mooiste plek van Nederland. Op initiatief van de NCRV worden deze verkiezingen gehouden. De verkiezing van de mooiste plek begint met een spannende afvalrace, die zich eerst via internet afspeelt.De komende 4 weken gaan 24 ambassadeurs (twee per provincie) de strijd met elkaar aan. Door uw stem uit te brengen kunt u bepalen welke 12 ambassadeurs (een per provincie) door mogen naar de tweede ronde.Op 13 mei nemen de finalisten het tijdens een grote live tv uitzending tegen elkaar op. Uit hun midden komt uiteindelijk de winnaar van de verkiezing van de mooiste plek 2006.

Nu heb ik het afgelopen jaar met eigen ogen de schoonheid van de Zwanburgerpolder van dichtbij mogen bewonderen. Ik kan u verzekeren dat Gerard alle steun verdient. Hij doet er in ieder geval erg zijn best voor.

Daarom heb ik de afgelopen week op Gerard gestemd. Moet u ook doen op www.demooisteplek.nl

Nu ik een paar weken in een 'gewone' baan aan het werk ben, begin ik ook de voordelen te ervaren. De afgelopen week was ik maar liefst elke avond thuis. Ik kan me niet herinneren, wanneer me dat voor de laatste keer gebeurde. Vandaag kreeg ik per post een DVD met daarop de video opnamen die eind december zijn gemaakt van het evenement Dag Warmond. Die ga ik de komende week dus maar eens uitgebreid bekijken.

Tot volgende week.

vrijdag 3 februari 2006

Verkiezingen

Afgelopen week was ik aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad in Leiden. Er stond een onderwerp op de agenda waar ik in mijn huidige werk betrokkenheid bij heb, dus ik wilde wel eens meemaken hoe de gemeenteraad in die stad daarmee omgaat. Ik heb met veel interesse zitten luisteren hoe de verschillende partijen hun standpunten naar voren brachten en samen tot een besluit kwamen. Dat is toch wel heel anders dan een bijeenkomst van een gemeenteraad in een kleine gemeente. In Leiden heeft zo'n vergadering wel iets weg van een bijeenkomst van de Tweede Kamer. Mensen lopen in en uit, lezen de krant en zijn met van alles en nog wat bezig. Tussendoor voeren de woordvoerders het debat over het agendapunt dat op dat moment aan de orde is. Wanneer er gestemd moet worden, komen alle leden terug naar hun plaats.

Aan de sfeer was overigens wel te merken dat de gemeenteraadsverkiezingen weer dichterbij beginnen te komen. Ook in mijn woonplaats Hillegom heb ik gemerkt dat de politieke partijen weer op gang zijn gekomen voor de lokale campagnes. Dit keer heeft het voor mij allemaal wat onwezelijks. Niet alleen omdat de gemeenteraadsverkiezingen in Teylingen net achter de rug zijn, maar ook omdat dit voor het eerst sinds 16 jaar is dat ik zelf geen aktieve rol meer speel in de campagne voor de gemeenteraad. Ik weet uit ervaring hoeveel tijd en energie al die mensen vrijwillig investeren in de verkiezingscampagnes. Ook binnen mijn eigen partij zie ik dat een flink aantal enthousiaste mensen aan het werk zijn gegaan om voor de PvdA in Hillegom een mooi resultaat neer te zetten. Van mij krijgen ze alle steun, al is het deze keer wat meer op afstand.

Tot volgende week.