vrijdag 29 januari 2016

Vreedenhoff

Precies een jaar nadat ik werd geïnstalleerd als burgemeester van Stichtse Vecht sloot ik vandaag een bijzonder project af. Na mijn installatie riep ik inwoners van de gemeente op om me bij hen thuis uit te nodigen voor de avondmaaltijd. Aangezien ik toen nog niet in de gemeente woonde, leek het me een mooi idee om zo de inwoners van Stichtse Vecht beter te leren kennen en te horen wat hen bezig houdt. Er kwamen maar liefst 107 uitnodigingen binnen. Het afgelopen jaar ben ik bij bijna iedereen te gast geweest. Vandaag heb ik mijn kennismaking afgesloten op een bijzondere plek. Ik was voor de lunch te gast op buitenplaats Vreedenhoff in Nieuwersluis (foto). Ik zat aan tafel met bestuursleden van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. We spraken over mijn ervaringen, de gemeente en uiteraard over het belang van het behoud van het historisch erfgoed in de Vechtstreek.

Ik kijk met tevredenheid terug op de etentjes bij de inwoners thuis. Ik heb het afgelopen jaar hele leuke mensen ontmoet in de verschillende kernen. Tijdens de gesprekken heb ik een goed beeld gekregen wat er bij hen leeft. De gesprekken gingen voornamelijk over mijn rol als burgemeester, de gemeente, de wijk waar mensen wonen, kinderen, onderwijs en zorg. Ik heb het met plezier gedaan. Het was elke keer weer een verrassing waar het gesprek over zou gaan en wat er op tafel zou staan.

Het meest schoof ik aan in Maarsen en Maarssenbroek, gevolgd door Breukelen en Loenen a/d Vecht. Gemiddeld zat ik anderhalf uur aan tafel met alleenstaanden, gezinnen, tweeverdieners, in verzorgingstehuizen, bij de kinderopvang en bij bedrijven. Bij mijn diners heb ik ongeveer 400 inwoners ontmoet. Van elk bezoek maakte ik een foto voor mijn facebookpagina. Deze foto's werden steeds beter bekeken. Er waren zelfs mensen die gingen analyseren hoe de verschillende tafels werden gedekt. De  foto’s werden gemiddeld 1.177 keer bekeken. Een foto werd zelfs 5.198 keer bekeken. Mijn etentjes leverden veel positieve reacties op.

Alhoewel dit het laatste etentje was in het kader van de kennismaking, blijft ik ook de komende tijd graag in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en speelt in Stichtse Vecht. Ik krijg nog regelmatig uitnodigingen om bij inwoners thuis te eten. Ik ga daar graag op in, maar niet meer zo vaak als de afgelopen periode. Verder ga ik uiteraard door met mijn werkbezoeken en zomerstages.

De contacten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan, zijn voor mij heel waardevol. Ik kwam veel mensen tegen die hun kennis en expertise graag beschikbaar willen stellen aan de gemeente. Ik denk aan het opzetten van een soort digitaal panel om met deze mensen contact te houden. Daarnaast had ik me in mijn 100-dagenbrief al voorgenomen om met het college een Wijken- en Kernentop te beleggen met bestuurders van de wijk- en dorpscommissies. Doel van deze bijeenkomst is kennis en ervaring te delen, zodat de bestuurders van verschillende wijken en dorpen van elkaar kunnen leren.

Nu deze kennismaking ten einde is, wil ik graag alle inwoners bedanken die de moeite hebben genomen om mij aan hun eettafel uit te nodigen. Ik heb genoten van het heerlijke eten en de boeiende gesprekken.


Tot ziens.

zondag 24 januari 2016

1 jaar

De opvang van asielzoekers houdt de gemoederen in de gemeente nog steeds flink bezig. Daar waar een besluit van de gemeenteraad meestal het einde van een discussie betekent, lijkt dat bij dit onderwerp voorlopig niet het geval. Op basis van een artikel in de Telegraaf is er bij de raadsfractie van Lokaal Liberaal twijfel ontstaan over de vraag of de raad bij de besluitvorming over de opvang van asielzoekers wel de juiste informatie had. Met de aankondiging van een motie heeft deze fractie het onderwerp opnieuw op de politieke agenda gezet. Volgens de regels kan dit en dus gaat de gemeenteraad op 3 februari opnieuw met elkaar in debat.

Naast deze extra vergadering hebben we deze week ook nog een reguliere vergadering met de gemeenteraad. Voor het eerst vergaderen we in het gebouw 4 in 1 in Breukelen. Zoals het er nu uit ziet, blijven we daar vergaderen tot er een definitieve locatie gevonden is. Binnenkort gaat de gemeenteraad bepalen waar dat precies zal zijn.

De komende week gaat mijn tijd dus vooral zitten in de voorbereiding van beide raadsvergaderingen. Maar er is meer. Deze week schuif ik maar liefst 4 keer ergens in de gemeente aan om mee te eten. Vrijdag, de dag dat ik precies 1 jaar burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht ben, doe ik dat voorlopig voor de laatste keer. Tijdens een bijzondere lunch op vrijdag kijk ik terug op een jaar aan tafel met onze inwoners. Volgende week leest u daar meer over.

Verder ga ik me deze week bezig houden met een nieuwe wettelijke taak, die de burgemeesters er per 1 februari bij krijgen op het gebied van integriteit. Ook ga ik langs voor een 60-jarig huwelijk en ben ik bij een ontvangst op Nyenrode. Tenslotte ga ik vrijdag voor mijn jaargesprek langs bij de commissaris van de Koning.

Tot ziens.

zondag 17 januari 2016

Flapdrol

Het was best een heftige week. De gemeenteraad vergaderde deze week maar liefst twee avonden lang over de vraag of er in onze gemeente een opvang voor asielzoekers zou moeten komen en zo ja, op welke locatie. Het was een bijzondere vergadering.

Het onderwerp asielzoekers roept heftige discussies op. Vooraf was duidelijk dat de belangstelling voor deze vergadering groot zou zijn, maar dat er ook risico's verbonden zijn aan zo'n bijeenkomst. De raadzaal in het oude gemeentehuis van Loenen aan de Vecht was hiervoor niet geschikt. Om die reden zijn we uitgeweken naar de monumentale Koning Willem III kazerne in Nieuwersluis (foto). Dit complex, dat tegenwoordig in gebruik is als een van de drie vrouwengevangenissen van Nederland, heeft een prima vergaderaccommodatie waar we veilig konden vergaderen. Behalve vanaf de publieke tribune was de vergadering via internet ook heel goed thuis te volgen.


Voor de vergadering hadden zich 37 insprekers gemeld. De meeste kwamen uit het Rode Dorp, een wijkje dat grenst aan de locatie Merwedeweg. Ondanks dat het veel tijd kostte, is het toch gelukt om iedereen, zowel voor- als tegenstanders, aan het woord te laten. Dat was niet altijd makkelijk, omdat het overige aanwezige publiek nogal uitbundig was in het tonen van bijval dan wel afkeuring. Een paar keer moest ik ingrijpen om duidelijk te maken dat het tijdens een vergadering van de gemeenteraad van belang is dat een ieder zich vrij voelt om zijn of haar mening te geven. Alhoewel er een aantal schorsingen nodig waren, is het uiteindelijk gelukt om de vergadering in twee avonden af te ronden.

Woensdagavond besloot de gemeenteraad dat er binnen de gemeente ruimte is voor de opvang van 400 asielzoekers. Maximaal 300 daarvan kunnen worden opgevangen aan de Merwedeweg, maar daar moet het college dan eerst wel samen met allerlei belanghebbende partijen een goed plan  voor maken.

Direct nadat ik de vergadering had gesloten, werd het onrustig op de tribune. Het aanwezige publiek dat voor een belangrijk deel bestond uit bewoners van het Rode Dorp lieten luid en duidelijk weten dat ze het niet eens waren met het besluit. Daarbij werd er ook van alles in mijn richting geroepen. Volgens mij was 'flapdrol' nog het aardigste woord. Ik werd voor van alles en nog wat uitgemaakt. dat gebeurde met een felheid en emotie die ik in deze functie niet eerder meemaakte.

Het was een heftig weekje.

Tot ziens.zondag 3 januari 2016

Jaaroverzicht

Laat ik beginnen om u allen een heel bijzonder 2016 toe te wensen. Ik hoop u ook in het nieuwe jaar allemaal weer te ontmoeten en samen aan de slag te gaan voor een betere wereld.

2015 was voor mij een bijzonder jaar. Na mijn installatie op donderdag 29 januari volgde een uitgebreide kennismaking met de gemeente, werkbezoeken aan de kernen, bezoeken aan verschillende bedrijven en Nijenrode. Ik ben op stap geweest met alle fracties uit de gemeenteraad.

Vrijdag 30 januari 2015 begon ik met een kennismaking met de pers, en een eerste officiële activiteit: bezoek aan een 100-jarige. Na mijn oproep om bij de inwoners aan te mogen schuiven voor het avondeten kreeg ik maar liefst 107 aanmeldingen, waardoor mijn agenda tot en met eind januari 2016 nog is gevuld. Het is een geweldige kennismaking met een dwarsdoorsnede uit de bevolking van Stichtse Vecht en haar 12 kernen.

Er waren ook minder leuke gebeurtenissen. Het overlijden van wethouder Henk van Rhee op 20 februari was een gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten evenals het aftreden van raadslid Kathalijne de Kruif, eind februari.

Er waren ook verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 18 maart. Voor de eerste keer beide verkiezingen samen. Ik heb die dag zoveel mogelijk stembureaus in de kernen bezocht.

Gedurende de zomer en het najaar gingen we met het college op kernentoer. Alle kernen werden bezocht en tegelijk hebben we kennisgemaakt met veel inwoners van jong tot oud. We kregen veel leuke reacties op sociale media.

Begin mei schreef ik mijn 100-dagen brief aan de gemeenteraad. In deze brief beschreef ik mijn observaties van de eerste 100 dagen en gaf ik suggesties voor de agenda van de toekomst. Als uitwerking op deze brief schreef ik Focus op Overmorgen, een essay over de toekomst van de gemeente en haar bestuur.

Ik genoot van de twee maandelijkse naturalisatieceremonie. Het welkom heten van nieuwe inwoners en hen de Nederlandse nationaliteit overhandigen blijft een bijzondere gebeurtenis.

Uiteraard waren er ook andere gebeurtenissen waarbij ik de ambtsketen mocht dragen: 

 •  60-jarige huwelijken: 50 echtparen
 •  65 jarige huwelijken: 7 echtparen
 • 100-jarigen: 7 inwoners
 • Lintjesregen 24 april: 8 gedecoreerden
 • Koningsdag 27 april
 • Nationale Herdenking, 4 mei
 • Bevrijdingsdag 5 mei
 • Gedecoreerdenmiddag 5 mei
 • Veteranenbijeenkomst, juni
 • Het bezoek van de commissaris van de Koning op 10 september
 • Het bezoek van het college van Gedeputeerde Staten op 24 november
 • Bijzondere onderscheidingen, zoals topkok Paul Fagel in Naarden en brandweerman Paul Verhoeven uit Kockengen

Verder:

 • heb ik vele boekjes ontvangen, o.a. Gouden Bochten over de geschiedenis van de Vecht
 • diverse openingshandelingen verricht, bijvoorbeeld de opening van het Vechtstreekmuseum
 • kunstwerken onthuld in Loenen
 • diverse activiteiten bijgewoond op Nijenrode
 • was ik verschillende keren aanwezig bij de viering 750 jaar Vreeland
 • heb ik meegedaan aan NL Doet  
 • heb ik een defilé afgenomen bij de avondvierdaagse in Maarssen
 • was ik aanwezig bij de vrijwilligersavond
 • gaf ik het startschot voor de Santa Run
 • nam ik deel aan verschillende loopjes, zoals Nederlands kampioenschap veldloop Gemeenten
 • was ik aanwezig bij de Dudok de Wit herdenking en aanwezig bij een bijzondere Matthäus Passion in Loenen
 • hield ik diverse spreekbeurten: banken en Regionaal Historisch Centrum (over digitaal archief)
 • werkte ik mee aan een aflevering van het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde, waarin in april gedurende een week Breukelen centraal stond
 • was ik jurylid bij de Vaarparade op 13 september en liep ik zomerstage van 10 tot 17 augustus bij verschillende organisaties en instellingen.

Ik bracht bezoeken aan scholen (bijvoorbeeld Brocklede, KBS De Pionier) en heb meegedaan aan het Nationaal School Ontbijt en gesprekken gevoerd met jongeren.

De discussie rond het vertrek van Jaap Verkroost in november zal ik niet snel vergeten. Het was een ontwikkeling waarbij ik aan den lijve ondervond hoe complex de rol van burgemeester soms kan zijn. 

Uiteraard waren er ook intochten van Sinterklaas.

In december stelde de gemeenteraad een integraal veiligheidsplan vast voor de periode 2016-2018. Met de veiligheidspartners en de inwoners hebben we hard gewerkt aan het verder verbeteren van de veiligheid in Stichtse Vecht. De criminaliteitscijfers ontwikkelen zich nog steeds gunstig en dat willen we in 2016 zo houden.

Er waren ook bijzondere gebeurtenissen binnen de veiligheidsportefeuille zoals:

 •  een grote brand ’s nachts bij een boerderij in Nieuwersluis op 7 mei
 • de afgelasting van Ultrasonic vanwege noodweer op 25 juli
 • de verdrinking van een 14-jarige jongen in de Maarssenveense Plassen op 24 augustus
 • de crisisnoodopvang voor 120 vluchtelingen in Kockengen van 22 tot 28 september
 • de discussie rondom de vestiging van een AZC binnen de gemeente

Het was een bijzonder jaar waarover ik u onder andere verslag heb gedaan via sociale media. Daar ga ik in 2016 mee door. 

Tot ziens.