vrijdag 27 november 2009

Geen kinderen aan de kant!

Een op de vijf kinderen van 5 tot 18 jaar doet niet aan sport omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Toch doen ouders zelden een beroep op de subsidieregelingen die daarvoor bestaan. Dat is gebleken uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Leiden hebben we ook zo'n subsidieregeling, de zogenaamde declaratieregeling. Als ouders al gebruik maken van deze regeling dan is het zeer de vraag of dit effect heeft op de sportdeelname. Op basis van die regeling kun je bijvoorbeeld ook een paar nieuwe sportschoenen declareren die je helemaal niet voor sportbeoefening gebruikt. Kortom, arme kinderen staan ook in Leiden vaak buiten spel.

Vanavond vergaderden de leden van de PvdA in Leiden over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze gelegenheid had ik een wijzigingsvoorstel gemaakt om ook in Leiden mee te gaan doen met het Jeugdsportfonds.

Het fonds werd in 1997 opgericht met als doel kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven lid te worden van een sportvereniging als er thuis geen geld is om contributie en sportkleding te betalen. Het Jeugdsportfonds kan jaarlijks maximaal €225 bijdragen in de kosten voor lidmaatschap, sportkleding en andere sportattributen. Het geld hiervoor wordt opgebracht door de supporters van het Jeugdsportfonds: de overheid, bedrijven, andere fondsen en particulieren.

Met een grote meerderheid hebben de leden het voorstel uiteindelijk overgenomen. Dat is goed nieuws voor heel veel kinderen in Leiden.

Tot ziens.

Dutch Space

Het bedrijf begon ooit op Schiphol-Oost als onderdeel van het vermaarde Fokker concern. Voordat Fokker falliet ging was deze ruimtevaartsectie ondergebracht in een zelfstandig bedrijf en verhuisd naar Leiden. Ik heb het over het bedrijf Dutch Space. Vanmiddag was ik samen met Henri Lenferink bij Dutch Space voor een werkbezoek.

Met 200 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro per jaar is Dutch Space verreweg het grootste Nederlandse ruimtevaartbedrijf. De vestiging in Leiden ligt strategisch gezien mooi in het midden van de driehoek Noordwijk, Den Haag en Schiphol. Noordwijk omdat de relatie tussen dit bedrijf en de vestiging van ESA/Estec van groot belang is. Den Haag omdat het bedrijf voor opdrachten voor het overgrote deel afhankelijk is van politieke besluitvorming. Schiphol tenslotte is als internationale luchthaven belangrijke voor de verbinding met de rest van de wereld.

Behalve kantoorruimte heeft het bedrijf in Leiden ook grote assemblageruimtes. De enorme clean-rooms worden vooral gebruikt voor de assemblage van grote projecten zoals de robotarm voor het internationale spacestation ISS. Ook is het bedrijf een hele grote speler op het gebied van zonnepanelen voor ruimtevaart toepassingen.

Dutch Space maakt onderdeel uit van het Europese EADS concern. Dit concern, waar zo'n 120.000 mensen werken is een soort Europese versie van het amerikaanse Boeing. Men is actief op het gebied van luchtvaart (o.a. Airbus), ruimtevaart en defensie. Overigens vergadert de Board van Directors van EADS een keer per maand in het Dutch Space gebouw in Leiden. En daarmee is Leiden tevens de hoofdzetel van dit internationale concern.

Tot ziens.

Open Coffee Leiden

Open Coffee is een regelmatig gehouden, informele bijeenkomst waar iedereen die iets met “online” heeft elkaar kan ontmoeten, ideeen bespreken, kennis delen, brainstormen, meetings houden of samenwerken. Ontspannen netwerken dus, onder het genot van een kopje koffie.

Sinds een tijdje is er in Leiden ook met enige regelmaat een Open Coffee. Via twitter zag ik een oproep voor een bijeenkomst, vandaag om 11.00 uur in restaurant City Hall. Omdat ik nieuwsgierig ben en omdat ik wilde onderstrepen dat ondernemersnetwerken belangrijk zijn voor de stad, ben ik even binnengelopen. Ik trof er een stuk of 20 tot 25 vooral jonge ondernemers uit de creatieve sector. Veel mensen die onlangs voor zichzelf zijn begonnen en behoefte hebben om zo nu en dan eens met andere ondernemers te praten. Geweldig om te zien hoe deze groep enthousiaste ondernemers met elkaar informatie uitwisselen, zaken doen en koffie drinken. Ik heb met plezier meegedaan en nog wat tips gegeven over de dienstverlening van de gemeente Leiden aan startende ondernemers. Mij zien ze vast nog wel een keer terug.

Tot ziens.

donderdag 26 november 2009

Beleid en uitvoering

Tussen de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders zijn afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdelingen. Deze afspraken vinden hun basis in de gemeentewet. In grote lijnen komt het er op neer dat de raad het beleid bepaalt en dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid.

Zo ligt het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van Sport vast in een sportnota die in 2006 is vastgesteld. Binnenkort stuur ik een evaluatie aan de gemeenteraad waaruit blijkt die er volgens mij goed uit ziet.

Bij het vaststellen van deze nota stelde de raad in 2006 70.000 euro extra beschikbaar voor een nieuw topsportbeleid. Een deel van dit geld moest worden gebruikt voor ondersteuning van topsportverenigingen en een ander deel ging in een fonds, waaruit deze verenigingen een financiele bijdrage kunnen krijgen voor topsport evenementen etc.

Nadat de gemeenteraad de nota in 2006 had vastgesteld, heeft het toenmalige college een besluit genomen over de manier waarop de ondersteuning precies zou moeten plaats vinden. Omdat het ging om de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid, kon het college deze beslissing destijds gewoon nemen. Bovendien is toen afgesproken dat die uitvoering na 2 jaar geevalueerd zou worden. En daar lag dus een taak voor mij.

In goed overleg met de 13 topsport verenigingen ben ik tot de conclusie gekomen dat de ondersteuning van de topsport verenigingen in de stad beter gedaan zouden kunnen worden door een topsportcoordinator onder leiding van een stichting topsport Leiden. Zo gezegd, zo gedaan. In september nam het college een besluit waarna we begonnen zijn met de oprichting van de stichting en voorbereidingen hebben getroffen voor de aanstelling van de coordinator. Omdat alles keurig paste binnen het door de raad in 2006 vastgestelde beleid, heb ik volstaan met een mededeling aan de raad over deze verandering.

Vanavond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over dit besluit van het college. Daar bleek dat een groot deel van de commissie het niet eens was met het uitvoeringsbesluit van het college. Door verschillende leden van de commissie werd dat in nogal duidelijke bewoordingen uiteengezet. Hoe het dan precies wel moet, is nog niet duidelijk omdat de discussie in de commissie nog niet is afgerond.

Omdat we al begonnen waren met de uitvoering van het collegebesluit kwam de discussie in de commissie voor mij nogal ongelegen en onverwacht. Blijkbaar zijn de afspraken over de taakverdeling toch niet zo hard en heeft de commissie zo nu en dan ook behoefte om zelf de uitvoering van beleid op zich te nemen. Aangezien de gemeentewet ook zegt dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is, kan ik niet anders dan dat respecteren. Maar lastig is het wel.

Tot ziens.

dinsdag 24 november 2009

Commandeur

Willem van Gulik (foto), hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Oost Azië, is maandag 23 november door koningin Beatrix benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink spelde hem de bijbehorende versierselen op na afloop van zijn afscheidscollege.

Willem van Gulik heeft zich als hoogleraar lang ingezet voor de relatie tussen de Nederlandse en Japanse overheid. Om hem daarvoor te bedanken had de ambassadeur van Japan vanavond een diner voor hem georganiseerd. De ambassadeur had een groot aantal mensen uitgenodigd met wie Willem van Gulik tijdens zijn actieve carriere had samengewerkt. Als vertegenwoordiger van de gemeente Leiden mocht ik vanavond bij dat diner aanwezig zijn.

Daardoor zat ik vanavond opeens aan een tafel met o.a. een oud-minister president, een oud-burgemeester van Leiden, een oud-chef defensiestaf en een president van het internationale gerechtshof. Het was een boeiende avond.

Tot ziens.

zaterdag 21 november 2009

Topsport

Het was een avondje echte Leidse topsport. Dat begon aan het begin van de avond in ons gemeentelijk zwembad De Zijl met twee partijen waterpolo. Eerst speelde de dames 1 van ZVL tegen de Goudse dames van GZC/Donk. Alhoewel het begin van de wedstrijd nog een beetje mee leek te vallen werd daarna al snel duidelijk dat de ploeg uit Gouda een maatje te groot waren voor onze meiden van ZVL. De wedstrijd eindigde met een teleurstellende 14-5.

Daarna kon ik gewoon aan de rand van het zwembad blijven zitten voor een onvervalste derby tussen de heren 1 van De Zijl Zwemsport tegen heren 1 van LZ1886. Als wethouder Sport moet ik bij zo'n wedstrijd tussen twee Leidse partijen natuurlijk onpartijdig blijven. Ik had dus geen favoriet en kon in tegenstelling tot de meeste toeschouwers bij elk doelpunt applaudiseren. Het werd een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die redelijk tegen elkaar opgewassen waren. De wedstrijd eindigde met een 10-8 overwinning voor De Zijl Zwemsport.

Daarna was het snel op de fiets naar de 5 meihal voor een wedstrijd eredivisie basketbal. Ik kwam net op tijd binnen voor de start van de wedstrijd van Zorg en Zekerheid Leiden tegen Matrixx Magixx uit Nijmegen. Ik was dit seizoen nog niet eerder aanwezig bij een wedstrijd van onze basketbalploeg, maar ik heb er zeker geen spijt van gekregen. Trainer Toon van Helfteren is er toch maar mooi in geslaagd een geweldige ploeg in het veld te zetten. Een sterk en zelfverzekerd ZZ Leiden liet een geweldig spectakel zien. Ik heb echt genoten. Met een nederlaag van 86-65 op zak konden de mannen uit Nijmegen naar huis. Ze zullen de 5-mei hal niet snel vergeten. Ik kom er zeker nog terug dit seizoen.

Tot ziens.

Als wethouder Sport ben ik graag aanwezig bij bijzondere sportwedstrijden van Leidse sportverenigingen. Speelt uw vereniging een wedstrijd die voor u van belang is, stuur mij dan even een e-mail.

woensdag 11 november 2009

Sponsordiner

De waterpolodames van ZVL zullen dit jaar opnieuw deelnemen aan de Europacup. Natuurlijk hoop ik dat ze de eerdere successen zullen overtreffen. Als een soort van kick-off voor het komende internationale seizoen waren vanavond een groot aantal sponsors aanwezig in het gebouw Nieuwe Energie voor een grandioos sponsordiner.

Tijdens deze avond stelden coach Michèl van der Zeeuw en de dames van ZVL zich voor en vertelden ze het een en ander over hun team. Als gastspreker was topcommunicatiedeskundige en sportcoach Ewald van Kouwen aanwezig. Hij vertelde over zijn jarenlange zoektocht naar het geheim van succes in de sport. Het werd een verhaal over de voordelen van positief coachen.
De verzorging van het diner was in handen van leerlingen van het ROC Leiden. Mede dankzij hen kon de avond worden afgesloten met een opbrengst van maar liefst 4500 euro. Dat is inclusief een bijdrage uit het gemeentelijke topsportfonds als tegemoetkoming in de reiskosten. Ik hoop dat de meiden van ZVL het mede dankzij deze opbrengst helemaal gaan maken het komende seizoen.
Tot ziens.

Movenext

Vandaag was ik aan de Kenauweg voor een bedrijfbezoek bij Movenext, een grote aanbieder van hostingdiensten. Particuliere klanten en bedrijven kunnen hun internettoepassingen en de afhandeling van hun email via de servers van Movenext laten verlopen. Daarnaast levert men maatwerk waar dat nodig is. Movenext, waar 15 jonge mensen werken, voert al 12 jaar uitdagende opdrachten uit voor de zakelijke markt.Innovatie en creativiteit staan hoog op de agenda bij dit bedrijf. Een voorbeeld van een grote klant is het Leidse biotechbedrijf Crucell, maar ook de politieke partij D66 heeft de site in handen gegeven van Movenext.

Ook het maatschappelijk betrokken ondernemen heeft een plaats gekregen binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de site Eerlijksolliciteren.nl of het feit dat de medewerkers allemaal een dag hebben gewerkt voor een babyhuis in Mozambique.

Aan de buitenkant oogt het bedrijf als een gemiddeld bedrijf op een bedrijventerrein. Zodra je binnenkomt is dat helemaal anders. De presentatieruimte (foto) op de begane grond oogt als een modern kantoorgebouw waarbij via het geschilderde raam uitzicht geeft over de hoogbouw in een moderne wereldstad.

Als gevolg van een groot aantal vaste klanten is het bedrijf in staat ook in tijden van recessie voldoende werk te houden. Men heeft zelfs een aantal vacatures open staan. Via een youtube filmpje roept een aardige mevrouw toekomstige medewerkers op vooral bij Movenext te komen werken. Ik wil het u niet onthouden.Tot ziens.

maandag 9 november 2009

Digitaal spreekuur

Toedeledoki, Blonde Mien, Leidsemeid, JaapJaap of Jonny, van geen van hen mocht ik een reactie ontvangen op de oproep die ik hier onlangs deed om met mij een dialoog aan te gaan. Zelfs van de mogelijkheid die ik hen geboden had om anoniem met mij in gesprek te gaan werd geen gebruik gemaakt. Dat geeft toch te denken. Personages die er normaal geen moeite mee hebben om hun mening te geven over van alles en nog wat gaan een directe discussie uit de weg.

Toch blijf ik het proberen. Voor zover mijn agenda het toelaat zal ik de komende tijd elke zaterdag tussen 1600 en 1700 uur online zijn voor vragen, reacties of een discussie met mijn weblog bezoekers.

Een digitaal spreekuur dus. De eerstvolgende keer op zaterdag 14 november a.s. om 1600 uur.

U kunt mijn spreekuur bereiken via http://chat.bribble.com/35714.

vrijdag 6 november 2009

Marc in Dialoog

Vorige week deed ik hier een oproep aan Toedeledoki en anderen om morgenmiddag met mij in gesprek te gaan in het kader van Leiden in Dialoog. Behalve een aantal directe reacties en wat stukjes in de lokale pers leverde dat tot nu toe geen mensen op die zich hebben aangemeld om in het stadhuis aan te schuiven aan de dialoogtafel. In goed overleg met de organisatie van Leiden in Dialoog is daarom besloten om deze stadhuistafel af te blazen. Jammer wat mij betreft, maar wel een begrijpelijke beslissing.

Dat is echter geen reden om het online deel van de discussie ook af te zeggen. Ik heb nu zaterdagmiddag vanaf 1500 uur toch vrij staan in mijn agenda en wil die tijd graag gebruiken om eens een keer op een nieuwe manier met u in contact te komen. Een soort 'Marc in Dialoog' dus, aanstaande zaterdag 7 november vanaf 15.00 uur. Iedereen die mee wil doen kan zich vanaf dat moment melden door te klikken op de volgende link:


Tot ziens.

woensdag 4 november 2009

Ondernemen

De stad Leiden kenmerkt zich door veel bedrijvigheid. Zo is het Bio-Science Park uitgeroepen tot het beste bedrijventerrein in Nederland en kent Leiden een grote creatieve sector. Toch zien we dat in tijden van economische crisis bedrijven het moeilijk hebben. Wat zou de Nederlandse overheid kunnen doen om het ondernemerschap en innovatie te stimuleren? Vanavond was staatssecretaris Frank Heemskerk (foto rechts) van Economische Zaken in Leiden om samen met mij over dit onderwerp in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers uit Leiden. Frank Heemskerk begon zijn bijdrage met de opmerking dat hij de eerste PvdA'er was op deze portefeuille sinds Joop den Uyl minister van Economische Zaken was. De laatste keer dat in Leiden een PvdA wethouder EZ in portefeuille had is volgens mij nog langer geleden. Samen trokken we de conclusie dat de PvdA dit beleidsterrein ten onrechte veel te lang links heeft laten liggen. Wat ons betreft is dat nu anders. Het zijn immers de ondernemers in de stad die zorgen voor een economie die welvaart en ontplooiingskansen kan creeëren voor inwoners van de stad. En daar worden alle inwoners beter van.

Ook hebben we gesproken over maatregelen die rijk en gemeente samen kunnen nemen om het ondernemersklimaat in de stad te verbeteren. Zo heb ik in ons gemeentelijk Actieplan voor de Stedelijke Economie een aantal maatregelen opgenomen die door de inzet van Frank Heemskerk mogelijk zijn gemaakt. Een goed voorbeeld is het micro-financiering die sinds kort in bepaalde situaties beschikbaar is voor (startende) Leidse ondernemers.

Tenslotte hebben we met een aantal ondernemers uit het Bio Science park gesproken over wat Nederland zou kunnen doen aan verbetering van het ondernemersklimaat voor met name deze sector. Hierbij kwam het belang nog eens naar voren om de rijksuitgaven voor innovatie in deze tijden van recessie vooral op peil te houden.

Tot ziens.

Handtekening

Vandaag was ik bij de Hogeschool Leiden om samen met Paul van Maanen (voorzitter college van bestuur) een overeenkomst te tekenen voor een opleidingstraject voor alle leidinggevenden van de gemeente. Het komt niet zo vaak voor dat ik als wethouder Personeelszaken een overeenkomst mag tekenen.

De gemeente Leiden heeft veel ambities en veel te doen voor de stad. Dat vraagt veel van de medewerkers, maar ook van de leidinggevenden. Het doel van de opleiding is om leidinggevenden nog beter toe te rusten voor hun taak. Zij zijn tenslotte er voor verantwoordelijk dat de medewerkers met veel plezier hun werk doen en tot mooie resultaten komen voor de stad.

Voor het opleidingstraject zijn de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden als beste uit de aanbestedingsprocedure gekomen. Zij hebben voor de gemeente een programma samengesteld dat zo Leids mogelijk is en waarbij veelal vanuit de praktijk gewerkt wordt. Het fenomeen ‘leiderschap’ komt aan de orde evenals het op een goede manier leiding geven en medewerkers inspireren en sturen.
Het bijzondere van deze overeenkomst is dat we dit scholingsprogramma samen met twee belangrijke partners uit de stad gaan doen. Het programma start in 2010 en loopt tot eind 2011.
In het totaal zullen ongeveer 85 leidinggevenden het Management Development Traject volgen. Het opleidingstraject wordt verzorgd in de nieuwbouw van Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef.

Tot ziens.

Heertje

In mijn werkkamer in het stadhuis hangt sinds vandaag een schilderij van landschapsschilder Koos Modderman met daarop een uitzicht op een groene Oostvlietpolder. Ik heb het schilderij vandaag in bruikleen aangeboden gekregen van de Vrienden van de Oostvlietpolder. Zij hadden Professor Heertje bereid gevonden om het schilderij aan mij te overhandigen.

Natuurlijk werd de overhandiging voorafgegaan door een warm pleidooi om de Oostvlietpolder in de huidige vorm te behouden. De toespraak van Professor Heertje is in zijn geheel terug te zien op de site van de Vrienden van de Oostvlietpolder. Mijn reactie in de richting van de Professor is daar, om voor mij niet duidelijke reden, afgeknipt.

De totale oppervlakte van de Oostvlietpolder is zo'n 180 ha. Hiervan gaan we een kleine 30 hectare ontwikkelen tot een modern en hoogwaardig bedrijventerrein. In het resterende deel gaan we de groene functie versterken. Het schilderij op mijn kamer helpt mij om me eraan te herinneren hoe belangrijk het is dat die groene kwaliteit versterkt wordt.

Tot ziens.

zondag 1 november 2009

Rapport

In de zomer van dit jaar is voor de negende keer de Leidse Stadsenquête gehouden. Ruim 4.500 volwassen Leidenaren (18+) hebben meegewerkt aan dit telefonische onderzoek. Het rapport met de resultaten van de Stadsenquête 2009 is beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek.

Uit het rapport blijkt dat 1 op de 10 Leidenaars het afgelopen jaar een lid van het college heeft gesproken. Dat zijn dus bijna 12.000 inwoners. Dat aantal is flink hoger dan in de voorgaande jaren. Deel ik dat aantal op het aantal collegeleden dan hebben wij afzonderlijk het afgelopen jaar met bijna 2000 inwoners contact gehad. Dat lijkt me een goede verklaring voor onze volle agenda. Van al die mensen zijn bovendien 8 op de 10 van mening dat het college redelijk tot goed functioneert.

Volgens mij is dat een dikke voldoende.

Tot ziens.