vrijdag 25 januari 2008

You've got mail!

Gisteren en vandaag heb ik, en vele raads- en collegeleden met mij, meer dan 70 e-mails ontvangen van verschillende bewoners van de wijk Stevenshof. Allemaal met dezelfde tekst, men is tegen de aanleg van de Rijnlandroute en vraagt de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de nut en noodzaak van deze weg.

U hoeft alleen maar eens te googlen op 'witteman rijnlandroute' om uit te vinden dat ik mijn mening over nut en noodzaak van deze wegverbinding nooit onder stoelen of banken heb gestoken. Al voor ik wethouder in Leiden was heb ik over dit onderwerp geschreven. Nu ik in Leiden woon, heb ik zelf kunnen constateren hoeveel verkeer zich dagelijks door de twee oost-west verbindingen door de stad perst. De verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan en de Churchillaan zijn daarvan het levende bewijs. Wanneer je daarbij telt met hoeveel procent het wegverkeer op deze routes de afgelopen jaren is toegenomen, is er mijns inziens weinig fantasie voor nodig om te zien dat dit een keer fout gaat. De mensen die in de buurt van deze wegen wonen, wijzen hun stadsbestuur daar al jaren lang op. Zo hebben de inwoners van Leiden-Noord mij tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten in augustus 2006 ondubbelzinnig laten weten dat we hier iets aan moesten doen.

Begrijp me niet verkeerd, ik snap heel goed dat de bewoners van de Stevenshof daar heel anders over denken. Zij worden immers geconfronteerd met de gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg die voor heel veel andere inwoners een verbetering zal betekenen.
Met het versturen van ruim 70 e-mails hebben ze hun situatie nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en dat zal zeker invloed hebben op de besluitvorming. Het is uiteindelijk aan het gemeentebestuur en de provincie om naar afweging van alle belangen een beslissing te nemen. Nu al is duidelijk dat zo'n beslissing, hoe deze ook uitvalt, altijd op tegenstanders kan rekenen.

Tot ziens.


donderdag 24 januari 2008

Life meet science

Vandaag was een dagje Bio Science. Dat begon vanmorgen met een bestuursvergadering van de Stichting Leiden Life Meet Science in het kantoor van Centocor. De grondleggers van deze in 2005 opgerichte stichting zijn de universiteit en de gemeente Leiden, LUMC, TNO, Naturalis, Kamer van Koophandel Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Hogeschool Leiden en ROC Leiden. De stichting stelt zich tot doel om groei van het Leiden Bio Science Park in omvang en kwaliteit te realiseren. Als wethouder Economische zaken maak ik deel uit van dit bestuur. We hebben vandaag o.a. gesproken over zaken met betrekking tot inrichting van het gebied en onderwijs voor de bioscience bedrijven.

Vanavond was ik aanwezig in het Life Science Cafe. In de voormalige stal van stier Herman kwamen hier allerlei mensen bij elkaar die het gebied tot hun werkterrein rekenen. Voornamelijk om te netwerken en informatie uit te wisselen. Het is mij duidelijk dat de bioscience bedrijven onderling een hechte groep vormen die veel samenwerken en daarbij ook gemeenschappelijke doelen hebben. Ik merk dat dit voor de bedrijven buitengewoon stimulerend werkt.

Tijdens deze bijeenkomst kregen we een presentatie van de directeur van BioPartner Center Leiden, Henk Venema. Biopartner heeft in het Biosciencepark twee bedrijfsverzamelgebouwen met alle faciliteiten die startende ondernemers in de Life Sciences nodig hebben: laboratoria, kantoorruimte, centrale faciliteiten en telefoon-, technische en IT-infrastructuur. Startende bedrijven kunnen hier terecht tegen een bijzonder aantrekkelijk tarief en onder voorwaarde dat men binnen 5 jaar weer vertrekt zodra de nieuwe onderneming op eigen benen kan staan. Dit bedrijf vormt hiermee de 'incubator' van het Biosciencepark en dit functioneert uitstekend. Het zijn mede dit soort initiatieven die het Biosciencepark haar internationale toppositie heeft gegeven en waar ik als wethouder Economische Zaken bovendien enthousiast van kan worden.
Tot ziens.

dinsdag 22 januari 2008

zakelijker

Dinsdag collegedag, dus ook vandaag. De avond was voor de raadsvergadering met centraal op de agenda het collegeprogramma zoals de collegepartijen dat in december hebben opgesteld. Zoals het hoort bij dergelijke programma's was het vooral een debat tussen de collegepartijen en de oppositie. De leden van het college zaten vanavond vooral in de rol van toehoorder. Gedurende een raadsvergadering van 5 uur (!) is dat overigens een weinig benijdenswaardige positie, dat kan ik u verzekeren.

De sfeer in de vergadering en de manier waarop men met elkaar omging, was een beetje als vroeger. Daarmee bedoel ik dat het volgens mij voor verbetering vatbaar is. Van mij mag het toch nog wel een beetje zakelijker en wat meer vanuit het belang van de stad, maar daar werken we nog aan.

Tot ziens.

maandag 21 januari 2008

Inwerkweek

Als ik vandaag mijn agenda voor de komende week doorkijk, dan staat deze nog steeds voor een belangrijk deel in het teken van inwerken en kennismaken. Met onze eigen ambtenaren ga ik afspraken maken over de manier waarop we de komende periode gaan samenwerken en zet ik de eerste lijnen uit voor het werkprogramma dat we binnenkort aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Verder heb ik deze week gesprekken met partijen als de Universiteit, de Leidse Sport Federatie en de ondernemersorganisatie BV Leiden. Behalve kennismaken probeer ik ook van hen te horen wat ze precies van de gemeente verwachten de komende periode. Als het lukt probeer ik ook daarvan nog wat mee te nemen in ons werkprogramma.

Tot ziens.

zaterdag 19 januari 2008

Fysio MedSport

Vanmiddag in de Stevenshof de officiele opening verricht van Fysio MedSport. Dit is een nieuwe Sport en Fysiotherapie club waar de inwoners van Leiden vanaf vandaag terecht kunnen voor fysiotherapie, revalidatie, fysio-fitness, groepslessen en vrije fitness.

Fysio MedSport maakt gebruik van de begane grond van het gebouw van Tennisvereniging Stevenshof. Deze ruimte die tot voor kort als opslagruimte in gebruik was, is daarvoor de afgelopen tijd flink opgeknapt. Voor de sport in Leiden slaan we twee vliegen in een klap. De fitness faciliteiten in de stad zijn uitgebreid en de tennisvereniging heeft een huurder gevonden, waardoor men een financieel probleem op kan lossen.

Multifunctioneel gebruik van gebouwen en terreinen kan op die manier een waardevolle bijdrage leveren aan de sportbeoefening in de stad. We hebben daar meer voorbeelden van. Zo is het clubgebouw van hockeyvereniging Roomburg overdag in gebruik voor kinderopvang. Ook de velden van VV Rodenburg worden overdag gebruikt voor jongerenactiviteiten.

Overigens is het niet altijd eenvoudig om dergelijke initiatieven van de grond te krijgen. Dat heeft alles te maken met beperkende regels.

Na een korte toespraak mocht ik als openinghandeling een fitnesstest afleggen, waarna ik naar huis kon met de zekerheid dat er met mijn conditie helemaal niets mis is.


Tot ziens.

vrijdag 18 januari 2008

WFIA

De West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) is een organisatie die zich namens een aantal gemeenten, provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel bezig houdt met het werven van buitenlandse bedrijven om zich in de regio rondom Den Haag of in Leiden te vestigen. Leiden is een van de participanten in deze organisatie en als wethouder Economische Zaken van Leiden maak ik sinds kort deel uit van het bestuur van deze lobby organisatie. De totale begroting van de WFIA is zo'n 1,3 miljoen euro per jaar, waarvan we in Leiden ongeveer 90.000 euro voor onze rekening nemen.

De WFIA is als organisatie niet onbesproken. Naar aanleiding van diverse publicaties in de landelijke pers raakte de organisatie in 2006 in opspraak. Dat was destijds aanleiding voor een onderzoek. In grote lijnen was de uitkomst van dat onderzoek dat de organisatie voor de participanten zeker een meerwaarde had, maar dat er meer structuur en transparantie moest worden aangebracht in de manier van werken.

Voor mij was dit vanmorgen reden om maar eens een bezoek te brengen aan het kantoor van het WFIA in Den Haag om zelf te zien hoe deze organisatie er nu voor staat. Van directeur Imanda Wapenaar kreeg ik uitleg over waar de huidige organisatie nu staat en wat men heeft gedaan met de kritiek van destijds.

Ik verliet het pand met een goed gevoel. Het maatschappelijk rendement van zo'n lobby organisatie is natuurlijk moeilijk te beoordelen, maar als wij onze stad echt vooruit willen brengen op het gebied van bijvoorbeeld de bio-science ontwikkeling dan moeten we ook op het internationale vlak zichtbaar aanwezig zijn. Andere concurrerende Europese regio's doen dat immers ook. Alleen kunnen we dat niet, daar zijn we als stad veel te klein voor. Middels organisaties als de WFIA zijn we door samenwerking met andere steden wel in staat dit op een professionele manier maar met beperkte middelen te doen. Daarbij blijf ik natuurlijk wel kritisch kijken naar het rendement voor onze stad. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

Tot ziens.

woensdag 16 januari 2008

Randstad Urgent

De Randstad weer aan de top brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. Dat is de doelstelling van een programma dat het kabinet vorig jaar is gestart onder de naam Randstad Urgent.

In het kader van dit programma heeft mijn voorganger Filip van As vorig jaar met de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, een overeenkomst ondertekend. Met hun handtekening hebben zij hun commitment gegeven aan de uitvoering van het kabinetsprogramma Randstad uit het regeerakkoord. Voor Leiden zit een verbetering van de onsluiting van het Bio Science Park in het Programma Randstad Urgent. Deze maatregelen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park. Aangezien hiermee ook nationale belangen gediend zijn trekken de gemeente Leiden en het Rijk hier samen op.

De besluitvorming in Nederland heeft last van bestuurlijke drukte. Dat levert te vaak vertraging op. De bestuurlijke cultuur moet daarom anders. Veel bestuurders in Nederland zijn het erover eens dat het Rijk en de provincie als dat nodig is gelegitimeerd knopen moeten kunnen doorhakken. Daarom zijn vorig jaar bestuurlijke duo’s gevormd die samen een specifiek project gaan ondersteunen dat voor de Randstad van strategisch belang is. De uitbreiding van het Bio Science Park is zo'n strategisch belang en daarom vorm ik nu samen met minister Van der Hoeven zo'n duo.

Afgesproken is dat de minister uiterlijk april 2008 een uitspraak van het kabinet zal vragen over een financiƫle bijdrage voor de oplossing van ons probleem. Daar staat tegenover dat de gemeente moet zorgen voor een tijdige aanpassing van het bestemmingsplan en overeenstemming met de grondeigenaar.

Vanmorgen was ik in Den Haag om de voortgang van onze afspraken te bespreken met minister Van der Hoeven. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het ministerie en de gemeente met betrekking tot de Bio Science cluster.

Tot ziens.

Witteveen

Ik geef het toe, als kersverse wethouder van Sport moet ik veel leren in deze dagen. Door te luisteren naar mensen, bijeenkomsten te bezoeken, rapporten te lezen en in de Leidse Sportwereld rond te kijken probeer ik me snel in te werken.

Niet alleen ik moet leren, de Leidse sportjournalisten moeten ook mij leren kennen. Dat bleek afgelopen zaterdag toen in het bijschrift onder een foto waarop ik de jaarlijkse sportprijs overhandigde aan de waterpolodames van ZVL, mijn naam werd geschreven als Witteveen. Geeft niets dacht ik, toen ik dat las. Ik ben nieuw en dan kunnen dat soort fouten worden gemaakt.

Het betreffende stukje was geschreven door GertJan van Geen. Blijkbaar was hij toch wat geschrokken van zijn fout dat hij vanmorgen in het Leidsch Dagblad een excuus schreef onder de kop Excusez Moi, Wethouder. Sportief dacht ik nog bij het lezen van deze kop, maar dat was ik snel vergeten bij het lezen van de rest van het artikel. Ik viel zo ongeveer van m'n stoel van de rest van het artikel.

Toegegeven, ik kwam tijdens de uitreiking van de jaarlijkse sportprijzen wat laat binnen. Ik heb daarvoor echter voor de hele zaal mijn verontschuldigingen aangeboden en ik heb uitgelegd wat de reden was. Bovendien had ik de organisatie vooraf ingelicht van het feit dat ik pas laat aanwezig kon zijn. De heer Van Geen trekt echter zonder kennis van zaken de conclusie dat mijn late binnenkomst alles te maken heeft met gebrek aan respect van mijn kant. Vervolgens maakt hij me in het stuk belachelijk vanwege de oproep die ik deed aan de aanwezigen om mij suggesties te doen voor onderwerpen die voor hen zo belangrijk zijn dat ik daarmee de komende twee jaar aan de slag zou moeten gaan.

Volgens deze journalist moet ik dat helemaal niet aan de sporters te vragen. Hij weet namelijk precies waar de Leidse sportwereld op zit te wachten. Gewoon de Ronde van het Groene Hart en de Giro d'Italia naar Leiden halen. Wat de heer Van Geen niet begrijpt is dat ik een bestuurder ben die graag met de inwoners in gesprek gaat zodat ik weet waarop zij zitten te wachten. Als wij al genoeg geld hebben om dergelijke geldverslindende activiteiten naar Leiden te halen, dan wil ik weten of ze dat niet veel liever uitgeven aan bijvoorbeeld een verbouwing van de 5 mei hal zodat onze eigen ZZ-Leiden de ruimte krijgt waar zij als topsport organisatie recht op hebben.

Het artikel eindigt tenslotte met een flauwe woordspeling op mijn achternaam. Ik zal me er niet toe verlagen.

Alle begin is moeilijk. Ik moet wennen aan mijn nieuwe rol en de pers moet wennen aan een nieuwe wethouder. Laten we elkaar daarbij wel een beetje blijven respecteren. Dat laatste is precies wat ik miste in het artikel van Gertjan van Geen. Jammer, gemiste kans.

Tot ziens.

maandag 14 januari 2008

Vijfhonderd!

11 januari 2005 schreef ik op deze plaats het eerste stukje voor mijn weblog. Nu, 3 jaar later, schrijf ik nummer 500. Een mijlpaal die ik u niet wil onthouden.

Vanavond was ik in de Pieterskerk op de nieuwjaarsreceptie van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden. Men had bewust voor de locatie van de Pieterskerk gekozen. Tijdens de bijeenkomst deed men een gift van 1.000 euro als bijdrage voor de restauratie. Bovendien gaat men via een actie onder de Leidse horecaondernemers dit bedrag nog verhogen tot 20.000 euro. Bravo voor de horeca in Leiden. De Pieterskerk kan deze bijdrage buitengewoon goed gebruiken.

Tijdens de nieuwjaarsrede liet voorzitter Richard van Leeuwen zich in redelijk positieve bewoordingen uit voor de samenwerking met de gemeente. Dat is mooi en ik zie het als mijn taak om deze goede relatie in 2008 verder uit te bouwen. Daarvoor hebben we in het collegeprogramma een aantal onderwerpen opgenomen die het leven van de Leidse (horeca)ondernemers wat eenvoudiger moeten maken. Het zijn punten op het gebied van vereenvoudiging van regels, verbetering van gemeentelijke dienstverlening, meer parkeerplaatsen en promotie van maandelijkse koopzondagen. Zelfs het terugdringen van het aantal coffeeshops kan rekenen op steun van de Horecamensen. Later begreep ik dat coffeeshops geen lid mogen worden van Koninklijke Horeca Nederland.

Ik kijk uit naar de samenwerking in 2008.

Tot ziens.

zondag 13 januari 2008

Egmond aan Zee

Vandaag was de '36e PWN Egmond Halve Marathon 2008'. In de afgelopen vijfendertig jaar heeft het evenement een mooie reputatie opgebouwd. De steeds andere weersomstandigheden bepalen doorgaans het karakter van deze nieuwjaarsklassieker. Het succes is voor een groot deel te danken aan een unieke afwisseling in het parcours. Een parcours waarin de natuur van enerzijds het Noordzeestrand en anderzijds het Noordhollands Duinreservaat een grote rol speelt.

Samen met zo'n 12.500 deelnemers vertrok ik vandaag rond 12.45 uur om na 1 uur en 56 minuten weer te finishen. Een mooie training voor de halve marathon van Leiden op 18 mei.

Tot ziens.

vrijdag 11 januari 2008

Sportprijzen

Sinds de val van het oude college was het er nog niet van gekomen, maar was de ploeg nog een keer bij elkaar. We hebben persoonlijk afscheid kunnen nemen van de drie vertrekkende oud wethouders. Tijdens een gezellige avond hebben we teruggekeken op een periode van goede samenwerking en uitstekende onderlinge relaties.

Voor mij werd deze bijeenkomst onderbroken om een bezoek te brengen aan een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de Leidse Sport Federatie in de accomodatie van Wielervereniging SWIFT aan de Willem van der Madeweg. Daar werden de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Voor een wethouder Sport een gebeurtenis die ik niet mocht missen.

Een aantal echte Leidse Kanjers werden daar vanavond in het zonnetje gezet. Roeier Jaap Schouten van NJORD is verkozen tot beste sportman van het jaar 2007. Waterpolospeelster Iefke van Belkum werd tot beste sportvrouw uitgeroepen en de hele waterpolovereniging ZVL (foto) mag zich vanaf nu beste sportploeg noemen. De ereprijs ging naar Gerard van den Berg, coach en ambassadeur van taekwondo.

Voordat ik de winnaars persoonlijk mocht feliciteren kreeg ik de gelegenheid voor een korte toespraak waarin ik iets mocht zeggen over de gemeentelijke plannen voor 2008 op sportgebied.
Tot ziens.

woensdag 9 januari 2008

Scheveningen

Samen met de collega's uit het nieuwe college hebben we vandaag en gisteren doorgebracht in een hotel aan het strand van Scheveningen. In alle rust hebben we ons voorbereid op de samenwerking in de komende periode. Twee dagen lang hebben we gesproken over de manier waarop wij de komende periode met elkaar aan de slag gaan. Wat is precies de taakverdeling, hoe gaan we om met lastige vraagstukken, hoe komen we tot een goede samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners van de stad. Al die vragen kwamen aan de orde.

Ervaringen uit het verleden hebben me geleerd hoe belangrijk het is dat je als nieuw team een goede start maakt. De komende periode zullen we samen veel meemaken, maar we zullen ook moeilijke momenten bij zitten. Een hecht teamverband is dan onmisbaar en van belang voor de hele stad.

Tussendoor hadden we nog tijd voor een tweetal nieuwjaarsrecepties. Gisterenavond bij de Kamer van Koophandel en vandaag bij de Provincie Zuid-Holland. Ik merk dat dit soort bijeenkomsten voor mijn portefeuille Economische Zaken van belang zijn. Ik heb met veel mensen gesproken en waar nodig daarbij de belangen van de stad Leiden nog eens onder de aandacht gebracht. Een aantal contacten zullen de komende tijd zeker nog een vervolg krijgen.

Vanaf morgenochtend weer gewoon naar het Stadhuis.

Tot ziens.

maandag 7 januari 2008

Aan het werk

Vandaag begint de eerste volle week in mijn portefeuille Economie en Sport. Mijn lege agenda vult zich inmiddels in een hoog tempo. Op mijn bureau ligt een gloednieuw exemplaar van het collegeprogramma dat PvdA, VVD, CDA en Groenlinks vlak voor de kerst hebben afgerond. In dat programma ligt de basis voor ons nieuwe college.

Als meest in het oog springende taken zie ik voor mezelf de ontwikkeling van het Bio Science Park, de Ontwikkeling van het Huis van de Sport, de realisatie van het Bedrijventerrein Oostvlietpolder (zodra de Raad van State zich hierover heeft uitgesproken) en de ontwikkeling van twee parkeerlocaties (Morspoort en Haagwegterrein). Aan mij de taak om voor deze speerpunten de komende tijd een concreet werkprogramma voor de Economie en Sport in Leiden te maken. Daarnaast ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid waartoe de gemeenteraad eerder besloot.

Heeft u suggesties voor onderwerpen die ik zeker op moet nemen in mijn nieuwe werkprogramma, laat me dat dan even weten.

Tot ziens.

donderdag 3 januari 2008

Speeddating

Vanavond was ik bij de eerste nieuwjaarsreceptie van 2008 van de BV Leiden in de Marekerk. Voor mij als nieuwe wethouder Economische Zaken een mooie gelegenheid om kennis te maken met mijn nieuwe doelgroep van beleid; de Leidse ondernemers. Zo'n nieuwjaarsreceptie is natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om snel veel nieuwe mensen te leren kennen, een avondje speeddaten dus.


Duo-voorzitter Mariƫtte Barnhoorn (foto) sprak daar namens de bijna 400 leden/ondernemers haar nieuwjaarstoespraak uit. In de richting van de politiek overigens een buitengewoon milde toespraak, maar dat had alles te maken met het feit dat ze het nieuwe college wel een kans wil geven om in 2008 echt iets voor ondernemend Leiden te betekenen. We zullen er als college wel flink voor moeten werken om volgend jaar weer zoveel mildheid over ons heen te krijgen. Over mijn nieuwe portefeuille liet ze overigens geen onduidelijkheid bestaan. Voor de BV Leiden ben ik vooral wethouder voor meer ruimte voor bedrijven en parkeren. Eventuele woningbouw in de Oostvlietpolder wanneer de Raad van State geen ruimte ziet voor bedrijfsontwikkeling zag ze als een grapje van de onderhandelaars tijdens de onderhandelingen over het coalitieakkoord. We zullen zien.

Tot ziens.