woensdag 28 februari 2018

Ik pas


De Gemeente speelt een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Niet alleen omdat alcohol en de gezondheid van onze inwoners alles met elkaar te maken hebben, maar ook omdat de openbare orde en  veiligheid vaak niet samen gaat met overdadig alcoholgebruik. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en zie ik toe op de naleving van de Drank- en Horecawet. Helaas zie ik nog veel te vaak dat alcohol in het spel is bij verkeersongelukken, uitgaansgeweld, overlast, ordeverstoring, huiselijk geweld en antisociaal gedrag. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun alcoholgebruik en het gevaar van drinken. Daarom zetten we als gemeente ook in op alcoholpreventie.
Voor sommige mensen is het lastig om te weten waar hun grens ligt. Te veel alcohol zorgt ervoor dat mensen minder remmingen ervaren en dingen doen die ze normaal gesproken niet zouden doen. Het is goed dat iedereen af en toe bewust stilstaat bij zijn of haar alcoholgebruik. Hoeveel drink ik eigenlijk? Dat borreltje voor of na het eten, of elke dag een glaasje wijn bij het et
en: onbewust drinken mensen soms meer dan ze denken.
Ook het waarom is iets om bij stil te staan. In veel gevallen zal het zijn omdat we alcohol drinken ‘gezellig’ vinden. Er is natuurlijk niks mis met een beetje gezelligheid, maar het is wel goed dat we ons bewust worden van de sociale druk om te drinken. Iemand die zich op een feestje beperkt tot water of een glaasje fris, wordt al snel gezien als ‘ongezellig’. Dat maakt het niet makkelijker om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld omdat je nog rijden moet. Of gewoon omdat het verstandiger is om niet te drinken. Het zou mooi zijn als we daar met zijn allen wat minder oordelend in waren.
Daar komt nog eens bij dat alcohol ook invloed heeft op je gezondheid. Mijn collega Jacqueline Koops, wethouder Volksgezondheid, benadrukt dat steeds. Het schijnt zo te zijn dat mensen die niet drinken beter slapen, gewicht verliezen en zich fitter voelen.
In heel Nederland is er nu een campagne die mensen stimuleert om een maand niet te drinken: IkPas. Collega Jacqueline Koops en ik hebben besloten om dit jaar opnieuw mee te doen en in de maand maart geen alcohol te drinken. Twee jaar geleden deden we ook mee. Het heeft ons wel bewust gemaakt van ons alcoholgebruik. Daarom zijn we ook heel benieuwd of het dit jaar anders is.
Ik wil u ook uitdagen om mee te doen aan de campagne IkPas. Voor uw eigen gezondheid en voor onze maatschappij. Het leuke van deze campagne is dat u uw ervaringen kunt delen met andere deelnemers. Dat geeft steun, maar soms ook inzicht. Speciale IkPas-coaches kunnen u helpen als u extra ondersteuning nodig heeft.
Doet u mee? Volg dan ons voorbeeld. U kunt zich aanmelden via www.ikpas.nl.

donderdag 15 februari 2018

Geef Stichtse Vecht kleur

In een van mijn columns heb ik u al bericht dat we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum. Woensdag 21 maart mag u naar het stembureau.

Afgelopen week mocht ik als voorzitter van het centraal stembureau onder meer een laatste check  doen op de ingeleverde kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. In aanwezigheid van de media zijn de politieke partijen die aan de verkiezingen mee gaan doen bekendgemaakt. Deze partijen zullen u de komende weken graag vertellen waar ze voor staan. Met 12 deelnemende partijen valt er in onze gemeente heel wat te kiezen. Het is nu aan u om Stichtse Vecht kleur te geven!

‘Geef Stichtse Vecht kleur’ is het thema van deze verkiezingen. Een inwoonster bracht mij op het idee om met ‘kleur’ aan de slag te gaan. Ik vond haar uitleg mooi. ‘Verkiezingen geven kleur aan het bestuur, dat weer kleur geeft aan de gemeente en het leven van alledag.’ Samen met u kunnen we Stichtse Vecht nog mooier, leuker en gezelliger maken. Hoe mag u aangeven in het stemhokje.
De komende weken gaan wij u informeren over de verkiezingen. Alle informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar staan ook veelgestelde vragen over bijvoorbeeld hoe u iemand voor u kunt laten stemmen.

Als u nog niet weet op welke partij en kandidaat u gaat stemmen, is de verkiezingskrant een aanrader. Die ontvangt u 8 maart in uw brievenbus, behalve als u een nee-nee sticker op de brievenbus heeft. U kunt ook een exemplaar ophalen in het gemeentekantoor of de krant online bekijken op onze website. Ik wil u nog een tip geven. Vrijdag 16 maart vindt vanaf 19.00 uur een groot verkiezingsdebat plaats. Dit wordt georganiseerd door RTV Stichtse Vecht in samenwerking met de gemeente. U kunt het debat in de aula van RSG Broklede in Breukelen live bijwonen of bekijken via de website van RTV Stichtse Vecht.

Een landelijke trend is helaas dat steeds minder jongeren gaan stemmen. Daar willen wij verandering in brengen. Bijvoorbeeld met de hulp van Astrid en Lisa, die de komende weken voor onze sociale mediakanalen vlogs gaan maken. In deze korte filmpjes leggen zij uit wat de gemeenteraad is en doet, en waarom het ook voor jongeren belangrijk is om te stemmen. Ze komen ook een keer bij mij op de koffie. Ik verwacht dat ze daar ook over gaan vloggen.

Ik hoop dat u op 21 maart gaat stemmen. Wij willen het u in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. Wilt u stemmen, maar bent u daar fysiek niet toe in staat en kan niemand met u mee? Dan komen we u ophalen met de Stembus. Zelf rijd ik ook een tijdje mee op de bus, dus wie weet haal ik u wel persoonlijk op om samen naar het stembureau te gaan. Ik kom hier binnenkort in mijn column op terug. 

Tot ziens.

woensdag 7 februari 2018

Zwemmen tegen kanker

Velen van u weten dat ik longkanker heb en dat mijn ziekte ongeneeslijk is. Vorige week was ik, zoals elke zes weken, bij mijn specialist voor een evaluatie. Het afgelopen jaar bleek bij eerdere evaluaties steeds dat de behandeling aansloeg en de ziekte stabiel bleef. Deze week was het nieuws helaas minder positief. De tumor en de uitzaaiingen zijn de afgelopen tijd toegenomen. Ik wist dat dit moment een keer zou komen. Tot nu toe heb ik geluk gehad dat ik dit moment een tijd voor me uit heb kunnen schuiven.
Concreet betekent het dat ik stop met chemotherapie en overstap op immunotherapie. Dat is een therapie waarbij mijn eigen afweersysteem geholpen gaat worden om de kanker te bestrijden. Op het gebied van de – nog vrij nieuwe - immunotherapie is de afgelopen jaren flink voortuitgang geboekt. Daardoor is de kans dat dit kan helpen om nog wat meer tijd van leven te krijgen, reëel. Of dit bij mij ook echt lukt, is niet te voorspellen. Dat is echt afwachten.

De onzekerheid over het verloop van mijn ziekte maakt  weer eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar kanker is. Door onderzoek komen er steeds weer nieuwe behandelmethoden, met meer mogelijkheden op genezing of verlenging van leven. Daar is veel geld voor nodig.


Een tijdje geleden klopten twee inwoonsters bij de gemeente aan, Limore Noach en Marije Zuidervaart. Zij gaan op zondag 2 september een zwemevenement in onze gemeente organiseren: Swim to Fight Cancer - Stichtse Vecht. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties meedoen, waarbij zij zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven.

Het zwemevenement vindt plaats vanuit de organisatie Fight Cancer. Deze organisatie noemt zichzelf het eigenzinnige jongere zusje van het landelijk bekende KWF Kankerbestrijding. Zij willen met aansprekende en sportieve activiteiten het belang van kankerbestrijding onder de aandacht brengen bij jongvolwassenen. De opbrengsten van Fight Cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Dit jaar vinden onder andere in Tilburg, Hoorn, Apeldoorn, Eindhoven en Doetinchem activiteiten plaats.

De gemeente is onder de indruk van het enthousiasme en de belangeloze inzet van de initiatiefneemsters en ondersteunt dit initiatief. Wij verlenen alle medewerking want er komt veel kijken bij zo’n groot evenement. Denk aan vergunningverlening, veiligheid en bereikbaarheid. En natuurlijk gaan wij zelf ook een team op de been brengen om het goede voorbeeld te geven!
Boom en Bosch in Breukelen wordt het start- en finishpunt, met de Vecht als decor en verbindende factor. Zoals de Vecht de dorpen van Stichtse Vecht verbindt, verbindt Swim to Fight Cancer alle inwoners van Stichtse Vecht om samen een vuist te maken tegen kanker.


Ik hoop van harte dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te zwemmen of een bijdrage te leveren door een zwemmer of een team te sponsoren. In het belang van al die mensen die in de toekomst nog geconfronteerd worden met deze ziekte.

Meer informatie vindt u op: www.swimtofightcancer.nl

Tot ziens.

donderdag 1 februari 2018

Storm

De afgelopen week hadden we twee stormen binnen de gemeente. De eerste kan u niet ontgaan zijn: op 18 januari trokken windvlagen van ruim 140 km per uur over de gemeente.

Onze medewerkers komen bij zo’n weersvoorspelling direct in actie. Vanuit één coördinatiepunt zijn zo’n 80 meldingen direct doorgezet naar de juiste collega. Door korte interne lijnen en goede samenwerking met hulpdiensten en aannemers konden alle disciplines elkaar versterken. Heftig was dat de brandweer van Loenen aan de Vecht zelf slachtoffer werd. Een enorme tak belandde op hun brandweerauto. De brandweerlieden kwamen gelukkig met de schrik vrij.

Bij de aanpak hadden onveilige situaties prioriteit, zoals ontoegankelijke wegen of beschadigde huizen. Onze buitendienst en aannemers zijn nog druk met opruimen. Ook veel inwoners dragen hun steentje bij.

De gevolgen van deze storm waren snel onder controle dankzij de saamhorige inzet van velen. Door doortastend optreden hebben we veel gevolgschade kunnen voorkomen. Ik spreek mijn waardering uit aan hulpdiensten, inwoners en medewerkers die hard gewerkt hebben om Stichtse Vecht veilig door de storm te loodsen.

Van de tweede storm heeft u misschien minder gemerkt.

Het is meer een politiek/bestuurlijke storm waar ik  zelf druk mee ben en die lastiger onder controle is te krijgen.

U heeft misschien gehoord dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het integer functioneren van het bestuur en onze organisatie, onderzoek laat doen naar mogelijke schendingen van integriteit. Niet alleen voer ik een gesprek met de rijksrecherche over mogelijke onregelmatigheden bij de Belastingsamenwerking met Weesp en Wijdemeren, er loopt ook een onderzoek naar vermeend niet integer handelen van wethouder Pieter de Groene. Met name de laatste zaak heeft politiek veel los gemaakt.

Vanwege het belang van betrokkenen en de voortgang van het onderzoek ga ik hier niet in op de inhoud van beide onderzoeken.

Als het gaat om integriteit heb ik als burgemeester een wettelijke taak en die neem ik serieus. Elke suggestie van niet integer bestuur moet onderzocht worden. Mensen moeten daarvoor altijd bij me aan kunnen kloppen. Maar, zolang het onderzoek loopt, oordeel ik niet en ik vraag ook anderen nadrukkelijk om dat niet te doen.

Er spelen daarnaast interne discussies binnen politieke partijen. Ik realiseer me dat zulke interne discussies misschien schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in het bestuur. Ik merk dat ook uit reacties die ik krijg van inwoners. Politieke partijen moeten zich blijven realiseren dat het bestuur van de gemeente aan hen is toevertrouwd door de inwoners.  U als inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zich inzet voor het belang van inwoners. Ik roep partijen op om dat belang steeds voorop te zetten, ook nu de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht komen.

En u, inwoner, roep ik op om 21 maart gewoon te gaan stemmen. De gemeente wil goede besluiten nemen en goede resultaten voor onze inwoners realiseren. Vaak slagen we daar in, zoals uit de  aanpak van de storm blijkt.  En, als we fouten maken, onderzoeken we dat en willen we er van leren. Om het volgende keer beter te doen!

Tot ziens.