zaterdag 23 december 2006

Vegen

Vanmorgen hadden we de laatste vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders voor het kerstreces. Een agenda met allemaal voorstellen die de agenda van afgelopen dinsdag niet hadden gehaald, maar die voor de kerst nog wel afgehandeld moeten worden. Een veegcollege noemen we dat.

Desondanks hadden we wel een flinke hoeveelheid belangrijke agendapunten. Een definitief besluit met betrekking tot de nieuwbouw van het ROC bij station Lammenschans, een voorstel met een oplossing voor het financieel tekort op de renovatie en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal en tenslotte nog een voorstel over de toekomst van het Trekvaartplein.

Vanavond was ik met een grote groep gasten van de gemeente Leiden aanwezig in de Pieterskerk voor het traditionele Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach. Hier zong het Bachkoor Holland met het Concertgebouwkamerorkes o.l.v. Roy Goodman. Dankzij deze hemelse klanken zit de kerstsfeer er bij mij in ieder geval goed in.

Ik wens alle lezers van mijn weblog natuurlijk ook een buitengewoon prettige feestdagen toe. In het nieuwe jaar treffen wij elkaar weer op deze plaats.

Tot dan.

Huizen

Eerder deed ik op deze plaats verslag van mijn zoektocht naar een nieuwe woning in Leiden. Vandaag kan ik melden dat we vanmorgen onze handtekening hebben gezet onder de koopakte voor een nieuwe woning in de Leidse Merenwijk. Eind januari gaan we verhuizen en dat is ruim binnen de termijn die ik met de gemeenteraad had afgesproken. Voor mij is het ook precies op tijd om mee te kunnen stemmen met het RijnGouwelijn referendum op 7 maart aanstaande.

Dat was overigens niet de enige woning, waarvoor ik vandaag een handtekening mocht zetten. Vanmiddag was ik op de hoogste verdieping van de Luba-toren aan de Willem de Zwijgerlaan, om daar met woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar PFC2 een overeenkomst te ondertekenen voor de ontwikkeling van het Groenoordhallenterrein. In dit ruim 9 hectare grote gebied zullen de komende jaren ruim 500 woningen worden gerealiseerd, waarvan 20% in de sociale sector. Daarnaast worden er ook nog een flinke hoeveelheid kantoren, bedrijven en voorzieningen gerealiseerd. Alhoewel de opzet van de wijk wel stedelijk te noemen is, bestaat het plan overwegend uit laagbouw. Er zal rekening gehouden worden met voldoende speelgelegenheid. De nieuwe wijk wordt autoluw, goed ontsloten en er komen routes voor langzaam verkeer.

Er is nog wel de nodige voorbereiding nodig, voordat met de bouw van deze woningen kan worden begonnen. De huidige Groenoordhallen kunnen daardoor nog ongeveer 2 jaar in gebruik blijven. Dat komt goed uit want toevallig ook vandaag mocht ik de nieuwe gebruiksvergunning overhandigen aan de directie. Op grond hiervan weten we nu ook dat het gebruik van deze hallen ook veilig kan gebeuren.

Tot ziens.

woensdag 20 december 2006

Excellente vergunningen

Binnen de gemeente Leiden is de afdeling Vergunningverlening en Subsidies verantwoordelijk voor de afgifte van bouwvergunningen. Dat is een ingewikkeld proces wat met buitegewoon veel zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd. Hoe belangrijk dat is zien we in de praktijk wanneer blijkt dat een gebouw niet veilig is, zoals een tijdje geleden in Amsterdam waar een pas opgeleverd appartementencomplex geheel ontruimd moest worden wegens instortingsgevaar. De eigenaar/bewoners kijken in zo'n geval al snel naar de gemeente die dit had moeten voorkomen.

Binnen de gemeente Leiden is twee jaar geleden een proces gestart om de kwaliteit met betrekking tot dit proces sterk te verbeteren. Vandaag werd een project onder de titel 'Excellente Werkwijze' afgesloten. Dat was voor mij reden om eens bij de mensen van Vergunningverlening en Subsidies langs te gaan om zelf te vernemen hoe de zaken er nu voor staan.

Mijn indruk is dat deze mensen er werkelijk alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er in dit proces zo min mogelijk fouten worden gemaakt en dat alle vergunningen kunnen worden afgegeven binnen de termijn die met de aanvrager is afgesproken. Die aanvrager kan het hele traject ook volgen via internet en binnenkort is het zover dat de aanvrager ook per SMS op de hoogte kan worden gebracht van de vorderingen.

Dankzij dit project is de dienstverlening op het gebied van bouwvergunningen de afgelopen 2 jaar sterk verbeterd. De volgende uitdaging is nu om voor een groot deel van de bouwvergunningen een 'klaar terwijl u wacht' service te introduceren. Aan het enthousiasme van de betrokken medewerkers zal het niet liggen. Dat heb ik vandaag zelf kunnen vaststellen.

Aan het einde van de middag was ik op uitnodiging van de bewoners nog even in de wijk Zuidhoven. In een partytent aan de Willem Klooslaan hielden zij een eindejaarsbijeenkomst met kerstmuziek en gluhwijn.

Tot ziens.

dinsdag 19 december 2006

Schriftelijke vragen

Vorige week schreef ik in mijn dagboek over de taskforce studentenhuisvesting. Dat was voor het Leidsch Dagblad aanleiding voor een artikel. Dat is natuurlijk mooi, een beetje aandacht voor hetgeen ik hier schrijf. Behalve van het Leidsch Dagblad kwamen er ook reacties van politieke partijen. Zo is inmiddels op de website van het CDA in Leiden te lezen dat ze bijzonder blij zijn met mijn stelingname. Bedankt daarvoor, want met zoveel steun kan ik natuurlijk snel aan de slag met dit vraagstuk.

Wellicht dat u daarom mijn verbazing kunt voorstellen toen er vandaag van de kant van dezelfde CDA fractie maar liefst 11 schriftelijke vragen aan het college binnenkwamen. In grote lijnen kwam het erop neer dat het CDA wil weten waarom ik niet eerder aan de slag was gegaan met dit onderwerp.

Over de devaluatie van het instrument van schriftelijke vragen schreef ik in dit dagboek van 22 augustus jl. en dat zal ik hier niet herhalen. Het is wel jammer dat het CDA in dit geval direct grijpt naar dit instrument terwijl ze natuurlijk ook gewoon direct op mijn weblog hadden kunnen reageren. De tijd die nu nodig is voor de beantwoording van deze schriftelijke vragen had ik graag gebruikt om te werken aan oplossingen voor het probleem zelf.

Voor mij is het schrijven van mijn weblog een manier om zo nu en dan, en zonder ambtelijke ondersteuning, eens wat overwegingen aan u te kunnen toevertrouwen. Dat doe ik inmiddels alweer bijna twee jaar en daar wil ik graag mee doorgaan.

Tot ziens.

zondag 17 december 2006

Roomburgboten

Bij mijn aantreden als wethouder heb ik naast de normale zaken binnen de ruimtelijke ordening ook de onderwerpen woonwagens en woonboten in portefeuille gekregen. Vooral de woonboten hebben me tot nu toe behoorlijk veel werk bezorgd. Vandaag was ik voor dit onderwerp te gast bij een aantal bewoners van de woontorens aan de Drususlaan in Roomburg.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Roomburg heeft de gemeenteraad bepaald dat er naast deze woontorens een viertal, onder architectuur gebouwde, woonarken moeten komen. Tot nu toe was er echter nog geen uitvoering gegeven aan deze wens en dus zijn we daar onlangs mee aan de slag gegaan. Dit heeft alles te maken met het grote tekort aan ligplaatsen in de rest van de stad.

Ondanks het feit dat de huidige omwonenden destijds wel op de hoogte zijn gebracht van het feit dat deze vier woonboten hier zouden kunnen komen, heeft men altijd de stille hoop gehouden dat de gemeente hier vanaf zou zien. Nu we binnenkort met de uitvoering van dit plan willen beginnen, probeert men de gemeente van haar voornemen af te brengen.

Ik heb zelf kunnen waarnemen dat de woonarken inderdaad behoorlijk in het zicht komen te liggen van de bewoners in de tegenovergelegen hoogbouw. Aan de andere kant is de afstand tot de toekomstige arken niet kleiner dat de afstanden tussen veel gebouwen elders in de wijk.

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van dit plan moet naast het bestemmingsplan ook nog het ligplaatsenplan worden aangepast. Het college zal daarvoor binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad sturen. Ik heb de bewoners gewezen op de mogelijkheid om hun grieven voor die tijd bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tot ziens.

donderdag 14 december 2006

ZAP-ers


Kent u de term Zwerfafvalpakkers (ZAP-ers)? Ik niet, dat wil zeggen, tot vandaag niet. Vandaag mocht ik als vervanger van mijn afwezige collega John Steegh de jaarlijkse ZAP-ers speldjes uitreiken.

Welke gemeente kent ze niet? Burgers die uit eigen beweging, geheel vrijwillig, wekelijks of soms zelfs dagelijks op pad gaan om zwerfafval op te ruimen. Ze verrichten fantastisch werk en ze verdienen het daarvoor in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar organiseerde de organisatie Nederland Schoon voor de vierde maal de Speldjesregen. Bij deze gelegenheid mocht ik 7 inwoners van de gemeente Leiden een speldje met oorkonde uitreiken voor het uitstekende werk dat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om onze stad nog schoner te houden.

Tot ziens.

dinsdag 12 december 2006

Restrictie

In de commissie Ruimte en Bereikbaarheid hebben we vanavond gesproken over het Wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord. U weet wel, dat is het plan waarmee we proberen een groot aantal problemen in deze wijk in een keer op te lossen. Als onderdeel van dit plan komen er een groot aantal extra woningen en arbeidsplaatsen. Om te zorgen dat alle extra auto's die met deze nieuwe functies meekomen niet allemaal op de toch al schaarse parkeerplaatsen in de wijk moeten parkeren gaan we heel veel parkeerplaatsen in parkeergarages in en onder gebouwen maken. Op die manier ondervinden de huidige bewoners daar geen overlast van.

Gebouwde parkeerplaatsen zijn echter duur en om die kosten terug te kunnen verdienen zal het gebruik betaald moeten worden. Wanneer het parkeren buiten die voorzieningen gratis blijft is de kans groot dat de autobezitters niet in de dure parkeergarages gaan staan. Daar is al een gebrek aan parkeerruimte zodat dat tot een parkeerchaos in de wijk zal leiden. Omdat te voorkomen kun je als gemeente maatregelen nemen waardoor de auto's van bezoekers niet buiten de parkeergarages mogen parkeren. Je stelt dan een parkeerrestrictiegebied in. Het vorige college had dit in de plannen opgenomen, e.e.a. nadat de gemeenteraad deze mogelijkheid in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) had opgenomen.

Nu wil het feit dat in het programma van dit college te lezen staat dat een dergelijk parkeerrestrictiegebied alleen kan worden ingesteld wanneer de bewoners van de betreffende wijk daarom verzoeken. En dat is in Leiden-Noord niet het geval. Het college staat nu voor een dilemma. We willen natuurlijk het collegeprogramma volgen maar dan hebben we een tekort van ruim 13 miljoen euro omdat de lege parkeervoorzieningen onvoldoende opbrengen. Als je zoveel geld moet bezuinigen op allerlei plannen dat is de kans groot dat het ten koste gaat van voorzieningen die voor de wijk juist hard nodig zijn.

Het college heeft de raad laten weten dat we nog eens goed willen nadenken over een mogelijke oplossing. Binnenkort komen we met voorstellen. Een groot deel van de commissieleden liet vanavond alvast weten dat men de uitkomst kritisch zal bekijken. Parkeerrestrictie is geen populair woord in Leiden.

Tot ziens.

maandag 11 december 2006

Taskforce

Vandaag mocht ik voor de eerste keer onze taskforce studentenhuisvesting voorzitten. In dit overleg zitten alle partijen (huurders, verhuurders, universiteit en gemeente) die in de stad iets te maken hebben met de huisvesting van studenten. Samen zien wij het als onze opdracht om het aantal wooneenheden voor studenten de komende periode met zo'n 1000 uit te breiden. Dat is een flinke doelstelling, maar het is wel hard nodig.

De term taskforce is naar mijn mening ernstig aan devaluatie onderhevig. Het is een term die tegenwoordig vooral wordt gebruikt om alleen maar de indruk te wekken dat men een probleem serieus neemt. Het feit dat ik vandaag na 8 maanden wethouderschap voor de eerste keer dit gezelschap mocht voorzitten, geeft volgens mij aan dat ook deze groep de naam taskforce nauwelijks mocht dragen.

We hebben afgesproken dat dit vanaf vandaag anders gaat. Een taskforce is wat mij betreft een groep mensen die met een sterke gedrevenheid zoeken naar, desnoods onconventionele, oplossingen voor een gezamenlijk probleem dat men buitengewoon serieus neemt. U hoort dus nog van ons.

Tot ziens.

zondag 10 december 2006

Rillingen

Vanmorgen was ik rond 04.30 uur weer thuis na een avond en nacht op stap met de Leidse politie. Bij mijn gesprekken met mensen in de wijk krijg ik vaak te maken met het onderwerp veiligheid op straat. Daarbij gaat het vaak om drugsgerelateerde overlast of problemen met hangjongeren. Bij een bezoek dat ik onlangs bracht aan het politieteam in Leiden Zuid-West heb ik een afspraak gemaakt om eens een nacht mee te draaien om zelf eens te zien hoe de politie omgaat met meldingen van inwoners met betrekking tot dit onderwerp.

Het eerste deel van de avond zat ik in een surveillanceauto in Leiden-West. Na een melding zijn we gaan bemiddelen in een pand waar de eigenaar wel erg veel kamers had verhuurd en men wel veel last van elkaar had gekregen. Ook troffen we op een speelplaats een brandend projectiel. Omdat het leek op een zelfgemaakte vuurwerkbom hebben we de brandweer opgeroepen. Ik merkte dat dit een probleem is wat steeds vaker voorkomt. De gebruiksaanwijzing om zo'n bom te maken staan tegenwoordig gewoon op internet en blijkbaar zijn er dan mensen die het niet kunnen laten om dan aan de slag te gaan, met alle gevolgen van dien.

Na middernacht ben ik met het Horecateam het centrum ingegaan. Eerst een ronde gelopen en daarna de rest van de nacht samen met twee dienders op de mountainbike door het centrum gereden. Ik verzeker u, het is een bijzonder gevoel om midden in de nacht op deze manier het centrum te doorkruisen. Ik kan me niet voorstellen dat er een snellere manier is om je door de stad te verplaatsen.

Echt grote calamiteiten hebben we niet meegemaakt. Wel heel veel wildplassers (75 euro boete!) die je op de fiets niet horen aankomen, en wat kleine opstootjes, een onwel geworden man en wat verkeersovertredingen.

Tijdens de nachtelijke fietstocht zijn we ook onder perron 1 geweest. Dat is zo'n plek waar je rond die tijd eigenlijk liever niet komt, maar met de agenten aan mijn zijde durfde ik het wel aan. Tussen de stank van urine en de bergen straatvuil zitten en lagen daar zo'n 15 mannen en een paar vrouwen bij te komen van hun laatste shot. Bij het zien van deze vreselijke plek liepen de rillingen werkelijk over m'n rug. Tussen hen zat een jongen, 21 jaar, nog opvallend goed gekleed maar met een lijkbleek gezicht, grote ogen en nauwlijks in staat tot praten. Ondanks moedige pogingen van de agent verkoos, hij het verblijf hier boven vertrek naar huis. Waarom is er niemand om hem, desnoods onder dwang, van deze vreselijke plek weg te halen? Ik wist dat het hier erg was, maar dit tart elke beschrijving.

Tot volgende week.

vrijdag 8 december 2006

Jachten

Vandaag was ik voor een bedrijfsbezoek bij Akerboom Yacht Equipment aan de Hoge Morsweg. Dit oude familiebedrijf zit sinds begin vorige eeuw aan de oevers van de Rijn. Van oudsher liepen hier complete schepen van de helling, maar tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerd in de bouw van dekhuizen, schroefassen en jachtequipment zoals liften, kranen en loopplanken. Onderdelen die elders worden ingebouwd in super de luxe jachten.

Het bedrijf heeft enige tijd geleden besloten tot modernisering van de bedrijfsbebouwing. Een lastige bijkomstigheid was daarbij het feit dat het bedrijf in de loop der jaren is ingebouwd tussen woonbebouwing. Daarvoor was dus maatwerk noodzakelijk en dat lijkt allemaal goed gelukt. Ik heb me laten informeren over de bouwplannen en de manier waarop deze in samenspraak met de buurt tot stand zijn gekomen.

Tot ziens.

donderdag 7 december 2006

Servicepunt

Vandaag was ik op bezoek bij het gemeentelijk servicepunt Bouw en Wonen. Dat is de plaats waar jaarlijks vele tienduizenden vragen binnenkomen die te maken hebben met alles op het gebied van bouwen en wonen. Wat mij betreft zo'n beetje de frontlinie van onze gemeentelijke dienstverlening. Beantwoording van vragen op dit terrein is een zorgvuldig klusje. Op basis van deze informatie gaan mensen vaak plannen maken en dat kost geld. Als dan achteraf blijkt dat de informatie niet klopt, dan is dat buitengewoon vervelend. Als bestuurder hecht ik er dus veel belang aan dat zo'n servicepunt goed georganiseerd is.

Ik trof er een groot aantal professionele medewerkers aan die er een sport van hebben gemaakt om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. Om ze daarbij te ondersteunen beschikken ze over een aantal geautomatiseerde toepassingen.

Geautomatiseerde systemen gaan bij deze vorm van dienstverlening een steeds belangrijkere rol spelen. Ook onze inwoners zoeken in toenemende mate via internet naar informatie op het gebied van Bouwen en Wonen. Er is op dit gebied al veel mogelijk, maar toch staat deze vorm van dienstverlening nog in de kinderschoenen. Vandaag heb ik gezien waaraan men binnen deze afdeling werkt. Het gaat niet lang meer duren voor dat onze inwoners thuis gewoon online bestemmingsplannen kunnen raadplegen en bouwvergunningen kunnen aanvragen. Even geduld nog.

Tot ziens.

woensdag 6 december 2006

Erfpacht

Vanmiddag mocht ik in het stadsbouwhuis een zaal vol met o.a. makelaars, notarissen en hypotheekverstrekkers verwelkomen. We hadden deze mensen uitgenodigd om hen te informeren over onze plannen met het omzetten van erfpacht naar eigendom.

In de jaren 70 is de gemeente gestart met het uitgeven van grond in erfpacht in plaats van eigendom. Daar waren toen goede (politieke) argumenten voor die met name te maken hadden met het betaalbaar houden van koopwoningen. Aangezien dat tegenwoordig niet meer werkt en de gemeente bovendien andere instrumenten heeft om koopwoningen betaalbaar te houden, had de gemeenteraad eerder besloten om te komen tot afschaffing van het erfpachtstelsel. Als een gevolg daarvan kunnen bijna alle Leidse erfpachters vanaf 1 januari 2007 eigenaar worden van de grond onder hun woning.

Vandaag hadden we dus de mensen bij elkaar die in de praktijk straks met deze nieuwe mogelijkheid te maken krijgen. De particuliere erfpachters krijgen binnenkort informatie over dit onderwerp toegezonden. Meer informatie is ook te vinden op www.leiden.nl/erfpacht

Tot ziens.

maandag 4 december 2006

Landschap

Vanmorgen weer eens op de fiets de stad in geweest. Eerst om op verzoek van de fractie van Leefbaar Leiden een kijkje te nemen in de Weidehof, waar woningcorporatie Portaal aan het werk is gegaan met een grootscheepse renovatie. Om veel ingrijpende verhuizingen te voorkomen is in het verleden afgesproken de renovatie uit te voeren in bewoonde staat. Nu de werkzaamheden in volle gang zijn valt de overlast voor een aantal bewoners fors tegen. Ik heb vandaag kunnen constateren dat ze niet helemaal ongelijk hebben. Gelukkig heeft Portaal dat inmiddels ook ingezien en een aantal maatregelen genomen om problemen in het vervolg te voorkomen.

Vervolgens ben ik op de koffie geweest bij een aantal bewoners van een flat aan de Haagweg. Zij hadden mij verzocht langs te komen in verband met het feit dat de gemeente een nieuwe ligplaats voor een woonboot gaat realiseren, vlakbij deze flat. Een en ander is zeer tegen de zin van de bewoners en dus wilde ik zelf de situatie wel eens bekijken. De reden dat de gemeenteraad deze ligplaats toch heeft goedgekeurd heeft te maken met een groot tekort aan ligplaatsen in de stad. Op korte termijn hebben we deze ligplaats nodig. Ik kon niet veel anders doen dan de bewoners deelgenoot maken van het dilemma waar ik mee zit. Ik zal nog eens bezien in hoeverre we bij de inrichting van de ligplaats rekening kunnen houden met de wensen.

Aan het einde van de dag mocht ik samen met Sinterklaas de eerste paal slaan voor 48 woningen in het deelplan Landschap in de woonwijk Roomburg.

Tot ziens.

vrijdag 1 december 2006

Wandeling

In mijn weblog van 7 november schreef ik over het gesprek dat ik had met een aantal bewoners uit de wijk Haagweg Noord. Naar aanleiding van dat gesprek heb ik vanmorgen samen met de bewoners een wandeling door de wijk gemaakt. Alle mooie, maar ook minder mooie plekjes in de wijk bezocht.

De komende periode staan we voor een groot aantal ruimtelijke ingrepen in deze wijk. Ingrepen die vooral tot doel hebben de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Na dit bezoek ben ik ook wel overtuigd van de noodzaak hiervan. Het duurt echter nog wel even voordat met deze ingrepen een begin kan worden gemaakt en tot die tijd moeten we de leefbaarheid voor de achterblijvende bewoners natuurlijk wel in orde blijven houden.

Behalve deze wijkwandeling heb ik volgende week een gesprek met een aantal organisaties die in deze wijk een rol spelen. Daarna gaan wenadenken wat we gaan doen met de vragen die we op 7 november uit de buurt kregen. De resultaten van dit alles wil ik dan in de loop van januari aan de buurtbewoners voorleggen.

Prettig weekend.

donderdag 30 november 2006

Platform

Vandaag is het Leids Platform Wonen van start gegaan. Dit is een overlegplatform waarin we in een vroegtijdig stadium willen praten over zaken die op het gebied van wonen van belang zijn. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als de woningbouwproductie, de uitvoering van de Woonvisie, het sociaal statuut, prestatieafspraken en regionale aangelegenheden.

Deelnemers van het Leids Platform Wonen zijn vooralsnog de gemeente Leiden, Ons Doel, Portaal Leiden, de Sleutels Van Zijl en Vliet, SLS Wonen en de Federatie van Huurderorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO). Zelf ben ik voorzitter van dit overleg. Twee keer per jaar zullen ook andere partijen die bij het wonen in Leiden betrokken zijn (denk aan makelaars, huiseigenaren of private ontwikkelaars) uitgenodigd worden om over actuele onderwerpen te discussiëren.

De starthandeling van het Leids Platform Wonen bestond uit de officiële opening van de website “Leiden Bouwt!” waar een overzicht van alle Leidse nieuwbouwprojecten wordt gegeven (www.leiden.nl/leidenbouwt).

De eerste bijeenkomst van dit platform verliep overigens niet helemaal zonder problemen. Net nadat ik de vergadering had geopend, klonk het brandalarm en moesten we allemaal het gebouw verlaten. Toen we ons even later verzameld hadden op het stadhuisplein bleek het gelukig om een oefening te gaan.

Tot ziens.

Achmea

Schreef ik nog niet zo lang geleden dat de projecten rondom Leiden Centraal niet allemaal zo makkelijk van de grond kwamen, sinds vandaag is daar verandering in gekomen.

Ten behoeve van een nieuwe vestiging van zorgverzekeraar Achmea gaat ontwikkelaar Eurocommerce maar liefst 34000 m2 kantoorruimte ontwikkelen. Dat zijn heel veel nieuwe arbeidsplaatsen voor Leiden. In een strook grond langs het NS spoor en naast de SVB toren zullen deze kantoren boven de huidige wegenstructuur worden gebouwd. Onder die wegen komt een parkeergarage in 2 lagen waar werknemers die niet met het openbaar vervoer komen hun auto kwijt kunnen. Daarmee gebruiken we dezelfde ruimte dus drie keer. Kortom heel veel doelstellingen uit ons collegeprogramma komen met deze keuze behoorlijk dichterbij. Als alles goed gaat kan Achmea in 2009 de deuren open.

Tot ziens.

woensdag 29 november 2006

Monumentale slaapplaats

Als derde monumentenstad van het land heeft Leiden veel te danken aan de circa 3000 monumenten die de stad rijk is. Daar zijn we trots op, dus doen we er ook alles aan om dit erfgoed in goede staat te houden en voor het nageslacht te bewaren. Om dat te bereiken hebben we regels gemaakt. Een van die regels is dat er voor verbouwingen van dit soort monumenten naast de normale vergunningen ook een monumentenvergunning nodig is. Voordat we zo'n vergunning afgeven onderzoeken we eerst of door de verbouwing geen monumentale waarden verloren gaan.

Niet iedereen is blij met deze regels omdat ze ontwikkelingen in de stad flink kunnen vertragen. Daar staat tegenover dat deze regels op veel steun kunnen rekenen van mensen die ons monumentale bezit een warm hart toe dragen.

Een plaatselijk bekende Leidse vastgoedondernemer is onlangs begonnen met het verbouwen van enige monumentale panden tot luxe appartementen. Hij deed dat zonder vergunning en dus hebben wij besloten tot het stilleggen van de werkzaamheden. Aangezien het nog wel enige tijd zal duren voordat de betreffende vergunningen zijn afgegeven, besloot hij de panden maar in gebruik te geven aan de dakloze inwoners van onze stad. Wellicht een beetje als protest te alle regels mbt monumenten, want hij besloot dit alles breeduit via de plaatselijke media bekend te maken. Daarom mocht ik vandaag ook voor de camera's verschijnen om het gemeentelijk standpunt toe te lichten.

Het bestemmingsplan staat dit gebruik gewoon toe en zolang de veiligheid van de dakloze bewoners niet in het geding is, hebben we weinig reden om aan dit initiatief niet mee te werken. Kunnen deze mensen de koude decembermaand ook eens binnen doorbrengen.

Tot ziens.

dinsdag 28 november 2006

Tekenen

Vandaag hebben Marjo Visser (directeur-bestuurder de Sleutels van Zijl en Vliet), Martine Glaser (directeur Ons Doel) en ik twee stedelijke herstructurerings-convenanten ondertekend. Deze ondertekening is een belangrijke stap ten behoeve van de stedelijke vernieuwing in Leiden.

In de overeenkomsten is vastgelegd dat de erfpacht van 1977 huizen wordt omgezet in eigendom voor de corporaties. Het bedrag dat hiermee vrijkomt is bedoeld voor verschillende projecten in Leiden.

De corporaties zetten het geld de komende jaren in voor de kwaliteitsverbetering van bestaande bouw en voor het bouwen van kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw en multifunctionele gebouwen met maatschappelijke betekenis inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De bestemming van de gelden is voor langere tijd vastgelegd.

Voorbeelden van projecten zijn het woningbouw gedeelte van de Brede School Leiden Noord met daarin verschillende maatschappelijke voorzieningen, de sloop-nieuwbouw van de huizen in de Genestetstraat, de sloop nieuwbouw van circa 180 woningen in Leiden Noord, de vernieuwing van het zorgcentrum Lorentzhof en het realiseren van een nieuwe woon/zorgvoorziening voor Zuydtwijck, etc.

Kortom, reden voor een klein feestje.

Tot ziens.

maandag 27 november 2006

Steegzaken

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de Leidse vrijplaats Koppenhinksteeg. Tot nu toe hebben we daarbij vooral aandacht besteed aan het handhaven van illegale activiteiten en het voorkomen van brandgevaarlijke situaties. Nu dat redelijk onder controle is gaan we de komende tijd vooral aandacht besteden aan oplossingen voor de toekomst. Hiervoor waren vanavond zo'n 50 betrokken mensen aanwezig in het stadhuis. Vanavond was vooral om iedereen te informeren over de belangrijkste feiten en te overleggen over de manier waarop we de komende tijd de discussie met elkaar gaan voeren. Dat is van belang omdat de meningen over de vrijplaats flink uiteen lopen. Er zijn mensen die de huidige situatie in stand willen houden maar er zijn ook mensen die van mening zijn dat de gemeente tegen de activiteiten in de vrijplaats moet optreden. Belangrijk aspect bij dit verschil van mening is de manier waarop de activiteiten in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Bij zo'n kwestie zie je vaak dat partijen de neiging hebben oplossingen te zoeken in juridische procedures. Mijn ervaring is dat dit zelden of nooit tot gevolg heeft dat er een werkbare oplossing komt. Dat is precies de reden dat ik zoek naar oplossingen door middel van een open discussie met alle betrokken partijen. Daarbij moeten alle belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Voor sommige mensen is deze aanpak even wennen. Men verwacht wellicht een overheid die oplossingen in het wetboek zoekt, maar men treft een overheid die meer aandacht geeft aan het onderling overleg. Deze manier van werken past naar mijn mening veel beter bij de open bestuurstijl die wij nastreven. Daarnaast heb ik met deze manier van werken in het verleden goede resultaten geboekt.

Dat veel aanwezigen het eens waren met de aanpak bleek uit vele positieve reacties na afloop van de bijeenkomst. Dat was helaas niet het geval bij een aantal leden van de wijkvereniging. Deze mensen kozen ervoor om de bijeenkomst voortijdig te verlaten. Zij kiezen voorlopig waarschijnlijk voor een juridische oplossing. Daar heb ik natuurlijk respect voor. Dat neemt niet weg dat ik, met steun van veel inwoners blijf proberen of het anders kan. 18 januari is de volgende bijeenkomst. Dan nodig ik opnieuw alle partijen uit om mij te komen vertellen welke aanpak wij moeten kiezen inzake de Koppenhinksteeg.

Tot ziens.

woensdag 22 november 2006

Verkiezingen


Ik heb vanavond m'n collega wethouders van de Socialistische Partij en de Christenunie een SMS berichtje gestuurd om ze te feliciteren met het mooie resultaat van de 2e kamer verkiezingen. Jammer dat m'n eigen partij niet verder is gekomen dan zo'n 32 zetels. Als PvdA'er zit ik er een beetje dubbel in. M'n eigen partij heeft verloren, maar de kiezers hebben wel nadrukkelijk gekozen voor een socialer beleid. Dat laatste is precies wat het college in Leiden ook voor ogen heeft.

Mijn advies voor Wouter Bos en Jan Marijnissen is:

Ga snel samen rond de tafel zitten en los alle onderlinge meningsverschillen nu heel snel op. Laat daarbij vooral geen kostbare tijd verloren gaan want er staan grote belangen op het spel. Ga daarna hand in hand naar Jan Peter en laat elkaar de komende maanden niet meer los.

Tot ziens.

maandag 20 november 2006

Centraal bereikbaar

Rondom het Centraal Station in Leiden staat de komende jaren veel te gebeuren. Onder de naam Leiden Centraal staan er al geruime tijd een groot aantal complexe projecten op stapel. In de loop van volgend jaar gaat de eerste schep de grond in.Door hetzelfde gebied gaan dagelijks grote stromen auto's, voetgangers, treinen, bussen en fietsers. Rondom dat station is het nooit rustig, het is niet voor niets een van de drukste stations van Nederland. De bouwputten die rondom het station de komende periode zullen ontstaan moeten al die verkeersstromen natuurlijk ongehinderd door laten gaan.

Momenteel is er van deze bouwactiviteiten nog maar weinig te merken. Alleen wat voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. Toch waren deze werkzaamheden voor een aantal ondernemers rond het station vanmorgen aanleiding om zich tijdens mijn spreekuur bij mij te melden om mij te vragen hoe wij hun zaken de komende jaren bereikbaar gaan houden. Het was goed om van deze heren nog eens te horen hoe belangrijk het is dat wij bij ruimtelijke projecten echt ons best doen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het volgende projectoverleg zal ik daar extra aandacht besteden. Zeker in Leiden Centraal kan dat geen kwaad.

Tot ziens.

vrijdag 17 november 2006

Wijkbezoek

Vandaag zijn we met het hele college weer eens de wijk in geweest. We hebben een bezoek aan Pancras-Oost , de Havenwijk, de Zeeheldenbuurt en industrieterrein De Waard gebracht. We hebben kennis gemaakt met de wijk, met de diverse instellingen en organisaties uit de wijk en met de wijkbewoners en sleutelpersonen.

Het wijkbezoek begon met een fietstocht door de wijken, die o.a. langs de volgende plekken leidde: voormalig Sint Elisabethziekenhuis, Meelfabriek, Ankerpark, bedrijventerrein De Waard, begraafplaats Groenesteeg en twee speeltuinen. Ook was er aandacht voor verkeerssituaties in de wijken. De fietstocht werd begeleid door diverse ambtenaren en de wijkagent.

In 't Huis op de Waard heb ik gesproken met wijkbewoners, speeltuinverenigingen en bewonersorganisaties in de wijk en met woningcorporatie Portaal en woningstichting Ons Doel.

Bij de vorming van het huidige college is afgesproken om 3 à 4 keer per jaar met het gehele college op werkbezoek te gaan in een wijk van Leiden, om de wijk, de wijkbewoners en de organisaties en instellingen in de wijk te leren kennen. Eerder bezochten we de Slaaghwijk en de Stevenshof.

Prettig weekend.

donderdag 16 november 2006

Luisteren

Bij de start van dit college hebben we afgesproken dat we vooral goed gaan luisteren naar de mensen in de stad. In het licht van die afspraak is het wat merkwaardig dat ik vervolgens vooral uitnodigingen krijg om te komen spreken. Niet dat ik dat niet leuk vind, in tegendeel. Ik spreek graag over onderwerpen die voor dit college van belang zijn. Dat neemt niet weg dat ik uitnodigingen om eens een avond ergens te komen luisteren ook graag zal aannemen.

Gisterenavond was ik in het historische Gravensteen aan het Pieterskerkhof voor een spreekbeurt bij de REDOV. Dat is een vereniging van en voor mensen die zich binnen de regio Rijnland en de Duin- en Bollenstreek in professionele zin bezig houden met vastgoed. Dat kan zijn als kernactiviteit of als dienstverlener aan de vastgoedbranche. Denk daarbij aan architecten, aannemers, makelaars, financiers, projectontwikkelaars, advocaten, ambtenaren en notarissen. De vereniging is opgericht in mei 2003 en telt momenteel zo'n 70 leden.

Ik heb daar gesproken over het Aalmarktproject en in het bijzonder hoe dit college in zo'n project samenwerkt met marktpartijen, maatschappelijke partijen en inwoners uit de stad. Het verhaal werd goed ontvangen en na afloop hebben we een leuke discussie gehad.

Tot ziens.

woensdag 15 november 2006

Nieuw Rapenburg

Het is nu zo'n 8 jaar dat ik me in deze mooie regio bezig mag houden met het onderwerp ruimtelijke ordening. Heel veel tijd heb ik me samen met veel inwoners en bestuurders gebogen over het vraagstuk van de schaarse ruimte in dit deel van de randstad. In de regio betekende dat vooral kijken hoe je in de dorpen compact kunt bouwen waardoor het mooie buitengebied open en groen kan blijven. In de (bijna) dichtst bebouwde stad van Nederland zoeken we zelfs naar manieren om met meer kwaliteit in nog hogere dichtheid te bouwen (zie onze hoogbouwvisie). Je kunt dus gerust stellen dat ik altijd heb geleerd om zuinig te zijn met de ruimte. Lekker Hollandse zuinigheid dus.

Als je ziet hoeveel woningen er in deze regio de komende jaren nog bij moeten komen, dan is die zuinigheid achteraf gezien ook niet zo dom geweest. We hebben in ieder geval voorkomen dat elk open plekje in de regio straks vol staat.

In het licht van deze ervaring was het voor mij schokkend om vanmorgen in het Leidsch Dagblad te lezen dat de rijksoverheid 500 superdeluxe villa's wil ontwikkelen op 100 hectare van het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het gaat hier over wat men noemt een 'internationaal topmilieu'. Daar komen dus gemiddeld 5 woningen per hectare. 500 huizen op een oppervlakte waar je ook 3500 woningen zou kunnen bouwen voor bijvoorbeeld woningzoekende starters uit dit gebied. Gelukkig las ik dat mijn collega wethouder uit Katwijk er niet zoveel anders over denkt.

Begrijp me goed. Ook ik zie wel het belang van wat men het 'internationaal topmilieu' noemt. Dat soort woningen heb je nu eenmaal nodig om toptalent aan te trekken voor topbedrijven in onze regio. Voor de economie van dit gebied is dat buitengewoon belangrijk. Maar volgens mij kun je topmilieu in de randstad ook wel vinden zonder op deze manier ruimte te verkwisten. Volgens mij vind je aan de Amsterdamse Grachtengordel of aan 'ons' Rapenburg ook topmilieu. Daar wonen ook veel internationale toptalenten. Bovendien trekken deze gebieden toeristen uit de hele wereld, zoveel kwaliteit is er te vinden. Daarvoor hoefde men in het verleden dus ook geen ruimte te verkwisten. Een advies aan mijn collega in Katwijk zou dus zijn, kijk eens naar de mogelijkheden van Nieuw Rapenburg op het vliegveld. Wij hebben daar al heel lang goede ervaringen mee.

Tot ziens.

dinsdag 14 november 2006

Politieke vrienden

Vandaag, ruim na middernacht, heeft de gemeenteraad de begroting voor 2007 vastgesteld. Met gemeenteraad bedoel ik overigens niet alle leden van de raad. De leden van de oppositie konden zich met de voornemens van dit college niet verenigen en stemde dus tegen de begroting. Nadat deze partijen bij de installatie van dit college op 18 april dit jaar al tegen de benoeming van de individuele wethouders stemden, laten ze het college nu dus ook weten dat ze het te voeren beleid in het komende jaar niet wensen te ondersteunen.

Ik moet zeggen dat ik niet helemaal weet hoe ik om moet gaan met dit stemgedrag. Hoewel ik uit overtuiging lid ben van de Partij van de Arbeid heb ik als wethouder wel altijd het gevoel gehad dat ik er juist wil zijn voor alle leden van de gemeenteraad. Daardoor zie ik het als een sport tijdens een debat niet alleen de coalitiepartijen, maar ook de oppositie achter mijn voorstellen te krijgen. Als daarvoor een aanpassing van het voorstel nodig is heb ik dat er meestal wel voor over. Het zal wel niet goed zijn, maar op een of andere manier verwacht je dan wel iets terug.

Ik begrijp natuurlijk ook wel dat de oppositie in de begroting een aantal keuzes ziet die zij zelf anders zouden maken. Via een lange lijst aan moties en amendementen heeft men dit in ook buitengewoon duidelijk gemaakt. Daarvoor was het wat mij betreft niet nodig om tegen de hele begroting te stemmen.

Met dezelfde energie als altijd en in ieder geval met steun van mijn politieke vrienden in de raad, ga ik morgen weer gewoon aan het werk. Maar ik weet nu ook dat ik voor een deel van de raad de wethouder blijf die ze niet wilden en voer ik het beleid uit waar ze tegen zijn. Ik geef niet op.

Tot ziens.

vrijdag 10 november 2006

Vrouwenadvies


Vandaag had ik een prettig kennismakingsgesprek met het bestuur van de Leidse Vrouwen Advies Commissie. Dit soort commissies bestaan in veel gemeentes door het hele land en maken zich op lokaal niveau sterk voor de gebruikskwaliteit in de bouw. Ze toetsen woningbouwplannen, geven adviezen en onderhouden contacten met gemeenten, corporaties, bewonersgroepen en andere belangenorganisaties. Van oudsher werken veel Adviescommissies Wonen onder de naam VAC (Vrouwen Advies Commissie), waarvan de eerste meer dan een halve eeuw geleden werd opgericht.

In het verleden heb ik goede ervaring opgedaan met deze commissies. Dat komt vooral omdat ze zo heel erg goed zijn in het geven van heldere en vooral praktische adviezen. Ze halen net die fouten uit een bouwplan waar de vakmensen vaak overheen kijken en die je na de bouw niet meer kunt veranderen.

Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat de samenwerking tussen de gemeente en de VAC op een aantal punten beter kan. Gaan we de komende tijd dus iets aan doen.

Prettig weekend.

P.s. De Leidse Vrouwenadviescommissie is overigens nog op zoek naar vrijwilligers. Misschien iets voor u. Klik hier voor meer informatie.

woensdag 8 november 2006

Centrummanagement

Vanavond was ik aanwezig in de Waag voor een informatiebijeenkomst die het Centrummanagement had georganiseerd voor de ondernemers uit het centrumgebied. In een korte flitsende bijeenkomst van anderhalf uur kwamen 3 onderwerpen voorbij op een manier die voor de bijna 200 aanwezigen steeds boeiend bleef. Aan de orde kwamen achtereenvolgens de stand van zaken met betrekking tot het Aalmarktproject, parkeren in het centrum in relatie tot de Rijngouwelijn en tenslotte de zondagsopening van de winkels in het centrum. De avond werd afgesloten met een levendige discussie tussen de aanwezige bezoekers.

Complimenten voor Robert Strijk (foto) van het Centrummanagement. Ik heb weer wat geleerd als het gaat om de opzet van de gemeentelijke informatiebijeenkomsten.

Tot de volgende keer.

dinsdag 7 november 2006

Haagweg-Noord


Dat je als wethouder behoorlijk op de hoogte bent van zaken die binnen je portefeuille spelen, spreekt natuurlijk voor zich. Wanneer de pers werkt aan een artikel op mijn terrein dan krijg ik via onze persvoorlichters meestal wel even de gelegenheid om mijn reactie af te geven. Toch komt het zo af en toe nog voor dat ik 's morgens het Leidsch Dagblad opensla en verrast wordt met nieuws op mijn terrein. Vanmorgen was dat het geval. Een uitgebreid artikel over het feit dat een zeer gewaardeerde ondernemer uit onze stad 15 weken heeft moeten wachten op een bouwvergunning voor zijn nieuwe winkel. En dat terwijl deze ondernemer juist op verzoek van de gemeente ging verhuizen om plaats te maken voor het Aalmarktproject.

Voor mij was dat aanleiding om direct binnen de dienst te informeren naar de oorzaak van deze vertraging. Ik zal hier niet op de details ingaan, laat ik het een ongelukkige samenloop van omstandigheden noemen. Niet goed te praten en dus excuses voor het ongemak. Ondanks het feit dat heel veel vergunningen keurig binnen de beschikbare tijd worden afgegeven is dit verhaal voor mij een aanleiding om het proces van vergunningverlening nog eens kritisch te bekijken.

Vanavond was ik op uitnodiging van een aantal buurtbewoners aanwezig in de buurt Haagweg-Noord. Ze maakten zich ernstige zorgen over de situatie in de buurt en wilden daarover met me praten. Ik ben geschrokken van het verhaal dat ik te horen kreeg. Criminaliteit, geweld, bedreigingen, overlast, wietkwekerijen, handel in harddrugs, verpaupering van de buurt en ga zo nog maar even door. Ik kreeg een lijst mee met 32 punten waarover men zich in deze wijk ernstige zorgen maakt. In het verleden is er verschillende malen contact geweest met de gemeente en sommige politieke partijen, maar dat heeft in de ogen van deze mensen ook helemaal niets geholpen. Het vertrouwen in de politiek is tot een nulpunt gedaald. Dit is dus zo'n wijk waar minister Winsemius het de afgelopen week over had. Zo'n wijk waar de problemen echt gaan escaleren wanneer we niet snel iets gaan doen.

Ik heb veel respect voor de mensen die opnieuw de moeite namen om hun verhaal aan een wethouder te vertellen. Na afloop heb ik me echt kwaad gemaakt over het feit dat we dit soort problemen niet onder controle lijken te krijgen. Een ding weet ik zeker, vanuit het Stadhuis lossen we dit niet op. In het gesprek vanavond heb ik weer gemerkt dat de wereld van het Stadhuis zoveel anders is dan de wereld van Haagweg-Noord. Als we deze problemen op willen lossen dan kan dat alleen wanneer we dat samen met de bewoners gaan doen. Zij zijn bij uitstek deskundig in hun eigen wijk. Zij kunnen als geen ander de leiding nemen in het maken van een plan voor de wijk. De gemeente, politie, woningcorporaties en anderen kunnen daarbij op allerlei manieren helpen. De komende tijd gaan we aan het werk. Een ding is zeker, in Haagweg-Noord zijn ze nog niet van me af.

Tot ziens.

vrijdag 3 november 2006

Zonder vergunning

Sinds mijn woning in Hillegom is verkocht is de zoektocht naar een nieuwe woning in Leiden serieus begonnen. Zo ook vanmorgen, toen wij de zoveelste woning zijn gaan bezichtigen. Voordat we uiteindelijk beslissen over de koop van een nieuwe woning moet er nog veel gebeuren. Het spreekt vanzelf dat de prijs goed moet zijn en dat de hele familie zich min of meer moet kunnen vinden in de uiteindelijke keuze. Ik heb echter gemerkt dat het kopen van een woning voor een wethouder nog een aantal extra complicaties met zich meebrengt.

Zo was ik onlangs na twee bezichtigingen redelijk enthousiast geworden voor een monumentale woning in de buurt van het centrum. Na enig onderzoek bleek echter dat de royale schuur in de achtertuin daar zonder vergunning was gebouwd nadat daarvoor, eveneens zonder vergunning, een flinke boom was gekapt. Als eerst verantwoordelijke bestuurder op het gebied van bouwregelgeving zou ik met de koop van een dergelijke woning in een onmogelijke situatie terecht komen.

We zoeken nog maar even door. Goede suggesties blijven natuurlijk welkom.

Tot ziens.

donderdag 2 november 2006

Gebiedsontwikkeling

Vandaag weer eens in de schoolbanken gezeten voor de tweede en laatste dag van een cursus gebiedsontwikkeling voor wethouders van het Nirov.

Ruimtelijke ontwikkelingen staan steeds minder op zichzelf en maken steeds meer deel uit van een integrale aanpak van een veel groter gebied. Goede voorbeelden in Leiden zijn de wijkontwikkelingsplannen, het Aalmarktproject of het project Leiden Centraal. Allemaal voorbeelden van projecten waarin we werken aan de ontwikkeling van een groot gebied. Hierbij gaat het niet alleen om bouwen, maar hebben we ook veel aandacht voor consequenties op het sociale en economische vlak en voor de ontwikkeling van infrastructuur. Kortom buitengewoon complexe projecten. Wat extra scholing kan daarbij geen kwaad.

Tot ziens.

woensdag 1 november 2006

Kijk: mijn wijk

Vandaag was ik een groot deel van de dag in de Cruise Terminal Rotterdam (zie foto) voor een praktijkcongres van het ministerie van VROM. Ik ben niet zo'n congresganger, de meeste uitnodigingen verdwijnen bij mij in de prullenbak, maar voor dit praktijkcongres heb ik een uitzondering gemaakt. Achteraf een goede keus, want het werd een dag vol inspiratie, praktijkkennis en nieuwe contacten. Ik heb nog eens bevestiging gevonden van wat fysieke vernieuwing van de wijk teweeg kan brengen als tegelijkertijd serieus werk gemaakt wordt van zorg, onderwijs, veiligheid en de arbeidsmarkt.

Dit congres was georganiseerd rond de zogenaamde 56 wijkenaanpak van het ministerie. Extra aandacht voor 56 Nederlandse wijken waar sprake is van verpaupering, hoge werkeloosheid, lage inkomens, criminaliteit, armoede etc. Wijken waar mensen minder kansen krijgen dan ze verdienen. Wijken waar de problemen onbeheersbaar worden als we niet ingrijpen. Van deze 56 wijken liggen er twee in Leiden. Het is niet voor niets dat ik de wijkontwikkelingsplannen voor Leiden Noord en Leiden Zuid-West zie als de belangrijkste projecten binnen mijn portefeuille.

Tijdens de lunch heb ik kennisgemaakt met de nieuwe minister van VROM, Pieter Winsemius. Hij heeft zich de afgelopen week onomwonden uitgesproken voor meer aandacht voor de genoemde wijken. Wat mij betreft een verfrissend geluid waarvan ik hoop dat het straks na de verkiezingen ook doorklinkt bij de vorming van het nieuwe kabinet. Ook in kleine kring weet deze minister overigens een bezielend verhaal te vertellen. Het komt recht uit zijn hart en hij weet waar hij over praat. Wat mij betreft is hij nu al de beste minister uit dit kabinet.

Tot ziens.

dinsdag 31 oktober 2006

Begroting

Volle dag vandaag. Vanmorgen ben ik even na 07.00 uur van huis gegaan om pas ver na middernacht weer terug te keren. Een lange collegevergadering in de ochtend, een ontmoeting met onze collega bestuurders uit Leiderdorp tussen de middag, vervolgens een thema bijeenkomst met college en ambtelijk management en tenslotte een lange avondvergadering met de gemeenteraad over de begroting van 2007.

Het was de eerste begroting van ons college en daarmee een soort eerste 'proeve van bekwaamheid'. De begroting is bij uitstek de gelegenheid om te laten zien welke politieke keuzes dit college wenst te maken voor het komende jaar. Voor de politiek is de behandeling van de begroting dus een van de hoogtepunten van het jaar.

Aangezien de publieke tribune de hele avond bijna geheel leeg was, denken onze inwoners daar heel anders over. Toen ik na middernacht het woord kreeg om te reageren op de inbreng van de verschillende fracties was de tribune zelfs helemaal leeg. Blijkbaar slagen we er als politiek niet in om over belangrijke onderwerpen ook voor iedereen interessante debatten te voeren. Dat is jammer.

Tot ziens.

woensdag 25 oktober 2006

Wakker Nederland


Ik kreeg vanmorgen bij de kapper de Telegraaf van vandaag onder ogen, uw weet wel die krant van wakker Nederland. Onder een vette kop weet deze krant te melden dat het linkse college in Leiden overweegt de parkeertarieven in de stad inkomensafhankelijk te maken. Dit soort berichten neemt men bij deze krant blijkbaar gewoon over zonder kritische vragen te stellen. Het klopt dus ook niet.

Gelukkig weten ze nog niet dat wij nog 'overwegen' om ook de paspoorten, de rijbewijzen en misschien zelfs de bijstandsuitkeringen inkomensafhankelijk te maken.

zondag 22 oktober 2006

Herfst

Vandaag nog even Buitenhof gekeken. Minister Johan Remkes heeft aangegeven dat hij van mening is dat alle gemeenten met minder van 20.000 inwoners initiatieven moeten nemen om binnen 2 jaar te fuseren met een buurgemeente. Als dat binnen 2 jaar niet lukt moet naar zijn oordeel de rijksoverheid ingrijpen en een fusie van bovenaf opleggen. Op grond van het feit dat de gemeenten er de komende jaren alleen maar taken bij zullen krijgen is een omvang van 20.000 inwoners volgens Remkes wel een ondergrens om de taken voor de eigen inwoners naar behoren uit te voeren. Op grond van m'n eigen ervaringen was ik het best met hem eens, maar toen ik vorig jaar aanwezig was bij het kamerdebat over de herindeling Teylingen heb ik de minister toch echt aan de kamer horen beloven dat het de laatste keer was dat een fusie er doorgedrukt werd tegen de wil van de gemeente zelf.

Het zal de komende week in een aantal gemeenten wel weer de nodige discussie veroorzaken. Ik ben een weekje afwezig in verband met het herfstreces.

Tot ziens weer.

vrijdag 20 oktober 2006

Aanjaagteam

Eerder schreef ik op deze plaats over het feit dat wij voor 2010 binnen de stad zo'n 4400 woningen moeten bouwen. Dit aantal maakt deel uit van een veel groter aantal in de Randstad te bouwen woningen en waarover wij met de minister van Vrom sluitende afspraken hebben gemaakt. Van de minister ontvangen wij ook een flinke financiele bijdrage om dit aantal te realiseren.

Zoveel woningen bouwen in zo'n korte tijd, dat is ook voor een gemeente als Leiden een flinke opgave. Dat kunnen we ook niet op eigen kracht voor elkaar krijgen. Dat is de reden dat ik al een tijdje corporaties maar ook commerciele ontwikkelaars oproep om met creatieve plannen te komen. Daarnaast helpt ook het ministerie door de inzet van zogenaamde 'aanjaagteams'. Een team van specialisten op het gebied van woningontwikkeling die door het ministerie worden ingezet om de gemeente te helpen. Dat is nog eens een mooie vorm van samenwerking tussen verschillende overheden. Ik deel niet vaak complimenten uit naar het rijk, maar deze keer dus wel. Vandaag had ik een eerste gesprek met de leider van ons aanjaagteam.

Tot de volgende keer.

woensdag 18 oktober 2006

Statuut

In het kader van de herstructurering komt het voor dat woningcorporaties over gaan tot de sloop van bestaande woningen om op dezelfde plaats moderne huurwoningen terug te kunnen bouwen. Vaak gaat het om huurwoningen die behoren tot het goedkoopste deel van de voorraad. Om te voorkomen dat de bewoners van dergelijke woningen in financieel opzicht de dupe worden van het besluit tot sloop, hebben de huurders en verhuurders in onze stad samen met de gemeente een Sociaal Statuut opgesteld. In dit Statuut staan precies de rechten en plichten van partijen beschreven in een dergelijke situatie.

Formeel is zo'n Sociaal Statuut iets tussen huurders en verhuurders en heeft de gemeente nog maar een kleine rol. Toch was ik vanavond voor de eerste keer aanwezig bij het overleg tussen vertegenwoordigers namens de corporaties en de huurdersorganisaties om te praten over een nieuw Sociaal Statuut dat per 1 januari 2007 in werking moet treden. Zo'n onderhandelingsproces gaat precies zoals ik me vooraf had voorgesteld. De huurders willen veel meer, de verhuurders willen juist minder en uiteindelijk bereiken ze overeenstemming ergens in het midden. Wat zou de gemeente daar nog aan moeten verbeteren.

Na afloop ben ik doorgefietst naar een bewonersavond in Leiden Zuid-West. Tijdens een goed bezochte avond gaf de gemeente een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het wijkontwikkelingsplan. Dit soort avonden zijn voor mij buitengewoon waardevol, omdat ik hier pas echt hoor hoe de direct betrokken inwoners denken over onze plannen. Samen met de betrokken ambtenaren hebben we veel opmerkingen kunnen noteren, die een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we laten zien wat we op grond van de gemaakte opmerkingen hebben gedaan.

Opvallend was het feit dat de onderwerpen verkeer en veiligheid het meest aan de orde kwamen. Wat voor Leiden Noord de Willem de Zwijgerlaan is, is voor Leiden Zuid-West de Churchillaan. Ook zo'n regionale wegverbinding dwars door een woonwijk met alle gevolgen van dien. De opgave waar wij in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor staan is om van deze weg door de wijk, een weg voor de wijk te maken. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.

Tot ziens.

dinsdag 17 oktober 2006

Overschrijding

Volle agenda vandaag. Het begon vanmorgen vroeg met een uitgebreide vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders en het eindigde vannacht na een langdurige vergadering van de gemeenteraad.

Een van de onderwerpen van de collegevergadering was een overeenkomst met onze buurgemeente Oegstgeest. Tussen de twee gemeenten boterde het al een hele tijd niet zo. Oorzaak daarvan was een aantal slepende dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer. Dit college hecht buitengewoon veel belang aan een goede samenwerking met de buurgemeenten. We krijgen in de komende jaren immers met een groot aantal vooral regionale vraagstukken te maken die in onze ogen uiteindelijk veel belangrijker zijn dan de conflicten uit het verleden die nu nog de samenwerking beheersen. Collega John Steegh en ondergetekende hebben daarom sinds ons aantreden in april een aantal keer met collega wethouders uit de buurgemeente om de tafel gezeten om de wederzijdse geschillen bij te leggen. Met resultaat, de beide burgemeesters konden vanmiddag hun handtekening zetten onder een overeenkomst die een dikke streep onder het verleden zet. Daarmee maakten zij de weg vrij voor een nieuwe samenwerking waar we de komende jaren van kunnen profiteren.

Vanavond dus raadsvergadering. Het overgrote deel van de spreektijd ging op aan een boeiende discussie tussen de verschillende raadsfracties over een mogelijk referendum over de winkelsluiting op zondag. Een lastig onderwerp omdat in het collegeprogramma staat dat we de zondagsopenstelling juist willen beperken.

De raadsvergadering eindigde met een debat over de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Een onderwerp uit mijn portefeuille. Onlangs bleek dat de aanbesteding van dit project maar liefst 2,5 miljoen euro boven de door de raad vastgestelde begroting was uitgevallen. Dat gegeven was voor mij aanleiding om het college voor te stellen de verbouwing nog niet te starten. In plaats daarvan gaan we de komende 2 maanden onderzoeken hoe we het financiele probleem kunnen oplossen. Deze vertraging heeft vervelende consequenties voor de Stadsgehoorzaal zelf die in verband met de verbouwing haar deuren al heeft gesloten. Het waren vooral de oppositiepartijen die vonden dat we een verkeerd besluit hadden genomen. In het debat bleek dat ze eigenlijk van mening waren dat het college de verbouwing gewoon had moeten doorzetten. Ik weet zeker dat dezelfde partijen als eerste klaar hadden gestaan om mij politiek te kielhalen wanneer ik deze overschrijding achteraf aan de raad had meegedeeld.

Duidelijk is wel dat de hele raad nu van mij verwacht dat het college binnen twee maanden met een passende oplossing komt. Ik weet dus wat me te doen staat.

Tot ziens.

maandag 16 oktober 2006

Nieuw Leyden

Het meest bijzondere project op het gebied van woningbouw in Leiden is het project Nieuw Leyden. Op een mooie binnenstedelijke locatie tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Maresingel verrijst in de komende jaren een woonwijk met 750 woningen waarvan zo'n 120 woningen worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat deze mensen hun eigen huis ontwerpen en laten bouwen. Bij veel van dit soort projecten gaat het om vrijstaande woningen, maar in Nieuw Leyden is dat niet het geval. De woningen worden in blokken gebouwd bovenop een gezamenlijke parkeergarage. Hierdoor ontstaat een heel bijzondere samenstelling van verschillende bouwstijlen per blok. Dat vergt natuurlijk wel veel onderlinge afstemming tussen de verschillende opdrachtgevers.

Vanavond had ik een kennismakingsbijeenkomst met een aantal mensen die op deze manier hun eigen huis gaan bouwen. Allemaal mensen die met bijzonder veel gedrevenheid hun droomhuis gaan realiseren. Maar ook mensen die tijdens het proces de nodige tegenvallers te verwerken krijgen. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat er in Nederland weinig ervaring is met deze manier van zelfbouw. De kopers van de eerste kavels moeten daardoor echt alles zelf uitvinden en dat is niet altijd even makkelijk. Na de jaarwisseling gaat de eerste paal de grond in.

Het was goed om de ervaringen nu eens van de mensen zelf te horen. In de besluitvorming over Nieuw Leyden kan ik daar de komende tijd mijn voordeel mee doen.

Tot ziens.

woensdag 11 oktober 2006

Interview

Leerlingen uit de derde klas van het Stedelijk Gymnasium hadden vandaag een afspraak gemaakt voor een interview met deze wethouder. Ze deden dat in het kader van een schoolopdracht en waren onder andere op zoek naar de relatie tussen het beroep van wethouder en de genoten schoolopleiding. Het werd een goed gesprek van drie kwartier. Dankzij een overduidelijke gedegen voorbereiding, kreeg ik een groot aantal goedgerichte vragen. Naar aanleiding van dit gesprek gaan ze een presentatie voor de klas verzorgen en een schriftelijke rapportage maken. Ik heb afgesproken dat ik die rapportage t.z.t. mag ontvangen. Ik ben benieuwd welke conclusies ze gaan trekken.

Vanmiddag even op de fiets naar De Kooi geweest. Daar moet de openbare basisschool De Viersprong tijdelijk naar een andere locatie in verband met het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord. Er zijn twee mogelijkheden, maar de school en de buurt zijn het niet eens over welke oplossing het moet gaan worden. Inmiddels heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad ook schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en hebben de buurtbewoners een petitie aangeboden. Binnenkort moet het college de knoop doorhakken en een besluit nemen. Tijd voor mij om me ter plekke ook eens door de schoolleiding te laten informeren over de situatie. De ene oplossing lijkt voor de schoolkinderen een minder veilige route op te leveren en bij de andere oplossing krijgen de direct omwonenden een paar jaar een tijdelijk gebouw direct voor hun huis wat ten koste gaat van speelruimte voor de buurt. De komende tijd ga ik eens nadenken hoe we die afweging kunnen maken.

Tot ziens.

dinsdag 10 oktober 2006

Onvoorspelbaar

Mijn agenda vormt een van de belangrijkste hulpmiddelen bij mijn pogingen om zo efficient mogelijk om te gaan met mijn schaarse tijd. Dat is overigens al lang niet meer zo'n handzaam boekje dat moeiteloos in de binnenzak gaat. Mijn agenda is digitaal en staat op het netwerk in het stadhuis. Daar zorgen mijn geweldige ondersteuners ervoor dat alle afspraken een plekje krijgen en dat er niets fout gaat. Net als mijn collega's loop ik met een PDA in mijn zak die regelmatig contact heeft met het stadhuis om nieuwe afspraken uit te wisselen.

Ondanks alle techniek en goede zorgen komt het toch met regelmaat voor dat mijn dag helemaal anders loopt dan 's morgens nog lijkt. Vandaag was weer typisch zo'n dag.

Vanmorgen hebben we een persbericht uitgegeven waarin bekend gemaakt werd dat wij vorige week hebben besloten dat het asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg moet gaan sluiten wegens problemen met de brandveiligheid. Een bericht dat ook de landelijke pers haalde en daardoor vandaag om extra aandacht en dus tijd vroeg.

Vanmiddag ontstond er een probleem bij een bezoek van onze bouwinspecteurs aan een kraakpand in de stad. Door een probleem in de communicatie liepen de spanningen daar plotseling nogal hoog op. Om erger te voorkomen leek het me verstandig om direct zelf een gesprek met betrokkenen te hebben. Daarvoor moest ik vanmiddag wel 1,5 uur vrijmaken in mijn agenda. Het gesprek verliep overigens prima.

Vanavond was er een vergadering van de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Vanmorgen kreeg ik de boodschap dat de commissie mij verzocht aanwezig te zijn voor een debat met betrekking tot de aanbesteding van de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Dit soort uitnodigingen vallen in een categorie die je als wethouder niet kunt afslaan en dus schrapte ik de andere afspraken en was ik de hele avond aanwezig voor het debat met de commissie.

Wat eerst een heel gewone dinsdag leek te zijn, werd op die manier toch nog een enerverende dag. Zo is elke dag weer onvoorspelbaar.

Tot ziens.

maandag 9 oktober 2006

Woning gezocht!


Hoera, ons huis in Hillegom is verkocht. Volgens de gemeentewet moet een wethouder in de gemeente wonen waar hij of zij werkt. Bij mijn installatie heb ik daarom met de gemeenteraad afgesproken dat ik binnen 1 jaar (na 18 april jl.) zal verhuizen. Goede suggesties voor een leuk huis in Leiden zijn natuurlijk altijd welkom.

Tot ziens.

donderdag 5 oktober 2006

Begroting

Vandaag heeft ons college de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Een belangrijk moment omdat dit bij uitstek de gelegenheid is om te laten zien welke belangrijke politieke keuzes wij willen maken voor de toekomst. De afgelopen maanden hebben we hiervoor binnen het college flink wat gepraat. Dat waren overigens geen onprettige discussies. In politiek opzicht zitten we wat mij betreft behoorlijk vaak op dezelfde lijn. Over het resultaat ben ik in ieder geval best trots. De belangrijkte speerpunten zijn: onderwijs, integratie, jeugd, minima, de kenniseconomie, sport, cultuur en milieu. Met deze speerpunten willen we beleid uitvoeren waar alle Leidenaren beter van worden, maar waarbij we speciale aandacht hebben voor mensen die het wat minder makkelijk hebben. Voor deze doelen gaan we jaarlijks een extra bedrag uitgeven, dat oploopt tot ruim 10 miljoen euro per jaar in 2010. Voor een deel komt dit geld uit een beperkte verhoging van de bijdrage van onze inwoners, maar voor een groter deel komt het door minder uit te geven aan gemeentelijke taken waar dit college minder belang aan hecht.

Tegelijk met de presentatie van de begroting had ik de directeuren van de Leidse woningcorporaties uitgenodigd. Als belangrijke partner van de gemeente en eigenaar van veel woningen in de stad betalen zij immers een flink deel van de stijgende lasten. In een goed gesprek hebben we de plannen van het college met elkaar doorgesproken.

De begroting voor 2007 is nu naar de gemeenteraad. Binnenkort start daar de politieke discussie. Dan zal blijken of de raad het beleid van het college kan steunen en de begroting zal goedkeuren. Het blijft nog even spannend.

Tot ziens.

dinsdag 3 oktober 2006

3 october

Vanmorgen had ik de trein van 06.19 uur uit Hillegom om op tijd te kunnen zijn voor het 3 october reveille op het Stadhuisplein. De wandeling van Leiden Centraal naar het stadhuis had iets onwezenlijks. Terwijl de stad nog sliep slenterde hier en daar nog een verdwaalde feestganger tussen de restanten van de festiviteiten die de stad gisteravond blijkbaar nog erg lang in haar macht hebben gehouden. De mensen van de gemeentelijke afdeling Milieu en Beheer waren hard aan het werk om de stad weer een beetje toonbaar te maken. Even later stond ik samen met een paar honderd mensen op het Stadhuisplein het reveille te zingen.

Naast veel zingen waren er natuurlijk traditionele zaken als haring, wittebrood, en hutspot. Er was Koraalmuziek in het Van der Werfpark, kermis, een herdenking in de Pieterskerk en eten bij Minerva. Het bestuur van de 3 October Vereeniging had ook dit jaar alles op alles gezet om het traditionele programma weer tot in de puntjes te organiseren.

Het hoogtepunt van de dag was de grote optocht die ik samen met mijn collega's vanaf het zonovergoten bordes van het stadhuis langs heb zien trekken. Met als thema 'tussen kunst en kitsch' hadden talloze stadgenoten zich ingezet om er een aantrekkelijk schouwspel van te maken. Ik heb er buitengewoon van genoten.

Aan het eind van de middag heb ik een wandeling door de stad gemaakt om te zien hoe Leiden 3 october viert. Op grond van de drukte in de straten durf ik best de conclusie te trekken dat er maar heel weinig inwoners zijn die thuis blijven op deze dag. En dat terwijl de rest van Nederland gewoon aan het werk is...

Het vuurwerk aan het einde van de dag heb ik gemist. Vanmorgen om 05.30 uur uit bed heeft toch zo z´n gevolgen. Leiden en 3 october, het was een bijzondere combinatie. Ik heb het in ieder geval uitstekend naar m´n zin gehad.

Tot ziens.

maandag 2 oktober 2006

Goed ontzet

Alhoewel ik vorig jaar als bestuurder in een buurgemeente al een klein voorproefje kreeg, is het dit jaar de eerste keer dat ik de feestelijkheden rondom het Leids Ontzet echt mag meemaken. Dat was voor mij reden om de afgelopen dagen het protocol nog eens goed door te nemen om als wethouder 'van buiten' niet al te veel op te vallen tussen mijn Leidse collega's. Dat je niet alles kunt voorbereiden bleek vanavond toen het hele college in het Van der Werfpark klaar stond om de grote Taptoe te bewonderen. Een aantal deelnemers nam de gelegenheid om het college de hand te schudden, en daar... wist ik even niet meer wat ik moest zeggen. Daar kwam ik snel achter. Het is even wennen, maar de woorden 'goed ontzet' doen het prima, maar 'goede 3 oktober' kan ook prima.

Die taptoe was overigens een prima kennismaking met de Leidse sportverenigingen. In een ononderbroken stoet van bijna 2 uur kwamen ze allemaal voorbij.

Terwijl de inwoners van Leiden zich inmiddels allemaal in het kermisgeweld hadden ondergedompeld gingen wij naar de burgerzaal in het stadhuis voor de traditionele feesttoespraken van de burgemeester en de voorzitter van de 3 october vereeniging. De bijeenkomst werd afgesloten met het uitreiken van de erepenning aan Douwe D. Breimer (zie foto), de Rector Magnificus van de Leidse Universiteit. Op basis van een indrukwekkende staat van dienst alsmede een grote inzet voor het belang van de stad had het college eerder unaniem tot dit besluit gebracht.

Tot morgen.

zondag 1 oktober 2006

Schier

Toen ik begin vorig jaar als burgemeester in Warmond aan de slag ging, heb ik me aangesloten bij een initiatiefgroep van beginnende burgemeesters. Het afgelopen jaar hebben we elkaar verschillende keren ontmoet voor diverse trainingen of gewoon om wat bij te praten over zaken waar beginnend burgemeesters zoal mee te maken krijgen. Behalve goede collega burgemeesters was het vooral ook een groep prettige mensen en dus zijn we elkaar blijven ontmoeten en dit ondanks het feit dat ik inmiddels weer als wethouder aan de slag ben gegaan.

Dit weekend waren we op uitnodiging van burgemeester Bert Swart op Schiermonnikoog, de kleinste gemeente van Nederland, indien je kijkt naar het inwoneraantal van 986. In het gloednieuwe gemeentehuis werken 14 ambtenaren aan een takenpakket dat niet veel afwijkt van wat de andere Nederlandse gemeenten moeten doen. De gemeente voert vooral de regie op de manier waarop andere organisaties de gemeentelijke taken uitvoeren. Een manier van organiseren waar voor veel gemeenten nog wel iets te leren valt.

Deze 986 inwoners ontvangen jaarlijks wel zo'n 300.000 gasten op dit prachtige eiland. Een aanrader wat mij betreft als u de drukke en overvolle randstad eens een weekend wilt ontvluchten. En als u er dan toch bent, ga dan 's avonds eens dineren in Hotel van der Werff (opgericht in 1726!). Je waant je daar in ver vervlogen tijden. Voor mij was het bovendien een buitengewoon prettig weerzien met de oud collega burgemeesters.

Tot ziens.

donderdag 28 september 2006

Schoolbank


Vandaag een dag terug in de schoolbanken geweest. Omdat het goed is om naast de praktijk van alle dag ook de theorie wat bij te spijkeren volg ik een tweedaagse training 'Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening voor wethouders' van het Nirov.

woensdag 27 september 2006

Gevelreclame

Na een dag vol intern overleg ben ik vanmiddag de stad in gefietst om voor mezelf een beeld te vormen van een aantal locaties waarvoor momenteel plannen in procedure zijn. Zo kreeg ik van de architect van het plan Hugo de Grootstaete een uitgebreide toelichting op het plan en de invloed op de directe woonomgeving. Ik heb daarbij vooral aandacht besteed aan de manier waarop het parkeren bij dit plan geregeld is. Een aantal omwonenden hebben met betrekking tot dit punt opmerkingen gemaakt, waarover we binnenkort een beslissing moeten nemen.

De afgelopen maanden hebben de Leidse ondernemers samen met de gemeente gewerkt aan een nieuwe regels met betrekking tot gevelreclame. Deze regels zijn uitgewerkt in een modellenboek waarin voor verschillende gebieden is beschreven wat wel en niet mag op het gebied van gevelreclame. Uitgangspunt is dat heldere regels zullen leiden tot een betere, en dus voor consumenten aantrekkelijke, uitstraling van het (historische) centrumgebied. Het idee is dat uiterlijk in 2012 alle hinderlijke reclameuitingen zijn verdwenen uit hetstraatbeeld.

Vanavond was ik aanwezig bij een bijeenkomt waar een conceptversie werd besproken met ondernemers uit het centrumgebied. Aan de orde kwam onder meer een voorstel om een gemeentelijke subsidie te geven om dergelijke reclameuitingen te verwijderen. Ik twijfel of het wel slim is om gemeenschapsgeld te besteden aan het opknappen van winkelgevels. Een groot deel van de aanwezige ondernemers waren met mij van mening dat er ook nog wel andere mogelijkheden te bedenken zijn. De komende tijd zullen we het nieuwe modellenboek aan de gemeenteraad voorleggen.

Tot ziens.

dinsdag 26 september 2006

Debat

De agenda van het college van burgemeester en wethouders was weer overvol vandaag. Naast de normale punten hebben we in deze tijd van het jaar te maken met de voorbereidingen op de begroting voor 2007 en dat kost nu eenmaal veel tijd. Een van de onderwerpen waarover we gesproken hebben was de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Dit maakt onderdeel uit van het Aalmarktproject, een van de belangrijkste projecten uit mijn portefeuille, maar ook het project met de meeste tegenslagen. Net nu we er in geslaagd waren om wat voortgang te maken door een veel betere communicatie met bezwaarmakers, ligt de zaak weer stil vanwege een enorme tegenvaller bij het aanbesteden van de werkzaamheden. Een overschrijding van de ramingen tussen de 2 en 3 miljoen euro is veel te groot om zomaar verder te gaan. Daar zullen we de komende weken een andere oplossing voor moeten vinden.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Een aantal partijen had een debat aangevraagd naar aanleiding van de situatie rondom de panden in de Koppenhinksteeg. In een stevig debat, dat ruim twee uur duurde, heb ik mijn best gedaan om uit te leggen waarom het college van mening is dat we goed hebben gehandeld. Terwijl een aantal sprekers van mening was dat wij de gebruikers van de panden wel wat harder hadden mogen aanpakken, was een ander deel juist weer van mening dat het allemaal wel wat minder had gemogen. Aan het eind van het debat heb ik de conclusie getrokken dat de raad de lijn van het college tot nu toe kan ondersteunen. Dat maakt voor mij de weg vrij om op korte termijn samen met alle partijen aan de slag te gaan om het legalisatieproces door een moeilijke laatste fase heen te trekken. In heb er na deze avond voldoende vertrouwen in dat dit gaat lukken en ik weet me verzekerd van een aantal zeer kritische volgers.

Tot ziens

vrijdag 22 september 2006

Dieptepunt

Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden een bezoek gebracht aan de Leidse wijk Stevenshof. In een korte tijd hebben we intensief kennis gemaakt met de wijk, met de diverse instellingen en organisaties uit de wijk en met de wijkbewoners en sleutelpersonen in de wijk. Het wijkbezoek begon met een fietstocht langs belangrijke plekken in de wijk. Naast de gemeentelijke wijkmedewerkers namen ook de wijkagenten en vertegenwoordigers van woningcorporaties deel aan de fietstocht.

Daarna bezochten we de Stevenshofschool en basisschool De Zwaluw, de schooltuinen, winkelcentrum de Stevensbloem, Tennisvereniging Stevenshof en het Alexandrine Tinneplein. Tussen deze bezoeken door heb ik bij het buurthuis gesproken met buurtbewoners. Ook het project ‘Veilig opgroeien’ kwam aan bod. Een preventieve, integrale en wijkgerichte aanpak met als doel om de jeugd een veilig en positief opvoedingsklimaat te bieden.

Rond het middaguur waren we weer terug in het Stadhuis voor een bijeenkomst met een aantal gemeentelijke toezichthouders. Onderwerp van gesprek was de inspectie, eerder vandaag, in een aantal panden van de vrijplaats Koppenhinksteeg. De gebruikers van de vrijplaats hebben de panden de afgelopen maanden flink verbouwd zonder dat daar een vergunning voor was en willen morgen weer open voor het publiek. In een persoonlijk gesprek dat ik eind juli met ze had, heb ik het belang onderstreept om tijdig de juiste vergunningen aan te vragen. Daarbij had ik overigens best begrip voor het feit dat vergunningen aanvragen voor een vrijplaats, die door de gemeente vele tientallen jaren werd gedoogd, lastig is en de nodige tijd zal vergen. In dit geval past wat mij betreft wel een soepele opstelling. Wel heb ik duidelijk gemaakt dat dit wat mij betreft niet zou gelden voor zover het de veiligheid van de bezoekers betreft.

Sinds het gesprek van eind juli had ik de indruk dat er hard werd gewerkt aan verbeteringen waardoor de opening geen probleem zou zijn. De rapportage van de inspectie gaf echter een hele andere uitkomst te zien. Problemen met vluchtwegen, noodverlichting, blusmiddelen, compartimentering en ventilatie evenals het ontbreken van de juiste papier volgens de Drank- en Horeca wet. Deze gebreken zullen in geval van brand snel kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie voor de aanwezige bezoekers.

Wat volgde waren gesprekken tot laat in de vrijdagavond. Ik kon veel begrip opbrengen voor de teleurstelling van de mensen van Eurodusnie. Zij moesten na maanden hard werken aan de verbouwing tot de conclusie komen dat de opening niet door kon gaan en wensten zich daar niet bij neer te leggen. Voorstellen van de gemeente om de opening toch door te laten gaan met o.a. een beperking van 50 bezoekers en geen alcohol verkoop werden helaas door hen afgewezen. Vrijdagavond laat kwamen we tot de conclusie dat er niets anders op zat dan de opening te verbieden en de politie te vragen hierbij te helpen.

Ik ben vanavond naar huis gegaan met het gevoel van een verliezer. Het voelt als een dieptepunt in de periode sinds mijn aantreden. Van binnen voel ik sympatie met de mensen van de vrijplaats. Ze kunnen op m'n steun rekenen wanneer het gaat om de activiteiten die ze vanuit de Koppenhinksteeg ontplooien. Aan de andere kant voel ik een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen in de stad. Die verantwoordelijkheid kan en mag ik niet ondergeschikt maken. Wat mij betreft gaan we weer snel om de tafel met de mensen van de vrijplaats om te praten over een spoedige en veilige heropening. Ik maak mijn agenda er voor vrij.

Prettig weekend.

woensdag 20 september 2006

Windtunnel

Bebouwing van de Oostvlietpolder heeft de gemoederen in Leiden de afgelopen jaren flink bezig gehouden. Binnen de collegepartijen zijn zowel voor- als tegenstanders van bebouwing van dit gebied te vinden. Binnen het college hebben we afgesproken dat ontwikkeling van het gebied alleen zal plaatsvinden wanneer de Raad van State het betreffende bestemmingsplan, dat door de vorige raad is vastgesteld, zal vernietigen. Een dergelijke afspraak zal overigens nog wel even op zich laten wachten. Tot die tijd kan het bestuurlijke dossier in de la blijven en heb ik er niet veel werk aan.

Dat neemt niet weg dat er zo nu en dan wel beslissingen nodig zijn in het kader van bijvoorbeeld de lopende procedures met betrekking tot het bestemmingsplan. Om dat goed te kunnen doen zat ik vandaag op de fiets om me eens goed te orienteren in dit gebied. Het is inderdaad een prachtig groengebied zo aan de rand van de stad. Die kwaliteit komt het best tot zijn recht bij een fietstocht langs de Vlietweg. Daar staat tegenover dat alle wegen rondom het gebied definitief een einde hebben gemaakt aan de rust die dit landschap eigenlijk nodig heeft om echt goed tot zijn recht te komen. Overigens zal na de eventuele aanleg van een bedrijventerrein, een flink deel van het gebied groen blijven. In dat gebied willen we de natuurfunctie zelfs gaan versterken.

Tijdens mijn fietstocht heb ik ook een bezoek gebracht aan volkstuinvereniging Roomburg, een van de drie volkstuincomplexen in dit gebied. Het zijn van die plaatsen waar de tijd stil lijkt te staan. De plannen voor de Oostvlietpolder kunnen ook gevolgen hebben voor de tuinders maar helemaal duidelijk is dat niet. Vanwege deze onzekerheid stelt men noodzakelijk onderhoud op het complex al heel lang uit met alle resulaten van dien. Ik heb de tuinders toegezegd dat ik zal nagaan of we hier op korte termijn iets aan kunnen doen.

Waar je ook staat in deze polder, overal zie je de twee stoere windmolens aan de andere kant van de A4 in Zoeterwoude. In het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder heeft de gemeenteraad van Leiden besloten om precies tegenover deze locatie, aan de andere kant van de A4, nog twee van deze molens te plaatsen. Als de Raad van State het bestemmingsplan niet vernietigt, rijden de auto's op de A4 in de toekomst door een soort windtunnel.

Vanavond zat ik in Den Haag tijdens een wethoudersconferentie van de VNG naast minister Dekker aan het diner. Later zou blijken dat het in politiek opzicht een soort laatste avondmaal zou zijn.

dinsdag 19 september 2006

Pancras West

Na een lange vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders waar we vooral over de begroting van 2007 hebben gesproken, was ik vanavond aanwezig in het Koetshuis bij De Burcht voor een bijeenkomst van wijkvereniging Pancras-West.

In een overvolle bovenzaal van het Koetshuis organiseerde de wijkvereniging een inspraakavond over de plannen van Eurodusnie voor de vrijplaats aan de Koppenhinksteeg. De afgelopen maanden zijn de mensen van Eurodusnie, zeer tegen de zin van het bestuur van de wijkvereniging, druk aan het verbouwen gegaan zonder dat de benodigde vergunningen doorvoor waren aangevraagd. Het bestuur vreest overlast voor de wijk wanneer de vrijplaats weer voor het publiek open gaat. Bovendien was het bestuur van mening dat de gemeente heeft nagelaten om de buurt aktief te betrekken bij de toekomstplannen voor de vrijplaats.

In het Koetshuis ontspon zich daarop een bijzondere discussie. Een flink deel van de wijkbewoners was het niet eens met het bestuur. Zij waren van mening dat het met de overlast allemaal wel meeviel en spraken hun steun uit voor de maatschappelijke activiteiten vanuit de vrijplaats. Daar tegenover stond een groep wijkbewoners met een tegenovergestelde mening. De twee groepen kwamen niet echt tot elkaar. Wel had ik het gevoel dat er gedurende de avond begrip ontstond voor de verschillende standpunten.

Na de pauze kreeg ik de gelegenheid om het gemeentelijk standpunt nog eens uiteen te zetten. Ik schreef het hier al eens. Wetten en regels die er zijn om de veiligheid van mensen te beschermen gelden voor iedereen in de stad in gelijke mate, vrijplaats of geen vrijplaats. Daarnaast willen wij als gemeente ook redelijk zijn bij de toepassing van regels. Daar waar dat nodig is zullen wij mensen ook helpen om de vaak ingewikkelde procedures te doorlopen.

Tot ziens.

maandag 18 september 2006

Tuin van Noord

Wanneer ik met mensen spreek over het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord, dan gaat het in veel gevallen over grote bouwlocaties en de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan. Toch is het wijkontwikkelingsplan veel meer dan alleen stenen en infrastructuur. Zo hebben we voor dit gebied ook een 18-tal verschillende sociale projecten gestart.

In het kader van dit plan gaan we in Leiden Noord zo'n 1800 woningen realiseren. Al die nieuwe wijkbewoners hebben straks ook behoefte aan meer ruimte om te recreeren. Daarom kijken wij ook naar de verbetering van groen in de wijk. Vandaag heb ik de fiets maar weer eens gepakt om een kijkje te nemen in het Noorderpark. Onder de naam 'Tuin van Noord' werken we aan plannen om dit groengebied meer zichtbaar en beter toegankelijk te maken. In de afgelopen jaren is daar al veel aan gedaan, maar het kan allemaal nog veel beter. De komende tijd gaan we de plannen verder uitwerken.

Tot ziens.

donderdag 14 september 2006

druk

Het is weer zo'n week dat alle afspraken bovenop elkaar zitten en het schrijven van m'n dagboek in de andere prioriteiten ten onder gaat. Om toch een indruk te geven, dit is de lijst met de belangrijkste activiteiten in deze week:

Zondag
Mariavespers in de Pieterskerk

Maandag
spreekuur
voorbereidingen voor commissievergadering van dinsdagavond
gesprek met een groep krakers over regelgeving
bestuurlijk voortgangsoverleg bij de dienst bouwen en wonen
gesprek met diverse mensen over moskee in Leiden Zuid-West

Dinsdag
kennismaking met leden van de rekenkamer
vergadering college van B&W
achterbanoverleg van woningcorporatie Ons Doel
commissie Ruimte en Bereikbaarheid

Woensdag
overleg met burgemeester o.a. over fysieke veiligheid
overleg met collega wethouders in buurgemeente
regionaal Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
gesprek met de directie van een Leidse Woningcorporatie
overleg met Rijkswaterstaat inzake uitvoering reconstructie rijksweg A4
kennismakingsgesprek met een projectontwikkelaar
gesprek met de gemeenteadvocaat inzake een geschil
bijeenkomst met de klankbordgroep Aalmarkt

Donderdag
kennismakingsgesprek nieuwe teamchef van politie Leiden team Zuid
gesprek met burgemeester van buurgemeente over bouwprojecten
ambtelijk overleg over wijkontwikkelingsplan Leiden Noord.
overleg met de Bomenbond over Aalmarktproject
hoorzitting met de buurt over ontwikkelingen Bracolterrein aan de Rijnkade

Vrijdag
vergadering stuurgroep Aalmarkt
gesprek met extern onderzoeker inzake bouwleges
ambtelijk overleg grondzaken

Zaterdag
Bijeenkomst met STIEL inzake restauratie oude bollenschuur in Leiden.

Daarnaast heel, heel, heel veel gelezen, telefoontjes beantwoord, e-mails afgehandeld, werkoverleg gedaan etc.

Tot volgende week.

vrijdag 8 september 2006

Entree

'De entree vanaf Leiden Centraal zou een visitekaartje moeten zijn voor degene die per trein de stad binnenkomt. Het college zou daarom de omgevingskwaliteit van het gebied rond Stationsstraat, Steenstraat en Beestenmarkt moeten verbeteren met een integraal plan.' Deze tekst staat te lezen in het programma van het Leidse college van Burgemeester en Wethouders.

Vandaag had ik een gesprek met een groep ondernemers van de Beestenmarkt en omgeving voor een gedachtewisseling over de toekomst van dit gebied. Tijdens dit gesprek bleek dat het vertrouwen in het gemeentebestuur om nu echt iets aan het gebied te gaan verbeteren, niet groot was. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat men in het verleden vaker met het gemeentebestuur om de tafel heeft gezeten om plannen te bedenken. De uitvoering van die plannen kwam echter nooit van de grond zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor was. De ondernemers willen nu eerst wel eens weten of de gemeente dit keer wel serieus met dit gebied aan de slag gaat.

Ik wil dat vertrouwen graag terugwinnen. Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt om op korte termijn een aantal oude plannen weer uit de kast te halen en alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij vaak om simpele maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig houden van deze buurt. Zodra dat is gelukt gaan we weer om de tafel zitten om voor de lange termijn na te denken over structurele veranderingen.


Vanmiddag had ik een kennismakingsgesprek met een delegatie van de FLOH, de organisatie van Leidse huurdersorganisaties. Als wethouder Wonen hecht ik in ieder geval veel waarde aan goede contacten met de Leidse huurders. Het was in ieder geval een prettig kennismakingsgesprek met een groep mensen die zich met overtuiging inzetten voor de huurdersbelangen in onze stad. Ik heb kunnen constateren dat we het in hoofdlijnen goed met elkaar eens zijn. Niet op alle punten natuurlijk, maar dat mag. We hebben immers niet allemaal dezelfde belangen. Tenslotte hebben we afspraken gemaakt over de toekomstige betrokkenheid van de FLOH bij het gemeentelijk beleid.

Prettig weekend.