woensdag 26 september 2012

Geen commentaar

Geen commentaar, dat is een uitspraak die ik als bestuurder zo min mogelijk probeer te gebruiken, maar soms kan het niet anders. Soms past mij bescheidenheid. Zo ook vandaag.

Vandaag presenteerde de onderzoekscommissie naar de procesgang rondom het Project Oostvaarderswold haar eindrapport aan Provinciale Staten. Een belangrijk rapport. Het is nu eerst aan  Provinciale Staten om zich een mening te vormen over de inhoud van dit rapport en daarbij past mij terughoudendheid. Zoals het er nu uitziet krijgt de college de gelegenheid om haar reactie op het rapport te geven tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten op 3 oktober aanstaande. Tot die tijd hoort u van mij dus geen commentaar.

Tot ziens.

OKé-punt

Vandaag was ik in Almere om daar met eigen ogen te zien hoe de gemeente met allerlei partners uit de stad aan het werk is om de overdracht van de Jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeente tot een succes te maken.

Ik was uitgenodigd bij een overleg van de Kerngroep Jeugd in Almere. Dit is een overleg tussen de gemeente en een groot aantal partners uit de stad die een rol hebben bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit overleg probeer ik een keer per jaar bij te wonen om de aansluiting van de provinciale jeugdzorg op het gemeentelijk jeugdbeleid af te stemmen met de gemeente.

We bespraken welke bestuurlijke inspanningen nodig zijn om de overdracht onder leiding van het College van B&W te realiseren. Geen lichte opgave omdat er ook nog bezuinigingen aankomen, terwijl de vraag naar jeugdzorg tot nu toe jaarlijks met ruim 6% stijgt. Het is daarom van belang dat de mensen in Almere zich blijven realiseren dat er echt veranderingen nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar (jeugd)zorg. De inwoners van de gemeenten staan daarbij centraal, met hun eigen kracht en met steun van professionals werken zij samen aan het oplossen van zorgvragen.
Tot slot werd mij feestelijk het boekje "Het Oke-punt, dat ben je zelf !' overhandigd door wethouder Ineke Smidt en wethouder Rene Peeters (zie foto). Met het Oke-punt wil de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen in Almere. Voor meer informatie kunt u terecht op www.okepunt.nl

Tot ziens.

dinsdag 18 september 2012

Tablet

Normaal gesproken is het uitspreken van de jaarlijkse troonrede en het bekend worden van de miljoenennota aanleiding om de provinciale communicatiedraaiboeken uit de kast te halen. Doorgaans worden op Prinsjesdag veel nieuwe maatregelen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor onze provincie. In die situatie moeten we als het even kan nog dezelfde dag onze reactie in de pers hebben. De voorbereiding daarvan is een hele klus voor onze ambtenaren en ons als bestuurders. Zo niet vandaag.

Vandaag was alles anders. Ik heb vandaag niets gehoord wat ik nog niet wist. Vandaag was er geen nieuws om op te reageren en dus moesten we vanmiddag de pers laten weten dat we deze keer geen persbericht zullen versturen. O ja, er was toch wel een klein beetje nieuws. De minister van financien kwam niet alleen met het bekende koffertje naar de kamer, dit jaar kwam hij de begroting ook op een Ipad aanbieden. Zelf sprak hij niet over een Ipad, maar steevast over een ´tablet´.

Misschien had hij deze vorm van presenteren wel van Flevoland afgekeken. Wij kwamen immers vorig jaar al met een digitale begroting. Toen waren we zelfs de eerste provincie die dat deed. De ontwerpbegroting voor 2013 die ik vorige week hier presenteerde kunt u vanaf nu digitaal benaderen via onderstaande link, ook met uw ´tablet´ computer. Veel leesplezier.

www.flevoland.nl/begroting

Tot ziens.

donderdag 13 september 2012

Begroting 2013


Afgelopen dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten de ontwerp-programma begroting voor 2013 vastgesteld. Voor mij, als portefeuillehouder financiën zijn de begrotingsbehandelingen eerst in het college en daarna in de staten, echte mijlpalen in het jaar. De begroting is een uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord en daarmee ook een belangrijk document voor het hele college. De begroting laat zien dat dit college, anderhalf jaar na het coalitieakkoord, op koers ligt met de uitvoering ervan.

Toen ik bij het aantreden van dit college startte als gedeputeerde Financiën kreeg ik van Provinciale Staten een duidelijke opdracht mee voor het financiële beleid van de provincie:

1.      Zorg voor een solide, degelijke financieel beleid.
2.      Kom niet met plannen waar geen geld voor is.
3.      Zorg dat de provincie ‘in control’ is.

Na zorgvuldige voorbereidingen ligt er een begroting die volgens mij goed aansluit bij deze opdracht van de Staten.

Dit jaar heb ik voor de presentatie van de begroting een YouTube filmpje gemaakt. Daarop geef ik in 7 minuten een presentatie van de belangrijkste onderwerpen in de begroting. Verder staat alle informatie uit de begroting zelf overzichtelijk bij elkaar op www.flevoland.nl/begroting


Tot ziens

38 zetels

Ik ben vanmorgen maar eens begonnen om mijn collega's van de VVD in het college te feliciteren met de enorme overwinning van hun partij. Ik deed dat nadat ik gisterenavond en afgelopen nacht binnen mijn eigen partij een geweldig feest mocht vieren.

Wat was het indrukwekkend om vannacht in het Amsterdamse Paradiso (foto) met zoveel partijgenoten Diederik Samsom te feliciteren met zijn klinkende overwinning. Hij heeft voor mijn partij een enorme prestatie neergezet. Maar het werk is nog niet klaar. Het is aan hem om deze mooie overwinning nu om te zetten in een sterk en sociaal kabinet waarin VVD en PvdA gaan samenwerken. Het zal niet eenvoudig worden, maar ik vertrouw erop dat hij ook deze klus weet te klaren.

De campagne is achter de rug. Ik ga weer gewoon aan het werk als gedeputeerde voor alle Flevolanders. Snel nadenken hoe we de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag kunnen benutten om Flevoland verder vooruit te helpen.

Tot ziens.

zaterdag 8 september 2012

Vis en Aardappelen

Nog vier dagen en dan zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de Partij van de Arbeid zijn in deze tijd vele duizenden vrijwilligers actief om de kiezers op te zoeken en te overtuigen dat het verstandig is om PvdA te stemmen. Daarvoor was ik vanmorgen in Emmeloord om in de Lange Nering rozen uit te delen en met kiezers te praten. Het mooie weer en de mooie peilingen maakt het campagne voeren tot een feestje.

Maar dat was niet de enige reden waarom ik vandaag in het noorden van onze provincie was. Deze week is in de Noordoostpolder het grote Pieperfestival. Een onderdeel daarvan is de Fish Potatorun, 13 kilometer van Urk naar Emmeloord. Na het startschot van CDA lijsttrekker Sybrand Buma liep ik samen met 1900 andere lopers de route terug naar Emmeloord. In mijn rode PvdA loopshirt kwam ik na precies 1 uur en 12 minuten weer over de streep. Klik hier voor meer informatie.

Morgen weer campagne, vanaf 1300 uur sta ik in de omgeving van de Bataviawerf in Lelystad.

Tot ziens.

woensdag 5 september 2012

Regionale Kracht

Namens de provincie Flevoland maak ik deel uit van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg, het IPO. Het IPO is een soort vereniging van Nederlandse Provincies. In het IPO-bestuur overleggen de 12 provincies over samenwerking en maken we afspraken, o.a. met het kabinet, over zaken waarbij we allemaal belang hebben. Zo nu en dan maken we binnen het IPO YouTubes om een onderwerp te verduidelijken. Met het oog op het nieuw te vormen kabinet is onderstaande presentatie gemaakt die de positie van de provincies duidelijk maakt. Ik wilde u hem niet onthouden. Tot ziens.