woensdag 30 maart 2011

Bollenstreek

Vanmorgen was ik weer heel even terug in de Duin- en Bollenstreek, de regio waar ik geboren ben. In de Keukenhof in Lisse mocht ik op uitnodiging van het Leidsch Dagblad een voordracht houden over mijn persoonlijke beleving van dit gebied. In de zaal zaten bestuurders en mensen uit de toeristische sector en de media. Die kans heb ik natuurlijk niet laten liggen. Ik eindig mijn tekst met een passage over de dreiging uit de Noordoostpolder. Klik hier om de tekst geheel te lezen. Benieuwd waar over 10 jaar de echte bollenstreek ligt.

Tot ziens.

woensdag 23 maart 2011

Informatie

Precies 3 weken na de verkiezingen voor Provinciale Staten maakte informateur Ed Nijpels (foto) vanavond zijn eindrapport aan de Flevolandse pers en politiek bekend. Na gesprekken met alle nieuwe fracties adviseert hij nu om een coalitie te gaan vormen van VVD, PvdA, CDA en ChristeUnie. Samen hebben deze partijen een meerderheid in de Provinciale Staten. Daarbij is het de bedoeling dat de VVD twee, de PvdA één en de combinatie CDA en ChristenUnie samen ook één gedeputeerden gaan leveren.

Met dit advies is de eerste fase van het formatieproces afgerond. Genoemde partijen gaan de komende periode met elkaar in gesprek om na te gaan of zij samen een plan kunnen maken voor het bestuur van de provincie in de komende vier jaar. Dat zal nog wel enige weken in beslag gaan nemen. Tot die tijd neem ik over dit onderwerp maar weer radiostilte in acht.


Tot ziens.

NK Veldloop

Een keer per jaar komen ergens in Nederland de meest sportieve medewerkers van de Nederlandse gemeenten bij elkaar voor de NK Veldloop voor gemeenten. Een leuk evenement waaraan ik zelf de afgelopen jaren een groot aantal keer heb meegedaan. Toen vorig jaar echter duidelijk werd dat aan mijn werk bij de gemeente een einde kwam, ging ik er vanuit dat ik dit jaar niet meer zou meelopen.

Totdat ik een paar maanden geleden hoorde dat deze veldloop dit jaar in Lelystad zou plaats vinden. De provincie ondersteunde het evenement in het kader van het 25 jarig jubileum en dus mocht er een Flevolands team aan de start verschijnen.

En zo kon het gebeuren dat ik me vandaag in sportief outfit samen met 4207 andere lopers heb vermaakt op en rond het sportcomplex Langezand in Lelystad-Noord. De lopers waren afkomstig uit maar liefst 293 gemeenten. Anders dan vorig jaar werkte het weer geweldig mee. Met 8,2 uur zon en een temperatuur van 14,7 graden was het de mooiste dag van het jaar tot nu toe. Ik heb echt genoten. Gedurende de dag maakt ik met mijn flipcamera een korte video impressie die hier terug te zien is.

Zelf heb ik de 12 km door het Oostvaarderbos en het Bergbos gelopen in 1 uur en 5 minuten. Klik hier voor meer informatie over mijn loop.

Tot ziens

woensdag 16 maart 2011

Waterdragers

Vandaag heb ik samen met dijkgraaf Henk Tiesinga het ‘startschot’ gegeven voor de actie ‘Wandelen voor water’ in het kader van Wereldwaterdag. 773 kinderen van basisscholen in Flevoland hebben een traject afgelegd van zes kilometer met zes liter (= 6 kilo) water op hun rug. De kinderen doen dat om te ervaren hoe kinderen in ontwikkelingslanden dagelijks bezig zijn om drinkwater te halen, terwijl we hier gewoon de kraan open draaien. Naast die ervaring hebben de kinderen zich ook laten sponsoren. Dat heeft het geweldige bedrag van 15.168 euro opgebracht. Dit bedrag gaat naar twee waterprojecten, eentje van de Max Foundation in Bangladesh en eentje van Water for life in Malawi.

Tot ziens.

donderdag 10 maart 2011

Meldcode kindermishandeling

Ouders die te maken hebben met psychische problemen kunnen door hun gedrag een bedreiging vormen voor hun kinderen. De hulpverleners bij wie die ouders in behandeling zijn hebben echter een geheimhoudingsplicht waardoor ze zo'n situatie niet altijd mogen melden bij instanties die voor bescherming van die kinderen kunnen zorgen zoals bijvoorbeeld het Bureau Jeugdzorg. In de praktijk kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.

Om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen hebben zes Flevolandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vandaag afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg Flevoland over het melden bij vermoedens van kindermishandeling. Die afspraken liggen vast in een protocol waarin maximaal gebruik wordt gemaakt de wettelijke ruimte om kinderen te beschermen. Vandaag was ik er in het provinciehuis getuige van dat alle partijen bij elkaar waren om het meldprotocol te ondertekenen.

Met deze nieuwe meldcode kunnen hulpverleners het belang van het kind voorop stellen en hun vermoedens melden. Bovendien draagt de meldcode ook bij aan grotere alertheid bij hulpverleners. Ik denk dat de meldcode ons enorm gaat helpen en ben er dan ook blij mee dat deze samenwerking in Flevoland vorm heeft gekregen. Volgend jaar gaan we evalueren om te kijken of het ook echt gewerkt heeft.

Tot ziens.

zaterdag 5 maart 2011

Noncommunicatie

Het communiceren met de buitenwereld is zo ongeveer de belangrijkste taak van een bestuurder. Ik doe dat dan ook in ruime mate, bijvoorbeeld via dit weblog, maar ook via Twitter, Linkedin en Hyves, maar natuurlijk ook gewoon per telefoon, tijdens besprekingen etc. Zo nu en dan zijn er momenten dat teveel of op het verkeerde moment communiceren in je nadeel kan werken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer mensen je in vertrouwen hebben genomen of wanneer je in onderhandelingen zit over belangrijke onderwerpen. In die gevallen kan communicatie in je nadeel werken, daar heb ik ook ervaring mee.

Een keer in de vier jaar, soms vaker, krijg je in de politiek te maken met wat ik maar zal aanduiden met de 'moeder' van alle onderhandelingen. De onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college. Nu de verkiezingsuitslag definitief is vastgesteld is dit proces van de vorming van een nieuw college ook in Flevoland begonnen. Het is een soort politiek gevecht op leven en dood dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten dat kan rekenen op een meerderheid in de nieuw gekozen Provinciale Staten. Dat onderhandelingsproces loopt de komende weken als een soort rode draad door al mijn werkzaamheden.

Om dat proces van collegevorming niet al te veel negatief te beïnvloeden zal ik de komende tijd waarschijnlijk wat zuinig zijn met mijn communicatie. Als ik toch communiceer dan sluit ik niet uit dat dit op een of andere manier juist de bedoeling heeft om een proces te beïnvloeden en dat u zonder het te weten opeens onderdeel uit maakt van dat politieke proces. Het is maar dat u het weet.

Tot ziens.

vrijdag 4 maart 2011

23.668 keer bedankt!

Zo dat was een spannende week. Eigenlijk was ik al veel eerder van plan om alle PvdA stemmers te bedanken en de winnaars van de verkiezingen te feliciteren, ware het niet dat het deze keer wel heel lang duurde voor de uitslag bekend werd. Het verlossende woord kwam pas vandaag tijdens de vaststelling van de uitkomst door het Hoofdstembureau. Zowel de VVD als de PvdA kregen vanmorgen een zetel minder dan woensdagnacht in de voorlopige uitslag. En dus zal de PvdA fractie het de komende periode moeten doen met zes zetels, hetzelfde aantal als de grootste winnaar, de PVV. Overigens zijn we qua aantal stemmen wel ruim de tweede partij geworden. Maar liefst 23.668 inwoners van Flevoland stemden op de Partij van de Arbeid. Persoonlijk kreeg ik als lijstduwer en Leidse 'bestuursimmigrant' nog 239 stemmen. En daar was ik best trots op. Allemaal heel erg bedankt dus!

Overigens is er zelfs nu nog discussie over de uitslag. Het schijnt zo te zijn dat er in Almere 80 stemmen meer zijn uitgebracht dan er kiezerspassen zijn ingenomen. Een onbegrijpelijke zaak, iets wat eigenlijk helemaal niet kan of mag voorkomen in ons systeem. Dat dit blijkbaar toch kan gebeuren is misschien wel het beste pleidooi om heel snel dat onzinnige besluit, om af te stappen van de vertrouwde stemcomputers, weer terug te draaien. Als dit al fout is gegaan, wat is er dan allemaal nog meer fout gegaan?

Wat de nu vastgestelde uitslag voor mij persoonlijk gaat betekenen is nog niet duidelijk. Als grootste partij zal de VVD nu het voortouw moeten gaan nemen in het formatieproces. Pas als dat achter de rug is zal duidelijk zijn of mijn partij een rol in het college zal gaan spelen. Tot die tijd blijven de verhuisdozen nog even in de kast.

Tot ziens.