woensdag 26 oktober 2011

Garantie in de jeugdzorg

Vandaag sprak de tweede kamer met de staatssecretaris van VWS (foto) over het landelijke beleidskader Jeugdzorg voor 2012. In dit document staan de (financiele) voorwaarden beschreven op basis waarvan de provincies het komende jaar de jeugdzorg moeten gaan uitvoeren. Gezien het belang van de jeugdzorg en de totale kosten voor de uitvoering van 1 miljard per jaar, is dit voor ons een belangrijk document.

Namens de 12 provincies stuurde ik een tijdje geleden een brief aan de staatssecretaris om haar te melden dat de provincies het niets eens zijn met dit beleidskader. De staatssecretaris vindt dat er in nederland geen kinderen langer dan 9 weken onverantwoord op de wachtlijst mogen staan, terwijl zij niet bereid is om daarvoor ook het benodigde geld te betalen. De afgelopen jaren is het de provincies gelukt om bij gelijkblijvend budget 17% meer kinderen te helpen en daardoor is de rek er helemaal uit. Omdat de voorspellingen van het Sociaal Cultureel Planbureau uitwijzen dat er het komende jaar weer meer kinderen jeugdzorg nodig zullen hebben, lukt het ons echt niet meer om garanties af te geven.

Natuurlijk begrijp ik dat er gelet op de enorme bezuinigingen geen extra geld komt voor de jeugdzorg en natuurlijk zal ik alles doen om me maximaal in te zetten voor de kinderen in onze provincie, maar dan moet er ook begrip zijn dat we geen harde garanties meer af kunnen geven.

Staatssecretaris Veldhuijzen bleef in de Tweede Kamer echter vasthouden aan de het feit dat de provincies wel garanties moeten geven. Vervolgens ging het over waar de staatssecretaris zelf door de Kamer op afgerekend zou kunnen worden. De reactie van de staatssecretaris was opmerkelijk. De staatssecretaris gaf aan haar politieke lot niet, zoals Minister Rouvoet dat voorheen wel deed, aan de wachtlijsten te verbinden. Immers, zo zei ze, bij wachtlijsten spelen zoveel factoren een rol dat je daar nooit vooraf garanties over kan geven...

Ik kijk uit naar het volgende overleg met de Staatssecretaris.

Tot ziens.

vrijdag 21 oktober 2011

Kroegtwist

Het kabinet wil Flevoland, Utrecht en Noord-Holland samenvoegen tot een Randstadprovincie. Dit zou betekenen dat de provincie Flevoland wordt opgeheven als zelfstandige provincie. Ik heb me de afgelopen tijd verzet tegen deze kabinetsplannen. Flevoland heeft volgens mij korte bestuurlijke lijnen, die een daadkrachtig bestuur mogelijk maken en bovendien de politiek dicht bij de mensen brengen. Door die opzet is Flevoland gevrijwaard gebleven van veel bestuurlijke drukte en ondoorzichtige ‘democratische’ hulpconstructies. Ik geloof niet dat het bestuur sneller, slagvaardiger, beter of goedkoper wordt in een megaprovincie van 4 miljoen inwoners. Mijn inschatting is dat die nieuwe provincie dan binnen een paar jaar omkomt in dezelfde bestuurlijke drukte als Noord-Holland nu al heeft.

Henk Soomers (foto) maakt zich, als Lelystads gemeenteraadslid, zorgen over de manier waarop de Lelystadse belangen worden behartigd. Als de provincie blijft weigeren om aan de Haagse onderhandelingstafel plaats te nemen, doemt volgens hem het risico op dat het kabinet nog raardere besluiten gaat nemen. Bijvoorbeeld om Flevoland in stukjes te hakken. Soomers vindt het voor Lelystad van groot belang om de binding met de Randstad nadrukkelijk te behouden en te versterken. Want daar liggen voor Lelystad de grootste kansen qua werkgelegenheid en infrastructuur.


Henk Soomers en ik gaan met elkaar in gesprek. In het openbaar. In de kroeg. Zouden we het eens kunnen worden?


U bent van harte welkom om te komen luisteren. Maar ook om mee te praten, uw steun te betuigen of misschien juist om wat olie op het vuur te gooien. Op vrijdag 28 oktober 16.00 uur in Grand Café Le Journal – Dukaatplein 8, tegenover het station in Lelystad.Tot ziens.

donderdag 20 oktober 2011

Lopen voor Landschap

Vandaag had ik een mooie kans om werk en privé te combineren. Arno Willems, directeur van Landschapsbeheer Nederland loopt namelijk deze week en volgende week dagelijks een halve marathon. Iedere keer in een andere provincie. Hij doet dit om aandacht te vragen voor zijn organisatie en voor de 12 landschapsbeheer organisaties in de provincies. Hij eindigt steeds bij een provinciehuis om de handtekening van de natuurgedeputeerde te vragen. Die handtekeningen biedt hij op zijn laatste dag aan in Den Haag. In Flevoland heb ik niet op het provinciehuis gewacht tot hij kwam, maar ben ik de laatste vijf kilometer meegelopen, samen met Geert Gielen, directeur van Landschapsbeheer Flevoland.

Nou ben ik niet de natuurgedeputeerde van Flevoland, dat is collega Anne Bliek. Zij was verhinderd en ik heb haar met plezier vervangen. Niet alleen om lekker een stuk te kunnen lopen, maar om aan te geven dat wij met zeer beperkte middelen hard werken aan het behoud, versterking en de ontwikkeling van het fraaie Flevolandse landschap. In ons coalitieakkoord hebben we bijvoorbeeld veel aandacht voor behoud en versterken van identiteit en karakteristieken van Flevoland. Dat zien we in de praktijk terug in projecten als onderhoud fruitteelthagen en erfsingels, OostvaardersWold, heroriëntatie op windenergielandschappen en een bijdrage aan het streekfonds.

Dat Flevoland een mooi landschap heeft, hoefde ik Arno Willems natuurlijk niet te vertellen. Wie dat nog niet weet, hoeft alleen maar even op www.flevoland.nl/schatkaart te kijken. Daar staan de 38 mooiste op de kaart.

Als u mijn looproute nog even na wil kijken dan kan dat hier.

Tot ziens.

donderdag 13 oktober 2011

Gaaf on tour

In flevoland werken sinds een paar jaar Gemeenten, provincie, scholen, zorgaanbieders, politie en justitie samen om de kwaliteit van de jeugdzorg in onze provincie te verbeteren en te zorgen voor minder rompslomp en kortere lijnen. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam:'Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland', kortweg GAAF. Onder deze naam organiseren we regelmatig activiteiten zoals de GAAF on tour werkbezoeken die ik afleg in de provincie. Deze bezoeken zijn voor mij een kans om een kijkje te nemen in de keuken en met eigen ogen te zien hoe de samenwerking binnen de provincie verloopt.

In dit kader nam ik vanmorgen in de 'Warmonderhof' deel aan het Bestuurlijk Overleg Jeugd in Dronten onder voorzitterschap van wethouder Erik Langeweg (foto). De afgelopen jaren is in Dronten hard gewerkt aan verbetering van de jeugdzorg. Daarbij hebben de professionals veel ruimte gekregen.

Tijdens het overleg viel mij op hoeveel lokale en regionale partijen om de tafel zitten wanneer het gaat om Jeugdzorg. Dat maakt het extra ingewikkeld om alles goed te organiseren. Aan de andere kant zag ik bij deze partijen ook de wil om er samen uit te komen. En dat zie ik overal in Flevoland. Daarom ben ik er zelf een groot voorstander van dat de Flevolandse gemeenten goed blijven samenwerken, ook als de jeugdzorg over een paar jaar naar de gemeente gaat. Flevoland heeft in een aantal opzichten een mooie omvang om deze taken optimaal uit te voeren.

Wethouder Erik Langeweg gaf aan dat ook hij voorstander is van samenwerking. De zes portefeuillehouders jeugdzorg treffen elkaar daarom regelmatig om te praten over de transities (jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar vermogen). Met aandacht voor couleur locale.

Wij hebben in onze samenwerking in de afgelopen jaren winst geboekt in de vorm van een betere Jeugdzorg. Dit zie ik elke keer weer tijdens mijn bezoeken in het kader van GAAF on tour. Dronten heeft met steun van de provincie het preventieve aanbod uitgebreid. In verband hiermee tekende vandaag een groot aantal partijen een nieuw samenwerkingsdocument met de bijzondere titel 'regievoering in casuïstiek CJG'.

Een mooi resultaat. En ik hoop op een vervolg.

Tot ziens.

donderdag 6 oktober 2011

Papierloze begroting


Vanmiddag was het dan eindelijk zo ver dat ik de eerste begroting van dit college mocht presenteren. Namens de Provinciale Staten was Joep Kramer aanwezig. Aan hem mocht ik in het bijzijn van de pers de begroting overhandigen. Een bijzonder moment.

Het is ons gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De tekorten die we tijdens de collegeonderhandelingen nog hadden hebben we op weten te lossen. Daarvoor moesten we wel flink bezuinigen. Het komende jaar 4,5 miljoen maar dat loopt tot 2014 zelfs op naar ruim 14 miljoen structureel. De maatregelen die we treffen om de tekorten te dekken zullen ons ook na 2012 uit de rode cijfers houden. De meerjarenraming geeft dit mooi weer.

Voor Flevoland is het heel bijzonder dat we gaan bezuinigen. Vanuit de historie kennen we hier eigenlijk alleen groei, nu is er voor de eerste keer sprake van een krimpbegroting.


Het is ook de eerste papierloze begroting. Joep Kramer ontving de begroting daarom symbolisch op een USB-stick. Wij zijn de eerste provincie die de begroting via internet toegankelijk maakt. Op de site van de provincie kunt u online door de begroting klikken, op basis van grafieken. Zo kan iedereen heel eenvoudig zien wat er allemaal in de begroting staat. Op die manier willen we voor Provinciale Staten en onze inwoners deze (doorgaans vrij technische) informatie toegankelijker presenteren. Wie bijvoorbeeld doorklikt op programma’s, komt uiteindelijk uit op het niveau waarin gedetailleerd duidelijk wordt, hoeveel wij ergens aan bijdragen en hoeveel dat opbrengt. De moeite waard om te bekijken: www.flevoland.nl/begroting.


De komende weken gaan we met Provinciale Staten praten over deze begroting. Als alles goed gaat gaan de staten hem op 16 november a.s. goedkeuren.


Tot ziens.