zondag 26 juni 2016

Geluidswagens door de straat

Samen met collega-bestuurders uit de regio zat ik onlangs weer in de schoolbanken om me te verdiepen in het onderwerp crisiscommunicatie. Het burgemeestersambt en crisiscommunicatie horen bij elkaar.  Bij een crisis of incident van enige omvang, heeft een burgemeester tegenwoordig steeds meer een rol als ‘maatschappelijk crisismanager’. Daar hoort een goede  communicatie bij, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

In de manier waarop wij communiceren is de afgelopen 20 jaar veel veranderd. We zijn ons steeds meer bewust van de belangrijke rol die u heeft bij de totstandkoming van allerlei maatregelen, en daarom informeren we u daarover op een toegankelijke manier. Daarnaast heeft ook de techniek grote invloed gehad. Doordat tegenwoordig bijna iedereen met de snelheid van het licht berichten kan versturen over het internet, heeft ook de gemeente zich moeten aanpassen.

Ik geef u een voorbeeld. Toen ik bijna 20 jaar geleden in mijn toenmalige woonplaats wethouder werd,  was het regel dat je bij ingrijpende besluiten altijd een brief stuurde aan de inwoners die daar het meeste belang bij  hadden. We wilden immers niet dat zij het uit de krant moesten lezen. Het persbericht stuurden we pas de volgende dag uit.

Vandaag de dag is de kans groot dat een scan van de brief die door de gemeente is verstuurd in een mum van tijd rondgaat op internet. Wie die dag op zijn of haar werk zit, verneemt het nieuws dan waarschijnlijk ergens onderweg of tijdens het werk via sociale media. De brief vindt u pas op de mat als u aan het eind van de werkdag thuis komt.

Wanneer het gaat over communiceren tijdens een crisis is de wereld misschien nog wel meer veranderd. Als er morgenmiddag een tankwagen met giftige stoffen in uw buurt lek raakt, is de kans groot dat u het nieuws eerst via Twitter of Facebook hoort. Getuigen staan binnen vijf minuten de media te woord, waardoor zij eigenlijk de crisiscommunicatie overnemen. Dat gaat met een snelheid waar wij als gemeente niet tegenop kunnen. Die snelheid is natuurlijk mooi, maar er kleeft een groot nadeel aan: u weet nooit zeker of deze informatie klopt.  

Als  burgemeester heb ik  de plicht om u als inwoner  over een crisis te informeren. Anders dan bij de sociale media kunt u er altijd op rekenen dat u kunt vertrouwen op mijn informatie.  Ik zal in zo’n situatie communiceren wat ik weet, maar ook wat ik niet weet. Bovendien zal ik aangeven wat u kunt doen om schade en meer slachtoffers te voorkomen. Daarbij gebruiken we natuurlijk wel moderne middelen, maar als dat nodig is kunnen we ook de geluidswagens nog door de straten sturen.


Ik ga me tot in de puntjes voorbereiden, zodat ik er klaar voor ben als de sirene onverhoopt een keer gaat. Laten we hopen dat het totaal overbodig zal zijn. 

Tot ziens.

maandag 13 juni 2016

Politiek aktief

In mijn contacten met inwoners merk ik bijna dagelijks hoe groot de afstand tussen burgers en de plaatselijke politiek is. Mensen weten vaak niet hoe besluiten van de gemeente tot stand komen en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Natuurlijk probeer ik dat uit te leggen door te praten over het werk van de raadsleden, de wethouders en de burgemeester en te vertellen hoe de democratie binnen onze gemeente werkt. Daarmee probeer ik begrip te creëren en hoop ik ook dat duidelijk wordt waarom iets lang kan duren. Ik wil graag investeren in de bewustwording van inwoners als het gaat om de werking van de lokale democratie en hoe zij daar invloed op kunnen hebben. 

Zo had ik onlangs contact met mensen van Pro Demos, een organisatie die zich bezig houdt met vraagstukken die te maken hebben met democratie en onze rechtsstaat. Zij hebben een leerzame  cursus ontwikkeld die bedoeld is om kennis te maken met de plaatselijke politiek. De cursus laat zien hoe de democratie binnen een gemeente werkt en hoe je daar als inwoner invloed op kunt hebben.
Daaruit ontstond het idee om de cursus ook naar onze gemeente te halen. Dat is gelukt! De cursus komt binnenkort in de catalogus van Samenwerken in Breukelen (SWIB). De catalogus verschijnt
in augustus en wordt via de Vechtstroom verspreid. De cursus start eind september en beslaat 6 avonden. De laatste avond is een bezoek aan de decembervergadering van de gemeenteraad. Als burgemeester zal ik zelf ook een aantal avonden voor ‘de klas’ gaan staan.

Wat ik ook dagelijks ervaar, is dat er onder de inwoners en bedrijven binnen onze gemeente heel veel kennis en kunde aanwezig is over allerhande onderwerpen. Ik zeg vaak dat de 64.000 inwoners van Stichtse Vecht samen veel meer weten dan de mensen in het gemeentehuis. Daarmee zeg ik niets ten nadele van de ambtenaren en bestuurders die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de plaatselijke democratie. Ik bedoel dat we als gemeente (te) weinig gebruik maken van de kennis en kunde die binnen onze gemeentegrenzen aanwezig zijn.

Al die kennis kunnen we ook goed gebruiken voor het opstellen van een nieuwe toekomstvisie. In mijn 100-dagen brief van vorig jaar heb ik de raad o.a. voorgesteld te werken aan zo’n visie voor de gemeente. Een visie die houvast biedt voor belangrijke beslissingen in de toekomst. Ed Kamans, eindredacteur van VARNWS, omschreef het in zijn politiek commentaar treffend als een nieuw kompas voor de gemeente. Het opstellen van zo’n visie betekent vooral keuzes maken. We moeten vragen beantwoorden zoals wat voor gemeente willen we zijn over 15 of 20 jaar?


Om een breed gedragen visie op de toekomst te kunnen ontwikkelen, willen we graag gebruik maken van de in Stichtse Vecht aanwezige kennis en kunde. Samen met, inwoners, raadsleden, bedrijven, organisaties, deskundigen en andere betrokkenen willen we nadenken over morgen en willen we uitgebreid het gesprek aangaan. De te ontwikkelen visie zal een toekomstbeeld schetsen waar de inwoners van Stichtse Vecht voor staan en in geloven.  We willen graag uw mening horen. U kunt zich aanmelden om mee te denken. Dat kan door een e-mail te sturen naar toekomstvisie2035@stichtsevecht.nl .

donderdag 2 juni 2016

Oproep

De eindexamens zijn weer begonnen en de gemiddelde buitentemperatuur kruipt langzaam maar zeker omhoog. De zomervakantie komt er weer aan. Voor de gemeente is dat een periode waarin een aantal taken op een lager pitje komen te staan. Ook de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders komt in die vakantieperiode te vervallen. Alleen voor zeer dringende zaken komen de aanwezige bestuurders bij elkaar. We noemen dat het zomerreces.

Uiteraard gebruik ik die periode om ook zelf met mijn gezin te genieten van een fijne vakantie. In mijn geval is dat niet naar een verre exotische bestemming. Als relatief nieuwe inwoner van Stichtse Vecht, geniet ik nog volop van mijn eigen tuin en de uitstapjes in de omgeving. Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen.

Al jaren benut ik een deel van het reces  voor mijn zomerstages. Ik  maak  dan een hele week in mijn agenda vrij voor activiteiten waarvan inwoners vinden dat ik daar als burgemeester meer aandacht aan zou moeten besteden. Die  week  is mijn agenda dus voor u.

Deze zomer doe ik mijn stage in  de week van 15 t/m 19 augustus.  Als u suggesties heeft  voor een zinvolle tijdsbesteding, laat het mij dan weten. Goede ideeën zijn altijd welkom.  Om u een beetje een  beeld te geven schets ik mijn programma van vorig jaar. Tijdens mijn eerste zomerstage in Stichtse Vecht  was ik een dag als stagiair werkzaam bij  onze Universiteit Nyenrode. Ik zat daar aan tafel  bij het college van bestuur, maar assisteerde ook  de tuinman. Ook mocht ik een dag mee als steward op een schip van rederij de Tijd om de recreatieve potentie van de Vecht te zien.

Daarnaast werkte ik in de zorg bij Snavelenburg in Maarssen, was ik terreinknecht op sportpark Daalse Weide (foto), deed ik dagverzorging voor ouderen in Breukelen, was ik badmeester in Kockengen, sorteerde ik goederen bij de kringloopwinkel en stond ik achter de toonbank bij een boekhandel in Breukelen.

Ik  roep  alle  lezers op om ook voor de komende zomerstage weer voorstellen te doen. Wat mij
betreft is alles bespreekbaar. Als er meer voorstellen binnenkomen dan ik in een week kan opnemen, dan zal ik helaas een selectie moeten toepassen. Daarbij kijk ik dan vooral naar de mogelijkheid om een mooi en gevarieerd programma samen te stellen.
U kunt uw voorstellen  voor vrijdag  3 juni naar mij mailen via marc.witteman@stichtsevecht.nl

Tot ziens.

Maatschappelijke stage


U heeft ze misschien de laatste tijd ook gehoord, de spotjes van de uitkeringsorganisatie UWV, waarin men ondernemers  oproept om een werkzoekende  50-plusser in dienst te nemen. Het gaat hier om een campagne die het UWV samen  met  de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf  is gestart  om de positie van de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is hard nodig, dus een prima actie.


De gemeente is ook werkgever en heeft zo’n 400 mensen in dienst. Ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat leeftijd van een sollicitant voor een gemeente een onderwerp is geweest bij aanname. Ons probleem is meer dat het aantal medewerkers onder de 35 jaar bijna op de vingers van 1 hand te tellen is. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers gaat hard richting 50 jaar.  Dat heeft ook nadelen. De gemeente heeft ook jonge mensen nodig omdat zij soms beter begrijpen wat op terreinen als onderwijs, sport, communicatie, jeugd(zorg) etc. juist voor jonge mensen belangrijk is. Daarom zijn wij juist gestart met een campagne om meer jongeren in dienst te nemen.

Daarvoor hebben wij contact gezocht met een drietal scholen uit onze gemeente die maatschappelijke stages in hun programma hebben. Als gevolg daarvan kregen 13 scholieren uit het voortgezet onderwijs  de afgelopen maanden een kijkje in onze zeer gevarieerde keuken. Waar mogelijk mochten ze  de handen uit de mouwen steken.  Ook konden ze kennis maken met de manier waarop de gemeente op allerlei terrein aanhaakt bij vrijwilligerswerk (en dit ook ondersteunt). Omgekeerd hadden we maatschappelijke stagiaires graag in huis als ‘junior adviseurs’: jonge mensen brengen immers een frisse blik mee op onze organisatie en onze activiteiten.

Vorige week waren de scholieren die bij de gemeente hadden rondgelopen aanwezig bij een afsluitende bijeenkomst. Ze mochten daar hun indrukken, bevindingen en adviezen voor elkaar presenteren.  Ik ben daar ook  aangeschoven. Ik kan u zeggen dat het is gelukt om het beeld wat de jongeren aanvankelijk van de gemeente hadden,  recht te zetten. Men dacht dat er bij de gemeente alleen maar mannen in pakken werken die vooral veel vergaderen. Niet dus. Verder kwamen ze allemaal tot de conclusie dat de inwoners echt centraal staan bij het werk van de gemeente. Ook was hen duidelijk geworden dat de burgemeester niet de baas is in de gemeente. Dat is de gemeenteraad die in de ogen van de jongeren vooral heel lang vergadert.

Toen ik na afloop vroeg wie er bij de gemeente zou willen werken was het aantal handen dat omhoog ging nog wel heel beperkt, maar de eerste indruk is gemaakt. Volgend jaar gaan we opnieuw aan de slag met een volgende groep.
Tot ziens.