donderdag 31 januari 2013

Roxanne en Fleur

Sinds 2005 schrijf ik met enige regelmaat op dit weblog. In al die jaren heb ik een flink aantal lezers gekregen. In ieder geval voldoende om voorlopig gewoon door te gaan op deze plaats. Maar ik wil natuurlijk ook een beetje meegaan met veranderingen in de wereld van de digitale media.

Een tijdje geleden kwam ik hierover in gesprek met Fleur en Roxanne. Twee jonge meiden met verstand van media en van alles wat jonge mensen leuk vinden. Ze vonden de verhaaltjes op mijn weblog toch een beetje ouderwets en qua tekst niet echt van deze eeuw. Ze gaven me een aantal slimme tips over mijn mediamix, mijn taalgebruik en adviseerde om naast mijn weblog in ieder geval ook een fanpage op facebook te beginnen. Dat heb ik inmiddels gedaan. Het is nog een beetje onwennig, maar ik leer gelukkig nog steeds snel. Mijn fanpage is terug te vinden via de link boven deze pagina of rechtstreeks via: 
http://www.facebook.com/gedeputeerdewitteman.

Een nieuwe plek op het web met in de toekomst veel leuke dingen en vooral veel multimedia. Ik ben benieuwd naar de reacties.


Tot ziens

woensdag 30 januari 2013

Steekproef

De plannen van minister Plasterk om te komen tot een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland houden de gemoederen behoorlijk bezig. Als provincie blijven wij in gesprek met het rijk en de andere provincies, maar is de zelfstandigheid van onze provincie uitgangspunt van ons handelen. De minister heeft daar tot nu toe met zijn argumenten geen verandering in kunnen brengen.

Een gedeputeerde die vindt dat zijn eigen provincie moet blijven bestaan is niet altijd de meest geloofwaardige pleitbezorger voor zelfstandigheid. Daarom ben ik erg blij met iedereen die zich mengt in het openbare debat en daar een mening geeft over de plannen van het kabinet. In dat kader werd ik vorige week verrast met een publicatie van het gerespecteerde en onafhankelijke FlevoPanel naar aanleiding van een onderzoek dat zij in de periode van 3 t/m 8 januari hebben gedaan onder 755 Flevolanders.

Het ging om een representatieve steekproef op basis van leeftijd, geslacht en gemeente. Op grond van dit onderzoek trokken zij de volgende conclusie:

Ruim tweederde (69%) van de Flevolanders geeft aan dat ze een superprovincie vreselijk vinden, hou het zoals het nu is. Bijna eenderde (31%) vindt het prima als Flevoland opgaat in een superprovincie. Er zijn onderlinge verschillen tussen Flevolandse gemeenten.

In Almere geeft 59% aan een superprovincie vreselijk te vinden, terwijl dit in Lelystad 72% is en in de rest van Flevoland (gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) zelfs 82%.


Voor meer informatie over het Flevopanel kunt u terecht op www.flevopanel.nl

Tot ziens.maandag 28 januari 2013

Beatrix

Het Koninklijk Huis krijgt over het algemeen niet zoveel aandacht op mijn weblog. Vandaag maak ik een uitzondering.

Vanavond maakte Hare Majesteit koningin Beatrix bekend dat ze op 30 april a.s. haar ambt zal overdragen aan de nieuwe Koning Willem Alexander.

Haar toespraak was bijzonder, een moment om even bij stil te staan. Vanavond zag ik een koninging die uitstraalde dat ze nog jaren door zou kunnen gaan, maar die ondanks dat besloten had dat het tijd werd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. 

Wat een mooi en indrukwekkend gebaar!

Het zal wel even wennen zijn om haar portret na april in onze Statenzaal te moeten missen.

Tot ziens.

donderdag 24 januari 2013

Oldeberkoop

Als dagelijks bestuur van de provincie komt het college van Gedeputeerde Staten wekelijks bij elkaar om besluiten te nemen. Meestal zijn dit vergaderingen waar we in een redelijk tempo en op een zakelijke toon ons werk doen. In een prima sfeer overigens.

Zo nu en dan nemen we meer tijd, om wat dieper in te gaan op onderwerpen en thema´s waarvoor in de normale vergaderroutine te weinig tijd en ruimte is. Onderwerpen die zich lenen voor een uitgebreide bespreking en een meer strategische reflectie op de toekomst van de provincie.

Gisteren en vandaag waren we hiervoor met het college in een pittoresk hotelletje (foto) in het Friese dorp Oldeberkoop. De agenda draaide om de centrale vraag: wat wil de provincie op de middenlange termijn, zeg maar tot 2020, bereiken voor de inwoners en bedrijven in Flevoland. Hoe kijken we aan tegen ons takenpakket en welke focus brengen we aan? Waar liggen onze ambities? En zijn deze ambities haalbaar? We weten dat er in de toekomst minder geld beschikbaar is, moeten er keuzes worden gemaakt?

Tijdens deze dagen hebben we de basis gelegd voor een toekomstperspectief van Flevoland. Dit perspectief werken we verder uit en leggen we vervolgens voor de zomer voor aan Provinciale Staten. Als wij ons werk goed doen laten we zien dat Flevoland een financieel gezonde toekomst tegemoet gaat. Dat we als provincie een duidelijke opvatting hebben over onze rol en toegevoegde waarde. Dat we onze inwoners en bedrijven veel te bieden hebben. En dat een zelfstandig Flevoland daarmee verreweg het beste scenario is.

Tot ziens.

dinsdag 8 januari 2013

Recepties

Het nieuwe jaar is alweer een week oud, maar dat is geen belemmering om ook de lezers van mijn blog nog een heel goed 2013 te wensen. De afgelopen week stond vooral in het teken van de vele traditionele nieuwjaarsrecepties. Er zijn weinig andere momenten in het jaar waarop je zoveel contacten legt en afspraken maakt voor het nieuwe jaar. De meer dan 1000 aanwezigen vorige week in Almere of de 400 bezoekers gisteren in Lelystad tonen weer eens aan dat de animo onder de Flevolanders groot is om dit soort bijeenkomsten in gesprek te gaan met het bestuur.

Onderwerpen van gesprek waren ‘respectloosheid' en de Haagse plannen voor een randstadfusie. Het was onze commissaris Leen Verbeek die tijdens zijn Nieuwjaarsrede het onderwerp van de respectloosheid op de agenda zette. Enerzijds sprak hij zijn afschuw uit over extreme voorvallen op dit punt, anderzijds waarschuwde hij voor te makkelijke acceptatie van de kleine respectloosheid. Dat laatste deed door met een verwijzing naar normvervaging in de alledaagse politiek. Hij deed een oproep aan de politiek om alle vormen van respectloosheid actief te bestrijden. Mijn steun heeft hij daarbij, net als de steun van veel mensen die ik over de inhoud van zijn nieuwjaarsspeech sprak.

Dat het onderwerp van de Randstadfusie leeft onder de Flevolanders was ook duidelijk merkbaar. Ook bijna alle burgemeesters roerden het onderwerp aan in de nieuwjaarstoespraak. Mensen die ik sprak begrijpen niet waar zo’n megaprovincie nu eigenlijk voor nodig is en lieten dat op verschillende manieren merken. Dat sluit goed aan bij het standpunt dat verschillende partijen uit Provinciale Staten aan mij meegaven. Ik verwacht dat dit nieuwe onderwerp mijn agenda in het nieuwe jaar behoorlijk gaat beheersen.

Tot ziens.