zaterdag 30 april 2011

Goedkeuring

Nationaal zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de screening van kandidaat bestuurders voordat zij een nieuwe functie gaan bekleden. Vooruitlopend op de lopende collegeonderhandelingen heb ik de minister verzocht of hij bezwaren ziet tegen een eventuele aanstelling. Onlang kreeg ik daarover bijgaande verheugende mededeling. (Even op klikken voor een vergroting).Posted by Picasa


Tot ziens!

woensdag 27 april 2011

Kwetsbare meiden

Jonge meiden die het slachtoffer zijn geworden van loverboys en daardoor vaak op jonge leeftijd met prostitutie in aanraking komen zijn binnen de jeugdzorg een specifieke groep. Binnen onze provincie gaat het om enige tientallen meiden per jaar. De zorg voor deze meiden is een verantwoordelijkheid van de provincie.

Onlangs vroeg Roelof van Laar mij of we als provincie wel in staat waren om voor deze groep een veilige opvang te organiseren. Roelof is directeur van de Stichting Stop Kindermisbruik, ik ken hem uit Leiden. De vraag die hij stelde was terecht, omdat er bij deze groep sprake is van een extra risico's, bijvoorbeeld omdat de daders blijven proberen invloed op hun slachtoffers uit te oefenen. Omdat ik eigenlijk geen goed antwoord kon geven heb ik besloten om samen met hem een werkbezoek te brengen aan de Flevolandse instelling die deze groep opvangt.

Vanochtend waren wij daarom in Nijkerk bij de instelling voor gesloten jeugdzorg van LSG-Rentray. Dit is een organisatie waar meiden met een machtiging van de kinderrechter opgevangen worden in een beschermde omgeving.
Tijdens dit werkbezoek kreeg ik nog eens de bevestiging dat het hier inderdaad gaat om een zeer specifieke groep, maar dat er voor de zorg aan deze groep heel veel samenhang is met het overige provinciale zorgaanbod. Het is heel belangrijk dat de betreffende meiden, ook na afloop van een periode in gesloten opvang hulp blijven krijgen. Daarom heeft het voorkeur om deze zorg dicht bij huis te hebben.

Rondom ‘kwestbare meiden’ is door LSG Rentray een dergelijke keten gebouwd. Het is goed om te zien dat er in het zorgaanbod rekening gehouden wordt met deze specifieke doelgroep. Meiden met zogenaamde seksespecifieke problemen worden opgevangen in een veilige en prettige omgeving. In de groep wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het leren herkennen en aangeven van grenzen ten opzichte van leeftijdsgenoten en jongens. Dagelijks naar school gaan is een belangrijk element van de behandeling.

Na een rondleiding door het JeugdzorgPlus gebouw in Nijkerk mocht ik ook nog een kijkje nemen in het fasehuis, dat op het terrein in Nijkerk staat. Ook werd ik geïnformeerd over het expertisecentrum Kwetsbare Meiden dat in Flevoland opgebouwd wordt door Traverse. Het vergroten van de kennis en deskundigheid van professionals, ouders en meiden over deze specifieke problemen staat hierbij centraal.

Ik heb vanochtend een goed beeld gekregen van de samenwerking voor deze bijzondere doelgroep in Flevoland. Goed om te zien dat kennis wordt gebundeld en dat de Flevolandse partners samen voor de beste zorg willen zorgen. Ik kan de vraag of wij deze kwetsbare meiden veilig kunnen opvangen nu met een volmondig ja beantwoorden.

Overigens heeft Roelof van Laar een stukje geschreven op zijn eigen weblog. Klik hier als u dat wilt lezen.Tot ziens,

donderdag 21 april 2011

Sportiefste school

Vandaag hoorde ik dat Basisschool De Caleidoscoop uit Almere eergisteren is verkozen tot sportiefste school van Nederland. In Zwolle werd de school, in aanwezigheid van zeven andere genomineerden, als winnaar gekozen. Het is voor het eerst dat een Flevolandse basisschool met een dergelijke mooie titel naar huis gaat.

De Caleidoscoop kreeg de prijs vanwege het feit dat men zich o.a. inzet voor de integratie van bewegen bij de vakken, er veertig uur extra bewegingles op jaarbasis door een vakleerkracht wordt verzorgd en een hoog percentage van de kinderen lid is van een sportvereniging. De Caleidoscoop is daarmee een voorbeeld voor andere scholen in Nederland.

Ik heb de school inmiddels laten weten dat ik hartstikke trots ben op het feit dat wij vanaf nu de sportiefste school van Nederland binnen onze provincie hebben. Ik feliciteer de leerlingen en het team met deze buitengewone prestatie.

Tot ziens.

woensdag 20 april 2011

Goud

Als gedeputeerde Sport van de provincie Flevoland ben ik elke keer weer een gelukkig bestuurder als een van ‘onze’ sporters een medaille haalt. Deze week was dat weer het geval. Jelmar Bos uit Lelystad haalde een gouden medaille op de 100 meter en een zilveren medaille op de 200 meter tijdens de WK atletiek voor junioren in Dubai. Een fantastische prestatie,

vooral omdat het hier om een bijzonder WK gaat, namelijk het WK voor mensen met een beperking. En dan zie je dus het merkwaardige verschijnsel dat geen enkele krant of tv-programma hierover bericht. Gelukkig hebben we dan de sociale media. Via deze media kwam het goede nieuws wel door. Lees op de blog van Jelmar (link) hoe hij deze WK beleefd heeft. Vanaf mijn blog wil ik hem graag feliciteren met deze bijzondere prestatie. Hulde!

http://www.jelmarbos.blogspot.com/

Tot ziens

zaterdag 16 april 2011

Nationale Sportweek

In het kader van het 25-jarig jubileum van de provincie Flevoland leveren wij dit jaar een bijdrage aan tal van activiteiten in de provincie. Wat mij betreft is sport een bij uitstek geschikt middel om de inwoners te betrekken bij dit feest. Daarom mocht ik vanmorgen in Almere samen met wethouder René Peeters de Nationale Sportweek 2011 openen. De inwoners van Almere konden daarna kennis maken met de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen in de stad. Eén van de sporten die beoefend kan worden is Speedbadminton, een spectaculaire variant van badminton. Tijdens de Nationale Sportweek kan iedereen ontdekken hoe leuk en gezond sport en bewegen is. Vanaf vandaag tot 23 april staat er in Almere een gevarieerd programma aan sport- en spelactiviteiten op het programma. De gemeente Almere is de eerste van de Flevolandse gemeenten die een sportieve activiteit organiseert in het kader van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland. De komende periode reist het Flevolandse sportcircus langs de andere gemeenten, te beginnen op maandag 2 mei 2011 bij het Basketball Camp Urk. De provinciale regie over de activiteiten is in handen van Sportservice Flevoland en in elke gemeente wordt aansluiting gezocht bij lokale organisaties en/of evenementen. Tot ziens.

Location:Almere

woensdag 13 april 2011

Bijzonder

Vandaag was de crematie van mijn vader. Het was de afsluiting van een week met veel emoties, maar het was ook een heel bijzondere week. Een week waarin veel dierbare herinneringen opnieuw aan me voorbij gingen. Een week waarin ik samen met mijn familie, vrienden en bekenden mocht praten over mijn vader en hoe speciaal hij voor me was. Ik prijs me gelukkig dat ik op zo'n manier afscheid mocht nemen.

Wil je de afscheids-toespraak voor mijn vader lezen, klik dan hier.

Ik kreeg de afgelopen week heel veel reacties. Die hebben mij enorm geholpen, bedankt daarvoor. De komende dagen ga ik weer langzaam aan het werk. Er is veel te doen.

Tot ziens!

donderdag 7 april 2011

Simon

Vanmorgen leek een dag als alle anderen te worden. Volle agenda, vroeg uit bed en fris aan de slag. Er was werk aan de winkel. Flevoland moet toch weer snel een nieuw college krijgen. Tot dat ene telefoontje kwam. Toen stond alles even stil. Simon Witteman, mijn lieve vader is vanmorgen overleden. Volgende maand zou hij 77 jaar worden. Alzheimer, in de laatste fase. Afgelopen weekend mocht ik hem zijn boterhammetje nog geven. De afgelopen maanden was hij al langzaam vergeten hoe ik heet. Ik zal hem voorlopig niet vergeten. Ik ben even weg.

Niets is even meer belangrijk.

. Tot ziens.

vrijdag 1 april 2011

Waterontmoeting

Vandaag was ik, op uitnodiging van dijkgraaf Henk Tiesinga, bij het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad voor de jaarlijkse Waterontmoeting. Deze ontmoeting wordt meestal gepland rond Wereldwaterdag, een moment om wereldwaterproblematiek onder de aandacht te brengen.

Zo’n 80 deelnemers spraken met elkaar over het thema ‘samenwerking tussen provinciale en lokale overheden’. Als gedeputeerde Water heb ik het woord gevoerd over de verschillende onderwerpen waar we elkaar als overheden nodig hebben. Gelukkig is vaak overeenstemming als het gaat om de waterbelangen in de provincie. We willen tenslotte allemaal veilig wonen, en schoon en voldoende drinkwater. Het is de moeite waard om over ogenschijnlijke tegenstellingen heen te stappen en voor echt partnerschap te gaan. Als het even kan wil ik me daar de komende periode voor in gaan zetten. Er staan flink wat onderwerpen op de wateragenda de komende jaren waarbij we elkaar nodig hebben om de Flevolandse doelstellingen te realiseren. In deze ontmoeting heerste een prima sfeer, ik heb veel positieve energie gezien om verder te investeren in onderlinge samenwerking.

Voor de liefhebbers is de tekst van mijn toespraak hier terug te vinden.

Tot ziens.