woensdag 31 augustus 2005

Rondvaart

Vanmorgen begon de dag in Den Haag voor een aantal besprekingen met betrekking tot regionale ontwikkelingen. Vanmiddag was ik in Warmond voor overleg met de Gemeentesecretaris en de Griffier. Dit is een regelmatig terugkerend driehoeksoverleg waarin we zaken afstemmen tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Ook dit gesprek stond vandaag in het teken van de voorbereidingen rondom de fusie. Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Sassenheim een motie aangenomen met daarin een signaal naar de eerste kamer om het fusievoorstel op 13 september vooral te steunen. Wij zullen in overleg met onze raad kijken of er behoefte aan is deze weg te volgen.

Het is nu goed te merken dat de finale datum voor de fusie steeds dichterbij komt. Zowel voor- als tegenstanders voeren een stevige lobby om de definitieve besluitvorming te beinvloeden.

Vanavond hadden we een bijzonder uitstapje georganiseerd. Als college van B&W hadden we de leden van de drie gemeenteraden uitgenodigd voor een kennismaking met recreatie en toerisme in Warmond. Met zo'n 40 mensen vertrokken we aan het begin van deze avond uit het Park Leerust met een rondvaartboot van de Warmondse rederij van der Hulst. Het doel was een rondvaart op De Kaag met bijzondere aandacht voor recreatie en toerisme binnen de gemeente. Het was een mooie zomeravond waardoor er veel te doen was op en rond het water. Bij de Kaagsocieteit werden de laatste zomeravondwedstrijden gehouden waardoor het ook daar een drukte van belang was. Het werd voor veel raadsleden een prettige kennismaking met een kant van de gemeente die nog niet iedereen kent. Wij hebben ons best gedaan om nog eens te onderstrepen dat toerisme en recreatie straks binnen de gemeente Teylingen voldoende aandacht moet krijgen, en dat lijkt goed gelukt.

Tot morgen

dinsdag 30 augustus 2005

Gemeentewinkel

Het was weer een lange vergaderdinsdag vandaag. Vanmorgen natuurlijk begonnen met de wekelijkse collegevergadering. Aan de orde was o.a. de zogenaamde management rapportage met daarin de financiele stand van zaken met betrekking tot het lopende boekjaar. Gelukkig geen onverwachte zaken dit keer. Verder hebben we een plan besproken voor het groot onderhoud aan onze bruggen, en dat zijn er nogal wat binnen onze waterrijke gemeente. Tenslotte hebben we vooruitgekeken naar de onderwerpen die tot 1 januari de agenda nog gaan bepalen.

Vanmiddag hadden we een bijeenkomst van de stuurgroep Teylingen, het overleg waarin we met de colleges uit Sassenheim en Voorhout hard werken aan de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. We kregen een uitgebreide presentatie over de opzet van de zogenaamde gemeentewinkel die in het gemeentehuis van Sassenheim zal worden gevestigd. Voor de inwoners van Teylingen is dat straks de plaats waar men terecht kan voor allerlei gemeentelijke diensten en producten. Op het punt van kwaliteit van de dienstverlening willen we in de nieuwe gemeente echt een flinke verbetering zien ten opzichte van de huidige situatie. Naast het ouderwetse baliewerk komen er voor de inwoners die daarvan gebruik willen maken ook steeds meer mogelijkheden om zaken via internet met de gemeente te regelen. De grotere omvang van de nieuwe gemeente maakt het veel eenvoudiger om hier nu echt mee aan de slag te gaan. Ik verwacht op het gebied van electronische dienstverlening door gemeenten grote veranderingen in de komende jaren. De gemeente Teylingen is daar straks helemaal klaar voor en daar kunnen de inwoners vanaf 2 januari volgend jaar al profiteren.

Tot morgen.

maandag 29 augustus 2005

Netwerken

Zoals ik u vrijdag al liet weten was er afgelopen weekend weer van alles aan de hand in het dorp. Reden voor mij om afgelopen zondagmiddag een kijkje te gaan nemen in Park Leerust. Achteraf heb ik daarvan geen spijt van gekregen. Zowel de Gouden Gaffel zeilwedstrijden als de 6e Warmond Golf Special waren een groot succes. Daar kwam nog eens bij dat dankzij het perfecte weer grote groepen fietsers de gemeente aandeden. Het resultaat was een drukte van belang en een uitstekende sfeer in het Park Leerust en volle terrasjes in de Dorpstraat. Dit was echt Warmond op zijn best. Ik heb gedurende de dag met veel mensen gesproken en iedereen was even enthousiast. Daardoor heb ik weer een aantal nieuwe contacten weten te leggen met inwoners van onze gemeente.

Voor mijn werk als burgemeester zijn dat soort contacten best belangrijk. Het geeft mij een goed beeld van wat er binnen de gemeente allemaal leeft. Daarnaast heb ik voor mijn werk natuurlijk ook nog de nodige contacten buiten de gemeente. Samen vormen zij mijn netwerk waaruit ik waardevolle informatie kan halen om mijn werk goed te doen. In dat kader had ik vandaag ook bezoek van iemand met wie ik in het verleden veel heb samengewerkt en met wie ik weer eens wilde bijpraten. Ook dat gesprek leverde weer een aantal nuttige tips op die ik kan gebruiken bij mijn werk.

Verder heb ik me vandaag vooral voorbereid op activiteiten in de komende dagen.

Tot morgen.

vrijdag 26 augustus 2005

Gouden Gaffel

Voor vandaag stonden er geen afspraken in de agenda. Daardoor had ik de gelegenheid om de vergaderstukken voor de komende week grondig door te nemen, mijn e-mail af te handelen en een paar telefoontjes te plegen.

Het komende weekend is er ook nog van alles te doen in Warmond. Zaterdagavond hebben de vrijwilligers van het brandweerkorps Oegstgeest/Voorhout/Sassenheim/Warmond een barbecue georganiseerd. De betrokken burgemeesters zijn ook uitgenodigd en daar maak ik zeker gebruik van.

De stichting Zeilvaart Warmond organiseert dit weekend de Gouden Gaffelwedstrijden vanuit het Park Leerust. Daarnaast is er zondag de 6e Warmond Golf Special waarbij een groot aantal spelers een parcours afwerken wat dwars door de gemeente, door tuinen weilanden en eilanden gaat. 'Hole in one' in het ooievaarsnest zal ik maar zeggen. Ook in het Park Leerust is een hole te vinden zodat daar beide evenementen samenkomen. Daar ga ik zondagmiddag dus even kijken.

Prettig weekend.

donderdag 25 augustus 2005

Memorie van antwoord

Op 13 september aanstaande is in de Eerste Kamer het finale debat met betrekking tot de fusie tussen Voorhout, Sassenheim en Warmond. Voorafgaand aan dat debat bereiden de leden zich voor op de behandeling door over het wetsvoorstel een aantal schriftelijke vragen te stellen aan de verantwoordelijke minister Remkes. Een aantal fracties hebben vorige maand van deze gelegenheid gebruik gemaakt waarbij ook een aantal zeer kritische vragen werden gesteld. Het heeft even geduurd, maar vanmorgen vroeg trof ik de beantwoording aan op de internetsite van de Eerste Kamer. Vragen en de daarop volgende beantwoording kunt u zelf ook nalezen door de moeite te nemen om hier even te klikken.

Zelf heb ik de beantwoording natuurlijk direct nagelezen. Wat mij betreft geeft de minister op een uitstekende manier nog eens aan waarom het besluit tot fusie feitelijk het enige juiste besluit is. De kwetsbare positie van Warmond komt goed uit de verf. Verder gaat hij uitgebreid in op de reden waarom de fusie ook in het licht van het geringe draagvlak in Voorhout toch door zou moeten gaan. Wat mij betreft een zeer evenwichtige afweging van de verschillende belangen die de moeite van het nalezen zeker waard is. Op de site van de Eerste Kamer dus. Ik ben benieuwd of de leden van de Eerste Kamer zich hierdoor laten overtuigen.

Vanmorgen vergaderde ik met het dagelijks bestuur van onze regio Holland Rijnland. Op regionaal niveau liggen op het gebied van infrastructuur, groen en landschap een groot aantal plannen klaar die de komende jaren tot stand moeten worden gebracht. Plannen die veel geld gaan kosten, maar voor de gemeenten in de regio soms van groot belang zijn. Kosten die voor een belangrijk deel door het rijk betaald gaan worden, maar alleen wanneer de gemeenten in de regio daar ook een flinke bijdrage aan doen. We hebben vanmorgen een discussie gehad over welke strategie we als regio ten opzichte van dit onderwerp zullen gaan voeren. Overigens zijn alle vergaderstukken van de regio Holland Rijnland terug te vinden op: www.hollandrijnland.net

Vanmiddag was ik middagvoorzitter bij een workshop over verkeersveiligheid in onze regio. Een belangrijk onderwerp waar naar mijn mening niet altijd voldoende aandacht voor is. Deze middag hebben we met ambtenaren uit de verschillende gemeenten in de regio, maar ook met organisaties als politie, 3VO en de fietsersbond afspraken gemaakt over de projecten die we op dit gebied gaan draaien om de regio veiliger te maken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar jonge weggebruikers. Voor meer informatie over verkeersveiligheid in de regio kunt u, behalve op de site van Holland Rijnland, ondermeer terecht op www.rovzuidholland.nl of de site van 3VO.

Morgen weer in Warmond, tot dan.

woensdag 24 augustus 2005

Probus


Zoals elke woensdag begon ik ook vanmorgen weer met mijn wekelijkse rondje hardlopen door mijn woonplaats. Aan het aantal fietsers in de ochtendspits was weer goed te merken dat ook de scholen in de regio weer zijn begonnen. Dat was overigens ook te lezen op het kleurige spandoek boven de Herenweg in Warmond. Extra opletten is dus weer geboden tijdens de dagelijkse rit naar Warmond. Het einde van schoolvakanties is ook wel een beetje het signaal dat het bestuurlijke leven weer op gang begint te komen.

Daarna ben ik maar eens koffie gaan drinken bij de medewerkers van onze Buitendienst. De mannen (ik zie daar helaas nog geen vrouwen) die Warmond mooi en schoon houden zal ik maar zeggen. We hebben gesproken over de fusie, en wat de medewerkers daar van merken en denken. Natuurlijk kwam ook de (financiele) waardering van dit werk aan de orde.

Tegen de middag was ik in Sassenheim. De plaatstelijke Probus Sassenheim-Voorhout (zie www.probus-nederland.org) had mij uitgenodigd om iets te komen vertellen over mijn visie op de fusie tussen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Een groep van zo'n 25 heren (ook hier geen vrouwen, maar als ik het goed begrijp is dat juist de bedoeling) luisterden aandachtig naar mijn verhaal en stelden na afloop een aantal scherpe vragen. Men was duidelijk goed op de hoogte van de materie. Uit de reacties die ik kreeg trek ik de conclusie dat het wel is gelukt om deze heren te overtuigen van de noodzaak van de op handen zijnde fusie.

Uitleggen waarom we iets doen, maar zeker ook luisteren naar reacties is natuurlijk toch een van de kernactiviteiten van een bestuurder. Misschien is het daarom dat ik dit soort presentaties graag mag doen. Het was in ieder geval leuk om te doen en ik hoop eigenlijk een beetje op wat meer uitnodigingen zoals deze. Dus als u nog suggesties heeft....

Vanmiddag was ik terug in Warmond voor administratie, post en wat intern overleg.

Morgen is er weer een dag, tot dan.

dinsdag 23 augustus 2005

Doorsnee dinsdag

Dinsdag, dus vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De agenda was niet indrukwekkend, maar we hebben soms de gewoonte om in de marge van de collegevergadering nog wat door te praten over zaken die ons verder bezighouden. Dat kostte vandaag nog flink wat tijd.

We hebben gesproken over de manier waarop we de taak Sociale Zaken binnen de nieuwe gemeente gaan organiseren. Deze zaak liep al een tijdje maar vanmorgen zijn er knopen doorgehakt.

Vanmiddag de laatste restjes e-mail en post weggewerkt die nog een gevolg waren van mijn afwezigheid in verband met vakantie. De achterstanden zijn weer helemaal weg en dat is wel zo prettig.

Het eind van de middag nog even naar ons prachtige Trefpunt geweest. Een van onze medewerksters nam afscheid van de gemeente na ruim 13 jaar. Behalve ander werk ging ze ook verhuizen naar de andere kant van het land. Ik heb haar alle goeds toegewenst.

Tot morgen.

maandag 22 augustus 2005

Voorbereidende werkzaamheden

Vanmorgen begonnen met het doornemen van de stukken voor een aantal omvangrijke vergaderingen in de komende week. Daarnaast ben ik voor woensdag gevraagd een inleiding te houden over de fusie voor een gezelschap in Sassenheim en ben ik donderdag dagvoorzitter bij een workshop over verkeersveiligheid. Kortom, werk genoeg om vandaag een belangrijk deel van mijn dag mee te vullen.

Daarnaast vanmorgen gesproken met mijn collegaburgemeesters uit Sassenheim en Voorhout. Naarmate de fusie dichterbij komt zien we elkaar steeds vaker. Dat gaat overigens steeds meer in een buitengewoon goede onderlinge samenwerking. We werken immers steeds meer naar een gezamenlijk doel. Vandaag spraken we vooral over de voortgang van een aantal dossiers op het gebied van personeel en organisatie. Daarnaast was er natuurlijk weer even aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming in de Eerste Kamer op 13 september. Het blijft spannend.

Tot morgen.

vrijdag 19 augustus 2005

Franse hoek

De ochtend van vandaag gebruikt voor de voorbereiding van de collegevergadering van volgende week en een ambtelijk overleg over regionale verkeer- en vervoerszaken. Daarna naar Voorhout geweest voor een uitgebreide bespreking over de ontwerp housestyle voor de nieuwe gemeente Teylingen. Enige tijd geleden hebben we daarvoor een keuze gemaakt voor een vormgevingsbureau dat vanmorgen de uitgewerkte schetsen aan ons kwam presenteren. Blijft een lastig onderwerp omdat het veel te maken heeft met smaak en perceptie. Dat neemt niet weg dat we een stuk verder gekomen zijn. Eind volgende maand moet het definitieve ontwerp klaar zijn. Ik denk dat het er goed uit komt te zien, maar om het spannend te houden blijft het allemaal nog even geheim.

Morgen heb ik een uitnodiging van de Jumelagestichting om in de Warmondse bibliotheek de Franse Hoek te openen. Doelstelling van deze Franse hoek is om de leden van de bibliotheek de mogelijkheid te bieden meer bekend te raken met de Franse taal en cultuur. Prima initiatief, zo lijkt me. Morgen om 11.00 uur.

Bij het verlaten van het gemeentehuis zag ik overigens tot mijn genoegen dat de ooievaars weer terug waren op het nest tegenover het gemeentehuis. Sinds januari hadden ze daar gezeten, maar sinds mijn vakantie was het nest elke dag leeg gebleven. Gelukkig maar, ik miste ze een beetje.

Verder wens ik u natuurlijk een heel prettig weekend.

donderdag 18 augustus 2005

Regiozaken

Een belangrijk deel van mijn tijd ging vandaag op aan de regionale functie die ik vervul in het kader van het Pact van Teylingen. In dit kader werken in onze regio een groot aantal overheden en private partijen samen aan verbetering van de landschappelijke kwaliteit en versterking van de, economisch belangrijke, agrarische sector. Vanmorgen begon ik met een bijeenkomst van het bestuur van de stichting Hou Het Bloeiend waar ik een rol speel als adviseur.

Vanmiddag was ik in Noordwijk voor een vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen. Klik hier voor de agenda van deze stuurgroep. Voorafgaand aan deze vergadering hebben we een rondrit door Noordwijk gemaakt om te zien hoe deze gemeente werkt aan een aantal projecten die tot doel hebben de kwaliteit van het kenmerkende bollenlandschap te versterken. Na vele jaren van landschappelijke verrommeling in onze streek zijn hier de eerste signalen te zien dat we nu serieus aan de slag gaan om deze kwaliteit te verbeteren. Dat is een ontwikkeling waar de hele regio in mijn ogen belang bij heeft.

Tussendoor was ik nog even kort in Warmond. Met de gemeentesecretaris heb ik een aantal lopende zaken doorgesproken.

Morgen weer in Warmond.

woensdag 17 augustus 2005

Bijna bij

Vanmorgen vroeg begonnen met een uurtje joggen zodat ik fris op kantoor verscheen voor mijn eerste afspraak van vandaag. Dat was een afspraak met een twee mensen van een stedebouwkundig adviesbureau waar ik in mijn Hillegomse tijd goede contacten mee had. Het was een prettig gesprek waarin we elkaar informeerden over een aantal ontwikkelingen op dit vakgebied.

Vervolgens gesproken met een directeur van een woningcorporatie uit de regio. Hij heeft me verzocht om op 8 september a.s. een inleiding te geven bij een bijeenkomst met een groep directeuren van woningcorporaties over de bestuurlijke dilemma's bij bouwen in kwetsbare gebieden zoals de Duin- en Bollenstreek. We hebben e.e.a. voorbesproken en ik ga nadenken over een aardig verhaal. 8 september leest u hoe het ging.

Vanavond had ik een korte bijeenkomst met een afvaardiging uit de gemeenteraad. Als de fusie per 1 januari door gaat willen we de laatste dagen als zelfstandige gemeente niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. We hebben met elkaar gesproken over de manier waarop we samen met de inwoners van onze gemeente aandacht kunnen gaan besteden aan deze gebeurtenis. Wat we precies gaan doen dat houden we nog even geheim, maar het ziet er goed uit.

Tussendoor heb ik natuurlijk verder gewerkt aan de stapels die een gevolg waren van drie weken vakantie. Ik begin aardig bij te komen.

Tot morgen.

dinsdag 16 augustus 2005

Het gaat erom spannen

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse collegeveradering. Voor de eerste keer sinds 6 weken waren we weer voltallig. We hebben vanmorgen uitgebreid gesproken over onze strategie met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom. De afgelopen weken hebben onze inwoners en andere belanghebbenden massaal gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun mening over dit plan te geven. Het is nu aan ons om te bekijken hoe we deze reacties op een goede manier kunnen verwerken in een voorstel aan de gemeenteraad. Vandaag hebben we de lijnen uitgezet waarbinnen ons voorstel nu verder vorm moet krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat we tijdig met een plan naar de raad kunnen wat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen het Warmondse.

Ook hebben we opnieuw gesproken over de manier waarop regels binnen onze gemeente worden nageleefd. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan illegale ligplaatsen van boten, onveilig parkeren of gebruik van panden in strijd met de bestemming. Het is voor ons buitengewoon moeilijk om voldoende kennis en capaciteit vrij te maken om deze taak naar behoren uit te voeren. Juist voor dit soort problemen zoeken we de oplossing in de komende fusie. Tot die tijd zorgen we in ieder geval dat we de meest dringende zaken wel aanpakken.

Vanmiddag met de collega burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout gesproken over de voortgang van het fusieproces waarbij natuurlijk ook de besluitvorming in de Eerste Kamer op 13 september even aan de orde kwam. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het fusievoorstel van het kabinet daar op een meerderheid kan rekenen. Het is natuurlijk wel een merkwaardige situatie dat alle voorbereidingen voor de fusie zo goed als klaar zijn, terwijl de discussie tussen Kabinet en Kamer nog steeds niet is afgerond. Als gemeente kunnen we daar overigens weinig aan doen. Op grond van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) waren wij namelijk verplicht tijdig alle voorbereidingen te treffen en dat hebben we naar mijn mening voorbeeldig gedaan. Het zal er nog om gaan spannen de komende maand.

Tot morgen.

maandag 15 augustus 2005

Côte de Fleurie

Na drie weken vakantie ben ik vanmorgen weer aan de slag gegaan. Ik hoop dat iedereen vanaf vandaag weer mee leest over de gebeurtenissen in Warmond. Als de Eerste Kamer op 13 september akkoord gaat met het kabinets voorstel zal de nieuwe gemeente Teylingen over precies over 139 dagen een feit zijn.

Voor ik verder ga nog even terug naar mijn vakantie. Na een week met veel te veel regen op een camping op de Veluwe en een week thuis zijn we, net als veel andere Nederlanders, nog een week naar Frankrijk geweest. Normandië om precies te zijn, in een gebied wat men daar ook wel de "Côte de Fleurie" noemt. De bloemenkust om precies te zijn maar vrijvertaald zou je het ook de "Kleurige Kust" kunnen noemen. Dat brengt mij weer tot de naam die we in onze Duin- en Bollenstreek de afgelopen jaren hebben geprobeerd te promoten voor onze regio. Zie ook www.kleurigekust.nl.

In dit gebied in Normandië is dat beter gelukt. Het is daar ook de naam van een regionale samenwerking van een groot aantal gemeenten geworden. En zeg nu zelf, Côte de Fleurie klinkt toch veel beter dan Holland Rijnland.

Overigens kunnen gemeenten in Frankrijk ook het predikaat "Ville Fleuri" (zie foto) krijgen wanneer ze hun best doen om vooral een hele groene en bloeiende gemeente te zijn. Hoe groener, hoe meer bloemen op het bordje bij de gemeentegrens. De keurmerken worden uitgereikt door een landelijk werkend "conseil nationaal". Ook hier is een speciale site voor: http://www.villes-et-villages-fleuris.com
Wellicht een aardig idee om ook in onze regio een keurmerk uit te geven aan gemeenten die zich buitengewoon inzetten voor de landschappelijke kwaliteit. Ik weet zeker dat Warmond geen slecht figuur zal slaan.

Tenslotte is een vakantie ook om wat bij te lezen. Ik had dit keer o.a. het boek Lotte Weeda van de uit Warmond afkomstige schrijver Maarten 't Hart in mijn bagage. Had ik van iemand gekregen bij mijn installatie in januari jl. Na 6 maanden in Warmond gewerkt te hebben was het werkelijk een fantastisch boek om te lezen. Dat had alles te maken met de link tussen dit boek en onze mooie gemeente, in het boek steevast als Monward aangeduid. Het verhaal bevat talloze verwijzigingen naar locaties en personnages uit het Warmondse. Daarbij was het wel lastig dat feiten en fictie zo nu en dan flink door elkaar lopen. Vanwege mijn onbekendheid zocht ik waarschijnlijk onterecht achter elk personage in het boek wel een Warmonder... In ieder geval was het boek zeker de moeite waard en kan ik het u van harte aanbevelen. Maar wie ben ik, u kunt ook de recentie eens nalezen die Arie Storm in augustus vorig jaar in het Parool schreef. Klik hier voor deze recentie.

Vanmorgen op mijn werk gebeurde waar ik al een beetje bang voor was, 158 e-mails en een stapel post in mijn in-bakje waar ik nog net overheen kon kijken. De agenda's en de stukken voor een regionale politiebijeenkomst vanmiddag in Noordwijk en een hoorzitting vanavond in Sassenheim lagen bovenop. Dat helpt me om m'n vakantie weer snel te vergeten. Gelukkig loopt de agenda de komende week nog niet echt over zodat ik verwacht dat de achterstand in de loop van de komende week wel weggewerkt kan worden.

Tot morgen.