maandag 31 maart 2008

Afscheid

De afgelopen 5 jaar was Lex de Boer directeur van Portaal Leiden, de grootste woningcorporatie in onze stad. In die hoedanigheid heb ik de afgelopen jaren veel met hem samen mogen werken. Onlangs kondigde hij zijn vertrek aan om directeur te worden van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting). De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen.

Vanmiddag was ik op zijn afscheidsreceptie om hem de hand te schudden en te bedanken voor de goede samenwerking. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe baan.

Tot ziens.

woensdag 26 maart 2008

Veldloop

Het kan niet altijd mee zitten in het leven. Vandaag waren 4500 lopers in Katwijk aanwezig voor de NK Veldloop Gemeenten 2008. Drie keer eerder liep ik mee en ook dit jaar had ik me ingeschreven voor de 12 kilometer. Flinke training achter de rug en plannen om een mooie tijd neer te zetten. Totdat ik gisteren met koorts het bed in moest. Het is niet anders.

Dat neemt niet weg dat de medewerkers van de gemeente Leiden er in zijn geslaagd om als gemeente op een gedeelde 3e plaats te eindigen. Dat maakt veel goed.

Eerst even uitzieken en daarna doortrainen voor de Leidse Singelloop op 18 april en de Leiden Marathon op 18 mei.

Tot ziens.

zaterdag 22 maart 2008

European Champions Cup

Vanavond speelde het vrouwenwaterpoloteam van ZVL een wedstrijd in het kader van de European Champions Cup, de 'Championsleague' van het waterpolo. In het prachtige Amsterdamse Sloterparkbad wonnen zij met een grandioze 15-6 overwinning op de Hongaarse tegenstanders Dunaujvaros. Als wethouder Sport was ik vandaag zelf naar Amsterdam gegaan om de wedstrijd bij te wonen.

Ik was na afloop van de wedstrijd natuurlijk bijzonder trots op het resultaat. Dat was overigens niet de eerste keer want op 11 januari jl. mocht ik de dames ook al feliciteren. Toen ging het om het behalen van de titel beste Leidse sportploeg 2007. De ZVL dames zijn al een tijdje bezig met een opmerkelijke opmars in Europa. Met de overwinning van vandaag zijn ze doorgedrongen tot de halve finale. Over een maand zullen de 4 overgebleven teams ergens in Europa de strijd aangaan voor het Europese kampioenschap. De locatie is nog niet bekend.

De doelpunten voor ZVL werden vandaag gescoord door: Mieke Cabout 4, Iefke van Belkum 4, Aukje van Belkum 4, Noeki Klein 2 en Jantien Cabout 1.

Bijzonder aan dit team is dat maar liefst 3 speelsters deel uitmaken van het nationale waterpoloteam dat straks de Nederlandse eer mag gaan verdedigen tijdens de Olympische Spelen in Beijing.

ZVL is een samenwerkingsverband van De Zijl-LGB, Vivax en de Leidsche Zwembclub LZ 1886. Deze verenigingen hebben hun krachten gebundeld om te komen tot aansprekende sportieve resultaten. Met de topsport die het team vandaag heeft laten zien, hebben ze bewezen dat dit wederom gelukt is.

Goed gedaan meiden, Leiden kan trots op jullie zijn!

Tot ziens.

vrijdag 21 maart 2008

Passie

Voor het 25e achtereenvolgende jaar was het Bachkoor Holland vandaag in de uitverkochte Pieterskerk voor een prachtige uitvoering van de Matthäus Passion.

Tot ziens

donderdag 20 maart 2008

Keten

Vandaag werd bekend dat de originele Leidse ambtsketen kwijt is. De uit 1931 daterende en door de Leidse zilversmid Matthijs Brinks vervaardigde keten is tijdens een interne verhuizing binnen het stadhuis in het ongerede geraakt. Als oud burgemeester van Warmond (foto) kan ik me een beetje voorstellen hoe Henri Lenferink zich moet hebben gevoeld toen hij merkte dat de oude vertrouwde keten verdwenen was.

Een ambtsketen is in feite een echt gebruiksartikel. Als burgemeester sleep je die keten de hele dag met je mee naar allerlei representatieve bezigheden. Een beetje zoals een leesbril die ik de laatste tijd steeds vaker nodig heb en ook al een keer kwijt geraakt ben. Voor die leesbril haal ik voor € 12,50 bij de Hema gewoon weer een nieuwe. Voor de ambtsketen lukt dat niet. Het originele exemplaar is uniek, onvervangbaar en heeft historische waarde voor de stad. Het is de angst van elke burgemeester om die keten kwijt te raken.

Leiden kent geen traditie op het gebied van omvangrijke 1 april grappen. Ik hoop voor onze burgemeester dat dit nu 1 keer wel het geval is.

Tot ziens.

woensdag 19 maart 2008

Keukenhof

Vandaag was ik namens het gemeentebestuur in de Keukenhof voor de officiele opening. Onze kroonprins verrichtte de opening. De nationale bloemententoonstelling staat dit jaar helemaal in het thema van de komende Olympische Spelen in China. Voor die gelegenheid waren de ambassadeur van China in Nederland, de loco burgemeester van Beijing en onze eigen Erica Terpstra aanwezig om de prins te assisteren.

Om de politieke situatie in Tibet niet helemaal te verzwijgen deed Erica Terpstra in haar speech een oproep aan beide partijen in het conflict om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Mooie ronde diplomatieke bewoordingen, waarbij ik me afvroeg hoe vaak de concept teksten langs de ambassade zijn gestuurd voor de Chinezen akkoord gingen.

Afgezien daarvan ben ik als wethouder Economie en Sport natuurlijk blij met het thema Oympische Spelen. De opening van de Keukenhof draagt immers behoorlijk bij aan het aantal toeristische bezoeken aan onze stad, terwijl de Olympische Spelen een extra impuls geven aan de sportbeoefening.

De musicale omlijsting van de opening was in handen van de speciaal ingevlogen China Girls (foto), de chinese MTV Award winnaars. Ze waren als een soort kadeautje van de People's republic naar de Keukenhof gekomen.
Volgens het bord bij de ingang van de nationale showtuin is het overigens nog precies 142 dagen voor de athleten het National Stadium van Beijing betreden.

Tot ziens.

zondag 16 maart 2008

Zamboni

In de Leidse IJshal mocht ik vanmiddag de nieuwe Zamboni officieel in gebruik nemen. Een Zamboni is een machine waarmee men eerst een laagje ijs van de baan schraapt en er vervolgens een dun laagje warm water op sproeit. Dit vloeit direct in alle oneffenheden en levert een spiegelgladde en schone ijsbaan op. Een onmisbare machine voor een ijsbaan. De vorige Zamboni was 15 jaar oud en dringend aan vervanging toe, maar binnen de begroting van de IJssport Vereniging Leiden was daarvoor geen ruimte te vinden.


Deze vereniging is al vele jaren, met behulp van vele vrijwilligers, in staat om de ijssport in Leiden voor alle inwoners toegankelijk te maken. Tot nu toe lukte dat zonder gemeentelijke subsidie, maar voor het doen van belangrijke investeringen was onvoldoende ruimte. Dat was voor de gemeenteraad in 2006 reden om het college te vragen een oplossing te zoeken. Dankzij een flinke financiele bijdrage kan de vereniging weer even vooruit.

Na de IJshal ben ik naar Sportcomplex de Zijl doorgereden. Daar organiseerde Libertas Leiden een voetbaltoernooi voor vaders en zonen (tot 12 jaar) uit de Slaaghwijk. Het toernooi werd georganiseerd in samenwerking met een groep actieve buurtbewoners uit de Slaaghwijk. Het doel van het toernooi was om ouders meer te betrekken bij de sportactiviteiten van hun kinderen. Een voorwaarde voor deelname was dan ook dat de kinderen alleen mee mochten doen als hun vaders ook mee deden of kwamen kijken. Daarnaast is het ook de bedoeling dat vaders en zonen na dit toernooi door zullen gaan met sportactiviteiten. Vanuit Slaaghwijk Supersportief zullen er dan nog sportactiviteiten voor vaders en zonen aan worden geboden en vanuit de pleinaanpak zullen vaders worden gestimuleerd om iedere zondag te blijven sporten.

Na afloop van het toernooi vertrokken alle deelnemers naar buurthuis Op Eigen Wieken, waar men een gezamenlijke maaltijd nuttigde. Tijdens de maaltijd werd iets verteld over gezond eten, het belang van sporten voor kinderen en volwassenen en het belang van betrokkenheid van de ouders bij activiteiten van de eigen kinderen. Ik mocht de medailles uitreiken aan de winnende teams.

Tot ziens.

vrijdag 14 maart 2008

Corpus

Het bio science park ligt niet meer alleen op het grondgebied van de gemeente leiden maar strekt zich tegenwoordig ook uit naar de buurgemeente Oegstgeest. In dat deel van het park werd vandaag Corpus geopend door de koningin.

Namens het gemeentebestuur van Leiden mocht ik op de eerste rij zitten bij de opening van dit bijzondere gebouw langs de A44.

De bio sciencecluster bestaat allang niet meer alleen uit pure biotechbedrijven. De kracht van de cluster is juist het feit dat er ook allerlei ondersteunende functies aanwezig zijn. Daarbij is het wel van belang dat deze functies iets toevoegen aan het bio science profiel van het park. Corpus is een goed voorbeeld van zo'n ondersteunende functie. Het kan een belangrijke rol gaan spelen bij de publieke bewustwording met betrekking tot gezondheid en wetenschap. De verwachting is ook dat het gaat helpen om jonge mensen te interesseren voor een toekomst in de bio science. Dat is goed omdat het tekort aan goed geschoold personeel in deze sector een van de grootste problemen is.

Binnen het nieuw geopende Corpus kan iedereen nu een spectaculaire reis van top tot teen maken. Hier stapt men vanaf vandaag een attractie binnende die momenteel de meest unieke en interactieve attractie is. Op originele en informatieve wijze kun je hier een indrukwekkende reis door het menselijk lichaam maken. In het 35 meter hoge lichaam voert de reis je langs waanzinnige 5D-orgaantheaters. Naast deze bezienswaardigheid is de regio met de komst van Corpus ook een moderne en omvangrijke congresfaciliteit rijker.

Tot ziens.

Reorganisatie leidt tot chaos bij het Leidsch Dagblad...

Vanmorgen berichtte het Leidsch Dagblad over de stand van zaken met rondom de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. Aanleiding van deze berichtgeving was een brief die het college begin deze week aan de gemeenteraad stuurde.

De betreffende journalist is er in geslaagd om werkelijk alle nuances en positieve signalen over het hoofd te zien terwijl hij alles wat wel goed gaat zorgvuldig uit het artikel weggelaten heeft. Daarmee schetst hij een beeld van chaos binnen de organisatie dat volstrekt niet aansluit bij de werkelijkheid.

Omdat het stuk gisteren al op de site van het Leidsch Dagblad stond, kon ik de betreffende journalist daarover bellen voor het in de krant werd afgedrukt. Hij had zijn artikel geschreven op basis van onze brief, maar had ook zelf links en rechts de nodige informatie verzameld. Daarbij vond hij het niet nodig om mij als verantwoordelijk wethouder Personeel & Organisatie om een reactie te vragen. Toen ik hem verzocht om dan in ieder geval in het artikel voor de krant mijn mening op te nemen vond hij ook dat niet nodig.

Het is niet de eerste keer dat ik ‘onze’ krant moet betrappen op het feit dat men het gebruikelijke principe van hoor en wederhoor vergeet toe te passen. In de afgelopen maand hebben we daar vaker voorbeelden van gezien.

Ook tekstueel zit het allemaal niet zo lekker in elkaar. In het betreffende artikel staan nu zinnen als ‘Het is de gemeente vooralsnog gelukt ervoor te zorgen dat Leidenaars hinder ondervinden van de reorganisatie, wat ook een van de doelstellingen was.’ en ‘De ambtelijke organisatie van Leiden ligt sinds 1 januari volledig overhoop en dat was ook de bedoeling.’ Zelden las ik zoveel onzinnen in een artikel.

Niet alleen de gemeente is bezig met een organisatieverandering. Ook binnen de redactie van het Leidsch Dagblad is het nodige aan de hand. Behalve het feit dat de directie van HDC media met regelmaat overhoop ligt met de werknemers, gaat de hele Leidse redactie binnenkort verhuizen naar een nieuw pand op het Nuon terrein.

Het lijkt er toch sterk op dat de chaos binnen de redactie van het Leidsch Dagblad nu ook gevolgen heeft gekregen op de journalistieke kwaliteit. Ik vertrouw erop dat het allemaal snel weer goed komt.

Tot ziens.

woensdag 12 maart 2008

Leidse Lunch

Namens het college van Burgemeester en Wethouders voer ik als wethouder Personeel & Organisatie overleg met de ambtenarenbonden. Daarbij gaat het vooral over zaken die niet op nationaal niveau worden besproken. Vandaag was het voor mij de eerste keer dat ik dit overleg mocht doen. In een vriendelijke sfeer hebben we bijgepraat en afspraken gemaakt over allerlei arbeidsvoorwaardezaken die momenteel binnen de gemeente actueel zijn.

Een van de afspraken die we hebben gemaakt had te maken met de afschaffing van een merkwaardige financiele regeling voor medewerkers met een tweede, turkse nationaliteit. Ook al wonen deze mensen in Nederland, ze blijven in Turkije dienstplichtig. Ze kunnen deze verplichting echter afkopen door ruim 5000 euro te betalen aan de Turkse regering. Op die manier heeft Turkije dus een flink financieel, en wat mij betreft ongewenst, belang bij het in stand houden van de dubbele nationaliteit. Leiden is een van de weinige gemeenten die een regeling kent waarbij een deel van de afkoopsom aan onze Turkse medewerkers werd vergoed. Een wat bedenkelijke regeling, zo vond ook de ChristenUnie die hierover vorig jaar vragen aan het college stelde. De vakbonden waren het hiermee eens en stemden vandaag in met afschaffing.

Tussen de middag zat ik bij wat we in het Stadhuis de 'Leidse Lunch' noemen. Met enige regelmaat eet de wethouder P&O samen met de gemeentesecretaris een broodje met een groep willekeurige medewerkers uit onze organisatie. Goed om op deze manier eens te horen hoe deze mensen aankijken tegen hun werk bij de gemeente Leiden. Wat gaat goed en wat kan beter. Deze informatie helpt mij vervolgens weer om het voor de toekomst beter te doen.

Vamiddag eindigde ik met een prijsuitreiking. Vandaag kwamen zo'n 300 leerlingen van 15 Leidse basisscholen tegen elkaar uit in de IJshal aan de Vondellaan voor de gemeentelijke schoolschaatskampioenschappen. Van alle scholen hadden de leerlingen van de Morskring de meeste medailles. Veel enthousiaste deelnemertjes, veel medailles, geweldig om te doen!
Tot ziens.

maandag 10 maart 2008

Starthulp

In restaurant Buddhas aan de Botermarkt waren vanavond een kleine 100 startende ondernemers aanwezig. Zij waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst van het ondernemersklankbord. Dit klankbord wordt gevormd door een groep gevestigde en ervaren ondernemers die bereid zijn de starters gedurende bepaalde tijd met raad en daad bij te staan.

Startende ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Het zijn de ondernemers voor de toekomst. Een toename van het aantal starters is vaak een voorbode van economische groei. Daarom was ik graag bereid om de avond te openen met een kort welkomswoord. Bovendien een goede gelegenheid om wat meer te vertellen over de manier waarop de gemeente Leiden ondernemers helpt om verder te komen. Het Servicepunt Bedrijven vervult daarbij een belangrijke rol.

Tot ziens.

zaterdag 8 maart 2008

Verrassing

Vorige week schreef ik in mijn weblog een verhaal over het, inmiddels verwijderde, condoomautomaat aan de gevel van het stadhuis. Vooraf twijfelde ik of ik over een dergelijk triviaal onderwerp wel moest schrijven in mijn weblog maar het effect van dit verhaal was veel groter dan ik vooraf had verwacht. Het stuk kreeg in de media veel aandacht en er kwamen veel positieve reacties van onze inwoners. Opeens was er veel belangstelling voor ons voornemen om de kwaliteit van de historische binnenstad de komende jaren flink op te krikken. Daarmee was de opzet van het stukje geslaagd.

Ook vandaag stond er weer een verwijzing in het Leids Dagblad. Journalist Aad Rietveld beschreef in zijn artikel dat de Leidse middenstand een paar weken geleden werd verrast met een gemeentelijk modellenboek waarin precies staat welke reclames wel en niet zijn toegestaan.

Ik viel over het woordje verrast. Het modellenboek gevelreclame is juist een voorbeeld van een voorschrift dat niet door de gemeente zelf is bedacht, maar door de centrummanager samen met de middenstanders is opgesteld. In tal van bijeenkomsten zijn de middenstanders betrokken geweest bij het opstellen van de regels. Middenstanders die zich nu nog overvallen voelen door de nieuwe regels, hebben waarschijnlijk even niet opgelet.

Tot ziens.

vrijdag 7 maart 2008

Krimpenerwaard

Vandaag en gisteren zaten we met het college op de 'hei' in de Krimpenerwaard. Een sober hotel in Lekkerkerk wel te verstaan. Behalve mijn persoonlijke trimronde van 10 kilometer langs de Lek, heb ik weinig van de omgeving gezien. We hebben twee dagen vooral binnen gezeten om het collegeuitvoeringsprogramma af te ronden. Dit is het programma waarin we beschrijven hoe wij de komende periode invulling gaan geven aan de wensen van de nieuwe coalitiefracties.

Binnenkort komen we met het hele verhaal naar de gemeenteraad, die als het goed is ons uitvoeringsprogramma zal vaststellen in de raad van 22 april.

Tot ziens.

woensdag 5 maart 2008

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is met zijn 140.000 inwoners bijna een buurgemeente van Leiden. Het is precies 14 minuten reistijd van Leiden Centraal naar Hoofddorp. Voor mij was dat vandaag reden om eens een kennismakingsbezoek te brengen aan mijn collega wethouder van Economische Zaken in deze gemeente.

Maatschappelijk en economisch zijn er veel relaties tussen de Haarlemmermeer en Leiden, maar omdat deze gemeente tot een andere provincie hoort, zijn de bestuurlijke contacten zeldzaam. Ik heb met mijn collega afgesproken dat we gaan nadenken hoe we daar iets mee kunnen doen.

Vanavond waren in het ROC-complex aan de Lammenschansweg een groot aantal bestuurders van Leidse sportverenigingen bijeen voor een presentatie van het project Huis van de Sport. Het was een geanimeerde bijeenkomst waar over het algemeen lovende woorden te horen waren over dit project. Wel vroegen een aantal bestuurders zich af wat de gevolgen van een dergelijk omvangrijk sportproject kunnen zijn voor de investeringen in sportvoorzieningen elders in de stad. Met deze mensen was ik van mening dat Huis van de Sport niet tot gevolg mag hebben dat voorzieningen elders in de stad moeten inleveren. Wat mij betreft is dit een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling.

Tot ziens.

maandag 3 maart 2008

Lugdunum

Op uitnodiging van de voorzitter van voetbalvereniging Lugdunum had ik vandaag een lunchbijeenkomst op hun sportcomplex in de Kikkerpolder. De vereniging Lugdunum is opgericht op 14 mei 1919 en telt zo'n 700 leden.

Het sportcomplex ziet er dankzij de inzet van allerlei vrijwilligers buitengewoon goed uit. Een prachtig overdekte tribune waaronder o.a. kleed- en massagekamers te vinden zijn. Op het complex zijn drie speelvelden met een volledige lichtinstallatie, een kunstgrasveld en een prachtig clubgebouw met een bestuurskamer aanwezig. Lugdunum is bij uitstek een familievereniging en heeft een zondag en een zaterdagafdeling. Ze werken samen met de Leidse Studenten Vereniging (LSVV 70) en met de Leidse Softbal Vereniging de Keytown Hitters.

Tijdens de lunch hebben we gesproken over het belang van voetbal in Leiden en de rol van de gemeente daarin. Het was een prettige manier om kennis te maken met deze echte Leidse vereniging.

Tot ziens.