zondag 30 december 2007

Nieuw jasje

Een nieuw jaar, een nieuw college, een nieuwe portefeuille en dus ook maar eens tijd voor een nieuw jasje voor mijn weblog. Ik was het blauwe luchtje een beetje zat geworden en bovendien bleek dat mijn weblog provider sinds ik 3 jaar geleden op deze site begon, heel wat nieuwe technische ontwikkelingen mogelijk had gemaakt. Het leek me een goed moment om mijn oude homepage op http://www.marcwitteman.nl/ maar eens te integreren in mijn weblog waardoor nu alles in een scherm te zien is. Bovendien kunt u zich vanaf nu ook abonneren op een webfeed vanaf mijn site.

Het resultaat ziet u hier. Ik realiseer me dat het zwart een beetje depri oogt, maar ik vond het ook wel stijlvol en de plaatjes komen er zo mooi in uit. Zoek er dus niets achter.

Wat mij betreft ben ik helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Ik wens al mijn lezers een hele prettige en veilige jaarwisseling toe.

Tot ziens in 2008.


vrijdag 21 december 2007

Constituerend beraad

De eerste bijeenkomst van de leden van een nieuw bestuursorgaan heet het constituerend beraad. Ons gloednieuwe college heeft vandaag een rustige plaats buiten het stadhuis uitgezocht om eens goed met elkaar kennis te maken en een aantal afspraken te maken over de manier waarop we de komende periode met elkaar aan het werk gaan. Vooral voor de kennismaking hebben we flink de tijd uitgetrokken. Voor de samenwerking binnen het college is het van groot belang dat we snel een goed team vormen en dat lukt alleen als je elkaar door en door kent. De sfeer is in ieder geval goed en we willen allemaal aan de slag om er echt iets van te maken.

Voor mij persoonlijk is duidelijk dat er naast mijn portefeuillewisseling nog veel meer gaat veranderen. Ik ga binnen het stadhuis naar een andere kamer verhuizen en ook de mensen met wie ik de afgelopen periode het meest direct heb samengewerkt gaan wisselen. Jolanda, Suzanne en Floor, achtereenvolgens mijn bestuursadviseur, secretaresse en woordvoerder gaan voor collega Pieter van Woensel werken. Met z'n drieen vormden zij een geweldig team en stonden ze altijd voor me klaar om me bij mijn werk te ondersteunen.

De komende twee weken zijn voor het kerstreces. Op 7 januari ga ik helemaal fris beginnen aan mijn nieuwe functie als wethouder Economie en Sport. Mocht u sugesties hebben met betrekking tot de onderwerpen waarmee ik volgens u vanaf 7 januari direct aan de slag moet gaan, stuur mij dan even een email.

Rest mij niets anders meer dan iedereen hele bijzondere feestdagen toe te wensen.

Tot 2008.

donderdag 20 december 2007

Tweede huwelijk

Vanavond heeft de gemeenteraad in grote meerderheid besloten om voor het Rembrandt Cultuurfestival 2008 een subsidie te verstrekken. Het was tevens mijn laatste 'klus' als 'demissionair' en waarnemend wethouder van Cultuur.

Nadat de gewone raadsagenda was afgehandeld, volgde de installatie van het nieuwe college. Voor de tweede keer in krap 20 maanden moest ik met de andere kandidaat wethouders op het klapstoeltje wachten alvorens ik me aan de gemeenteraad kon presenteren. Het was wel apart om dit zo snel weer mee te maken. Alhoewel ik geen ervaringsdeskundige ben, denk ik dat het iets weg heeft van een feest bij een 2e huwelijk kort na een vervelende scheiding. Ik bedoel, het is wel een feestelijke bijeenkomst, maar het voelt toch anders dan de eerste keer.

De fractievoorzitter van de Socialistisch Partij, Antoine Theeuwen, bezorgde mij een teleurstelling door te verklaren dat se SP niet voor mijn benoeming zou stemmen. Uiteindelijk kreeg ik daardoor van de 38 aanwezige raadsleden 32 stemmen.

Alhoewel het in de meeste gemeenten geen gewoonte is om tegen bepaalde kandidaten te stemmen bij de installatie van een nieuw college, werkt dit in de Leidse cultuur blijkbaar nog steeds wel zo. Ook bij de installatie van het vorige college was dat het geval. Ik herinner me nog goed hoe ook de SP wethouders destijds hun teleurstelling uitspraken over het feit dat de toenmalige oppositiepartijen hetzelfde deden. Jammer dat de SP dat over het hoofd heeft gezien, ik denk dat ze daar een kans hebben laten liggen. Bovendien vraag ik me af of een partij die mij bij de installatie het vertrouwen niet heeft gegeven, dat vertrouwen in mij ooit nog kan opzeggen.

Van alle andere partijen kreeg ik dat vertrouwen wel en dus kan ik vanaf vandaag aan de slag als wethouder Economie, Sport en Personeel & Organisatie.

Tot ziens.

dinsdag 18 december 2007

Illegaal schilderij

Onlangs werden wij gewezen op de aanwezigheid van een flinke muurschildering die was aangebracht op een zijmuur van een particulier parkeerterrein ergens in het centrum van onze stad. Een aardig voorbeeld van een stukje amateurkunst dat deze grijze parkeerplaats mooi opfleurde.Maar helaas, voor zo'n schildering is een vergunning nodig en die was door de betrokken schilder niet aangevraagd. Het betrof dus een illegaal schilderij en dat was een aantal buurtbewoners ook opgevallen. Zij keken via de achterzijde van hun woning op het parkeerterrein en vonden een grijs parkeerterrein blijkbaar mooier. Daardoor kreeg ik de vraag of de gemeente handhavend zou moeten optreden.

Omdat de schildering was aangebracht op een wand die voor monumentale huisjes stond hebben we advies ingewonnen bij de betreffende rijksdienst. Deze liet weten geen probleem te hebben met de aanwezigheid van deze schildering. Anders was het advies van onze eigen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). In tegenstelling tot de rijksdienst adviseerde zij negatief vanwege het feit dat de muurschildering naar hun mening onvoldoende professioneel was.

Maar moet je dan, eventueel met behulp van de sterke arm, een dergelijke muurschildering op een particulier terrein gaan verwijderen. Ik stelde me de commentaren in de krant en locale sites alweer voor. Hoeveel mensen in de stad zouden van mening zijn dat het een taak van de gemeente is om dit stukje volksvlijt te verwijderen?

Vandaag heeft het college besloten dat we een vergunning afgeven en de schildering dus mag blijven zitten. Wanneer de buurtbewoners het daarmee oneens zijn, dan mogen ze tegen dit besluit bezwaar maken en zal door de bezwarencommissie, of uiteindelijk zelfs de rechter, onafhankelijk worden geoordeeld of ons college in alle redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen.

Tot ziens.

maandag 17 december 2007

Nieuw college

Precies 2 maanden na de val van het college hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid vanavond overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. Aanstaande donderdag zal het nieuwe college worden geinstalleerd. Daarmee komt dan een einde aan de 'demissionaire' status van het college en kan er in Leiden weer echt bestuurd gaan worden.

Als wethouder ben je op de achtergrond betrokken bij het onderhandelingsproces dat verder vooral een zaak is van de raadsfracties. Als zulke processen veel tijd in beslag nemen dan heeft dat vaak te maken met het feit dat de standpunten van de verschillende partijen ver uit elkaar liggen. Partijen hebben dan als het ware de tijd nodig om naar elkaar toe te groeien. Een dergelijk proces leent zich niet om dagelijks op een weblog bij te houden. Vandaar dat ik wat stil was met betrekking tot dit onderwerp.

De inhoud van het nieuwe collegeakkoord is wat mij betreft een prima resultaat van dit proces. Voor mij persoonlijk was daarbij ook van belang dat partijen de intentie hebben uitgesproken om de komende tijd na te denken over verandering van de bestuurscultuur in onze stad. Over de overeengekomen portefeuilleverdeling heb ik daarentegen wel wat langer moeten nadenken.

Dat kwam doordat het belangrijkste deel van mijn oude portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling over gaat naar de nieuwe VVD wethouder Pieter van Woensel (foto). Gezien de energie die ik de afgelopen periode in deze portefeuille heb gestoken, zal het me veel moeite kosten om daarvan afscheid te nemen. Dat geldt ook voor al die geweldige mensen binnen en buiten het stadhuis met wie ik de afgelopen 20 maanden binnen dit beleidsterrein heb mogen samenwerken. Ik had met de opgedane ervaring en mijn nieuwe netwerk graag wat langer op dit terrein door willen gaan. Dit zijn van die momenten waarop ik me weer realiseer wat het betekent om in een openbare functie te werken. Binnen mijn werkterrein bepalen politieke krachten soms dat veranderingen belangrijker zijn dan bestuurlijke continuiteit. Dat hoort zo in een democratie en dat moet vooral zo blijven. Overigens wens ik Pieter van deze plaats alvast veel succes. Hij is met mij de tweede wethouder in het Leidsch college die van buiten de gemeente is aangetrokken. Hij en Jan Jaap de Haan kunnen rekenen op mijn volle steun. Ik hoop dat we snel een hecht team zullen worden.

Daar staat tegenover dat ik vanaf donderdag wethouder ben voor Economische Zaken, Sport, Personeel & Organisatie. Daarnaast draag ik zorg voor de ontwikkeling van parkeervoorzieningen in de stad. De ruimtelijke ontwikkeling van het Bio Sciencepark en het vorige week gepresenteerde Huis van de Sport kan ik tenslotte ook blijven behartigen.

Grote veranderingen in mijn portefeuille dus, maar wel een pakket waar ik me volgens mij goed in thuis kan gaan voelen. Voor de komende tijd betekent het voor mij in ieder geval veel inwerken en kennis gaan maken met nieuwe mensen in het veld. Kortom een nieuwe uitdaging. Bovendien kan ik daarbij vanaf donderdag weer rekenen op de steun van de meerderheid van de raad. En dat is, na twee maanden, eigenlijk wel het beste nieuws van vandaag. De afgelopen 2 maanden hebben mij weer eens geleerd hoe belangrijk deze steun is voor het werk dat wij binnen het college doen.

Tot ziens.

donderdag 13 december 2007

Koopgarant

Sinds vandaag hebben we er op het gebied van de volkshuisvesting iets nieuws bij in Leiden. Vandaag was ik aanwezig bij de sleuteloverdracht aan een aantal kersverse eigenaren van een nieuwe woning die ze hadden gekocht met behulp van Koopgarant.

Koopgarant is kort gezegd een regeling waarmee kopers een woning kunnen kopen met een korting van 25% op de marktwaarde. In dit geval kochten ze een woning van de corporatie Sleutels van Zijl en Vliet. Voorwaarde bij deze koop is dat de nieuwe eigenaren, wanneer ze de woning in de toekomst weer willen verkopen, deze alleen mogen terugverkopen aan deze corporatie. De winst die bij deze verkoop wordt gemaakt delen beide partijen dan samen.

Dankzij Koopgarant krijgen inwoners die uit hun huurwoning 'groeien', maar een dure koopwoning niet kunnen veroorloven toch een mogelijkheid om een eigen woning te kopen. De groep mensen die op deze manier in Leiden tussen huur en koop in zit, is behoorlijk groot. Voor hen is er sinds vandaag een nieuwe mogelijkheid bij. Ik hoop dat er de komende jaren veel woningen beschikbaar komen voor deze manier van verkopen.
Tot ziens.

dinsdag 11 december 2007

Huis van de Sport

Vandaag was de dag van een heel bijzondere planpresentatie van het project Huis van de Sport. Achter de schermen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit bijzondere plan. Huis van de Sport is de naam van een plan voor het gebied achter de Haagse Schouwweg, met daarachter sportcomplex Morskwartier en de 3 oktoberhal: ongeveer 400 woningen, 2 middelbare scholen, kantoorruimte, een sporthal met plaats voor 5000 toeschouwers en thuisbasis van de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden, gymzalen, een atletiekbaan, 10 kunstgrasvelden voor voetbal en rugby, 1650 parkeerplaatsen en mogelijk een kunstijsbaan van 400 meter.

Het concept achter dit plan is eenvoudig. De sportvoorzieningen in het huidige complex nemen veel ruimte in beslag. De aanleg van deze voorzieningen kan veel compacter door bijvoorbeeld kunstgrasvelden op hoogte te brengen en daar andere functies zoals parkeren etc. onder aan te brengen. Op die manier kun je het hele sportcomplex in een kleiner gebied aanleggen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de bouw van een groot aantal woningen. De opbrengst van die woningbouw is vervolgens weer voldoende om een enorme extra impuls te geven aan de kwaliteit van de sportvoorzieningen. Kortom een typisch Leidse oplossing om van ons ruimteprobleem een kans te maken.

Het bijzondere aan dit plan is dat het nu eens een keer niet binnen het Leidse Stadhuis is bedacht. Huis van de Sport is een initiatief dat is ontwikkeld door de samenwerking tussen een groot aantal sportorganisaties uit onze stad die samen in dit gebied zo'n 3500 leden hebben. Deze organisaties zijn van mening dat de sport in onze stad een flinke impuls kan gebruiken en hebben daarvoor alles uit de kast gehaald om via dit plan hun droom waar te maken. Als gemeente hebben we het afgelopen jaar de initiatiefnemers geholpen om dit plan zover te ontwikkelen dat het een haalbaar plan lijkt te zijn geworden.

Als ik eerlijk ben maken deze mensen met hun plan ook een beetje mijn droom waar. Wat is er immers mooier voor een wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling om inwoners te ondersteunen bij goede plannen die ze zelf hebben bedacht en waar ze zo enthousiast over zijn geworden.

Na de planpresentatie van vandaag breekt de komende tijd een belangrijke fase aan voor de verdere ontwikkeling. Samen met de initiatiefnemers gaan we de bewoners uit de omgeving van het plangebied informeren over deze ontwikkeling. Ik hoop dat de inwoners van de stad de komende tijd net zo enthousiast gaan worden als de initiatiefnemers al zijn.

Tot ziens.

maandag 10 december 2007

BV Leiden

De ondernemers in Leiden zijn verenigd in de BVLeiden. Een van de voormannen van deze club liet vandaag via de krant weten dat hij het niet eens is met het feit dat de gemeente het onlangs aangekochte Belastingkantoor voor een periode van 10 jaar gaat gebruiken voor de huisvesting van haar eigen ambtenaren. Men denkt dat wij de huisvesting van onze ambtenaren belangrijker vinden dan de aanleg van parkeerplaatsen.

Toch klopt deze redenering niet. De werkelijke reden waarom wij nog niet kunnen beginnen met de bouw van een parkeergarage op deze plaats is omdat dit momenteel financieel gewoon onhaalbaar is. Dat komt door de hoge aankoopprijs van bijna 12 miljoen euro. Door het gebouw nu eerst 10 jaar te gebruiken kunnen we van deze boekwaarde zoveel afschrijven dat het plan wel financieel haalbaar zal worden. Door 10 jaar eigen gebruik maken we het dus mogelijk om daarna een parkeergarage te ontwikkelen.

Bovendien hebben wij behalve het belastingkantoor ook nog het naastgelegen gebied nodig voor de ontwikkeling van een parkeervoorziening. En dat gebied is nog niet in ons bezit en bovendien is nog niet helemaal duidelijk hoe lang dat nog gaat duren.

Mochten die naastgelegen gronden veel eerder beschikbaar komen, dan onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid van een tijdelijke parkeercapaciteit achter het belastingkantoor van circa 400 plaatsen.

Volgens mij was de aankoop van het belastingkantoor dus ook gewoon in het belang van de Leidse ondernemers.

Tot ziens.

donderdag 6 december 2007

Hofleverancier

Door het opstappen van de SP-collega's zitten we momenteel met een wat krappe wethouders bezetting. Als gevolg daarvan moeten de achtergebleven wethouders vaker de burgemeester vervangen. Vandaag mocht ik als loco-burgemeester de ambtsketen omhangen voor een bezoek aan Drukkerij De Bink aan de Rooseveltstraat. Deze drukkerij is sinds vandaag hofleverancier. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, onthulde in de drukkerij het speciale, bijbehorende schild en overhandigde de koninklijke oorkonde aan de directie. Het was vandaag precies 125 jaar geleden dat Cornelis de Bink een drukkerij begon aan de Aalmarkt. Daarna verhuisde het bedrijf tweemaal: eerst naar de Stille Rijn en vervolgens naar de huidige locatie aan de Rooseveltstraat 3.

Een mooi Leids bedrijf, een trotse directie en tevreden werknemers.

Tot ziens.

maandag 3 december 2007

Afscheid

Vandaag hebben we tijdens een bijzondere raadsvergadering in de bovenzaal van Scheltema afscheid genomen van de voormalige collega-wethouders Paul Jonas en Raymond Keur. Na een aantal mooie en strijdbare toespraken hebben we elkaar de hand geschud. Anderhalf jaar van intensieve samenwerking komt op deze manier ten einde. Jammer.

Tot ziens.