vrijdag 28 oktober 2016

Vrijheid van meningsuiting


Onlangs publiceerde RTV Stichtse Vecht een anonieme ingezonden brief met kritiek op het gemeentebestuur. Bij het lezen vroeg ik me af waarom mensen tegenwoordig zo vaak anoniem willen blijven.

 

Gek genoeg moest ik daarbij denken aan de naturalisatiebijeenkomsten die de gemeente vier keer per jaar organiseert. Tijdens zo’n bijeenkomst mag ik de Nederlandse nationaliteit uitreiken aan inwoners van onze gemeente. Voor de meeste mensen is het verkrijgen van die nieuwe nationaliteit een bijzonder moment in hun leven. Ze hebben bewust gekozen Nederlander te willen worden. Tijdens zo’n bijeenkomst vertel ik iets over de grondwet. Een belangrijk onderdeel daarvan is  natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. In veel van de landen waar de mensen vandaan komen, is juist die vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend. In Nederland mag je zeggen en schrijven wat je denkt zonder daar eerst toestemming voor te vragen.

 

De tekst uit de grondwet dateert van 1848. Sinds die tijd zijn de mogelijkheden om je mening te kunnen geven fors toegenomen. Daardoor heeft nu bijna iedereen de mogelijkheid berichten te verspreiden of zijn mening over allerlei onderwerpen te geven. Dat kan via sociale media als Twitter, Facebook en Snapchat en ook via digitale sociale platforms of door te reageren op nieuwsberichten in de pers. Het mooie is dat we daarna met elkaar in gesprek kunnen gaan.

 

Ook als gemeentebestuur maken we gebruik van deze media om in contact te treden met  inwoners, organisaties en ondernemers.  Wij krijgen zo een goed inzicht van wat er leeft in de gemeente, en kunnen inwoners naar aanleiding van berichten op sociale media of in de pers, uitnodigen voor een gesprek of informatie toesturen. Het is helemaal niet erg om met elkaar van mening te verschillen of kritiek te uiten op het gemeentebestuur. Integendeel, het democratische proces, onze besluiten en ons handelen als bestuur kan daar alleen maar beter van worden.

 

Wanneer mensen anoniem laten weten het ergens niet mee eens te zijn, is dit allemaal niet mogelijk en komt er geen dialoog tot stand. Dat vind ik een gemiste kans.  Als een anonieme criticaster op de man speelt, vind ik dat ronduit kwalijk. Daarmee ga je het echte gesprek uit de weg en dat draagt niet bij aan het oplossen of verbeteren van zaken.

 

Hoewel ik de vrijheid van meningsuiting een groot goed vind die we echt moeten koesteren, vind ik het jammer als media kritiekloos ruimte geven aan een anonieme inwoner die onder een pseudoniem zijn gal spuwt. In mijn ogen heeft anonieme kritiek niets  te maken met de vrijheid van meningsuiting. Niemand zou daaraan ruimte moeten willen geven, ook de pers niet.

 

Normaal gesproken reageer ik niet op anonieme berichten, maar in dit geval wil ik een oproep doen aan  mevrouw of meneer Criticaster: meld je bij mij, dan kunnen we een goed gesprek hebben.

Tot ziens.

vrijdag 21 oktober 2016

Vechtwandelingen


Begin dit jaar las ik dat de Vechtplassencommissie 5 kenniswandelingen ging organiseren voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Vecht. Ik was direct enthousiast en ik heb me aangemeld. Dus liep ik de afgelopen maanden onder leiding van deskundige gidsen 5 zaterdagochtenden in het gebied langs de Vecht vanaf de monding in het IJsselmeer bij Muiden tot aan Breukelen. Het resterende deel van de Vecht naar Utrecht is misschien goed voor een volgende reeks wandelingen?
Begin dit jaar las ik dat de Vechtplassencommissie 5 kenniswandelingen ging organiseren voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Vecht. Ik was direct enthousiast en ik heb me aangemeld. Dus liep ik de afgelopen maanden onder leiding van deskundige gidsen 5 zaterdagochtenden in het gebied langs de Vecht vanaf de monding in het IJsselmeer bij Muiden tot aan Breukelen. Het resterende deel van de Vecht naar Utrecht is misschien goed voor een volgende reeks wandelingen?
De Vecht is onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. De rivier stroomt door 7 van de 12 dorpen. Deze dorpen zijn ontstaan aan de oevers van De Vecht. Daardoor is de meest historische en interessante bebouwing daar terug te vinden. De Vecht en de omliggende dorpen zorgen voor een uniek en hoogwaardig landschap waar veel inwoners trots op zijn en waar veel bezoekers naar komen kijken.
De Vechtplassencommissie zet zich in om de kwaliteiten van het landschap, de natuur en cultuur te behouden en te versterken. Die doet dat met oog voor het verleden, maar nadrukkelijk óók vanuit de wetenschap dat eigentijdse ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Zo speelde de Vechtplassencommissie een belangrijke rol bij de totstandkoming van Op Buuren.  De commissie introduceerde het zogeheten ‘Vechts Bouwen’, waarbij de cultuur- en natuurhistorie van de Vechtstreek wordt benut bij woningbouwprojecten. 
Meer informatie vindt u op de site van de Vechtplassencommissie.
Met een flinke groep geïnteresseerde deelnemers kwam ik bij het historische sluizencomplex in Muiden, leerde ik van alles over de oude porselein-industrie in Weesp en ontdekte ik de geweldige tuin van Slot Loenersloot. In Breukelen leerde ik van alles over de geschiedenis van de Pieterskerk en genoot ik van het geweldige uitzicht vanaf de toren van dit oudste gebouw van Breukelen. Wist u dat dit kerkgebouw op de lijst staat van de 100 meest bijzondere kerken van Nederland? Afgelopen zaterdag was ik voor de laatste wandeling in Loenen aan de Vecht. Onder de enthousiaste en deskundige leiding van Juliette Jonker doorkruisten we het oude dorp in het gebied tussen molen De Hoop en de locatie van het voormalige kasteel Kronenburg.
Wat mij tijdens de wandelingen uit de verhalen van de gidsen al was opgevallen, werd in Loenen aan de Vecht opnieuw bevestigd. Als het gaat om ons erfgoed maakte de gemeente in de vorige eeuw,  vanuit de noodzaak om  werkgelegenheid en economie te stimuleren, vaak keuzes die geen recht deden aan het behoud van het erfgoed. Het waren keuzes waar de inwoners het niet mee eens waren. Al die mooie historische plekken zijn vooral bewaard gebleven dankzij de grote inzet van de inwoners van het gebied. Dat is dus vooral een groot compliment aan onze inwoners, nu en in het verleden. Gelukkig zijn er ook vandaag de dag nog veel mensen die zich inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed.
Tot ziens.

vrijdag 14 oktober 2016

Grote brand

Ruim een jaar geleden brandde in Stichtse Vecht een monumentale boerderij tot de grond toe af. De inwoners verloren al hun bezittingen. Sinds die tijd hebben we binnen de gemeente geen grote brand meer meegemaakt, tot het vorige week dinsdag weer gebeurde.

Om 05:00 uur ’s ochtend ging mijn telefoon. Aan de lijn was een officier van dienst van de Veiligheidsregio Utrecht. Terwijl ik nog wat slaperig op de rand van mijn bed zat, vertelde hij me dat er een grote brand uitgebroken was bij een plastic verwerkend bedrijf aan de Merwedeweg in Breukelen. Er was sprake van hevige rookontwikkeling. Dankzij een gunstige windrichting ging de zware rookpluim gelukkig niet over het bewoonde gebied van Breukelen, maar richting het spoor en de snelweg A2. De treinen reden vanwege de rook met beperking. Ook vertelde hij me dat het incident inmiddels was opgeschaald naar Grip 1, een technische term, wat betekent dat er verschillende hulpdiensten betrokken zijn bij het incident. In zo’n situatie wordt het werk gecoördineerd via een zogeheten Commando Plaats Incident. Eén van de hulpdiensten heeft de leiding over de hele uitvoering.

De burgemeester heeft het opperbevel over de brandweer, maar dat betekent niet dat ik direct op weg ben gegaan naar de brand. Branden blussen is immers een taak voor de specialisten van de brandweer, die daar lang voor hebben getraind. Het laatste waar ze tijdens zo’n brand op zitten te wachten is een burgemeester die in de weg loopt. Ik bleef dus thuis en wachtte daar de ontwikkeling af. Voortdurend werd ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de bluswerkzaamheden en de gevolgen die de brand voor de omgeving had. Daardoor had ik als het nodig was geweest direct in actie kunnen komen. `

Naast de inzet van brandweer en politie kwamen ook medewerkers van de gemeente meteen in actie. De gemeente is in zo’n situatie verantwoordelijk voor de ‘bevolkingszorg’. Daarbij kijken we bijvoorbeeld of er hulp nodig is voor omwonenden die tijdelijk hun woning niet meer in kunnen. Bij deze brand zijn 13 omwonenden uit voorzorg ondergebracht in een hotel. Ook zijn medewerkers van de gemeente naar het aangrenzende bedrijventerrein gegaan om de mensen die daar werken te informeren over de mogelijke gevolgen van de brand voor hun omgeving. Metingen gaven aan dat de rook niet zodanig gevaarlijk was dat het bedrijventerrein gesloten moest worden.

Omdat verder blussen door rookontwikkeling te veel hinder zou veroorzaken voor het trein- en wegverkeer, besloot de brandweer in de loop van de ochtend om de brand gecontroleerd uit te laten branden. Rond 15:30 uur werd het sein brand meester gegeven. Hulpdiensten uit de hele regio waren op dat moment bijna 12 uur in actie geweest.

Na afloop kijk ik terug op een geslaagde operatie. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Brandweer en Politie hebben samen met de gemeente weer laten zien dat men in moeilijke situaties weet wat er gedaan moet worden. Respect!


Tot ziens.