vrijdag 30 september 2016

Nationale ouderendag 2016

Vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag. Ouderen zijn een groeiende en steeds vitalere doelgroep, ook in Stichtse Vecht. Het klassieke beeld van ouderen als kwetsbare, hulpbehoevende bevolkingsgroep verandert snel. De meeste 55-plussers (dat is de definitie die tegenwoordig gehanteerd wordt voor ‘ouderen’) zijn gezond en mondig, en staan met beide benen in de maatschappij. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat ik tegenwoordig ook tot de doelgroep behoor.  

Onder leiding van wethouder Jacqueline Koops zijn we in Stichtse Vecht volop bezig om ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en mee te kunnen blijven doen in de maatschappij.

Ook bij kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben, wordt vooral gekeken naar wat men nog zélf kan doen. Niet betuttelen, maar mensen helpen en stimuleren op eigen benen te staan, waarbij ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven leiden. Om dit goed te kunnen doen werken we samen op verschillende terreinen.
En we merken dat het werkt, want ouderen worden steeds vitaler.

Toch is het niet voor iedereen altijd even makkelijk om ouder te worden. Vooral als vrienden wegvallen, familie ver weg woont en de mobiliteit minder wordt. Sommige ouderen overvalt dan een gevoel van eenzaamheid. Daarom is het goed dat een initiatief als de Nationale Ouderendag er is. Op deze dag zetten we ouderen extra in het zonnetje. Vrijwilligers zetten zich in om persoonlijke wensen van ouderen te vervullen: dingen die een oudere graag doet, maar die hij of zij lastig alleen kan uitvoeren. Het effect daarvan reikt verder dan het vervullen van de wens. Er worden contacten gelegd tussen jong en oud, waardoor ook ouderen nog meer betrokken worden bij de samenleving en het gevoel van eenzaamheid wordt teruggedrongen.

Stichtse Vecht doet ook mee aan de Nationale Ouderendag. Deze wordt georganiseerd door het Nationale Ouderendag Comité Maarssen en het Nationale Ouderendag Comité Breukelen en Loenen en omgeving. Iedereen kan deelnemen door een wens van een oudere te vervullen op de eerste vrijdag van oktober. Het kost u maximaal een paar uurtjes, maar levert de oudere en uzelf een bijzondere dag en een heel goed gevoel op. Ik doe vrijdag 7 oktober zeker mee als vrijwilliger. U ook?

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger voor ouderendag of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/ouderendag2016. Daar vindt u de contactgegevens van de beide Ouderencomités die het vervullen van de wensen coördineren. 


Bent u toevallig niet beschikbaar om op 7 oktober een handje te helpen, maar heeft u wel belangstelling voor het vrijwilligerswerk en u wilt  uw kennis en kunde inzetten? Meldt u zich dan aan bij de Vrijwilligerscentrale. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar vrijwilligerscentrale@welzijnsv.nl. U kunt ook bellen: (0346) 29 07 10. Uw hulp is alle dagen welkom.

Tot ziens.

vrijdag 23 september 2016

Fazantenkamp


Als ik schrijf over veiligheid is dat meestal goed nieuws. Dat wil niet zeggen dat het nooit onveilig is in onze gemeente. Zo liep het anderhalve week geleden uit de hand in de wijk Fazantenkamp in Maarssenbroek. In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte een grote groep jongeren lawaai bij de skateboardbaan in die wijk. De overlast was dusdanig dat een van de buurtbewoners zijn bed uit kwam om de jongeren te vragen of het wat rustiger kon. De jongeren accepteerden dat niet en de buurtbewoner werd met grof geweld tegen de grond gewerkt. Terwijl hij daar lag gingen een aantal jongeren door met schoppen en slaan, onder andere tegen zijn hoofd. Het slachtoffer werd met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

 

Toen de politie mij hierover informeerde, kreeg ik eerst kippenvel. Daarna gevolgd door boosheid over deze uitbarsting van grof en ongemeen hard geweld. En dat in onze gemeente waar we met zoveel partijen hard werken aan onze veiligheid.  Uiteraard is se politie direct een onderzoek gestart en ik vertrouw erop dat de daders gepakt gaan worden en hun straf niet zullen ontlopen. Ik zal de zaak kritisch blijven volgen.

Opvallend is de jonge leeftijd van sommige verdachten. De jongste was 14 jaar. Tijd voor een serieus gesprek met de ouders was mijn conclusie. De rechter-commissaris heeft inmiddels, tot de zaak voor de rechter komt,  de jongeren in de avonduren vier maanden huisarrest opgelegd.

Apart is de aandacht die de pers gaf aan het incident. Zij brachten een buurtbewoner in beeld, die vertelde dat de wijk al 20 jaar kampt met jongerenoverlast en dat daar niets aan wordt gedaan. Dat verhaal werd  verder opgeklopt, de pers maakte zelfs vergelijkingen met de recente gebeurtenissen in Zaanstad. Vervolgens vroeg men zich openlijk af waarom de burgemeester nog geen noodverordeningen had vastgesteld om de rust in de wijk te  herstellen.  Fazantenkamp kwam daarmee onterecht in een kwaad daglicht te staan.

Gemeente en de politie spreken regelmatig met de bewonerscommissie, de wijkagent, het jongerenwerk en het buurt signaleringsteam dat ‘s avonds door de wijk loopt en een oogje in het zeil houdt. Met deze mensen hebben we het voorval besproken. Natuurlijk zijn ze allemaal kwaad over wat er gebeurd is, maar ze laten ons ook weten dat Fazantenkamp een prima wijk is waar bewoners goed met elkaar omgaan, zonder echte overlastproblemen. Dat blijkt ook uit  de aangiftecijfers van de politie over de afgelopen 4 jaar.  

Afgelopen week was ik op bezoek bij het slachtoffer. Het gaat inmiddels weer beter met hem. Het  voorval heeft hem behoorlijk aangegrepen. Hij vertelde me hoe hij al bijna 20 jaar met veel plezier in de wijk woont en dat de jongeren goed aan te spreken zijn op hun gedrag. De mishandeling  ervaart hij als een verschrikkelijk incident. Hij zei, “Natuurlijk moeten de daders gestraft  worden, maar de manier waarop de wijk nu in het nieuws komt is niet terecht.” Ik ben het volledig met hem eens.

vrijdag 2 september 2016

Politiek Actief

Afgelopen week was het zover, de cursuskrant ‘16/’17 van Samen Werken in Breukelen (SWIB) plofte op de mat van inwoners uit heel Breukelen en wijde omgeving. Heeft u deze krant niet ontvangen, bijvoorbeeld omdat u elders in de gemeente woont? Geen nood, ook op de site van SWIB kunt u het nieuwe cursusaanbod op uw gemak doorlezen en uw keuze maken.

Dat ik op deze plaats aandacht besteed aan dit cursusprogramma heeft alles te maken met het feit dat ik dit jaar aan twee activiteiten van het SWIB zelf een bijdrage mag leveren. Het gaat om de volgende activiteiten.

Op de eerste plaats kunt u zich inschrijven voor ‘De burgemeester vertelt’. Dit is een avondvullende  activiteit waar mijn voorganger, Mirjam van ’t Veld, ooit mee is begonnen. Dat bleek een succes te zijn en daarom hebben de mensen van het SWIB mij gevraagd om voor een vervolg te zorgen. Volgens de beschrijving die het SWIB in haar cursuskrant heeft opgenomen, vormt deze activiteit een uitgelezen kans om (nader) kennis te maken met uw burgemeester. Wat mij betreft is dat wederzijds, ik zie het als een uitgelezen kans om met inwoners die deze activiteit bezoeken in gesprek te gaan. Het is de bedoeling dat ik op die avond meer ga vertellen over de gemeente in het algemeen en in het bijzonder over mijn werk. Uiteraard beantwoord ik ook vragen van de aanwezigen.

De tweede bijdrage die ik mag leveren, zit in de cursus Politiek Actief. Tijdens zes avonden kunt u leren hoe de gemeente werkt, wat de taken van de gemeenteraad zijn en hoe je als inwoner de besluitvorming van de gemeenteraad kunt beïnvloeden. Ik zal tijdens deze avonden een centrale rol spelen bij de cursus, maar ik krijg daarbij de steun van een aantal interessante sprekers.
Het programma staat nog niet helemaal vast, omdat ik dat ook in samenspraak met de cursisten wil doen. Natuurlijk staan we kort stil bij de theorie van de staatsinrichting en gaan we kijken hoe een gemeenteraad precies besluiten neemt. Daarbij gaan we ook in gesprek met leden uit de gemeenteraad. Uiteraard is er aandacht voor de rol die sociale media tegenwoordig hebben bij de besluiten van de gemeenteraad. De laatste avond bezoeken we een vergadering van de gemeenteraad, nadat we samen de verschillende agendapunten vooraf hebben doorgesproken.

De cursus kan een opstapje zijn naar een actieve politieke carrière, maar dat hoeft niet. Op de website www.swib.nl leest u meer informatie en is de mogelijkheid tot inschrijven.

Zie ik u bij de cursus? Of wellicht de volgende periode als gemeenteraadslid?

Tot ziens.