zondag 28 februari 2010

Roadrunnersloop

Het was vandaag de laatste zondag voor de verkiezingen en de verkiezingscampagne draait nog op volle toeren. Dat betekende vanmorgen vroeg door de stromende regen naar het clubhuis van de Leiden Road Runners Club. Daar werden vandaag verschillende afstanden gelopen in het kader van het Zorg & Zekerheidscircuit 2009/2010. Bijna 1000 lopers waren deze keer naar de Voorschoterweg gekomen.

Als wethouder Sport mocht ik het startschot geven bij de gezinsloop en de vijf, tien en vijftien kilometer loop waarna ik ook zelf de tien kilometer heb gelopen. Die heb ik deze keer afgerond in ruim 53 minuten. Na afloop snel mijn rode jas aangedaan om de honderden lopers en toeschouwers nog een folder meegegeven met daarop de tekst 'De komende 4 jaar lopen we voor jou, stem PvdA op 3 maart'.

Na het douchen en omkleden ben ik doorgereden naar de Haarlemmerstraat om daar een paar uurtjes het winkelend publiek goede stemadviezen mee te geven.

Tenslotte was ik aan het einde van de middag in de sporthal De Zijl om de prijzen uit te reiken voor het derde ouder-kind voetbaltoernooi. De bedoeling van dit toernooi is niet alleen het stimuleren van deelname aan sport maar ook het bevorderen van de ouderbetrokkenheid en het vrijwilligerswerk voor nieuwe Nederlanders. De organisatie was in handen van de mensen van het buurtopbouwwerk uit de Slaaghwijk.

Tot ziens.

donderdag 25 februari 2010

Glazen Huis

We naderen het hoogtepunt van de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen doen ontzettend hun best om vooral de onderlinge verschillen duidelijk te maken. Toch zijn er in Leiden onderwerpen waarover in de politiek niet veel discussie is. Dat is natuurlijk het nut en de noodzaak voor Bio Science in Leiden. Maar ook over de vraag waar het Glazen Huis in december moet komen te staan zijn we het allemaal eens. Op het stadhuisplein trof ik de lijsttrekkers van CDA en PvdA vandaag als broer en zus naast elkaar voor de opname van een videoclip voor het Glazen Huis naar Leiden. Kijkt u zelf maar.


Tot ziens.

dinsdag 23 februari 2010

Broek- en Simontjespolder

Tussen de Merenwijk en de Kagerplassen ligt de Broek- en Simontjespolder. Een prachtig natuurgebied waar veel Leidenaars wandelen, fietsen, sporten en genieten van de natuur. Zelf ga ik met regelmaat een stukje hardlopen in dit gebied, liefst 's morgens vroeg wanneer de dauw laag over het landschap hangt. Het is werkelijk een prachtig stukje landschap. Het gebied grenst over de hele lengte aan de Merenwijk en een deel van het onderhoud wordt door de gemeente Leiden gedaan. Toch hoort het tot het grondgebied van de gemeente Teylingen (waaronder Warmond valt). Als oud-burgemeester van Warmond weet ik heel goed waarom dit zo is. Bij een grenscorrectie die destijds nodig was voor de realisatie van de Merenwijk wilde de gemeente Warmond alleen de grond onder de wijk overdragen. Als ook het groen zou worden overgedragen was men in Warmond bang dat Leiden ook dit gebied onmiddellijk tot de rand van de Kagerplas zou volbouwen en dan was het uit met de rust en de natuur in de Broek en Simontjespolder.

Het is daarom des te opmerkelijk dat de gemeente Teylingen onlangs een initiatief bekend maakte om een grote jachthaven in dit gebied te ontwikkelen. De jachthaven zou komen te liggen voorbij het golfterrein, achter de molen. Een groot deel van de polder wordt dan water en er komen maximaal 500 ligplaatsen.

500 ligplaatsen, dat is een hele forse jachthaven. Natuurlijk heel mooi voor het toerisme rond De Kaag, maar absoluut funest voor de natuurwaarde van het gebied. Bovendien zal zo'n grote haven een flinke ontsluiting nodig hebben en dat kan eigenlijk alleen via de Leidse Merenwijk of in de lengterichting door de polder naar Warmond. Wat mij betreft is de jachthaven in de Broek- en Simontjespolder dus een heel slecht plan. Dat is ook precies de reden waarom deze ontwikkeling niet is opgenomen in de onlangs door Leiden vastgestelde structuurvisie. Wat mij betreft blijft dat zo.
Gelukkig zijn er in Leiden inmiddels meer mensen opgestaan om deze ontwikkeling te keren. Gezien de geschiedenis is dat wel opmerkelijk. Ooit besloot de gemeenteraad van het dorp Warmond deze gronden niet over te dragen aan Leiden vanwege de angst dat de mooie natuur in dit gebied verloren zou gaan als gevolg van de uitbreidingsdrift van de stedelingen. Nu zijn het dezelfde stedelingen die het groen naast de wijk moeten beschermen. Het kan verkeren.

Tot ziens.

Bloemen voor ondernemers

maandag 22 februari 2010

Laurine

Afgelopen nacht ben ik langs gegaan bij de Leidse IJshal om daar samen met de mensen van de IJsvereniging Leiden (IJVL) te kijken naar de 1500 meter schaatsen voor dames tijden de Olympische Winterspelen in Vancouver. Aan de start kwam Laurine van Riessen. Als inwoner van onze stad leerde zij schaatsen in de IJshal aan de Vondellaan en is ze nog lid van de IJVL. Na brons op de 1000 meter voor dames, afgelopen donderdag, waren alle Leidse ogen natuurlijk gericht op de 10e rit waarin Laurine aan de start verscheen. Helaas lukte het niet om de prestatie van donderdag te evenaren. Met een tijd van 1.59.79 eindigde ze op een 17e plaats.

Dat was anders voor de Brabantse Ireen Wust, die met een mooie tijd van 1.59.08 het goud binnen haalde. En zo was het afgelopen nacht in de Leidse IJshal aan de Vondellaan toch nog groot feest.

Tot ziens.

zondag 21 februari 2010

Canvassen

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat de PvdA in Leiden de straat op. Vandaag ging ik mee en maakte onderstaand filmpje.Tot ziens.

zaterdag 20 februari 2010

ZZ Leiden - Rotterdam Challengers, 81-57

Vanavond was ik aanwezig bij een thuiswedstrijd van onze basketballers van Zorg & Zekerheid Leiden. Echt spannend is het niet geweest, de Rotterdam-Challengers werden met mooie getallen verslagen. Maar toch was de sfeer rondom de wedstrijd zoals altijd weer geweldig. Het gaat goed met onze ploeg. Ze staan momenteel op de 4e plaats in de nationale competitie en trekken steeds opnieuw volle tribunes.

Nadat de raad afgelopen week instemde met de plannen voor het Rembrandt Sportcenter (Huis van de Sport) kan onze ere-divisieploeg voor de lange termijn uitkijken naar een professionele hal waar, als het goed is, zo'n 6000 supporters de wedstrijd kunnen volgen. In de huidige situatie zal het weinig moeite kosten om alle stoelen gevuld te krijgen.

Aangezien de plannen voor het Rembrandt Sportcenter eerst nog verder uitgewerkt moeten worden kan de realisatie van deze nieuwe hal nog 4 tot 5 jaar op zich laten wachten. Daarom heeft de club onlangs een uitbreidingsplan voor de 5-meihal gepresenteerd. Omdat men zelf een flink deel van de investering wil betalen zoeken we binnen het stadhuis naar mogelijkheden om dit plan op korte termijn te realiseren. Ik hoop dat dit gaat lukken. Als het aan mij ligt kan de nieuwe raad daarover in ieder geval snel een besluit nemen.

Tot ziens.

Sportaccommodaties

vrijdag 19 februari 2010

Geen nieuws.

De raadsvergadering van gisterenavond was voor mij een beetje een droomavond. Naast het Huis van de Sport ging de gemeenteraad ook akkoord met de aanstelling van de topsportcoordinator en schaatste de Leidse Laurine van Riessen in Vancouver naar een bronzen medaille op de 1000 meter. Bovendien bleek tijdens een mede door D66 aangevraagd interpellatiedebat dat het college niets te verwijten viel inzake de aanbesteding van de Morspoortgarage.

Ondanks het late tijdstip waarop ik vanacht mijn bed in dook was ik vanmorgen alweer vroeg uit de veren voor een afspraak met Radio West. Deze omroep wilde me rond 08.00 uur live in de uitzending om te vertellen over de uitkomst van het interpellatiedebat.

Toen ik contact opnam met de redactie van Radio West bleek dat laatste niet meer nodig. Men had inmiddels gesproken met de aanvrager van het debat en daaruit was gebleken dat er geen nieuws meer was. Het is een beetje het lot van een wethouder zal ik maar denken. Door het aanvragen van een 'spoeddebat' kan de oppositie twee weken lang de schijn ophouden dat het college iets fout heeft gedaan en daarmee ruim de aandacht krijgen in de plaatselijke pers. Als het verhaal van D66 achteraf gewoon een campagnestunt blijkt te zijn om mij zwart te maken, blijkt dat opeens geen nieuws meer te zijn. Een soort canarD66 dus, het zij zo.

Tot ziens.

donderdag 18 februari 2010

Huis van de Sport

Vanavond gaf de Leidse gemeenteraad groen licht om de aanbesteding van het Huis van de Sport in gang te zetten. Ik zie dat als een mooi succes voor de sport in Leiden. Met het besluit van vanavond komt een eind aan een voorbereidingsprocedure die meer dat twee jaar duurde. Nadat het plan in eerste instantie te risicovol leek, ben ik samen met de sportverenigingen op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om de plannen toch een kans te geven. Dat is gelukt en daardoor zijn de kansen op realisatie nu aanzienlijk toegenomen terwijl de risico’s voor de gemeente beperkt zijn. De komende tijd zal moeten blijken of grote marktpartijen er wel brood inzien. De signalen zijn positief.

Het Huis van de Sport is niet in het stadhuis bedacht, maar is een initiatief van de sportclubs in de Hoge Mors. Zij verdienen grote complimenten voor hun creatieve ideeën en doorzettingsvermogen. Zonder hen hadden we nu geen poging kunnen doen om te gaan proberen het voor elkaar te brengen.

Huis van de Sport is een goed voorbeeld hoe de gemeente samen met inwoners kan optrekken bij grote en ingrijpende gebiedsontwikkelingen. Tot nu toe is het draagvlak voor de plannen daardoor steeds groot gebleven. Als dit werkt kan dat een voorbeeld zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Direct na het raadsbesluit zal de aanbesteding starten. Als alles naar verwachting verloopt zal er over een jaar een uitgewerkt plan klaar zijn.

Tot ziens.

woensdag 17 februari 2010

Jeugdsport

Voor de derde achtereenvolgende keer mocht ik vanavond de jeugdsportprijzen uitreiken. Het ging om Leidenaars die nationaal kampioen zijn geworden in hun tak van sport, of eremetaal wonnen bij een EK of WK. De sporters mochten op het moment dat ze kampioen werden nog geen 19 jaar zijn en moeten in Leiden wonen of lid zijn van een Leidse sportvereniging.

Deze keer hadden we gekozen voor een huldiging in de Drie Octoberhal, die voor de gelegenheid een metamorfose had ondergaan. In het licht van een felle volgspot mocht ik de winnaars een voor een naar voren roepen voor een sportieve huldiging.

In Leiden ligt de sportdeelname van jongeren onder de 18 jaar onder het landelijk gemiddelde. Het is bekend dat juist voor deze groep sportbeoefening heel belangrijk is. Daarom proberen we als gemeente op allerlei manieren om hierin verandering te brengen. De jaarlijkse huldiging van de jeurgdkampioenen is daar een van. Ik heb het vanavond met veel plezier gedaan.

Tot ziens.

LB Mobility

Ik fiets er gemiddeld wel vier keer per dag langs, maar vandaag mocht ik naar binnen voor een bedrijfsbezoek aan het bedrijf LB Mobility van Boudewijn Leeuwenburg aan de Haarlemmerweg.

Na een lange carierre in het Openbaar Vervoer begon Boudewijn eind vorige eeuw als zelfstandig adviseur op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Bijzonder in zijn adviespraktijk is wat mij betreft dat hij zich vooral afvraagt op welke manier gedragsbeinvloeding kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Een van de meest succesvolle projecten van dit bureau was de uitvoering van het grootonderhoud aan de Ring Amsterdam, de A10 west in het jaar 2000. Bij dit project heeft dit bedrijf haar expertise geleverd voor het bedenken en realiseren van de begeleidende maatregelen. Terwijl niemand dacht dat het mogelijk was om deze hele drukke verkeersader zonder grote problemen in onderhoud te nemen bewees LB Mobility voor de ogen van autorijdend Nederland dat het wel kon.

Drie keer per week brengt het bedrijf voor zo'n 6000 afnemers in Nederland informatie uit over verkeershindersituaties in Nederland en Belgie. Daarvoor verzamelt men berichten van overheden en aannemers in een speciaal systeem. Tijdens mijn bezoek mocht ik zelf eens kijken wat er in Leiden zou gebeuren wanneer ik de Hooigracht zou afsluiten voor alle verkeer (foto).

Mooi Leids bedrijf, dat LB Mobility. Werkzaam in Nederland en Belgie en net even anders dan de meeste aanbieders in de markt.

Tot ziens.

dinsdag 16 februari 2010

PvdIJ

In het blad Binnenlands Bestuur stond vandaag een artikel over opmerkelijke partijen die mee gaan doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar viel mijn oog natuurlijk op de Partij voor de IJsbaan (PvdIJ). Een plaatselijke politieke partij die in de gemeente Zaanstad mee doet bij de verkiezingen.

De partij zit al vier jaar in de raad, maar aangezien de zo fel gewenste kunstijsbaan er nog steeds niet is gekomen, gaat de Partij voor de IJsbaan door voor een tweede termijn om haar doelstelling te halen. De partij is vier jaar geleden opgericht omdat burgers die een ijsbaan wilden in haar ogen werden genegeerd.

Binnen de gemeente Leiden zijn de gevestigde partijen gelukkig wel voor de realisatie van een nieuwe ijsbaan. In ieder geval wil mijn eigen Partij van de Arbeid zo'n voorziening realiseren. Daarmee zijn we eigenlijk ook een Partij voor de IJsbaan.

Overigens stond onze 'eigen' Stadspartij Leiden Ontzet ook in het rijtje van opmerkelijke partijen van Binnenlands Bestuur. Lijkt me wel terecht.

Tot ziens.

donderdag 11 februari 2010

Festival de Verleiding

Met ruim 300 deelnemers was het gebouw Nieuwe Energie vandaag heel even het brandpunt van de creatieve economie in Leiden. De organisatie van dit festival was in handen van de gloednieuwe stichting Leiden Communicatiestad. Deze stichting stelt zich, met steun van de gemeente Leiden, tot doel om de jonge communicatiesector uit te laten groeien tot een belangrijke pijler onder de Leidse economie.

Zelf heb ik een aantal uren rondgelopen en gepraat met heel veel creatieve ondernemers. Het werd een interactief, vrolijk, bruisend, breed en veelzijdig Leids communicatiefestival. De debatten, korte doe-het-zelf workshops, tentoonstellingen, rondleidingen, masterclasses, previews, en theateracts in tien verschillende paviljoens werden goed bezocht en waren van hoge kwaliteit.

Ook staatssecretaris Frank Heemskerk is enige tijd aanwezig geweest. Samen met hem voerde ik een gesprek (foto) met Leidse ondernemers over onderwerpen als administratieve lasten en de gevolgen van de recesssie. (De foto is gelinkt van sleutelstad.nl, waarvoor mijn dank aan Chris de Waard.)

Voor de promotie van het festival maakt ik samen met Peter Duijvesteijn een promotiefilmpje. Peter is directeur van de Stichting Leiden Communicatiestad. Het werd een heel bijzondere aflevering in mijn serie fietsfilmpjes.

Tot ziens

52.000 wachtweken minder

Met het programma ‘Minder & Beter’ zijn we er in geslaagd maar liefst 58 vergunningstrajecten te vereenvoudigen. Om dat te vieren bezocht staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vandaag onze stad voor een presentatie van de Eindrapportage Minder & Beter en een stadswandeling langs plekken waar de veranderingen zichtbaar zijn.

Alle burgers en bedrijven samen hoeven jaarlijks 52.000 weken minder te wachten op een vergunning. Dat scheelt een hoop frustratie.

Diverse vergunningstrajecten zijn korter en eenvoudiger geworden, zoals in ondertrouw gaan, het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats of een bouwvergunning. In sommige gevallen is de vergunningsplicht zelfs geschrapt. Voor flyeren op straat is bijvoorbeeld geen vergunning meer nodig, net zomin als voor het –binnen een bepaalde grens- buiten de winkel uitstallen van waren. We kregen vierhonderd keer per jaar het verzoek om te mogen flyeren, vierhonderd keer zeiden we ja en vierhonderd keer kon de aanvrager vervolgens leges betalen. Dat gaf naar onze mening overbodige regeldruk.

Het scheelt ook geld. We hebben uitgerekend dat de vereenvoudigde maatregelen het bedrijfsleven jaarlijks 370.000 euro per jaar op leveren. Staatssecretaris Frank Heemskerk en VNG-directeur Kees Jan de Vet toonden zich tijdens de stadswandeling (foto), waarbij we langs allerlei voorbeelden liepen, onder de indruk van de Leidse aanpak.

Terugdringen van administratieve lasten is een onderwerp waarop vooral rechtse partijen zich vaak profileren. Met PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk ben ik van mening dat dit onterecht is. Ingewikkelde vergunningen en procedures zijn ook voor de 'gewone' mensen in de stad een reden om af te haken. Ik dus ben best een beetje trots op dit resultaat, het heeft Leiden weer een klein stukje beter gemaakt.

Tot ziens.

Nog erger

Het Leidsch dagblad doet vanmorgen in een hoofdredactioneel commentaar een poging om de journalistieke fouten in het schandalige 'opiniestuk' van 24 december recht te zetten. Positief is dat de krant nu toegeeft dat mij helemaal niets te verwijten valt wanneer het gaat om het ondertekenen van de huurovereenkomst van de Stadsgehoorzaal. Wat mij betreft is hiermee ook de basis voor het betreffende artikel komen te vervallen.

In de laatste alinea geeft de hoofdredactie echter aan dat het feit dat zij onwaarheden publiceerde een gevolg is van het feit dat ze van mij onvoldoende informatie hadden gekregen waaruit het tegendeel van hun stelling bleek. Met deze laatste alinea maken ze het zo mogelijk nog erger dan in het stuk van 24 december. Wat mij betreft moet de rechter in kort geding nu maar snel met een uitspraak komen.

Tot ziens.

woensdag 10 februari 2010

Leerbedrijf

Vanmorgen was ik even in het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein. Momenteel werkt men daar met man en macht om dit gebouw op tijd klaar te hebben voor het huisvesten van onze ambtenaren. Omdat we werken met een beperkt budget zoeken we steeds naar slimme manieren om het werk gedaan te krijgen.

Voor dat doel is momenteel een ploeg van 18 schilders van DZB reintegratie aan het werk. Mensen die uit een langdurige uitkeringsituatie komen en nu onder deskundige begeleiding een schildersopleiding krijgen. Zo slaan we twee vliegen in een klap. We helpen mensen om terug te keren naar een betaalde baan en we knappen het gebouw mooi op tegen materiaalkosten.


Tot ziens.

zaterdag 6 februari 2010

Schoolsport

Dat de mensen van het Sportbedrijf van de Gemeente Leiden goed zijn in het beheren van sportaccommodaties, dat weten veel mensen wel. Dat men ook en rol heeft in het stimuleren van allerlei sporten is veel minder bekend.

Zo verzorgt men voor beginnende sporters kennismakingscursussen voor allerlei verschillende sporten. Vandaag kreeg ik het jaarverslag over 2009. In dat jaar hebben er bijna 3200 basisschoolleerlingen en ruim 1400 leerlingen uit het voortgezet onderwijs ingeschreven voor een nieuwe sport. Uit ervaring weten we dat deze cursussen voor veel leerlingen een aanleiding zijn om later lid te worden van een sportclub. Dat zijn dus weer veel nieuwe leden voor de Leidse sportclubs. Op die manier helpt de gemeente de clubs een beetje verder.

Tot ziens.

donderdag 4 februari 2010

Gebouwen

Tot mijn tevredenheid stemde vanavond de commissie Werk en Financien in met een voorstel voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis tot een compleet 'Werkplein'. Op het nieuwe werkplein gaan gemeente en UWV samenwerken om onze inwoners te bedienen op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast komen de balies voor bijna alle gemeentelijke diensten in dit gebouw bij elkaar. Het werkplein is in januari 2011 klaar en zal een flinke verbetering betekenen van de dienstverlening aan onze inwoners.

Het voorstel voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis was het laatste voorstel in een hele reeks voorstellen die te maken hadden met gemeentelijke gebouwen. Het begon in 2007 met de aankoop van het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein. De verbouwing van dat pand heeft nogal wat voeten in de aarde gehad vanwege het feit dat de noodzakelijke verbouwing aanvankelijk veel duurder uit leek te vallen dan het beschikbare budget. Dat feit haalde destijds uitgebreid de plaatselijke pers. Door een flinke aanpassing van de plannen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de verbouwing van dat pand met enige vertraging, maar wel ruim binnen het beschikbare budget te realiseren. In april zullen onze ambtenaren hun intrek nemen in het voormalig belastingkantoor, waarvoor we overigens nog een nieuwe naam zoeken.

Als in 2011 ook het stadsbouwhuis helemaal klaar is dan kunnen we een groot aantal losse gebouwen die de gemeente her en der in gebruik heeft worden afgestoten. We hebben daarmee twee vliegen in een klap geslagen. Naast een structurele besparing op onze huisvestingskosten hebben we een verbetering van onze dienstverlening tot stand gebracht.
Tot ziens.

dinsdag 2 februari 2010

Minder en Beter

Zo'n twee jaar geleden stelde ik de gemeenteraad voor om serieus werk te gaan maken van het verminderen van administratieve lasten voor onze inwoners en bedrijven. Mijn doel daarbij was het afschaffen van zoveel mogelijk onnodige vergunningen en als dat niet kon, het vereenvoudigen van de aanvraagprocedures. De raad stemde toen in met dat voorstel en sindsdien is er door onze ambtenaren keihard gewerkt om een en ander in de praktijk te brengen.

Vanmiddag hebben we met alle betrokken ambtenaren stil gestaan bij de afronding van dit project. Binnenkort bieden we de eindrapportage aan de raad aan. Alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Een groot aantal vergunningen is gewoon komen te vervallen. Van de vergunningen die overblijven is in veel gevallen de aanvraagprocedure veel eenvoudiger geworden. Zo kan een nieuwe horeca-ondernemers straks met één aanvraag volstaan terwijl daar tot voor kort nog zeven verschillende aanvragen voor nodig waren. Voor het plaatsen van een steiger of een bouwcontainer is in de meeste gevallen geen vergunning meer nodig. Ook het uitdelen van flyers in de stad kan nu zonder vergunning. Voor het aanvragen van een uitkering zijn de formulieren veel eenvoudiger geworden.

Dankzij dit project hebben onze inwoners per jaar 50.000 wachtweken minder en zijn onze ondernemers elk jaar weer een kleine 4 ton minder aan kosten kwijt. De komende tijd komen de verschillende voorbeelden in de Stadskrant aan de orde.
Bij de bijeenkomst van vanmiddag was ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanwezig. Zij bevestigde nog eens dat Leiden in dit opzicht een leidende positie heeft in Nederland. Daar was ik natuurlijk best een beetje trots op.

Tot ziens.

maandag 1 februari 2010

Enquete

Toen ik twee jaar geleden begon als sportwethouder wilde ik in ieder geval bereiken dat er bij de Leidse politiek meer aandacht kwam voor sport. U moet het zelf maar beoordelen, maar ik geloof dat dit redelijk is gelukt. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het Sportdebat dat onlangs werd gehouden en waar bijna alle partijen de toezegging hebben gedaan dat er de volgende periode in Leiden niet op sport bezuinigd mag worden. Het blijkt ook uit het feit dat mijn eigen partij inmiddels sport als belangrijk thema voor de volgende periode. Tenslotte blijkt de hernieuwde interesse voor sport uit het feit dat de raadscommissie Onderwijs en Samenleving mij 2 weken geleden door middel van een motie vroeg om nog voor de verkiezingen een inventarisatie te houden van wensen die leven bij de Leidse sportverenigingen. De uitslag van de enquete wil men na de verkiezingen gebruiken om te kunnen bepalen hoeveel geld er voor sport vrijgemaakt moet worden in het nieuwe coalitieakkoord.

Dat was geen eenvoudige opdracht. De tijd tot de verkiezingen is immers niet zo lang meer. Daarom hebben wij inmiddels de hulp van de nieuwe media ingeroepen. Daardoor hebben vandaag bijna 150 sportverenigingen in de stad een email ontvangen met het verzoek om op korte termijn een speciale internet-enquete in te vullen. Omdat we er zeker van willen zijn dat iedereen mee doet verloten we € 1000,-- onder de verenigingen die op tijd hun reactie insturen.

Als alles goed gaat ligt er voor de verkiezingen een mooie verlanglijst klaar van de Leidse sportverenigingen. Precies zoals de commissie dat graag wil hebben. Daarna is het aan de onderhandelende partijen om aan deze wensen invulling te geven.

Tot ziens.