vrijdag 28 juni 2013

Flevoland terug naar 26 gemeenten

Normaal gesproken schrijf ik de berichten op dit blog zelf maar zo nu en dan maak ik een uitzondering. Zo kwam ik in NRC van 25 juni jl. een ingezonden artikel tegen dat ik u niet wil onthouden. Het is van de hand van Flevolander Niels Falch en hij gaf me toestemming de tekst hier te plaatsen.
  

woensdag 19 juni 2013

Kritische Senaat

De treinrit van Den Haag naar Lelystad geeft me een mooie gelegenheid om de balans op te maken van een dag in de Eerste Kamer gisteren. Het debat met minister Plasterk over zijn visienota 'Bestuur in Samenhang' , met daarin de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, was immers belangrijk.

Maar laat ik beginnen met de constatering dat ik alweer vergeten was hoe boeiend het politiek debat in onze senaat kan zijn. Het onderlinge respect, het mooie taalgebruik, de zorgvuldig opgebouwde betogen en de sterk inhoudelijke discussies waren een genot om naar te luisteren. Het was geen moment saai gisteren.

Voor mij zat de spanning gisteren vooral in de vraag of de minister enig vooruitzicht zou krijgen op de steun van een meerderheid in de Eerste Kamer, als hij over anderhalf jaar met zijn wetsvoorstel komt voor de vorming van de Superprovincie. Dat vooruitzicht heeft de minister wat mij betreft gisteren niet gekregen. Ik durf zelfs de stelling aan dat de kans van slagen gisteren verder is afgenomen.

Misschien met uitzondering van de eenmansfractie van 50 plus, trof de minister een buitengewoon kritische Senaat. Als er aan het begin nog sprake was van enige steun, dan brokkelde die tijdens het debat langzaam maar zeker af. De inmiddels kenmerkende, lichtvoetige manier waarop de minister omging met de sterk inhoudelijke argumentatie van de senatoren, wekte gedurende het debat steeds meer wrevel. Dat was zeker ook het geval bij de woordvoerders van D66 en GroenLinks, partijen die voor de minister onmisbaar zijn voor een meerderheid. Vooral tegen het einde van het debat was bij deze partijen de irritatie over het optreden van de minister zo groot dat hij hun steun volgens mij wel kan vergeten. Dat werd in de wandelgangen na afloop door hen ook ruimschoots bevestigd.

Misschien is de kern van het debat terug te voeren op de vraag 'welk probleem denkt de minister met de Superprovincie op te lossen?'. Een vraag die ook tijdens de vele bijeenkomsten in de provincie talloze keren is gesteld. Gisteren werd opnieuw duidelijk dat de minister nog steeds zelfs geen begin van een antwoord weet te formuleren op die vraag. Wel bijzonder gezien het feit dat hij het herindelingsvoorstel inmiddels wel gepresenteerd heeft.

Om iets te doen aan het buitengewoon geringe draagvlak in onze provincie, stelde senator Jan Nagel voor dat de minister met mij in debat zou gaan op Omroep Flevoland. Dat leverde al snel een twitterbericht op van Allard Berends van de Omroep, die spontaan een uur zendtijd aanbood. Nadat ik dat aanbod accepteerde, liet de minister even later weten dat hij het in de lopende procedure niet passend vond om die uitdaging aan te gaan. Jammer.

Na een lange dag in de Eerste Kamer is mijn conclusie dat de kans op de komst van de Superprovincie verder is afgenomen. Bovendien maakte de senaat volstrekt duidelijk dat draagvlak vanuit de provincies buitengewoon belangrijk gaat worden de komende periode. Voor mij een signaal dat wij de komende tijd alles op alles moeten zetten om nog duidelijker te maken hoe groot de weerstand vanuit Flevoland precies is. Slechts 8% voorstanders van de fusie zoals bleek uit het TNS/NIPO onderzoek vond de minister gisteren merkwaardig genoeg niet overtuigend.

Tot ziens.

woensdag 12 juni 2013

HoenderlooOp uitnodiging van de Rob de Jong, voorzitter van de Raad van bestuur van zorginstelling Pluryn, bezocht ik vandaag de Hoenderloo Groep, een zorginstelling. Jongeren met complexe gedragsproblemen ontvangen hier specialistische 24 uurszorg. Dat gebeurt in een bosrijke omgeving in een instelling die 155 jaar geleden (!) door Dominee Heldring werd opgericht als doorgangshuis voor verwaarloosde jongeren. 

Deze vorm van jeugdzorg is een van de duurste vormen van jeugdzorg die wij als provincie verzorgen. De kosten per kindplaats lopen op tot meer dan 80.000 euro per kind per jaar. Voordat deze jongeren hier terecht komen hebben zij gemiddeld al ruim 7 andere instellingen van binnen gezien, zo legde directeur Erwin Duits mij uit. Dat zegt iets over hoe ingewikkeld de problematiek bij deze groep jonge mensen kan zijn. 

Slechts een klein aantal van de jongeren in Hoenderloo komt uit Flevoland, omdat sinds enige tijd kinderen met zware problemen worden opgevangen door jeugdzorginstelling InterMetzo, die in Flevoland werkzaam is. De Hoenderloo groep werkt met beproefde methodieken, zoals Multi Dimensional Family Therapy, waarbij niet alleen het kind, maar ook het gezin en de omgeving van het kind wordt betrokken. Allemaal gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving. De Hoenderloo groep herbergt ook een eigen praktijkschool, waar jongeren vakkennis op doen die hen helpt bij een succesvol vervolg op een andere opleiding of naar werk. 

Net als bij andere bezoeken ben ik vandaag weer geraakt door de tegenslag die sommige kinderen hebben bij het opgroeien. En onder de indruk van de inzet en professionaliteit van de mensen die deze jongeren helpen, met tact, met geduld en met inzicht. En daarmee uiteindelijk ook met resultaat. 

De jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten nemen de verantwoordelijkheid over, niet alleen de jeugdzorg van de provincies, maar ook de AWBZ en de GGZ zorg voor jeugdigen. Voor gespecialiseerde instellingen als de Hoenderloo groep, en vooral ook voor de medewerkers die elke dag met de jongeren werken, betekent die verandering grote onzekerheid. Ook daarover ging mijn gesprek met de directeur en medewerkers van de Hoenderloo groep. 

 Tot ziens

14 argumenten tegen de provinciefusie, deel 9: bestuurlijke visie

zondag 9 juni 2013

Over Flevoland Gesproken

Vandaag was ik te zien in het programma Over Flevoland Gesproken van Omroep Flevoland. In het gesprek met Jeroen van der Laan ging het opnieuw over de plannen van minister Plasterk om de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland samen te voegen in een grote Noordvleugelprovincie.

 

 Tot ziens.

14 argumenten tegen de provinciefusie, deel 6: de netwerkprovincie

dinsdag 4 juni 2013

14 argumenten tegen de provinciefusie, deel 1: kosten

Het is vandaag 4 juni. Vandaag over precies 14 dagen gaat de Eerste Kamer in debat met minister Plasterk over zijn plan om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen in een superprovincie. Voor mij een goede gelegenheid om 14 dagen lang, elke dag een reden te bespreken waarom dit plan van de minister in onze ogen een slecht plan is. Vandaag de eerste reden.
Tot morgen.

zaterdag 1 juni 2013

Zeebodemloop

Het was slechts een graad of 13. Voor de toeschouwers wat minder, maar voor een wedstrijd hardlopen is dit eigenlijk een perfecte temperatuur. Vandaag was ik in Lelystad aanwezig bij de Zeebodemloop. Een prachtig hardloopevenement dat traditiegetrouw in deze tijd van het jaar wordt georganiseerd in de provinciehoofdstad.

Mijn afstand was vandaag vooral de 10 kilometer. Behalve dat ik op verzoek van de organisatie de start en de prijsuitreiking mocht verzorgen heb ik zelf ook meegelopen. Ik liep de afstand over het mooie stads-/bosparcours in 54 minuten en 27 seconden en dat stemde weer tevreden (het leuke van hardlopen is eigenlijk dat het niet uitmaakt hoe hard je loopt, je hebt altijd gewonnen).

De Zeebodemloop mag zich net als veel andere hardloopevenementen verheugen in een toegenomen belangstelling. Met ruim 1100 deelnemers werden de getallen van vorig jaar weer overtroffen. Het was goed om te zien dat vooral de jeugd zeer goed vertegenwoordigd was. Veel scholen kwamen met grote aantallen leerlingen en maakten er een gezellige happening van.

Tot ziens.