zondag 30 oktober 2005

Anaconda

Afgelopen zondagmiddag werd de gloednieuwe sleepboot van de Warmondse zeekverkenners groep Anaconda te water gelaten. Voor mij een goede aanleiding om daar even een kijkje te nemen. Het was prachtig weer zodat er veel mensen op de been waren om van deze gebeurtenis getuige te zijn. Na de officiele doopplechtigheid mocht ik even aan boord komen voor een tochtje naar het clubhuis op het eiland Koudenhoorn alwaar het een drukte van belang was. Iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij de bouw van deze boot werd daar zeer terecht in het zonnetje gezet. Deze boot is duidelijk het product van een grote hoeveelheid belangenloze inzet van deze geweldige vrijwilligers. Gelukkig hebben we in Warmond nog genoeg van deze mensen rondlopen. Een terecht applaus dus. Ik hoop dat de Warmondse zeeverkenners heel lang plezier zullen hebben van hun eigen boot.

Vanmiddag hadden we in Voorhout een bijeenkomst van de fusiestuurgroep. We hebben een aantal besluiten genomen voor zaken die nog voor 1 januari geregeld moeten worden. Het is goed te merken dat de fusiedatum steeds dichterbij komt. Steeds vaker merk ik dat we besluitvorming doorschuiven naar het nieuwe bestuur dat op 1 januari in functie komt. Alleen als het echt noodzakelijk is nemen wij nog besluiten voor de periode na die datum.

Vanavond hadden we in de raadzaal van Warmond een evaluatie van de laatst gehouden Schippertjesdagen. Het is binnen Warmond een goede gewoonte om na afloop van een grootschalig evenement nog eens met alle betrokken partijen te kijken wat er goed, en wat er fout ging. Samen met de organisator van dit evenement, de politie en de gemeente kwamen we tot de conclusie dat de Schippertjesdagen dit jaar prima verlopen zijn. Dit mede dankzij de inzet van een grote groep mensen. Op het gebied van parkeren, geluidsoverlast, bereikbaarheid voor hulpdiensten en vuilafvoer hebben we een aantal afspraken gemaakt voor de volgende Schippertjesdagen in september 2006.

Tot morgen

vrijdag 28 oktober 2005

Terugkomdag

Vanmorgen zat ik al heel vroeg in de auto op weg naar de Friese gemeente Dantumadeel. Ik had daar een zogenaamde terugkomdag van het Initiatief. Dat is een groep startende burgemeesters met wie ik het afgelopen jaar een aantal keer bijeen ben geweest om ervaringen uit te wisselen en te trainen op vaardigheden die voor het burgemeesterschap van belang zijn. Ik schreef op deze plaats eerder over deze groep en de voordelen die het heeft om af en toe eens bij te praten met 'lotgenoten'.

Vandaag hebben we ons verdiept in het thema samenwerken. Dantumadeel heeft een slimme samenwerking opgezet met 3 andere gemeenten in Noord-Oost Friesland onder de naam NOFA (de Noord-Oost Friese Aanpak). We hebben de hele ochtend gesproken met de enthousiaste gemeentesecretaris van Dantumadeel over de aanpak die ze daarbij hebben gekozen. Gezien de grote economische problemen waar de gemeenten in dit gebied mee te kampen hebben, is het draagvlak voor zo'n samenwerking ook optimaal. Dit soort praktijkvoorbeelden vormen een goede manier om ideeen op te doen die ik in Warmond weer kan gebruiken.

Vanmiddag hebben we met de hele groep gesproken over allerlei zaken die ons als nieuwe burgemeesters zoal bezighouden. Waar mogelijk helpen we elkaar met welgemeende tips en ondersteuning.

Dat was het weer voor deze week. Aanstaande zondag ga ik nog even langs bij scoutinggroep Anaconda in Warmond. Zij gaan hun nieuwe sleepboot te water laten bij Jachtwerf de Waag. Ik zal maandag laten weten hoe dat was.

Prettig weekend.

donderdag 27 oktober 2005

Sollicitaties

Vanmorgen voor de tweede keer deze week, een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie van adjunct-gemeentesecretaris. Deze gesprekken voeren we samen met de burgemeesters van de drie gemeenten en de beoogd gemeentesecretaris. Alleen bij de functies gemeentesecretaris en de adjunct-secretaris zijn wij als bestuurders op deze manier direct betrokken. Voor het bestuur zijn deze functionarissen ook van groot belang. Voor alle andere functies worden de gesprekken ambtelijk gedaan.

Vanmiddag was ik in het kantoor van de Kamer van Koophandel, tegenover het station in Leiden. Daar hadden we een bijeenkomst van de stuurgroep Pact van Teylingen. In deze stuurgroep, waarvan ik vice-voorzitter ben, zitten alle partijen die ooit hun handtekening onder het Pact van Teylingen hebben gezet. Daarmee hebben ze aangegeven dat ze zich zullen inzetten voor het behoud van de bollensector, en het bijbehorende unieke landschap in onze regio. Leuke van deze stuurgroep is dat er niet alleen overheden in zitten, maar ook een groot aantal andere organisaties zoals natuur- en milieuorganisatie, agrarische belangenorganisaties, toeristische organisaties, het waterschap etc. Besluiten van deze stuurgroep worden daardoor vaak breed gedragen. Waar we over gesproken hebben kunt u zoals gebruikelijk aantreffen op de internetsite van de regio Holland Rijnland: www.hollandrijnland.net

Vanavond hadden we onze maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda stond die nieuwe recreatievisie waar lang aan is gewerkt. Een belangrijk stuk waarmee de raad sturing wil geven aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme in komende jaren. Voorwaarde hiervoor is wel dat ook de nieuwe gemeenteraad van Teylingen straks uitvoering wenst te geven aan dit beleid. Garanties daarvoor zijn er natuurlijk niet maar als dit beleid brede steun heeft uit het Warmondse zal de nieuwe raad dat zeker serieus nemen. De partijen binnen de raad waren zich goed bewust van de noodzaak van een breed draagvlak. De afgelopen periode is er daarom hard gewerkt aan een recreatievisie waarin alle partijen zich konden vinden. Ook vanvond was hiervoor nog een goede discussie nodig. Maar het resultaat mag er dan ook zijn, de gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met de recreatievisie. Een vergadering om met tevredenheid op terug te kijken. Voor de inhoud van de recreatievisie verwijs ik u naar www.warmond.nl

Tot morgen.

woensdag 26 oktober 2005

Politie Monitor


Uiteindelijk is vanacht om 04.45 uur het schip 'Rust na Arbeid' als eerste zeilende schip van de strontrace in Warmond aangekomen. Ik lag toen al een tijdje op een oor zodat ik die aankomst gemist heb. Niets aan te doen. Gelukkig is de kruik Kaagwater namens de burgemeester wel aangeboden. Ik heb respect voor de mannen en vrouwen die deze zware tocht weten te volbrengen. Voor een uitgebreid verslag van de strontrace alsmede veel foto's verwijs ik naar de site van de Vereniging Zeilvracht.

Vanmorgen naar het districtscollege in Noordwijk geweest. In deze vergadering praten we met de burgemeesters uit deze regio en het openbaar ministerie over de politiezorg in ons gebied. Vanmorgen was de Politie Monitor Burgers (PMB) het belangrijkste punt van bespreking. Dat is een uitgebreid onderzoek waarbij 3800 inwoners van onze regio een uitgebreide vragenlijst hebben beantwoord over de kwaliteit van politiedienstverlening. Dat ziet er voor onze gemeente niet eens zo heel slecht uit. Over het algemeen zijn onze inwoners best tevreden over de politie. Wel vraagt men wat meer aandacht voor snelheidsovertredingen in het verkeer.

Vanmiddag was ik vrij.

Tot morgen.

Stemboot

Toen ik dit voorjaar een werkbezoek bracht aan het Warmondse Lage Land, (zie mijn dagboek van 24 mei van dit jaar) kreeg ik daar van verschillende inwoners een opmerking over het feit dat zij bij verkiezingen bijna 13 kilometer moesten rijden naar het dichtsbijzijnde stembureau. Dat heeft alles te maken met de ligging van dit stukje Warmond aan de andere kant van De Kagerplas en het feit dat daar niet heel veel mensen wonen. Naar aanleiding van die opmerkingen zijn we op zoek gegaan naar een oplossing, 13 kilometer is immers wel heel erg ver om te moeten stemmen. Binnen het gebied bleek echter geen enkele ruimte te vinden die als stembureau geschikt te maken was. Toch wilden we de betreffende inwoners van dienst zijn en daarom hebben we vanmorgen besloten het stembureau Lage Land in te richten in een rondvaartboot. Een bijzonder besluit lijkt mij. Het zal in ons land niet vaak voorgekomen zijn dat mensen konden stemmen op een boot. Met dit besluit maken we duidelijk dat Teylingen ook de bewoners van het Lage Land serieus neemt. Daar komt bij dat we hiermee ook bij een groter publiek nog eens de aandacht vestigen op het belang van de watersport binnen de nieuwe gemeente, en dat is natuurlijk mooi meegenomen. U leest hier vast nog wel meer over.

Vanmiddag gesproken met een aantal kandidaten voor de functie van adjunct secretaris.

Gisteren schreef ik over het vertrek van de Strontrace uit Workum. Eigenlijk hadden we de meeste schepen vandaag in Warmond verwacht, maar vanwege het slechte weer liep het allemaal heel anders. Deze weersomstandigheden zorgden voor een ware uitputtingslag waardoor de bemanningen niet in staat waren Warmond nog te halen. Ik heb veel respect voor de harde werkers aan boord van deze schepen. Als het goed is komen zij morgen in Warmond aan om vervolgens de terugreis naar Workum weer te aanvaarden. Als het weer zo blijft als het nu is zal deze terugreis heel wat vlotter gaan verlopen. Ik zal u op de hoogte houden.

Tot morgen

maandag 24 oktober 2005

Strontrace

Vanmorgen ben ik vertrokken naar Workum in Friesland (zie www.nijefurd.nl) voor de jaarlijkse Strontrace. Een race met oude zeilschepen van Workum naar Warmond en weer terug. Het is een voortzetting van een oude traditie die zijn oorsprong vindt in het begin van de vorige eeuw. In die tijd brachten dergelijke schepen mest vanuit Friesland naar onze streek voor het bemesten van de bollenvelden.

Het college van Warmond was daar op uitnodiging van de Vereniging Zeilvracht (zie www.zeilvracht.nl) aanwezig bij de start van de race. We werden welkom geheten in Scheepstimmerwerf 'De Hoop (zie www.werfdehoop.nl) Daar maakten we kennis en kregen we een glaasje traditionele Berenburger (wat overigens aan mij niet echt besteed is, zeker niet op maandagochtend). Gelukkig was er ook erwtensoep en broodjes en konden we genieten van een koor van vissersvrouwen in oude klederdracht. Rond 13.00 uur gingen we in de stromende regen naar buiten voor de start van de race.

Jaarlijks verzamelen zich op deze eerste maandag in de herfstvakantie duizenden toeschouwers in de oude havenkom van Workum om o.a. te kijken naar het vertrek van de schepen. Als de wind zo staat dat er gejaagd kan worden, helpen de toeschouwers mee de schepen "it Soal" uit te trekken, maar dat was vandaag niet nodig. De wind in de haven was voldoende om 'onder zeil' de haven te verlaten. Het was een prachtig gezicht om te zien hoe al die oude schepen met hun stoere bemanningen de weg naar het IJsselmeer wisten te vinden. Daar krijgen ze overigens nog een flinke klus te klaren. Veel regen en veel (tegen)wind volgens de voorspellingen.

Morgen kan het schip dat het eerste in Warmond 'keert' rekenen op een stenen kruik met het beroemde Kaagwater (zeg maar onze tegenhanger van de Berenburger) van de burgemeester.

Vanavond was in Voorhout de klankbordgroep weer bijeen. Dit is een vergadering van de fractievoorzitters uit de 3 gemeenten, een soort voorloper van de nieuwe gemeenteraad. Gesproken is over belangrijke onderwerpen als burgerparticipatie, het meubilair in de nieuwe raadzaal, een verordening voor de nieuwe commissiestructuur en tenslotte over de naam van de nieuwe gemeente. Met betrekking tot dit laatste onderwerp is overigens besloten aan de nieuwe raad over te laten of zij de naam Teylingen nog willen veranderen. De huidige raden zien geen noodzaak om deze discussie nu nog te gaan voeren.

Dat was het weer. Tot morgen.

zaterdag 22 oktober 2005

Mount Everest


Zojuist nog even in Warmond geweest om Rob van der Meij een hand te geven. Rob heeft Astma en is vanmorgen teruggekomen vanm een reis van 5 weken naar de Mount-Everest. Met een groep van zo'n 30 mensen heeft hij de North-Col van de Mount Everest beklommen. Een ware prestatie wat mij betreft, grote klasse. Om dat nog even extra te onderstrepen ben ik even langsgegaan. Ik was overigens niet de enige, het hele huis zat helemaal vol visite en Rob was zichtbaar onder de indruk van alle aandacht. Meer informatie over zijn reis is terug te vinden op www.de-ice.nl

Tot maandag.

vrijdag 21 oktober 2005

Overeenstemming bereikt

Wat gisteren nog niet lukte, is vandaag gelukkig wel gelukt. We hebben overeenstemming bereikt met zowel de ondernemingsraad als de bonden over de inhoud van functieboek 2. Functieboek 2 is de verzameling van bijna alle nieuwe ambtelijke functies binnen de gemeente Teylingen. Die overeenstemming was noodzakelijk om een start te kunnen maken met de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie. Vandaag was eigenlijk het laatste moment daarvoor omdat we anders op 1 januari niet klaar hadden kunnen zijn met de definitieve plaatsing van medewerkers.

Daarna had ik een bijeenkomst van het Hoofdstembureau. In een openbare vergadering hebben we geconstateerd dat er geen bezwaren binnengekomen waren tegen de procedure tot nu toe waarna we de kieslijsten definitief vastgesteld hebben. Daarmee kunnen nu de laatste voorbereidingen voor de verkiezingen op 30 november worden gestart. De volgende bijeenkomst van dit gezelschap is op vrijdag 2 december. Dan stellen we de definitieve uitslag van de verkiezingen vast.

Aanstaande maandag start de Strontrace vanuit Workum. Maandagavond doe ik u daarvan verslag. Voor nu wens ik u een prettig weekend.

donderdag 20 oktober 2005

Loterij

Vanmorgen begonnen met een kleine loterij in het gemeentehuis van Sassenheim. Vanmorgen was het Hoofdstembureau in een openbare zitting bijeen om de nummers van de verschillende kieslijsten te bepalen. Voor die partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook al meededen was dat niet moeilijk. Deze kregen allemaal een nummer op basis van het aantal stemmen dat deze partijen bij de verkiezingen in Sassenheim kregen. Er waren echter ook twee partijen die vorige verkiezingen niet meededen t.w. ChristenUnie en Trilokaal. Met het opgooien van een 2 euromuntstuk hebben we bepaald dat Trilokaal lijst 5 en de ChristenUnie lijst 6 zal krijgen. De overige nummers zijn 1 voor het CDA, 2 voor de VVD, 3 voor de PvdA en 4 voor D66.

De gemeenteraden van Sassenheim, Voorhout en Warmond hebben ooit besloten hoe de nieuwe gemeente Teylingen er in de toekomst ongeveer uit moet zien. Een van de zaken die ze hebben afgesproken is dat Teylingen de beste gemeente van Nederland moet worden. Dat lijkt me een prima streven, het is uitstekend voor de inwoners en dus steun ik dat van harte. Omdat de huidige 3 gemeenten volgens mij niet behoren tot de beste gemeenten van Nederland moeten we dus niet alleen 3 gemeenten samenvoegen, maar moeten we dus ook een flinke kwaliteitsverbetering realiseren. De colleges van Burgemeester en Wethouders doen momenteel hun uiterste best om deze nieuwe organisatie per 1 januari te laten starten.

Daarnaast hebben de raden ook afgesproken dat de gemeente Teylingen goedkoper moet worden voor haar inwoners. Dat lijkt me eveneens een prima streven, het is prima voor de inwoners en ook dit steun ik dus van harte.

De 3 colleges van Burgemeester & Wethouders staan nu wel voor de opgaven om een organisatie op poten te zetten die en de beste van Nederland is, en goedkoper gaat werken dan de 3 afzonderlijke gemeenten. Op het eerste gezicht lijkt dat bijna onmogelijk, maar we doen ons best.

Vanmiddag zat ik in de onderhandelingen met de ondernemingsraad en de bonden om definitieve afspraken te maken over de consequenties van de fusie voor onze medewerkers. Over een aantal zaken moeten we met hen overeenstemming bereiken om per 1 januari goed van start te kunnen gaan. We hebben lang met elkaar gesproken maar we zijn er nog niet uitgekomen. De medewerkers kennen natuurlijk ook de wensen van de gemeenteraad. Zij redeneren dat je alleen de beste gemeente van Nederland kunt worden wanneer je ook de zaken voor het personeel uitstekend regelt. En dat kost nu eenmaal extra geld. Dat is een lastig dilemma.

Morgen praten we verder, tot dan.

woensdag 19 oktober 2005

Voetbalkooi

Vanmorgen begonnen met wat interne besprekingen met betrekking tot de planning van de komende tijd. Daarna had ik gelukkig weer wat tijd om mijn post en administratie weg te werken. Vanmiddag was ik in Sassenheim om wat personele zaken door te spreken.

Vanavond was er een informatieavond voor bewoners van de Ganzenwei. In deze wijk is al jaren een trapveldje en een skatebaan voor de Warmondse jeugd, maar als gevolg van vandalisme ziet het er al een hele tijd niet zo aantrekkelijk meer uit. Een groep Warmondse jongeren heeft zich dat aangetrokken en hebben een mooi plan gemaakt om het gebied opnieuw in te richten. Naast het opknappen van de skatebaan willen ze een voetbalkooi en een ontmoetingsplaats aanleggen. Via fondsenwerving hebben ze zelf een belangrijk deel van het benodigde geld bij elkaar gekregen. Als college willen we wel meewerken aan dit plan maar dan wel onder voorwaarde dat de realisatie in goed overleg met de buurt zal plaatsvinden. Vanavond zaten we daarvoor in het Trefpunt waar we jongeren zelf een presentatie van de plannen gaven. Vervolgens reageerden een klein groepje betrokken buurtbewoners. Naast een aantal kritische opmerkingen en veel vragen leverde dat gesprek ook een aantal nuttige tips op die bij de uitvoering van de plannen meegenomen kunnen worden. Vervolgens hebben we met elkaar een aantal goede afspraken gemaakt met betrekking tot het toekomstig beheer van deze plaats en de eigen verantwoordelijkheid van de groep jongeren. Het ziet er naar uit dat de plannen van de jongeren het komende jaar gerealiseerd kunnen worden. Eerst zullen we als gemeente de gemaakte afspraken nog vast gaan leggen. Het was een leuke avond!

Tot morgen.

dinsdag 18 oktober 2005

Ontdek Teylingen

De collegevergadering van vanmorgen verliep redelijk vlot. Gebruikelijke besluiten met wederom een hoog gehalte ruimtelijke ordening en handhaving.

Van onze historische vereniging hebben we een brief ontvangen waarin ze verzoeken om bijzondere delen van onze inventaris over te nemen nadat we in januari uit het gemeentehuis vertrekken. Wat doen wij bijvoorbeeld met zaken als een fotogalerij van oud-burgemeesters, diverse kunstwerken, ingelijste foto's van oud-Warmond of een futuristisch schilderij dat de gebroeders Das eens hebben gemaakt van een helemaal volgebouwd Koudenhoorn. Een gemeente verzamelt in de loop der jaren toch een flinke voorraad van dit soort attributen. De vraag is nu waar deze zaken voor de toekomst het best ondergebracht kunnen worden. In ieder geval gaan we in de komende weken een goede inventarisbeschrijving maken op basis waarvan we voor 31 december een beslissing kunnen nemen. Verder zal ik eens overleggen met mijn collega's uit Voorhout en Sassenheim.

Vanmiddag had ik in Sassenheim een bijeenkomst van het hoofdstembureau. Vandaag was namelijk de laatste dag waarop de politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 30 november konden inleveren. In de vergadering van het Hoofdstembureau hebben we deze lijsten definitief vastgesteld.

Tot slot van de middag heb ik samen met de andere twee burgemeesters een boekje in ontvangst mogen nemen met de titel "Ontdek Teylingen … fietsend, wandelend, lezend". Het boekje is geschreven door Wim Blom, inwoner van Sassenheim naar aanleiding van de fusie van de gemeenten. Het beschrijft de geschiedenis van de drie gemeenten. Dit in combinatie met een fietsroute door de gehele gemeente Teylingen met een toelichting op de markante punten die men op de route tegenkomt. De route is 17 km en kan fietsend of wandelend worden afgelegd.
Het boekje bevat 44 bladzijden, is in kleur, ingebonden in een ringband en voorzien van zo’n 40 foto’s en gaat € 6.50 kosten. De tekst is in samenwerking met deskundigen tot stand gekomen. Het ziet er allemaal erg mooi uit. Ik kan het boekje van harte aanbevelen.

Tot morgen.

maandag 17 oktober 2005

Jaarverslag

Binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor het opstellen van het burgerjaarverslag. In dit document legt hij o.a. verantwoording af over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Normaal gesproken komt het burgerjaarverslag in de loop van het voorjaar uit. Voor Warmond is dat lastig omdat de gemeente na 31 december niet meer als vrijwillige gemeente bestaat. Daar komt bij dat het lastig is om deze taak over te dragen aan de toekomstige burgemeester van Teylingen. Daarom ga ik proberen om het verslag over 2005 te presenteren voor 1 januari a.s. Vandaag heb ik een gesprek hierover gehad met de ambtenaar die me daarbij gaat helpen.

Vanmiddag hadden we weer overleg met de stuurgroep Teylingen, de vergadering met de college's van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Vanaf vandaag kiezen we het gemeentehuis van Voorhout als vaste locatie voor deze bespreking. Daarmee lopen we al een beetje vooruit op de situatie na 1 januari wanneer het gemeentehuis van Voorhout het nieuwe bestuurscentrum voor de gemeente Teylingen zal worden. Vandaag hebben we vooral gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de inpassing van personeel in de nieuwe organisatie. Verder hebben we een groot aantal voorstellen besproken die te maken hadden met het gelijk trekken van allerlei regelingen die nu nog per gemeente verschillen.

Tot morgen.

vrijdag 14 oktober 2005

Leergang

Vandaag voor de vierde keer dit jaar naar Hierden bij Harderwijk geweest voor een bijeenkomst van de leergang 'Zicht op de veiligheidsketen'. Onder deskundige begeleiding verdiep ik me daar samen met een klein groepje collega burgemeesters in alles wat met het onderwerp veiligheid, crisis- en rampenbestrijding te maken heeft. Ik schreef daar eerder over. Vandaag hebben we vooral doorgesproken 'moderne' crisissituaties zoals ernstige terroristische dreigingen en dan vooral de sociaal maatschappelijke gevolgen daarvan. In andere woorden; hoe ga je als burgemeester om met grote maatschappelijke onrust die het gevolg is van een dreiging van buitenaf.

Verder was vandaag ook een burgemeester te gast van een van onze grote steden. Hij kwam met ons praten over een aantal crisissituaties uit de praktijk. Indrukwekkende verhalen waar voor ons veel uit te leren valt.

Tenslotte hebben we een training gedaan met een case waarin Nederland te maken krijgt met een grootschalige uitbraak van vogelgriep. Momenteel een actueel onderwerp.

Prettig weekend en tot maandag.

donderdag 13 oktober 2005

Buitengewoon

Vanmorgen was ik voor een kort overleg in Katwijk om te praten over regionale consequenties van het nieuwe NS station Sassenheim. Daarna had ik overleg met de werknemersvertegenwoordigers van de nieuwe gemeente Teylingen over de consequenties van de fusie voor ons personeel. Vervolgens ben ik vertrokken naar Den Haag.

Daar was een buitengewone ledenvergadering bijeen van onze belangenorganisatie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vroeger had deze club maar 1 keer per jaar een ledenvergadering, maar de laatste twee jaar is het een beetje een gewoonte geworden om rond deze tijd een buitengewone vergadering te beleggen. Tijdens deze bijeenkomsten praten we als gemeenten over het kabinetsbeleid. Dit blijkt nodig omdat dit kabinet volgens de VNG onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van de gemeenten op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en zorg. Op de internetsite van de VNG kunt u er alles over terugvinden: www.vng.nl

Eigenlijk zijn dit dus een soort actievergaderingen, maar dan wel op een hele nette manier. We blijven tenslotte wel gemeentebestuurders.

Vanmiddag heb ik een uurtje bijgepraat met Ria van Rhijn. Ria is de nieuwe gemeentesecretaris van Teylingen. Zij is onlangs aan de slag gegaan met de opbouw van de nieuwe organisatie. Terwijl de 3 huidige organisaties afbouwen is zij met veel enthousiasme bezig aan de opbouw. De middag sloot ik af met een overleg tussen het college van B&W en onze woningstichting.

Vanavond stond in Warmond de recreatievisie op de agenda van de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Samen met het bestemmingsplan voor de bebouwde kom vormt dit het laatste nieuwe beleid van enige omvang dat wij als bestuur van Warmond nog zullen maken. Voor de kern Warmond zullen deze documenten de komende jaren echter wel van belang blijven. Tot tevredenheid van het college kon deze visie na een zeer lange tijd van intensieve voorbereiding vanavond rekenen op een unaniem positief advies van de commissie. Dat was een mooi resultaat van deze lange dag.

Tot morgen.

woensdag 12 oktober 2005

Prolife

Vanmorgen vroeg al begonnen met een bijeenkomst van het Seniorenconvent. Dat is een bijeenkomst van de fractievoorzitters uit onze gemeenteraad waarmee we de vergaderingen van raad en commissie voorbereiden. Vanmorgen hebben we gesproken over de onderwerpen die we tot het eind van het jaar nog met elkaar op de politieke agenda gaan zetten. Verder hebben we alvast wat gepraat over de manier waarop we onze werkzaamheden in december gaan afronden.

Vervolgens weer eens een bedrijfsbezoek gedaan. Dit keer bij Prolife Factory in de Veerpolder. Pro Life Factory is een groot (2200 M2) en ruimtelijk opgezet sportcentrum met zeer veel mogelijkheden. Dit centrum heeft een omvang die je eigenlijk niet zo snel zou verwachten in een kleine gemeente als Warmond. Uit informatie van de eigenaar, Rob Koenrades, begreep ik dat de tijd die Warmonders steken in sportbeoefening ruim boven het landelijke gemiddelde uitkomt. Fijn om dat maar weer eens te horen. Verder heeft dit centrum een regiofunctie voor de omringende gemeenten. Prolife heeft ook een eigen website: www.prolifefactory.nl Voor het naar huis gaan ben ik nog even op een soort hi-tech weegschaal gaan staan. Mocht u interesse hebben, mijn Body Mass Index (BMI) is 28,4 kg/m2 en mijn Body Fat percentage is 22,8% en mijn Basal Metabolic Rate is 1709,2 kcal. De rest laat ik aan uw verbeelding over.

Na het bezoek ben ik nog even rondgelopen door het bedrijventerrein Veerpolder. Naast Pro Life Factory zie ik tennisbanen, golfbanen, een snookercentrum, een sauna en veel activiteiten op het gebied van de watersport. Kortom een bedrijventerrein dat zich behoorlijk profileert op het gebied van sport en vrije tijd. Toch zie ik weinig gezamenlijke actie van deze ondernemers om dit gebied bij de inwoners ook als zodanig op de kaart te krijgen. Daar zouden ze toch allemaal belang bij moeten hebben.

Vanmiddag had ik overleg met iemand van SWINGH over mobiliteit in onze regio en daarna een ambtelijk overleg over het onderwerp horecaconvenanten. Dit laatste ging over een opdracht die ik van de raad heb gehad om te komen tot betere afspraken met de plaatselijke horeca over openingstijden en overlastsituaties. Weg gaan een convenant, zeg maar een soort afsprakenlijst, opstellen met als doel de horeca in het dorp wat meer ruimte te geven wanneer ze bereid zijn de overlast voor de omgeving te beperken. Ook dit is een onderwerp dat ik nog voor 31 december wil afhandelen. Zo heb ik dat in ieder geval met de gemeenteraad afgesproken.

Vanavond was ik voor een algemeen bestuursvergadering van de regio Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest. Wat we daar hebben besproken kunt u terug vinden op de internetsite van de regio: www.hollandrijnland.net

Tot morgen.

dinsdag 11 oktober 2005

Gebiedsuitwerking

Dinsdag dus vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. We beginnen steeds vaker te merken dat de tijd tot 1 januari niet lang meer is. Als college willen we graag een aantal projecten die voor Warmond belangrijk zijn afronden voor we op 31 december de deur achter ons dicht trekken, maar dat zal niet in alle gevallen gaan lukken. Vaak zijn we afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld bij bouwprojecten waar we samenwerking met onze woningstichting zoeken. We hebben vanmorgen de verschillende projecten uitgebreid doorgesproken en besluiten genomen over de manier waarop we toch nog snel tot resultaten kunnen komen.

Ook hebben we gesproken over de resultaten van de zogenaamde gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Dit is een project dat de provincies Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk uitvoeren in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ordening Dekker (zie foto). De opdracht is om te onderzoeken of er in onze regio ruimte is voor zo'n 20.000 extra woningen. Dit zijn woningen die de komende periode tot 2020 nodig zijn voor Noord-Holland maar waarvoor daar geen geschikte locaties voorhanden zijn. De eerste bevindingen zijn inmiddels bekend geworden en hebben grote gevolgen voor Warmond. Men heeft het oog vooral laten vallen op het gebied rondom de Kagerplas voor een belangrijk deel van de opgave. Het zelfde gebied dat juist voor de gemeente Teylingen straks zo'n belangrijke functie krijgt op het gebied van recreatie en toerisme, en dat bovendien deel uitmaakt van het Groene Hart. Daarnaast zien we opnieuw een aanslag op de open ruimte in de Bollenstreek. Geen goed nieuws voorlopig en vanuit de toekomstige gemeente Teylingen moeten we hier wel iets mee gaan doen. We hebben vanmorgen afspraken gemaakt over het opstellen van een gezamenlijke reactie op deze plannen. Meer informatie over deze modellen is terug te vinden op de site van Holland Rijnland: www.hollandrijnland.net onder de rubriek Ruimte of de site van het project zelf: www.gebiedsuitwerking.nl

Tot morgen.

maandag 10 oktober 2005

Ganzenwei

Vanmorgen aan de slag gegaan met een aantal administratieve klusjes die nog op me lagen te wachten. Daarna een wandeling gemaakt naar het gebied rondom de Ganzenwei. In die straat hebben we een gemeentelijke speelplaats voor de jeugd. Naast een voetbalveld is er ook wat ruimte om te skaten of om als jongeren gewoon wat met elkaar rond te hangen. Als gevolg van wat vandalismeschade is deze plaats echter toe aan een opknapbeurt. Een groep jongeren heeft daarvoor onlangs een plan gemaakt waarvoor we als gemeente wat geld vrij kunnen maken. Verder zullen er fondsen aangeschreven worden om bij te dragen aan het plan. Voor dat het echter zover is, gaan we binnenkort ook nog overleg voeren met de omwonenden van dit gebied. Als voorbereiding daarop zijn we vanmorgen de betreffende plaats eens uitgebreid gaan bekijken.

Vanmiddag had ik een overleg met de Arbodienst van de gemeente met betrekking tot een aantal personele zaken. Daarna naar Voorhout geweest voor een bijeenkomst met mijn twee collega burgemeesters. Naarmate de fusie dichterbij komt valt er voor ons drieen ook meer te coordineren. Vandaag hebben we gesproken over de voortgang van de verschillende projecten, de verkiezingen, personeelszaken en de ambtsketen.

Tot morgen.

vrijdag 7 oktober 2005

Weekend

Vanmorgen begonnen met een vergadering van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland in het stadhuis van Leiden. Daarna in Warmond geweest om mezelf eens flink vast te bijten in de stapels post en e-mail die zich de afgelopen dagen op mijn bureau hadden verzameld. Het meeste is inmiddels wel weggewerkt en toen ik de laatste stapel in de weekend-koffer had gestopt, zag mijn bureau er weer voldoende toonbaar uit om het weekend in te gaan.

Prettig weekend en tot maandag.

donderdag 6 oktober 2005

Koninklijke foto

Ook burgemeesters hebben een beroepsvereniging te weten het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, het NGB. Vandaag vierde dit genootschap haar 50-jarig jubileum en dus reden voor een feestelijke bijeenkomst. Vandaag ben ik daarvoor afgereist naar Alphen aan de Rijn waar in het gloednieuwe Castellumtheater enige honderden burgemeesters aanwezig waren. We hebben daar kunnen luisteren naar een aantal inspirerende toespraken over het burgemeesterschap door de jaren en het thema van de 'sociale cohesie'. Naast de voorzitter van het genootschap, de Haarlemse burgemeester Pop, kwamen minister Remkes, Prof. Dr. Adriaansens, en de Amsterdamse burgemeester Cohen aan het woord. Minister President Balkenende werd vanmiddag naar de Kamer geroepen waardoor hij niet aanwezig kon zijn.Als speciale gast was Hare Majesteit Koninging Beatrix aanwezig. Het leukste onderdeel van het programma was het moment waarop zij samen met een paar honderd burgemeesters (allemaal met ambtsketen), op de foto ging. Die kregen we als leuk aandenken mee.

Aan het einde van de middag was ik nog even in Warmond voor de laatste activiteit van onze personeelsvereniging. Die hadden voor de medewerkers van de gemeente een barbecue georganiseerd. Het was er erg gezellig.

Het was in ieder geval een bijzondere dag vandaag, tot morgen maar weer.

woensdag 5 oktober 2005

Benen op tafel

Vanmorgen hadden we voor de tweede keer dit jaar een zogenaamde benen-op-tafel sessie met de leden van de gemeenteraad. Een bijeenkomst waar we los van allerlei formele besluitvormingsmomenten hebben gekeken naar het functioneren van college en raad zelf, met name in het kader van het proces rondom ons bestemmingsplan voor de bebouwde kom. Het werkt prettig om zo nu en dan eens los van de hectiek van alle dag met elkaar te praten en oplossingen te zoeken voor uitdagingen waar we als gemeente voor staan.

Vanmiddag heb ik om de tafel gezeten voor een evaluatiebijeenkomst met een aantal partijen die betrokken zijn geweest bij de Kaagweek. Voor grote evenementen doen we dat vaak. We bespreken dan wat er allemaal fout is gegaan en maken afspraken om het volgend jaar allemaal beter te doen. Overigens was de conclusie dat zowel de droge als de natte Kaagweek dit jaar redelijk goed waren verlopen. Kleine aanmerkingen waren er op alcoholgebruik door minderjarigen en de geluidsniveaus later op de avond. Met betrekking tot die punten zullen we volgend jaar proberen verbetering aan te brengen.

Vanmiddag met iemand overleg gehad over een grondtransactie en daarna over een onderwerp met betrekking tot een politiezaak.

Vanavond hadden we de derde bijeenkomst van het feestcomite ter voorbereiding van enige festiviteiten ter afsluiting van de Warmondse zelfstandigheid. In dit kader gaan we in de laatste week van december een aantal leuke activiteiten organiseren. Dat doen we als gemeente samen met een aantal Warmondse stichtingen en instellingen. U leest of hoort er binnenkort nog wel over.

Tot morgen.

dinsdag 4 oktober 2005

Archieven

De agenda van de wekelijkse vergadering van het college van B&W was niet al te lang vandaag. De meeste aandacht ging vandaag uit naar het vaststellen van onze formele reactie op de talrijke zienswijzen die we hebben ontvangen op het bestemmingsplan voor de bebouwde kom. De raadcommissie mag binnenkort gaan beoordelen of we dit goed hebben gedaan.

Verder hebben we een voorstel besproken voor het op orde brengen van onze archieven voordat de fusie op 1 januari zijn beslag krijgt. Het einde van onze zelfstandigheid heeft ook op dit gebied zo zijn consequenties.

Vanmiddag heb ik overleg gevoerd met de secretaris en de griffier. We hebben gesproken over de werkplanning van commissies en gemeenteraad tot 31 december. Verder heb ik me vandaag verdiept in de plannen die worden gemaakt voor een waardige afsluiting aan het einde van dit jaar.

Tot morgen.

maandag 3 oktober 2005

3 oktober


Vanmorgen stond ik om kwart voor zes al naast m'n bed. Het is vandaag 3 oktober en traditiegetrouw krijgt de burgemeester van Warmond dan een uitnodiging van onze grote buur Leiden om de viering van Leidens Ontzet mee te maken. Dus stond ik om 07.00 uur in Leiden op het Stadhuisplein al het Wilhelmus te zingen, samen met vele honderden inwoners. Ik moet zeggen het was een buitengewoon leuke en indrukwekkende ervaring om dit eens mee te maken. De hele ochtend gingen we van de ene naar de andere activiteit. Na het Stadhuisplein gingen we naar de waag waar de mensen in lange rijen stonden voor het afhalen van de traditionele haring en wittebrood. Daarna naar de prachtige Pieterskerk voor een Herdenkingsdienst om vervolgens via een borrel in het stadhuis door te gaan naar de Societeit Minerva voor de traditionele hutspotmaaltijd. Ik heb het me maar eens goed laten smaken en genoten van alle tradities die deze mooie stad rijk is. Het was de moeite van het vroeg opstaan in ieder geval meer dan waard.

Vanmiddag het twee wekelijkse gesprek met de collega burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout. Daarna gesproken met iemand over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van het Warmondse gemeentehuis.

Vanavond maar een beetje op tijd onder de wol. Tot morgen.