zondag 26 april 2015

Verhuizen

Op de foto met de gedecoreerden. Vlnr Ad van Dongen, Cees Boonacker,
Hans Stam, Nellie Theunissen, Jaap Verkroost, Piet Naafs,
 Susan Smulders en Menno Roelofsen
Deze week was natuurlijk vooral de week van de lintjesregen. Vrijdag had ik de eer om uit naam van zijne Koninklijke Hoogheid maar liefst 8 inwoners van de gemeente in het zonnetje te zetten. Ik kan u verzekeren dat dit niet alleen een geweldige gebeurtenis is voor de betrokken mensen zelf. Ook voor mij als burgemeester is het een bijzondere dag. De betrokken ambtenaren hadden bergen werk verzet om de jaarlijkse lintjesregen tot een succes te maken. Ze hebben stapels voordrachten doorgelezen, voorstellen voor mijn speech gemaakt, de zaal besproken, bloemen besteld, contact met de familie onderhouden en nog veel meer.

Vrijdag ging ik al vroeg naar Nyenrode, waar we een van de mooiste collegezalen hadden afgehuurd. Nadat de te onderscheiden gasten onder valse voorwendsels naar deze locatie waren gelokt, mocht ik ze apart nemen en vertellen wat het werkelijke doel van hun komst was. Mooi om die verrassing op de gezichten te zien. 

De bijeenkomst was een mooi succes. Veel blije gezichten, hier en daar een traan van ontroering en bovendien prachtig weer buiten. Dat laatste kwam goed van pas voor bovenstaande groepsfoto.

Natuurlijk was er meer deze week. Zo was er een kennismaking met het comité 4 en 5 mei, had ik een ontmoeting met de dorpsraad Loenersloot in het prachtige kasteel Loenersloot en maakte ik kennis met een aantal zeer actieve inwoners van Vreeland. Bovendien schoof ik de afgelopen week maar liefst 4 keer aan voor het avondeten bij inwoners.

De collegevergadering op dinsdag duurde dit keer veel langer dan normaal. Dat kwam niet alleen doordat onze wekelijkse vergadering de komende 2 weken komt te vervallen. Het kwam ook doordat we een aantal belangrijke financiële stukken tegelijk op de agenda kregen. Naast de jaarrekening 2014, bespraken we de voorjaarsnota 2015 en de eerste voortgangsrapportage voor 2015. Het heeft de nodige tijd gekost, maar alle stukken zijn inmiddels onderweg naar de gemeenteraad voor verdere behandeling.

Op vrijdag, na de lintjesregen, was er ook deze week een uitgebreide kennismaking met een gemeenteraadsfractie. Deze week ging ik op stap met de fractie van ChristenUnie/SGP. Samen met hen maakten we uitgebreid kennis met achtereenvolgens de sapmakers van Schulp in Breukelen, het verzorgingstehuis van het Leger des Heils, de Merenhoef in Maarssen en een biologische boerderij in de Bethunepolder. Het was een buitengewoon leerzaam werkbezoek met mooie kijkjes achter de schermen. We sloten de dag af met een geanimeerd gesprek en een hapje eten in Het Olde Regthuys in Tienhoven.

Zaterdag was ik even in Indische sferen. In theater 4 in 1 was een grote bijeenkomst van de stichting World Harvest. (Foto) Deze stichting zamelt geld in voor goede doelen in Indonesië. Tijdens deze bijeenkomst was veel ruimte voor Indonesische muziek, dans en eten. Als burgemeester van de gastgemeente mocht ik het publiek van harte welkom heten. Onder de talrijke aanwezigen was ook een vertegenwoordiger van de Indonesische ambassade.

Zaterdagavond  sloot ik af met een startsein voor een lampionnenoptocht voor de kinderen in Maarssenbroek. Daar merkte ik hoe enthousiast jonge kinderen reageren op een burgemeester met ambtsketen. Een van de jongetjes die van mening was dat zo'n 'ketting' eigenlijk alleen voor meisjes was, heb ik met succes op andere gedachten kunnen brengen. (Foto)

Het was tenslotte ook privé een spannende week. Deze week heb ik mijn handtekening gezet voor de aankoop van een woning in mijn nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Als alles goed gaat, ga ik half juni verhuizen.

Tot ziens.zondag 19 april 2015

Unicef

Mijn 11e week als burgemeester van Stichtse Vecht zit er inmiddels op.

Deze week mocht ik voor het avondeten aanschuiven bij Koos en Thea Segers uit Kockengen (foto). Ze wonen aan de Wagendijk, helemaal tegen de grens met Woerden aan. Een mooie locatie in het Groene Hart. Ze hadden voor de gelegenheid ook de buren aan tafel uitgenodigd. Het werd een geanimeerd gesprek over het boerenleven in het buitengebied, de gemeente en wat ze verwachten van de burgemeester.

Dinsdag spraken we in het college over de dorpsvisie voor Maarssen-dorp. Zo'n visie maken we voor alle dorpen. Daarbij is bijzonder dat de visie eigenlijk is gemaakt door de inwoners van het gebied. In zo'n visie geven de bewoners aan waar de gemeente zich mee bezig moet houden. De inwoners die de visie voor Maarssen-dorp hebben geschreven, vragen aandacht voor het versterken van het winkelgebied in het oude centrum en het behouden van het groene karakter. Bovendien vraagt men meer aandacht voor verkeersveiligheid, parkeren, jongeren, sociale cohesie en participatie. Deze dorpsvisie gaat nu naar de gemeenteraad. Als de raad zich er in kan vinden, gaan we aan de slag met een praktische uitwerking.

Ter voorbereiding op mijn toespraak bij de dodenherdenking op 4 mei ging ik woensdag in gesprek met twee oudere inwoners van Breukelen die er zelf bij waren in 1940/45. We spraken over de oorlog en de betekenis daarvan voor de inwoners van deze gemeente. Het was een goed gesprek dat mij helpt om de juiste accenten in mijn toespraak te leggen.

Als burgemeester vertegenwoordig ik de gemeente in het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het samenwerkingsverband voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In dat bestuur zitten ook de andere 25 Utrechtse burgemeesters. Woendagavond en donderdag was ik aanwezig bij de jaarlijkse bestuursconferentie van de Veiligheidsregio. Een goed moment om mijn collega's een beetje beter te leren kennen, maar ook om een aantal inhoudelijke thema's te bespreken. We werden bijgepraat over de achtergronden van de berging van de MH17, een onderwerp waar verschillende burgemeesters mee te maken hebben, vanwege het feit dat er onder de slachtoffers ook inwoners te betreuren zijn. Ook voor Stichtse Vecht is dat het geval.

Verder spraken we over de rol van de burgemeester bij rouwverwerking, over samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van de brandweerkazernes en over de rol van de gemeente bij brandpreventie. Wist u dat het aantal keer dat de brandweer per jaar moet uitrukken al jarenlang elk jaar minder wordt. Dat is mede het gevolg van preventie.

Vrijdagavond werd in Breukelen voor de 9e keer de Unicefloop gehouden. Een mooi evenement waar veel inwoners aan deelnemen. De opbrengst gaat uiteraard naar Unicef. Men had mij verzocht om het startsein te geven. Die gelegenheid heb ik gebruikt om de 10 kilometer mee te lopen. Ik liep de mooie route in een kleine 54 minuten. Uiteraard nadat ik op de foto was geweest met de organisatie.

De Unicefloop was niet het enige sportieve evenement deze week. Zaterdag mocht ik in Maarssen de lopers van de MS Motion uitluiden. Een jaarlijkse wandel- c.q. hardloopevenement om meer aandacht te geven voor de ziekte MS. Het was tevens de start van de Nationale Sportweek waarvoor de komende week binnen onze gemeente zo'n 40 sportevenement zullen worden gehouden.

Zaterdagmiddag sloot ik de week af met de opening van buitenzwembad De Koet in Kockengen (foto). Geweldig om de zien hoe de inwoners van dit dorp hun eigen buitenzwembad in stand houden. Nadat de gemeente geen mogelijkheid meer zag om het bad open te houden hebben de inwoners het voor 1 gulden overgenomen en er een succes van gemaakt. Tegenwoordig ligt het bad er prachtig bij en trekt het bij mooi weer bezoekers uit de weide omgeving. Laat de zomer maar komen.


Volgende week is een bijzondere week met een jaarlijks hoogtepunt voor elke burgemeester. Mijn verslag daarvan leest u hier volgende week.

Tot ziens.
zaterdag 11 april 2015

Geloof, Hoop en Liefde

De afgelopen week was de week van geloof, hoop en liefde. Althans dat was de titel van het EO programma dat deze week elke dag een reportage vanuit Breukelen verzorgde. In de uitzending van maandag 2e paasdag mocht ik op stap met presentator Herman Wegter (foto). De uitzending is hier nog terug te zien. Samen met de andere 4 uitzendingen kregen de kijkers deze week een aardig beeld van Breukelen, waarin veel inwoners met een bijzonder verhaal aan het woord kwamen.

De agenda was deze korte week gevuld met de gebruikelijke vergaderingen en kennismakingsgesprekken. Bijzondere momenten waren er ook. Zo schoof ik woensdagavond voor het avondeten aan bij Rob en Nienke Strijland in Nieuwersluis. Zij hebben daar een voormalige melk- en veehouderij een nieuw leven gegeven. De boerenhofstede 'Vecht en Schans' die daaruit is ontstaan, biedt voldoende ruimte voor een biologische paardenhouderij, de kippen, de Kerry Hill schapen, de moestuin, de boomgaard en ook voor de vele activiteiten waarmee Nienke en Rob de brug tussen mens, cultuurhistorie en natuur willen slaan. We hadden een mooi avondmaal in een bijzondere omgeving met biologische producten van eigen erf. We spraken o.a. over de gemeente, duurzame energie, gentechvrije zones, de rol van de burgemeester en over het werk van Rob. Als scheepsbouwkundig ingenieur ontwikkelde en gaf hij leiding aan de bouw van het grootste zware ladingschip ter wereld, de Dockwise Vanguard.

Voor mijn ontdekkingstocht door de gemeente was ik donderdag te gast bij Bert Degenaar in Oud Zuilen. Ogen en oren kwam ik tekort bij de rondleiding door zijn historische panden (foto) waarin o.a. het planetarium Zuylenburgh en het logement Swaenenvecht is ondergebracht. Bovendien beschikt hij zelf over een indrukwekkende verzameling uurwerken en instrumenten, waarmee zijn monumentale woning tot aan de nok gevuld is. De verzameling doet niet onder voor wat ik ooit zag in museum Boerhave in Leiden, een museum waarmee hij regelmatig samenwerkt.

Vervolgens ging ik dezelfde middag ook langs bij het streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. In dit museum is een bijzondere collectie plattelands- en boerenvoorwerpen ondergebracht. Het zijn voorwerpen van rond 1900 uit de dorpen Tienhoven, Oud Maarsseveen en omgeving. Ze hebben betrekking op traditioneel wonen, ambachtelijk werken op het boerenbedrijf en de veenderij en de dorpssamenleving. Boerderij Vredegoed met enkele historische art nouveau elementen is zelf ook van waardevolle museale betekenis (rijksmonument). Zo'n 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat dit museum blijft draaien. Ik sprak met leden uit het bestuur over de plannen die men heeft voor de toekomst. Het afgelopen jaar kwamen er zo'n 3.000 bezoekers een kijkje nemen.

Vrijdag was ik opnieuw op stap met een fractie uit de gemeenteraad. Dit keer was dat de PvdA-fractie. Ze hadden een rondleiding bij Pauw bedrijven voor me georganiseerd. Pauw verzorgt de sociale werkvoorziening voor de gemeente. We bezochten een aantal locaties, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van Pauw aan het werk zijn. Goed om te zien dat men zich druk maakt om ook voor deze mensen volwaardige arbeidsplaatsen te creëren. Daarna hebben we de lunch gebruikt in bistro Zizi in Breukelen. In de middag brachten we een bezoek aan scholengemeenschap Broklede, waar we een prima gesprek hadden met de leerlingenraad. Dat leverde een paar leuke ideeën op om jongeren wat meer te betrekken bij de politiek.

De afsluiting van de week was een bezoek aan de wereldwinkel in het historische brandspuithuisje in Breukelen. Daar spraken we met de voorzitter over het belang van deze winkel in het centrum en de zorgen die er zijn voor de toekomst. Na afloop genoten we voor de winkel nog even van de lentezon onder het genot van een kopje eerlijke koffie uit de winkel.

Tot ziens.

zondag 5 april 2015

Deze week was de week van mijn tweede raadsvergadering. Die duurde langer dan de eerste keer in de te kleine zaal in Loenen. De benoeming van Jeroen-Willem Klomps als nieuw raadslid voor de VVD, gaf een feestelijk tintje aan de vergadering. Verder ging de meeste tijd zitten in een groot aantal insprekers en een bewogen discussie over de vraag of er extra geld moest komen voor RTV Stichtse Vecht. De emoties liepen tijdens de discussie zo nu en dan flink op. Met 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen haalde het voorstel het niet.

De volgende dag mocht ik aan 10 inwoners de Nederlandse nationaliteit uitreiken tijdens een zogenaamde naturalisatieceremonie. Het was de tweede keer dat ik dit mocht doen. Na een toespraakje over rechten en plichten uit de grondwet mochten de nieuwe Nederlanders een voor een de eed op de grondwet afleggen. Het was voor de aanwezigen een bijzondere bijeenkomst. De meeste van hen hadden jaren moeten wachten op dit moment. Een nieuwe nationaliteit krijg je niet zomaar. Het is mooi om op deze manier mensen gelukkig te mogen maken.

Woensdag maakte ik kennis met de vrijwilligers van Buurtbemiddeling. Waar mensen met elkaar samen wonen, ontstaan ook wel eens minder prettige situaties. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van zaken als geluidsoverlast of parkeerproblemen. Als zo'n geval van burenruzie echt uit de hand loopt, ligt daar een taak voor de politie. Eigenlijk ben je dan al te laat. Dat is de reden waarom we in Stichtse Vecht werken met Buurtbemiddeling. Bijna 20 inwoners zijn op vrijwillige basis actief als buurtbemiddelaar. Twintig getrainde mensen die beschikken over een flinke dosis levenservaring gaan met partijen in gesprek en proberen tot een oplossing te komen. Vorig jaar kwamen ze 85 keer in actie en wisten ze in veel gevallen tot een werkbare oplossing te komen. Het was goed om hun verhalen eens te horen. Het is geweldig dat deze mensen zich in hun vrije tijd inzetten voor dit belangrijke werk.

Donderdag had ik een ontmoeting met de wijkagenten van de politie die binnen de gemeente werkzaam zijn. Naast een eerste kennismaking vertelden ze me tegen welke problemen ze aanlopen binnen de verschillende wijken. Dat Stichtse Vecht een relatief veilige gemeente is, wil nog niet zeggen dat er geen problemen zijn. De onderwerpen drugs en jongeren komen vaak aan de orde. Uit de verhalen die ik tot nu toe hoorde, trek ik de conclusie dat de samenwerking tussen gemeente en onze politie uitstekend verloopt. 

Ook deze week schoof ik voor mijn avondeten weer aan bij bewoners. Deze keer was ik in Maarssen bij de familie Keurentjes. Actieve mensen die echt hun wortels hebben in de Maarssense samenleving. We spraken over de gemeente, de ondernemers, de geschiedenis van het gebied. Bovendien ging het gesprek over de lange samenwerking die de heer Keurentjes had gehad met de politie op het gebied van preventie. Op het menu stonden overheerlijke verse asperges, op een voortreffelijke manier klaar gemaakt door mevrouw Keurentjes.

Donderdag was ik bij Fransje Volmer (foto). Zij woont in haar woonark aan de Angstel in Loenersloot. Ze kijkt uit over de weilanden met de A2 aan de verre horizon. Fransje nodigt graag buren en familie uit voor het eten. Dat was ook deze keer het geval. We hebben gezellig gepraat. Na afloop kon ik direct door naar het Nifterlakecollege in Maarssen. Daar was het jaarlijkse diploma dansen voor mensen met een geestelijke handicap. Na een maandenlange begeleiding en dansles van de vrijwilligers van Samen Verder Stichtse Vecht (SVSV) was voor hen een belangrijke avond aangebroken. De spanning was op de gezichten van de deelnemers af te lezen. Je kon merken dat ze vele maanden hadden toegeleefd naar deze avond. Complimenten aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Zaterdagavond zat ik in de Grote Kerk van Loenen aan de Vecht voor een uitvoering van de Matthäus Passion. Een bijzondere uitvoering met een koor dat was samengesteld uit inwoners van Stichtse Vecht. Zowel professionele musici als amateurs maakten deel uit van het koor en het orkest. Het initiatief voor dit mooie project lag bij Elfride Zeldenrust, raadslid voor de VVD. Ze mag trots zijn op het geweldige resultaat, dat wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

Ik wens u fijne paasdagen.

Tot ziens.