vrijdag 22 juli 2005

Vakantie!

Aan de bezoekcijfers te zien zijn de meeste lezers van dit dagboek de afgelopen weken al met hun vakantie begonnen. Een goed moment voor mij om dit voorbeeld te gaan volgen maar voor het zover is had ik vandaag nog een paar zaken af te handelen.

Zo hebben we vanmorgen weer uitvoerig overleg gevoerd met een delegatie van de werknemers/vakbonden van de drie gemeenten om te praten over de manier waarop we straks in de nieuwe organisatie de diverse functies gaan waarderen. De oplettende lezers zullen gemerkt hebben dat het niet de eerste keer was dat dit onderwerp op de agenda stond. De gesprekken hierover lopen dus wat moeizaam. Ook vanmorgen zijn we er nog niet helemaal uitgekomen. Als werkgever willen we natuurlijk goed voor onze medewerkers zorgen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de uitgaven in de nieuwe organisatie niet uit de hand lopen. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld en van de gemeenteraden hebben we duidelijke instructies meegekregen om zuinig te zijn. Aan de andere kant hebben we ook veel ambitie om de dienstverlening voor onze inwoners op een veel hoger peil te brengen. De werknemersdelegatie is van mening dat hieraan ook op het gebied van de salarissen een prijskaartje hangt. We hebben vanmorgen uitgebreid over dit onderwerp gesproken maar zijn nog niet tot een conclusie gekomen. Zolang we geen overeenstemming hebben kunnen we ook niet beginnen om samen met de medewerkers te gaan kijken wie welke functie krijgt in de nieuwe organisatie. Spannend dus, maar ik neem aan dat we hier de komende weken uit gaan komen. Wordt vervolgd.

Terug in Warmond heb ik nog een paar laatste klusjes afgewerkt, nog een paar laatste brieven getekend en mijn overdracht afgerond. Tijdens mijn vakantie neemt wethouder De Vroomen mijn taken waar.

De helft van mijn ambtsperiode (tot 31 december a.s.) zit erop. Een goed moment om drie weken wat afstand te nemen en uit te rusten. Op 15 augustus ben ik weer op mijn post. Dan ga ik me vol nieuwe energie storten op het laatste half jaar van Warmond. Er staan nog veel spannende momenten te wachten.

Tot 15 augustus.

donderdag 21 juli 2005

55 jaar

Vanmorgen weer op bezoek geweest bij een bruidspaar. 55 jaar getrouwd deze keer. Dit soort feesten komt in het vergrijzende Warmond in verhouding vaak voor. Toen ik als burgemeester begon in deze functie vroeg ik me af hoe dit soort representatieve taken me zouden bevallen. Ik moet zeggen dat ik er steeds meer lol in begin te krijgen. Dat komt vooral door het feit dat de mensen een dergelijk bezoekje zelf zo ontzettend waarderen. En het is een goede manier weer eens verhalen van vroeger te horen, want daar komt het toch vaak op neer.

Daarna ben ik doorgereden naar Sassenheim voor een paar gesprekken in het kader van de fusie. Vanmiddag kreeg ik in Warmond bezoek van een 'Ambassadeur' van de VNG (vereniging van nederlandse gemeenten) die behalve kennismaken ook het een en ander kwam vertellen over een aantal diensten die zij de gemeenten kunnen aanbieden op het gebied van veiligheid en het duaal bestel. Een prettig gesprek, ik zal de komende tijd eens nagaan wat wij op dit gebied aan elkaar kunnen hebben.

Morgen is er weer een dag. Tot dan.

woensdag 20 juli 2005

Een beetje afronden

Vandaag maar weer eens begonnen met een stukje hardlopen in mijn woonplaats Hillegom. Best lekker om de dag mee te beginnen. Het is wat minder warm dan de afgelopen dagen, dat loopt wel een stuk prettiger.

Daarna naar Warmond gereden. Daar heb ik met de betrokken medewerker gesproken over de aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen (KO's) die de afgelopen tijd zijn binnen gekomen. Mensen die iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking willen laten komen dienen hiervoor een voorstel in bij de burgemeester in de woonplaats van de kandidaat. De burgemeester voert een aantal controles uit en stuurt daarna alles door aan het Kapittel in Den Haag. Daar zorgt men voor de uiteindelijke beoordeling volgens nauwkeurig omschreven criteria. Het is dus niet de burgemeester die dit beoordeelt. Wel kan ik in bepaalde gevallen een extra aanbeveling meesturen. Wat we nu doen is al voor de lintjesregen van 2006. De aanvragen voor die tijd moeten binnenkort de deur uit zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lintjes.nl

Vervolgens ben ik in Voorhout geweest voor overleg met een delegatie van personeel/vakbonden uit de 3 gemeenten. We hebben vooral gesproken over het onderwerp inpassing en functiewaardering voor de nieuwe gemeente Teylingen. Gisteren schreef ik daar al iets over. We zijn er nog niet helemaal uitgekomen; vrijdagochtend gaan we verder praten.

Vanmiddag was ik weer terug in Warmond. Daar heb ik veel leeswerk en e-mail weggewerkt en uitgaande brieven ondertekend. Ook wat lopende zaken doorgesproken met de gemeentesecretaris en wethouder Van Klinken. Volgende week begint mijn vakantie en ik probeer mijn lopende werkzaamheden een beetje af te ronden.

Tot morgen.

dinsdag 19 juli 2005

Beloningsbeleid

We hadden vanmorgen niet zo'n lange collegeagenda. In verband met de vakantie van de wethouder Ruimtelijke Ordening hebben we een aantal besluiten met betrekking tot dit beleidsterrein aangehouden tot de eerste vergadering waarin we als college weer voltallig zijn. Wel hebben we ingestemd met het voorstel om een plan te maken voor de inrichting van onze historische Dorpstraat. Zodra de bouwprojecten op de kop zijn afgerond moeten we de inrichting gaan aanpakken. Het is een oude wens van de gemeenteraad om dit op tijd aan te pakken. We hebben gesproken over de vraag of hier een grondige herinrichting nodig is of dat we kunnen volstaan met een meer beperkte aanpak. We neigen naar het laatste, maar willen daar graag de mening van deskundigen nog eens over horen. Daarnaast vonden we het als college ook belangrijk om belanghebbenden tijdig bij de plannen te betrekken.

Ondanks de vakantieperiode hadden we vanmiddag een bijeenkomst van de stuurgroep voor de fusie. We hadden een lastige discussie over de ontwerpen voor een nieuwe huisstijl. Ieder heeft over een dergelijk onderwerp toch weer zijn eigen subjectieve mening. Uiteindelijk hebben we met veel mitsen en maren en met het nodige voorbehoud gekozen voor een nieuw beeldmerk voor de gemeente Teylingen. Het betreffende ontwerpbureau kan nu op basis van ons beluit de ingeslagen richting verder uitwerken. Het zal nog een aardige klus worden om dit allemaal op tijd klaar te hebben.

Verder hebben we met elkaar gesproken over personeelsformatie en beloningsbeleid in de nieuwe gemeente. De medewerkers willen met betrekking tot dit onderwerp natuurlijk graag mooie regelingen afspreken. De gemeenteraden wensen daarentegen dat we de kosten voor de nieuwe gemeente zoveel mogelijk in de hand houden, het is immers gemeenschapsgeld. Als colleges zitten we als het ware tussen deze twee belangen in. Dat is zo nu en dan best lastig, maar het is onze verantwoordelijkheid om uiteindelijk met een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is. Vandaag hebben we onze strategie met betrekking tot dit onderwerp doorgesproken. Morgen gaan we daarover praten met een delegatie van onze medewerkers.

Tot morgen.

maandag 18 juli 2005

Burgemeestersweblog

Het Leidsch Dagblad opende vanmorgen het regiokatern met de kop: Eerste Kamer laat zich kritisch uit over vorming Teylingen. Journalist Rosa van der Veer heeft een stevige analyse losgelaten op de vragen die door een aantal fracties in de Eerste Kamer zijn gesteld aan de minister. Opmerkelijk is inderdaad dat het met name de regeringspartijen zijn die zich nogal kritische hebben uitgelaten over het herindelingsvoorstel van Minister Remkes. De reacties verschillen overigens niet zo heel veel van de reacties die in de afgelopen periode door de fracties in de Tweede Kamer (?) waren opgesteld. Zoals u weet besloot de Tweede Kamer uiteindelijk toch om in te stemmen met het voorstel. Ik neem op dit moment dus maar even aan dat de Eerste Kamer in dit stadium niet meer tot een andere conclusie zal komen. Voor de drie gemeenten, maar Warmond in het bijzonder, zou dat toch een kleine ramp betekenen. Op grond van de wet die bij herindelingen van toepassing is zijn wij namelijk verplicht alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de fusie per 1 januari a.s. Die voorbereidingen zijn momenteel in zo'n ver gevorderd stadium dat de weg terug ondenkbaar is geworden.

Vanmorgen had ik een afspraak met de gemeentesecretaris van de gemeente Oude IJsselstreek, een nieuwe gemeente in de provincie Gelderland die met ingang van 1 januari jl. is ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Genderingen en Wisch. Een ervaringsdeskundige op het gebied van herindelingen dus, maar ook een goede bekende van me, want hij was tot eind vorig jaar gemeentesecretaris in Hillegom. Daar hebben we bijna 7 jaar samengewerkt zodat het naast een nuttig gesprek ook prettig was om weer eens even bij te praten. Uit het gesprek heb ik veel nuttige tips overgehouden die ik weer kan gebruiken bij de besluiten die wij de komende maanden moeten nemen. Het besturen van een gemeente is voor een belangrijk deel ook kijken hoe anderen het doen.

Vandaag kreeg ik de laatste editie van het Burgemeestersblad onder ogen. Dit is een nieuwsbrief van het Nederlands Genootschap van burgemeesters. In deze uitgave een apart artikel over burgemeesters die een weblog bijhouden. En ja hoor, in de inleiding van het artikel tref ik mijn naam aan naast die van Gerd Leers, Ruud Vreeman en Jan Rijpstra. In het artikel citeert men Nienke Mulder. Zij studeerde onlang af in de Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente met een scriptie over weblogs voor lokale politici. Zij is van mening dat de sterke kant van een weblog is dat het iets persoonlijks, iets informeels is. Ze vindt dat dit vooral zo moet blijven. De weblog moet geen beleidsinstrument van de gemeente worden, het is iets van de gemeente zelf. Ik ben het daar van harte mee eens. (Het complete onderzoek is voor de fijnproevers onder u overigens terug te vinden op www.bloggenvoordepubliekezaak.nl)

Het artikel beschrijft even verderop ook direct hoe moeilijk het is om dit zo te houden. Blijkens de uitspraken van een universitair docent bestuursrecht zijn ook de teksten uit mijn weblog aan te merken als schriftelijke informatie van de gemeente. Alles wat ik schrijf kan tegen me gebruikt worden zal ik maar zeggen. Ook met uw eventuele reacties mag ik niet vrijblijvend omgaan. Het is maar dat u het weet, voor een burgemeester hebben de zaken vaak een formele kant en dat gaat zo nu en dan ten koste van spontaniteit en persoonlijk contact met de inwoners. Voor mij is dat overigens juist reden om door te gaan met mijn weblog.

Tot morgen.

donderdag 14 juli 2005

Klaar voor volgende week

Vandaag eerst even bijgepraat met de gemeentesecretaris over een aantal lopende zaken. Daarna ben ik bij een aantal mensen op bezoek geweest. Niet echt onderwerpen om mijn dagboek mee vol te schrijven dit keer.

Op kantoor heb ik vandaag alvast de stukken voor de collegevergadering van volgende week voorbereid en mijn post weggewerkt. Ik denk dat ik morgen nog een dagje vrij neem. Prettig weekend dus.

woensdag 13 juli 2005

Boerenjachthaven

Leden van het college van burgemeester en wethouders houden zich doorgaans niet bezig met sollicatieprocedures voor vacatures binnen de ambtelijke organisatie. Meestal laten we dit soort werkzaamheden over aan de gemeentesecretaris. Het is onderdeel van zijn/haar verantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Een uitzondering op deze regel is wanneer de functie van secretaris zelf, of diens vervanger, vacant is. In dat geval moet het bestuur dus wel zelf aan de slag. Enige tijd geleden deed ik u al verslag van de gesprekken die ik in dit kader samen met mijn collega burgemeesters voerde met kandidaat-gemeentesecretarissen voor de gemeente Teylingen. In principe hebben we die procedure afgerond, maar hebben we in afwachting van de beslissing in de Eerste Kamer over de fusie nog geen aanstelling bekend kunnen maken. In navolging van deze procedure hadden de drie burgemeesters vanmorgen uitgetrokken voor sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de functie van adjunct secretaris. Ook dit zal in de komende weken moeten leiden tot een kandidaat waarmee vervolgens de 'directiefuncties' van de nieuwe organisatie zijn ingevuld. Bij de verdere invulling van vacatures in de nieuwe organisatie zal deze directie een belangrijke rol hebben. Als burgemeesters kunnen we dan weer wat op afstand gaan staan.

Vanmiddag samen met wethouder Van Klinken op bezoek geweest bij een veehouderij annex recreatieboerderij. Warmond kent van oudsher een groot aantal veeboeren. Ook op dit moment zijn we in de Bollenstreek nog steeds de gemeente met het grootste aantal bedrijven op dit gebied. In de loop der jaren hebben deze bedrijven de inkomsten echter terug zien lopen en zijn gaan zoeken naar alternatieve vormen van inkomsten. Veel boeren rondom de Kaag hebben toen een extra inkomstenbron gevonden in de recreatie, voor een belangrijk deel het aanbieden van (vaak illegale) ligplaatsen voor boten. Bovendien konden bij het bedrijf waar we vanmiddag waren ook nog groepen terecht voor 'boerengolf'. Een partijtje golf spelen in het weiland tussen de koeien, die daar overigens weinig moeite mee blijken te hebben. In Warmond kan het. De betreffende eigenaar wilde met ons praten over een probleem met de uitbreiding van het aantal ligplaatsen bij het bedrijf. Een ingewikkelde kwestie overigens waarover ik nu niet verder zal uitweiden. We gaan samen kijken hoe we een oplossing kunnen vinden.

Mijn middag eindigde met een bezoek van de Chef Kabinet van de provincie Zuid-Holland aan Warmond. Vandaag was het een half jaar geleden dat ik als burgemeester in Warmond begon. In verband daarmee kwam hij namens de commissaris van de koningin eens kijken hoe het met me ging. Belangstelling waar ik in ieder geval mee ingenomen was. Het stelde mij in de gelegenheid om een aantal zaken te bespreken waar ik de afgelopen tijd tegen aangelopen was. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gesproken over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de fusie etc.

Uiteindelijk is het de Warmondse gemeenteraad die moet beoordelen of ik m'n werk naar behoren uitvoer. Dat neemt niet weg dat het prettig was om hierover eens van gedachte te kunnen wisselen met een vertegenwoordiger uit de provincie.

dinsdag 12 juli 2005

Halve dag

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse collegevergadering. Omdat we als college in de vakantietijd niet op volle sterkte zijn blijven de zaken die politiek wat zwaarder zijn maar verder geen haast hebben liggen tot we allemaal terug zijn. Een voorstel hebben we vanmorgen op grond daarvan niet afgehandeld. Verder waren we vandaag snel klaar met onze wekelijkse agenda.

Voor de rest van de dag had ik geen afspraken meer in de agenda staan, dus heb ik de kans aangegrepen om een middagje vrij te nemen.

Tot morgen weer.

maandag 11 juli 2005

Terrasje gepikt

Ik begin nu echt goed te merken dat het vakantietijd is geworden. In deze tijd komt echt heel bestuurlijk Nederland bijna tot stilstand. Toen ik ooit de overstap uit het bedrijfsleven naar het openbaar bestuur maakte heb ik daar erg aan moeten wennen, maar inmiddels weet ik dat het zo werkt. Het is ook wel lekker om na een aantal maanden met lange dagen nu ook eens een tijdje op tijd thuis te komen aan het einde van de middag. Overigens ben ik niet de enige. Aan de statistieken te zien doen ook mijn lezers het in deze dagen een beetje rustig aan.

Dat wil allemaal overigens niet zeggen dat mijn agenda helemaal leeg is. Een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse collegevergaderingen, gaan gewoon door. Tot mijn vakantie blijf ik dus ook gewoon schrijven, maar de teksten kunnen wel wat korter worden.

Vandaag eerst overleg gehad met de collega burgemeesters uit Oegstgeest, Sassenheim en Voorhout om een aantal zaken te bespreken met betrekking tot onze gezamenlijke brandweerorganisatie. We hebben vooral gesproken over wat zaken die te maken hebben met de begroting voor het komende jaar. Na deze bijeenkomst heb ik nog wat voorbereidingen gedaan voor de collegevergadering van morgen.

Tussen de middag samen met wethouder Van Klinken een broodje gegeten op het terras rond de pomp aan de Dorpstraat. In het half uurtje dat we daar zaten zagen we een flink aantal toeristen voorbij komen die met fiets en routebeschrijving door het dorp trokken. Het was ook perfect weer om een van de vele tochten te maken die de Warmondse VVV in de aanbieding heeft. Bij de wandeling terug naar het gemeentehuis werden we aangesproken door een aantal inwoners over de onderhoudskwaliteit van het openbaar groen. Lastige discussie is dat altijd. Het is de gemeenteraad die jaarlijks vastgesteld hoeveel geld ze beschikbaar wil stellen voor het groenonderhoud. Inwoners hebben met betrekking tot dit onderwerp vaak niet allemaal de zelfde mening. Sommige mensen zouden graag veel meer kwaliteit zien, van anderen mag het wel een beetje minder. Het is niet anders. Als gemeente proberen we een goed gemiddelde te vinden.

Vanmiddag een gesprek gehad met iemand die graag een bedrijf wil vestigen binnen de gemeente, maar daarbij een aantal problemen heeft ondervonden.

Tot morgen.

zaterdag 9 juli 2005

Holland-Friesland

In het kader van Warmond-evenementengemeente was het vandaag wederom een hele bijzondere dag; de start van de jaarlijkse 'natte' Kaagweek. Dit jaar zelfs voor de 85e keer en georganiseerd door de inmiddels 95 jarige Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. Gedurende deze week organiseert men een groot aantal watersportactiviteiten op de Kaag met als hoogtepunt de Holland-Friesland, zeilschepen uit Holland en Friesland in de Regenboogklasse.

Om dit allemaal bij te kunnen wonen stapte ik vanmiddag in Leiden aan boord van het mooie directieschip van de provincie Zuid-Holland om via de Zijl naar de Kaag te varen. Aan boord waren o.a. de commissarissen van de koningin van Zuid-Holland en Friesland, Jan Franssen en Ed Nijpels. Bovendien was dit jaar ook de komende commissaris van de koningin van Gelderland, Clemens Cornielje meegekomen. Hoog bezoek voor Warmond dus vandaag. Bij de start van de Holland-Friesland diende het provinciale schip als startschip en middelpunt van het wedstrijdgebied. Het was een machtig gezicht, al die schitterende zeilboten met hun bolle spinnakers met daarop de Zuid-Hollandse leeuw of de blauw-rode Friese vlag. Daaromheen voeren talloze kleine bootjes met de 'spectators'. Het was weer echt Warmond op zijn best. Voor onze watersportgemeente zijn dit toch wel de mooiste dagen van het jaar. De rest van de Kaagweek zullen de Regenbogen Holland-Friesland nog 4 wedstrijden tegen elkaar uitkomen. Beide partijen streden vandaag op het scherpst van de snede om de eeuwige roem. De weersomstandigheden waren ideaal Tot nu toe liggen de 'Hollanders' overigens mooi op kop.

Na de wedstrijden zijn we bij de Kaagsociëteit van boord gegaan. Het was daar een drukte van belang en de sfeer was opperbest. We zijn er nog geruime tijd geweest voor ik vanavond weer op weg naar huis ging. Het was een mooie dag.

Prettige weekend verder.

vrijdag 8 juli 2005

Vomi

Voor vandaag had ik een afspraak in de agenda met een aantal mensen van de Vomi. Vomi staat voor Vereniging Oud Militairen Indie- en Nieuw-Guineagangers Nederland. Deze mensen spannen zich al een tijdje in om ook in Warmond een herdenkingsmonument te krijgen voor de gevallenen tijdens de oorlog in Indië en in het bijzonder twee Warmondse militairen die destijds zijn omgekomen. In het verleden hebben zij ook al eens een verzoek gedaan, maar dat is uiteindelijk op niets uitgelopen. Of ik er nog eens een keer goed naar wil kijken. Zal ik doen.


Verder heb ik de dag gebruikt om mijn persoonlijke administratie bij te werken en een keer mooi op tijd naar huis te gaan. Morgen start de Kaagweek. Tot dan.

donderdag 7 juli 2005

Paardentram

Niet zo'n volle agenda vandaag. Met verschillende mensen bijgepraat en alvast wat stukken gelezen voor het college van aanstaande dinsdag.

Vanmiddag was ik in Leiden voor de feestelijke ondertekening van een bestuurlijke overeenkomst met betrekking tot het oostelijke trace van de RijnGouwelijn, een lightrail verbinding die Gouda met Oegstgeest moet gaan verbinden. Vanuit de regio zit ik in de stuurgroep voor dit project. Meer informatie op www.rijngouwelijn.nl Met iedereen die betrokken was bij deze ondertekening gingen we per paardentram van station Lammerschans naar het stadhuis in Leiden, een route waar ook de RijnGouwelijn tzt zal moeten rijden. Ik ben weer een ervaring rijker.

Het weekend staat alweer voor de deur. Zaterdag gaat voor mij wel een hele bijzondere dag worden. Zaterdagavond kunt u het hier allemaal lezen.

To morgen.

woensdag 6 juli 2005

Housestyle

Vanmorgen, zoals elke woensdagochtend, begonnen met mijn vaste rondje hardlopen in mijn woonplaats. Een gewoonte die ik de laatste tijd gelukkig vol heb kunnen houden.

Daarna voor een overleg met onze brandweer naar de kazerne in Warmond. We zijn binnen de gemeente tegen een situatie aangelopen waar nogal wat mis is met de brandveiligheid in een bedrijfspand. Reden voor ons om binnenkort actie te gaan ondernemen.Voor het zover is wilde ik me persoonlijk op de hoogte stellen van de feiten die we nu verzameld hebben. Naarmate bestuurlijke besluiten dieper ingrijpen besteden we daar meer tijd aan.

Vervolgens met een van onze ambtenaren gesproken over activiteiten die we eind dit jaar willen organiseren in verband met de afsluiting als zelfstandige gemeente. Daar hoort u de komende tijd nog wel meer over.

Vanmiddag zat ik de hele middag in Voorhout. In het kader van de fusie zijn er een groot aantal ambtelijke werkgroepen bezig met allerlei voorbereidingen. Bij elke werkgroep is een van de collegeleden als zogenaamde 'aandachtsveldhouder' (vreselijk woord) aangewezen. Op die manier verdelen we als bestuurders het werk een beetje. Zelf ben ik de aandachtsveldhouder voor de werkgroep 'Bestuur & Maatschappij'. In dit kader zat ik vanmiddag bij een tweetal presentaties van bureaus die voor de nieuwe gemeente een nieuwe housestyle gaan bedenken. Nog geen definitieve ontwerpen, maar wel globale ideeen. Hieruit moet de stuurgroep binnenkort een beslissing nemen waarna een bureau het idee verder gaat uitwerken. Tijdens zo'n middag krijgt de nieuwe gemeente als het ware een eigen gezicht. Het was een boeiende bijeenkomst. En wanneer u zich afvraagt hoe dat nieuwe beeldmerk eruit ziet, dat houden we voorlopig nog even geheim.

Tot morgen.

dinsdag 5 juli 2005

Klein college

Het is in Warmond gebruikelijk dat de collegevergaderingen ook tijdens de vakantietijd gewoon doorgaan. Wij hebben dus geen zomerreces zoals de leden van de Tweede Kamer dat wel hebben. Wat mij betreft is dat binnen een kleine gemeente een goede gewoonte, op die manier hoeven onze inwoners ook niet langer dan noodzakelijk is te wachten op onze besluiten. Om dat te kunnen doen hebben we de afspraak dat de leden van het college niet allemaal tegelijk op vakantie gaan.

In Warmond bestaat het college uit een burgemeester en 2 wethouders. Door de vakantie is de bezetting de komende tijd niet meer dan twee personen. Dat kan voordelen hebben doordat de vergaderingen bijvoorbeeld sneller klaar zijn, maar het kan ook nadelen hebben wanneer de aanwezige collegeleden het over een bepaald onderwerp niet eens zijn. Om die reden zullen 'zware' politieke onderwerpen bij voorkeur niet tijdens deze periode aan de orde komen. Als het echt moet kunnen we overigens bij het 'staken' van stemmen in een college toch besluiten nemen omdat in dat geval de stem van de burgemeester dubbel telt. Een mogelijkheid die ik overigens alleen bij hoge uitzondering zou gebruiken.

Vandaag hadden we dus zo'n eerste collegevergadering met een kleine bezettig. Dat liep overigens uitstekend, we hebben onze wekelijkse besluiten keurig afgehandeld.

Vanmiddag hadden we de twee wekelijke stuurgroep Teylingen, het platform waarin de colleges van Voorhout, Sassenheim en Warmond de voortgang van de fusie bewaken. We hebben opnieuw een uitgebreide discussie gehad over de formatieomvang van de nieuwe gemeente. De wensen die we in eerdere besprekingen naar voren hadden gebracht zijn door onze ambtenaren goed opgepakt en in de voorstellen verwerkt. In grote lijnen hebben we dit onderwerp nu afgerond zodat men door kan gaan met de voorbereidingen voor de nieuwe organisatie.

Tot morgen.

maandag 4 juli 2005

Mooie binnenkomst

Als gevolg van het hevige onweer van afgelopen nacht zag Warmond er vanmorgen bij binnenkomst nog groener uit dan normaal. Een mooiere entree voor een gemeente, dan via het Warmondse Oosteinde en de Herenweg is overigens moeilijk denkbaar, maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld geworden.

Vanmorgen in Sassenheim geweest voor een bespreking over het nieuw aan te leggen NS-station aan de Wasbeeklaan. Als regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer ben ik hier bij betrokken. Dat station komt er wel, maar ik schrik weer van het aantal verschillende partijen dat hierbij betrokken is en, erger nog, invloed kan uitoefenen op het proces. Dat gaat nog heel wat vergaderuurtjes kosten voor de eerste trein gaat stoppen.

Vanmiddag nog een paar individuele gesprekken gehad met inwoners van onze gemeente over van alles en nog wat. Daarnaast heb ik m'n tijd besteed aan het voorbereiden van de stuurgroep fusie van morgenmiddag en het schrijven van een stukje voor een speciale krant die in het kader van de Warmondse Strontrace gaat uitkomen. Die Strontrace is overigens weer zo'n uniek evenement waarover ik u tzt zal berichten. Voor wie niet wachten kan: www.zeilvracht.nl geeft alle informatie.

Tot morgen.

zaterdag 2 juli 2005

Deliberate Dust

Vandaag op de fiets naar Warmond geweest voor de harddraverij. De dag leek vanmorgen wat minder goed te beginnen met bewolking en zelfs een regenbui hier en daar. In de loop van de middag klaarde het gelukkig flink op waardoor de paarden toch nog op de zonovergoten Herenweg van start konden gaan. Zoals bij de meeste evenementen waren er ook hier veel mensen op de been. In de feesttent naast het ooievaarsnest en langs de renbaan was het een drukte van belang en de sfeer was uitstekend. Ik heb een rondje gelopen, hier en daar een praatje gemaakt en natuurlijk naar de race gekeken. Na een spannende race eindigde nummer 10, Deliberate Dust met pikeur John de Leeuw als winnaar. Gefeliciteerd nog

In de kantine van voetbalvereniging Warmunda had ik de eer om de de prijzen uit te reiken. Alweer een geslaagd Warmonds evenement afgesloten. Ik heb genoten.

Tot volgende week

vrijdag 1 juli 2005

harddraverij


Vandaag wat lees en schrijfwerk weggewerkt en nog een paar mensen aan de telefoon gehad. Geen bijzonder dag dus. Morgen wel want als ik uit het raam kijk zie ik dat de voorbereidingen voor de harddraverij van morgen inmiddels in volle gang zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op www.harddraverijwarmond.nl

Ik wens iedereen alvast een prettig weekend