vrijdag 29 juni 2007

AZC

Gisteren heb ik namens het college bekend gemaakt dat wij de Besjeslaan de beste locatie vinden voor een tijdelijke opvang van asielzoekers. We waren al een tijdje op zoek naar een alternatief voor de huidige locatie aan de Rijnsburgerweg. Deze locatie hebben we eind vorig jaar na advies van de brandweer afgekeurd voor de opvang van asielzoekers.

Als bestuur moet je soms dit soort lastige beslissingen nemen. Beslissingen die voor de stad belangrijk zijn, maar waar veel mensen zich zorgen om gaan maken. Dat weet je van tevoren, maar als het zover is valt het altijd weer tegen.

Ook nu was het een hele lastige afweging. Dat kwam doordat we als stadsbestuur enerzijds vinden dat Leiden een veilige haven moet bieden voor vluchtelingen en er anderzijds in onze volle stad maar beperkt ruimte blijkt voor dergelijke opvang.

Allereerst hebben we alle mogelijke plaatsen in de stad in beeld gebracht en daar een eerste selectie van 6 locaties van gemaakt. Die hebben we grondig gewogen op een aantal punten en daar is de Besjeslaan als meest geschikt uit naar voren gekomen. Gisteren hebben we eerst de bewoners uit de omgeving een brief bezorgd en vervolgens de pers geïnformeerd over ons voornemen.

Inmiddels krijg ik reacties binnen uit de omgeving. Een aantal mensen voelt zich overvallen en soms is men zelfs boos. Ik begrijp die boosheid en teleurstelling, maar ik hoop dat de omwonenden op grond van de feiten wel begrip kunnen opbrengen voor het feit dat wij ergens in de stad een plaats moesten aanwijzen. Op woensdagavond 4 juli hebben we iedereen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het hoofdkantoor van de DZB. Daar willen we laten zien waarom we denken dat deze vestiging geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving. Ook op de huidige locatie van het AZC aan de Rijnsburgerweg is dat niet het geval terwijl dat centrum 2 keer zo groot is. En tenslotte is de vestiging aan de Besjeslaan van tijdelijke aard. Maar ik hoop ook op die avond te horen wat de omgeving ervan vindt.

Tenslotte nog dit. Besluiten als deze vragen natuurlijk veel voorbereidingstijd. In dit geval zijn wij sinds maart jl. serieus op zoek geweest. Sinds enige weken weet ik dat deze locatie kansrijk is. In veel reacties die ik nu krijg nemen mensen mij kwalijk dat we hiermee nu pas naar buiten komen. Communiceren van deze boodschap is vreselijk moeilijk. Wij hebben er voor gekozen om te wachten tot het echt zeker was of we dit besluit konden nemen. Daarna hebben we het in 1 keer naar buiten gebracht. Hiermee hebben we allerlei geruchten kunnen voorkomen. Er zijn ook mensen die stellen dat we expres hebben gewacht tot alle huizen verkocht waren. Ik kan alleen maar een beroep doen op uw vertrouwen en verzekeren dat dit niet het geval is.

Tot ziens.

zaterdag 23 juni 2007

Smart

Via de rubriek 'kouwe drukte' in het Leidsch Dagblad van vandaag heb ik het eerste stageaanbod binnen. (zie mijn oproep van 16 juni) Ik mag in de maand augustus een keer mee in de redactie-Smart van deze krant. Leuk idee, wie volgt?

Tot ziens.


vrijdag 22 juni 2007

CDA visite

Vandaag hadden we in Leiden bezoek van een CDA-delegatie vanuit het provinciaal bestuur. Het ging om enkele statenleden en de nieuwe CDA-gedeputeerde Manita Koop (foto).

Men had mij gevraagd om in een half uur het een en ander te vertellen over de ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. Daar heb ik natuurlijk graag gebruik van gemaakt. Mooie dingen, maar natuurlijk ook de minder mooie dingen waar wij in ons dagelijks werk mee te maken krijgen en waar wij best wat meer hulp uit de provincie kunnen gebruiken.

Vanmiddag was het ook open huis in de 'Woonlocatie Liviuslaan' in de wijk Roomburg. De Gemiva-groep heeft daar twee gloednieuwe woningen van Portaal in gebruik genomen voor de huisvesting van twee groepen gehandicapte jongeren. Het was vooral voor de bewoners groot feest. Wat mij betreft terecht gezien de bijzondere plek die deze mensen hiermee in deze wijk hebben gekregen. Ik heb ze veel succes en woonplezier gewenst en als cadeau een Leidse vlag achter gelaten.
Tot ziens.

woensdag 20 juni 2007

Boos

Vandaag in het Witte Weekblad een verhaal van een man die door het lint was gegaan, nadat de politie hem had aangehouden wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een boete van maar liefst € 350,-- omdat hij zich niet kon inhouden.

Vanwege het langdurig niet voldoen aan de aanwijzingen van de gemeente op basis van het bestemmingsplan heeft de gemeente vanmorgen een bouwterrein ontruimd. Even later kwam er bij het stadhuis een telefoontje binnen van de verontwaardigde eigenaar. Hoe we het in ons hoofd haalden. Nadat eerst de betrokken ambtenaar het moest ontgelden was ik zelf ook aan de beurt. Volgens zijn zeggen stond hij al in mijn woonwijk, alwaar hij mijn huis wel zou weten te vinden. Hij beloofde er persoonlijk voor te gaan zorgen dat ik heel veel problemen zou krijgen. Ik zal u de verdere details besparen.

Boetes voor slecht gedrag uitdelen kan een wethouder niet, dus ik ga binnenkort maar weer een serieus gesprek aan met deze 'klager'. Ik baal er nog steeds stevig van wanneer mensen op deze manier hun ongelijk bewijzen.

Gelukkig kan ik op deze plaats nog wat van me afschrijven. Dat kunnen de ambtenaren niet. Uit recent onderzoek is gebleken dat 13% van de ambtenaren vaak of zeer vaak te maken krijgt met vormen van agressie door klanten. 41% geeft aan dit een enkele keer meegemaakt te hebben. Vormen van agressie tegen ambtenaren beinvloeden het onafhankelijk functioneren van een overheid en dus het functioneren van onze democratie. Op dit punt dus geen tolerantie wat mij betreft.

Tot ziens.

1000 kavels

Vandaag was ik aanwezig bij het jaarcongres van de Nederlandse Federatie Welstand. Deze federatie is een samenwerkingsverband van de provinciale en lokale welstandscommissies. Doel van dit samenwerkingsverband is het bevorderen van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Omdat het welstandsbeleid binnen de gemeente Leiden momenteel ook in de schijnwerpers staat leek het me een goede gelegenheid om iets te leren en wat te netwerken.

Het thema van de dag was 'publieke kwaliteit in private handen' en de plaats van samenkomst was Almere waar collega wethouder Adri Duivesteijn (foto) het ambitieuze plan heeft opgevat om per jaar 1000 vrije kavels uit te geven, waarop mensen hun eigen woning mogen bouwen. Meer informatie kunt u vinden op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

Volgens een vertegenwoordiger van de gemeente heeft zelfbouw vele voordelen voor de gemeente. 'Je verkoopt een kavel en een jaar later staat er een huis op, bij de gemiddelde projectontwikkelaar duurt dat veel langer.' Wel was het in de ogen van deze vertegenwoordiger noodzakelijk dat de gemeente bij zelfbouw strenge regels maakt met betrekking tot architectuur van de woningen.

Nu hebben we in Leiden ervaring met zelfbouw. Ons project Nieuw Leyden is in Nederland zelfs de grootste locatie voor zelfbouw door particulieren. Wij weten inmiddels dat voorbereidings- en bouwtijd veel langer is dan een jaar en dat mensen die hun eigen woning bouwen zoveel belang hechten aan een mooi ontwerp, dat strikte welstandsregels helemaal niet nodig zijn.

Informatieuitwisseling tussen gemeenten kan zinvol zijn om te voorkomen dat we allemaal in dezelfde valkuilen stappen. Blijkbaar kan er op dat punt nog wel het een en ander verbeteren.

We sloten de bijeenkomst af met een rondrit langs allerlei woonwijken met bijzondere architectuur. In dat opzicht blijft Almere natuurlijk zeker de moeite waard.

Tot ziens.


zaterdag 16 juni 2007

Stage

Nog een paar weken en dan is het weer zover. Tijd voor het zomerreces. Vorig jaar schreef ik op deze plaats al over het feit dat die recesperiode veel langer is dan nodig voor een mooie vakantie. Ik schreef toen over mijn voornemen om een deel van de recesperiode te gaan gebruiken voor korte stages in stad. Dat plan heb ik nog steeds, dus ik ben nu op zoek naar stageonderwerpen c.q. adressen voor een stage in de maand augustus.

Heeft u voor mij een voorstel voor een korte stage die mij bovendien kan helpen om mijn werk het komende jaar beter te doen, laat me het dan weten.
Tot ziens.

Twee keer hoera!

Vanmiddag mocht ik uit handen van de voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) het jubileumnummer van hun tijdschrijft in ontvangst nemen. STIEL bestond vandaag 20 jaar en gaven ter ere van dit jubileum een feestje in 'Zijlstroom' in Leiderdorp, een zeer toepasselijke plaats voor deze bijeenkomst.

Het bestuur van Stiel had voor deze gelegenheid directeur André van Stigt, van architectenbureau J. van Stigt uitgenodigd. Zijn architectenbureau heeft veel ervaring met hergebruik en restauratie van industriële gebouwen. Onder leiding van dit bureau wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van het gebouw Nieuwe Energie (zie foto) aan de Langegracht. Naast een nieuwe opvangvoorziening voor dak- en thuislozen realiseert onze corporatie Portaal in dit voormalige textielproductiegebouw ruimte voor jonge communicatiebedrijven en kantoren. Portaal gaat een deel van de kantoorruimte ook gebruiken voor de eigen organisatie. Daar mee laat ze zien vertrouwen te hebben in de toekomst van dit mooie gebouw en haar gebruikers.Voor mij was het leuk om dit verhaal te horen aangezien ik voor mijn wethouderschap als projectleider bij dit project betrokken was. Van Stigt benadrukte overigens nog maar eens dat het behoud van industriele monumenten eigenlijk alleen kansrijk is, wanneer er ook een economisch haalbaar plan voor herbestemming is.

Nieuws was er ook tijdens dit feestje. De voorzitter van STIEL maakte bekend dat er afgelopen week overeenstemming is bereikt tussen STIEL, de eigenaren van het Meelfabriekcomplex en de gemeente over de toekomst van de Leidse Meelfabriek. Als gevolg van deze overeenstemming heeft STIEL haar bezwaren tegen de realisatie van dit plan ingetrokken bij de Raad van State. Dat was nieuws omdat de dreigende sloop van dit complex ooit de aanleiding was van de oprichting van STIEL. Als gevolg van deze stap verwacht ik dat realisatie van de plannen voor dit complex nu niet al te lang meer zal duren. Zoals het er nu uit ziet is ook hier aan de voorwaarde van Van Stigt voldaan, er is immers een economisch haalbaar plan.


STIEL 20 jaar oud en de meelfabriek kan naar verwachting voorlopig verder. Twee keer hoera!

Tot ziens.

vrijdag 15 juni 2007

Water

De stortbuien die gisterenavond over ons land trokken waren het hevigst in Leiden. Binnen Leiden hadden de inwoners van de wijk 'De Kooi' de meeste overlast. Nadat ik hierover vandaag een telefoontje kreeg van de directeur van een van onze corporaties, ben ik begin van de avond met een aantal collega wethouders op bezoek geweest in de wijk. Ik wist dat deze wijk met enige regelmaat te maken heeft met overlast na zware regen, maar dat het zo erg was als ik nu heb gezien had ik me toch niet kunnen voorstellen. Ook vanmiddag waren de zandzakken en planken nog niet overal bij de voordeuren verdwenen. We hebben woonkamers gezien waar het regenwater tot 10 cm hoog had gestaan met alle schade van dien. Schade die niet altijd voor rekening van de verzekeraars komt, omdat sommige mensen na eerdere schade al niet meer door de verzekeraars werden geaccepteerd. Sommige bewoners zijn hun hele vakantiegeld kwijt aan de herinrichting van de woning.

De Kooi is een zeer laag geleden wijk, waar de woningen op veengrond zijn gebouwd. Omdat de woningen technisch niet allemaal meer in zo'n geweldige staat verkeren doet de woningbouwvereniging samen met de bewoners onderzoek naar de toekomst van deze wijk. In afwachting van de uitkomsten wacht de gemeente nog even met een grondige verbouwing van het rioolstelsel. Die plannen van de corporatie zullen eind dit jaar duidelijk worden. Ik hoop dat we daarna snel aan de slag kunnen in deze wijk. Na vanavond zie ik daar de noodzaak nog veel meer van in.

Op verzoek van Studentenroeivereniging Njord was een delegatie van ons college vanmiddag aanwezig op hun zogenaamde burgerdag. Dat is een evenement waarbij de vereniging allerlei mensen van buiten uitnodigd voor een roeitoernooi in de Rijn. Helaas hadden een aantal deelnemers afgezegd waardoor wij alleen met 3 teams van de regionale milieudienst om de eer moesten roeien. Voordeel daarvan is wel dat we direct in de halve finale zaten. Het slechte nieuws is dat we het moesten afleggen tegen een veel sterkere tegenstander. Dat neemt niet weg dat we dankzij de gastvrijheid van de Leidse Roeivereniging een leuke middag hadden die vooraf ging door een leerzame training.

Tot ziens.

donderdag 14 juni 2007

Hugo

Na 400 jaar afwezigheid was Hugo de Groot weer even terug in Leiden. In een grote zwarte koets, compleet met boekenkist op het dak, kwam hij vandaag Vreewijk in rijden om mij de sleutels te overhandigen van een nieuw ingerichte modelwoning in het Hugo de Grootstaete.

Toen van Lokhorst dit fraaie gebouw eind 19e eeuw ontworp als Farmaceutisch Laboratorium had hij zich waarschijnlijk ook niet kunnen voorstellen dat dit gebouw ooit eens een woonbestemming zou krijgen. Vanwege het potentiele ontploffingsgevaar van een dergelijke laboratorium is het pand destijds buiten de stad gebouwd. Inmiddels is de omgeving helemaal vol gebouwd en is het dus logisch dat ook de bestemming van dit gebouw daar nu ook op is aangepast. Daarbij zal de momumentale waarde van het pand zoveel mogelijk behouden blijven.

Tot ziens.

woensdag 13 juni 2007

Laatste eerste paal

Vanmiddag was ik in de wijk Roomburg om de eerste paal te slaan van het laatste deelplan van deze nieuwe wijk. In oktober 2003 werd voor deze wijk de eerste paal geslagen. Nu, minder dan 4 jaar later, gaat dit project alweer de laatste fase in. In de tussentijd is er een duurzame, kindvriendelijke en autoluwe woonwijk ontstaan met bijna 1000 woningen. Veel van de bewoners van deze nieuwe wijk waren vanmiddag bijeen in een grote partytent op het bouwterrein om dit feit, samen met de kopers van dit laatste deelplan, te vieren.

Ik heb vanmiddag veel tevreden nieuwe bewoners mogen ontmoeten. Veel mensen die vanuit andere locaties in Leiden naar Roomburg gekomen zijn, maar ik heb ook veel mensen gesproken die uit de regio rondom Leiden gekomen zijn. Het overgrote deel van deze mensen heeft elders een, vaak goedkopere, woning achtergelaten. Die woningen komen vervolgens ook weer beschikbaar voor nieuwe bewoners. De vakmensen noemen dit verschijnsel een verhuisketen. Een verhuisketen stopt zodra er jonge starters in een woning gaan wonen, die laten immers zelf geen woning achter. Laatst las ik ergens dat op die manier de gemiddelde verhuisketen voor een wijk als Roomburg ongeveer 2,7 is. Dat wil zeggen dat als gevolg van de bouw van zo'n 1000 woningen ruim 2700, veelal hele betaalbare, woningen beschikbaar komen. Als gemiddeld per woning zo'n 2,3 personen wonen, hebben we als gevolg van de bouw van deze wijk zo'n 6210 mensen uit Leiden en de regio aan een nieuwe woning geholpen. Dat lijkt me de moeite waard.


Tot ziens.


zondag 10 juni 2007

1 uur en 49 minuten en 17 seconden

Het is gelukt. Vandaag liep ik de halve marathon in een tijd van ruim 1 uur en 49 minuten en dat was ruimschoots binnen de twee uur die ik mezelf ten doel had gesteld. De omstandigheden waren ook uitstekend en de sfeer langs de route was werkelijk om van te genieten. Met als hoogtepunt de Jacob Catslaan in de Lage Mors. De feestelijk versierde straat, de muziek en de enthousiaste bewoners hielpen echt om de laatste kilometers uit te lopen.

Vanavond vroeg naar bed, tot ziens.

vrijdag 8 juni 2007

Kruiwagen

Vandaag mocht ik het officiele startsein geven van het Leidse WOZ-fonds door een kruiwagen met (nep)munten uit te storten voor de voeten van de Leidse huurdersverenigingen.

Tijdens de invoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken zijn een aantal zaken in Leiden niet gelopen zoals het moest. Als gevolg daarvan hebben Leidse huurders tussen 1997 en 2005 te veel onroerend-zaakbelasting betaald. Dit geld, meer dan een miljoen euro, stort de gemeente nu terug aan de huurders. De drie betrokken huurdersorganisaties hebben besloten dit geld in een fonds te doen. Vanuit dit fonds zullen de komende jaren allerlei uitgaven worden gedaan die bijdragen aan een verbetering van woon- en leefklimaat in wijken en buurten. Bij het WOZ-fonds kunnen huurders een aanvraag indienen voor de uitvoering van plannen met dat doel.

Ik moet zeggen, het was een bijzondere ervaring om een dergelijk bedrag te mogen overhandigen aan de huurdersorganisaties. De komende jaren kunnen we daaruit allemaal mooie initiatieven uit zien voortvloeien.

Tot ziens.

dinsdag 5 juni 2007

VNG

Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De club behartigt op tal van terreinen de belangen van de verschillende gemeenten. Een keer per jaar organiseert deze vereniging haar tweedaagse jaarcongres. Dan komen duizenden bestuurders uit het hele land bij elkaar om te praten over het beleid van de vereniging, maar vooral om elkaar weer eens te zien. Vandaag was dat in Utrecht. Het VNG congres is het grootste bestuurdersnetwerk dat in Nederland te vinden is. Het is voor veel bestuurders de gelegenheid om eens even te ontsnappen aan de bestuursroutine van elke dag. Persoonlijk twijfel ik wel eens aan de noodzaak van dit soort dure bijeenkomsten, vandaar dat ik ingenomen was met het besluit van ons college om slecht een halve dag af te reizen.

Naast heel veel praten heb ik vandaag van de gelegenheid gebruik gemaakt om een excursie mee te maken door het stationsgebied in Utrecht. Daar staan grote ontwikkelingen op stapel om het gebied eens flink op te waarderen. Ik heb vooral goed gekeken hoe wij hiervan iets kunnen leren in verband met de ontwikkeling van de stationsomgeving in Leiden.

Tot ziens.

maandag 4 juni 2007

Archeologie

Vanmorgen gesproken met de pers op de bouwplaats aan de Aalmarkt, achter de Stadsgehoorzaal. Dat is momenteel een soort 'speeltuin' voor de archeologen. Gedurende 11 weken liggen de bouwactiviteiten stil om deze wetenschappers in de gelegenheid te stellen om het historische bodemarchief in kaart te brengen. Deze locatie maakt deel uit van een gebied langs de Rijn met een zeer hoge verwachtingswaarde. Voorlopig is er nationale aandacht voor dit onderdeel van het Aalmarktproject. In spanning wachten we af wat er allemaal naar boven komt.

Vanavond was ik met 2 collega wethouders en de gemeentesecretaris bij roei- en Zeilvereniging 'Die Leythe' voor een eerste training als '4 met stuurman'. Het is de bedoeling dat wij op 15 juni uitkomen in de burgerijdag bij de studentenroeivereniging Njord. Om strategische reden kan ik de resultaten van deze eerste training hier niet vermelden.
Tot ziens.

zondag 3 juni 2007

Familieschommel

Leiden heeft een Deltaplan. In het kader van dit plan worden binnen de stad maar liefst 16 speeltuinen helemaal opgeknapt en voorzien van speeltoestellen die voldoen aan de laatste Europese eisen voor veiligheid. Met veel geld van verschillende landelijke en plaatselijke fondsen, met geld van de gemeente is het plan momenteel in uitvoering. Laat ik daarbij de vrijwilligers overigens niet vergeten. Alleen dankzij deze hard werkende mensen is het mogelijk dit soort klussen te klaren.

Een gevolg hiervan is dat we de afgelopen tijd bijna wekelijks een speeltuinopening meemaken. Binnen het college hebben we deze festiviteiten een beetje verdeeld over alle wethouders. Als wijkwethouder van Leiden Zuid-West mocht ik daarom gisteren de opening verrichten van Speeltuin Prinses Beatrix aan de Schubertlaan.


Daar waar in de meeste speeltuinen de familieschommel vanwege de Europese veiligheidsnormen moest verdwijnen, was het hier gelukt om deze schommel weer helemaal veilig te maken. Zo mocht ik gisterenmiddag voor het eerst na heel veel jaren weer eens op een echte familieschommel zitten. Van Jaap Bol ontving ik vandaag de bijbehorende foto's.


Tot ziens.

zaterdag 2 juni 2007

Hoog


Vandaag was het in Nederland Dag van de Bouw. Een dag waarop bouwondernemers op allerlei plaatsen in het land bouwplaatsen openstellen voor het publiek om daarmee in positieve zin interesse te wekken voor de branche.

In Leiden had bouwbedrijf Niersman voor deze gelegenheid het hoogbouwproject Vlietpoort voor het publiek opensteld. Voor het verrichten van deze opening heb ik een vlag uitgehangen boven op deze niewe woontoren. Daarvoor werd ik samen met directeur Mark Niersman, naar mijn gevoel met gevaar voor eigen leven, in een klein bakje onder een bouwkraan tot 70 meter boven de Leidse bodem gehesen. Het uitzicht over de stad was overigens zo indrukwekkend dat ik het bakje weer snel vergeten was.

Ik heb de afgelopen weken veel positieve geluiden gehoord over dit bouwwerk. Het is naar mijn mening een goed voorbeeld van mooie hoogbouwarchitectuur.

Tot ziens.

vrijdag 1 juni 2007

Smurfen

Vandaag zijn we met het hele college op bedrijfsbezoek geweest bij Centocor op het Bio Science Park. Centocor is met haar ruim 1100 medewerkers een van de grootste werkgevers van de gemeente Leiden en bovendien was het bedrijf de afgelopen jaren een van de snelst groeiende bedrijven in de stad. Centocor legt zich toe op de ontwikkeling, productie en verkoop van op biotechnologie gebaseerde geneesmiddelen.
Zo stonden alle wethouders vanmorgen als een soort smurfenbrigade met steriele blauwe overalls, sokken, haarnetjes en veiligheidsbrillen in een van de productiehallen van dit prachtige bedrijf en konden we de bioreactors bewonderen, waarin levende cellen ten behoeve van de geneesmiddelen worden gekweekt. De geneesmiddelen van dit bedrijf sparen jaarlijks vele duizenden levens over de hele wereld. De toepassingen zitten vooral in hart- en vaatziekten, kanker en hiv.

Centocor is een van de vele bedrijven die zich in Leiden met de Biotechnologie bezig houdt. Samen met de andere bedrijven op het Bio Science Park vormen ze een bio-cluster die in omvang al de vierde van Europa kan worden genoemd. Een kennisintensieve bedrijvigheid die goed past bij de stad en waar we zuinig op moeten zijn.
Centocor is overigens een belangrijke sponsor van de Leiden Marathon.

Tot ziens.