dinsdag 18 februari 2014

Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft vandaag de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Een bijzonder moment, waar ik als gedeputeerde Jeugdzorg in Flevoland de afgelopen 3,5 jaar naar toe heb gewerkt. Ik heb er met enige regelmaat over geschreven op mijn weblog. En vanaf vandaag is het dan echt definitief: op 1 januari volgend jaar gaat de zorg voor de meest kwetsbare Flevolandse kinderen over in de handen van de gemeenten. 

De vaststelling van de Jeugdwet geeft me gemengde gevoelens. In de eerste plaats natuurlijk een positief gevoel. We hebben, samen met de gemeenten, de afgelopen jaren hard gewerkt om dit te bereiken. Dat deden we in de overtuiging dat de gemeenten met de nieuwe wet in de hand deze taak veel beter kunnen uitvoeren. Zij hebben nu alles wat nodig is om de kinderen echt verder te kunnen helpen. De Flevolandse gemeenten kunnen erop rekenen dat ik hen de komende tijd zoveel als ik kan zal ondersteunen met de voorbereiding. Samen gaan we ervoor zorgen dat er in Flevoland geen kinderen tussen wal en schip komen.

Maar er zit ook een minder leuke kant aan dit goede nieuws. De provincie verliest met de Jeugdzorg een belangrijk deel van haar sociale taak. Juist uit die taak wist ik de afgelopen jaren veel voldoening en motivatie te halen. Eens kijken hoe ik dat de komende tijd goed ga maken. Gelukkig hebben we nog even voor het echt 1 januari is.


Tot ziens.

vrijdag 14 februari 2014

Jeugdzorgconferentie

Als de Eerste Kamer dinsdag voor de nieuwe Jeugdwet stemt, gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf volgend jaar over naar de gemeenten. Niet alleen krijgen de gemeenten er vanaf dat moment een omvangrijke en ingewikkelde taak bij, ook voor de professionals in de jeugdzorg gaat er dan veel veranderen.

Vanmorgen was het een drukte van belang in het provinciehuis. Meer dan 300 medewerkers van de jeugdzorg, gemeenten, maatschappelijke werk, jeugdzorgaanbieders, politie en het onderwijs waren naar Lelystad gekomen voor de jaarlijkse jeugdzorgconferentie.

Wethouder Winnie Prins van de gemeente Zeewolde had in haar inleiding 2 woorden benadrukt: preventie en veiligheid. De gemeenten willen meer doen aan preventie en sluiten geen compromis als het gaat om de veiligheid van kinderen. Zij beloofde dat gemeenten zoveel als mogelijk de huidige medewerkers een plek willen geven in het nieuwe stelsel. Bovendien gaan gemeenten ook niet alles veranderen, wat nu goed werkt blijft zoveel mogelijk behouden.

De deelnemers hadden veel vragen over de gemeentelijke plannen m.b.t. de nieuwe jeugdwet. Bijvoorbeeld: hoe gaan de sociale wijkteams funtioneren?  Wie neemt in die teams de regie als het moeilijk wordt? Komen er nieuwe kwaliteitskaders?  Wordt de zorg voor specifieke doelgroepen ook in de toekomst geborgd? Hoe het zit met het bewaken van de veiligheid van kinderen. Etc.

De wethouders en ambtenaren van de gemeenten gingen uitgebreid in op de vele vragen. Daarbij konden zij putten uit de kadernota's die de gemeenten in de  afgelopen periode hebben voorbereid.

De overdracht van de  jeugdzorgtaken is in Flevoland feitelijk al begonnen. In 2014 hebben de gemeenten de beschikking gekregen over 10% van het budget. De gemeenten bepalen nu al hoe de instellingen dat geld inzetten. Op de conferentie vandaag zijn de voorlopige resultaten daarvan gepresenteerd.

Het feit dat we in Flevoland al een lange traditie kennen op het gebied van samenwerking, helpt nu om de overdracht soepel te laten verlopen. Tekenend is dat er al is afgesproken volgend jaar weer een conferentie te organiseren.

Wethouder Meta Jacobs uit Lelystad zal daar dan niet meer als wethouder bij zijn. Zij liet weten na de verkiezingen niet meer terug te komen. Ik zal de duidelijke en inspirerende manier waarop zij invulling aan haar jeugdzorgportefeuille gaf, missen. Haar warme woorden over onze samenwerking bij de transitie jeugdzorg sterkt mij in de overtuiging dat we in Flevoland als provincie en gemeenten de juiste stappen hebben gezet.

Tot ziens.

vrijdag 7 februari 2014

Flevoland 2.0

De provincie Flevoland ziet zichzelf als een netwerkoverheid bij uitstek. Dat betekent voor mij dat wij ons werk niet doen vanuit alleen macht of hiĆ«rarchie, maar dat wij voortdurend op zoek zijn naar samenwerking met iedereen die onze spannende vraagstukken ziet als een uitdaging. Een dergelijke netwerkprovincie vraagt ook medewerkers die bereid zijn om over grenzen heen kijken. Die manier van werken is vooral mogelijk geworden door gebruik te maken van nieuwe technieken en sociale media.
Ambtenaar 2.0 is een landelijk netwerk van ambtenaren en burgers die mee willen denken en werken aan de netwerkoverheid van de toekomst. In het netwerk wordt kennis gedeeld over initiatieven, onderzoeken en experimenten. Dat gebeurt door te bloggen over eigen ervaringen of door in het discussieforum vragen voor te leggen aan de rest van het netwerk.

Het netwerk Ambtenaar 2.0 en de Provincie Flevoland passen dus goed bij elkaar. Daarom was ik er trots op dat de gemeente Lelystad, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland vandaag gastheer waren voor ongeveer 600 ambtenaren 2.0 uit het hele land voor de jaarlijkse Ambtenaar 2.0 dag. Zij waren vandaag aanwezig om elkaar te ontmoeten, workshops te volgen en inspiratie op te doen voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Onder de hashtag #A20dag waren de ontwikkelingen via twitter en andere sociale media eveneens goed te volgen.

Namens het college van GS mocht ik vanmorgen de bezoekers van harte welkom heten. Daaraan vooraf ging een introductie die ik u niet wil onthouden:
Tot ziens.