zaterdag 29 april 2006

Oranje zonder franje...

Vanmorgen was ik om 09.00 uur op het Stadhuisplein in verband met koninginnedag. Nadat twee Indië-veteranen de vlag in top hadden gehesen zongen we de eerste twee coupletten van het Wilhelmus. In de tussentijd ging het leven op de markt om ons heen gewoon door.

Daarna was er koffie en cake en werden we voorgesteld aan het buitengewoon jonge bestuur van de Vereniging Koninginnedag Leiden. Het is me al vaker opgevallen dat de vergrijzingsgolf aan Leiden voorbij lijkt te gaan. Leuk om te zien dat jonge mensen in de Leidse gemeenschap op allerlei plaatsen volop meedoen.

Om 14.00 uur waren de Leidse Jonge Socialisten (JS) te vinden op het Stadhuisplein. Zij willen de tweede kamer verzoeken om de rol van de Koningin tijdens de kabinetsformatie te veranderen. Momenteel is het zo dat de koningin, achter gesloten deuren, een informateur benoemt die het kabinet gaat vormen. Zo kan zij dus invloed uitoefenen op de kleur van het kabinet. Uit respect voor de kiezer vindt de JS dat deze verantwoordelijkheid thuishoort bij de Kamer. Zij zijn van mening dat de informateur door de Kamerleden zelf, na een open en transparant debat, moet worden aangewezen. Onder de noemer Oranje zonder Franje willen ze 40.000 handtekeningen verzamelen om het initiatief bij de Tweede Kamer op de agenda te krijgen."

Wat mij betreft getuigt het van lef om zo'n actie juist op koninginnedag te starten. Mijn handtekening krijgen ze in ieder geval.

Prettig weekend.

vrijdag 28 april 2006

Eerste paal

De dag voor koninginnedag is traditioneel lintjesregen, dus ook in Leiden. Het hele college was vanmorgen aanwezig tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de Hooglandse kerk. Daar ontvingen maar liefst 17 inwoners uit handen van burgemeester Lenferink een koninklijke onderscheiding. Het was een mooie bijeenkomst in het bijzonder voor de mannen en vrouwen die zich vaak vele jaren lang, meestal belangenloos, hadden ingezet voor de gemeenschap. Hulde!

Toen ik na afloop weer terugkwam in het stadhuis was het daar een drukte van belang. Veel toeschouwers stonden langs het water te kijken hoe de brandweer bezig was een vrachtwagen uit het water te trekken. De foto hiernaast maakte ik uit mijn raam.

Vanmiddag was ik in de Minervalaan in de wijk Roomburg. Daar mocht ik op ouderwetse wijze een eerste paal slaan. Ik deed dat samen met enkele van de toekomstige bewoners van de 18 woningen waaruit dit project bestaat. De woningen in dit plan worden allemaal gebouwd volgens het concept ' het nieuwe bouwen'. Hierbij hebben kopers samen met de architect gezorgd voor de totstandkoming van het ontwerp, de indeling en het materiaalgebruik van hun woning.

Het einde van de middag was ik nog even in het gemeentehuis van Teylingen. Daar nam Piet Maat afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot de start van de nieuwe gemeente Teylingen was Piet griffier in de voormalige gemeente Warmond. Het was ook een leuke gelegenheid om ook de andere oud medewerkers van Warmond weer eens te zien.

Morgenochtend ben ik om 09.00 uur weer in het stadhuis om de start van koninginnedag in Leiden mee te maken.

Prettig weekend

donderdag 27 april 2006

Rembrandtplaats


Vandaag heb ik mezelf eens goed verdiept in de details van het 'dossier' van de nieuwbouw van het ROC aan de Lammenschansweg. Over dit plan is momenteel veel discussie in de stad. Op 9 mei aanstaande zal in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid over dit plan gesproken worden. De belangen zijn groot zowel van het ROC, die het plan snel wil realiseren, als van de omwonenden die de bouwmassa veel te groot vinden. Het ontwerp is in mijn ogen heel bijzonder, maar het valt niet te ontkennen dat het een groot gebouw is. Om mezelf goed op de commissiebehandeling voor te bereiden, heb ik besloten de komende dagen eerst maar eens zelf een bezoekje aan de aangrenzende woonwijk te gaan brengen om met de omwonenden te praten. Ook ga ik nog even bij het ROC langs. Wordt vervolgd.

Vanmiddag was ik aanwezig bij een presentatie van de herinrichting van de Rembrandtplaats en omgeving. Daar vond de onthulling plaats van een beeldengroep, gemaakt door de internationaal bekende kunstenaar Stephan Balkenhol. Rembrandt werd 400 jaar geleden aan de Weddesteeg geboren. Het nabij gelegen Schildersplaats, in de volksmond Weddesteegplein, heeft de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan en is als eerbetoon aan de wereldberoemde schilder officieel omgedoopt tot Rembrandtplaats.

Vanwege het feit dat de burgemeester verhinderd was had mijn collega Gerda van den Berg haar eerste optreden als loco-burgemeester. Die ambtketen stond haar prima en ze hield een uitstekende toespraak. Goed gedaan Gerda!

Vervolgens hield de schrijver Cees Nootenboom een voordracht. Met goedgekozen bewoordingen schilderde hij als het ware het leven in Leiden begin 1600, de tijd dat Rembrandt hier leefde. Ik was onder de indruk van de manier waarop hij er in slaagde zijn publiek ademloos mee te voeren naar die tijd.

Tot morgen.

dinsdag 25 april 2006

Hoog tempo

De eerste hele week is begonnen. Het tempo is hoog, alles is nieuw en interessant. Omdat ik niet alles tegelijk kan oppakken, komt het er nu vooral op neer om de juiste keuzes te maken. Ik concentreer me daarbij vooral op zaken die de komende tijd actueel zullen worden.

Het kennismaken gaat overigens ook voorlopig nog gewoon door. Begin deze week ben ik begonnen met een uitgebreid kennismakingsbezoek bij de Dienst Bouwen en Wonen in het stadsbouwhuis. Gezien mijn portefeuille is dat de dienst waar ik de komende periode het meest mee te maken zal krijgen.

Tijdens de wekelijkse collegevergadering hebben we dinsdag vooral veel aandacht besteed aan de concept jaarrekening over 2005. Een voor schuiven de directies van de verschillende gemeentelijke diensten aan om verslag te doen van hun prestaties in afgelopen kalenderjaar. Voor de inwerkende wethouders een mooie kans om snel een indruk te krijgen van het reilen en zeilen binnen de verschillende ambtelijke diensten.

Dinsdagmiddag hadden we als college een bijeenkomst met de verzamelde pers en hebben we gesproken over de gevolgen van onze nieuwe bestuursstijl voor onze omgang met de pers. Openheid en een optimale uitwisseling van gegevens is wat ons betreft de manier waarop we aan de slag gaan.

En dan was er dinsdagavond mijn eerste echte vergadering van de gemeenteraad. Voor mij toch nog steeds een beetje het democratische hoogtepunt van de maand. Dan kruisen de volksvertegenwoordigers de degens over zaken die voor de inwoners van de stad van belang zijn. Het belangrijkste onderwerp was het coalitieakkoord, zeg maar de overeenkomst tussen de collegepartijen op basis waarvan de wethouders straks aan het werk gaan. Ik heb genoten van de discussie. In vaak heldere en voor iedereen begrijpelijke woorden verliep de discussie langs de belangrijke onderwerpen als RijnGouwelijn, Oostvlietpolder, woonbeleid etc. De woordvoerders van de collegepartijen wisten het nieuwe beleid op een goede manier te verdedigen zodat nu het college aan zet is. Op basis van de doelen in het coalitieakkoord gaat het college nu een concreet werkprogramma maken voor de komende 4 jaar. Voor de zomervakantie moet dit terug zijn bij de raad. Werk aan de winkel voor het college dus.

Vandaag was er in Lisse een kennismakingsbijeenkomst van de nieuwe colleges uit de regio. We hebben met elkaar gesproken over een aantal grote regionale projecten. Tot mijn vertrek uit Warmond, eind vorig jaar, heb ik veel bestuurlijk werk gedaan in regionaal verband. Voor mij werd de bijeenkomst daardoor ook een soort prettig weerzien van bekende collega bestuurders uit andere gemeenten. Ook een stad als Leiden heeft de regio hard nodig om allerlei lastige bestuurlijke vraagstukken goed op te kunnen lossen. Daarvoor zal ik ook deze periode regelmatig in de regio zitten.

Tot de volgende keer.

zaterdag 22 april 2006

Koeiendans

Het is wel even wennen aan mijn nieuwe agenda. Ik had me nog zo voorgenomen om hier wat eerder verslag te doen van mijn ervaringen, maar het is naar het weekend doorgeschoven. Ik beloof beterschap.

Die agenda loopt trouwens vol zonder dat ik daar om hoef te vragen. Als dat zo door gaat kom ik de komende maanden de deur van het stadhuis niet meer uit en ben ik definitief onbereikbaar. En dat is precies wat ik niet wil. Als bestuurder wil ik vooral zichtbaar en bereikbaar blijven. De afgelopen week hebben we als college goede afspraken gemaakt over de manier waarop wij onze nieuwe bestuursstijl gaan invullen. Persoonlijk zal ik de komende tijd in ieder geval 1 dag per week gaan vrijhouden om buiten het stadhuis te zijn en contacten in de stad te leggen. Er komt een collegebreed spreekuur en zelf wil ik dat nog aanvullen met iets van een een telefonisch spreekuur en de mogelijkheid van e-mail aan de wethouder. Ik maak er al heel lang een gewoonte van om snel een reactie te geven aan alle mensen die mij per e-mail benaderen. Zolang niet iedereen hiervan tegelijk gebruik maakt, heb ik er vertrouwen in dat het goed gaat.

Naast afspraken over bestuursstijl hebben we de afgelopen week intensief gewerkt aan de teamvorming binnen het college. Daarvoor zijn we anderhalve dag de 'hei' op geweest. Met dat team zit het wel goed, ik heb er een stel prima collega's bijgekregen. Zowel in persoonlijk opzicht als met betrekking tot onze politieke denkrichting vormen we een goed team.

Deze week zat ik ook voor de eerste keer bij de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. De komende tijd spreken we daar vooral nog over zaken die door het vorige college in gang zijn gezet. Daardoor mis ik wat achtergrondinformatie, maar dankzij een uitstekende ambtelijke ondersteuning had ik me goed kunnen voorbereiden. Een onderdeel van de vergadering was een hoorzitting over het nieuwbouwplan van het ROC Leiden aan de Lammenschansweg. Een ouderwetse botsing van belangen. Buurtbewoners die het bouwvolume veel te groot vinden voor hun buurt tegen een onderwijsinstelling die zit te springen om betere huisvesting. Er vielen 'grote' woorden tijdens de hoorzitting. De commissieleden zullen tijdens de volgende vergadering op 9 mei een keuze moeten maken. Dan mag ik ook namens het college een standpunt innemen. Tot die tijd zal ik me grondig verdiepen in beide belangen.

De week eindigde met de Leidse Singelloop. Samen met collega Paul Jonas heb ik de 6,4 kilometer in een half uurtje gelopen. Dat past mooi in ons streven om meer de straat op te gaan en het leverde een aantal leuke reacties op.

Vanmorgen las ik het afscheidsinterview met oud wethouder Ruud Hessing in het Leidsch Dagblad. Altijd lezenswaardig dat soort interviews. Ze hebben wel iets weg van een koeiendans. (Koeien die de hele winter op stal hebben gestaan en in de lente weer naar buiten mogen, gaan hun nieuwe vrijheid vaak met uitbundig springen tegemoet). Ruud zegt een aantal aardige dingen in zijn interview, maar maakt daarbij wel een denkfout. Hij verwijt het college slapheid op tal van standpunten zoals de RijnGouwelijn en Oostvlietpolder. Ruud weet als voormalig D66 wethouder natuurlijk heel goed dat niet het college, maar de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente is. De genoemde standpunten zijn dus de mening van een democratisch gekozen gemeenteraad. Het is de taak van het college om daaraan krachtig uitvoering te geven.

Tot volgende week.

dinsdag 18 april 2006

Aan de slag

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leiden besloten mij te benoemen als wethouder in deze stad. Ruim 3 maanden nadat ik mijn burgemeesterschap van Warmond afsloot kan ik weer als bestuurder aan de slag. Dat voelt weer helemaal goed kan ik u zeggen.

De installatie vond plaats nadat de raad uitgebreid de gelegenheid kreeg om de kandidaat wethouders te onderwerpen aan een aantal scherpe vragen. Het was mijn eerste mogelijkheid om de sfeer een beetje te proeven.

Mede op verzoek van de andere collegepartijen ga ik me de komende periode bezig houden met de onderwerpen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grondzaken. Voor mij is dat redelijk bekend terrein zodat ik hiermee snel aan de slag hoop te kunnen gaan. Doordat ik van buiten de gemeente kom is mijn kennis van de stad en haar inwoners wellicht nog wat beperkt. Tijdens mijn inwerkperiode ga ik proberen dit snel in te halen. In mijn agenda maak ik in ieder geval extra tijd vrij voor de kennismaking met de stad. Op deze plaats zal ik verslag blijven doen van mijn ervaringen.


Vanaf vandaag ben ik als wethouder van Leiden ook herkenbaar dankzij de revertspeld die ik uit handen van de burgemeester mocht ontvangen. Ik zal hem met trots dragen.


Tot de volgende keer.

vrijdag 14 april 2006

Te koop

Het was de week van de ledenvergaderingen, ook wel een beetje de week van de waarheid. Maandagavond moesten de leden van de nieuwe collegepartijen zich uitspreken over het akkoord dat de onderhandelaars de afgelopen weken hadden bereikt. Dat was nog best spannend. Het beoordelen van een onderhandelingsresultaat komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Je constateert dat er eigenlijk te weinig punten uit je eigen programma zijn overgenomen. Daarnaast weet je ook dat je helemaal niets bereikt, als je daar niet mee akkoord gaat. Dat is een lastige afweging en er werd dus tot laat in de avond over vergaderd. Even na middernacht kwam het verlossende woord, alle partijen konden instemmen met het akkoord.

Zodra het college volgende week geinstalleerd is, kunnen we aan de slag om dit akkoord uit te werken in een concreet werkprogramma.

Voor mij was dat het signaal om me nu echt te gaan voorbereiden op mijn nieuwe functie. Zo zat ik woensdag de hele dag in het stadhuis om met mijn voorganger Ron Hillebrand de hoofdlijnen van alle lopende zaken door te spreken. Ik heb een goed beeld gekregen van wat me op het gebied van stedelijke ontwikkeling de komende tijd allemaal te wachten staat.

Vanmiddag waren de toekomstige wethouders op uitnodiging van de burgemeester bij elkaar voor een informele ontmoeting in het stadhuis. Daar hebben we een aantal huishoudelijke zaken doorgesproken en alvast wat afspraken gemaakt met betrekking tot de installatievergadering van volgende week.

Dinsdagavond om 20.00 uur zal het nieuwe college geinstalleerd worden. Aangezien een wethouder op grond van de wet binnen de gemeente moet wonen, zal de gemeenteraad voor mij moeten besluiten om hiervoor ontheffing te verlenen. Dat kan voor een periode van maximaal 1 jaar. Daarna moet ik dus in Leiden wonen. Ons huis in Hillegom staat sinds vandaag te koop.

Tot volgende week.

zaterdag 8 april 2006

Linkse lente


Vanmiddag was ik in de Leidse Hout. Wat een prachtige oase is dat. In het theehuis hadden we een kennismakingsbijeenkomst met de onderhandelingsdelegaties van verschillende partijen en de andere kandidaat wethouders. Dat leverde in veel gevallen nieuwe contacten op, en in andere gevallen een prettig weerzien. Leuke mensen en leuke gesprekken in een ongedwongen sfeer. Mij is het goed bevallen.

In de loop van de middag liet de zon zich van zijn beste kant zien. Buiten werd het gezellig druk. Heel even leek het of de linkse lente was begonnen.

Tot de volgende keer.

vrijdag 7 april 2006

Met hart en hand

Vanavond rond 23.00 uur maakten de onderhandelaars van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie in Leiden bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de vorming van een nieuw college van Burgemeester & Wethouders. Als het collegeprogramma begin volgende week ook de goedkeuring van de ledenvergaderingen van de verschillende partijen krijgt, is de weg vrij om een gloednieuw college te installeren.

Met 6 nieuwe wethouders gaan we wat je noemt een frisse start maken. Op basis van wat ik nu van de toekomstige collega's weet, ben ik enthousiast over de toekomstige samenwerking. Wat mij betreft gaan we snel en binnen een collegiaal bestuursmodel met elkaar aan de slag.

In de inleiding van het collegeprogramma staat het mooi beschreven. Het college heeft een open, extern gerichte en dienstbare bestuursstijl en is daarom toegankelijk, zichtbaar en aanspreekbaar voor alle Leidenaren.

Ik ga me eerst maar eens goed voorbereiden op de installatiebijeenkomst. Op Sleutelstad.nl heb ik gelezen dat de VVD de kandidaat wethouders uitnodigt voor een hoorzitting, omdat zij de achtergronden en de ideeën van de wethouderskandidaten niet kennen. Ze hebben mijn site blijkbaar nog niet ontdekt. Vragen over het Leidse volkslied mogen ze me in ieder geval wel stellen. Een deel van de tekst staat op de omslag van het coalitieakkoord. De naam van het akkoord "Met hart en hand" is aan deze tekst onleend.

Leiden, trots van Neerlands steden,
parel van het Hollands land
Stad van heden, vol verleden,
stad van werk met hart en hand.
Plaats van dromen en van daad,
waar ieder blijft en niemand gaat.
Leiden, stad van denken en doen,
stad van mijn hart, door nu en toen.
Ik ben er klaar voor. Tot volgende week.