zaterdag 14 juli 2007

Afwezig


Vandaag is het zomerreces begonnen. De komende weken zijn de leden van het college bij toerbeurt afwezig. Ik mag de spits afbijten, 6 augustus ben ik weer terug. Tot die tijd nemen mijn collega's de werkzaamheden waar.


Tot ziens.

vrijdag 6 juli 2007

Big Bang

Via het Leidsch Dagblad van vanmorgen reageren de verschillende politieke partijen uit de gemeenteraad op het collegebesluit over de verplaatsing van het asielzoekerscentrum. Mijn verwachting was dat de partijen inmiddels wel een standpunt zouden hebben over de locatiekeuze van het college. Dat is toch het onderwerp waar de betrokken inwoners op zitten te wachten. In plaats daarvan komen bijna alle partijen met kritiek op de manier waarop wij de communicatie rondom dit besluit hebben georganiseerd.

Wij hebben ervoor gekozen om zo snel mogelijk na het collegebesluit over de locatiekeuze, dit nieuws in een keer breed openbaar te maken. Dus bewoners, gemeenteraad, pers, buurgemeenten en anderen hebben het nieuws allemaal tegelijk vernomen. Een uitzondering daarop vormden de fractievoorzitters die allemaal het nieuws een dag eerder kregen.

Een Big Bang noemen de communicatiedeskundigen dat. Een methode die in dergelijke situaties ook in Leiden vaker is gebruikt. Je kunt nu eenmaal niet klein beetje gaan vertellen dat er misschien een asielzoekerscentrum in de wijk komt. Ook vertrouwelijk vooroverleg voeren met een wijkvereniging voordat je zo'n besluit neemt zie ik niet zitten. Je kunt mijns inziens vertegenwoordigers van een wijk niet belasten met dit soort informatie als ze het niet door mogen vertellen, daarmee breng je ze in een hele lastige positie. Ervaringen uit het verleden leren ons dat hier veel nadelen aan zitten. Bovendien weten we dat de kans op uitlekken groter is naarmate meer mensen op de hoogte zijn. Dat wilden we deze keer voorkomen door voor de Big Bang te kiezen. Daardoor was nu iedereen in een vroeg stadium op de hoogte van het hele verhaal.

Is er dan op het gebied van de communicatie helemaal niets fout gegaan? Dat hoort u mij niet zeggen. Ondanks het feit dat wij het rondbrengen van de brieven tot in detail hadden voorbereid, hebben een aantal mensen de brief niet ontvangen. Verder is de brief ook niet goed aangekomen bij een aantal kopers van nieuwbouwwoningen die nog niet in de wijk wonen. Achteraf bleek dat we niet over alle adressen beschikten. Waar mogelijk hebben we dat achteraf recht gezet.

Zoals ik al zei, de fracties reageerden vooral op de manier van communiceren, maar niet op de inhoud van het besluit zelf. Bovendien heeft de raad inmiddels besloten dat men pas begin september met het college over dit besluit in debat wil gaan. Ik vraag me af of hieruit de conclusie mag worden getrokken dat er op dit moment politieke steun is voor de locatie aan de Besjeslaan. Ik kan me niet voorstellen dat als dat niet het geval is, men de wijkbewoners hierover in het ongewisse laat tot begin september. Daarvoor is het onderwerp immers veel te gevoelig.

Tot ziens.

woensdag 4 juli 2007

AZC (3)

Vanavond was de informatieavond naar aanleiding van het collegebesluit om een centrum voor asielzoekers te vestigen aan de Besjeslaan. Over dit besluit is de afgelopen dagen al veel te doen geweest en de spanning was behoorlijk opgelopen.

De schattingen lopen wat uiteen maar meer dan 400 bezoekers waren er zeker. Er heerste een gespannen sfeer. Samen met collega wethouder Gerda van den Berg ben ik aan het werk gegaan om de aanwezige bewoners zo goed mogelijk te informeren over ons besluit. Makkelijk is anders. Dit zijn niet echt de bijeenkomsten waar je aan denkt als je de politiek in gaat, het is veel leuker om mensen blij te maken met mooie plannen. De mensen zijn boos, teleurgesteld en voelen zich bedrogen. En dan kun je praten wat je wil, maar het vertrouwen van de zaal winnen kun je helemaal vergeten.

Zo'n bijeenkomst zet je wel aan het denken. Tegelijkertijd weet ik dat we op korte termijn wel een oplossing moeten vinden voor de opvang van 300 asielzoekers. Gezien onze geschiedenis van Leiden als 'stad van vluchtelingen' kunnen we onze verantwoordelijkheid niet zomaar ontlopen. Niet voor niets wordt het logo van onze sleutelstad gedomineerd door een deur die wijd openstaat. Wanneer we niet de Besjeslaan, maar een andere locatie hadden aangewezen was de kans wel heel groot geweest dat er vanavond 400 andere mensen in de zaal hadden gezeten. Dat is natuurlijk het dilemma van dit soort beslissingen. De perfecte locatie bestaat natuurlijk helemaal niet.

Voordat we, naar verwachting half september, een definitief besluit gaan nemen moet er nog veel gebeuren. Naast het formele inspraaktraject heb ik me voorgenomen de komende periode veel aandacht te gaan besteden aan de dialoog met alle betrokkenen. Ik hoop dat het een dialoog kan worden op basis van de feiten. Want als een ding me vanavond ook duidelijk is geworden, dan is het wel dat veel mensen onnodig ongerust zijn geworden door de hoeveelheid indianenverhalen die rondom het asielzoekerscentrum de wereld in zijn geholpen. Ik hoop dat we hier vanavond iets van hebben weggenomen.


Tot ziens

dinsdag 3 juli 2007

Terug

Vanavond ben ik met een aantal naaste medewerkers van het stadhuis een avondje uit geweest. Met de boot vanuit Leiden naar Warmond en daar een hap gegeten. Bij aankomst bleek dat we midden in de Kaagweek kwamen. Veel bekende mensen gezien en gevaren over die prachtige Warmonder Leede. Ik heb genoten, Warmond blijft toch een geweldig dorp.

Tot ziens.

maandag 2 juli 2007

AZC (2)

Ik heb het na ons besluit om een locatie voor een asielzoekerscentrum aan te wijzen flink voor mijn kiezen gekregen. Veel mensen zijn boos en laten dat op allerlei manier weten. In een aantal gevallen doet men dat met inhoudelijke argumenten, maar de hoeveelheid ondiplomatieke post die sindsdien in mijn postvak is gekomen is ook heel fors. Ook op de internetsite van de wijk Roomburg zijn minder fraaie voorbeelden te vinden.

Ik heb m’n best gedaan om de vele e-mails zelf te beantwoorden, de meeste mensen stelden dat wel weer op prijs.

Als ik de berichten zo lees dan leven er veel vragen, maar zijn er ook misverstanden de wereld ingekomen. Ik hoop dat we tijdens de informatieavond van aanstaande woensdag het een en ander kunnen doen om antwoord te geven op al die vragen die leven.

De belangrijkste onduidelijkheid die blijkbaar is ontstaan heeft te maken met de formele status van het collegebesluit. Het feit dat het college heeft besloten om het AZC naar de Besjeslaan te verplaatsen, wil niet zeggen dat dit nu ook definitief gaat gebeuren. Bij zo’n besluit hoort immers een normale inspraakprocedure. Vanaf het moment dat de officiĆ«le vergunningaanvraag van het COA binnen is zullen we de start van de procedure publiceren. We verwachten dat dat half juli het geval zal zijn. Omdat dit in de vakantieperiode is zullen we de inspraaktermijn, die normaal 6 weken is, verlengen tot 8 weken. Gedurende deze periode houden we nog een formele inspraakbijeenkomst eind augustus. Als de termijn verstreken is zal het college de balans opmaken en een definitief besluit nemen over de vestiging.

Om echt alle misverstanden te voorkomen houden we vooruitlopend op deze procedure de informatieavond op 4 juli a.s. We doen dit juist zo snel na het bekend worden van dit nieuws omdat we weten dat er bij de mensen in de wijk veel vragen leven.

De komende dagen gaan we veel tijd steken in een goede voorbereiding van deze bijeenkomst.

Tot ziens.

zondag 1 juli 2007

Boomspiegels

Op mijn weg van het stadhuis naar huis fiets ik altijd over de Haarlemmerweg. Toen ik daar vandaag reed waren de bewoners massaal bezig de boomspiegels in het trottoir langs het water van de Trekvaart te beplanten met allerlei vrolijke vaste planten. Ik fiets voorlopig met nog meer plezier naar mijn werk.

Tot ziens.