donderdag 4 juli 2013

Jou jo miening oer de superprovinsje

De voorgenomen fusie van deze drie provincies gaat niet alleen de drie betrokken provincies aan. De fusie zal uiteindelijk ook moeten leiden tot een fusie van de andere provincies in vijf landsdelen. Dit eindbeeld is recent nog eens onderstreept tijdens besprekingen in de Eerste en de Tweede Kamer. Om aandacht te vragen voor het feit dat het herindelingsvoorstel ook voor andere provincies gevolgen zal hebben, bieden we vanaf vandaag ook inwoners uit andere provincies de mogelijkheid om via flevoland.nl zienswijzen in te dienen. Een speciaal beroep doen we op de inwoners van onze buurprovincie Friesland. Voor hen hebben we het Flevolandse formulier voor het indienen van een zienswijze in het Fries vertaald.

De Friese zienswijze bevat een tekstblok dat verwijst naar de situatie van de provincie Friesland en de gevolgen die de provinciefusie in de Randstad kan hebben voor Friesland. De provincie Flevoland hoopt dat veel Friezen hun steun aan Flevoland betuigen en hun bezwaren tegen het proces kenbaar maken door het Friese formulier voor de zienswijze in te vullen. Kijk op http://www.flevoland.nl/zienswijze/sjenswize.xml.

Wij zijn van mening dat de belangen van onze inwoners op dit moment het best gediend zijn met een zelfstandig Flevoland. Dit is ook het uitgangspunt voor het coalitieakkoord van het college waar ik deel van uit maak. Na de opiniepeilingen van TNS NIPO onder onze inwoners is de provincie in haar standpunt alleen maar bevestigd. Daarom hebben we als extra service bij de terinzagelegging op 16 juni een provinciaal formulier voor de zienswijze te publiceren met argumenten tegen de fusie. Deze argumenten zijn door inwoners aangedragen in de opiniepeiling van TNS NIPO. Inwoners kunnen argumenten die hun aanspreken gemakkelijk aanklikken. Op deze manier kan ook in het formele proces de stem van de inwoners gehoord worden. Het Flevolandse formulier voor de zienswijze kan na het invullen met een druk op de knop direct verzonden worden naar BZK. Kijk op www.flevoland.nl/zienswijze.

Tot ziens.