zaterdag 29 november 2008

Leerpunten

De laatste dag in Stockholm. Nieuwe presentaties staan er niet meer op het programma. Wel genoeg tijd om met elkaar eens rustig te gaan zitten en conclusies te trekken. Dat doen we samen met een vertegenwoordiger van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Zweden.

In Zweden hebben we kunnen zien hoe belangrijk samenwerking is. Hoe goed we het in Leiden ook doen, zonder de andere spelers in de Randstad zijn we helemaal niets. Daarvoor moeten we over onze eigen schaduw heen springen ook wanneer we ons daarvoor in het buitenland Amsterdam Medical Valley moeten noemen, zie mijn bijdrage van gisteren.

Bovendien hebben we hier ook gezien dat de kleinere gemeenten rond de stad hiervan enorm kunnen profiteren. Ook dat zouden we in onze regio veel beter kunnen doen wanneer de bestuurlijke relaties niet zo krampachtig zouden zijn. Om dat te zien hoef je overigens niet helemaal naar Zweden. De techno-regio rond Eindhoven is voor Holland Rijnland een heel goed voorbeeld.

De vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel komt aan het eind van de morgen nog met een interessante constatering. Anders dan in Nederland zijn de Zweden veel meer gericht op het algemeen belang en minder op het individu. Ook in het kader van het economisch belang is men veel meer bereid het algemeen belang voorop te stellen. Een belangrijke reden hiervoor was volgens haar te vinden in de Zweedse verzorgingsstaat waarin men nog steeds van de wieg tot het graf verzorgd is. Dat maakt dat mensen zich minder zorgen hoeven te maken over hun eigen toekomst en meer over hebben voor de samenleving. Dat maakt mensen ook ondernemender. Dat allemaal in tegenstelling tot Nederland waar de verzorgingsstaat de laatste jaren wat in de versukkeling is geraakt. Was het niet Wouter Bos die in 2006 in zijn boek 'Dit land kan zoveel beter' zijn voorkeur voor het Scandinavische model niet onder stoelen of banken stak?

Daarbij ging het om hoge groeicijfers in combinatie met hoge collectieve lasten, een goed sociaal beleid en goede prestaties op het gebied van duurzaamheid. De aantrekkingskracht van het Scandinavische model is dat het mogelijk blijkt om een brede publieke sector te hebben zonder dat dit het groeivermogen van de economie aantast.

De afgelopen drie dagen heb ik in het gebied rond Stockholm kunnen zien dat dit werkt. De Zweden lopen hierdoor in een aantal opzichten economisch voorop bij de rest van Europa.

Tot ziens.

vrijdag 28 november 2008

Kista Science Park

Vanmorgen was ik in het Kista Science Park, het Silicon Valley van het Noorden. Hier vormen zo'n 350 bedrijven het grootste ICT-cluster van Europa en 5e van de wereld. Het gebied staat bekend als broedplaats van mobiele technologieën. Grote bedrijven als Ericsson hebben er hun hoofdkantoor, maar ook talloze kleine bedrijven maken er naam met nieuwe vindingen

In het gebied zitten niet alleen bedrijven. Wat opvalt is dat het een mix is van werken, wonen en recreëren. In Nederland hebben we vaak de neiging om dergelijke gebieden volledig te reserveren voor bedrijven die goed passen in het cluster. Misschien komt het omdat hier zoveel meer ruimte beschikbaar is. Het gevolg is dat men in Zweden spreekt van een sciencecity in plaats van een sciencepark. Een hele stad in het teken van technologische ontwikkeling dus. Ondanks de enorme hoeveelheid ruimte waarover men in dit land beschikt, is de bebouwingsdichtheid in dit gebied enorm groot. Bovendien beschikt men over hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen met de stad. Dat is de manier om alles en iedereen dicht bij elkaar te houden waardoor het cluster beter functioneert. 'It makes people meet' zei onze Zweedse gastheer daarover. Kista Sciencecity is een indrukwekkend voorbeeld van een economisch sterk cluster.
Op het dak van de Kista Science Tower maakten we een foto van de hele delegatie.

In de middag zijn we te gast bij het Karolinska Instituut, een van de meest toonaangevende medische universiteiten in de wereld en een van de grootste universiteiten van Europa. We worden ontvangen in het Nobel Forum. Daar zitten we in de grote vergaderzaal waar de Nobelprijzen fysiologie en geneeskunde worden toegekend. Het is een plechtige plaats.

In de presentatie maken we kennis met de universiteit als kraamkamer voor nieuwe bedrijven op het gebied van life science. Bedrijven die uit het instituut ontstaan krijgen in de directe omgeving de kans om uit te groeien tot levensvatbare ondernemingen. Vanmiddag hebben we ook een aantal van deze regio bedrijven bezocht.

We eindigen de middag met een gesprek met Ola Björkman. Hij is CEO van het Stockholm-Upsala life science region. Het is een organisatie die de life science sector in deze regio promoot op internationaal niveau om daarmee nieuwe bedrijven en investeringen aan te trekken. Een beetje zoals onze stichting Leiden Life Meet Science. Hij laat ons zijn ranglijst zien van Europese life science parken. Op nummer 1 staat Parijs en op nummer 2 Londen. Op de derde plaats zet hij Amsterdam/Leiden, Utrecht, Delft en Rotterdam. Dit laatste is opmerkelijk, zo kijken we in Nederland namelijk helemaal niet naar ons zelf. In Nederland probeert iedere stad zijn eigen plaats op de ranglijst te creëren. Het is een Zweed die ons erop moet wijzen dat Nederland in Europa op de derde plaats staat. Een belangrijk gegeven aangezien dit soort ranglijsten uiteindelijk wel bepalen of wij investeringen en kenniswerkers naar onze stad krijgen. Als we daar echt iets mee willen doen dan zullen we bereid moeten zijn om gezamenlijk verder te gaan. Bijvoorbeeld onder de naam Amsterdam Medical Valley of iets dergelijks. Dat zal nog lastig worden.
Tijdens het avondeten kregen we informatie over de Zweedse cultuur van Eva Fodor, een Zweedse burger met een Hongaarse achtergrond die 8 jaar in Nederland woonde. Van belang om te begrijpen waarom de economie hier net even anders werkt dan bij ons. Zij schetst de Zweden als een hard werkend volk. Ze zijn wars van hiërarchie en hebben dus vooral platte organisaties. Ze zeggen je en jij tegen elkaar om dat spreken in de 'U-vorm' teveel afstand schept. Bij belangrijke beslissingen mag iedereen meepraten maar nadat de beslissing is genomen geldt hier - sterker dan in Nederland- afspraak is afspraak, daar houden de Zweden zich dus aan. De gemeenschap is voor de inwoners van dit land belangrijker dan het individu. Bovendien kijkt men over het algemeen veel meer dan wij naar de lange termijn gevolgen van beslissingen.

Tot ziens.

donderdag 27 november 2008

KL1109

Vanmorgen was ik al heel vroeg op Schiphol voor vertrek met vlucht KL1109 naar Stockholm. Aan boord onze delegatie bestaande uit mensen van de 4 O's, ondernemers, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen uit de regio. Allemaal voor het bio science cluster belangrijke spelers. Rond het middaguur kon ik inchecken in Hotel Norrfull. Een mooi hotel in het centrum van de stad, gevestigd in een historisch pakhuis. Van binnen heeft het gebouw iets weg van de Leidse Meelfabriek. Ik krijg een goede indruk hoe het daar uit kan gaan zien wanneer de plannen van Peter Zumthor daar ooit werkelijkheid worden.

Vandaag bezochten we de City Hall of Solna, een voorstad van Stockholm. Een gemeente met 64.500 inwoners en maar liefst 70.000 arbeidsplaatsen. We vergaren inzichten over hoe de Zweedse overheid omgaat met thema's als kennis, economie, innovatie, ondernemerschap en de samenwerking tussen de verschillende partijen. Solna gaat prat op het feit dat ze de nummer 1 gemeente in Zweden zijn op het gebied van ondernemersvriendelijkheid. Alles is gericht op het ondersteunen van ondernemers in de stad. En niet zonder succes, Solna loopt binnen de regio en in Europa economisch voorop. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om een stad te hebben met meer arbeidsplaatsen dan inwoners. In Leiden halen we nog geen 50%. De lokale inwoners hebben zoveel belang bij het economische succes dat ze daar blijkbaar wat ongemakken voor over hebben. Zoveel arbeidsplaatsen heeft natuurlijk grote gevolgen voor het forensenverkeer in en uit de stad. Door de aansluiting op het uitstekende metrosysteem van de buurgemeente Stockholm gaat dat iedere dag weer goed.

Van lokale mensen kregen we een aantal lezingen over het bestuur, de economie en de dynamiek van de regio rondom Stockholm. Daarbij werd ingegaan op de verhoudingen tussen de stad en de omringende lokale overheden zoals Solna. Tijdens de lezing werd ingezoomd op een Zweeds onderzoek uit 2005 waaruit bleek dat Solna het beste zakelijk klimaat heeft voor (startende) ondernemers. Ook Kairos Future, een internationaal onderzoeksbureau publiceerde dat Solna na Stockholm als nr. 2 staat op de lijst van 'tomorrows winners'.

Solna is initiatiefnemer van een Europees Netwerk met als doelstelling Europese samenwerking op het gebied van innovatie. We hebben stilgestaan bij de diverse samenwerkingsculturen waarbij we gekeken hebben naar de verschillen en overeenkomsten tussen Zuid-Holland en Zweden.

Tenslotte hebben we ons verdiept in het project 'Run Up- role of universities in Urban Poles'. Dit project wil een betere samenwerking faciliteren tussen Universiteiten, Overheden en Ondernemingen om betere economische ontwikkelingen en innovaties te genereren. Hierbij keek ik vooral naar de leerpunten voor de Leidse situatie.

We gaan de dag afgesloten met een diner restaurant Marten Trotzig.

Tot ziens

woensdag 26 november 2008

Day after

Het was de dag na de besluitvorming rondom het project Huis van de Sport. De reacties tot nu toe zijn overwegend positief.

Vanmorgen hebben we in het college de besluitvorming afgerond met betrekking tot het RijnGouwelijn dossier. Onder het motto 'een kwart miljard voor bereikbaarheid' hebben we de afgelopen weken toegewerkt naar dit moment. Ik geloof niet dat ik eerder als wethouder getuige was van zo'n omvangrijk besluit. Vanaf nu hebben we een antwoord op al die inwoners en ondernemers uit de stad die bij ons hun onvrede met de bereikbaarheid van de stad kenbaar maken.

Morgenochtend vroeg vertrek ik met een delegatie van de Kennisalliantie naar Stockholm voor een bezoek aan de meest innovatieve regio van Europa. Ik zal proberen u via mijn weblog getuige te laten zijn van mijn bevindingen aldaar.

Tot ziens.

dinsdag 25 november 2008

Besluit

Het college heeft vanmorgen een besluit genomen om door te gaan met het project Huis van de Sport. Voorafgaand aan dit besluit hebben wij gedurende een lange periode de haalbaarheid van dit plan onderzocht. Gezien het unieke karakter van deze ontwikkeling was dat niet eenvoudig. De deskundigen spraken elkaar tegen waardoor het lange tijd onzeker was of wij wel tot realisatie van dit bijzonder project zouden komen. Omdat het project veel draagvlak lijkt te hebben onder inwoners, sportverenigingen en de politiek hebben we lang gezocht naar een mogelijkheid om 'Huis van de Sport' toch een eerlijke kans te geven. Dat is gelukt.

We hebben vanmorgen besloten het project verder uit te werken in een gebiedsconcessie. Deze vorm sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie Dekker onlangs aan dit kabinet heeft gedaan in het rapport ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. Binnen dit model gaan we als gemeente een globale visie op het gebied ontwikkelen, waarna private partijen het stokje van ons overnemen. Zowel ontwerp, realisatie, financiering, onderhoud en exploitatie zijn daarna de verantwoordelijkheid van de marktpartij. Ook alle risico’s komen op die manier bij de marktpartij te liggen.

Het is de bedoeling dat wij als gemeente alleen de hoogst noodzakelijke eisen meegeven voor de ontwikkeling. Naast de verplichte sportaccommodaties zijn dat globale bepalingen met betrekking tot de invulling van het gebied. Op die manier krijgen ontwikkelaars de kans om een plan in te dienen, waarbij ze maximaal hun creativiteit en kennis kunnen toepassen.

De scholen, de atletiekbaan en de 400 meter kunstijsbaan, die wel in het oorspronkelijke plan zaten zijn niet meer als eis opgenomen. Uit het haalbaarheidsonderzoek is duidelijk geworden dat de kans groot is dat het opnemen van deze voorzieningen het plan financieel onhaalbaar maken. Dat neemt echter niet weg dat marktpartijen dergelijke voorzieningen binnen de nu afgesproken procedure wel op mogen nemen als ze daar kans voor zien. Bij de uiteindelijk beoordeling van de plannen zal het beste plan uiteindelijk scoren.

Ik verwacht dat we binnen 10 maanden een definitief voorstel tot aanbesteding aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

De gebiedsconcessie is voor Leiden een hele nieuwe aanpak. Deze manier van werken kwam tot nu toe in Nederland vooral voor bij het aanbesteden van infrastructuurprojecten. De commissie Dekker heeft ons op het idee gebracht om Huis van de Sport op deze manier in de markt te zetten. Een bijzonder aanpak voor een bijzonder project. Op basis van de vele signalen die ik het afgelopen jaar van de markt kreeg, heb ik er vertrouwen in dat deze manier van werken tot een mooi plan kan leiden. Voorwaarde daarvoor is dus wel dat deze marktpartijen daarvoor ook alle ruimte krijgen. Daarom zal ook de gemeenteraad bereid moeten zijn om die ruimte daarvoor te geven. We vragen de raad om die reden om niet op voorhand allerlei beperkende kaders mee te geven aan dit project. Een discussie daarover zal ongetwijfeld op korte termijn plaats vinden.

Tot ziens.

maandag 24 november 2008

Huis van de Sport

De afgelopen week hebben we na een lange tijd van voorbereiding de laatste hand kunnen leggen aan een omvangrijk collegevoorstel voor het project Huis van de Sport. Morgen bespreekt het college het finale voorstel en als dat allemaal goed gaat zal ik dinsdagavond om 19.00 uur in een aparte persbijeenkomst een toelichting geven op dit besluit. Nog heel even geduld.

Tot ziens.

vrijdag 21 november 2008

Maastricht (2)

Dit college hecht veel waarde aan kwaliteitsverbetering van onze historische binnenstad. Onder de titel 'Programma Binnenstad' gaan we een groot aantal projecten opstarten die moeten leiden tot een flinke kwaliteitsverbetering van dit gebied. Daarvoor kun je natuurlijk helemaal zelf bedenken wat je allemaal gaat doen, maar je kunt natuurlijk ook in andere steden gaan kijken.
Op uitnodiging van de projectwethouder Binnenstad, collega wethouder Pieter van Woensel, gingen we vandaag naar Maastricht om daar te kijken naar de manier waarop men daar met de ontwikkeling van de binnenstad is omgegaan. In de bus zaten behalve wethouders, raadsleden en ambtenaren ook bewoners en ondernemers van het centrumgebied en een journalist.
Het centrum van Maastricht is inderdaad een schoolvoorbeeld van hoe het beter kan.

Ik was eerder voor dit doel in Maastricht. In mijn weblog van 14 juni 2006 schreef ik over deze stad: 'Het historische centrum van Maastricht ziet er inderdaad uit om door een ringetje te halen. De combinatie van een perfecte inrichting, de toepassing van duurzame materialen, gerestaureerde historische panden, mooi onderhouden winkelgevels en een zeer terughoudend reclamebeleid hebben het gebied in 25 jaar gebracht tot wat het nu is. Het is gewoon een plezier om hier rond te mogen lopen.'

Het was goed om deze stad weer eens terug te zien, en nu ook te zien hoe ook de andere deelnemers enthousiast werden.

Tot ziens.

donderdag 20 november 2008

Top

De gemeente Leiden organiseerde vanavond een zogenaamde expert-meeting over het onderwerp topsport in Leiden. Bestuurders van bijna alle topsportorganisaties die in onze stad actief zijn, waren aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over het gemeentelijk beleid op het gebied van topsport.

Binnen de sportbegroting hebben wij jaarlijks 70.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van die verenigingen die volgens de strenge normen van NOC*NSF voldoen aan het predikaat topsport vereniging. De afgelopen 2 jaar hebben we dit geld beschikbaar gesteld aan het Regio Steunpunt Talent en Topsport die op haar beurt zorgde voor ondersteuning van de betrokken verenigingen.

Over de toekomst van de topsport in Leiden waren alle betrokkenen het behoorlijk eens. De samenwerking tussen de betrokken verenigingen kan veel beter en professioneler. Een aan te stellen topsportcoordinator zou daarbij een waardevolle rol kunnen spelen. Ook op het gebied van sponsorwerving kan nog veel worden bereikt.

De uitkomsten van deze bijeenkomst gaan we de komende dagen verder uitwerken. Mede op grond hiervan gaan we de komende tijd besluiten nemen over de toekomst van het gemeentelijke topsportbeleid.

Tot ziens.

Handel en ambacht

Vanmiddag was ik voor een bedrijfsbezoek bij de plaatselijke Rabobank aan de Schipholweg. Dit keer geen rondleiding door het bedrijf, het interieur van een bank wijkt tegenwoordig immers in weinig meer af van het gemiddelde stadhuis. In plaats daarvan was er volop gelegenheid voor een goed gesprek met directeur De Jong over zijn visie op de lokale economie. De banken kunnen net als accountants, makelaars en de Kamer van Koophandel belangrijke adviseurs zijn van een wethouder van Economische zaken. Het zijn immers allemaal partijen die dagelijks midden in die economie functioneren. Bovendien is deze directeur buitengewoon betrokken bij alles wat er in Leiden aan de hand is. Al met al leverde dat een buitengewoon interessant gesprek op waaruit ik u een onderwerp niet wil onthouden.

Wat mij natuurlijk erg interesseerde was hoe wij als gemeentebestuur zouden moeten reageren op de huidige kredietcrisis. Moeten wij ons economisch beleid bijsturen op grond van de steeds verder dalende beurskoersen en de stagnerende economie. Zijn antwoord was duidelijk. Onze economische paradepaardjes als bio science en creatieve economie zijn leuk, maar in tijden van onzekerheid zou de gemeentelijk aandacht meer moeten gaan in de meer traditionele economische activiteiten zoals handel en ambachtelijke bedrijvigheid. Interessante gedachte. Als ik er later over nadenk kom ik tot de conclusie dat deze 'ouderwetse' bedrijvigheid de laatste jaren misschien wat weinig aandacht heeft gehad.

Het was een prettig gesprek. Later in de middag was ik in het gebouw 'Nieuwe Energie' voor de ondertekening van het actieplan stimulering zelfstandig ondernemerschap'. Een actieplan waar leerlingen uit het ROC geholpen worden bij het opzetten van een eigen bedrijf. Het gaat dan vaak om bedrijfjes binnen de sector handel en ambacht. Na mijn gesprek bij de Rabobank was het niet moeilijk om daar een korte toespraak te bedenken.

Tot ziens.

woensdag 19 november 2008

Duidelijk

Vandaag heeft de Raad van State het bestemmingsplan Oostvlietpolder goedgekeurd. Het gaat om een definitieve goedkeuring dus de gemeente kan nu aan de slag met de verdere uitwerking van het bedrijventerrein zoals is geformuleerd in het coalitieakkoord. Als wethouder Economische Zaken ga ik bij die ontwikkeling een belangrijke rol spelen.

In het coalitieakkoord 2008-2010 staat dat bij goedkeuring van de Raad van State het duurzame bedrijventerrein Oostvlietpolder gerealiseerd wordt in een zo groen mogelijke omgeving met een hoge beeldkwaliteit en dat het college van de 35 hectare bedrijventerrein slechts 29 hectare wil aanleggen.

Ik ben blij dat we na een lange periode van onzekerheid eindelijk duidelijkheid hebben over de toekomst van de Oostvlietpolder. Uit alle contacten die ik de afgelopen maanden had met de Leidse ondernemers weet ik hoe belangrijk deze uitspraak voor hen is. Tegelijkertijd besef ik dat heel wat inwoners liever een andere uitslag hadden gezien. Ik zie het daarom ook als mijn opdracht om de komende periode met alle betrokken partijen, dus ook de tegenstanders, om tafel te gaan zitten om te komen tot een zo verantwoord mogelijke realisatie van het bedrijventerrein en de bijbehorende ecologische verbindingszone. Ik zal daarom op korte termijn het initiatief nemen om partijen daartoe uit te nodigen.

Hoe het ook zij, mijn agenda voor de komende periode zal er door deze uitspraak anders uit gaan zien.

Voor de fijnproevers, de uitspraak is hier terug te vinden.

Tot ziens.

maandag 17 november 2008

De Koning

Vanmiddag zat ik aan de balie van uitzendbureau De Koning in Leiden. Niet op zoek naar een andere baan, maar wel voor een werkbezoek aan dit oerleidse bedrijf. De Koning uitzendbureau is in 1959 in Leiden opgericht door een voormalige medewerker van de gemeente Leiden, Thea de Koning. Uitzendbureaus waren in die tijd nog helemaal geen bekend verschijnsel. De oprichter was haar tijd dus ver vooruit met de oprichting van dit bedrijf. De Koning is nu het oudste uitzendbureau van Leiden en misschien wel van heel Nederland.

In tegenstelling tot een aantal grote landelijke aanbieders heeft dit bedrijf zich niet gericht op schaalvergroting en acquisitie. Bewust heeft men gekozen voor de schaal van deze regio waarbij de aandacht vooral gericht is op het onderhouden van persoonlijke relaties met hun werkers en klanten.

Uitzendbureau's vervullen een steeds belangrijkere rol binnen de Leidse arbeidsmarkt. Was het vroeger zo dat deze ondernemingen vooral goed waren in het aanbieden van tijdelijke werkers, tegenwoordig leidt een belangrijk deel van de plaatsingen uiteindelijk tot een vast contract tussen de uitzendkracht en het betreffende bedrijf. Daarmee is De Koning naast uitzendbureau ook ook een belangrijk wervings en selectiebureau voor veel regionale bedrijven en heeft het bedrijf een belangrijke plaats in de Leidse economie verworven.

Tot ziens.

Uitspraak

Vandaag krijg ik te horen dat de Raad van State aanstaande woensdag om 10.15 uur uitspraak gaat doen inzake het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Nog twee nachtjes slapen dus. Woensdag gaat in ieder geval een belangrijke dag worden voor de Leidse economie. Nog even geduld.

Tot ziens.

vrijdag 14 november 2008

Nature

'Leiden is one of the country's centres for physical sciences. With a population of 117,000 it lies in the Holland region, a highly urbanized ring in the west of country and one of the most densely populated areas of the world. An old windmill, quiet canals, flocks of cyclists and the odd coffee shop remind one that this is the land of Vincent van Gogh, cyclist Joop Zoetemelk an pragmatic cannabis policies. But just below Leiden's tourist-pleasing surface is a rich and active tradition of science. The Leiden Bioscience Park is one of the oldest and largest in Europe.'

In tegenstelling tot wat je zou denken is deze mooie tekst is niet bedacht door een aantal duurbetaalde marketing experts. Het is een stukje tekst uit een veel groter artikel over Leiden dat eind Oktober verscheen in het gezaghebbende wetenschappelijke blad Nature. Het artikel is geschreven door Quirin Schiermeier, een duitse correspondent van Nature.
Het is geweldig om te lezen hoe men in het buitenland aankijkt tegen onze stad en hoe belangrijk de Universiteit en het Bio Science Park daarbij is. Wat mij betreft een mooie aanleiding voor een stukje in de goed nieuws rubriek van het Leidsch Dagblad.

Klik hier voor het hele artikel in Nature.

Tot ziens.

donderdag 13 november 2008

Maandag

Vanmiddag hebben collega John Steegh en ik een gesprek gehad met wijkverenigingen en omwonenden van de Morspoort om te praten over de ontwikkeling van een parkeergarage op deze locatie. Op basis van het huidige coalitieakkoord gaan we op deze plaats een tijdelijke parkeervoorziening realiseren. Een aantal mensen had via de pers al laten horen niet zoveel te zien in de bouw van een parkeervoorziening zo dicht bij hun wijk. Het was dus best een beetje spannend om de mening van deze mensen te vernemen over de plannen die we tot nu toe hebben uitgewerkt.

Het werd een prettig en informatief gesprek. We hebben alle voor- en nadelen van ons plan gepresenteerd en geluisterd naar de opmerkingen van de bewoners. We zijn het eens over het feit dat er in de buurt een parkeerprobleem is dat we samen moeten oplossen. Hoe we dat precies moeten doen, daar gaan we op basis van het gesprek van vandaag nog eens goed over nadenken.
Toen ik vanavond terug naar huis ging, ben ik nog even langsgeweest bij de nieuwe vestiging van het bedrijf Maandag aan de Schipholweg. Daar mocht ik samen met de vestigingsmanager een lint doorknippen en daarmee deze nieuwe vestiging formeel openen. Leuk nieuw bedrijf voor Leiden. Op hun site is te lezen dat Maandag® interim-professionals detacheert die van hun werk houden. Ik wens ze veel succes.

Tot ziens.

Respect

Vandaag was het Dag van Respect in Nederland. Ook in Leiden dus. Ik mocht vanmorgen namens de gemeente minister Ernst Hirsch Ballin verwelkomen in Leiden. Hij was naar de Leidse Merenwijkschool gekomen om de jongens en meisjes op deze school iets te vertellen over zijn ministerie in relatie tot het begrip respect.

Er is veel afstand tussen de wereld van deze minister van Justitie en de wereld van de kinderen in de Leidse Slaaghwijk. Toch deed de minister zijn best om deze kloof voor een keer te overbruggen. De kinderen gedroegen zich voorbeeldig en stelden allerlei vragen. Het was duidelijk, de minister had gezag en kreeg respect.

Tot ziens.

woensdag 12 november 2008

Akkoord

Als wethouder Personeel mag ik namens het gemeentebestuur overleg voeren met de ambtenarenbonden over allerlei arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. We noemen dat het Georganiseerd Overleg en we komen een keer of vier per jaar bij elkaar. Tijdens die overeenkomst onderhandelen we over allerlei zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, voor zover er niet op centraal niveau afspraken zijn gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het komt niet zo vaak voor dat de onderwerpen die in dit overleg aan de orde komen mijn dagboek halen. Vandaag is dat echter anders. Vandaag konden wij onze handtekening zetten onder een overeenkomst waarin de spelregels worden afgesproken voor ons programma Regie op Maat. Dat is het programma waarin we de slagvaardigheid van de gemeentelijke organisatie gaan verbeteren door een aantal onderdelen te verzelfstandigen. Dat kan veel gevolgen hebben voor de medewerkers binnen onze organisatie. Daarbij is het belangrijk dat we een fatsoenlijk werkgever zijn. Ik vind dat wij mensen die zich vaak al heel lang voor de gemeente hebben ingezet behoorlijk moeten behandelen. Daar hebben mensen recht op. Over de manier waarop we binnen Regie op Maat met elkaar omgaan, hebben we de afgelopen tijd goede afspraken gemaakt met de bonden. Onder die afspraken hebben we tijdens het overleg van vanmorgen onze handtekeningen gezet (zie foto).

Tot ziens.

dinsdag 11 november 2008

Tevreden

In 1990 begon ik mijn politieke loopbaan als lid van de gemeenteraad in Hillegom. Mijn fractie maakte destijds deel uit van de oppositie en ik was o.a. woordvoerder op het beleidsterrein Personeel en Organisatie. Een van de grote successen uit die tijd was het feit dat ik een meerderheid had gekregen voor een motie waarmee het college werd opgedragen om het personeelstevredenheidsonderzoek structureel in te voeren in de organisatie. Ik kende dat onderzoek destijds uit het bedrijfsleven, maar binnen gemeenten was het toen nog een redelijk onbekend instrument.

Vanavond hadden we in Leiden het jaarlijkse begrotingsdebat. Als wethouder Personeel en Organisatie kreeg ik te maken met een motie van de oppositie om in Leiden een personeelstevredenheidsonderzoek te houden in 2009. Mijn advies aan de gemeenteraad was deze motie af te wijzen. Tevergeefs, de motie werd even later met algemene stemmen aanvaard. Het kan verkeren.

De gemeente Leiden heeft begin dit jaar een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd onder de naam 'Anders Werken'. Voorafgaand aan deze reorganisatie hebben wij in samenwerking met de Hogeschool Leiden een uitgebreid en gedegen onderzoek gedaan naar het welbevinden van onze medewerkers. De afspraak is toen gemaakt om een dergelijk onderzoek na één jaar te herhalen om daarmee de effecten van het reorganisatieproces goed te kunnen meten. Momenteel loopt dat tweede onderzoek en begin volgend jaar krijgen we de uitkomsten gepresenteerd. Blijkbaar ben ik er niet in geslaagd om de gemeenteraad te overtuigen van de kwaliteit van dit onderzoek. Als gevolg daarvan worden onze medewerkers volgend jaar zelfs twee keer gevraagd naar hun mening. Dat is wat mij betreft nog steeds beter dan helemaal niet. Ik ben immers al 18 jaar overtuigd van de voordelen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Tot ziens.

Zweden

Zweden heeft naast zes medische universiteiten en diverse incubators een indrukwekkende staat van dienst met grote farmaceutische bedrijven zoals: AstraZeneca, Electra, Gambro, Pharma en meer dan 800 kleinere bedrijven. Daarbij heeft Zweden een van de beste pijplijnen voor farmaceutische productontwikkeling.

Onder leiding van de Zuid-Hollandse gedeputeerde van Economische Zaken, Asje van Dijk, gaat de Kennisalliantie op 27 november met een delegatie naar Stockholm voor een werkbezoek. Stockholm weet kennis, onderwijs en bedrijvigheid zó bijeen te brengen dat het in Europa voorop loopt en op wereldschaal een zesde plek bekleedt.

Stockholm is daardoor een plek waar ik als bestuurder iets kan leren over de manier waarop we het in Leiden nog beter kunnen doen met ons Bia Science Park. Het college heeft vanmorgen ingestemd met mijn deelname aan deze reis. Een en ander wel onder voorwaarde dat ik verslag doe van mijn bevindingen. En waar kan ik dat beter doen dan op mijn weblog. U hoort dus nog van mij.Tot ziens.

vrijdag 7 november 2008

Te koop

Vanavond mocht ik de nieuwe feestverlichting in de Haarlemmerstraat ontsteken. Op initiatief van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat is er dit jaar, na jarenlange trouwe dienst, afscheid genomen van de alom bekende feestverlichting. In de nieuwe verlichting is het Leidse stadswapen in ieder ornament opgenomen, dus veel Leidser kan het eigenlijk niet.

Ik heb overigens begrepen dat de oude verlichting nog niet is afgeschreven en daarom nu te koop wordt aangeboden.

Tot ziens.

donderdag 6 november 2008

NFIA

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en is opgezet om buitenlandse bedrijven te adviseren en informeren over vestigingsmogelijkheden in Nederland. Kantoren van deze organisatie bevinden zich in de Verenigde Staten, de UK en Ierland en in veel verschillende plaatsen in het verre oosten. Eens per jaar komen alle NFIA vertegenwoordigers uit de hele wereld in Nederland bij elkaar. Onderdeel van hun programma is dan een bezoek aan een belangrijke regio in Nederland.

Vandaag mocht ik de mensen van NFIA in Leiden ontvangen. Tijdens een bijeenkomst in het Holiday Inn kreeg ik de gelegenheid om nog eens helder uiteen te zetten waarom Leiden 'the place to be' is wanneer het gaat om internationale life science bedrijven. Daarna hebben deze mensen een rondleiding gekregen door het Bio Science Park.

Volgende week vertrekken de NFIA mensen weer naar hun vestigingen.

Tot ziens.

dinsdag 4 november 2008

Tour

Vanmiddag was er een bijzondere reunie in het Leidse stadhuis. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Leiden startplaats was van de Tour de France. Een gebeurtenis die destijds zoveel indruk heeft gemaakt dat er in wielerkringen ook nu nog met grote regelmaat teruggekeken wordt naar die tijd. Voor een groot aantal liefhebbers was dat aanleiding om vandaag een reunie te organiseren voor de Leidse wielerliefhebbers en de grote namen van weleer.

Zo kon het gebeuren dat ik vanmiddag als wethouder Sport de hand mocht schudden van grote namen als Jan Janssen, Joop Zoetemelk en Rini Wagtmans, maar ook met de heer Vis, burgemeester uit die tijd. In het middelpunt van de belangstelling stond ook Joop Riethoven, de Leidse ereburger die zich vele tientallen jaren heeft ingezet voor de wielersport in Leiden. Zowel Jan Janssen als burgemeester Henri Lenferink onderstreepten nog eens hoe belangrijk de rol van Joop is geweest in onze stad. Joop Riethoven (foto) was zichtbaar onder de indruk.

Vanmiddag hing een uurtje weer de sfeer van destijds in onze burgerzaal. Het was een groot genoegen om dat mee te maken. Bijna zou je wensen dat we de Tour nog eens een keer naar Leiden halen.

Tot ziens.

maandag 3 november 2008

Leids Lekkers

Echte Leidenaren houden wel van een hapje en drankje. Vandaar dat er in de historische stad Leiden volop gezellige eet- en drinkgelegenheden te vinden zijn. Van sjiek en uitgebreid tot studentikoos en snel: er is voor elk wat wils. Maar niet alleen de Sleutelstad is boordevol lekkers, ook vlak daarbuiten zijn in dit opzicht aantrekkelijke plekjes te vinden.

Al deze gelegenheden zijn vanaf vandaag te vinden in de nieuwste editie van LeidsLekkers. Een prachtig boekwerkje waarvan ik vandaag samen met collega wethouder Cees Wassenaar uit Leiderdorp het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen uit handen van Joost Blijie, onze centrummanager. Het is een prachtig boekje geworden met de mooiste restaurants in de stad.
Tot ziens.

zaterdag 1 november 2008

Steen

Namens het college van Burgemeester en Wethouders was ik vanmiddag weer even terug in mijn oude dorp Warmond. Ik was daar om getuige te zijn van de start van de 1e Warmondse kunstweek en de onthulling van een borstbeeld van Jan Steen. Het borstbeeld staat aan de Gemeentehaven in Warmond, tegenover het huis waar Jan Steen heeft gewoond.

Warmond profileert zich deze week als het enige echte kunstdorp van de regio. Naast de talrijke galleries in de romantische Dorpstraat waren ook de ramen van de woonhuizen voorzien van allerlei vormen van kunst. Leuk om te zien dat iedereen mee doet om er een succes van te maken. Collega wethouder Bert Homan van Teylingen schetste in het welkomstwoord zijn droom: een Jan Steen overzichtstentoonstelling in Warmond in 2012, het jaar dat het Jan Steen 333 jaar geleden overleed. Dat lijkt me een hele mooie ambitie.

Tot ziens.

Starters

Vanmorgen even een uurtje rondgelopen op de startersdag die de Kamer van Koophandel vandaag organiseerde in de Groenoordhallen. Startende ondernemers vonden hier een schat aan informatie die handig is bij het opzetten van een eigen onderneming. Het was een drukbezocht evenement waar duizenden ondernemers in de dop hun licht kwamen opsteken.

Tijdens de Startersdag werden uiteenlopende presentaties gehouden over fiscale en juridische zaken, de geautomatiseerde boekhouding, algemene voorwaarden en starten als freelancer of zelfstandige zonder personeel (ZZP’er). Op de informatiemarkt stonden standhouders zoals accountants, advocaten, de belastingdienst, banken en natuurlijk de Kamer van Koophandel. Deze specialisten beantwoordden startersvragen en boden diensten en producten aan. Ook de gemeente was natuurlijk aanwezig. Het gemeentelijke ondernemersloket is een belangrijk startpunt voor nieuwe ondernemers in Leiden.

Tot ziens.