donderdag 30 september 2010

Akkoord

Een half uur nadat het door Wilders gedoogde kabinet Rutte haar akkoorden presenteerde, zat ik in de Zurichtoren in Den Haag om daar in het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) te praten over de reactie die wij als gezamenlijke provincies moesten afgeven. Over de vraag of er in deze tijd van crisis en herstel ingrijpende financiële maatregelen nodig zijn waren we het wel eens, maar we kwamen ook tot de conclusie dat er reden is tot zorg over de maatregelen die nu worden aangekondigd. Wat mij betreft valt er heel veel aan te merken op de akkoorden die er nu liggen, maar vanuit mijn nieuwe functie in Flevoland kijk ik vooral naar maatregelen die direct gevolgen hebben voor onze provincie en haar inwoners. Jeugdzorg, natuurontwikkeling en infrastructuur zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Omdat het akkoord pas vlak voor de aanvang van de vergadering beschikbaar was, konden we met geen mogelijkheid een grondige analyse maken. Het is geen regeerakkoord op hoofdlijnen geworden, zodat een nadere bestudering van de ‘kleine lettertjes' en de financiële doorwerking nodig is om tot een goed eindoordeel te komen. Binnen het IPO gaan we de komende dagen werken aan een uitgebreide reactie die we in de bestuursvergadering van 11 oktober zullen vaststellen. Voorafgaand daaraan zal IPO-voorzitter Jan Franssen in zijn jaarrede op IPO-congres op 6 oktober in Zwolle, alvast uitgebreider op het regeerakkoord reageren.

Binnen het IPO-bestuur heb ik de portefeuille sociaal beleid. Ik zal me vooral gaan verdiepen in de maatregelen op het gebied van de jeugdzorg. Daarbij zal ik met name kijken vanuit het belang van de betrokken kinderen. U hoort nog van mij.

Tot ziens.

woensdag 29 september 2010

Nu of nooit

Ik geloof dat ik een jaar of 16 was toen ik voor de eerste keer met de politiek in aanraking kwam. Ik herinner me nog heel goed hoe gemeentebestuurders op leeftijd mij destijds kwamen vertellen wat goed voor me was. Als jongere wist ik dat zelf natuurlijk veel beter. Voor mij was dat ooit een aanleiding om politiek aktief te worden.

Inmiddels ben ik zelf zo'n bestuurder geworden. Met het onderwerp jeugdbeleid in portefeuille is de verleiding soms groot om voor jongeren te gaan denken, maar ik probeer het natuurlijk te voorkomen.

De komende 5 weken is op Omroep Flevoland een 5 delige serie te zien onder de titel 'Nu of Nooit'. Deze serie is gemaakt door en voor jongeren. Het project is gefinancierd door de Provincie Flevoland en had als doel om meer inzicht te krijgen in wat Flevolandse jongeren bezig houdt.

Het is een serie geworden met bijzondere portretten over Flevolandse jongeren, gezien door de ogen van hun leeftijdsgenoten. Een serie waarin de jeugd het voor het zeggen heeft, met als gevolg een beeld van een rauwe, aangrijpende maar ook emotionele belevingswereld.
Met mijn kennis uit het verleden vind ik het natuurlijk een geweldig project.

Vanaf 2 oktober op Omroep Flevoland om 9:52 en elk uur opvolgend. De laatste uitzending start om 16:52.

Tot ziens.

Leisure World

Ik begaf me vanmorgen bijna op glad ijs, bij de openingshandeling van de kunstijsbaan van Leisure World BV in Dronten. Of eigenlijk de heropening. Want na een aantal jaren is de ijsbaan weer open, tot grote vreugde van schaatsliefhebbers, de eigenaar en de provincie.

Leisure World, de gemeente Dronten en de provincie hebben de handen ineengeslagen om de heropening mogelijk te maken. Leisure World heeft zelf grote investeringen gedaan zoals een nieuwe machinekamer waardoor het energiegebruik van de baan fors is teruggedrongen. De provincie Flevoland heeft een subsidie van bijna 2 ton beschikbaar gesteld om de laatste noodzakelijke investeringen mogelijk te maken, zoals veilige boarding rondom de baan. De gemeente heeft het bestemmingsplan voor de hal aangepast waardoor er nu buiten het ijsseizoen andere evenementen toegestaan zijn die de exploitatie ten goede komen.

De provincie heeft meerdere redenen om een bijdrage te leveren. De ijsbaan is een topsportvoorziening en biedt een perfecte trainingsfaciliteit voor topsporters, maar ook voor sportieve recreanten. Daarmee komt onze ambitie ‘Flevoland, sportiefste provincie’, weer een stapje dichterbij. Omdat de ijsbaan vlakbij het toekomstige station Dronten ligt, is de hal goed bereikbaar voor de hele regio. Ook voor het toerisme en de recreatie in Flevoland is de ijsbaan een mooie trekker. En laten we de werkgelegenheid niet vergeten. Leisure World biedt 20 arbeidsplaatsen en stageplaatsen. Die zijn meer dan welkom!
Kortom, een prachtige aanwinst voor de provincie Flevoland. Ga er eens heen en bindt zelf de ijzers onder!

maandag 27 september 2010

Vliegende start

Het spande erom, of het echt een vliegende start zou worden van de nieuwe pleegzorgcampagne. Tot laat in de middag was het spannend, want uit de grijze lucht bleef de regen maar vallen.
Niet bepaald ideaal voor parachutisten om te springen dus… Want dat was het oorspronkelijke idee: dat vier parachutisten in het luchtruim boven Tollebeek naar beneden zouden springen met een banner van pleegzorg. Die zou ik dan in ontvangst nemen en vervolgens met een banner op de provinciesite, de campagnesite van pleegzorgaanbieder Vitree ‘openen’.

Het eerste deel mocht niet zo zijn, het tweede gelukkig wel. Vanuit een schuur op het agrarisch bedrijf van de pleegzorggezin Pierik kon ik toch de campagne lanceren. En dat heb ik met veel genoegen gedaan. Want het gaat hier wel ergens om: jaarlijks zoekt Vitree voor zo’n 440 Flevolandse kinderen een pleeggezin. Voor langere of kortere tijd, voor jonge en wat oudere kinderen.

Bij die bijeenkomst had ik de gelegenheid om zelf van een aantal pleegouders te horen wat het betekent om een kind van iemand anders voor langere tijd een plaats binnen je eigen gezin te geven. De pleegouders zelf vinden het bijna vanzelfsprekend dat ze zich op deze manier zeven dagen per week en 24 uur per dag inzetten voor de samenleving en doen dit werk met buitengewoon veel liefde en toewijding. Ik heb groot respect voor gezinnen als de familie Pierik, die hun huis openstellen en het kind (soms meerdere) van een ander een thuis willen bieden. Naast het eigen gezin is dat toch vaak het beste alternatief.

Wie volgt? Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk andere instellingen, organisaties en bedrijven het voorbeeld van de provincie volgen en de campagnebanner op hun site plaatsen. Als dat gebeurt, wordt breed bekend dat er meer pleeggezinnen nodig zijn. En verhogen we met elkaar de kans dat zich daadwerkelijk nieuwe gezinnen melden.

Vitree is de jeugdzorginstelling in Flevoland die pleegzorg regelt. Daar komt heel wat bij kijken. Kijk zelf maar eens op de site van Vitree en op de campagnesite door op onderstaande banner te klikken.
Tot ziens.

zaterdag 25 september 2010

Loodzwaar

Lood- en loodzwaar was ie weer vandaag, de halve marathon van Katwijk. De kenners noemen het de zwaarste marathon van Nederland en het is misschien wel juist daarom dat ik er toch elke keer weer een uitdaging in zie om hem helemaal uit te lopen. En voor de derde keer is het me vandaag gelukt om de medaille in ontvangst te nemen.

Door een hevige regenbui vlak voor de start waren de eerste 15 kilometer door de duinen naar Wassenaar hier en daar veranderd in een waterballet. Dat was echter nog niets in vergelijking met de laatste 6 kilometer over het strand. Een straffe tegenwind in combinatie met flinke buien maakte het geen pretje om te lopen. Pas toen de finish in zicht kwam begreep ik weer waarom ik hardlopen zo'n leuke sport blijf vinden. Het gevoel dat je krijgt wanneer je doel is bereikt, is zo bijzonder dat je direct vergeet hoeveel moeite het heeft gekost om dat doel te bereiken.

Tot ziens.

maandag 20 september 2010

Film

Het Agoratheater in Lelystad was maandag weer dé plek waar het allemaal gebeurde voor jong filmtalent. Een kleine 1000 jongeren uit het hele land waren er bij elkaar voor alweer de zesde editie van het Nationaal Filmfestival voor Scholieren. Overdag stortten ze zich in filmworkshops en ontmoetten ze filmmakers en acteurs. Begin van de avond steeg de spanning: wie zou met zijn of haar eigen gemaakte film een prijs winnen? In prachtige galakledij wachten ze vol spanning op de uitslag.

Aan mij de eer om de eerste prijzen uit te reiken. Het deed me denken aan de uitreiking van de Oscars! ‘And the winner is…’ De vertoonde films waren van hoge kwaliteit: van prachtige animaties tot ontroerende documentaires. Adembenemend wat de jonge makers ervan hadden gemaakt.

Ontzettend leuk en eigenlijk heel terecht dat we dit filmfeest vieren in de jongste provincie van Nederland. Natuurlijk ben ik ook best trots dat Flevolands filmtalent flink in de prijzen viel. Scholengemeenschap Lelystad won in de categorieën 1-minuut film en fictie de eerste prijs.
De makers mogen naar het Internationale Filmfestival voor jongeren in Griekenland.

Klik voor alle uitslagen en de items die Omroep Flevoland van het NFFS heeft gemaakt, op de links.

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/74461/jonge-filmers-bijeen-in-lelystad
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/74479/scholengemeenschap-in-de-prijzen-bij-nffs

Tot ziens.

vrijdag 17 september 2010

Schoon

Vanmiddag was ik aanwezig bij een door de statencommissie Ruimte georganiseerde studiebijeenkomst over het onderwerp warmte- en koudeopslag, kortweg WKO. In grote lijnen is dat een techniek waarmee je in de zomer warm koelwater onder de grond opslaat om het in de winter weer op te pompen en dan te gebruiken om gebouwen en huizen te verwarmen. Een mooie duurzame manier om energie terug te winnen. WKO is daarom in Nederland flink in opkomst, zowel in hele grote installaties voor wijken of bedrijventerreinen als in kleinschalige installaties voor één of enkele woningen. Vanwege het feit dat deze installaties grondwater onttrekken is voor de aanleg van grote installaties een vergunning van de provincie nodig. Voor kleine gesloten systemen is geen vergunning nodig.De studiemiddag had tot doel om na te gaan hoe de aanleg van WKO installaties in Flevoland bevorderd kon worden. Ik denk dat de uitkomst van de middag echter heel anders was dan de meeste hadden voorzien.

Zowel voor- als tegenstanders van WKO waren het eens dat ondergrondse opslag van warmte ook nadelige gevolgen kan hebben voor de bodem. Die gevolgen zijn in veel gebieden acceptabel, maar in geval van Flevoland kun je daar vraagtekens bij zetten. In de eerste plaats omdat onder een groot gebied tussen Almere en Zeewolde een enorme voorraad drinkwater zit van een bijzondere kwaliteit. Dat water is daar gedurende vele duizenden jaren naar toe gestroomd vanuit het Veluwegebied en ligt veilig opgeslagen onder en dikke afsluitende kleilaag. Die voorraad is zo groot dat het behouden daarvan van nationaal belang is.

Maar dat is niet het enige. Als gevolg van de geschiedenis van de polders kennen wij in Flevoland nagenoeg geen historische bodemvervuiling. Dat maakt ons gebied in vergelijking met andere delen van het land buitengewoon schoon.

Voor- en tegenstanders waren het aan het einde van de middag met elkaar eens dat WKO een uitstekende en duurzame manier is om ons energiegebruik terug te dringen. Maar ze waren het ook met elkaar eens dat het negatieve gevolgen kan hebben voor de bodem. Die gevolgen zijn in veel gevallen acceptabel maar als we de uitzonderlijke situatie in Flevoland in stand willen houden, dan is het advies om terughoudend te zijn met de aanleg van WKO systemen in dit gebied. Voor veel aanwezigen kwam deze conclusie onverwacht.

Opmerkelijk was verder dat juist het gebruik van kleine WKO-systemen teruggedrongen zou moeten worden omdat die in de praktijk een groter risico vormen dan goed beheerde grote installaties. En juist die kleine systemen zijn momenteel vergunningvrij.

Ik ben benieuwd welke conclusies de statencommissie gaat verbinden aan de uitkomst van deze studiemiddag. Voor mij als gedeputeerde Water was er in ieder geval goed nieuws vanmiddag. Zowel onze bodem als de drinkwatervoorraad daaronder is van uitzonderlijke kwaliteit die het beschermen waard is.

Tot ziens.

woensdag 15 september 2010

CJG

Vandaag ben ik voor mijn eerste werkbezoek naar Emmeloord geweest. Daar had ik een ontmoeting met partners in de jeugdzorg en de gemeente Noordoostpolder.

Leuk en bijzonder om een kijkje in de keuken te krijgen in het nieuwe Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Goed om te zien dat de verschillende hulpverleners van Bureau Jeugdzorg, GGD, Zorggroep Oude & Nieuwe Land en ook het onderwijs in één gebouw werken. Ze lopen daardoor gemakkelijk bij elkaar binnen en pakken samen snel zaken op.

Uit de presentaties erna over het gemeentelijke jeugdbeleid, het digitale CJG (www.cjgnoordoostpolder.nl) en Passend Onderwijs bleek ook hoe positief en energiek de partners met elkaar omgaan; ook als het gaat om knelpunten die om een oplossing vragen. Dat maakt samenwerking effectief en zorgt voor continuïteit in de zorg aan cliënten.

Voor mij voelt het tegelijk als een hartelijk welkom in de Noordoostpolder. Het werkbezoek geeft me een goede gelegenheid om snel ingewerkt te raken in het jeugdbeleid en jeugdzorg.

Tot ziens.

maandag 13 september 2010

Forum

Vandaag heb ik mijn tweede interview gehad met Omroep Flevoland. Het eerste had ik direct na de installatie, de tweede vandaag voor het radioprogramma Forum. Als u Forum gemist heeft, kunt u het via deze link nog even terughoren. De kop is eraf, ik ga met veel plezier aan de slag en hoop daarbij veel Flevolanders te ontmoeten!

Tot ziens.

donderdag 9 september 2010

Belofte

Vanavond was ik in de grote vergaderzaal van de Staten van Flevoland voor mijn beëdiging als gedeputeerde. Ik heb zo'n gebeurtenis vaker meegemaakt, maar daardoor is het voor mij allesbehalve een automatisme geworden. Het blijft elke keer een plechtig moment om in alle openbaarheid in wat oud-hollands taalgebruik o.a. te verklaren dat ik 'rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen'.

Alhoewel integer handelen van bestuurders wat mij betreft vanzelfsprekend moet zijn, zien we toch met enige regelmaat dat dit niet altijd het geval is. Negatieve berichten hierover raken het hele openbaar bestuur en tasten het vertrouwen in de overheid aan.

Het is daarom niet voldoende om gewoon integer te zijn. Het is goed om dat zo nu en dan in een openbare bijeenkomst, voor ieder die het horen wil, plechtig te verklaren. Dat geeft ook iedereen het recht om mij in de toekomst aan te spreken op de gedane belofte. En zo hoort het ook.

Na deze beëdiging ben ik nu officieel lid van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Als zodanig ga ik u op deze plaats de komende periode op de hoogte houden van mijn activiteiten. Als u suggesties heeft hoor ik dat graag.

Als u de installatiebijeenkomst nog eens wilt nakijken, klik dan hier.

Tot ziens.

vrijdag 3 september 2010

Wakker worden

Het voelt een beetje als wakker worden uit een soort bestuurlijke winterslaap. Vier maanden zijn verstreken sinds er een einde kwam aan mijn wethouderschap in Leiden en vanaf volgende week donderdag mag ik aan de slag als gedeputeerde in de provincie Flevoland.

Naast een prettig lange vakantie, heb ik me de afgelopen maanden kunnen voorbereiden op mijn nieuwe functie. Ik heb veel tijd besteed aan het lezen van stukken, van beleidsnota’s tot toeristische folders en het bestuderen van overdrachtdossiers. Bovendien heb ik de provincie inmiddels talloze keren bezocht. Verschillende keren was dat onder de deskundige en betrokken leiding van een van de leden van de provinciale PvdA fractie. Zij hadden ieder afzonderlijk het verzoek gekregen om mij een dag rond te leiden en te laten zien waar zij trots op waren. Zo heb ik inmiddels uitgebreid rondgekeken in Almere en Lelystad en ben ik verschillende keren in de Noordoostpolder geweest waar ik behalve Emmeloord bijna alle dorpen heb gezien. Ik ben op Urk en naar Dronten geweest. Met dank aan een goede kennis uit mijn KLM-tijd heb zelfs en rondvlucht boven de provincie mogen maken in een vliegtuig van the Dutch Dakota Association. Verder heb ik me verdiept in de rol van de provincie en de discussies die daarover momenteel plaats vinden en heb ik gesproken met heel veel mensen die mij van goede adviezen konden voorzien met het oog op mijn nieuwe werkzaamheden. Tenslotte heb ik inmiddels ook via de nieuwe social media de nodige contacten in de polder weten te leggen.

Wat mij betreft ben ik er helemaal klaar voor. De installatie is donderdag 9 september van 19.00 tot 19.30 uur en ik heb begrepen dat dit voor de liefhebbers live te volgen is op www.flevoland.nl. Vanaf dat moment ga ik u natuurlijk ook weer met enige regelmaat via mijn weblog op de hoogte houden van mijn werkzaamheden en ervaringen.

Tot ziens.