donderdag 29 maart 2018

Na de verkiezingen


Vorige week mocht u naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een vo
lle aula van Broklede mocht ik ’s avonds de uitslagen van raadsverkiezingen presenteren. Met een opkomst van ruim 57% voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen we boven het landelijke gemiddelde van 55%. Een prachtig resultaat waar ik iedereen voor wil bedanken, die de moeite nam om van zich te laten horen. Onze slogan voor deze verkiezingen was ‘Geef Stichtse Vecht kleur’ en dat hebben heel veel inwoners gedaan. Het is nu aan de nieuwe raad om daar verdere invulling aan te geven.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden we ook al zo’n mooi resultaat. In 2014 ging bijna 56% van onze stemgerechtigden naar het stembureau.  Het is duidelijk dat u begaan bent met uw leefomgeving en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wat was woensdag 21 maart een lange dag voor de stembureauleden. Ik wil hen dan ook nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Ze hebben van mij een cadeautje gekregen, dat ik samen met PAUWbedrijven voor hen heb ingepakt. Ik vind het echt heel bijzonder dat er steeds weer zoveel mensen zijn die zich aanmelden om dit feestje van de democratie mogelijk te maken. En dat terwijl ze er maar een kleine vergoeding voor krijgen.

Afgelopen vrijdag heb ik in een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van deze verkiezingen bekend mogen maken. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald hoeveel zetels elke partij mag innemen in de gemeenteraad. In totaal zijn er 33 zetels te verdelen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels de partij krijgt. De nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor nemen we afscheid van de oude raad.

Maar met de installatie van de raad zijn we er nog niet. Onder aanvoering van de grootste partij, bij ons is dat nu de VVD, zijn de partijen afgelopen zaterdag gestart met onderhandelen over de belangrijke onderwerpen voor de komende jaren? Partijen die het eens worden over het programma voor de komende 4 jaar vormen daarna samen de nieuwe coalitie.

En de partijen die niet in de coalitie zijn gekomen? Meestal fungeren zij de hele raadsperiode als een soort luis in de pels. Ze volgen alles kritisch maar zullen zelf ook met ideeën komen, waar dan weer democratisch over wordt besloten.
De coalitie zal ook de nieuwe wethouders voordragen aan de raad. De door de raad benoemde wethouders en ik vormen samen het college van burgemeester en wethouders. Wij gaan ervoor zorgen dat de plannen van de raad goed worden uitgevoerd. Daar kunt u op rekenen!
Tot ziens.

woensdag 21 maart 2018

Gaat u stemmen?


Vandaag mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing voor Stichtse Vecht en voor het raadgevend referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Vandaag mag u meebepalen wie de komende vier jaar in de gemeenteraad de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, jong en
oud, vertegenwoordigt.

De gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente - heeft een belangrijke rol bij besluiten over de toekomst van Stichtse Vecht. Of het nu gaat om bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, jeugdzorg, armoedebestrijding of sport- en speelvoorzieningen in uw wijk. Door te stemmen beslist u mee over de toekomst van onze gemeente.

Vroeger was stemmen een plicht, die dwang bestaat gelukkig niet meer. Nu is stemmen een recht, u mag. Het woord is aan u. Daarom hoop ik van harte dat u vandaag van dat stemrecht gebruik maakt. In Stichtse Vecht proberen we het zo makkelijk mogelijk voor u te maken om te stemmen. Verspreid over de gemeente hebben we 34 stembureaus. Er is er altijd wel één in uw buurt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan snel naar het stembureau. U kunt uw stem tot 21.00 uur vanavond uitbrengen.

U krijgt van mij geen stemadvies. Dat bepaalt u zelf. U bent per slot van rekening de baas. Als burgemeester sta ik boven de politieke partijen. Toch voer ik ook campagne, zou je kunnen zeggen. Namelijk voor een hoge opkomst. Als individu hebben we misschien weinig invloed. Maar door te stemmen bepaalt u samen met anderen de toekomst van Stichtse Vecht. Uw stem telt dus wel degelijk mee. Ik hoop zeer dat u de kans om te stemmen niet laat liggen en uw stem laat horen.

We hebben de neiging onze democratische verworvenheden als vanzelfsprekend te beschouwen. We zijn in Nederland niet ander gewend. Dat dit echter lang niet overal zo is, realiseren we ons nauwelijks. Op verschillende plekken in de wereld moeten mensen hun stemrecht iedere dag bevechten. Dat laat zien hoezeer we het stemrecht - een grondwettelijk recht - in ons land moeten koesteren.

Op de stembureaus zijn vandaag 204 stembureauleden actief. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt en tellen ’s avonds de stemmen. Daarnaast komen er ’s avonds 30 mensen helpen bij het tellen op de grote stembureaus. Ik heb enorme bewondering voor de vrijwilligers die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen.

Vanavond organiseert de gemeente een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Ik nodig u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om de voorlopige uitslagen van de verkiezingen met ons te volgen.

Tot ziens.

donderdag 8 maart 2018

Stembus

Over precies twee weken mogen alle stemgerechtigde inwoners weer naar het stembureau. Op 21 maart bepaalt u mede welke 33 inwoners de komende vier jaar plaatsnemen in onze gemeenteraad en u daar vertegenwoordigen. Ook kunt u die dag stemmen in het kader van een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ik reken er weer op dat u als betrokken inwoner van u laat horen, want elke stem telt!
Het stemmen maken wij voor u zo makkelijk mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan drempelvrije stembureaus. In een fijne samenwerking met het gehandicaptenplatform hebben we alle 34 stembureaus onder de loep genomen. Waar mogelijk hebben we de stembureaus nog beter toegankelijk gemaakt  voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel. Zo gaan we onder andere tijdelijk een invalideparkeerplaats inrichten bij stembureaus die vlakbij geen invalideparkeerplaats hebben. Wie in  bezit is van een invalidenparkeerkaart kan daar dan op 21 maart maximaal een half uur parkeren.

U hoeft natuurlijk helemaal niet zelf naar het stembureau te komen, want u kunt ook iemand machtigen. Dat betekent dat u uw partner, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin uw stem kunt laten uitbrengen. Voorwaarde is dat hij/zij ook in Stichtse Vecht woont. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat u daarvoor moet doen staat uitgelegd op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Komt u er niet uit, bel ons dan op 14 0346. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Wanneer u niemand kunt machtigen en u fysiek niet in staat bent om zelf naar het stembureau te komen, bied ik u een alternatief. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen. Inwoners die graag willen stemmen die dat vanwege een beperking niet kunnen, kunnen daarom gebruik maken van de Stembus. U wordt dan thuis opgehaald en samen met andere kiezers naar een stembureau in de buurt gebracht. De regiovervoerder Willemsen de Koning biedt kosteloos de (rolstoel)busjes en chauffeurs aan, dat is een fantastisch gebaar.

Het is heel eenvoudig om u aan te melden voor deze service. Uiterlijk 13 maart gaat u naar www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar geeft u aan of wij u in de ochtend, tussen 8.30 en 12.30 uur, of in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen ophalen. Als we de aanmeldingen binnen hebben, gaan wij een planning maken. We nemen op 16 of 19 maart telefonisch contact met u op om uw aanmelding te bevestigen en om de definitieve tijd door te geven. En op de verkiezingsdag bellen we u kort van tevoren op, zodat u weet dat wij onderweg zijn. Wilt u zich aanmelden maar heeft u geen internet? Geen probleem, bel dan naar 14 0346.

Als mijn agenda het toelaat, rijd ik ook mee met de Stembus. Wie weet haal ik u persoonlijk op! Of u nu zelf gaat of iemand machtigt, ga stemmen op 21 maart en geef Stichtse Vecht kleur!

Tot ziens.

donderdag 1 maart 2018

NL Doet


Het Oranje Fonds verzorgt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt iedereen uit om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Ook in Stichtse Vecht zijn er op beide dagen meerdere klussen te verrichten. Op het moment van verschijnen van deze column staat de teller op 26 klussen die worden aangeboden. Mocht uw organisatie nog een of andere leuke klus hebben voor 9 of 10 maart waar u de hulp van vrijwilligers bij kunt gebruiken? Meld deze dan snel aan via de website van NLdoet: http://www.nldoet.nl . U heeft zo een uitgelezen kans om een grote klus voor elkaar te krijgen, uw organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven.
Net als in voorgaande jaren haken de wethouders van Stichtse Vecht en ik ook aan bij NLdoet. Op verschillende plekken verspreid over de gemeente zullen we 9 of 10 maart diverse klussen aanpakken. Wij zien het als een mooie kans om de organisaties die zoveel mooie dingen doen voor onze inwoners vooruit te helpen, en ook om in gesprek te komen met de vrijwilligers die ook de handen uit de mouwen komen steken. Ik vind het altijd heel mooi om hun verhalen te horen.
Nederland is een land van vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent van de Nederlanders zich wel eens belangeloos inzet voor een ander. Bijna de helft doet dit zelfs wekelijks. Nederlanders zetten zich het liefst in voor ouderen, maar ook voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichamelijke beperking. Nederlanders doen vrijwilligerswerk omdat ze een ander graag helpen.
In Stichtse Vecht is dat gelukkig ook het geval. En dat is mooi, want hun inzet voor hun buurt of wijk is van grote waarde. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Veel activiteiten en plannen kunnen niet worden opgepakt zonder hulp van vrijwilligers.
Alleen al daarom vind ik NLdoet een fantastisch initiatief. NLdoet zet het vrijwilligerswerk echt in de schijnwerpers. Daarom wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan NLdoet. Al is het maar een paar uurtjes. U kunt dat alleen doen of samen met uw vrienden. Met uw collega’s of medewerkers mag natuurlijk ook. Voor ondernemers is het een prachtige gelegenheid om als bedrijf te laten zien dat zij zich inzetten voor de samenleving. Door een klus aan te pakken geven zij de lokale samenleving en hun bedrijf een positieve impuls!
Lijkt het u leuk om te helpen, meld u dan aan via de website van NLDoet; als u zoekt op 'Stichtse Vecht' komen de klussen die in onze gemeente worden aangeboden tevoorschijn. Op www.stichtsevecht.nl kunt u nalezen waar u mij en mijn collega-bestuurders kunt tegenkomen. Ik hoop tot dan!
Tot ziens.