dinsdag 28 oktober 2008

Leiden International

Binnen de Leidse Regio is een groot aantal internationale bedrijven gevestigd. Niet alleen binnen de Bio Science, maar ook op het gebied van Space Science, Off-shore, ICT etcetera hebben we nogal wat internationale ondernemers in onze regio. Het zijn bedrijven die in een aantal opzichten bijzondere wensen hebben.

Onder de titel 'Leiden International' was er vanavond een bijeenkomst speciaal voor het management van deze bedrijven. We hadden deze bijeenkomst samen met een aantal partners in de stad georganiseerd om na te gaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook deze bedrijven hun werk beter kunnen doen.
Na een informatief deel was er natuurlijk ruimte voor netwerken. Voor een aantal bedrijven leverde dat direct al een aantal tastbare resultaten op waar ze de komende tijd zeker verder mee gaan. Het intiatief om deze bijeenkomst te organiseren werd bijzonder gewaardeerd. In ieder geval is het voor herhaling vatbaar.

Tot ziens.

Groenpluk

Sinds ik de portefeuille economisch zaken mag beheren, kom ik met grote regelmaat over de vloer bij ondernemers in onze stad. Bij die gesprekken zijn er twee onderwerpen die bijna altijd aan de orde komen. Bijna alle ondernemers klagen over de bereikbaarheid van Leiden over de weg en aan het gebrek aan goede arbeidskrachten om alle vacatures te vervullen. Voor het probleem van de bereikbaarheid is in de politiek over het algemeen veel aandacht. Iedere maand staat er wel iets met betrekking tot dit onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Dat is zeker niet het geval met betrekking tot het tekort aan voldoende personeel voor onze bedrijven. Toch durf ik de stelling aan dat beide problemen qua ernst niet veel voor elkaar onder zullen doen. Ik wil daarom graag een pleidooi houden voor meer politieke aandacht voor het personeelstekort in onze stad.

Vandaag hadden we een overleg met bestuur en leiding van ROC Leiden. Het ROC is een van de organisaties die zich goed bewust is van het arbeidsmarkt probleem in Leiden. Zij zetten zich op heel veel verschillende manieren in om ervoor te zorgen dat er voldoende nieuwe mensen met de juiste papieren de arbeidsmarkt opkomen. Zelf zal ik in overleg met het bedrijfsleven de komende tijd kijken of een betere samenwerking tussen de bedrijven en de opleidingsinstellingen kan leiden tot nieuwe oplossingen. Dat het nodig is staat voor mij als een paal boven water.

Tijdens ons overleg heb ik vandaag een nieuw woord geleerd: Groenpluk. Dat is een situatie waarbij werkgevers met aantrekkelijke voorstellen, medewerkers gaan recruteren die nog niet klaar zijn met hun opleiding. Een gevolg is dat deze mensen zonder diploma aan het werk gaan. Op de korte termijn lijkt dat geen probleem maar zodra deze mensen wat ouder worden en zonder papieren op de arbeidsmarkt komen dan krijgen ze een probleem. Groenpluk is dus in ieder geval niet de manier om de tekorten op te lossen

Tot ziens.

maandag 27 oktober 2008

Van Nelle

Na het goede nieuws van afgelopen vrijdag was vandaag de grote Randstad Urgent conferentie in de vermaarde Van Nelle fabriek (foto) in Rotterdam. Tijdens deze conferentie werden niet alleen de mooie resultaten gemeld met betrekking tot ons Bio Science project, maar werd ook de stand van zaken besproken met betrekking tot een aantal andere belangrijke projecten binnen de randstad die van het kabinet een aparte prioriteit hebben gekregen.

Een van de vele aanwezige bewindslieden was de minister van Verkeer & Waterstaat, Camiel Eurlings. Hij sprak stevige taal over de noodzaak om nu eens flink door te pakken op een groot aantal langlopende (infrastructuur)plannen. In zijn speech gingen met regelmaat scheppen de grond in en kwamen de asfaltmachines in file voorbijrijden. Toch heb ik de indruk gekregen dat dit kabinet echt serieus aan de slag wil. Dat blijkt natuurlijk ook uit de bijdrage van 10 miljoen die men vrijdag voor ontsluiting van het Bio Science park beschikbaar stelde. Ik klaag even niet meer.

Tot ziens.

zondag 26 oktober 2008

Voetbal Fabriek

Vandaag werd er een bijzondere voetbalwedstrijd gespeeld op de universitaire sportvelden van onze stad. Daar speelde Lugdunum tegen de Football Factory. Football Factory is een nieuwe Leidse voetbalvereniging die eerder dit jaar is ontstaan uit een afsplitsing van hetzelfde Lugdunum. Lugdunum speelde dus in feite tegen zichzelf afgelopen weekend en verloor die wedstrijd bovendien ook nog, maar dat is voor dit verhaal even niet belangrijk.

Toen ik dit voorjaar hoorde dat Leiden er een 11e voetbalvereniging bij had gekregen was ik niet blij. De 10 verenigingen die we al hadden was voor een stad als Leiden eigenlijk al veel te veel en bij 11 krijgen we zeker te maken met een versnippering van kwaliteit. Dat is niet goed voor de sport in Leiden. Toch kun je als gemeente weinig doen in zo'n geval. Iedereen is vrij om in Leiden een voetbalvereniging op te richten. Daar gaat een gemeente helemaal niet over.

Dat wordt anders wanneer de nieuwe vereniging een beroep zou doen op de gemeente om sportaccommodatie beschikbaar te stellen. Dan komt immers de vraag of wij bereid zijn gemeenschapsgeld beschikbaar te stellen voor nieuwe velden, kleedkamers etc. Het gaat daarbij vaak om veel geld dat we binnen het sportbudget ergens anders vandaan moeten halen.
Laat ik maar duidelijk zijn. Wanneer in Leiden nieuwe sportverenigingen ontstaan terwijl bestaande sportverenigingen ruimschoots in staat zijn de bestaande vraag op te vangen, dan vind ik dat we eerst maar eens een stevige discussie moeten hebben voor we gemeenschapsgeld beschikbaar stellen. Wat mij betreft kan van een automatisme in ieder geval geen sprake zijn.
Zoals ik al zei, de Football Factory speelt momenteel op de universitaire sportvelden. Zolang dat goed gaat heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik wens ze dan ook veel succes.

Tot ziens.

vrijdag 24 oktober 2008

10 miljoen voor Leiden Bio Science

Op 16 januari van dit jaar schreef ik hier over het rijksprogramma Randstad Urgent. Binnen dit programma zochten wij samen met het ministerie van Economische Zaken naar een mogelijkheid om een kostbare verbetering van de verkeersontsluiting voor het Bio Science Park te financieren. Het gaat hier om de bouw van een ongelijkvloerse kruising op het knooppunt Plesmanlaan/Haagse Schouwweg. Aanpassing van dit knooppunt is een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park en een aantal andere ruimtelijke projecten waaronder Huis van de Sport. Aangezien met de uitbreiding van het Bio Science Park ook nationale belangen gediend zijn, trokken de gemeente Leiden en het Rijk hier de afgelopen maanden samen op.

Vandaag heeft de ministerraad besloten om een rijksbijdrage van 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van dit knooppunt. Voor mij is dat geweldig nieuws. Het Leiden Bio Science Park maakt al deel uit van de Europese top-5 van science parken, maar kan die positie nu verder uitbreiden en versterken. We hebben berekend dat hierdoor in de komende twintig jaar zo'n 16.000 arbeidsplaatsen gecreëerd kunen worden.

Dankzij de goede en intensieve ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente Leiden, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden, is het gelukt om snel tot een besluit te komen.

Naast het rijk zullen ook de provincie en de gemeente een vergelijkbare bijdrage doen. Daarmee kunnen we de komende maanden echt aan de slag om de plannen verder uit te werken zodat de eerste spade zo snel mogelijk de grond in kan. Daarmee kan een van de belangrijkste verkeersknooppunten in Leiden worden aangepakt.

Tot ziens.

woensdag 22 oktober 2008

Winst

Journalist Robbert Minkhorst (foto) reageerde vanmorgen in zijn column in het Leidsch Dagblad op mijn bericht onder de titel Singelzwem. Hij vroeg zich af waar ik als wethouder Sport al het geld vandaan ging halen om het water schoon genoeg te maken voor zo'n evenement. Ik kan hem gerust stellen, volgens dijkgraaf Doornbos van het Hoogheemraadschap van Rijnland voldoet het water in de singel momenteel aan de kwaliteitseisen voor zwemwater. Daar ligt het dus niet aan.

In zijn artikel beschreef hij verder de financiele tekorten binnen de sportportefeuille. Ik zal hier niet op het hele artikel ingaan, maar 1 punt wil ik wel noemen. Hij schrijft namelijk over het feit dat ons Sportbedrijf jaarlijks zo'n 5,5 miljoen verlies zou maken. Dat hoor ik vaker de laatste tijd. Dat woord verlies klinkt zo alsof de mensen van ons sportbedrijf niet goed hun best doen. Niets is minder waar, vandaar mijn uitleg:

Het negatieve resultaat van het sportbedrijf wordt veroorzaakt door het feit dat wij niet alle kosten van onze sportaccommodaties in rekening brengen bij de sportverenigingen. Dat zou ook niet kunnen. In een stad als Leiden, waar ruimte zo schaars en dus duur, is zouden sporten als bijvoorbeeld voetbal onbetaalbaar worden wanneer wij de kostprijs in rekening brengen. Daarom gaat er in de gemeente jaarlijkse geld van de algemene middelen naar Sport. Totaal ging het in 2008 om circa 5,5 miljoen euro. Dat bedrag kun je uitleggen als verlies van ons Sportbedrijf. Je kunt het ook uitleggen als de gemeentelijk subsidie aan de sportverenigingen en dan is het dus pure winst voor de sport in Leiden!

Tot ziens.

vrijdag 17 oktober 2008

Singelzwem

Vanmiddag zwom er een olympisch zwemkampioen langs mijn raam in het Leidse Stadhuis. Een niet alledaags uitzicht.

Op uitnodiging van het Hoogheemraadschap van Rijnland was gouden medaillewinnaar 10 kilometer open water zwemmen Maarten van der Weijden vanmiddag in Leiden om een stukje door de Rijn te zwemmen ter promotie van de komende waterschapsverkiezingen.

In gesprek met mijn collega Jan-Jaap de Haan (o.a. evenementen) kwam spontaan het idee op voor een nieuw sportevenement. Zou het mogelijk zijn om naast de Singelloop een jaarlijkse Singelzwem te organiseren. 5,6 kilometer open water. Wie pakt dat op?

Tot ziens.

donderdag 16 oktober 2008

Leuven in Leiden

Vandaag was het weer eens bioscience wat de klok sloeg. Dat begon vanmorgen toen een brede delegatie uit het Belgische Leuven onder aanvoering van de bekende burgemeester Louis Tobback onze stad bezocht. De delegatie was samengesteld uit mensen van het Leuvense gemeentebestuur en de Katholieke Universiteit Leuven.

Leiden en Leuven hebben veel met elkaar gemeen. Historische steden met allebei een eigen belangrijke onderzoeksuniversiteit die bovendien op veel gebieden samenwerken. We hadden dus veel met elkaar te bespreken. Daarbij nam de bio science een belangrijke plaats in.

Vanmiddag was ik een van de sprekers tijdens het Beagle Life Science Center Symposium dat in het Bio Science Park werd gehouden in verband met het feit dat binnenkort een start zal worden gemaakt met het 2e Beagle gebouw in dit gebied. Het gaat hier om een soort bedrijfsverzamelgebouw dat heel specifiek is gebouwd om bio science bedrijven in onder te brengen. In de gebouwen zijn naast kantoren ook allerlei voorzieningen opgenomen ten behoeve van de inrichting voor gespecialiseerde laboratoria. Deze gebouwen vormen een prima oplossing voor jonge bedrijven die de startersfaciliteiten op het park ontgroeid zijn, maar nog niet toe zijn aan een eigen bedrijfsgebouw.

Tijdens deze bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van de overheid, universiteit en bedrijfsleven over het maatschappelijk en economisch belang van het Bio Science Park. Ook de delegatie uit Leuven heeft een deel van dit symposium bijgewoond voor ze aan het einde van de dag met de trein naar Belgie vertrokken.
Tot ziens.

woensdag 15 oktober 2008

Roosevelt

In december vorig jaar heeft het college de nota 'strategisch kader bedrijventerreinen' vastgesteld. In deze nota staat beschreven op welke manier de gemeente de komende jaren aandacht moet geven aan de verschillende bedrijventerreinen in de stad. Als gevolg van deze, inmiddels door de gemeenteraad onderschreven, nota zullen wij de komende jaren elk jaar twee bedrijfsterreinen onder de loep gaan nemen om vervolgens met de zittende ondernemers tot afspraken te komen over de manier waarop we de betreffende terreinen vitaal gaan houden.

Vanmiddag had ik daarvoor een prettig gesprek met een aantal vertegenwoordigers van het Bedrijvenplatform Rooseveltstraat. Samen hebben we gesproken over de manier waarop dit terrein zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen en de problemen die we daarbij tegen zullen komen. Het was een prettig gesprek waarbij ondernemers en gemeente voor een belangrijk deel op een lijn zitten. De Rooseveltstraat zou vooral een terrein moeten blijven waar ook in de toekomst ruimte is voor de zwaardere bedrijven uit de catagorieen industrie, transport, logistiek, bouw en groothandel. Dat kom wat mij betreft goed uit, het zijn immers precies die bedrijven waarvoor we in Leiden al veel te weinig ruimte hebben.


De komende tijd gaan we samen een aktieplan opstellen.

Tot ziens.

dinsdag 14 oktober 2008

Verantwoording

Verantwoording afleggen voor de dingen die je doet. Dat is een belangrijk uitgangspunt waar ik van jongs af aan mee opgeroeid ben. Dat is van toepassing op mijn politieke activiteiten maar ook de activiteiten die ik daar buiten doe. In de politiek kent dit uitgangspunt wel een beperking. In de politiek stopt je verantwoordingsplicht bij overdracht van een portefeuille aan een opvolger, meestal is dat bij vertrek vanuit een bestuurlijke positie. Na zo'n moment is het je opvolger die zich moet verantwoorden, ook wanneer het gaat om beslissingen die je zelf ooit hebt genomen. Het is bovendien zelfs ongewenst om daarna nog in het openbaar verantwoording af te leggen omdat je daarmee je opvolger in een ongemakkelijke positie zou kunnen brengen.

Zoals ik al zei, normaal ontstaat zo'n situatie na vertrek van een bestuurlijke positie. Door de wisseling in het Leidse college van Burgemeester en Wethouders, in december vorig jaar heb ik de verantwoordelijkheid over de ruimtelijke portefeuille overgedragen aan mijn nieuwe collega Pieter van Woensel, terwijl ik als wethouder met een andere portefeuille aanbleef.

Het gevolg daarvan is dat een van mijn collega's zich zo af en toe moet verantwoorden voor beslissingen die ik in het verleden heb genomen. Dat is lastig, zeker wanneer het om beslissingen gaat waarover de gemeenteraad kritisch is. Zo'n situatie heb ik tot nu twee keer meegemaakt. De eerste keer ging het over een overeenkomst met Oegstgeest. De tweede keer was vanavond toen de gemeenteraad sprak naar aanleiding van een onteigeningsprocedure waarover ik in het verleden beslissingen heb genomen.

Ik zit dan in de raadzaal om te luisteren hoe een collega wethouder uitleg geeft over de achtergronden van een beslissing die ik heb genomen. Hij deed dat prima, maar toch blijft dat een heel vreemd gevoel. Het is zo strijdig met het gevoel waarin je verantwoordelijkheid aflegt voor je eigen beslissingen.

Tot ziens.

Commissie Grote Projecten

Op 15 mei 2007 voerde ik naar aanleiding van een budgetoverschreiding bij de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal een debat met de gemeenteraad. In dat debat heb ik de visie van het college op de toen geconstateerde problemen aan de gemeenteraad uit de doeken gedaan. De tekst van mijn toespraak van toen is nog na te lezen op de internetsite van de PvdA-fractie. Kern van mijn betoog was dat wij in Leiden te maken hebben met een bestuurscultuur waarin realiseren van grote ambities zo belangrijk was, dat de financiele haalbaarheid van alle plannen pas op de tweede plaats kwam. Om nieuwe projecten te kunnen starten werden plannen daardoor vaak veel te rooskleuring voorgesteld. Het debat van destijds was voor de gemeenteraad aanleiding om een commissie in het leven te roepen die e.e.a. moest gaan onderzoeken.

Tijdens de raadsvergadering van vanavond overhandigde de voorzitter van de Onderzoekscommissie Overschreiding Grote Projecten, Hans van Egdom, het eindrapport aan de burgemeester. De belangrijkste conclusies uit mijn toespraak van vorig jaar worden door de commissie onderschreven. Het is nu aan de gemeenteraad om de komende tijd een oordeel te vellen over de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport. Daardoor past mij in dit stadium de nodige terughoudendheid.

Tot ziens.

vrijdag 10 oktober 2008

Medical Delta

Erasmus Medisch Centrum, de Erasmus Universiteit, de Universiteit Leiden, het LUMC en de TU Delft hebben elkaar sinds kort gevonden in de Medical Delta. Onder deze verzamelnaam gaan deze partijen samen onderzoek doen naar vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige medische technologie. Samen hebben de dokters en ingenieurs van deze 5 instituten zoveel kennis en deskundigheid in huis dat je mag verwachten dat deze samenwerking tot heel veel mooie en nuttige ontwikkelingen zal leiden.

Uit ervaring weten we echter dat alleen dokters en ingenieurs bij elkaar zetten geen garantie is voor mooie resultaten. Om echt succesvol te zijn is meer nodig. Zo zal het bedrijfsleven mee moeten doen om hoge onderzoekskosten te financieren in ruil voor de gelegenheid om nieuwe uitvindingen straks op de markt te mogen brengen. Tenslotte zal de gemeente moeten helpen om het proces waar nodig een duwtje in de rug te geven en om nationale en Europese onderzoeksgelden beschikbaar te krijgen.

Vanmorgen was ik in Rotterdam voor een overleg tussen bestuurders uit de drie betrokken gemeenten. We hebben afspraken gemaakt over de manier waarop we samen onze rol ten opzichte van de Medical Delta vorm gaan geven. Rotterdam, Delft en Leiden, samen sterk in de Medical Delta. U hoort nog van ons.

Tot ziens.

woensdag 8 oktober 2008

Advies

Vanavond was ik aanwezig bij een ledenvergadering van de Leidse Sportfederatie. In het prachtige sportcomplex van de hockeyvereniging Roomburg waren zo'n 50 sportbestuurders aanwezig om te praten over de toekomstige rol van hun federatie.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt veel beslissingen op het gebied van sport die van grote invloed kunnen zijn voor de individuele sporters en verenigingen. Beslissingen die je naar mijn mening alleen goed kunt nemen wanneer de verenigingen op een of andere manier betrokken zijn bij de voorbereidingen van deze besluiten. Toen ik eind vorig jaar het onderwerp sport in portefeuille kreeg merkte ik dat we in Leiden niet echt beschikte over een 'gezaghebbend' adviesorgaan voor de sport. Ik heb toen het bestuur van de Leidse Sportfederatie gevraagd om na te denken over de vraag welke rol zij hierbij zouden kunnen spelen. Onlangs hebben zij een voorstel gedaan waarmee ook het college kon instemmen. Op grond hiervan kan de LSF de komende periode uitgroeien tot het belangrijkste adviesorgaan van het gemeentebestuur op het gebied van sport. Men kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met sport te maken heeft en vertegenwoordigd daarbij alle in Leiden gevestigde verenigingen.

De leden konden deze nieuwe rol vanavond in grote lijnen wel onderschrijven. Wel zal het bestuur van de LSF een en ander de komende tijd moeten uitwerken in een concreet voorstel en dat opnieuw aan de leden moeten voorleggen. Ik hoop dat het bestuur daar snel mee aan de slag gaat zodat we op korte termijn zaken kunnen doen.

Tijdens de vergadering werden veel vragen gesteld over de toekomstige samenstelling van het bestuur. De verenigingen hadden goed begrepen dat het toekomstig bestuur straks veel invloed krijgt op het gemeentelijk beleid.

Tot ziens.

maandag 6 oktober 2008

Ank Bijleveld

Vandaag was ik gastheer tijdens een werkbezoek van Ank Bijleveld, staatssecretaris Binnenlandse Zaken, aan onze gemeente. Tijdens dit ruim twee uur durend bezoek hebben wij de staatssecretaris geinformeerd over onze activiteiten op het gebied van het verminderen van regels.

De gemeenteraad heeft in mei 2008 het programma Minder & Beter vastgesteld. Op 1 april jl. schreef ik op deze plaats al over dit programma. Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit plan is erop gericht de administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen. Bijvoorbeeld door het makkelijker en sneller laten verlopen van het aanvragen van vergunningen. In Leiden gaat het om 58 gemeentelijke producten die de komende 1,5 jaar aangepakt worden. De staatssecretaris wilde geïnformeerd worden over de Leidse plannen en Leiden laten delen in haar ervaringen in andere steden.

Na een presentatie in het stadhuis heeft de staatssecretaris samen met een inwoner van onze stad via internet een parkeervergunning aangevraagd volgens een vereenvoudigde procedure. Vervolgens hebben we een wandeling door de stad gemaakt waarbij ik op een aantal plaatsen heb laten zien waar regels tot problemen en onwenselijke situaties kunnen leiden en hoe we dat in Leiden denken op te lossen.

Leiden loopt echt voorop op het gebied van terugdringen van administratieve lasten. Het is leuk om te zien dat hier ook vanuit Den Haag aandacht voor is.

Tot ziens.

zaterdag 4 oktober 2008

Piep (2)

“Belachelijk!” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid, over het besluit van burgemeester Lenferink om de nieuwe, strengere geluidsnormen bij 2 en 3 oktober strikt te volgen en sancties op te leggen bij overtreding. Dat lees ik zojuist op de site van mijn lokale SP vrienden. Op 25 september jl. schreef ik hier een stukje naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie met betrekking tot geluidsbeperkende maatregelen op 2 en 3 oktober. Nu ken ik de SP als een partij die de bescherming van de gezondheid van mensen hoog in het vaandel heeft en daarom begreep ik niet helemaal waarom de Leidse SP de 'herriemotie' steunde. Ik ben maar eens wat verder gaan zoeken.

In maart van dit jaar stelden de kamerleden Leijten en Langkamp (beiden SP) kamervragen aan de minister van Binnenlandse zaken omdat ze zich grote zorgen maakten over gehoorschade bij jongeren als gevolg van de zogenaamde Mosquito, een apparaat dat met 'slechts' 90 Dba wordt gebruikt om hangjongeren te weren van bepaalde openbare plaatsen.

Ook de Leidse SP-leden Eva en Louk schreven destijds een artikel op hun website waar ze de Mosquito een onmenselijk apparaat noemden.

Ook grote SP fracties in Eindhoven, Almere en Tilburg hebben zich het afgelopen jaar ingespannen voor maatregelen tegen gehoorbeschadiging bij jongeren.

De SP in Leiden is in ieder geval doof voor de geluiden binnen hun partij die het goed voor hebben met de gezondheid van jonge mensen. Misschien toch een beetje te dicht bij de boxen gestaan op 3 october?

Tot ziens.

vrijdag 3 oktober 2008

3 keer 3

Het was vandaag de 3e keer dat ik als wethouder van Leiden de festiviteiten rond 3 october mocht meemaken. Ondanks het feit dat het recept min of meer elk jaar hetzelfde is, lijkt het wel of het feest steeds beter wordt. De avond van 2 october met o.a. de taptoe, en vandaag het reveille (zie foto), de koraalzang, haring en wittebrood, de kerkdienst, de hutspot in Minerva en natuurlijk de grote optocht, alles was wederom buitengewoon geslaagd. Voor een belangrijk deel was dat te danken aan de grote inzet van de 3 october vereeniging, maar voor het grootste deel zijn het natuurlijk de Leidenaars die dit feest elke keer weer maken tot wat het is. Ik heb genoten.


Deze bordesfoto ontving ik van Boudewijn Leeuwenburgh, waarvoor natuurlijk mijn hartelijke dank.


Tot ziens.

donderdag 2 oktober 2008

Hand

De traditie wil dat we vanavond met het hele college de taptoe gaan bekijken. We doen dat vanaf onze vaste positie aan de voet van het standbeeld van Van der Werf in het naar hem genoemde park. Een buitengewoon leuke bezigheid, vooral door de enorme spontaniteit van de voorbijgangers.

Lees ik zojuist dat hierover in het draaiboek van de 3 october vereeniging de volgende tekst staat:

Het is niet de bedoeling dat de deelnemers aan de Taptoe de collegeleden een hand gaan geven.


Ik hoop dat helemaal niemand dat gelezen heeft.


Tot ziens.

woensdag 1 oktober 2008

Correctie

Ik kom nog even terug op mijn bericht van gisteren. Vanmorgen heeft het Leidsch Dagblad in een artikel beschreven hoe men men voor het artikel over de stakingsdreiging gebruik heeft gemaakt van een veel te beperkte bron. Sportief!

Tot ziens.