woensdag 29 maart 2006

Dubbel

Ik ga nu ruim twee weken door het leven als 'kandidaat wethouder'. Merkwaardige status is dat. In feite ben je nog helemaal niets. Wethouder ben je immers pas wanneer de gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen. Zolang er onderhandeld wordt tussen partijen is dat niet het geval en kan er nog van alles gebeuren.

Aan de andere kant wil je natuurlijk wel goed voorbereid aan de start verschijnen. Daarvoor ga je toch warm lopen. Voor mij betekent dat veel nieuwe mensen ontmoeten, lezen, luisteren en praten over van alles wat met die nieuwe functie te maken heeft. Ook voor mijn gezin heeft dit gevolgen. Als het door gaat willen we snel naar Leiden verhuizen.

Ik zal me op deze plaats nog even inhouden tot het echt zover is.

Tot volgende week.

vrijdag 24 maart 2006

46 minuten en 17 seconden

Het was de week na de bekendmaking van mijn kandidatuur als wethouder voor de gemeente Leiden. Ik heb veel leuke reacties ontvangen en aardige stukjes in de pers, bedankt daarvoor. Een paar inwoners van Teylingen lieten me weten het jammer te vinden dat ik hierdoor blijkbaar niet meer beschikbaar ben voor een burgemeesterschap van die gemeente.


Vorige week eindigde ik mijn dagboekbijdrage met de opmerking dat ik me inmiddels warm ging lopen voor het wethouderschap. Dat heb ik de afgelopen week maar eens letterlijk genomen met m'n deelname aan de jaarlijkse NK Veldloop voor gemeenteambtenaren die woensdag in Vlaardingen werd gehouden. Dit jaar liep ik de 9 kilometer in 46 minuten en 17 seconden. Op 23 maart vorig jaar liep ik dezelfde afstand in 51 minuten en 34 seconden. Is alle training niet voor niets geweest. Veel bekende gezichten ontmoet trouwens uit Leiden, Hillegom en Teylingen waaronder een buitengewoon sportieve waarnemend burgemeester uit Teylingen (zie foto links). Iemand vroeg me of ik nu ook ga meelopen in de 31e Leidsch Dagblad singelloop op 21 april aanstaande. Daar moet ik nog eens goed over na denken.

Toen ik het afgelopen jaar in Warmond zat, had ik met enige regelmaat contact met een groep burgemeesters die net als ik pas waren begonnen in het ambt. Eerst kwamen we bij elkaar met het doel om ons te orienteren op allerlei inhoudelijke aspecten van het ambt. Langzaam is het een club geworden waar we van elkaar leren door het uitwisselen van ervaringen en adviezen. Bovendien is het leuk om elkaar zo nu en dan weer terug te zien, ook al ben ik inmiddels geen burgemeester meer. Vanmiddag waren we weer eens keer bij elkaar, dit keer in de mooie gemeente Jacobswoude.

Tot volgende week.

vrijdag 17 maart 2006

Bijzonder besluitVanavond was ik in Leiden aanwezig bij een bijeenkomst waar de fractie van de Partij van de Arbeid in gesprek ging met de leden over de verkiezingsuitslag. Tijdens deze bijeenkomst is bekend gemaakt dat de Leidse fractie Gerda van den Berg en mij gaan voordragen als wethouders voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders wanneer de PvdA daarvan deel uitmaakt.

Een kleine week geleden bracht fractievoorzitter Marije van den Berg me persoonlijk op de hoogte van dit voor mij wel heel bijzondere besluit. Ik heb dus zelf al even aan het idee kunnen wennen en geloof me, dat was nodig. Natuurlijk, toen ik half februari het besluit nam om mijn sollicitatiebrief op de post te doen, deed ik dat niet voor niets. Maar als een soort zelfbescherming schat je de kansen op zo’n moment niet al te hoog in. Dat pakte dus anders uit en daar ben ik echt hartstikke blij mee. Na mijn wethouderschap in Hillegom en het burgemeestersambt in Warmond breekt hiermee naar verwachting een hele nieuwe periode aan waarin ik mijn ervaring en energie ga inzetten voor de inwoners en gemeenteraad van de stad Leiden. Voor mij een enorme uitdaging die ik met beide handen ga aanpakken.

Dat ik hiervoor kandidaat ben is mede het gevolg van het vertrek van twee zittende PvdA wethouders waarvoor ik veel respect heb, Ron Hillebrand en Hans Buijing. Zij hebben er niet zelf voor gekozen om hun functie straks te beëindigen. Ik weet uit eigen waarneming, met hoeveel gedrevenheid zij zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de stad. De Partij van de Arbeid is ze daarvoor veel dank verschuldigd. In regionaal verband heb ik veel met ze samengewerkt. De samenwerking met Ron gaat meer dan 15 jaar terug. Beiden hebben me gefeliciteerd met mijn kandidatuur. Ik vind dat getuigen van grote klasse.

Hoe het vanaf hier allemaal verder gaat zal de komende periode duidelijk worden. Alle ogen zijn nu gericht op de onderhandelingsdelegaties van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie die hard werken aan de vorming van het nieuwe college en een nieuw programma. Ik ga me in de zijlijn alvast flink warm lopen. Mocht u de komende tijd nog tips voor me hebben, dan zijn die natuurlijk weer van harte welkom.

Tenslotte nog even dit. Afgelopen week had ik mijn laatste bijeenkomst die nog in het teken stond van mijn afscheid van de gemeente Warmond. Met het voormalige Warmondse college en ambtelijk management zijn we nog een keer bij elkaar geweest. Dat was er met alle drukte in december niet meer van gekomen. Als afscheidscadeau kreeg ik een boekwerk met de titel Eén jaar burgemeester Witteman. Alle bijdragen die ik vanuit Warmond in dit dagboek schreef in full colour afgedrukt, mooi ingebonden en voorzien van een aantal persoonlijke brieven van de oud collega’s. Een prachtig boek waar ik zuinig op zal zijn. Antoon, Hans, John, Ine, Kees, Aad, Sandra, Gerard, Lieneke, Jeanette.en natuurlijk alle andere Warmonders, jullie waren geweldig. Ik zal die samenwerking nooit meer vergeten.

Tot volgende week.

vrijdag 10 maart 2006

Oneerlijke berichtgeving

De politiek is niet voor bange mensen, hoor je wel eens zeggen. Ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat dit klopt. Ook in de plaatselijke politiek zijn de belangen soms zo groot dat mensen het elkaar erg moeilijk kunnen maken. Dat is vooral het geval tijdens verkiezingscampagnes. Ook in de gemeente Hillegom hebben zich tijdens de laatste verkiezingen twee dingen voorgedaan, die ik maar zal betitelen als oneerlijke berichtgeving.

In de eerste situatie ging het om een oranje pamflet dat vlak voor de verkiezingen in heel Hillegom huis aan huis werd bezorgd. Ook verscheen dit pamflet in een groot aantal kranten en werd het op allerlei plaatsen aangeplakt. Het ging hier om een anonieme publicatie die was ondertekend door 'verontruste Hillegommers'. De distributie moet de afzender veel geld hebben gekost. In het pamflet werden de Hillegommers opgeroepen om vooral niet te stemmen op de PvdA, de lijst Van Aken of het CDA en dat allemaal omdat deze partijen een voorstander zijn van de bouw van een pensiongebouw voor Poolse werknemers in Hillegom. De afzender was hier dus blijkbaar erg tegen. Dat is natuurlijk zijn haar goed recht maar hij/zij onderbouwde deze stelling vervolgens met zoveel onwaarheden dat ik er niet lekker van werd. In noem er een paar: er wonen al 600 Polen in Hillegom, Hillegom vangt de Poolse werknemers voor de hele regio op, de Poolse mensen krijgen de woningen van onze jongeren en daardoor vertrekken er elke week 25 tot 40 jongeren uit onze gemeente. De feiten zijn heel anders. Zo wonen er minder dan 200 Polen in Hillegom, bestaan er afspraken met andere gemeenten over de spreiding van de opvang. Lisse vangt bijvoorbeeld veel meer Polen op. Verder wil de gemeente juist deze pensiongebouwen toestaan om te voorkomen dat hiervoor gewone woningen worden gebruikt. En tenslotte zouden in Hillegom al lang geen jongeren meer wonen, wanneer er twee jaar lang 25 a 40 jongeren per week zouden vertrekken. Ik ga niet op alle punten uit het pamflet in, maar neemt u van mij aan dat er nog veel meer onwaarheden in stonden.

Een tweede bericht was niet anoniem. Het was een ingezonden brief die vlak voor de verkiezingen, net als het pamflet, in de meeste kranten (Hillegommer, Witte Weekblad, Haarlems Dagblad en Leidsch Dagblad) heeft gestaan onder de kop 'Inspraak is in Hillegom een wassen neus'. Deze brief was ondertekend door Jhr. Ir. D.M.F. von Balluseck. Deze heer schrijft over het bouwplan 'De Marel' wat momenteel wordt ontwikkelt. Volgens hem heb ik tijdens een informatiebijeenkomst in 2002 beloofd dat er in de nieuwe wijk niet meer dan 70 woningen en geen hoogbouw zou komen. Hij beklaagt zich er over dat er nu 88 woningen komen, waarvan een deel gestapelde appartementen en trekt de conclusie dat de PvdA wethouder zich niet aan zijn woord heeft gehouden. Hij schrijft over zijn buurt als een rustige en lommerrijke buurt.

Ik heb het verslag van de betreffende informatiebijeenkomst er nog eens bijgepakt. Een verslag dat ook de aanwezigen destijds allemaal hebben ontvangen. De genoemde informatieavond vond plaats in huize Parkwijk op 19 november 2002. In het verslag is te lezen hoe ik destijds vertelde dat er 70 tot 90 woningen zouden komen, waaronder ook 19 appartementen in 5 bouwlagen. Bovendien is de heer Von Balluseck blijkbaar vergeten dat op de plaats waar nu woningen komen destijds het Partycentrum Treslong stond. Met grote regelmaat vonden hier feesten plaats met meer dan 2500 bezoekers per avond. Bijna ieder weekend hadden de omwonenden uit deze 'lommerrijke buurt' last van honderden auto's en bussen die vaak na middernacht met veel geluid vertrokken uit de wijk. Het vertrek van het Partycentrum uit de wijk was een dermate kostbare zaak dat het alleen haalbaar was door de bouw van woningen op dezelfde plaats. De heer Von Balluseck is blijkbaar vergeten dat het in 1998 de omwonenden zelf waren die vonden dat er iets moest gebeuren en dat dat de werkelijke aanleiding was voor het bouwplan dat nu gerealiseerd gaat worden. Er is dus wel degelijk geluisterd naar de bewoners van deze wijk, inspraak was alles behalve een wassen neus.

Beide publicaties verschenen vlak voor de verkiezingen, waardoor een weerwoord onmogelijk was. Beide afzenders bedienen zich van aantoonbare leugens om bepaalde politieke partijen in een kwaad daglicht te zetten. De Partij van de Arbeid in Hillegom kwam 9 stemmen tekort voor een extra zetel in de gemeenteraad... Zoals ik al zei, de politiek is niet voor bange mensen.

Tot volgende week.